The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kifli368, 2018-12-13 19:48:12

PERANCANGAN STRATEGIK 2019

PERANCANGAN STRATEGIK 2019 – 2023
SEKOLAH KEBANGSAAN PUSAT CHABANG TIGA
UNIT BERUNIFORM : BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

MISI : PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA
VISI : MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKANPOTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA
NILAI : KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT
ANJAKAN
PPPM : 9
ISU : PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM

PETUNJUK
MATLAMAT SASARAN
STRATEGIK OBJEKTIF PRESTASI UTAMA 2019 2020 2021 2022 2013 INISIATIF / STRATEGI TINDAKAN
(KPI) TOV
KRA 2 : 1. Meningkatkan PK KoKu
Pencapaian prestasi 100%murid hadir % murid terlibat 65% 70% 75% 85% 90% 100% penglibatan murid S/U Koko

sukan dan kokurikulum dalam aktiviti dalam aktiviti UB dalam aktiviti BBSM Penyelaras Koko
yang tinggi oleh semua kokurikulum UB BBSM # Sekali BBSM Penasihat BBSM
murid Bulan Sabit Merah Selamanya BBSM
Malaysia.
ASPIRASI SISTEM :

Kecekapan
70% pencapaian Bilangan pencapaian 40% 60% 70% 80% 90% 100% 2. Membangunkan

murid dalam murid dalam bakat dan kemahiran
ASPIRASI MURID :
kemahiran UB Bulan kemahiran aktiviti murid
KemahiranMemimpin
Sabit Merah BBSM - Kursus Kemahiran
Malaysia.
Guru : Memberi
sepenuh komitmen
dalam menjayakan
objektif
Kepimpinan : Sokongan
sepenuhnya

PELAN TAKTIKAL
SEKOLAH KEBANGSAAN PUSAT CHABANG TIGA
UNIT BERUNIFORM : BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

ANJAKAN PPPM : 9
ASPIRASI SISTEM : KECEKAPAN
ASPIRASI MURID : KEMAHIRAN MEMIMPIN

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia
INISIATIF / STRATEGI
S2 Membangunkan bakat dan kemahiran murid
PROGRAM, PROJEK TANGGUNG TEMPOH/ KOS/ OUTPUT / PELAN
BIL KPI SASARAN
DAN TINDAKAN JAWAB HARI SUMBER OUTCOME KONTINGENSI
Peningkatan peratus
& murid terlibat
S/u Kokurikulum murid yang hadir
Jan – Nov RM 200 dalam Aktiviti Semua ahli
1 Sayangi BBSM Guru Penasihat aktiviti BBSM
2019 / Koku Kokurikulum BBSM
BBSM daripada 65%
BBSM
kepada 70%
Pertambahan
% pencapaian
peratus murid mahir
Kursus Kemahiran Guru Penasihat RM 100 murid dalam Semua ahli
2 Mac 2019 dalam bantuan
Bantuan Kecemasan BBSM / Koku kemahiran BBSM
kecemasan daripda
BBSM
40% kepada 70%
Murid mahir
% Kemahiran
Pertandingan Ikatan Guru Penasihat RM 100 mengikat gajet Semua ahli
3 Ogos 2019 murid dalam
Gajet BBSM / Koku daripada 20 % BBSM
ikatan gajet
kepada 70 %
Murid mahir & kemahiran
Pertandingan Bantuan Guru Penasihat RM 100 memberi bantuan murid dalam Semua ahli
4 Okt 2019
Kecemasan BBSM / Koku kecemasan daripada bantuan BBSM
20% kepada 70% kecemasan

PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum BBSM.
Nama Program / Projek : Sayangi BBSM
Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum Unit BBSM melebihi 70% setahun pada tahun 2019
Tanggungjawab : Ketua Unit BBSM dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari : Januari – November 2019
Tempat : Dataran dan Padang Sekolah
Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6
Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 200.00
Sumber : Unit Koko

Jawatankuasa : Guru Besar : Penasihat
Penolong Kanan Kokurikulum : Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2

Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit BBSM

PROSES KERJA

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KPI SASARAN
KONTIGENSI
Mesyuarat Jawatankuasa:
- Lantikan Jawatankuasa PK KOKU
1 Jan
- Tetapkan tarikh Ketua unit Semua guru penasihat maklum. Guru Penasihat

- Anggaran kos Penyelaras Program
- Agihan tugas
2 Penerangan program
Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Jan Semua guru dan murid
disampaikan.

