The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SK F SEMENCHU SESI 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-84424132, 2021-04-25 13:13:10

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SK F SEMENCHU SESI 2021

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SK F SEMENCHU SESI 2021

BUKU PANDUAN
PENGURUSAN SEKOLAH

2021

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

ISI KANDUNGAN MS

PRAKATA 3

1 MAKLUMAT AM 4
Tagline SK Felda Semenchu, Slogan, prinsip, nilai 5
Hala Tuju JPN Johor dan PPD Kota Tinggi 6
1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 7
7
1.2 Visi Dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia 8
1.3 Objektif Kementerian Pendidikan Malaysia 8
1.4 Ikrar Guru 9
10
1.5 Etika Profesion Keguruan 10
1.6 Matlamat Sekolah 11
11
1.7 Objektif Sekolah 11
1.8 Visi Sekolah 11
1.9 Misi Sekolah 12
13
1.10 Falsafah Sekolah 14
1.11 Piagam Pelanggan 15
16
1.12 Sejarah Sekolah 17
1.13 Bendera Dan Lencana Sekolah 18
1.14 Lagu Sekolah 18
19
1.15 Pelan Sekolah 20
1.16 Hari Kelepasan Am Tahun 2021 35
36
1.17 Penggal Persekolahan Tahun 2021 37
1.18 Waktu Persekolahan 39
1.19 Pelaksanaan Pendidikan Sivik 40
1.20 Program Transformasi Sekolah TS25 42
42
1.21 Takwim Pengurusan Sekolah Tahun 2021 42
2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 43
2.1 Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 2021 43
44
2.2 Senarai Staf Akademik Dan Staf Sokongan 44
2.3 Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah Tahun 2021 45
2.4 Jawatankuasa Pentadbiran Sekolah 45
2.5 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) 46
2.6 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LaDaP)/ SPLKPM 46
2.7 Jawatankuasa Dialog Prestasi 47
2.8 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 48
2.9 Jawatankuasa Badan Kebajikan Sekolah Sesi 2020/2021 49
2.10 Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Guru Sesi 2020/2021 49
2.11 Jawatankuasa SKPMg2 Tahun 2021 49
2.12 Jawatankuasa TS25 50
2.13 Jawatankuasa Kajian Tindakan 50
2.14 Jawatankuasa Bilik-bilik Khas 50
2.15 Jawatankuasa Bencana 51
3 PENGURUSAN KURIKULUM 51
3.1 Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum Sekolah Tahun 2021 51
3.2 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 52
3.2.1 Pengurusan Matapelajaran 52
3.2.1.1 Ketua Panitia Matapelajaran 52
53
3.2.1.2 Jawatankuasa Transisi 54
3.2.1.3 Jawatankuasa PBD 57
3.2.1.4 Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian 58
3.2.1.5 Jawatankuasa Pembelajaran dan Pemudahcaraan 59
3.2.1.4 Jawatankuasa Pemulihan 60

3.2.1.5 Jawatankuasa ICT (DELIMa/ Google Classroom)/ SSQS
3.2.2 Pengurusan Masa Instruksional
3.2.2.1 Jawatankuasa jadual Waktu
3.2.2.2 Jawatankuasa Guru Kelas
3.3 Jadual Penyeliaan / Pencerapan Guru

3.4 Jadual Penyeliaan Buku Murid Tahun 2021
3.5 Takwim Pelaksanaan Pendidikan Sivik Tahun 2021
3.6 Takwim Perancangan Aktiviti Kurikulum Tahun 2021
4 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
4.1 Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid Sekolah 2021

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 1

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

4.2 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 61
4.2.1 Unit Pengurusan Disiplin 61
4.2.1.1 Jawatankuasa Disiplin/ Sistem Sahsiah Diri Murid SSDM 61
62
4.2.1.2 Jawatankuasa Pengawas Sekolah 62
4.2.1.3 Jawatankuasa Daftar, Rekod / APDM 62
4.2.1.4 Jawatankuasa e-Hadir / Kedatangan 62
63
4.2.1.5 Jawatankuasa Guru Bertugas Mingguan / Pendidikan Sivik / #3A 63
4.2.2 Unit Pengurusan Keselamatan 63

4.2..2.1 Jawatankuasa Keselamatan dan Bencana 63
4.2.2.2 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) dan Kelab 63
Pencegahan Jenayah (KPJ) 63
63
4.2.2.3 Jawatankuasa 3K 64
4.2.3 Unit Pengurusan Kesihatan 64
64
4.2.3.1 Jawatankuasa Kesihatan 64
4.2.3.2 Jawatankuasa 3K 64
4.2.3.3 Jawatankuasa Pengurusan Kantin 65
65
4.2.3.4 Jawatankuasa Pengurusan Tandas 65
4.2.4 Unit Pengurusan Bantuan 65
66
4.2.4.1 Jawatankuasa RMT 66
4.2.4.2 Jawatankuasa Program Susu Sekolah 66
4.2.4.3 Jawatankuasa KWAPM dan BAP 66
66
4.2.4.4 Jawatankuasa SPBT 67
4.2.4.5 Jawatankuasa Kebajikan Anak Yatim 73
74
4.2.4.6 Jawatankuasa Kebajikan dan Bantuan Am 75
4.2.5 Unit Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling 76
77
4.2.5.1 Jawatankuasa Kaunseling / Penilaian Psikometrik 77
4.2.5.2 Jawatankuasa Guru penyayang / Program Kesedaran #3A 77
4.2.5.3 Jawatankuasa Pengurusan Tingkatan 1 78
4.2.6 Unit Pengurusan Pra Sekolah 78
4.3 Jadual Guru Bertugas Mingguan
4.3.1 Panduan Giliran Bertugas 79
5. PENGURUSAN PEMBANGUNAN BAKAT MURID 79
5.1 Carta Organisasi Pengurusan Pembangunan Bakat Murid 2021 80
5.2 Jawatankuasa Pengurusan Pembangunan Bakat Murid 2021 80
5.2.1 Jawatankuasa Pembangunan Bakat Murid 82
5.2.1.1 Ahli Jawatankuasa Kelab Dan Persatuan
5.2.1.2 Ahli Jawatankuasa Pasukan Badan Beruniform 82
5.2.1.3 Ahli Jawatankuasa Sukan Dan Permainan (1M1S) 83
5.2.1.4 Ahli Jawatankuasa Program Kecemerlangan Pembangunan Bakat 84
Murid 85
5.2.1.5 Ahli Jawatankuasa Sukan Untuk Semua 86
5.2.1.6 Ahli Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah 86
5.2.1.7 Ahli Jawatankuasa Majlis Pembangunan Sukan Sekolah 87
5.2.1.8 Jawatankuasa Pasukan Sekolah 88
5.2.1.9 Pusat Latihan Daerah Sukan Berprestasi Tinggi Sekolah 89
(Gimnastik Artistik) 96
5.2.1.10 Penyelaras Alatan Pembangunan Bakat Murid 98
103
5.3 Jadual Perjumpaan Kelab Dan Persatuan 2021 113
5.4 Jadual Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 2021 118
5.5 Jadual Perjumpaan Rumah Sukan 2021 119

