The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SusrumCorda_sve_ispravljeno_bez_psalama

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jure Leko, 2018-12-31 03:54:59

SusrumCorda_Prim

SusrumCorda_sve_ispravljeno_bez_psalama

Sveta Cecilijo, koja si svojim životom i
mučeništvom pjevala hvale Gospodnje
i koju Crkva časti kao zaštitnicu glazbe i pjevanja,

pomozi nam svjedočiti našim glasom
i zvukom naših instrumenata onu radost srca

koja nam dolazi od vršenja Božje volje
i iz ispravnog življenja našeg kršćanskog ideala.

Pomozi nam dostojno animirati svetu Liturgiju
iz koje izvire život Crkve, svjesni važnosti naše službe.

Darujemo ti napore i radosti našeg rada
da bi ih ti položila u ruke Djevice Marije,
kao skladnu pjesmu ljubavi za njenog Sina Isusa.

Amen.

2

ODLUKA
Svemogući, vječni Bože! Ja, Tvoje slabo stvorenje, klanjam Ti se, vjerujem u
Te, ufam se u Te i ljubim Te iznad svega. Kajem se iz svega srca što sam
Tebe jedino i najveće dobro svoje vrijeđao; obećajem da Te ubuduće
neću vrijeđati, pogotovo smrtnim grijehom. S ovakvom odlukom polazim
slijedeći svoga Spasitelja Isusa Krista, Sina Tvoga, u pratnji ožalošćene
Njegove majke Marije i svoga anđela čuvara, da obavim ovaj put križa
na Tvoju slavu, na svoju korist i spasenje, za uzvišenje svete Crkve katoličke,
nestanak nevjere i krivovjerja te da primim oprost što ga daje sveta Crkva.

Pjevači:
Rascviljena Majka staše, pokraj križa uzdisaše videć Sina propeta.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

Svećenik:
Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
Puk:
Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

3

Moj Isuse zbog one nepravedne osude kojom Te Pilat osudi na smrt, koju
sam i ja toliko puta svojim grijesima potpisao, oslobodi me vječne osude
koju sam toliko puta zaslužio. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
Čije srce ucviljeno, vele gorko izmučeno, žalost k’o mač prostrijeli.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.
R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

4

Moj Isuse, Ti si uzeo na svoja izranjena ramena teški križ koji sam ti i ja
pripravio svojim grijesima: daj da upoznam njihovu težinu i da ih oplaku-
jem dokle budem živio. Amen
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
O koliko rascviljena bi djevica preblažena majka Jednorođenog.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

5

Mnogi i teški moji grijesi učinili su, Isuse moj, da si pao pod križem! Mrzim
svoje grijehe i opačine, molim oproštenje i obećajem da Te uz pomoć
tvoje svete milosti neću nikada vrijeđati. Amen..
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
Koja gorko žalbovaše, blaga Majka, dok gledaše muke Sina premilog.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

6

Strpljivi moj Isuse, ožalošćena majko moja Marijo, ako sam dosada svojim
grijesima bio uzrok vaših žalosti, pokrijepljen Božjom milosti neću vas više
vrijeđati. Tvoja strpljivost, Isuse moj, i patnje majke tvoje neka mi budu u
misli, riječi, u duši i srcu dokle god budem živio. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
Ah, tko ne bi proplakao kad bi Majku ugledao u tolikoj žalosti?
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

7

Sretni Šimune, ti si pomogao svom izmorenom Spasitelju nositi križ. I ja ću
biti sretan, Isuse moj, ako Ti pomognem nositi križ podnoseći strpljivo nev-
olje, bolesti i druge teškoće u ovoj dolini suza, ali Ti mi udjeli svoju milost.
Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!

Pjevači:
Tko bi mog’o bez žalosti gledat’ Majku u gorkosti, muke s’ Sinom trpjeti!
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

8

Moj predobri Isuse, na krpi koju Ti je pružila Veronika Ti si ostavio ubil-
ježeno sveto svoje lice onakvo kakvo je bilo onoga časa: krvavo i popl-
juvano. Upečati u moje srce i moju dušu svetu svoju muku da bih je uvijek
promišljao dokle god budem živio. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
Radi grijeha puka svoga vid’ Isusa premiloga mukam, bičim podložna.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

9

Česti i teški moji grijesi učinili su da si drugi put pao pod težinom križa,
premili moj Isuse. Pomozi mi da živim onako kako Te neću više vrijeđati niti
se na stare grijehe vraćati. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!

