The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kifli368, 2018-12-14 02:08:59

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN KEPONG
20050 KUALA TERENGGANUBUKU


PENGURUSAN 2019BUKU

PENGURUSAN 2019


Sekolah Kebangsaan Kepong

20050 Kuala Terengganu

Kod Sekolah : TBA 3026
Tel : 09-6227689
Faks : 09-6312854
Email : [email protected]

ISI KANDUNGAN


BIL PERKARA MS
1 BIODATA GURU 1

2 KATA-KATA ALUAN GURU BESAR 2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN & MATLAMAT KEMENTERIAN
3 3
PENDIDIKAN MALAYSIA & MISI DAN VISI
4 FOKUS & GERAK KERJA PROFESIONAL KPPM 2018 4

5 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012 -2025 5
6 6 ASPIRASI MURID 6

7 PROGRAM TRANFORMASI MURID TERENGGANU (PTMT) & 22 SARANAN 2019 7

8 MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN 8 - 9
9 ETIKA KERJA 10 - 11

10 KALENDAR 2019 & 2020 12
11 PERANCANGAN SEKOLAH 13 - 17

12 SEJARAH SEKOLAH 18 - 19
13 LAGU SEKOLAH 20

14 MOTO SEKOLAH DAN PIAGAM SEKOLAH 21
15 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 22 - 23

16 TAKWIM SEKOLAH 24 - 35
17 SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA 2019 36PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
18 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH -

19 DATA PERJAWATAN GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) 37 - 39
20 NAMA GURU PENYELARAS TAHUN DAN GURU KELAS 2019 40

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

21 ORGANISASI STAF 43
22 PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN 43
23 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH 43

24 JAWATANKUASA TATATERTIB 44

25 JAWATANKUASA SKPMG2 / NKRA 44
26 PENGURUSAN ASET 44

27 JAWATANKUASA DATA / MAKLUMAT / MODUL PENGURUSAN SEKOLAH 45

28 PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU 45
29 MESYUARAT GURU / STAFF 47

30 KELAB GURU DAN KAKITANGAN 47
31 JAWATANKUASA DEWAN IBNU TAIMIYAH & SIARAYA 47

32 JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH 48
33 JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) 48

34 JAWATANKUASA KUMP. INOVATIF&KREATIF (KIK) DAN KAJIAN TINDAKAN 48
JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
35 49
PENDIDIKAN (PBPPP)
36 JAWATANKUASA MENANGANI BENCANA 49

37 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK 50
38 JAWATANKUASA SISTEM KESELAMATAN PENARAFAN SEKOLAH 50

39 JAWATANKUASA KECICIRAN MURID 50

40 JAWATANKUASA LADAP (SPLKPM) 51
41 JAWATANKUASA PRASEKOLAH 51

42 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI 52
43 JAWATANKUASA KEBERSIHAN SWASTA DAN KAWALAN KESELAMATAN 52

44 JAWATANKUASA MAKMAL KOMPUTER 53
45 JAWATANKUASA ICT 53

46 JAWATANKUASA FROG VLE 53
47 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH 53

48 JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN 54
49 JAWATANKUASA PAK 21/ KBAT 54

50 JAWATANKUASA PAPAN MAKLUMAT 54

51 JAWATANKUASA BILIK - BILIK KHAS 55 - 57
52 JADUAL AGIHAN PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDACARAAN 2019 58 – 59

53 JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 59 - 60JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM
54 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM -

55 BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM 61
56 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS) 62

57 JAWATANKUASA PANITIA-PANITIA MATA PELAJARAN 63 - 64
58 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PPSR DAN PASCA PPSR 65

59 JAWATANKUASA PROGRAM PENINGKATAN TAHAP 1 65
60 JAWATANKUASA PROGRAM PENINGKATAN TAHAP 2 65

61 JAWATANKUASA KSSR / PEPERIKSAAN DALAMAN 66
62 JAWATANKUASA MBMMBI 66

63 JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP) 66
64 JAWATANKUASA IPP2M DAN IKAM 66

65 JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS 67
66 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 67

67 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH 67
68 JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER 68

69 JAWATANKUASA NILAM 68
70 JAWATANKUASA BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) 69

71 JAWATANKUASA AUDIO / TAYANGAN 69
72 JAWATANKUASA AKHBAR DALAM DARJAH (ADD) 69

73 JAWATANKUASA TRANSISI 69
74 JK SISTEM PENILAIAN PEPERIKSAAN SEKOLAH RENDAH (SPPSR) 70


JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

75 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HEM -
76 JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM 71

77 JAWATANKUASA BADAN DISIPLIN 71

78 JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS 72
79 JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 72

80 JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT MURID 73
81 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 73

82 JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH 74
83 JAWATANKUASA PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA (PS1M) 75

84 JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 75
85 JAWATANKUASA PROGRAM KEBERSIHAN/KECERIAAN/ KESELAMATAN (3K) 76

86 JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN 76
87 JAWATANKUASA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAMP) 77

88 JAWATANKUASA DERMA, KEBAJIKAN MURID DAN TABUNGAN 77

89 JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) 78
90 JAWATANKUASA KEMASUKAN KE SEKOLAH MENENGAH 79

91 JAWATANKUASA BANTUAN MURID PERINGKAT SEKOLAH 79
92 JK GURU PENYAYANG / GERAKAN KEMENJADIAN MURID PERINGKAT SEK 79

93 JAWATANKUASA DAKWAH & KEROHANIAN 80
94 JAWATANKUASA KECERIAAN SURAU 80
JAWATANKUASA e-SARANA PIBG-PIBK (IBU BAPA KOMUNITI) DAN
95 81
KSIB (KUMPULAN SOKONGAN IBUBAPA)


JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

96 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM -
97 BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM 82 - 83

98 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 84
99 JAWATANKUASA BADAN BERUNIFORM 85 - 86

100 JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN 87 - 89
101 JAWATANKUASA KELAB SUKAN DAN PERMAINAN/1M1S 90 - 91

102 JAWATANKUASA RUMAH - RUMAH SUKAN 92 - 93
103 JAWATANKUASA PASUKAN ELIT SEKOLAH - SUKAN DAN PERMAINAN 94

104 JAWATANKUASA PASUKAN ELIT SEKOLAH – KO AKADEMIK 95
105 JAWATANKUASA SAMBUTAN DAN PERAYAAN 96

106 JAWATANKUASA LAWATAN BERMAKLUMAT 96
107 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEDAI PIBG 97

108 JAWATANKUASA PERKHEMAHAN SEKOLAH 97
109 JAWATANKUASA PASUKAN SILAT SEKOLAH 98LAMPIRAN

110 PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019 99
111 HARI KELEPASAN AM 2019 100

112 KEDUDUKAN BILIK DARJAH DAN BILIK – BILIK 101 - 102
113 PELAN SEKOLAH 103

114 PELAN LALUAN KEBAKARAN 104
115 TARIKH PEMBAYARAN GAJI 2019 105

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


BIODATA GURU

1. Nama Penuh :

2. No. Kad Pengenalan :

3. No. Fail Jabatan :

4. No. Gaji :

5. Jantina :

6. Tarikh Lantikan :

7. Tarikh Sah Jawatan :

8. Jawatan :

9. Gred :

10. Pengalaman Mengajar :

11. Tarikh Mula Bertugas Di Sekolah ini :

12. No. Telefon :

13. E-mel :

14. Alamat Terkini :15. Alamat Tetap :16. Nama Waris Terdekat :

17. No. Telefon :USAHA TEKUN JAYA
1

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia serta izinNya, sekali lagi Buku Pengurusan Sekolah SKKep telah
dapat disiapkan dengan sempurna. Terlebih dahulu, sekalung tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada
Jawatankuasa Buku Pengurusan 2019 yang telah bertungkus-lumus bekerja menyiapkan buku ini. Buku ini penting sebagai
garis panduan dan rujukan kepada semua warga SKKep untuk melaksanakan tugas dengan lebih konsisten dan sistematik.
Semua warga SKKep khususnya para guru dan anggota kakitangan perlu meneliti dan memahami isi kandungannya agar dapat
dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Sebagai penjawat awam, kita bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar dan arahan-
arahan kerajaan, khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Berlabuhnya tirai 2018 menyaksikan pelbagai tindakan telah berjaya dilaksanakan untuk penambahbaikan dan
perubahan yang melibatkan keberkesanan kualiti kerja terhadap kawalan mutu kerja di sekolah. Perubahan-perubahan dasar
di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) menuntut semua
warga pendidik supaya berubah dari budaya lama kepada budaya baharu. Tiga Gelombang PPPM iaitu 2013-2015, 2016-2020
dan 2021-2025 perlu difahami serta dihayati oleh semua guru. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam Pentaksiran
Awam bertunjangkan KBAT dan PAK 21, MBMMBI bagi menggantikan Dasar PPSMI secara berperingkat-peringkat, Dasar
1Murid 1Sukan (1M1S), Kawalan Disiplin Murid, memperkasakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah serta
pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

Dalam usaha ke arah transformasi dan pembaharuan sistem pendidikan ini, transformasi bermula dari dalam bilik
darjah menjadi fokus pihak sekolah untuk mengekalkan matlamat asas iaitu melahirkan kemenjadian murid kelas pertama
dan membentuk generasi rabbani. Selain itu, pencapaian yang cemerlang dalam bidang kokurikulum harus dijadikan asas
untuk memperhebatkan usaha melahirkan jaguh dan wira yang mampu mengharumkan nama sekolah.

Akhir kalam, saya mendoakan semoga warga SKKep akan bergerak secara proaktif, berfikiran secara kreatif dan
inovatif serta bertindak dengan komited dan penuh bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan
sepanjang tahun 2019. Walhasil, harapan saya agar kita semua warga SKKep dapat bekerja sebagai satu pasukan yang utuh
demi mencapai kecemerlangan dalam semua bidang terutamanya aspek kemenjadian murid, InsyaAllah. Selamat Bertugas.

Sekian.


MOHD NOOR BIN ABD HADI
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Kepong


USAHA TEKUN JAYA
2

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha yang berterusan ke arah
lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat
dan negara.”MATLAMAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
Melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia,
berketrampilan dan sejahtera.
Menyediakan sumber tenaga manusia
untuk keperluan kemajuan negara.
Memberi peluang pendidikan kepada
semua warganegara Malaysia.MISI DAN VISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

USAHA TEKUN JAYA
3

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


USAHA TEKUN JAYA
4

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2012 – 2025

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

AKSES
Menjelang 2025, Kementerian berhasrat untuk meningkatkan akses dan enrolmen pendidikan tinggi.
Seandainya Malaysia mampu meningkatkan kadar enrolmen pendidikan tertiari daripada 36% kepada
53% (dan enrolmen pendidikan tinggi daripada 48% kepada 70%), maka Malaysia akan berada setara
dengan tahap enrolmen tertinggi di ASEAN ketika ini. Senario pertumbuhan ini memerlukan tambahan
tempat pengajian sebanyak 1.1 juta menjelang 2025 terutamanya dalam pendidikan dan latihan
teknikal dan vokasional (TVET), IPT swasta dan pembelajaran dalam talian. Tahap dan kaedah pelan
pembangunan ini akan ditentukan menerusi kerjasama erat dengan industri bagi memastikan graduan
yang dihasilkan memenuhi kehendak pasaran.

KUALITI
Aspirasi Kementerian merangkumi tiga aspek: kualiti graduan, kualiti institusi dan kualiti keseluruhan
sistem. Kementerian berhasrat untuk meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan daripada 75%
ketika ini kepada lebih 80% pada 2025. Sementara itu, dari segi kualiti hanya sebuah universiti
tempatan berada dalam Top 200 QS Global Rankings. Menjelang 2025, Kementerian merancang sebuah
universiti berada dalam Asia’s Top 25, dua dalam Global Top 100 dan empat dalam Global Top 200.
Dari segi kualiti keseluruhan sistem pula, Kementerian mensasarkan peningkatan output penyelidikan
dalam U21 dari kedudukan ke-36 ke kedudukan ke-25 daripada 50 buah negara, dan meningkatkan
pelajar antarabangsa di IPT daripada 108,000 ketika ini kepada 250,000 di IPT dan sekolah menjelang
2025.

