The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ssulaimisaupi1, 2022-07-08 13:59:35

KUMPULAN 6 CUKAI KEATAS MINUMAN MANIS BERGULA

Cukai Minuman Manis Bergula

EKONOMI EPPE 3223

PERCUKAIAN

CUKAI KEATAS MINUMAN BERGULA:

KEARAH HIDUP YANG LESTARI

KUMPULAN 6
DR. NORAIN BINTI MOHD ASRI

AMALKAN PEMAKANAN SIHAT SEPANJANG HARI

AHLI KUMPULAN

KUMPULAN 6

MUHAMMAD SULAIMI BIN CHE
SAUPI

A180296

MUHAMMAD AZLAN BIN KHAMIS
A180359AINNUR AQILAH BINTI NAZRI
A180286

MUHAMMAD AMIR AFIF BIN
KHARAHAB
A180413

YAHYA BIN SAINI
A180110

PENGENALAN

Cukai eksasi keatas minuman bergula telah
dilaksanakan oleh kerajaan bermula pada 1
Julai 2019. Cukai ini bertujuan untuk
dikenakan kepada minuman yang sedia
diminum pada kadar RM 0.40 per liter. Tujuan
kerajaan melaksanakan cukai ini adalah untuk
mengurangkan kebolehdapatan atau
penggunaan kepada minuman bergula ini
secara berlebihan. Ini juga bertujuan untuk
mengatasi masaalah kesihatan seperti obesiti
dan diabetes dalam kalangan rakyat Malaysia

OBJEKTIF

Objektif kajian ini adalah utamanya untuk
melihat pengetahuan dan penerimaan
perlaksanaan cukai gula di Malaysia dalam
kalangan golongan belia iaitu mereka yang
berumur 15 sehingga 30 tahun.

EPPE3223

KAWASAN KAJIAN

KAWASAN KAJIAN 04

EPPE3223

BAHAGIAN A
LATAR BELAKANG RESPONDEN

LATAR BELAKANG RESPONDEN

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 05

EPPE3223

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

NO. 17:Berapakah perbelanjaan anda Atas RM20
terhadap pembelian gula dalam 24%
tempoh sebulan (RM)

Majoriti responden menyatakan perbelanjaan Bawah RM20
terhadap gula mereka adalah Rm20 kebawah . 76%
Menurut R21, "saya berbelanja gula dibawah 10 ringgit
sahaja untuk digunakan dalam masakan"
Disini menunjukkan kebanyakan responden yang
berbelanja gula dibawah Rm20 bertujuan untuk
digunakan dalam masakan sahaja.

06

0 kali NO. 18:Berapakah kekerapan anda
12% mengambil minuman bergula dalam tempoh
sehari?
3-4 kali
28% 1-2 kali Majoriti responden menyatakan bahawa mereka
60% mengambil minuman bergula sebanyak 1-2 kali
sehari.
menurut R19, "saya akan mengambil gula setiap
hari terutama ketika sarapan pagi”
Hal ini mungkin disebabkan pengambilan gula
dapat membantu menambahkan tenaga dan mood
di pagi hari.

NO.20:Pada pendapat anda, apakah kebaikan
penggunaan gula kepada seseorang individu? Adakah
ia memberi seseorang itu untuk lebih bertenaga atau
memberi mood yang lebih baik? Jelaskan.

Menambahkan tenaga dan Menambahakan Tambah tenaga
Mood merupakan jawapan yang banyak menyedapkan makanan
diterima bagi soalan ini
R2 “Dapat menambah tenaga. Tetapi perlu bantu fokus belajar
ambil pada kadar yang sepatutnya”. tambah mood,BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 06

EPPE3223

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

NO.24:Adakah anda mempunyai sebarang YA
masalah dari segi kesihatan sekiranya anda 16%
tidak mengambil penggunaan gula lebih dari
2 hari? jelaskan TIDAK
84%
Majoriti responden iaitu 21 orang menyatakan mereka
tidak mempunyai sebarang masalah dari segi
kesihatan sekiranya tidak mengambil penggunaan
gula lebih dari 2 hari.
Sebahagian kecil sahaja yang menjawab ya(4 orang) .
Antara sebabnya adalah badan akan rasa letih(R9) dan
badan jadi kurang bertenaga, tak dapat fokus
belajar(R8).