Pjevači:
Gledaj Sina preljubljena, umirući zapuštena dok Duh sveti izdahnu.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

10

Isuse moj, koji si tješio rasplakane jeruzalemske žene kad su Te žalile
gledajući tvoje teške muke, utješi moju dušu na času smrti. Daj mi svoju
milost da oplakujem svoje grijehe i da Ti do smrti vjerno služim. Amen
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
Čin’ da plamen srca moga ljub’ Isusa Sina tvoga, da mu budem ugodan.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

11

Zbog onih teških muka i povreda rana što si ih, mili Isuse, imao kad si pao
treći put pod križem, ne dopusti da zbog svoje slabosti opet padnem u
grijehe. Ti me pomozi i pokrijepi, moj dobri Isuse. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
Tvoga Sina izranjena, za me gorko izmučena, muke sa mnom razdijeli.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

12

Dobri Isuse, Ti si bio svučen - ostao bez odjeće - i žuči napojen. Udalji
od mene zle želje i uživanja što ih nudi svijet da dragovoljno podnesem
svu gorčinu života i mrzim sve što je grješno. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
Čin’ da s tobom gorko cvilim za Isusom dragim, milim, dokle budem živjeti.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

13

Zbog onih teških muka koje si trpio, preslatki Spasitelju, kad su Te raspeli
na križ i oštrim čavlima prikovali Ti ruke i noge, daruj mi milost da i ja uvijek
razapinjem svoje tijelo pokorom i mrtvljenjem. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!

Pjevači:
O preslavna svih djevica, gorke suze tvoga lica nek’ me čine plakati.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

14

Dobri Isuse, Ti si raspet na križu, nakon tri sata gorke muke umro da otkupiš
mene. Daruj mi milost da Te nikada ne uvrijedim svojim grijesima; daj da
činim pokoru i umrem sveto. Sveti tvoj križ i muka neka uvijek budu u srcu i
duši. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!
Pjevači:
Čin’ me ranam’ izraniti čini križem opojiti, još i krvlju Sinovom.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

15

Marijo, ucviljena majko! Kolika je tuga obuzela tvoje blago srce kad si
primila u krilo svoga mrtvog Sina. Izmoli mi tu milost, draga majko, da uvijek
mrzim grijehe: uzrok Njegove muke i smrti. Amen.
Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.
R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!

Pjevači:
Da ne budem ognjem spaljen, već po tebi, Djevo, branjen na dan suda
strašnoga.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa.

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

16

Moj Isuse, neka u meni umre svako zlo i iščeznu sve opake želje dokle
god budem živio. Daj da živim sveto radi Tebe, Boga svoga, i po tebi
dođem u raj, da Te uživam po sve vijeke vjekova. Amen.

Oče naš, Zdravomarijo, Slavaocu.

R. Smiluj se nama, Gospodine!
O. Smiluj se nama!

Pjevači:
Kada umre tijelo moje, onda duša slave tvoje, nek’ s’ napoji zauvijek.
Puk:
Sveta Majko, men’ usliši, u srce mi ranu piši Spasitelja Isusa

R. Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
O. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

17

Svemogući i predobri Bože! Iz svega Ti srca zahvaljujem za sve darove
i dobročinstva, osobito za milost što si mi dao da obavim ovaj put križa.
Ponovno Ti prikazujem ovu pobožnost za sve one potrebe za koje sam na
početku odlučio moliti. Usliši, dobri Oče, moje molitve! Ojačaj me svojom
milosti da Te nikada više ne uvrijedim nego da uvijek Tvoju svetu volju vršim.
Hvala Ti, Isuse, što sam mogao razmatrati Tvoju gorku muku i smrt. Prikazu-
jem Ti ovu pobožnost na čast i slavu Tvoje gorke muke i smrti, da dobijem
oproštenje zasluženih kazna. Molim Te, propeti Isuse, daj da mi bude na

spas sveta Tvoja krv, koju si za me prolio.
Amen.

18

VJEROVANJE APOSTOLSKO

Vjerujem u Boga Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa
Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu
Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet,
umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao
na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći su-
diti žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo
svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Očenaš, Zdravomarijo, Slavaocu.