EKUITI
Walaupun data menyeluruh tentang ekuiti masih terhad, namun Kementerian merancang untuk
memastikan semua warga Malaysia mempunyai peluang pendidikan tinggi untuk memenuhi potensi
mereka tanpa mengira latar belakang kaum atau sosioekonomi. Sebagai contoh, Kementerian komited
untuk meningkatkan kadar enrolmen dan kadar bergraduat bagi pelajar daripada latar belakang
keluarga berpendapatan rendah.

PERPADUAN
Ketika ini, tidak ada satu kaedah khusus yang diterima dengan meluas untuk mengukur tahap
perpaduan. Walaupun demikian, Kementerian komited untuk memastikan enrolmen di IPT
menggambarkan perpaduan dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Tujuannya adalah untuk
membentuk sistem pendidikan yang membolehkan pelajar memahami nilai bersama serta berkongsi
pengalaman dan aspirasi.

KECEKAPAN
Kementerian merancang untuk mendapatkan manfaat terbaik menerusi pembiayaan pendidikan tinggi
dan mengekalkan tahap semasa biaya kerajaan bagi setiap pelajar di IPT awam. Kementerian juga
merancang untuk memperbaiki kedudukan Malaysia dalam U21 daripada tangga ke-44 ketika ini kepada
ke-25 menjelang 2025 dari segi ouput pendidikan tinggi yang merangkumi penyelidikan, enrolmen dan
kebolehpasaran graduan.
USAHA TEKUN JAYA
5

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


6 ASPIRASI MURID

Pengetahuan
Di peringkat paling asas, setiap kanak- kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi.
Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga
perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek
sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam
bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.


Kemahiran Berfikir
Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka (menerapkan
perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka
menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai
pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini
kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan
berfikir secara kritis di luar konteks akademik.


Kemahiran Memimpin
Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain
secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai
potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam
pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi
empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi
dengan berkesan.


Kemahiran Dwibahasa
Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan
serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima.
Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian
akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.


Etika dan Kerohanian
Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran
yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni,
bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta
berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu
penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.


Identiti Nasional
Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk kejayaan dan
masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik,
agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara
memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan
identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan
dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati
kepelbagaian.USAHA TEKUN JAYA
6

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


USAHA TEKUN JAYA
7

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN TERENGGANU

1. FOKUS MEMPERKASAKAN PdP

1.1.1 PdP ABAD KE-21
 BERASASKAN MURID, PEMBELAJARAN KOLABORATIF, KEMAHIRAN PROSES, PEMIKIRAN ARAS TINGGI,
PRAKTIKAL, KEMAHIRAN HIDUP, BERKUMPULAN, KOMUNITI, PENTAKSIRAN FORMATIF, BELAJAR
UNTUK KEHIDUPAN

1.1.2 MODEL NEGARA MAJU & TANDA ARAS ANTARABANGSA
(PERSAINGAN GLOBAL - TIMMS & PISA)
 MEMBUDAYAKAN AUDITAN HASILAN MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN 6

1.1.3 CIRI BILIK DARJAH ABAD KE-21
 PdP DENGAN BANTUAN KEMAJUAN TEKNOLOGI TIDAK BERGANTUNG KEPADA KESEDIAAN KOMPUTER
DAN INTERNET DI SEKOLAH. PROSES PEMBELAJARAN SECARA MULTIMEDIA IAITU TEKS, VIDEO,
GAMBAR DAN AUDIO INTERAKTIF, FLEKSIBEL, MOBILE, MESRA PENGGUNA, RELEVEN, CEKAP TENAGA
DAN KOS EFEKTIF

1.2 IKLIM PdP YANG MENYERONOKKAN DAN BERKESAN
 PENINGKATAN KUALITI PdP (PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENYAMPAIAN GURU) DALAM BILIK
DARJAH
 APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) KREATIVITI DALAM PdP
 PdP BERORIENTASIKAN ’ACTION RESEARCH’
 MEMBUDAYAKAN KONSEP ’MURID BERBUAT GURU MEMBIMBING’
 PdP YANG RELEVEN UNTUK PENYERLAHAN POTENSI SEMUA MURID

1.2 MEMBUDAYAKAN AUDITAN HASILAN


2. FOKUS MEMPERKASAKAN KEMENJADIAN MURID

 MEREALISASIKAN ENAM ASPIRASI MURID PPPM 2013 – 2025 (3KPIE – PENGETAHUAN, BERFIKIR,
KEPIMPINAN, PROFISIENSI BAHASA, ETIKA DAN IDENTITI)
 MEREALISASIKAN MODEL MURID NEGERI TERENGGANU PASCA 2020 FASA 20 TAHUN PERTAMA ABAD
KE-21 – SQ3K2BHJ (SOLAT, QURAN,KOMPUTER,KEYAKINAN DIRI, BUDAYA MENARIK, BAHASA,
HIJRAH, KERJAYA MENCABAR, JAWATAN TINGGI
 MODEL MURID NEGERI TERENGGANU ABAD KE-21 (FASA 40,60, 80, 100)
 MEREALISASIKAN MURID TERENGGANU YANG BERKUALITI ABAD KE-21 ACUAN SENDIRI (ULUL ALBAB
– QURANIK, ENSIKLOPEDIK, IJTIHADIK) YANG BERKEBOLEHPASARAN (MARKETABLE)
 PROGRAM TRANSFORMASI SAHSIAH DAN AKHLAK PELAJAR TERENGGANU PCI + CAKNA DIRI CAPAI
CEMERLANG + PROGRAM ASRAMA CEMERLANG + MUTADAYYIN + KEMAHIRAN BELAJAR +
KEMAHIRAN BERFIKIR + PEMIKIRAN SAINTIFIK + ’MULTIPLE INTELEGENCE’ + MESEJ PENGARAH
DALAM PERHIMPUNAN MINGGUAN + PENDIDIKAN MORAL BAGI YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM)USAHA TEKUN JAYA
8

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


3. FOKUS MEMPERKASAKAN GURU

3.1 GURU BERKUALITI BERTARAF DUNIA
 BERMINDA GLOBAL, PAKAR, KEBOLEHPASARAN GLOBAL, MENCAPAI STANDARD ANTARABANGSA,
PENCAPAIAN AKADEMIK TERTINGGI

3.2 KRITERIA GURU TERENGGANU
 BUDAYA IKLIM KERJA SIHAT & PENYUNGGUHAN KENDIRI
 GURU `EMPAT TAPAN’ (GURU SERBA BOLEH)
 GURU PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI BARISAN HADAPAN KEMENJADIAN MURID
 GURU MUDA AKTIF DALAM AKTIVITI KEMENJADIAN MURID
 PROFESSIONALY BUSY, NOT PERSONALY BUSY’
 KERJA BUAT PERSEKOLAHAN DAN PENDIDIKAN BERINTERGRITI TINGGI
 PRESTASI PUNCAK
 MAHIR ICT.
 CEMERLANG PERSONALITI DAN SAHSIAH

3.3 MODEL GURU NEGERI TERENGGANU
 STANDARD MINIMUM GURU TERENGGANU

4. FOKUS MEMPERKASAKAN PGB

4.1 PGB BERKUALITI DAN BERTARAF DUNIA
 PEMIKIRAN MERENTAS DUNIA
 MAMPU MEMBAWA DUNIA KE SEKOLAH
 PEMIMPIN PERUBAHAN
 BERUPAYA MENCIPTA JUARA DALAM PELBAGAI BIDANG
 IKLIM DAN KUASA (DAYA) KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL YANG TINGGI, BERKUALITI DAN RELEVAN
MAMPU MENTERJEMAH ASPIRASI PENDIDIKAN NEGERI DAN NEGARA

4.2 MODEL PGB NEGERI TERENGGANU
 (STANDARD MINIMUM PGB NEGERI TERENGGANU)

4.3 PROFESSIONALY BUSY , NOT PERSONALY BUSY’
 MENGHORMATI, MEMULIAKAN DAN AKUR KEPADA KERAJAAN YANG MEMERINTAH

5. FOKUS MEMEPERKASAKAN SEKOLAH

 MEMPERKASAKAN PRASARANA FIZIKAL SEKOLAH (WUJUDKAN BILIK MODEL DI SEKOLAH BILIK
DARJAH, BILIK GURU, PEJABAT SEKOLAH, ASRAMA, KANTIN, TANDAS DAN BILIK- BILIK KHAS
 MEMPERKASAKAN PENGLIBATAN, SOKONGAN DAN SUMBANGAN RAKAN STRATEGIK DALAM
PEMBANGUNAN SEKOLAH
 JARINGAN PINTAR BERSAMA AGENSI KERAJAAN, SWASTA, KORPORAT DAN NGO
 SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
 SEKOLAH SELALU BERJAYA DAN MENCIPTA JUARA (SEKOLAH TERSOHOR)
USAHA TEKUN JAYA
9

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


ETIKA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kualiti Sepanjang Masa Kecemerlangan Sepanjang Usia

PENDAHULUAN
Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan
di rantau ini adalah tanggungjawab semua warga Kementerian Pendidikan Malaysia.

Justeru satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pendidikan
mempunyai sifat-sifat luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas
dan tanggungjawab masing-masing.


TAKRIF ETIKA KERJA
Etika kerja ialah panduan tingkahlaku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia
berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.


OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1. Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang
diamanahkan bagi mempertingkatkan kualiti kerja; dan
2. Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan
organisasi; dan memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.


PRINSIP ETIKA KERJA
Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut ;
 Niat yang betul
 Perlakuan yang baik
 Penggerak ke arah kebaikan
 Memperkotakan apa yang dikatakan
 Berdisiplin dan beradab


NIAT YANG BETUL
Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betul adalah penting dan dituntut oleh agama, selari dengan landasan
berikut ;
 Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ), misi, matlamat dan objektif Kementerian
Pendidikan Malaysia
 Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan bangsa
 Memberikan sumbangan bermutu; dan
 Sentiasa memperbaharui niat untuk kebaikan


PERLAKUAN YANG BAIK
Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang
berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga Kementerian Pendidikan Malaysia perlu ;
 Menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa
 Menghasilkan kerja berkualiti secara berterusan, di samping memberikan kepuasan kepada pelanggan; dan
 Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi
USAHA TEKUN JAYA
10

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


PERGERAKAN KE ARAH KEBAIKAN
Setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh
warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah ;
 Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang
melakukan kebaikan
 Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti
yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat; dan
 Sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik


MEMPERKOTAKAN APA YANG DIKATA
Kita hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Justeru, setiap warga Kementerian
Pendidikan Malaysia hendaklah ;
 Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan, sama ada terhadap diri
sendiri atau orang lain
 Apa yang dibuat mesti sesuai dengan apa yang diucapkan; dan
 Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan


BERDISIPLIN DAN BERADAB
Aktiviti yang berperaturan, mulia, berdisiplin dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga Kementerian
Pelajaran Malaysia yang cemerlang. Justeru, setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah ;
 Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama
 Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan; dan
 Sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betulUSAHA TEKUN JAYA
11

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


KALENDARPERANCANGAN SEKOLAH TAHUN 2019

USAHA TEKUN JAYA
12

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019BIDANG MEMPERKASA KURIKULUM SEKOLAH


1. Melaksana, mengawal, menyelia dan menilai keberkesanan Pengajaran dan
Pembelajaran (PdP).
2. Mewujudkan pemantauan dan penilaian yang sah dan akur dengan
Tujuan / Objektif kehendak pelanggan dan ‘stake holder’.
3. Mewujudkan suatu iklim penyungguhan kerja dan tindakan proaktif dalam
memperkasakan kurikulum.