5.6 Jadual Perjumpaan Kelab Sukan Dan Permainan
5.7 Perhimpunan Bulanan Pembangunan Bakat Murid 2021
5.7.1 Aturcara Majlis Perhimpunan Bulanan
6 LAMPIRAN
6.1 Panduan Pelaksanaan Bidang Pentadbiran
6.2 Panduan Pelaksanaan Bidang Tugas Kurikulum
6.3 Panduan Pelaksanaan Bidang Tugas Hal Ehwal Murid
6.4 Panduan Pelaksanaan Bidang Tugas Perkembangan Bakat Murid
6.5 Surat-surat / Punca Kuasa / MANDAT KPM / JPN Johor / PPD Kota Tinggi
7 CATATAN
TAMAT

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 2

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

Prakata

Assalamualaikum W.B.T
Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin-Nya Buku Panduan

Pengurusan Sekolah SK Felda Semenchu Tahun 2021 dapat direalisasikan sebagai suatu realiti.
Buku ini amat penting sebagai bahan rujukan kepada warga sekolah dalam menjalankan tugas
berpasukan untuk menjadikan sekolah ini lebih cemerlang pada tahun 2021. Insya Allah.

Bersyukur juga kita kehadrat Ilahi kerana dengan Rahmat dan keizinanNya kita masih diberi
peluang untuk menyempurnakan tugas mulia sebagai pendidik yang sentiasa berusaha untuk
melahirkan murid yang seimbang kemenjadiannya.

Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) yang kini berada di
penghujung Gelombang ke-3 dan dasar-dasar KPM, kita sebagai pegawai perkhidmatan
pendidikan diharapkan sentiasa mempunyai sikap proaktif dan kreatif dalam melaksanakan tugas
yang diamanahkan demi melonjakkan pencapaian sekolah ini ke peringkat yang lebih tinggi.

Penghargaan dan terima kasih kepada warga sekolah dan komuniti yang terlibat secara
langsung dan tidak langsung bagi mencapai kecemerlangan murid secara holistik dan konsisten.
Akhir kata laksanakanlah amanah dan tanggungjawab dengan ikhlas dan sentiasa dahagakan
keberhasilan yang cemerlang sebagaimana yang dituntut oleh Allah S.W.T.

Amalkan slogan ‘SMART’ dalam pencapaian sekolah.
Budayakan elemen GEMBIRA, KASIH SAYANG DAN HORMAT-MENGHORMATI.

“KEMENJADIAN MURID TERAS KEBERKESANAN SEKOLAH”

Selamat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan.

Terima kasih.

S. Fadilah Binti Mohd Salleh
Guru Besar
SK Felda Semenchu

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 3

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah
SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 4

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

Tagline

Sk felda semenchu

slogan sekolah

prinsip sekolah
nilai sekolah

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 5

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

Hala tuju jpn johor

Hala Tuju
PPD KOTA TINGGI

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 6

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

F1.1 alsafah

pendidikan kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

1.2 Visi dan Misi
kementerian pendidikan malaysia

endidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera

elestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 7

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.3 OBJEKTIF
kementerian pendidikan malaysia

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,

berketerampilan dan sejahtera;
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan

Negara;
 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua

warganegara Malaysia.

1.4 IKRAR GURU
kementerian pendidikan malaysia

Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami Dan
menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami.

Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami.
Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan

Mengamalkan
Pinsip-Prinsip Rukunegara pada setiap masa dan keadaan.

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 8

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.5 ETIKA PROFESION KEGURUAN

1. Seorang guru tidak harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh
mencemarkan sifat profesionnya dan akan menyebabkan hilang kepercayaan
orang ramai terhadap profesion perguruan.

2. Dia tidak harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya
maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.

3. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah
menjalankannnya dengan jujur.

4. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap murid-muridnya.
Kepentingan murid-muridnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain
seperti kepentingan-kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian.

5 Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya.

6. Dia haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira
bangsa dan agama dan kepercayaan.

7. Dia haruslah bertugas sebagai ”pengganti ibu bapa” dalam usaha untuk
membentuk tingkah laku murid-murid ke arah matlamat-matlamat yang diterima
oleh masyarakat.

8. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua
murid tidak kira bangsa, warna, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik,
tempat asal, asal keluarga, intelek, akademik dan status-status lain.

9. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu dalam kalangan murid-
muridnya dan memandu mereka mengembangkan potensi mereka dari segi
jasmani, intelek, daya cipta dan rohani.

10. Dia harus menghormati setiap murid supaya maklumat-maklumat sulit
mengenai diri murid-murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang
tidak berkenaan.

11. Dia haruslah tidak bertingkah laku terhadap murid-muridnya sebegitu rupa
yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan.

12. Dia tidaklah harus mengajar ssuatu yang boleh merosakkan kepentingan
murid-murid, masyarakat awam dan negara.

13. Dia haruslah menanam sikap yang baik terhadap murid-muridnya supaya
mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat setia dan berguna.

14. Dia tidak haruslah menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh
mengurangkan keyakinan diri murid-muridnya dan ibu bapa pelajar.

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 9

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.6 MATLAMAT SEKOLAH

1. Meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran dengan penggunaan
peralatan terkini.

2. Mempertingkatkan kualiti disiplin di kalangan setiap warga sekolah berteraskan
agama Allah supaya lahir sifat diri yang mulia, tahu bersyukur dan sabar,
betaqwa dan bertawakal.

3. Menyuburkan iklim sekolah yang bersih, sihat, ceria dan selamat serta sentiasa
mengamalkan sifat kasih sayang dan ikram muslimin.

4. Menjadikan sekolah sebagai pusat dan rujuk perkembangan masyarakat
setempat ke arah perubahan yang positif dan efektif.

5. Mempertingkatkan tahap keilmuan dan professionalisma di kalangan staff.

1.7 OBJEKTIF SEKOLAH

1. Meningkatkan prestasi pengurusan melalui suatu perancangan program
tahunan yang sistematik dan dinamik melalui unsur-unsur kreatif dan inovatif
serta peka dengan perubahan dan kehendak semasa.