07

NO. 25:Adakah tingkat harga makanan atau
TIDAK minuman bergula mempengaruhi keputusan
20% pembelian anda? Jelaskan.

Majoriti responden iaitu 20 orang menyatakan
bahawa tingkat harga makanan atau minuman bergula
mempengaruhi keputusan pembelian mereka.
Menurut R10, “ye semestinya, kalau mahal saya tak
beli gula tu”.
Hal ini telah menunjukan bahawa harga yang mahal
YA akan menyebabkan pembelian kepada produk
80% tersebut akan jatuh.

RUMUSAN
Secara keseluruhan penggunaan gula dalam kalangan belia di Sepang dan

Gombak ini adalah ditahap yang normal( Kadar sederhana). Hal ini dapat

dilihat dalam Kekerapan pengambilan minuman manis oleh belia di Gombak

dan Sepang ini yang rata-ratanya dibawah 2 kali sehari dan juga dapat dilihat

dari perbelanjaan untuk gula dalam sebulan yang mana dicatatkan dibawah

RM20. Namun tidak dapat dinafikan bahawa gula juga mendatangkan kebaikan

terutamanya untuk menambahkan tenaga dan menperbaiki mooTdamdbaanhitaenaga

disokong oleh Belia di Gombak dan Sepang ini. KebanyakkanmBeneylieadadpikGanommabkaaknan
sdeasnubaetuliabadriaKnagwaaksaannminebinatbanjeamturdbsfiaeothkti
uutmisjkuoboteodla,ljaakr
dan Sepang menyatakan tingkat harga
dalam membuat keputusan pembelian

bahawa sekiranya harga mahal maka pembelian kepada barang tersebut akan

jatuh.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 07

EPPE3223

BAHAGIAN B

ANALSIS BERDASARKAN TEMA

BAHAGIAN B; Analisis Tema 08

EPPE3223

TEMA 1 : Kesedaran tentang cukai eksais ke atas minuman

bergula

NO. 1 : Adakah anda sedar tentang kewujudan Tidak Sedar
16%
atau pelaksanaan cukai eksais ke atas
minuman bergula di Malaysia?

Majoriti responden sedar akan
pelaksanaan cukai eksais ke atas
minuman bergula di Malaysia

Sedar
84%

09

Tidak Setuju NO. 5: Adakah anda bersetuju dengan pelaksanaan
12% cukai eksais ke atas minuman bergula tersebut?

Setuju Majoriti respondent bersetuju dengan
88% pelaksanaan cukai eksais ke atas minuman
bergula. Mereka menyokong tindakan ini
kerana berpendapat ia mampu untuk
mewujudkan amalan gaya hidup yang sihat
dan membantu mengurangkan
pengambilan gula/minuman manis

RUMUSAN

SECARA KESELURUHANNYA, RESPONDEN MENGETAHUI
PELAKSANAAN CUKAI EKSAIS KE ATAS MINUMAN BERGULA DI
MALAYSIA DAN BERSETUJU BAHAWA LANGKAH INI EFEKTIF DALAM
MEWUJUDKAN KESEDARAN KEPADA RAKYAT MALAYSIA UNTUK
MENGAMBIL GULA PADA KUANTITI YANG OPTIMUM

TEMA 1: Kesedaran tentang cukai eksais ke atas minuman bergula 09
AINNUR AQILAH NAZRI

EPPE3223

TEMA 2 : Kadar cukai eksais ke atas minuman bergulaNO. 7 : Adakah anda merasakan cukai eksais ke Tidak Pasti
atas minuman bergula perlu dikenakan sebagai 24%
peratusan tertentu dari harga jualan atau
dikenakan pada jumlah tertentu mengikut Kandungan Gula
kandungan gula? Jelaskan. 44%

Secara keseluruhannya, kebanyakan responden

berpendapat bahawa cukai eksais perlu

dikenakan pada jumlah tertentu mengikut Peratusan Tertentu Harga Jualan
kandungan gula kerana dapat mendidik 32%

masyarakat untuk mengambil gula pada

kuantiti yang sepatutnya.