1. Program diurus setia oleh Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS).
2. Aktiviti yang dijalankan di bawah program kurikulum sekolah ialah;
 Mesyuarat JKS
 Program Sifar 3M
 Memperkasakan Bahasa Melayu dan Mengukuh Bahasa Inggeris
(MBMMBI)
 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran
 Projek Kecemerlangan Tahap 1 dan 2
Deskripsi
 Projek Peningkatan UPSR menjelang 2019 – (15% 6A dan 100% Lulus
semua mata pelajaran)
 Cuti Terancang
 Penilaian dan BK (Ujian bulanan dan penggal)
 Kajian Tindakan
 Program Kelas Kondusif
 Program jQAF
 Pra Sekolah


1. Pelaksanaan aktiviti yang berkesan dan hasilan yang berjaya dan
cemerlang.
 Mesyuarat JKS (4x setahun)
 Mesyuarat Pemulihan
 Program Sifar 3M
 Peningkatan Kualiti Penggunaan Bahasa Melayu dan Penguasaan
Bahasa Inggeris
Hasil Yang  Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran ( 4 x setahun)
Projek Kecemerlangan Tahap 2 (Thn 4,5 dan 6)

Hendak Dicapai
 Projek Peningkatan Pencapaian UPSR 2019 – 2020
 Cuti terancang (Penyediaan bahan latihan yang bermutu)
 Ujian Penilaian BK dan Akhir Tahun
 Program Kelas Kondusif (Sepanjang Tahun)
 Program jQAF (Penghayatan Solat, Baca Quran dan Jawi)
 Pemantapan Program Pemulihan
 Perlaksanaan Program MBMMBI dan KSSR
 Membudayakan Kajian Tindakan


USAHA TEKUN JAYA
13

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019BIDANG PROGRAM HAL EHWAL MURID


1. Menghayati ‘Sekolah Itu Mulia’
2. Semua murid mendapat kemudahan belajar dengan selesa dan kondusif.
3. Semua murid mendapat kemudahan pinjaman buku teks.
4. Kebajikan murid miskin mendapat perhatian yang wajar dan bantuan yang
layak.
Tujuan / Objektif 5. Semua bantuan kebajikan yang disalurkan kepada murid yang layak dapat
diagihkan .
6. Dapat membangunkan sahsiah murd yang berdisiplin.
7. Semua murid dapat menghayati sambutan Hari Perayaan dan Menghayati
Maal Hijrah.
8. Wujud budaya cintakan sekolah dan cintakan ilmu melalui budaya belajar
cemerlang.


1. Program diurus setia oleh Jawatankuasa Hal Ehwal Murid.
2. Aktiviti yang dijalankan dibawah ini ;
 Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
 Program Sekolah Selamat
 Pembahagian Buku SPBT
 Melantik dan melatih Pengawas Sekolah, Pengawas Pusat Sumber,
Deskripsi Buku Teks dan Kedai Sekolah
 Memilih murid yang layak menerima bantuan persekolahan kerajaan
 Program Galakan murid menabung dalam BSN, LUTH, Bank Rakyat
dan Tabung Pengajian Tinggi
 Menyelia dan memantau pembekalan makanan sihat dan berkhasiat di
kantin
 Memastikan semua murid Tahun 6 dapat penempatan ke tingkatan 1
di sekolah menengah


1. Memastikan murid yang layak menerima SPBT, RMT, SBT, KWAMP
mendapat bantuan masing-masing
2. Peraturan sekolah dipatuhi. Displin murid sentiasa berada pada tahap yang
terbaik.
3. Mengadakan kempen menabung sepanjang tahun.
Hasil Yang 4. Mempastikan makanan di kantin sesuai, harganya berpatutan dengan tahap
Hendak Dicapai kebersihan memuaskan.
5. Memastikan murid yang layak menerima bantuan dari Jabatan Kebajikan,
Perkaya dan lain-lain.
6. Memastikan setiap murid yang berkeperluan untuk pemeriksaan kesihatan
dan diberi rawatan.
7. Keciciran sifar.USAHA TEKUN JAYA
14

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH


1. Memastikan setiap individu pelajar terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan
menerima pengalamian yan berkesan.
2. Melaksana, menyelia dan mengelola aktiviti kokurikulum sekolah bagi
Tujuan / Objektif membentuk sahsiah dan jati diri pelajar.
3. Dapat membangunkan potensi pelajar yang berbakat dan membentuk
pasukan sekolah yang kuat.
4. Menghayati semua Hari Kebesaran, Hari Perayaan serta Sambutan Maal
Hijrah dan Maulidurrasul.


1. Program diurusetia oleh Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
2. Aktiviti yang dijalankan dalam Kokurikulum ini di bawah 3 bidang utama
dan juga kegiatan Agama Islam;
 Penyelarasan Aktiviti Sukan dan Permainan
 Penyelarasan Aktiviti Badan Unit Beruniform
 Penyelarasan Aktiviti Kelab dan Persatuan
Deskripsi  Penyelarasan Aktiviti Pendidikan Islam dan jQAF
 Mesyuarat maklum balas dan Penilaian Aktiviti
 Persediaan Pasukan dan Latihan Pasukan Sekolah
 Latihan yang terancang, menyediakan kemudahan latihan
 Persiapan Kejohanan Sukan dan Olahraga
 Persiapan Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform
 Hari Kecemerlangan Tahunan Sekolah


1. Melahirkan murid yang cemerlang sukan peringkat daerah, negeri dan
kebangsaan.
2. Membolehkan murid tahap 2 menyertai sekurang-kurangnya satu jenis
permainan dan satu pasukan.
Hasil Yang 3. Mempastikan semua murid tahap 2 terlibat dalam salah satu unit
Hendak Dicapai beruniform.
4. Meningkatkan pencapaian murid dan dapat kenal pasti atlit sekolah.
5. Mengadakan latihan persiapan awal kepada atlit dan pemain yang
berpotensi membawa kejayaan kepada sekolah.
6. Menang cemerlang di peringkat daerah dan negeri.


USAHA TEKUN JAYA
15

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019BIDANG PENGURUSAN BUDAYA SEKOLAH


1. Program bertujuan mewujudkan staf yang proaktif, bersikap positif lagi
optimis dengan perancangan yang rapi.
2. Mengembalikan status kegemilangan Sekolah Harapan.
3. Memaksimakan outomasi komputer, menambahkan kecekapan dan
keselarasan hasil.
Tujuan / Objektif 4. Setiap guru, kakitangan sokongan mendapat pendedahan mengenai semua
maklumat berkaitan dengan program, aktiviti dan peristiwa yang berlaku di
sekolah.
5. Budaya Sekolah Bersih dan Sekolah Ceria.
6. Budaya Sekolah Selamat. Semua warga sekolah perihatin dan komited
dengan polisi sekolah selamat.


1. Program ini diurus setia oleh beberapa jawatankuasa seperti ;
 Jawatankuasa Mesyuarat Staf
 Jawatankuasa Sekolah Selamat
 Jawatankuasa Sekolah 3K
 Jawatankuasa Perkhidmatan dan Pentadbiran Sekolah

1. Aktiviti yang dijalankan di bawah program ini ;
Deskripsi
 Mesyuarat Staf
 Sesi Pendedahan dan interaksi Peraturan Pegawai Awam
 Kursus Dalaman
 Badan Kebajikan Staf
 Kempen Bersepadu Sekolah 3K
 Kempen Kembalikan Status Sekolah Harapan Negara
 Kursus Komputer dalam Pengurusan, HEM dan Akedemik


1. Membolehkan staf mengembangkan potensi diri dan menikmati kepuasan
bekerja.
2. Wujudnya warga pendidik / staf berdisiplin tinggi, produktif dalam kerjaya.
3. Perkasakan Penyeliaan PdP dan pencerapan yang konstruktif.
Hasil Yang 4. Meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria dan selamat.
5. Membolehkan pengurusan sekolah dijalankan dengan cekap, tepat dan
Hendak Dicapai berkesan.
6. Semua kakitangan mestilah mendapat penjelasan terus daripada
pengurusan apa-apa sahaja perkara yang kurang jelas mengenai apa
sahaja urusan berkaitan dengan perjawatan, kebajikan dan peraturan dan
juga hal-hal lain.

USAHA TEKUN JAYA
16

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019BIDANG PROGRAM PERMUAFAKATAN KOMUNITI


1. Merapatkan hubungan sekolah dengan komuniti setempat.
Tujuan / Objektif 2. Meyakinkan ibubapa dan penjaga murid khususnya ahli Persatuan Ibu Bapa
dan Guru (PIBG) mengenai perkembangan pelajaran anak-anak.
3. Mendapat maklumbalas dari rumah ke sekolah.


1. Program ini diurus setia oleh Jawatankuasa PIBG sekolah dengan aktiviti
pemuafakatan ;
 Mesyuarat Agung PIBG
 Mesyuarat AJK PIBG
 Taklimat ibubapa murid tahun 1 – ‘Transisi’
 Taklimat Penilaian mengenai Pentaksiran Peringkat Sekolah (School
Deskripsi Base Assesment)
 Perjumpaan ibubapa murid Tahun 6 (berterusan)
 Perjumpaan ibu bapa dengan guru kelas (2x)
 Bengkel / Seminar Pemuafakatan Keibubapaan
 Bengkel Ibubapa Cakna Cemerlang
 Sembahyang Hajat Kecemerlangan
 Kelas Bimbingan dan Kelas KAFA
 Kem Motivasi Wajadiri dan Kem Kecemerlangan Akademik


1. Membolehkan ibu bapa mengetahui dan memahami pelbagai program
sekolah.
2. PIBG dapat memberi kerjasama yang padu dalam pelaksanaan Program
Sekolah.
3. Ibu bapa tahun 1 dapat memahami konsep ‘transisi’ dan kemahiran
Hasil Yang membaca dan menulis.
Hendak Dicapai 4. Hubungan dua hala antara ibubapa dengan pihak sekolah, menjalin
kerjasama dan memupuk pemuafakatan antara guru dengan ibubapa.
5. Ibubapa memahami tahap keupayaan sekolah dan memahami polisi
Kementerian Pendidikan Malaysia.
6. Semua pihak samada JPNT, PPD dan Agensi Kerajaan yang lain serta NGO
dapat memberi sokongan, membantu dan bekerjasama dengan sekolah.


USAHA TEKUN JAYA
17

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Kepong, Kuala Terengganu mula didirikan pada tahun 1952. Bangunan ini didirikan secara
bergotong-royong oleh penduduk kampong di atas sekeping tanah yang dimiliki oleh Puan Sairah binti Mohamad.
Ia terdiri daripada sebuah bangunan yang mempunyai sebuah bilik darjah. Bahan binaannya terdiri daripada tiang
yang diperbuat daripada batang nibung, beratap rumbia dan berdindingkan buluh kapit. Keluasan bangunan bilik
darjah yang pertama ini ialah 22 kaki x 60 kaki.

Gerakan penubuhan sekolah ini telah diusahakan oleh Encik Mohd Yassin bin Ali. Beliau seterusnya menjadi Guru
Besar yang pertama sekolah ini. Sekolah ini menerima murid generasi pertama seramai 30 orang pada 22 Februari
1952. Murid-murid yang diterima belajar mempunyai pelbagai peringkat usia. Kebanyakkan murid ini sudah pun
menguasai kemahiran membaca dan menulis jawi. Tiga orang tenaga pengajar yang terlibat dengan pengajaran
bagi kelas yang pertama ini ialah Encik Mohd Yassin bin Ali, YM Che Ku Ali bin Abdul Rahman dan Encik Abu Bakar
bin Ismail.