2. Guru-guru merupakan jentera terpenting dan terlibat secara efektif dan kolektif
khususnya dalam merealisasikan tugas pendidikan yang diamanahkan yang
diamanahkan di samping penekanan semangat kekitaan dan setiakawan.

3. Meningkatkan dan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran
supaya lebih berkesan dan akhirnya dapat menghasilkan produk yang soleh
dan berkualiti tinggi serta dapat menyesuaikan diri dengan arus globalisasi.

4. Melahirkan pelajar yang sihat, cergas, cerdas dan serba boleh melalui aktiviti
kokurikulum yang dirancang dan terancang sesuai dengan kehendak Flasafah
Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan hamba Allah yang seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani, inteleknya dan yang terpenting iman dan
akhlaknya.

5. Menjadikan sekolah sebuah sumber pengetahuan dengan persekitaran yang
dapat menarik dan menambat minat pelajar rasa seronok dan aman berada di
sekolah dengan iklim yang dapat membantu keupayaan murid meningkatkan
prestasi dirinya.

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 10

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

VISI SEKOLAH

1.8

“Pendidikan Berkualiti InsanTerdidik Negara Sejahtera”

MISI SEKOLAH

1.9

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangun Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

1.10 FALSAFAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Felda Semenchu
Berkeyakinan bahawa murid-murid Sekolah ini berkebolehan dan

Berkemampuan untuk cemerlang dalam bidang Kurikulum dan
Kokurikulum serta dapat mengamalkan disiplin yang tinggi,
mementingkan nilai-nilai kasih sayang, menghormati

sesama insan, berakhlak mulia dan Bertanggungjawab kepada
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan bakti
kepada agama, bangsa dan negara, selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1.11 PIAGAM PELANGGAN

Kami warga sekolah Kebangsaan Felda Semenchu, Kota Tinggi dengan penuh tekad dan iltizam
dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk;

1. Memastikan semua murid-murid mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi
persekolahan baru dimulakan

2. Menentukan setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan cekap dan berkesan
sepanjang masa.

3. Berusaha mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang terbaik bagi
meningkatkan pencapaian prestasi murid-murid dibidang kurikulum dan kokurikulum supaya
menjadi individu yang berpendidikan, berketrampilan dan bersahsiah tinggi.

4. Bersedia memberikan perkhidmatan yang cekap dan terbaik kepada semua pelanggan yang
berurusan dengan sekolah ini.

5. Bersedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina untuk
mempertingkatkan kecemerlangan prestasi sekolah.

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 11

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

SEJARAH SEKOLAH

1.12

Sekolah ini didaftarkan dengan nama Sekolah Kebangsaan Felda Semenchu pada tahun 1978.

Terletak di Felda Semenchu, Kota Tinggi, Johor dan 40km dr bandar Kota Tinggi. Sekolah Kebangsaan
Felda Semenchu mula dibina pada tahun 1976 dan siap pada penghujung tahun 1977. buat permulaan,
murid-murid belajar di bangunan Bengkel Felda Semenchu pada tahun 1978 dan ditempatkan di
bangunan ini pada 1.4.1978.Pada awalnya seramai lebih 200 orang murid dengan 10 orang guru lelaki
dan 2 orang guru perempuan. Tuan Haji Esa bin Haji Ibrahim merupakan Guru Besar pertama sekolah
ini.

Dalam tahun 1980 sebuah bangunan 2 tingkat mengandungi 8 bilik darjah dan sebuah
perpustakaan mula dibina. Bangunan baru ini digunakan pada pertengahan tahun 1981. Bilangan murid
bertambah hingga melebihi 1000 orang. Dengan bertambahnya bilangan murid dari tahun ke tahun,
sebuah lagi bangunan mengandungi 5 bik darjah dibina secara gotong-royong pada tahun 1986 dan
digunakan pada tahun 1987.Dalam bulan September 1993, sebuah lagi bangunan 2 tingkat telah dibina
dan siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 1994.Sekolah ini pernah dilawati oleh Pengarah
Pendidikan Negeri Johor, Encik Idris bin Tain (1978), Encik M. Zin bin Sham (1998) & Tuan Haji Saad
bin Bongkek, Ketua Jemaah Nazir Negeri Johor (1989).Pada tahun 2004, melalui Program Perluasan
Prasekolah, 1 kelas Prasekolah telah diwujudkan untuk menampung 25 orang murid berumur 6 tahun
serta menerima seorang guru dan Pembantu Pengurusan Murid PrasekolahPada januari 2011
bangunan ini telah digunakan sepenuhnya lengkap. Bangunan tersebut telah dilengkapi dengan
kemudahan dan prasarana yang kondusif sesuai dengan kehendak dan keperluan masa kini.

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 12

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.13 BENDERA DAN LENCANA SEKOLAH

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 13

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.14 LAGU SEKOLAH

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 14

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

1.15 PELAN SEKOLAH

MENCHU 2021
nan Sekolah

Surau / Bilik
Kegiatan Pendidikan

Agama Islam

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 15

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.16 HARI-HARI KELEPASAN AM
TAHUN 2021

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 16

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.17 PENGGAL PERSEKOLAHAN
TAHUN 2021

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 17

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.18 WAKTU PERSEKOLAHAN
TAHUN 2021

KELAS HARI WAKTU PERSEKOLAHAN
TAHAP 1 AHAD HINGGA RABU 7.30 am Hingga 12.50 pm
( TAHUN 1,2 DAN 3) 7.30 am Hingga 12.20 pm
KHAMIS 7.30 am Hingga 1.20 pm
TAHAP 2 KHAMIS - SELASA 7.30 am Hingga 1.50 pm
( TAHUN 4.5 DAN 6)
RABU

1.19 PELAKSANAAN PENDIDIKAN
SIVIK

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 18

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEMENCHU 2021
Kemenjadian Murid Teras Keberkesanan Sekolah

1.20 PROGRAM TRANSFORMASI
SEKOLAH (TS25)

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan
Program Strategik KPM untuk merangkai titik-titik
(connecting the dots) bagi memastikan sistem
pendidikan negara bergerak selaras dengan
perkembangan abad ke 21.

OBJEKTIF
1. Mengaplikasi konsep dan Amalan PdP Terbaik.
2. Membangunkan Kepakaran dalaman melalui
latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada
pembimbing pedagogi serta pembimbing
kepimpinan.
3. Membangunkan Persekitaran Pembelajaran Yang
Berkesan dengan mengutamakan kemenjadian
murid.