10

60% NO. 9: Adakah kadar ini terlalu rendah atau terlalu
tinggi? Jelaskan.

40% Sebahagian responden berpendapat bahawa kadar
sedia ada yang telah dikenakan sekarang telah

20% berpatutan dan sesuai. Hal ini kerana mereka
bimbang jika kadar tersebut ditingkatkan, ia akan
membebankan rakyat. Namun, terdapat juga

0% responden yang berpendapat bahawa kadar
tersebut perlu ditingkatkan supaya dapat memberi
impak yang lebih tinggi dalam mengurangkan
pembelian minuman manis.
Stabil dan Sesuai
Terlalu Rendah
Terlalu Tinggi

RUMUSAN

Kesimpulannya, majoriti responden bersetuju dengan kadar
cukai ekais yang telah dilaksanakan kerana bersesuaian
dengan keadaan ekonomi semasa. Di samping itu, kadar ini
juga dirasakan efektif oleh responden untuk mengurangkan
pengambilan minuman manis

TEMA 2 : Kadar cukai eksais ke atas minuman bergula 10
AINNUR AQILAH NAZRI

EPPE3223

TEMA 3 : Kesan terhadap hargaNO. 12 : Apakah kesan cukai eksais ke atas 80%
minuman bergula terhadap harga barangan? 60%
Jelaskan 40%

Majoriti responden mengatakan bahawa cukai 20%
eksais akan menyebabkan harga barangan 0%
meningkat
Meningkat Tidak Pasti
Meningkat

HargaHMairnguamBaanraMnagnaisn

Hanya

11

Tidak Sedar NO. 15 : Adakah anda sedar harga minuman bergula
28% naik disebabkan cukai eksais ke atas minuman manis
bergula? Jelaskan

Majoriti respondent sedar mengenai
peningkatan harga minuman bergula
disebabkan oleh cukai eksais yang
Sedar dikenakan. Kebanyakan daripada mereka
72% mendapat maklumat berkaitan peningkatan
harga ini melalui berita.

RUMUSAN

Kesimpulannya, sebahagian besar responden berpendapat
bahawa pelaksanaan cukai eksais ke atas minuman bergula
telah menyebabkan peningkatan harga barangan.
Responden lebih memilih untuk mengurangkan penggunaan
minuman manis bagi mengelakkan peningkatan kos
perbelanjaan

TEMA 3 : Kesan terhadap harga 11
AINNUR AQILAH NAZRI

EPPE3223

TEMA 4 : Kesan terhadap pembelian/perbelanjaan dan penggunaan

No.16: Secara amnya, apakah kesan tidak Bersetuju
pelaksanaan cukai eksais ke atas minuman 20%
bergula tersebut terhadap
pembelian/perbelanjaan dan penggunaan
masyarakat? Jelaskan.

Majoriti responden bersetuju bahawa Bersetuju
pelaksanaan cukai eksais keatas minuman 80%
bergula ini akan meningkatkan perbelanjaan
masyarakat sekaligus menyebabkan masyarakat
mengurangkan pengambilan minuman bergula

N0.19: Adakah cukai eksais ke atas 12
minuman bergula tidak mengubah
Tidak Mengubah Perbelanjaan perbelanjaan dan penggunaan anda
47% Ubah Perbelanjaan kerana harga minuman yang
53% dikenakan cukai eksais ke atas
minuman manis bergula ini masih
rendah berbanding harga minuman
alternatif? Jelaskan.

Sebahagian daripada responden berpendapat bahawa
cukai eksais keatas minuman bergula ini tidak mengubah
perbelanjaan dan penggunaan mereka kerana kenaikan
sedikit harga minuman tidak menjejaskan corak pembelian
mereka dan sebahagian lagi sebaliknya.