Pada tahun 1955, bangunan yang kedua telah didirikan. Ia merupakan sebuah bangunan yang diperbuat daripada
besi dan tapaknya pula dibina menggunakan batu-batu sungai yang diangkut secara bergotong-royong. Bangunan
yang berharga RM 11000.00 ini disumbangkan oleh RIDA.

Pada 29 Disember 1977, satu tragedi telah berlaku terhadap Sekolah Kebangsaan Kepong ini di mana salah sebuah
daripada dua buah bangunan sekolahnya telah terbakar. Kebakaran ini telah menyebabkan segala surat dan
dokumen penting telah musnah. Memandangkan kejadian itu berlaku ketika sekolah hampir dibuka bagi sesi 1978,
pihak PIBG sekolah ini telah bergotong-royong membina bangunan yang mengandungi tiga buah bilik darjah.
Bangunan ini telah disiapkan dalam masa 12 jam.

Perkembangan dan keperluan pendidikan yang kian pesat menyebabkan kerajaan telah mengambil usaha membina
sebuah bangunan kekal dua tingkat. Kerja-kerja pembinaan ini telah dilakukan pada tahun 1984. Bangunan ini
dilengkapi dengan tiga buah bilik darjah di tingkat bawahnya sementara di tingkat atasnya ditempatkan bilik
pentadbiran dan bilik guru. Pada tahun 1994, sebuah lagi bangunan dua tingkat telah didirikan. Bangunan ini
mengandungi lima buah bilik darjah dan juga penempatan Bilik Perpustakaan, Bilik Tayang dan Bilik ABM serta
Kelas Kemahiran Hidup. Pada tahun 1994 juga, dua unit rumah guru telah didirikan.

Pada tahun 1987, PIBG sekolah melalui Pejabat Daerah Kuala Terengganu telah menguruskan projek pembinaan
surau sekolah. Surau ini telah dimanfaatkan sebagai tempat solat fardu berjemaah, solat hajat, dan latihan fardu
ain. Bagi menampung keperluan murid yang semakin bertambah, pada tahun 1999 pihak PIBG sekolah melalui
sumbangan Menteri Besar Terengganu sebanyak RM 20 000.00 telah melaksanakan projek pembesaran surau
tersebut.

Usaha dan permintaan pihak sekolah agar pihak jabatan menggantikan kantin lama yang sudah uzur serta tidak
lagi berupaya menampung keperluan murid telah membuahkan hasil apabila pada tahun 1988 sebuah kantin baru
telah didirikan. Sementara kantin lama dijadikan bilik darjah. Walau bagaimanapun, pihak sekolah masih lagi tidak
berpuashati dengan ukuran kantin baru tersebut. Desakan untuk pembesaran kantin tersebut terus digiatkan.
Akhirnya, projek pembesaran kantin telah dapat disiapkan pada tahun 2001. Ini memberikan lebih keselesaan
kepada murid-murid untuk menggunakan kantin tersebut. Walau bagaimanapun pihak sekolah masih lagi
mendesak dan berusaha agar bangunan kantin tambahan tersebut dilengkapi dengan kipas dan lampu.

Pada tahun 2003, SK Kepong telah dilengkapi dengan sebuah makmal komputer tetapi terpaksa dibaikipulih kerana
struktur binaan yang kurang selamat dan masalah kebocoran atap yang serius.

Pada tahun 2003 juga, SK Kepong juga telah menerima peruntukan dari Dana Khas Persekutuan bagi projek naik
taraf pejabat, bilik-bilik Guru Penolong Kanan, bilik guru, sebuah pondok jaga, ubahsuai kantin dan dua balai
bacaan murid. Pada November 2004, kantin lama sekolah ini telah dirobohkan kerana struktur bangunannya yang
sangat uzur dan tidak selamat lagi untuk dijadikan bilik darjah. Pada November 2007, bangunan lama sekolah yangUSAHA TEKUN JAYA
18

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


terdiri dari empat buah bangunan yang dijadikan bilik darjah telah dirobohkan. Mulai Januari 2008, SK Kepong
terpaksa mengadakan sekolah dua sesi bagi menampung kekurangan bilik darjah.

Kini warga SK Kepong menikmati kemudahan prasarana yang lebih baik dan selesa. Dua buah bangunan baru
empat tingkat telah siap dibina yang dilengkapi dengan kantin, Kelas Pemulihan, Bilik Muzik, Bilik Bimbingan dan
Kaunseling, Makmal Sains dan Bilik Rawatan. Bangunan ini telah dapat digunakan pada bulan April 2009.
Sementara itu, bangunan Pra Sekolah telah beroperasi pada Januari 2008 yang memuatkan 25 orang murid. Satu
lagi bangunan baru telah dibina untuk menampung pertambahan murid dan telah beroperasi pada tahun 2010.SENARAI NAMA GURU BESAR YANG PERNAH BERKHIDMAT
DI SEKOLAH KEBANGSAAN KEPONG

BIL NAMA GURU BESAR TAHUN BERKHIDMAT

1 Encik Mohd Yassin bin Ali 24.01.1951 - 31.12.1955
2 Encik Tahar bin Awang 01.01.1956 - 31.12.1961
3 Encik Mohd Zain bin Hassan 01.01.1962 - 31.12.1968
4 Encik Abu bakar bin Ali 01.01.1969 - 31.12.1973
5 Encik Mohamad bin Mohd Zain 01.01.1973 - 31.01.1977

6 Encik Mustaffa bin Mohamad 01.02.1978 - 31.12.1979
7 Encik Shaari bin Ali 01.01.1980 - 30.09.1987
8 Encik Abdullah bin Muda 01.10.1987 - 04.02.1994
9 Encik A.Razak bin Ahmad 15.02.1994 - 01.12.1995
10 Encik Wan Hamid bin Wan Muda 02.12.1995 - 31.06.1996

11 Tuan Haji Adnan bin Ismail 01.07.1996 - 23.11.1999
12 Encik Mohd Zain bin Awang 20.01.2000 - 12.03.2002
13 Encik A. Rahman binTaib 02.05.2002 - 10.06.2007
14 Tuan Haji Abdullah bin Embong 10.06.2007 - 31.01.2009
15 Encik Rahman bin Puteh 01.02.2009 - 14.12.2014
16 Encik Ismail bin Kassim 16. 01.2014 - 01.5.2017

17 Encik Mohd Noor bin Abd Hadi 02.05.2017 -

USAHA TEKUN JAYA
19

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


LAGU SEKOLAH

” SKK TERUS UNGGUL”

Sekolah Kebangsaan Kepong


Ceria dan sejahtera

Melangkah seiring Fals afah Pendidikan

Lahirkan insan cemerlang

Kepada ayah juga ibu


Kami memohon restu


Tidak lupa kepada guru-guru
Terima kasih cikguUsaha, Tekun, Jaya


Tersemat kukuh di dada kita semua

Di sini kami berjanji

Mengharumkan namamu


SKK terus unggul

SKK terus unggul
USAHA TEKUN JAYA
20

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019Usaha Tekun Jaya

PIAGAM PELANGGAN


1. Murid dididik menguasai 4M melalui Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

2. Semua murid menguasai 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul).

3. Murid Islam melaksanakan fardhu ain dan mengamalkan akhlak mulia.

4. Murid memahami, meminati dan menyertai aktiviti amal, kesenian dan rekreasi.

5. Warga sekolah bersama mengembangkan bakat, kreativiti, menjaga kesihatan dan kecergasan
diri.

6. Mengamalkan sikap dan perlakuan berasaskan nilai murni dan etika kerja.

7. Bekerjasama dengan semua pihak untuk menambahbaik sekolah demi kecemerlangan
pendidikan.

8. Bersedia menerima pandangan, teguran dan cadangan dalam usaha menangani pelbagai
cabaran.
USAHA TEKUN JAYA
21

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019

PENYELARAS PERHIMPUNAN : CIKGU MANSOR BIN MUDA
PENOLONG PENYELARAS : CIKGU MOHD KHAZI BIN KASSIM

KUMP NAMA GURU KETUA TARIKH TAJUK KHAS
MINGGU PERHIMPUNAN
1 CIKGU MOHD KHAZI BIN KASSIM 1 01.01.2019 – 03.01.2019 Peraturan Sekolah
2 CIKGU SURAYYA BT MOHD THANI 7 10.02.2019 – 14.02.2019 Akhlak Mulia
3 CIKGU ELMAWATI BT ERI 13 31.03.2019 – 04.04.2019 Kepentingan Ilmu
1 4 CIKGU AINUN FAJRI BT HASSAN 19 12.05.2019 – 16.05.2019 Fadilat Membaca Al
Quran
Membaca Jambatan
5 CIKGU SITI AMINAH BT MUHAMAD 25 07.07.2019 – 11.07.2019
Ilmu
6 CIKGU NUR AFIZAWATI BT ABU BAKAR 31 25.08.2019 – 29.08.2019 Bijak Memilih Kawan
7 CIKGU NADIA SURAYA BT ABD RAZAK 37 06.10.2019 – 10.10.2019 Kepentingan Bahasa
Inggeris
8 CIKGU MOHD KHAZI BIN KASSIM 43 17.11.2019 – 21.11.2019 Disiplin DiriKETUA TAJUK KHAS
KUMP NAMA GURU TARIKH
MINGGU PERHIMPUNAN
1 CIKGU AHMAD AIZUDDIN BIN MD RAMI 2 06.01.2019 – 10.01.2019 Makanan Berkhasiat
2 CIKGU NURUL HIDAYATUL BT ABD AZIZ 8 17.02.2019 – 21.02.2019 Menjaga Lidah
3 CIKGU MALINA BT ABDULLAH 14 07.04.2019 – 11.04.2019 Keceriaan Sekolah
2 4 CIKGU NORAINI BT SAIMAN 20 19.05.2019 – 23.05.2019 Nuzul Al Quran
5 CIKGU MANISAH BT JUSOH 26 14.07.2019 – 18.07.2019 Menghormati Kawan

6 CIKGU ZALINA BT ISMAIL 32 01.09.2019 – 05.09.2019 Awal Muharram
7 CIKGU JALILAH BT AHMAD 38 13.10.2019 – 17.10.2019 Budaya Belajar


KETUA TAJUK KHAS
KUMP NAMA GURU TARIKH
MINGGU PERHIMPUNAN
1 CIKGU JASNI BIN ISMAIL 3 13.01.2019 – 17.01.2019 Amalan Menabung
CIKGU NURUL AMALIA HUSNA BINTI
2 9 24.02.2019 – 28.02.2019 Hargai Alam Sekitar
YUSOF
3 CIKGU ESAH BT DOLLAH 15 14.04.2019 – 18.04.2019 Hormati Guru
3 4 CIKGU ENGKU FATIMAH NASYUHA BT 21 09.06.2019 – 13.06.2019 Adab Dalam Masjid
CHE KU MUDA
Amalan Penggunaan
5 CIKGU RAHMAH BT MOHAMED 27 21.07.2019 – 25.07.2019
Perpustakaan
CIKGU NORHAFIZAH BT ALANG ABDUL Kepentingan Kerja
6 33 08.09.2019 – 12.09.2019
RASIT Rumah
7 CIKGU SA’ADAH BT ABD RAHMAN AZMI 39 20.10.2019 – 24.10.2019 Bijak Mengurus Diri
USAHA TEKUN JAYA
22