RADOSNA OTAJSTVA (ponedjeljak i subota)

1. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je anđeo Gabrijel
navijestio Blaženoj Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega po
Duhu Svetomu.
2. U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažena Djevica
Marija pohodila svoju rodicu, svetu Elizabetu, i ostala s njom tri mjeseca.
3. U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica
Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavi-
la ga u jasle.
4. U četvrtom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica
Marija četrdeseti dan poslije porođenja prikazala Ocu nebeskom svoga
Sina u Hramu i kako Ga je starac Šimun primio na ruke.
5. U petom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica
Marija našla svoga Sina treći dan u Hramu gdje razgovara s naučiteljima,
a bilo mu je tada dvanaest godina.

19

ŽALOSNA OTAJSTVA (utorak i petak)

1. U prvom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako se Gospodin naš Isus
Krist molio svom nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu.
2. U drugom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus
Krist bio privezan za kameni stup i nemilo bičevan u dvoru Pilatovu.
3. U trećem žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus
Krist bio okrunjen trnovom krunom.
4. U četvrtom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus
Krist bio osuđen na smrt, pa je put gore Kalvarije na svojim ramenima nosio
preteški križ.
5. U petom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus
Krist bio raspet na tvrdom drvu križa između dva razbojnika dok Ga je
gledala njegova žalosna Majka Marija.

SLAVNA OTAJSTVA (srijeda i nedjelja)
1. U prvom slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist
treći dan po svojoj muci i smrti slavno uskrsnuo od mrtvih da više nikada
ne umre.
2. U drugom slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus
Krist četrdeseti dan poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjedi s
desne Ocu.
3. U trećem slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus
Krist poslao nad apostole Duha Svetoga u prilici ognjenih jezika.
4. U četvrtom slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica
Marija preminula s ovoga svijeta, te kako je dušom i tijelom bila uznesena
na nebo.
5. U petom slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blaženu Djevicu Mariju
okrunilo Presveto Trojstvo za kraljicu neba i zemlje i razmišljat ćemo o ra-
jskom uživanju svih svetih.

20

OTAJSTVA SVJETLA (četvrtak)

1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega
Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac Ga proglasio
svojim ljubljenim Sinom.
2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist
u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio
vjeru učenika.
3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist
navijestio kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus
Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da Ga slušaju.
5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist
ustanovio euharistiju u kojoj nas hrani svojim tijelom i krvlju pod prilikama
kruha i vina.

Poslije svakog otajstva:

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe; očuvaj nas od paklenoga ognja;
dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Poslije svih otajstava po nakani Svetog Oca pape na čast Duhu
Svetomu: Očenaš, Zdravomarijo, Slavaocu.

21

O Marijo, majko milosti, majko milosrđa; ti od đavla nas obrani, na času
smrti ti nas primi. Začeće tvoje neoskvrnjeno, prečista Bogorodice, veselje
navijesti svemu svijetu: jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus Bog naš,
koji, odriješivši prokletstvo, dade blagoslov, i smetavši smrt, dade nam život
vječni.

Gospodine, smiluj se! Majko dobroga savjeta,
Kriste, smiluj se! Majko Stvoriteljeva,
Gospodine, smiluj se! Majko Spasiteljeva,
Kriste, čuj nas! Majko Crkve,
Kriste, usliši nas! Djevice premudra,
Djevice časna,
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! Djevice hvale dostojna,
Sine, Otkupitelju svijeta, Djevice moguća,
Bože, smiluj nam se! Djevice milostiva,
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se! Djevice vjerna,
Sveto Trojstvo, jedan Ogledalo pravde,
Bože, smiluj nam se! Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Sveta Marijo, moli za nas... Posudo duhovna,
Sveta Bogorodice, Posudo poštovana,
Sveta Djevo djevica, Posudo uzorne pobožnosti,
Majko Kristova, Ružo otajstvena,
Majko Božje milosti, Tornju Davidov,
Majko prebistra, Tornju bjelokosni,
Majko prečista, Kućo zlatna,
Majko neoskvrnjena, Škrinjo zavjetna,
Majko nepovrijeđena, Vrata nebeska,
Majko ljubazna, Zvijezdo jutarnja,
Majko divna, Zdravlje bolesnih,

22

Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,
Kraljice priznavalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,
Kraljice franjevačkog reda,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Očenaš...

R. Moli za nas, sveta Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
R. Gospodine, usliši molitvu moju.
O. I vapaj moj k tebi da dođe.