RUMUSAN

SECARA KESELURUHANNYA, PELAKSANAAN CUKAI EKSAIS KEATAS
MINUMAN BERGULA INI AKAN MENGURANGKAN PEMBELIAN MINUMAN
BERGULA OLEH MASYARAKAT. HAL INI BERLAKU KERANA TERDAPAT
PENGGUNA YANG TIDAK TERKESAN DENGAN PELAKSANAAN CUKAI INI
KERANA TINGKAT PENDAPATANNYA TINGGI MANAKALA GOLONGAN
BERPENDAPATAN RENDAH AKAN TERKESAN DAN MENGUBAH CORAK
PERBELANJAAN MEREKA TERHADAP MINUMAN MANIS BERGULA

TEMA 4 : Kesan terhadap pembelian/perbelanjaan dan penggunaan 12
AMIR AFIF

EPPE3223

TEMA 5 : Impak Tergadap Kesihatan

No.22: Adakah masalah obesiti dan diabetes
bukan isu utama di Malaysia dan tidak perlu
diberi perhatian? Jelaskan.

Kesemua responden bersetuju (100%)
bahawa masalah obesiti dan diabetes
merupakan masalah utama dan perlu
diberi perhatian oleh semua pihak.

Tidak Setuju
100%

13

Tidak Setuju No. 23: Adakah cukai eksais ke atas minuman
4% bergula berkesan dalam memperbaiki masalah
obesiti? Jelaskan.
Tidak Pasti
16%

Majoriti responden bersetuju bahawa cukai

eksais keatas minuman bergula mampu

memperbaiki masalah obesiti kerana

Setuju peningkatan harga dalam minuman
80%
menyebabkan pengguna kurang membeli

minuman tersebut

RUMUSAN

SECARA KESELURUHANNYA, MAJORITI RESPONDEN
BERPANDANGAN CUKAI EKSAIS INI SANGAT MEMBANTU DALAM
MENANGANI MASALAH KESIHATAN NEGARA TERUTAMANYA
MASALAH OBESITI DAN DIABETES KERANA PENGENAAN CUKAI INI
MEMPENGARUHI CORAK PEMBELIAN MASYARAKAT SECARA
KESELURUHANNYA.

TEMA 5 : Impak Tergadap Kesihatan 13
AMIR AFIF

EPPE3223

TEMA 6 : Kesan kepada industri

NO.31:Pada pandangan anda, adakah cukai eksais ke TIDAK PASTI
atas minuman bergula akan menggalakkan 8%
pengeluar/industri mengubah formula kandungan
produk mereka? Jelaskan.

Majoriti bersetuju akan menggalakkan SETUJU
pengeluar/industri mengubah fomula 92%
kandungan produk mereka.
selebihnya 2 individu tidak pasti

TIDAK PASTI NO. 33:Pada pandangan anda, adakah cukai eksais 14
8% ke atas minuman bergula akan menggalakkan
pengeluar meletakkan label kurang atau tiada gula
SETUJU dengan lebih ketara pada produk mereka? Jelaskan.
92%
Majoriti bersetuju cukai eksais akan menggalakkan
pengeluar meletakkan label kurang atau tiada gula dengan
lebih ketara.
Selebihnya 2 responden tidak pasti

NO. 35:Pada pendapat anda, adakah pihak pengeluar SETUJU
TIDAK SETUJU 86.4%

minuman manis seperti Nestle bakal menerima impak 13.6%
yang negatif apabila cukai eksais dikenakan terhadap
pengeluaran minuman manis bergula? Jelaskan.

Majoriti bersetuju bahawa pihak Nestle bakal menerima impak
negetif apabila cukai eksais dikenakan.
Selebihnya 6 responden tidak bersetuju.

RUMUSAN

Dapat dirumuskan daripada hasil temubual bagi tema 6 dapat
dilihat bahawa wujud kesan secara langsung akibat
perlaksanaan cukai eksais minuman manis bergula ke atas
industri itu sendiri.