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


KETUA TAJUK KHAS
KUMP NAMA GURU TARIKH
MINGGU PERHIMPUNAN
CIKGU MUHAMMAD ZIL AZAN BIN ABDUL Badan Sihat Otak
1 4 20.01.2019 – 24.01.2019
RAHMAN Cergas
Kebersihan Fizikal &
2 CIKGU AZLINA BT MOHAMAD 10 03.03.2019 – 07.03.2019
Mental
3 CIKGU NORMALA BT MOHAMED 16 21.04.2019 – 25.04.2019 Persediaan Ramadhan
4 4 CIKGU NOORAZURA BT MANSOR 22 16.06.2019 – 20.06.2019 Tanggungjawab Pelajar
Motivasi – Pelajar
5 CIKGU LAILI BT ALI 28 28.07.2019 – 01.08.2019
Cemerlang
6 CIKGU WAN ROSNAH BT WAN MAMAT 34 16.09.2019 – 19.09.2019 Budaya Negatif
Berhati-hati di Jalan
7 CIKGU ROSLAN BIN MUDA 40 27.10.2019 – 31.10.2019
Raya


KETUA TAJUK KHAS
KUMP NAMA GURU TARIKH
MINGGU PERHIMPUNAN
1 CIKGU ZUKHFALI BIN AWAG@MOHD 5 27.01.2019 – 31.01.2019 Bijak Membeli
2 CIKGU FATIMAH BT MOHD 11 10.03.2019 – 14.03.2019 Sifat Tolong Menolong

3 CIKGU ZAIMAH BT EMBONG 17 28.04.2019 – 02.05.2019 Adab Belajar
5 4 CIKGU HAZANA BT NGAH 23 23.06.2019 – 27.06.2019 Budaya Membaca
Tanggungjawab
5 CIKGU NOOR AZIZAH BT MOHAMAD 29 04.08.2019 – 08.08.2019
Kepada Ibubapa
6 CIKGU ROSMAWATI BT MOHD YUSOF 35 22.09.2019 – 26.09.2019 Menghargai Masa
Memanfaatkan Masa
7 CIKGU ZUKHFALI BIN AWAG@MOHD 41 03.11.2019 – 07.11.2019
Cuti


KETUA TAJUK KHAS
KUMP NAMA GURU TARIKH
MINGGU PERHIMPUNAN
1 CIKGU ZULKIFLI BIN YAHYA 6 03.02.2019 – 07.02.2019 Mengurus Masa
2 CIKGU AZITA BT ARIFFIN 12 17.03.2019 – 21.03.2019 Amalan Membaca

3 CIKGU MAZILA BT MAT HUSSAIN 18 05.05.2019 – 09.05.2019 Cita-cita
6 4 CIKGU WAN NOOR KHALBI BT WAN ALI 24 30.06.2019 – 04.07.2019 Menghormati Kawan

5 CIKGU HASNAH BT MOHD NOR 30 18.08.2019 – 22.08.2019 Semangat Patriotik
6 CIKGU ROSNITA BT ISMAIL 36 29.09.2019 – 03.10.2019 Budaya Belajar
CIKGU SANIYUNIS BT YAACOB /
7 42 10.11.2019 – 14.11.2019 Budaya Positif
CIKGU ZULKIFLI BIN YAHYAUSAHA TEKUN JAYA
23

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


“ Yang kita tidak tahu jangan sekali dikata salah

dan yang kita tahu jangan sekali dianggap

mudah. Justeru itu belajarlah apa yang kita
tidak tahu supaya kita tidak terkeliru ”


USAHA TEKUN JAYA
24

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


TAKWIM AKTIVITI 2019

DISEMBER 2018 & JANUARI 2019
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN

Mesyuarat Guru, JKS, HEM dan
27 Dis - Khamis Pengurusan Guru Besar
Kokurikulum Kali 1
Pendaftaran Murid Tahap 1 & 2 dan Semua Guru
30 Dis - Ahad Pra Sekolah GPK Pentadbiran
Mesyuarat JK Kurikulum Kali 1/2019 Kurikulum

Mesyuarat JK HEM 1/2019 HEM GPK HEM
31 Dis - Isnin
Mesyuarat JK Kokurikulum 1/2019 Kokurikulum GPK Kokurikulum
SESI PERSEKOLAHAN BERMULA
01 Jan - Selasa
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 BERMULA
02 Jan - Rabu Mesyuarat Panitia BM, BI & PAI Kali 1 Kurikulum Ketua Panitia
03 Jan - Khamis Mesyuarat Panitia SN & MT Kali 1 Kurikulum Ketua Panitia
Mesyuarat Panitia RBT, Muzik, PJ dan
06 Jan - Ahad Kurikulum Ketua Panitia
PK Kali 1
Mesyuarat Panitia SEJ, DMZ, DSV dan
07 Jan - Isnin Kurikulum Ketua Panitia
BA Kali 1
08 Jan - Selasa
09 Jan - Rabu Mesyuarat JK PPSR Kali 1 Kurikulum Guru Besar
10 Jan - Khamis
Majlis Penutup Program Transisi dan
13 Jan - Ahad Kurikulum Penyelaras Transisi
Guru Penyayang Tahun 1
14 Jan - Isnin

15 Jan - Selasa
BK 1 TOV Kurikulum Penyelaras PPSR
16 Jan - Rabu

17 Jan - Khamis
Pelancaran Program PSS & NILAM Kurikulum Penyelaras PSS
20 Jan - Ahad Mesyuarat JK PBS, KSSR dan MBMMBI
Kali 1 Kurikulum Guru Besar
21 Jan - Isnin Mesyuarat Kewangan Sekolah Kali 1 Pengurusan Guru Besar
22 Jan - Selasa
23 Jan - Rabu

24 Jan - Khamis
27 Jan - Ahad
28 Jan - Isnin
29 Jan - Selasa

30 Jan - Rabu
31 Jan - KhamisUSAHA TEKUN JAYA
25

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019Mesyuarat JK Disiplin Kali 1 HEM AJK Disiplin
Watikah Pelantikan Pengawas HEM AJK Disiplin
Mesyuarat JK RMT / PS1M / Kantin HEM AJK RMT, AJK
Kali 1 Kantin
Mesyuarat JK KWAPM Kali 1 HEM AJK KWAPM
AJK Sekolah
Mesyuarat JK Sekolah Selamat Kali 1 HEM
Selamat
SU Kokurikulum &
Jan 2019 Penyelaras:
Mesyuarat Agung Unit Beruniform /
Kelab dan Persatuan / Sukan dan Kokurikulum Unit Beruniform /
Kelab dan
Permainan
Persatuan / Sukan
dan Permainan
SU Sukan & Guru
Latihan Pasukan Olahraga Sekolah Kokurikulum
Penasihat Olahraga
SU Sukan & Guru
Pertandingan Merentas Desa Kokurikulum
Rumah Sukan

FEBRUARI
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN

3-7 Feb CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA
Ahad - Khamis
Kelas Bimbingan Petang UPSR bermula Kurikulum Penyelaras PPSR
10 Feb - Ahad
Mesyuarat JK Induk PSS Kali 1 Kurikulum Guru Besar
11 Feb - Isnin Mesyuarat JK Kerja PSS Kali 1 Kurikulum SU PSS

12 Feb- Selasa
13 Feb - Rabu Mesyuarat FROG VLE Kali 1 Kurikulum Guru Frog VLE
14 Feb - Khamis
Majlis Penetapan Target Bersama Ibu
17 Feb - Ahad Kurikulum GPK Pentadbiran
Bapa Murid Tahun 1 dan 2
18 Feb - Isnin

19 Feb - Selasa
20 Feb - Rabu
21 Feb - Khamis
24 Feb - Ahad
25 Feb - Isnin

26 Feb - Selasa
27 Feb - Rabu
28 Feb - Khamis
Mesyuarat JK Rawatan Kesihatan dan
Feb 2019 HEM AJK Kesihatan
Denggi Kali 1
USAHA TEKUN JAYA
26

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


Mesyuarat JK Kebajikan & Tabungan HEM AJK Kebajikan
Kali 1
Mesyuarat JK Bimbingan dan
Kaunseling Kali 1 HEM AJK Kaunseling
Mesyuarat JK Pencegahan Dadah Kali 1 HEM AJK PPDa

Kursus Kepimpinan Pengawas HEM AJK Disiplin
AjK Guru
Mesyuarat JK Guru Penyayang Kali 1 HEM
Penyayang
SU Sukan & Guru
Perjumpaan Rumah-rumah Sukan Kokurikulum
Rumah Sukan
SU Sukan & Guru
Latihan Pasukan Olahraga Sekolah Kokurikulum
Penasihat Olahraga
Guru Penasihat
Latihan Pasukan Sekolah Kokurikulum
Kelab Sukan

MAC
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
03 Mac - Ahad

04 Mac - Isnin HARI ULANG TAHUN PERTABALAN SULTAN TERENGGANU
05 Mac - Selasa
06 Mac - Rabu BK 2 Kurikulum Penyelaras PPSR
07 Mac- Khamis
10 Mac - Ahad

11 Mac - Isnin Mesyuarat Guru Kali 2 Pengurusan Guru Besar
12 Mac - Selasa
GPK Kokurikulum &
13 Mac - Rabu Kejohanan Olahraga Sekolah Kokurikulum
SU Kokurikulum
14 Mac- Khamis

17 Mac - Ahad Mesyuarat PBS / KSSR Kali Ke2 Kurikulum Penyelaras PBS
Penyelaras
18 Mac - Isnin Dialog Prestasi Pemulihan Kali 1 Kurikulum
Pemulihan
19 Mac - Selasa Mesyuarat JK PPSR Kali 2 Kurikulum Penyelaras PPSR
Temu Murni Ibu Bapa Murid Tahun 6
20 Mac - Rabu Kurikulum Penyelaras UPSR
Kali 2
21 Mac- Khamis
24 Mac - Ahad
25 Mac - Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
- KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 6
26 Mac - Selasa
- KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 5
27 Mac - Rabu
28 Mac- Khamis
Mac 2019 Mesyuarat JK SPBT Kali 1 HEM AJK SPBTUSAHA TEKUN JAYA
27

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019Mesyuarat JK 3K Kali 1 HEM AJK 3K
Program Permata Hati (Mentor- AJK Guru
HEM
Mentee) Penyayang
Guru Penasihat
Latihan Pasukan Sekolah Kokurikulum
Kelab Sukan

APRIL
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN

01 Apr - Isnin Mesyuarat Panitia BM, BI & PAI Kali 2 Kurikulum Ketua Panitia
02 Apr - Selasa
Sehari Membaca Bersama Rakan Siri 2 Guru Intervensi
03 Apr - Rabu Kurikulum
(Intervensi dan Nilam) dan Nilam
04 Apr - Khamis
Mesyuarat Panitia Sains dan
07 Apr - Ahad Kurikulum Ketua Panitia
Matematik Kali 2
Mesyuarat Panitia RBT, Muzik, PJ dan
08 Apr - Isnin Kurikulum Ketua Panitia
PK Kali 2
09 Apr - Selasa
Mesyuarat Panitia SJ, DMZ, DSV dan
10 Apr - Rabu Kurikulum Ketua Panitia
BA Kali 2
11 Apr - Khamis
14 Apr - Ahad Mesyuarat MBMMBI Kali 2 Kurikulum Guru Besar
15 Apr - Isnin

16 Apr - Selasa
17 Apr - Rabu
18 Apr - Khamis
21 Apr - Ahad
22 Apr - Isnin
23 Apr - Selasa

24 Apr - Rabu
25 Apr - Khamis
28 Apr - Ahad
29 Apr - Isnin

30 Apr - Selasa
Mesyuarat JK HEM Kali 2 HEM GPK HEM
Mesyuarat Jawatankuasa Guru AJK Guru
HEM
Penyayang Kali 2 Penyayang
April 2019
Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah HEM AJK Sekolah
Selamat Kali 2 Selamat
Program Sayangi Sekolah HEM AJK 3K
USAHA TEKUN JAYA
28

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019Minggu Disiplin HEM AJK Disiplin
Latihan Kebakaran HEM Semua Warga
Penyelaras Unit
Perkhemahan Unit Beruniform Kokurikulum
Beruniform

MEI
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
01 Mei - Rabu CUTI SEMPENA HARI PEKERJA