SLOGAN
“TS25 Penggerak Pembelajaran Bermakna”

KERANGKA
TS25

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 19

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

TAKWIM PENG

1.21

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM

20/01/2021 RABU Sesi Persekolahan 2021 bermula Program
Pelancaran Program Transisi Tahun 1 Program
1 21/01/2021 KHAMIS (43 hari)
22/01/2021 JUMAAT Pengajaran dan Pembelajaran Program
23/01/2021 SABTU diRumah (PdPR) Program
Program Transisi Tahun 1
24/01/2021 AHAD (43 hari) Program
Pengajaran dan Pembelajaran Pelanca
25/01/2021 ISNIN diRumah (PdPR) Tabung

26/01/2021 SELASA Program Transisi Tahun 1 Mesyua
2 (43 hari) Bil.1/202
RABU Pengajaran dan Pembelajaran
27/01/2021 diRumah (PdPR) Mesyua
KHAMIS Bil.1
28/01/2021 JUMAAT Program Transisi Tahun 1
29/01/2021 SABTU (43 hari) Pemant
30/01/2021 Pengajaran dan Pembelajaran
3 31/01/2021 AHAD diRumah (PdPR)
Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Pengajaran dan Pembelajaran
diRumah (PdPR)
Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Pengajaran dan Pembelajaran
diRumah (PdPR)
Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Pengajaran dan Pembelajaran
diRumah (PdPR)

Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Pengajaran dan Pembelajaran
diRumah (PdPR)

MENCHU 2021
nan Sekolah

GURUSAN SEKOLAH TAHUN 2021

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN
HEM Sesi Persekolahan 2021 bermula
GB, GPK, semua Guru
m Transisi Tahun 1 SU Kokurikulum
m Guru Penyayang
Unit Pra Sek, Unit Tahun
m Transisi Tahun 1 1, Unit Bimbingan
m Guru Penyayang Penyelaras 1M1S

m Guru Penyayang Semua Guru T6
aran Prog. Derma Kebajikan /
gan Unit Disiplin
Unit Kebajikan
arat bersama Pengusaha Kantin Penyelaras 1M1S
21 Su Sukan

arat Unit Disiplin dan Pengawas Mesyuarat Agong Kelab dan persatuan Penyelaras Kelab/Unifrom

tauan kantin

S/U KOKO
SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 20

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM

01/02/2021 ISNIN Program Transisi Tahun 1 Program
(43 hari) (43 hari
02/02/2021 SELASA Pengajaran dan Pembelajaran
diRumah (PdPR) Program
03/02/2021 RABU Program Transisi Tahun 1 (43 hari
(43 hari)
04/02/2021 KHAMIS Pengajaran dan Pembelajaran Program
JUMAAT diRumah (PdPR) (43 hari
05/02/2021 SABTU Program Transisi Tahun 1
06/02/2021 (43 hari) Program
AHAD Pengajaran dan Pembelajaran (43 hari
07/02/2021 diRumah (PdPR)
ISNIN Program Transisi Tahun 1 Program
08/02/2021 (43 hari) (43 hari
SELASA Pengajaran dan Pembelajaran
4 RABU diRumah (PdPR) Program
(43 hari
09/02/2021 KHAMIS Program Transisi Tahun 1
JUMAAT (43 hari) Program
10/02/2021 SABTU Pengajaran dan Pembelajaran (43 hari
11/02/2021 diRumah (PdPR)
12/02/2021 AHAD Program Transisi Tahun 1 Program
13/02/2021 ISNIN (43 hari) (43 hari
14/02/2021 Pengajaran dan Pembelajaran Program
SELASA diRumah (PdPR) (43 hari
15/02/2021 Program Transisi Tahun 1
5 (43 hari)
Pengajaran dan Pembelajaran
16/02/2021 diRumah (PdPR)

Cuti Tahun Baru Cina
Cuti Tahun Baru Cina
Cuti Tahun Baru Cina
Cuti Tahun Baru Cina
Cuti Tahun Baru Cina
Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Pengajaran dan Pembelajaran
diRumah (PdPR)
Program Transisi Tahun 1
(43 hari)

MENCHU 2021
nan Sekolah

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN
HEM Program Transisi Tahun 1
(43 hari) Penyelaras 1M1S
m Transisi Tahun 1 Penyelaras Kelab/Unifrom
i) Program Transisi Tahun 1 SU HEM .
(43 hari) J/K berkenaan
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1 S/U HEM
(43 hari) SU Sukan
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1 Penyelaras 1M1S
(43 hari)
m Transisi Tahun 1
i) Cuti Tahun Baru Cina Penyelaras
Cuti Tahun Baru Cina
Cuti Tahun Baru Cina Cuti Tahun Baru Cina
Cuti Tahun Baru Cina Cuti Tahun Baru Cina
Cuti Tahun Baru Cina Cuti Tahun Baru Cina
Cuti Tahun Baru Cina Program Transisi Tahun 1
Cuti Tahun Baru Cina (43 hari)
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1 Penyelaras, Semua Guru
(43 hari) Teras Thn 6 /SUPL
m Transisi Tahun 1 Penyelaras 1M1S
i)

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 21

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

Pengajaran dan Pembelajaran

diRumah (PdPR)

Program Transisi Tahun 1 Program
(43 hari
17/02/2021 RABU (43 hari)
Pengajaran dan Pembelajaran Program
(43 hari
diRumah (PdPR)
Program
Program Transisi Tahun 1 (43 hari

18/02/2021 KHAMIS (43 hari) Program
Pengajaran dan Pembelajaran (43 hari

diRumah (PdPR) Program
(43 hari
19/02/2021 JUMAAT
Program
20/02/2021 SABTU (43 hari

Program Transisi Tahun 1 Program
(43 hari
(43 hari)
Program
21/02/2021 AHAD Pengajaran dan Pembelajaran (43 hari

diRumah (PdPR)

Pelaksanaan Pendidikan Sivik

Program Transisi Tahun 1

(43 hari)

22/02/2021 ISNIN Pengajaran dan Pembelajaran

diRumah (PdPR)

Pelaksanaan Pendidikan Sivik

Program Transisi Tahun 1

(43 hari)

6 23/02/2021 SELASA Pengajaran dan Pembelajaran

diRumah (PdPR)

Pelaksanaan Pendidikan Sivik

Program Transisi Tahun 1

(43 hari)

24/02/2021 RABU Pengajaran dan Pembelajaran

diRumah (PdPR)

Pelaksanaan Pendidikan Sivik

Program Transisi Tahun 1

(43 hari)