3 Mempromosikan program Penyelaras Program Jan – Nov Murid BBSM Semua guru dan murid


4
Penyediaan bahan Guru Penasihat Jan – Nov Siap untuk digunakan Tiada


AJK
5 Penyediaan tempat dan peralatan Jan – Nov Siap untuk digunakan Tiada
Guru Penasihat
AJK
6 Pelaksanaan Program Jan – Nov Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid
Guru Penasihat

Kajian Keyakinan Murid - Pra
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Nov Murid
dan Post

PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum BBSM.
Nama Program / Projek : Kursus Kemahiran Bantuan Kecemasan
Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum Unit BBSM melebihi 70% setahun pada tahun 2019
Tanggungjawab : Ketua Unit BBSM dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari : Mac 2019
Tempat : Dataran dan Padang Sekolah
Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6
Kos /
Anggaran Perbelanjaan : RM 100.00
Sumber : Unit Koko

Jawatankuasa : Guru Besar : Penasihat
Penolong Kanan Kokurikulum : Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2

Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit BBSM

PROSES KERJA

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KPI SASARAN
KONTIGENSI
Mesyuarat Jawatankuasa:
- Lantikan J/Kuasa PK KOKU
1 Mac
- Tetapkan tarikh Ketua unit Semua guru penasihat maklum. Guru Penasihat

- Anggaran kos Penyelaras Program
- Agihan tugas
2 Penerangan program
Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Mac Semua guru dan murid
disampaikan.

3 Mempromosikan program Penyelaras Program Mac Murid BBSM Semua guru dan murid


4
Penyediaan bahan Guru Penasihat Februari Siap untuk digunakan Tiada


AJK
5 Penyediaan tempat dan peralatan Mac Siap untuk digunakan Tiada
Guru Penasihat
AJK
6 Pelaksanaan Program Mac Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid
Guru Penasihat

Kajian Keyakinan Murid - Pra
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program April Murid
dan Post

PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Strategi : S1 Meningkatkanpenglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum BBSM.
Nama Program / Projek : Pertandingan Ikatan Gajet
Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum Unit BBSM melebihi 70% setahun pada tahun 2019
Tanggungjawab : Ketua Unit BBSM dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari : Ogos 2019
Tempat : Dataran dan Padang Sekolah
Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6
Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 100.00
Sumber : Unit Koko

Jawatankuasa : Guru Besar : Penasihat
Penolong Kanan Kokurikulum : Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2

Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit BBSM

PROSES KERJA

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KPI SASARAN
KONTIGENSI
Mesyuarat Jawatankuasa:
- Lantikan J/Kuasa PK KOKU
1 Ogos
- Tetapkan tarikh Ketua unit Semua guru penasihat maklum. Guru Penasihat

- Anggaran kos Penyelaras Program
- Agihan tugas
2 Ogos Penerangan program
Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Semua guru dan murid
disampaikan.

Ogos
3 Mempromosikan program Penyelaras Program Murid BBSM Semua guru dan murid

4 Ogos
Penyediaan bahan Guru Penasihat Siap untuk digunakan Tiada


AJK Ogos
5 Penyediaan tempat dan peralatan Siap untuk digunakan Tiada
Guru Penasihat
AJK Ogos
6 Pelaksanaan Program Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid
Guru Penasihat

Ogos Kajian Keyakinan Murid - Pra
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Murid
dan Post

PELAN OPERASI 4

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Strategi : S1 Meningkatkanpenglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum BBSM.
Nama Program / Projek : Pertandingan Ikatan Gajet
Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum Unit BBSM melebihi 70% setahun pada tahun 2019
Tanggungjawab : Ketua Unit BBSM dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari : Ogos 2019
Tempat : Dataran dan Padang Sekolah
Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6
Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 100.00
Sumber : Unit Koko

Jawatankuasa : Guru Besar : Penasihat
Penolong Kanan Kokurikulum : Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2

Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit BBSM

PROSES KERJA

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KPI SASARAN
KONTIGENSI
Mesyuarat Jawatankuasa:
- Lantikan J/Kuasa PK KOKU
1 Oktober
- Tetapkan tarikh Ketua unit Semua guru penasihat maklum. Guru Penasihat

- Anggaran kos Penyelaras Program
- Agihan tugas
2 Oktober Penerangan program
Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Semua guru dan murid
disampaikan.

Oktober
3 Mempromosikan program Penyelaras Program Murid BBSM Semua guru dan murid

4 Oktober
Penyediaan bahan Guru Penasihat Siap untuk digunakan Tiada


AJK Oktober
5 Penyediaan tempat dan peralatan Siap untuk digunakan Tiada
Guru Penasihat
AJK Oktober
6 Pelaksanaan Program Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid
Guru Penasihat

Oktober Kajian Keyakinan Murid - Pra
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Murid
dan Post


Click to View FlipBook Version