Sehari Membaca Bersama Rakan Siri 3 Kurikulum Guru Intervensi
02 Mei - Khamis
Mesyuarat FROG VLE Kali 2 Kurikulum GPK Pentadbiran
05 Mei - Ahad
06 Mei - Isnin
07 Mei - Selasa
08 Mei - Rabu
Penyelaras PPSR &
09 Mei - Khamis Solat Hajat PPSR Kali 2 Kurikulum KP Pendidikan
Islam
12 Mei - Ahad Mesyuarat PSS Kali 2 Kurikulum Guru Besar
13 Mei - Isnin Taklimat Cuti Terancang KUrikulum GPK Pentadbiran
14 Mei - Selasa
15 Mei - Rabu Mesyuarat Pemulihan Kali 2 Kurikulum GPK Pentadbiran
16 Mei - Khamis Hari Guru

19 Mei - Ahad CUTI HARI WESAK
20 Mei - Isnin BK 3
(PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kurikulum SU Peperiksaan
21 Mei - Selasa
TAHUN) TAHUN 1 HINGGA 6
22 Mei - Rabu CUTI SEMPENA NUZUL QURAN
BK 3
23 Mei - Khamis (PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kurikulum SU Peperiksaan
TAHUN) TAHUN 1 HINGGA 6
26 Mei - Ahad

27 Mei - Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28 Mei - Selasa - KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 6
- KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 5
29 Mei - Rabu
30 Mei - Khamis
Mesyuarat JK Badan Disiplin Kali 2 HEM AJK Disiplin
Mesyuarat JK Bimbingan dan HEM AJK Kaunseling
Mei 2019 Kaunseling Kali 2
Mesyuarat JK Pencegahan Dadah Kali 2 HEM AJK PPDa
Program Pembimbing Rakan Sebaya HEM AJK KaunselingUSAHA TEKUN JAYA
29

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


AJK RMT, AJK
Mesyuarat JK RMT/PS1M/Kantin Kali 2 HEM
Kantin
Mesyuarat JK 3K Kali 2 HEM AjK 3K
GPK Kokurikulum &
Mesyuarat JK Kokurikulum 2/2018 Kokurikulum
SU Kokurikulum

JUN
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN

02 Jun – Ahad
03 Jun – Isnin - KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 5
04 Jun – Selasa
05 Jun – Rabu
HARI RAYA AIDIL FITRI
06 Jun - Khamis

09 Jun - Ahad
10 Jun – Isnin Sambutan Hari Raya Aidilfitri Kokurikulum Peng. Kelab Guru
11 Jun – Selasa
12 Jun - Rabu Mesyuarat Panitia BM, BI & PAI Kali 3 Kurikulum Ketua Panitia
13 Jun - Khamis
16 Jun – Ahad Mesyuarat Panitia SN dan MT Kali 3 Kurikulum Ketua Panitia

17 Jun – Isnin Mesyuarat PBS / KSSR Kali 3 Kurikulum Ketua Panitia
18 Jun – Selasa Temu Murni Semua Ibu Bapa Murid Kurikulum GPK Pentadbiran
19 Jun – Rabu
20 Jun – Khamis
23 Jun – Ahad

24 Jun – Isnin
25 Jun – Selasa
26 Jun – Rabu
27 Jun - Khamis
30 Jun - Ahad
Mesyuarat JK Derma&Kebajikan Murid
/ Tabungan Kali 2 HEM AJK Kebajikan
Mesyuarat JK Rawatan Kesihatan dan
HEM AJK Kesihatan
Denggi Kali 2
Jun 2019
Mesyuarat JK SPBT Kali 2 HEM AJK SPBT
Program Penghayatan Ramadhan HEM Semua Warga
Sambutan Hari Raya Aidilfitri Kokurikulum Peng. Kelab GuruUSAHA TEKUN JAYA
30

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


JULAI
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN

01 Jul – Isnin
02 Jul – Selasa
BK 4
03 Jul – Rabu Kurikulum
PRA – PERCUBAAN Penyelaras PPSR
04 Jul – Khamis
Mesyuarat Panitia SEJ, DMZ, DSV dan
07 Jul - Ahad Kurikulum Ketua Panitia
BA Kali 3
08 Jul – Isnin
09 Jul – Selasa
10 Jul – Rabu
11 Jul – Khamis
14 Jul - Ahad
15 Jul – Isnin
16 Jul – Selasa
17 Jul – Rabu
18 Jul Khamis
21 Jul – Ahad
22 Jul – Isnin
23 Jul – Selasa
24 Jul - Rabu
25 Jul – Khamis
28 Jul – Ahad
29 Jul – Isnin
30 Jul – Selasa
31 Jul - Rabu
AJK Guru
Mesyuarat JK Guru Penyayang Kali 2 HEM
Penyayang
Ceramah Pencegahan Dadah HEM AJK PPDa
Jul 2019
Program Tiada Aedes Tiada Denggi HEM Semua Warga SKK

GPK Kokurikulum,
Kursus Kepimpinan Badan Beruniform, Kokurikulum SU Kokurikulum,
Kelab & Persatuan Penyelaras (Badan
Beruniform, Kelab)

OGOS
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN

01 Ogos-Khamis
04 Ogos – Ahad
05 Ogos – Isnin
06 Ogos-Selasa BK 5 Kurikulum Penyelaras PPSR

07 Ogos – Rabu PERCUBAAN PPSR
08 Ogos-Khamis
USAHA TEKUN JAYA
31

BUKU PENGURUSAN SKKEP 201911 Ogos – Ahad
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA
12 Ogos – Isnin
13 Ogos- Selasa
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
14 Ogos – Rabu
KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 6
15 Ogo-Khamis
18 Ogos – Ahad

19 Ogos – Isnin Mesyuarat Guru Kali 4 Pengurusan Guru Besar
20 Ogos- Selasa
21 Ogos – Rabu
22 Ogos-Khamis
25 Ogos – Ahad Mesyuarat JKS Kali 4 Kurikulum GPK Pentadbiran

26 Ogos - Isnin Mesyuarat JK PPSR Kali 5 Kurikulum Penyelaras PPSR
27 Ogos-Selasa Mesyuarat MBMMBI Kali 3 Kurikulum GPK Pentadbiran
28 Ogos – Rabu Mesyuarat PSS Kali 3 Kurikulum Guru Besar
29 Ogos-Khamis Mesyuarat Pemulihan Kali 3 Kurikulum GPK Pentadbiran
31 Ogos - Sabtu CUTI HARI KEMERDEKAAN
Mesyuarat Jawatankuasa KWAPM Kali HEM AJK KWAPM
2
Mesyuarat JK 3K Kali 2 HEM AJK 3K
Gotong Royong (3K) HEM Semua Warga
Ogos 2019 Mesyuarat JK Disiplin Kali 3 HEM AJK Disiplin
Mesyuarat JK Pencegahan Dadah Kali HEM AJK PPDa
3
Mesyuarat JK Kokurikulum 3/2019 Kokurikulum GPK Kokurikulum
Sambutan Bulan Kemerdekaan Kokurikulum SU Kokurikulum

SEPTEMBER
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
01 Sep – Ahad CUTI SEMPENA HARI KEMERDEKAAN
02 Sep – Isnin CUTI SEMPENA AWAL MUHARRAM

03 Sep - Selasa
04 Sep – Rabu BK 6 Kurikulum Penyelaras PPSR
05 Sep - Khamis TAMBAH NILAI
08 Sep – Ahad

09 Sep – Isnin CUTI SEMPENA HARI KEPUTERAAN DYMM SPB YDPA
10 Sep - Selasa
11 Sep – Rabu
12 Sep - KhamisUSAHA TEKUN JAYA
32

BUKU PENGURUSAN SKKEP 201915 Sep – Ahad
16 Sep - Isnin HARI MALAYSIA
17 Sep – Selasa
18 Sep – Rabu
19 Sep - Khamis
22 Sep – Ahad Majlis Restu Ilmu Kurikulum GPK Pentadbiran

23 Sep – Isnin
24 Sep - Selasa
PENTAKSIRAN PPSR 2019
25 Sep – Rabu
26 Sep - Khamis

29 Sep – Ahad Mesyuarat PASCA PPSR Kurikulum GPK Pentadbiran
30 Sep - Isnin
Pengisian Online Sekolah Kawalan / AJK Kemasukan Ke
HEM
Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Menengah
Sep 2019 Ceramah Laluan Selepas PPSR HEM AJK Kaunseling

Lawatan Bermaklumat KOKO AJK Lawatan
GPK Kokurikulum &
Karnival 1M1S Peringkat Sekolah Kokurikulum
Penyelaras 1M1S

OKTOBER
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN

01 Okt – Selasa Mesyuarat Panitia BM, BI & PAI Kali 4 Kurikulum Ketua Panitia
02 Okt – Rabu Mesyuarat Panitia SN dan MT Kali 4 Kurikulum Ketua Panitia
03 Okt - Khamis Mesyuarat Panitia SJ, PKS & BA Kali 4 Kurikulum Ketua Panitia

06 Okt – Ahad Mesyuarat PBS / KSSR Kali 4 Kurikulum Guru Besar
07 Okt – Isnin Mesyuarat PSS Kali 4 Kurikulum GPK Pentadbiran
08 Okt - Selasa
09 Okt - Rabu Mesyuarat Guru Kali 5 Pengurusan Guru Besar
GPK Kokurikulum &
10 Okt - Khamis Hari Kokurikulum Kokurikulum
SU Kokurikulum
13 Okt – Ahad CUTI PERISTIWA
14 Okt – Isnin
15 Okt - Selasa
16 Okt – Rabu
17 Okt - Khamis

20 Okt – Ahad
21 Okt – Isnin
22 Okt – Selasa
USAHA TEKUN JAYA
33

BUKU PENGURUSAN SKKEP 201923 Okt – Rabu Mesyuarat Pemulihan kali 4 Kurikulum GPK Pentadbiran
24 Okt - Khamis
27 Okt - Ahad Mesyuarat JKS Kali 5 Kurikulum Guru Besar
28 Okt - Isnin
29 Okt - Selasa
30 Okt - Rabu

31 Okt - Khamis
Mesyuarat JK RMT / PS1M / Kantin AJK Kantin & AJK
Kali 3 HEM RMT
Mesyuarat JK 3K Kali 3 HEM AJK 3K
AJK Guru
Mesyuarat JK Guru Penyayang Kali 3 HEM
Penyayang

Okt 2019
Mesyuarat JK SPBT Kali 3 HEM AJK SPBT
AJK Sekolah
Mesyuarat JK Sekolah Selamat Kali 3 HEM
Selamat
Ceramah Persediaan Awal Remaja HEM AJK Kaunseling
GPK Kokurikulum &
Majlis Penutup Kegiatan Kokurikulum Kokurikulum
SU Kokurikulum

NOVEMBER & DISEMBER
TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN

03 Nov – Ahad
04 Nov – Isnin
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
05 Nov - Selasa
TAHUN 1 HINGGA 6
06 Nov – Rabu
07 Nov -Khamis
09 Nov – Sabtu CUTI MAULIDUR RASUL
10 Nov – Ahad
GPK Kokurikulum &
11 Nov - Isnin Majlis Maulidur Rasul Kokurikulum
SU Kokurikulum
12 Nov - Selasa
13 Nov – Rabu Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum AJK Perayaan
14 Nov- Khamis
17 Nov – Ahad

18 Nov – Isnin
19 Nov - Selasa
GPK Kokurikulum &
20 Nov – Rabu Majlis Maulidur Rasul Kokurikulum
SU Kokurikulum
USAHA TEKUN JAYA
34

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


Keputusan PPSR 2019
21 Nov- Khamis Penyerahan Murid dari tahun 2019 Kurikulum GPK Pentadbiran
kepada Guru Kelas Tahun 2020
24 Nov – Ahad
25 Nov – Isnin CUTI AKHIR TAHUN 2019
26 Nov – Selasa - KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 4
27 Nov – Rabu - KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 5

28 Nov- Khamis
Pelantikan Pengawas 2019 HEM AJK Disiplin
Nov 2019
Pengemaskinian Dokumen 2019 HEM AJK HEM
Pengurusan
Kurikulum, AJK BUKU
Dec 2019 Buku Pengurusan 2020
HEM & PENGURUSAN
KOKOUSAHA TEKUN JAYA
35

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA 2019
SEKOLAH KEBANGSAAN KEPONG
20050 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN
No. Tel : 096227689 / No. Fax : 096312854
Email : [email protected]
________________________________________________________________________________________________________________
Ruj. Kami : SKK/KT/006/25(54)
Tarikh : 1 Januari 2019
Bersamaan :

Semua Guru dan Kakitangan
SK Kepong
20050 Kuala Terengganu

Tuan,

PELANTIKAN MENDUDUKI JAWATANKUASA BIDANG AKADEMIK, HAL EHWAL MURID DAN
KOKURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka satu Jawatankuasa Kerja Sekolah bagi
sesi persekolahan tahun 2019.