25/02/2021 KHAMIS Pengajaran dan Pembelajaran

diRumah (PdPR)

Pelaksanaan Pendidikan Sivik

26/02/2021 JUMAAT

27/02/2021 SABTU

Program Transisi Tahun 1

28/02/2021 AHAD (43 hari)
Pengajaran dan Pembelajaran

diRumah (PdPR)

MENCHU 2021 Program Transisi Tahun 1 S/U Sukan.
nan Sekolah (43 hari) Penyelaras

m Transisi Tahun 1 Program Transisi Tahun 1 Penyelaras
i) (43 hari) Semua guru
m Transisi Tahun 1 S/Usaha
i) Program Transisi Tahun 1 K Panitia
(43 hari) Guru T6
m Transisi Tahun 1 S/U Sukan
i) Program Transisi Tahun 1 Penyelaras Unit
(43 hari) Beruniform
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1 S/U KOKO
(43 hari) Guru Besar
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
m Transisi Tahun 1
i) Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
m Transisi Tahun 1
i)

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 22

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM

01/03/2021 ISNIN Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
02/03/2021 SELASA Sesi persekolahan Murid Pra Sekolah, Program
Tahun 1 dan Tahun 2 bermula
7 RABU Pengajaran dan Pembelajaran diRumah Program
03/03/2021 (PdPR) bagi murid Tahun 3, 4, 5 dan 6. Program
KHAMIS Program Transisi Tahun 1 Program
04/03/2021 JUMAAT (43 hari) Penyerah
SABTU Pengajaran dan Pembelajaran diRumah
05/03/2021 (PdPR) bagi murid Tahun 3, 4, 5 dan 6.
06/03/2021 AHAD Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
07/03/2021 ISNIN Pengajaran dan Pembelajaran diRumah
SELASA (PdPR) bagi murid Tahun 3, 4, 5 dan 6.
08/03/2021 Program Transisi Tahun 1
8 RABU (43 hari)
KHAMIS Penilaian diagnostik murid Tahun 1
09/03/2021 JUMAAT Pengajaran dan Pembelajaran diRumah
10/03/2021 SABTU (PdPR) bagi murid Tahun 3, 4, 5 dan 6.
11/03/2021
12/03/2021 AHAD Program Transisi Tahun 1
13/03/2021 ISNIN (43 hari)
14/03/2021 SELASA Pengajaran dan Pembelajaran diRumah
9 (PdPR) bagi murid Tahun 3, 4, 5 dan 6.
15/03/2021
16/03/2021 Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Sesi persekolahan Murid Tahun 3, Tahun 4
Tahun 5 dan Tahun 6 bermula
Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Program Transisi Tahun 1
(43 hari)

Program Transisi Tahun 1 Watikah P
(43 hari)

Program Transisi Tahun 1
(43 hari)
Program Transisi Tahun 1

MENCHU 2021
nan Sekolah

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN
HEM
Sesi persekolahan Murid Pra Penyelaras 1M1S
Guru Penyayang Sekolah, Tahun 1 dan Tahun 2
bermula Penyelaras Koko
J/K SKPMg2
Guru Penyayang Ketua Panitia
Setiausaha
Guru Penyayang Penyelaras Unit
Jurulatih Pasukan
Guru Penyayang
han Bantuan Awal Persekolahan

Kursus Pemimpin Pengakap Jurulatih Pasukan
Daerah Kota Tinggi Penyelaras 1M1S

Karnival Bahasa Penyelaras Koko
(Antara kelab dan persatuan)

Pelantikan Pemimpin Muda.

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 23

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

(43 hari) -Pengawa

-Pengawa

-Pengawa

-Ketua/Pe

17/03/2021 RABU Program Transisi Tahun 1
(43 hari)

Program Transisi Tahun 1 Pengesah

18/03/2021 KHAMIS (43 hari) (e-Hadir/B

Pemantau

19/03/2021 JUMAAT

20/03/2021 SABTU

Program Transisi Tahun 1

21/03/2021 AHAD (43 hari)

Pelaksanaan Pendidikan Sivik

Program Transisi Tahun 1

22/03/2021 ISNIN (43 hari)

Pelaksanaan Pendidikan Sivik

10 23/03/2021 SELASA CUTI SEMPENA HARI KEPUTERAAN
SULTAN JOHOR

Program Transisi Tahun 1

24/03/2021 RABU (43 hari)

Pelaksanaan Pendidikan Sivik

25/03/2021 KHAMIS Majlis Penutup Program Transisi Tahun 1
Pelaksanaan Pendidikan Sivik

26/03/2021 JUMAAT

27/03/2021 SABTU

28/03/2021 AHAD Cuti Pertengahan semester C

11 29/03/2021 ISNIN Cuti Pertengahan semester C
30/03/2021 SELASA Cuti Pertengahan semester C

31/03/2021 RABU Cuti Pertengahan semester C

MENCHU 2021 Penyelaras 1M1S
nan Sekolah
SU Sukan
as Sekolah Penyelaras KOKO
as PSS
as ICT
enolong Ketua

han Kehadiran Murid
Buku Kedatangan Murid)
uan Kantin

Perjumpaan kelab dan persatuan

Cuti Pertengahan semester Cuti Pertengahan semester
Cuti Pertengahan semester Cuti Pertengahan semester
Cuti Pertengahan semester Cuti Pertengahan semester
Cuti Pertengahan semester Cuti Pertengahan semester

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 24

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM
12
13 01/04/2021 KHAMIS Pencerapan kendiri
02/04/2021 JUMAAT Pencerapan kendiri
03/04/2021 SABTU Pencerapan kendiri
04/04/2021 Penghantaran borang pencerapan
05/04/2021 AHAD
06/04/2021 ISNIN kendiri
07/04/2021 SELASA
RABU Mesyuar
08/04/2021
09/04/2021 KHAMIS Pelancaran Bulan Membaca Sambutan
10/04/2021 JUMAAT NILAM 4 / Pen
SABTU
11/04/2021 Program Bulan Membaca
AHAD
12/04/2021 AWAL RAMADAN
13/04/2021 ISNIN Program Bulan Membaca
14/04/2021 SELASA Program Bulan Membaca
15/04/2021 Mesyuarat jawatankuasa Tahun 6
16/04/2021 RABU
17/04/2021 KHAMIS Pelaksanaan Pendidikan Sivik
JUMAAT Program Bulan Membaca
18/04/2021 SABTU Semakan buku latihan murid
Pelaksanaan Pendidikan Sivik
19/04/2021 AHAD Program Bulan Membaca
Semakan buku latihan murid
20/04/2021 ISNIN Pelaksanaan Pendidikan Sivik
Program Bulan Membaca
14 SELASA Semakan buku latihan murid
21/04/2021 Pelaksanaan Pendidikan Sivik
RABU Program Bulan Membaca
22/04/2021 Semakan buku latihan murid
KHAMIS Pelaksanaan Pendidikan Sivik
23/04/2021 Program Bulan Membaca
24/04/2021 JUMAAT Semakan buku latihan murid
15 25/04/2021 SABTU
AHAD Program Bulan Membaca Sum
Semakan buku latihan murid A