TEMA 6 : Kesan kepada industri 14
YAHYA

EPPE 3223

TEMA 7: Kewujudan produk alternatif lain yang lebih sihat

NO. 38: Bagaimana cukai eksais ke atas

minuman bergula boleh mengalih

penggunaan kepada minuman yang lebih TIDAK PASTI
12%
sihat (tanpa atau kurang gula) seperti air

mineral? Jelaskan. KEPUASAN DIRI SENDIRI
12%
Majoriti menyatakan bahawa melalui

perbandingan harga akan mengalih penggunaan

mereka kepada minuman yang lebih sihat.

3 individu menyatakan perkara ini bergantung PERBANDINGAN HARGA
76%
dengan pilihan individu itu sendiri.

Selebihnya responden tidak pastti

NO. 40: Adakah cukai eksais ke atas minuman 15
bergula akan menyebabkan harga minuman lain
TIDAK BERSETUJU berubah? Jelaskan.
21.4%
Majoriti tidak bersetuju bahawa cukai gulai
TIDAK PASTI menyebabkan harga minuman lain berubah
14.3% 9 orang individu bersetuju bahawa cukai eksais akan
menyebabkan harga minuman lain meningkat.

SETUJU
64.3%

NO. 41: Wajarkah harga minuman alternatif TIDAK WAJAR
dikurangkan untuk menggalakkan pengguna 8%
mengambil produk tersebut? Jelaskan.

Majoriti menyatakan wajar harga minuman
alternatif dikurangkan.
2 responden menyatakan tidak wajar.

WAJAR
92%

RUMUSAN
Dapat dirumuskan daripada hasil temubual bagi tema 7 dapat
dilihat bahawa wujud kecenderungan untuk pengguna berubah
untuk memilih alternatif lain yang lebih sihat dan murah bagi
menggantikan produk yang dikenakan cukai eksais ke atas
minuman manis bergula .

Tema !!: Adaptasi dan pelaksanaan dasar 15
YAHYA

EPPE3223

TEMA 8 : Kos efektif

NO. 43:Adakah cukai eksais ke atas minuman bergula TIDAK PASTI
lebih kos efektif sebagai dasar campur tangan 20%
kerajaan ke arah memperbaiki status kesihatan dan
nutrisi masyarakat? Jelaskan.

Majoriti responden iaitu seramai 20 orang bersetuju bahawa YA
cukai eksais ke atas minuman bergula lebih kos efektif 80%
dalam memperbaiki status kesihatan dan nutrisi
masyarakat.
menurut R22 iaitu “Ya saya setuju cukai merupakan kos
efektif untuk dapatan hasil kerajaan dan kurangkan masalah
kesihatan”
5 orang responden menyatakan mereka tidak pasti

16

TIDAK NO. 44:Adakah penguatkuasaan cukai eksais ke atas
12% minuman bergula ini lebih berkesan dan menjimatkan

berbanding dasar lain yang lebih bersifat sukarela
(seperti kempen kurangkan penggunaan gula)? Jelaskan.

Majoriti responden iaitu 22 orang bersetuju menyatakan
penguatkuasaan cukai eksais ke atas minuman bergula ini
lebih berkesan dan menjimatkan berbanding dasar lain yang
lebih bersifat sukarela.
Menurut R4, “Pada pandangan saya berkesan kerana cukai ni
YA memang semua wajib bayar, kalau kempen tu tak semua
88% akan buat”

RUMUSAN

Dapat dibuktikan bahawa dengan perlakasaan cukai
minuman bergula ini akan dapat memberi kesan yang lebih
berbanding perlakasaan dasar sukarela. Cukai minuman
bergula juga lebih kos efektif dalam memperbaiki status
kesihatan dan nutrisi masyarakat

Tema !!: Adaptasi dan pelaksanaan dasar 16
AZLAN KHAMIS

EPPE3223

TEMA 9 : Cukai sebagai strategi campur tangan kerajaan

NO. 45:Adakah penguatkuasaan undang-undang menerusi TIDAK
pelaksanaan cukai eksais ke atas minuman bergula 8%
mampu mencegah/menegah individu dari menggunakan
produk yang mengandungi gula berlebihan? Jelaskan. YA
92%
Majoriti responden bersetuju bahawa penguatkuasaan undang-undang
menerusi pelaksanaan cukai ini mampu mencegah individu dari
menggunakan produk yang mengandungi gula berlebihan.
disokong oleh R4, “Saya rasa ya sebab cukai ni buatkan harga minuman
tu naik jadi kalau harga barang naik ni kita biasanaya kurangkan
pembelian barang tersebut.”.
Dengan itu, matlamat mencegah individu dari menggunakan produk yang
mengandungi gula berlebihan dapat dicapai.