3. Sehubungan itu, tuan telah dilantik menduduki jawatankuasa berkenaan sebagaimana yang di nyatakan
dalam Buku Pengurusan 2019.

4. Semoga tuan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan cemerlang dan sistematik untuk
kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya Yang Menjalankan Amanah,.........................…………………….
(MOHD NOOR BIN ABD HADI)
Guru Besar


USAHA TEKUN JAYA
36CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2019


CIKGU MOHD NOOR BIN ABD HADI
GURU BESAR TUAN HAJI JUSOH ISMAIL
YDP PIBGCIKGU WAN LOKMAN BIN WAN SALIM CIKGU ANISAH ROSLINA BINTI AWANG CIKGU ZABIDI BIN AHMAD
GPK HAL EHWAL MURID GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

GURU BESAR
CIKGU LAILI BINTI ALI
PENG. BIMBINGAN / KECICIRAN KEWANGAN SEKOLAH CIKGU SURAYYA BT MOHD THANI CIKGU ROSMAWATI BT. MOHD YUSOF
PRA SEKOLAH & PAPAN MAKLUMAT
DEWAN & SIARAYA
MURID

CIKGU ROSLAN BIN MUDA GURU BESAR CIKGU RAHMAH BT MOHAMED CIKGU SURAYYA BT MOHD THANI
GURU DATA & JADUAL WAKTU/MMI TATATERTIB DOKUMENTASI SEKOLAH KEBERSIHAN SWASTA & KAWALAN
KESELAMATAN


& ICT
GURU BESAR CIKGU NURUL HIDAYATUL AKMAR CIKGU NADIA SURAYA ABDRAZAK
SKPMg2 / NKRA PLC & LADAP (SPLKPM) FROG VLE
ENCIK WAN MOHD JALIL WAN MUDA
KETUA PEMBANTU TADBIR
GURU BESAR CIKGU MOHD KHAZI BIN KASSIM
PUAN MAZIAH BT ABD RAHIM
PENGURUSAN ASET KIK & KAJIAN TINDAKAN PEMBANGUNAN & FIZIKAL SEKOLAH

PUAN MAZIAH BINTI ABD RAHIM GURU BESAR GURU BESAR
PEMBANTU OPERASI N19
DATA/MAKLUMAT/MODUL PBPPP GURU BERKENAAN
JK BILIK-BILIK KHAS
PENGURUSAN SEKOLAH
PUAN ROSLINA BINTI ISMAIL CIKGU MOHD KHAZI BIN KASSIM
PUAN SITI NURUL AZIMAH SULAIMAN CIKGU AINUN FAJRI BT HASSAN MENANGANI BENCANA NURUL AMALIA HUSNA BT YUSOF
PPM PRA N19
MINIT MESYUARAT MAKMAL KOMPUTER
CIKGU ANISAH ROSLINA AWANG
PUAN NOORUHUDA BINTI YUSOF PERANCANGAN STRATEGIK CIKGU RAHMAH BT MOHAMED
N17 PAK 21 & KBAT

CIKGU ANISAH ROSLINA AWANG
SISTEM KESELAMATAN PENARAFAN
SEKOLAH (SKPS)

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


DATA PERJAWATAN
GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)OPSYEN BERSARA P.T.0101401/ P.T.0101601/ NO. FAIL PPD 01101/ 012-01 TARIKH NO
MASUK
BIL NAMA NO K/P GRED OPSYEN NO FAIL JPNT PPD(KT)001/ PPD(KT)001/ SK KEPONG TELEFON /
EMEL
013-9549491
Mohd Noor bin Abd. Hadi 650106- DG mohdnooralu
1 PSR/PM 60 10172 1182 02.05.2017
(GB) 11-5143 42 [email protected]
m
019-9491794
Anisah Roslina binti Awang 660701- DG
2 BI 60 814 01.03.2018 anis660707@
(GPKP) 11-5358 34
yahoo.com
019-9628261
Wan Lokman bin Wan Salim 610330- DG
3 PM 60 8239 276 16.07.2015 wanlokman6
(GPK HEM) 11-5299 44
[email protected]
019-9028117
Zabidi bin Ahmad 700118- DG
4 PAI 60 25795 2909 01.02.2014 wabidi1870@
(GPK KOKU) 11-5055 42
gmail.com
019-3385069
860122- DG
5 Ahmad Aizuddin bin Md. Rami SN 58 4574 01.01.2017 ah.aizuddin
03-5069 44
@gmail.com
012-9504896
780710- DG j-QAF /
6 Ainun Fajri binti Hassan 60 30531 3986 13.12.2012 ainsfajri@gm
11-5436 44 PAI
ail.com
019-9150791
791001- DG
7 Azlina binti Mohamad MAT/SN 56 23501 1051 08.07.2000 azlina7978@
08-6760 44
gmail.com
019-9145410
650413- DG
8 Azita binti Ariffin PM 60 14681 1040 01.01.2009 azitariffin@g
03-5776 38
mail.com
Pra 016-6215959
831028- DG
9 Elmawati binti Eri Sekolah/ 60 33879 4549 01.08.2016 emmazahari
13-5490 42
PM @gmail.com
013-2632600
Engku Fatimah Nasyuha binti Che 760930- DG j-QAF /
10 58 30416 1058 11.07.2007 engkunasyuh
Ku Muda 11-5480 44 PAI
[email protected]
011-
670418- DG 106703058
11 Esah binti Dollah PM 58 9413 2059 16.03.2011
11-5108 42 esahrahalim
@gmail.com
019-9028176
630826- DG fatimah.moh
12 Fatimah binti Mohd Muzik 60 17575 1771 16.10.2017
11-5004 42 d@rocketmai
l.com
017-9072633
711111- DG
13 Hasnah binti Mohd Nor PI 56 17091 1044 01.01.1999 hsnahmn@g
03-5072 34
mail.com
013-9286465
730921- DG
14 Hazana binti Ngah MAT 60 17176 2089 01.12.2009 zana6373@g
11-5174 41
mail.com
012-9604391
760712- DG jalilahahmad
15 Jalilah binti Ahmad SN/PM 56 27942 1056 01.01.2005
03-5298 42 [email protected]
m
7704241 DG 019-9347725
16 Jasni bin Ismail MAT/PJ 56 23439 4591 01.01.2017
15663 44 jasnitar5774
USAHA TEKUN JAYA
37

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


@gmail.com

013-9291321
650108- DG
17 Laili binti Ali PM/B&K 60 13349 1531 16.12.2009 zaralaili420
11-5286 42
@gmail.com
019-9176184
740610- DG malinamidi1
18 Malina binti Abdullah MAT 56 26904 2663 01.01.2012
11-5408 42 [email protected]
m
013-9978571
690409- DG
19 Manisah binti Jusoh PM 58 18274 1136 01.01.2017 sah5454@ya
11-5454 42
hoo.com
014-8424334
610513- DG
20 Mansor bin Muda PAI 60 12768 3136 01.01.2011 mansor6105
11-5275 38
@gmail.com
012-9216157
21 Mazila binti Mat Hussain 730710- DG PM 56 18236 1048 01.01.2006 mazilamathu
. 03-5684 42 ssain@yahoo.
com
013-9990617
700709- DG
22 Mohd Khazi bin Kassim PM 58 26182 1054 01.01.2003 khazi4356@g
11-5217 34
mail.com
012-9391234
Muhammad Zil Azan bin Abd 810406- DG
23 PS 60 33384 3556 22.12.2011 zeelazan@gm
Rahman 03-5073 44
ail.com
019-9167233
810327- DG
24 Nadia Suraya binti Abd. Razak PI 58 25226 1998 02.07.2013 ummuwafri
11-5446 42
@yahoo.com
014-8390050
661118- DG azuramansor
25 Noorazura binti Mansor PM/MAT 58 9634 1031 01.01.2009
11-5048 38 [email protected]
m
011-10964418
750119- DG j- noorazizah51
26 Noor Azizah binti Mohamad 58 30415 1057 11.07.2007
11-5132 44 QAF/BA [email protected]
m
013-9291496
710323- DG norainisaima
27 Noraini binti Saiman PAI 60 18423 144 16.12.2011
10-5832 38 [email protected]
om
012-2715088
681011- DG
28 Normala binti Mohamed PAI 56 10385 1033 01.01.2002 saebae5046@
11-5046 42
gmail.com
0111-6566803
Nor Hafizah binti Alang Abdul 811201. DG ammar_miez
29 PI/KT 58 34375 3616 16.01.2012
Rasit 08-5442 42 a122@yahoo.
com
019-9902031
811020- DG
30 Nur Afizawati binti Abu Bakar MAT/PM 60 25269 3819 01.01.2012 afizawati2010
11-5438 42
@gmail.com
010-2224084
880412- DG oyster_pascal
31 Nurul Amalia Husna binti Yusof SN 60 4511 01.06.2016
11-5444 41 [email protected]
om
019-9460972
Nurul Hidayatul Akmar binti Abd 851105- DG j-QAF / Ida01994609
32 58 34375 3616 16.08.2010
Aziz 11-5054 41 PAI [email protected]
m
012-9594179
651005- DG
33 Rahmah binti Mohamed PM/SN 60 9991 1032 01.01.2002 ceriara65@g
11-5122 42
mail.com
USAHA TEKUN JAYA
38

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


019-9434350
751020- DG MAT/
34 Roslan bin Muda 56 20037 1196 01.01.2014 lanfxmalay@
11-5305 34 P.MAT
gmail.com
013-9321366
760110- DG Pra
35 Rosmawati binti Mohd Yusof 58 35553 3701 01.01.2011 rossaleeya76
11-5346 44 Sekolah
@gmail.com
820429- DG j-QAF /
36 Rosnita binti Ismail 01.12.2018 019-9363903
03-5892 44 PAI
013-5308991
650423- DG
37 Sa'adah binti Ab Rahman Azmi PM 60 34515 3610 01.06.2010 saadah1965
03-5374 34
@gmail.com
Pra 019-9776450
750525- DG
38 Saniyunis binti Yaacob Sekolah/P 60 12566 12566 01.10.2012 sanieyunies@
11-5154 44
M gmail.com
013-9746448
770501- DG surayyamohd
39 Surayya binti Mohd Thani BA/PAI 58 31888 2110 01.01.2013
11-5502 44 thani77@gm
ail.com
019-9875737
830426- DG
40 Siti Aminah binti Muhamad BM 60 18.06.2017 cty2604@gm
11-5124 44
ail.com
019-9196074
680102- DG
41 Wan Noor Khalbi binti Wan Ali PI 56 10665 1037 04.01.2004 wnkhalbi@g
11-6074 44
mail.com
0127351607
760716- DG
42 Wan Rosnah binti Wan Mamat SN 21.12.2017 wanrosekt@y
11-5252 44
ahoo.com
017-8836416
710113- DG zaimahembo
43 Zaimah binti Embong PAI 58 24514 1052 15.04.2005
11-5100 34 ng76@gmail.
com
019-9849337
730304- DG
44 Zalina binti Ismail PAI 58 20230 4219 16.06.2014 zalinasaidi73
11-5048 42
@gmail.com
013-9322317
650328- DG
45 Zukhfali bin Awag@Mohd PM 56 7586 689 01.06.2009 zukhfaliawag
11-5229 38
@gmail.com
013-9473939z
640626- DG zulyahyabcb
46 Zulkifli bin Yahya PM 58 8126 1876 01.01.2017
11-5375 44 [email protected]
m
019-9366507
690406-
47 Wan Mohd Jalil bin Wan Muda N22 - 60 3051 01.03.2017 wanjay69@y
11-5029
ahoo.com
0111-0794924
630424- maziah.rahi
48 Maziah binti Abd Rahim N19 - 60 4499 702 01.04.2012
11-5028 [email protected]
om
013-9588961
840427- aidaqistina_1
49 Noorhuda binti Yusof N17 - 58 5340 846 22.09.2015
11-5248 [email protected]
m
014-8470298
770205- roslinaismail
50 Roslina binti Ismail N19 - 58 5422 125 14.05.2015
11-5428 [email protected]
om
019-9207797
820228- azimahsulai
51 Siti Nurul Azimah binti Sulaiman N19 - 60 5426 859 10.04.2016
11-5228 man5@gmail
.com