MENCHU 2021
nan Sekolah

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN
HEM

Latihan permainan Catur
Latihan permainan Catur
Latihan permainan Catur
Latihan permainan Catur

rat bersama Pengusaha Kantin Latihan permainan Catur
Bil.2/2021

Ulangtahun Kelahiran Bulan 1 – Pertandingan Catur peringkat Penyelaras Unit
nyerahan Wang Bantuan YPJ antarabangsa secara atas talian Beruniform
PERHIMPUNAN BULANAN BADAN
AWAL RAMADAN Penyelaras Koko
Pemantauan Kantin BERUNIFORM GPK HEM / Unit HEM

AWAL RAMADAN

mbangan Kebajikan sekolah
Anak Yatim dan asnaf

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 25

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

26/04/2021 ISNIN Program Bulan Membaca
27/04/2021 SELASA Semakan buku latihan murid
28/04/2021 Program Bulan Membaca
29/04/2021 RABU Semakan buku latihan murid
30/04/2021 KHAMIS Program Bulan Membaca
JUMAAT Semakan buku latihan murid
Majlis Penutup Bulan Membaca
Semakan buku latihan murid

MENCHU 2021
nan Sekolah

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 26

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM
16
17 01/05/2021 SABTU Anug
18 Pem
19 02/05/2021 AHAD
CUTI SAMBUTAN AIDILFITRI CUTI
03/05/2021 ISNIN CUTI SAMBUTAN AIDILFITRI CUTI
04/05/2021 SELASA CUTI SAMBUTAN AIDILFITRI CUTI
05/05/2021
06/05/2021 RABU Pelaksanaan Pendidikan Sivik SAMBUT
07/05/2021 KHAMIS Pelaksanaan Pendidikan Sivik
08/05/2021 JUMAAT Pelaksanaan Pendidikan Sivik Program Ba
09/05/2021 SABTU Pelaksanaan Pendidikan Sivik Pemantauan
10/05/2021 Pelaksanaan Pendidikan Sivik Pengesahan
11/05/2021 AHAD (e-Hadir/Buk
12/05/2021 ISNIN
13/05/2021 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI P
14/05/2021 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI P
15/05/2021 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI P
16/05/2021 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI P
17/05/2021 SABTU
18/05/2021 AHAD
19/05/2021 ISNIN
SELASA
20/05/2021 RABU

21/05/2021 KHAMIS
22/05/2021
23/05/2021 JUMAAT
24/05/2021 SABTU
AHAD
25/05/2021 ISNIN

26/05/2021 SELASA

27/05/2021 RABU
28/05/2021
29/05/2021 KHAMIS
30/05/2021 JUMAAT
31/05/2021 SABTU

AHAD
ISNIN

MENCHU 2021 TINDAKAN
nan Sekolah
KOKURIKULUM
AKTIVITI
HEM

gerah Keceriaan Kelas
Bulan April

mantauan Denggi/Aedes

SAMBUTAN AIDILFITRI CUTI SAMBUTAN AIDILFITRI Semua Guru
SAMBUTAN AIDILFITRI CUTI SAMBUTAN AIDILFITRI
SAMBUTAN AIDILFITRI CUTI SAMBUTAN AIDILFITRI

TAN AIDILFITRI SEKOLAH Perjumpaan kelab dan persatuan

antuan Anak Yatim
n Kantin
n Kehadiran Murid
ku Kedatangan Murid)

PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 27

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI

01/06/2021 SELASA PENGURUSAN DAN KURIKULUM CUTI PE
RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
02/06/2021 CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
03/06/2021 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
20 04/06/2021 CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
05/06/2021 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
06/06/2021 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PE
07/06/2021 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
JUMAAT ‘Spot Check’
08/06/2021 SABTU Mesy Pengurusan (3) ( Pengurusan
21 09/06/2021 AHAD Mesyuarat J/K PBPPP (2)
ISNIN Penyelarasan Keputusan PKSR 1 Mesyuarat Pe
10/06/2021 Penyeliaan Buku Tulis (teras) Pemantauan
SELASA
11/06/2021 Pelaksanaan Dialog Prestasi Sekolah ‘Spot-Check’
RABU
12/06/2021 Pelaksanaan Pendidikan Sivik Latihan Peng
KHAMIS Pelaksanaan Pendidikan Sivik (Bersama Pas
13/06/2021 Mesyuarat Panitia (3) Penyelamat)
JUMAAT Mesyuarat PBS (3)
14/06/2021 SABTU Pelaksanaan Pendidikan Sivik
AHAD *Penyeliaan Buku Tulis (bukan teras)
15/06/2021 ISNIN Pelaksanaan Pendidikan Sivik

22 SELASA Mesy Kurikulum (3)
16/06/2021 Mesy Kewangan (3)
RABU Pelaksanaan Pendidikan Sivik
17/06/2021
KHAMIS
18/06/2021
19/06/2021
20/06/2021
21/06/2021

22/06/2021

23/06/2021

23
24/06/2021

MENCHU 2021
nan Sekolah

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN

HEM CUTI PERTENGAHAN TAHUN Penyelaras 1M 1S
CUTI PERTENGAHAN TAHUN Penyelaras Koko
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN S/Usaha
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN K Panitia
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Guru T6
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ERTENGAHAN TAHUN
ERTENGAHAN TAHUN

Disiplin 3 Perhimpunan Bulanan PBB (6)
n Diri )
engurusan HEM Bil.3/2021 Pengurusan 1M1S
Pengurusan Koko
Kantin

Buku Teks Bil.2

gunsian Bangunan Fasa 2 Sukan Tahunan SKFS SU Sukan dan Semua Guru
sukan Bomba dan Pengurusan 1M 1S Ketua Panitia
Penyelaras 1M1S
Perjumpaan kelab dan persatuan
Penyelaras 1M 1S
Pengurusan Koko
Penyelaras Koko