17

TIDAK NO. 47:Adakah dengan menurunkan harga makanan dan
8% minuman yang sihat lebih sesuai untuk
mencegah/menegah individu dari menggunakan produk
YA yang mengandungi gula berlebihan? Jelaskan.
92%
Majoriti responden setuju bahawa menurunkan harga makanan
dan minuman yang sihat lebih sesuai untuk mencegah individu
dari menggunakan produk yang mengandungi gula berlebihan.
Hal ini telah menunjukkan bahawa dengan menurunkan harga
makanan dan minuman sihat ini, responden akan lebih memilih
makanan sihat dan ia akan membawa kepada pengurangan
pengambilan makanan manis dalam masyarakat.

RUMUSAN

Daripada Hasil ini dapat dinyatakan bahawa Pelakasanan
Cukai minuman bergula mampu mencegah penggunaan
produk yang mengandungi gula berlebihan dalam
masyarakat melalui penguatkuasaan undang-undang cukai
dan penurunan harga makanan sihat.

TEMA 9 : Cukai sebagai strategi campur tangan kerajaan 17
AZLAN KHAMIS

EPPE 3223

TEMA 10 : Kesan kepada ekonomi dan sosioekonomi

NO. 49: Pada pandangan anda, apakah yang KEPENTINGAN SENDIRI
4%
akan kerajaan lakukan terhadap kutipan hasil
KEMPEN
cukai eksais ke atas minuman bergula ini? 24%

Jelaskan. KOS RAWATAN FASILITI
28% 44%
Majoriti bersetuju hasil digunakan untuk

membaik pulih fasiliti dan kemudahan sukan.

6 individu mengatakan hasil digunakan untuk

membuat kempen kesedaran

Selebihnya responden mengatakan hasilnya

digunakan untuk kepentingan kerajaan

sendiri

18

BUKAN SEMUA NO. 50: Adakah cukai eksais ke atas minuman
4% bergula berpotensi meningkatkan hasil untuk
membiayai program kesihatan sosial (seperti
SETUJU padang sukan dan aktiviti riadah)? Jelaskan.
96%
Majoriti bersetuju bahawa ianya berpotensi.
Kerajaan dapat memperbanyakkan program
kesihatan.
seorang responden menyatakan program-
program tersebut bukan daripada hasil cukai
gula semata-mata.

NO. 52: Adakah cukai eksais ke atas minuman TIDAK SETUJU
bergula berpotensi meningkatkan hasil untuk 16%
membiayai kos penjagaan bagi golongan
yang mengalami obesiti dan diabetes? SETUJU
Jelaskan 84%

Majoriti bersetuju ianya dapat membantu
dalam kos rawatan.
Selebihnya responden tidak bersetuju
disebabkan kes penyakit tersebut terlalu
banyak ditambah pula dengan kos yang agak
tinggi.

TEMA 10 : Kesan kepada ekonomi dan sosioekonomi 18
SULAIMI SAUPI

EPPE3223

TEMA 10 : Kesan kepada ekonomi dan sosioekonomi

NO. 54: Adakah hasil dari kutipan cukai TIDAK PASTI SETUJU
eksais ke atas minuman bergula dapat 28% 36%
menutupi kejatuhan dalam item hasil
kerajaan yang lain? Jelaskan.

9 responden mengatakan ianya dapat TIDAK SETUJU
menutup kejatuhan tetapi tidak sepenuhnya 36%
9 responden yang lain menyatakan ianya
tidak dapat disebabkan hasil yang sedikit dan
ketirisan seperti rasuah berlaku
Selebihnya responden tidak pasti

19

TIDAK SETUJU NO. 57: Adakah cukai eksais ke atas minuman
24% bergula boleh membantu mengurangkan jurang
tahap kesihatan dalam kalangan rakyat? Jelaskan.