USAHA TEKUN JAYA
39

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


NAMA GURU PENYELARAS TAHUN DAN GURU KELAS 2019

PRA MAWADDAH (IBNU SINA) CIKGU ROSMAWATI BINTI MOHD YUSOF
PRA SUMAYYAH (IBNU MAJAH) CIKGU ELMAWATI BINTI ERI

PENYELARAS TAHUN 1 : CIKGU ENGKU FATIMAH NASYUHA BINTI CHE KU MUDA
1 IBNU SINA CIKGU NOORAZURA BINTI MANSOR
1 IBNU MAJAH CIKGU SITI AMINAH BINTI MUHAMAD
1 IBNU KHALDUN CIKGU FATIMAH BINTI MOHD
1 IBNU HAITHAM CIKGU HASNAH BINTI MOHD NOR

PENYELARAS TAHUN 2 : CIKGU MANISAH BINTI JUSOH
2 IBNU SINA CIKGU AINUN FAJRI BINTI HASSAN
2 IBNU MAJAH CIKGU NOR HAFIZAH BINTI ALANG ABDUL RASIT
2 IBNU KHALDUN CIKGU ZAIMAH BINTI EMBONG
2 IBNU HAITHAM CIKGU MALINA BINTI ABDULLAH

PENYELARAS TAHUN 3 : CIKGU NORAINI BINTI SAIMAN
3 IBNU SINA CIKGU NUR AFIZAWATI BINTI ABU BAKAR
3 IBNU MAJAH CIKGU AHMAD AIZUDDIN BIN MD.RAMI
3 IBNU KHALDUN CIKGU SURAYYA BINTI MOHD THANI

PENYELARAS TAHUN 4 : CIKGU WAN ROSNAH BINTI WAN MAMAT
4 IBNU SINA CIKGU JASNI BIN ISMAIL
4 IBNU MAJAH CIKGU NOOR AZIZAH BINTI MOHAMAD
4 IBNU KHALDUN CIKGU AZITA BINTI ARIFFIN

PENYELARAS TAHUN 5 : CIKGU MOHD KHAZI BIN KASSIM
5 IBNU SINA CIKGU NADIA SURAYA BINTI ABD. RAZAK
5 IBNU MAJAH CIKGU ESAH BINTI DOLLAH
5 IBNU KHALDUN CIKGU AZLINA BINTI MOHAMAD

PENYELARAS TAHUN 6 : CIKGU HAZANA BINTI NGAH
6 IBNU SINA CIKGU NORMALA BINTI MOHAMED
6 IBNU MAJAH CIKGU ZULKIFLI BIN YAHYA
6 IBNU KHALDUN CIKGU WAN NOOR KHALBI BINTI WAN ALISENARAI TUGAS GURU KELAS

1. MURID-MURID YANG TIDAK DATANG SEKOLAH

1.1 Am
1.1.1 Guru-guru kelas mestilah mengenal pasti sebab-sebab pelajar tidak hadir atau enggan hadir ke sekolah.
1.1.2 Hubungi ibu bapa / penjaga / waris mereka secara bertulis atau melalui telefon.

USAHA TEKUN JAYA
40

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


1.2 Tindakan guru kelas
1.2.1 Setiap pelajar yang tidak hadir mesti memberi surat doktor atau akuan ibu bapa / penjaga.
1.2.2 Tulis (S) atau (P) jika tidak memberi surat pada hujung minggu.
1.2.3 Surat amaran boleh didapati di pejabat sekolah.
1.2.4 Semua surat doktor atau daripada ibu bapa / penjaga mesti disimpan.
1.2.5 Pelajar yang balik dengan kebenaran sebelum waktu ke-3 dianggap tidak hadir dan ditanda dengan (S).

1.3 Proses penghantaran surat-surat amaran.

BIL. HARI TIDAK HADIR BIL. HARI TIDAK HADIR
SURAT
BERTURUT-TURUT BUKAN BERTURUT-TURUT
Amaran Pertama Pada hari ke-3 Pada hari ke-10
Amaran Kedua (Berdaftar) 7 hari selepas amaran pertama 10 hari selepas amaran pertama
Amaran Terakhir (Berdaftar) – 7 hari selepas amaran kedua 20 hari selepas amaran kedua
Akuan Penerima
Buang Sekolah (Berdaftar) – 14 selepas amaran terakhir 20 hari selepas amaran terakhir
Akuan Penerima
Jumlah hari tidak hadir 31 hari 60 hari

1.3.1 Sekiranya tiada jawapan daripada ibu bapa/ penjaga, Guru Bimbingan dan Kerjaya hendaklah menyiasat
hal ini, memberi nasihat kepada murid tersebut dan ibu bapa/ penjaganya.
1.3.2 Laporan itu hendaklah disampaikan kepada pengetua/ PK HEM/ badan disiplin sekolah dan disimpan di
dalam fail untuk semakan dan rujukan.
1.3.3 Pengetua/ badan disiplin akan bertindak berdasarkan pekeliling yan sedia ada.


2. PENYELARASAN JADUAL KEDATANGAN PELAJAR (JK)

2.1 Panduan mengisi Jadual Kedatangan pelajar
2.1.1 Nombor Pendaftaran
Setiap pelajar mesti mempunyai nombor pendaftaran. Guru kelas boleh mendapatkan nombor ini daripada guru
pendaftar.

2.1.2 Butir-butir Diri Pelajar
 Bahagian ini mesti disiapkan selepas bulan pertama sekolah dibuka. Semua butiran dalam Jadual
Kedatangan Pelajar perlu diisi dengan lengkap.
 Alamat pelajar hendaklah ditulis dengan pen.
 Pelajar tidak dibenarkan menanda atau menulis maklumat dalam Jadual Kedatangan.

2.1.3 Susunan Nama Pelajar
 Disusun mengikut abjad, dimulakan dengan pelajar lelaki diikuti pelajar perempuan.
 Nama pelajar mestilah ditulis mengikut kad pengenalan dengan huruf cerai.

2.1.4 Tanda-tanda yang digunakan dalam JK
i. Hadir / : Untuk pelajar yang hadir.
K : Untuk pelajar yang tidak hadir dengan kebenaran.USAHA TEKUN JAYA
41

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019


ii. Tidak hadir S : Untuk pelajar yang tidak hadir kerana sakit.
P : Untuk pelajar yag tidak hadir tanpa sebab.
K : Untuk pelajar yang tidak hadir tetapi ada surat akuan daripada ibu bapa / penjaga.
iii. Lewat L : Untuk pelajar yang datang lewat.
P : Untuk pelajar hadir selepas rehat.

2.1.5 Berhenti/ Bertukar Sekolah:
 Catat tarikh dan sebab berhenti.
 Catat nama sekolah baru bagi pelajar yang bertukar.
 Gugurkan nama pelajar terbabit daripada senarai nama pelajar pada bulan berikutnya.
 Pastikan pelajar tersebut telah menjelaskan yuran sekolah.

2.1.6 Pelajar Baru:
 Penyelaras tahun akan menerima pelajar baru
 Menentukan kelas pelajar
 Memaklumkan kepada guru kelas berkenaan dan guru pendaftar
 Guru pendaftar memberi nombor pendaftaran kepada guru kelas
 Pastikan pelajar berkenaan mempunyai Kad 001, Borang SPBT, Resit Bayaran PIBG Sekolah, Kad
Kesihatan.
 Fail PBS

2.1.7 Menutup Jadual Kedatangan Pelajar Pada Tiap-tiap Bulan:
 Sila rujuk prosedur yang telah ditetapkan dalam JK berkenaan.

2.1.8 Menutup Jadual Kedatangan Pada Akhir Tahun:
 Nama pelajar mesti ditulis pada bulan terakhir tahun tersebut.
 Tulis “CUTI PENGGAL KEDUA/ AKHIR TAHUN” melintang pada ruangan kedatangan.


USAHA TEKUN JAYA
42

BUKU PENGURUSAN SKKEP 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN KEPONG
20050 KUALA TERENGGANU

ORGANISASI STAF

Ketua Jabatan : Cikgu Mohd Noor bin Abd Hadi
GPK Kurikulum : Cikgu Anisah Roslina binti Awang
GPK Hal Ehwal Murid : Cikgu Wan Lokman bin Wan Salim
GPK KoKurikulum : Cikgu Zabidi bin Ahmad

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1. Mewujud dan melaksanakan polisi sekolah selaras dengan dasar dan matlamat FPK.
2. Bertanggungjawab dalam pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah.
3. Membimbing kakitangan akademik dan staff sokongan dalam menjalankan tugas.
4. Menyusun program dan aktiviti sekolah selaras dengan piagam, misi dan visi sekolah.
5. Mengadakan mesyuarat mengikut jadual yang ditetapkan atau sekiranya timbul isu atau masalah berbangkit.
6. Melaksanakan segala arahan daripada JPN dan PPD.
7. Lain-lain tugas seperti terdapat dalam pekeliling-pekeliling ikhtisas KPM.


PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN

Pengurusan Kurikulum : Cikgu Anisah Roslina binti Awang - GPK Pentadbiran
Pengurusan HEM : Cikgu Wan Lokman bin Wan Salim - GPK HEM
Pengurusan Kokurikulum : Cikgu Zabidi bin Ahmad - GPK Kokurikulum
Pengurusan Bimbingan : Cikgu Laili binti Ali - Guru Bimb. & Kaunseling
Guru Data : Cikgu Roslan bin Muda
Ketua Pembantu Tadbir : Encik Mohd Jalil bin Wan Muda - N 22
Pembantu Pentadbiran : Puan Maziah binti Abd Rahim - Pembantu Tadbir N17
Pembantu Murid Pra Sekolah : Puan Roslina binti Ismail - PPM N17
: Puan Siti Nurul Azimah binti Sulaiman

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Cikgu Mohd Noor bin Abd Hadi - Guru Besar
Setiausaha : Encik Wan Mohd Jalil binWan Muda - KPT
Ahli Jawatankuasa : Cikgu Anisah Roslina binti Awang - GPK Pentadbiran
: Cikgu Wan Lokman bin Wan Salim - GPK HEM
: Cikgu Zabidi bin Ahmad - GPK Kokurikulum
: Semua Ketua Panitia
: Penyelaras Pra Sekolah
Juru Audit Dalam : Cikgu Hazana binti Ngah
USAHA TEKUN JAYA
43


Click to View FlipBook Version