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 28

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

25/06/2021 JUMAAT

26/06/2021 SABTU
27/06/2021 AHAD
28/06/2021 ISNIN

29/06/2021 SELASA Mesyuarat Un
24 Bil.3
Pengesahan
30/06/2021 RABU (e-Hadir/Buku
Pemantauan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM
Mesyuarat ICT & Data (2)
01/07/2021 KHAMIS Mesyuarat Guru T6 – Kem Ujian Aptit
Kecemerlangan
24 JUMAAT Anuge
02/07/2021 SABTU Pelaksanaan Dialog Prestasi Sekolah Mesyuarat b
AHAD Bil.6/12
03/07/2021 Pe
04/07/2021 ISNIN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTE
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTE
05/07/2021 SELASA
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
06/07/2021 RABU
KHAMIS UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
25 07/07/2021 JUMAAT
08/07/2021 SABTU UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
09/07/2021 UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
10/07/2021 AHAD UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
11/07/2021 ISNIN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
12/07/2021 SELASA UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
13/07/2021 RABU
14/07/2021 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
15/07/2021 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
SABTU
26 16/07/2021 AHAD
17/07/2021 ISNIN
18/07/2021
19/07/2021

MENCHU 2021
nan Sekolah

nit Disiplin dan Pengawas Pengurusan 1 M 1S Penyelaras 1M 1S
Bola Jaring MSSD Pengerang S/U Sukan
Kehadiran Murid
u Kedatangan Murid)
Kantin

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN
HEM Pengurusan Koko
Penyelaras Koko
tude T3 –(hingga 31 Julai) J/K ICT

Penyelaras T6

erah Keceriaan Kelas S/Usaha
Bulan Jun K Panitia
Guru T6
bersama Pengusaha Kantin
Bil.3/2021 Penyelaras 1M 1S

Karnival Sains dan Matematik Penyelaras Koko
(Antara kelab dan persatuan)

Pengurusan Koko

emantauan Kantin Perhimpunan Bulanan PBB (7) S/U KOKO

Pengurusan 1M1S Penyelaras 1M 1S
Pengurusan Koko Penyelaras Koko

ENGAHAN PENGGAL KE 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
ENGAHAN PENGGAL KE 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 Penyelaras 1M 1S

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 29

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

20/07/2021 SELASA HARI RAYA AIDILADHA HAR

27 21/07/2021 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 CUTI PERTE

22/07/2021 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 CUTI PERTE

23/07/2021 JUMAAT

24/07/2021 SABTU

25/07/2021 AHAD Pelaksanaan Pendidikan Sivik

26/07/2021 ISNIN Pelaksanaan Pendidikan Sivik

27/07/2021 SELASA Pelaksanaan Pendidikan Sivik

28/07/2021 RABU Pelaksanaan Pendidikan Sivik

28 29/07/2021 KHAMIS Pelaksanaan Pendidikan Sivik

30/07/2021 JUMAAT

31/07/2021 SABTU

31/07/2021 AHAD

MENCHU 2021
nan Sekolah

RI RAYA AIDILADHA HARI RAYA AIDILADHA Penyelaras Kelab
ENGAHAN PENGGAL KE 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
ENGAHAN PENGGAL KE 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 30

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM

01/08/2021 AHAD UJIAN SEGAK PJSK Anugerah K
UJIAN SEGAK PJSK Anugerah P
02/08/2021 ISNIN UJIAN SEGAK PJSK Bil.2
UJIAN SEGAK PJSK Pemantaua
03/08/2021 SELASA UJIAN SEGAK PJSK
29 04/08/2021 ‘Spot Check
RABU Mesy Pengurusan (4) ( Pengurusa
05/08/2021 Kemaskini M
KHAMIS Penyeliaan Buku Tulis ( bukan teras)
06/08/2021 JUMAAT Pelaksanaan Pendidikan Sivik Pemantaua
07/08/2021 SABTU Pelaksanaan Pendidikan Sivik
Pelaksanaan Pendidikan Sivik Mesyuarat P
08/08/2021 AHAD Pelaksanaan Pendidikan Sivik CUTI AWAL
Pelaksanaan Pendidikan Sivik
09/08/2021 ISNIN Program Hari Kemerdekaan ‘Spot-Check
SELASA
10/08/2021 Pengesaha
RABU (e-Hadir/Bu
30 11/08/2021 KHAMIS Kemaskini M
12/08/2021 JUMAAT Pemantaua
SABTU CUTI HAR
13/08/2021
AHAD
14/08/2021 ISNIN
SELASA
15/08/2021
RABU
16/08/2021
KHAMIS
17/08/2021 JUMAAT
SABTU
18/08/2021
AHAD
19/08/2021
20/08/2021 ISNIN
21/08/2021 SELASA

22/08/2021 RABU
KHAMIS
23/08/2021 JUMAAT
SABTU
31 24/08/2021
25/08/2021 AHAD

26/08/2021

27/08/2021

28/08/2021

29/08/2021 ISNIN CUTI HARI KEBANGSAAN MALAYSIA
32 SELASA

30/08/2021
31/08/2021

MENCHU 2021
nan Sekolah

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN
HEM
Penyelaras 1M 1S
Keceriaan Kelas Bulan Julai Penyelaras Koko
Pengurusan Bilik-bilik Khas S/U Peperiksaan

an Denggi/Aedes Pengurusan 1M1S Penyelaras 1M 1S
Pengurusan Koko Penyelaras Koko

k’ Disiplin 4 Perhimpunan Bulanan PBB (8)
an Diri )
Maklumat APDM 3 Perjumpaan kelab dan persatuan
Pengurusan 1M1S
an Kantin Pengurusan Koko

Pengurusan HEM Bil.4/2021 Pengurusan 1M1S Penyelaras 1M 1S
L MUHARRAM Pengurusan Koko Penyelaras Koko

k’ Buku Teks’Bil.3 Perjumpaan kelab dan persatuan
Pengurusan 1M1S
Pengurusan Koko Penyelaras 1M 1S
Penyelaras Koko

an Kehadiran Murid
uku Kedatangan Murid)
Maklumat APDM 4
an Kantin

RI KEBANGSAAN MALAYSIA CUTI HARI KEBANGSAAN MALAYSIA

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 31

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM Anugerah K
32 AWAL MUHARRAM
33 01/09/2021 RABU CUTI PE
34 02/09/2021 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PE
03/09/2021 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PE
35 04/09/2021 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PE
36 05/09/2021 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PE
06/09/2021 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PE
07/09/2021 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PE
08/09/2021 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PE
09/09/2021 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PE
10/09/2021 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
11/09/2021 JUMAAT Mesyuarat U
12/09/2021 SABTU Penyeliaan Buku Tulis (teras) Bil.4/2021
13/09/2021 AHAD Pelaksanaan Pendidikan Sivik
14/09/2021 ISNIN Pencerapan kali – 3 Pengesahan
15/09/2021 SELASA Pelaksanaan Pendidikan Sivik (e-Hadir/Buk
16/09/2021 RABU Pelaksanaan Pendidikan Sivik Pemantauan
17/09/2021 KHAMIS Pelaksanaan Pendidikan Sivik
18/09/2021 JUMAAT Pelaksanaan Pendidikan Sivik
SABTU
19/09/2021 Mesyuarat PSS (4)
AHAD Mesyuarat ICT & Data (4)
20/09/2021
ISNIN
21/09/2021
22/09/2021 SELASA
23/09/2021 RABU
24/09/2021
25/09/2021 KHAMIS
JUMAAT
26/09/2021 SABTU