SETUJU Majoriti bersetuju kerana melalui cukai ini
76% masyarakat akan sedar dan mula beralih kepada
minuman sihat.
selebihnya seramai 6 orang tidak bersetuju
disebabkan kadarnya yang terlalu rendah bagi
sesetengah individu dan ada berpendapat
kesihatan adalah tanggungjawap diri sendiri

RUMUSAN

Secara keseluruhanya, hasil cukai gula ini mampu
digunakan kerajaan untuk membaik pulih infrastruktur
kemudahan tetapi cukai ini masih lagi kurang mampu untuk
menutup hasil item-item lain
Cukai gula ini juga mampu dalam mengurangkan jurang
kesihatan apabila masyarakat sedar tentang cukai ini

TEMA 10 : Kesan kepada ekonomi dan sosioekonomI 19
SULAIMI SAUPI

EPPE3223

TEMA 11 : Adaptasi dan pelaksanaan dasar

NO. 60:Bagaimana minuman manis yang

berstatus ‘home-made, unlabeled SSM
16%
products’ boleh dikenakan cukai gula? TIDAK PASTI
36% PERINCIAN SEMULA
Jelaskan. 36%

Majoriti bersetuju berpendapat untuk TIDAK WAJAR
kerajaan membuat perincian smula 12%
4 responden menyatakan perlu
mendaftarkan dengan SMM produk mereka
3 responden menyatakan ianya tidak wajar
dan 9 tidak pasti
selebihnya menyatakan agak sukar dilakukan

20


NO. 61: Adakah pelaksanaan cukai eksais ke atas
4% minuman bergula akan menyebabkan anda
mendapatkan produk yang sepatutnya dikenakan
MUNGKIN cukai ini di pasaran gelap? Jelaskan.
20%
Majoriti mengatakan tidak kerana mereka
tidak ingin lakukan perkara yang salah disisi
undang-undang.
selebihnya mengatakan mereka mungkin
TIDAK sekiranya haraga telah terlampau tinggi.
76% Seorang responden tidak pasti.

NO. 62: Bagaimanakah sokongan daripada AMANAH
industri berasaskan minuman bergula ini 48%
(seperti pengeluar, pemborong, peruncit dan
syarikat catering) dapat menjayakan TIDAK PASTI
pelaksanaan cukai ini? Jelaskan. INOVASI KANDUNGAN 8%

44%

Majoriti mengatakan pengeluar perlu amanah
dengan memberikan lebel dengan betul
11 individu mengatakan perlu keluarakan
minuman sihat.
Selebihnya responden tidak pasti

Tema !!: Adaptasi dan pelaksanaan dasar 20
SULAIMI SAUPI

EPPE3223

TEMA 11 : Adaptasi dan pelaksanaan dasar

NO. 66: Perlukah kerajaan meneruskan TIDAK PASTI
pemberian subsidi gula? Mengapa? Jelaskan. 8%

TIDAK SETUJU SETUJU
12% 80%

Majoriti bersetuju untuk subsidi terus
diberikan tetapi pada tahap yang munasabah
untuk membantu golongan berpendapatan
rendah B40.
3 individu tidak bersetuju disebabkan subsidi
mengalakkan lagi pembelian
Selebihnya responden tidak pastti

21

NO. 67: Adakah komitmen dan sokongan pemerintah
serta rakyat sangat penting dalam pelaksanaan
cukai eksais(cukai gula)? Kenapa? Jelaskan.

Majoriti bersetuju kerana jika adanya
kerjasama sokongan anatara kerajaan dan
masyarakat maka perlaksanaan cukai ini akan
lebih berjaya.

SETUJU
100%

RUMUSAN

Secara keseluruhanya, sokongan daripada pelbagai pihak
amat penting dalam menjayakan pelaksanaan cukai eksais
ini .

Tema !!: Adaptasi dan pelaksanaan dasar 21
SULAIMI SAUPI

EPPE3223 CUKAI GULA

SEKIAN
TERIMA
KASIH


Click to View FlipBook Version