27/09/2021 AHAD
28/09/2021
ISNIN
29/09/2021 SELASA

30/09/2021 RABU

KHAMIS

MENCHU 2021
nan Sekolah

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN
HEM Pengurusan 1M1S
Pengurusan Koko Penyelaras 1M 1S
Penyelaras Koko

Keceriaan Kelas Bulan Ogos Pengurusan 1M1S Penyelaras 1M 1S
Pengurusan Koko Penyelaras Koko
ERTENGAHAN PENGGAL
ERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
ERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
ERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
ERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
ERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
ERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
ERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
ERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

Unit Disiplin dan Pengawas Pengurusan 1M1S Penyelaras 1M 1S
CUTI HARI HOL Pengurusan Koko Penyelaras Koko

n Kehadiran Murid Perhimpunan PPIM (PPD) SUP LUAR/
ku Kedatangan Murid) GURU THN 6
n Kantin Perhimpunan PPIM (PPD)
Pengurusan 1M1S Penyelaras 1M1S
Pengurusan Koko Penyelaras Koko
Pengisian Markah Kokurikulum PAJSK J/K PSS
J/K ICT

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 32

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM Anugerah Kec
37 Pemantauan
38 01/10/2021 JUMAAT HARI HOL SULTAN JOHOR
39 02/10/2021 SABTU Pelaksanaan Dialog Prestasi Sekolah Sambutan Ha
40 Bil.9/12
03/10/2021 AHAD

04/10/2021 ISNIN

05/10/2021 SELASA

06/10/2021 RABU
07/10/2021 KHAMIS
08/10/2021 JUMAAT
09/10/2021 SABTU
10/10/2021
AHAD
11/10/2021
ISNIN
12/10/2021
SELASA Mesyuarat be
13/10/2021 Bil.4/2021
RABU Sambutan Ha
14/10/2021
KHAMIS Pelaksanaan Pendidikan Sivik KEPUTERA
15/10/2021 Pelaksanaan Pendidikan Sivik
16/10/2021 JUMAAT KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W
17/10/2021 SABTU Pelaksanaan Pendidikan Sivik
18/10/2021 AHAD Pelaksanaan Pendidikan Sivik
19/10/2021 ISNIN
20/10/2021 SELASA UJIAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Mesyuarat Ja
21/10/2021 RABU UJIAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( Kelayakan 2
22/10/2021 KHAMIS
23/10/2021 JUMAAT UJIAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Pengesahan
24/10/2021 SABTU UJIAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (e-Hadir/Buku
AHAD Pemantauan
25/10/2021 UJIAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
ISNIN
26/10/2021
SELASA
27/10/2021
RABU
28/10/2021
29/10/2021 KHAMIS
30/10/2021 JUMAAT
31/10/2021 SABTU

AHAD

MENCHU 2021
nan Sekolah

AKTIVITI KOKURIKULUM TINDAKAN
HEM

ceriaan Kelas Bulan September
Denggi/Aedes

Pengurusan 1M1S Penyelaras 1M 1S
Penyelaras Koko
Pengurusan Koko

ari Kanak-Kanak

ersama Pengusaha Kantin Perhimpunan Bulanan PBB (10) Pemimpin TKRS
ari Jadi Fasa 2 Kursus Kenaikan Pangkat Lans Kopral Pemimpin TKRS
(TKRS/KRS)
Pengurusan 1M 1S Pemimpin TKRS
Kursus Kenaikan Pangkat Lans Kopral Penyelaras Unit
(TKRS/KRS) Beruniform
Kursus Kenaikan Pangkat Lans Kopral
(TKRS/KRS)
Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform

Perkehamahan Tahunan Unit Beruniform

AAN NABI MUHAMMAD S.A.W KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W

Pengurusan Koko Penyelaras Koko

awatankuasa Bantuan Pengurusan 1M1S Penyelaras 1M 1S
2021 ) Pengurusan Koko Penyelaras Koko

Kehadiran Murid
u Kedatangan Murid)
Kantin

SMART: Sedia Motivasi Awal Rajin Tawakal 33

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SK FELDA SEM
Kemenjadian Murid Teras Keberkesan

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN DAN KURIKULUM Anugerah K
41 UJIAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
42 01/11/2021 ISNIN UJIAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Pemantauan
43 Mesyuarat P
44 02/11/2021 SELASA HARI DEEPAVALI
03/11/2021 RABU HARI DEEPAVALI Pengesahan
04/11/2021 (e-Hadir/Buk
05/11/2021 KHAMIS Mesyuarat J/K PBPPP (4) Pemantauan
06/11/2021 JUMAAT Mesyuarat SKPMg2 (4)
07/11/2021 SABTU Pelaks
08/11/2021 Mesy Pengurusan (4) Pelaks
09/11/2021 AHAD Pelaks
ISNIN Pelaksanaan Dialog Prestasi Sekolah Pelaks
10/11/2021 SELASA Pelaks
Pelaksanaan Pendidikan Sivik
11/11/2021 RABU Pelaksanaan Pendidikan Sivik Pemulang
12/11/2021 Pelaksanaan Pendidikan Sivik Pemulang
13/11/2021 KHAMIS Pelaksanaan Pendidikan Sivik Pemulang
14/11/2021 JUMAAT Pelaksanaan Pendidikan Sivik
15/11/2021 SABTU
16/11/2021
17/11/2021 AHAD
ISNIN
18/11/2021 SELASA
RABU
19/11/2021
20/11/2021 KHAMIS
21/11/2021
22/11/2021 JUMAAT
23/11/2021 SABTU
24/11/2021 AHAD
25/11/2021 ISNIN
26/11/2021 SELASA
27/11/2021 RABU
28/11/2021 KHAMIS
29/11/2021 JUMAAT
30/11/2021 SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Bed set juli 2020
Next Book
SWU 354