ZDRAVO KRALJICE

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapi-
jemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj
dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša one svoje milostive oči na nas te nam
poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

23

GOSPODINE, DAJ DOĐI

1. Gospodine, daj dođi, s nebesa pohiti; oklijevat’ nemoj, dođi, milošću
nas zaodjeni.
2. Sve izrovane pute poravnit ćemo mi; i drač i trnje krčit, da možeš k nama
doći Ti.
3. I u taj dan će gore slatkoću rosit svud, s brežuljaka će teći mlijeko i med
u našu grud.
4. Svi žedni tad će poći na Tvoje izvore i tražit će Te revno, dok naći Tebe
može se.
5. A Ti ćeš k nama doći i nećeš kasniti, sve tmine ćeš rasvijetlit’ i puku svom
se javiti.

MARANATHA, DOĐI GOSPODE

II: Maranatha, dođi Gospode! :II

1. Rijeke žive vode što sjaje k’o kristal izviru iz srca Božjeg Jaganjca. Onaj
tko ustraje to će imati, spašen bit će, Božje dijete postati.
2. Tam’ gdje rijeka teče oživi mrtvo sve, isušenu zemlju u trenu napoji. Vidjeh
tad bregove i obradovah se, prolistala stabla i cvjetne livade.
3. Pored zmijske rupe dijete stajat će, lav će jesti slamu k’o janje postat će.
Zla bit’ više neće, muke proći će, jauk smrti bola zauvijek nestat će.
4. Ljudstvo što je u tami ugledat svjetlo će, na kraju smrtne sjene rasprši
se mrak. Rođeno je dijete, Sin Božji nam je dan! Knez mira - Spasitelj je
imenovan!

24

RADUJ SE, O BETLEME (MESIJA ĆE DOĆ)

1. Raduj se, o Betleme, Mesija će doć, Mesija će doć. Kao novorođenče,
Mesija će doć, Mesija će doć. Donijet će ti sreću, spas u presretni ovaj
čas. Doista još ovu noć Mesija će doć, Mesija će doć.
2. Radujte se, kršćani, Mesija će doć, Mesija će doć. Kao novorođenče,
Mesija će doć, Mesija će doć. On će nas otkupit’ sve iz betlemske štalice.
Da, još ovu istu noć, Mesija će doć, Mesija će doć.
3. Uzraduj se, zemljo sva, Mesija će doć, Mesija će doć. Baci u stran’ tugu,
jad, Mesija će doć, Mesija će doć. Cijeli svijete, sada znaj, noćas zemlja
bit će raj jer još ovu istu noć Mesija će doć, Mesija će doć.

ZDRAVO BUDI, MARIJO (BOG TE JE PROSLAVIO)

1. Zdravo budi, Marijo, Bog te je proslavio, zdravo budi, Marijo! Ti jer,
Djevo presveta, bez grijeha si začeta, zdravo budi, Marijo! Ave! Salve!
Zdravo budi, Marijo!
2. Radi svojih kreposti puna jesi milosti, zdravo budi, Marijo! Gospodin je
s tobom Bog, rad’ življenja svetog tvog, zdravo budi, Marijo! Ave! Salve!
Zdravo budi, Marijo!

MESIJA (ON DOLAZI)

1. Ovo je posljednje vrijeme u kojem živimo mi. Ruše se carstva i dižu sjene,
jeftino prodaju sni. Al’ ovo je vrijeme za hrabre i Božji je Duh svima dan da
činimo za Njega slina djela jer uskoro dolazi dan.
II: Mesija na oblaku će doć kao sunca sjaj na zadnje trube znak, On dola-
zi, da podignimo glas, uz pjesmu slavljenja dolazi naš spas. :II
2. Ovo su dani za žetvu, Ti podigni narod svoj. I kao nekad Tvoj sluga
David okupi svečani zbor. A mi ćemo podići ruke, u slavljenju uzdići glas. Ti
daj svojoj Crkvi svu moć i snagu; evo nas, pošalji nas.

25

RADUJ SE, MARIJA

1. Ovu tihu noć ti nosim vijest od Gospoda, ovu tihu noć ti nosim riječ od
Iskona, ova noć će biti slavna sve do kraja vremena; raduj se, Marija, raduj
se, Marija!
2. Bit ćeš majka Sinu kojem Otac Duha da, bit ćeš majka Sinu kojeg Gos-
pod odabra, majka Sinu koji sve od grijeha izbavlja; raduj se Marija, raduj
se Marija!
3. Gledat ćeš Ga kako s djecom trči ulicom, gledat ćeš Ga kako radi s
ocem tesarom, kako čovjek postaje i kako pisma zna; raduj se Marija, raduj
se Marija!
4. Vidjet ćeš Ga kako vodi ljude sa sobom, vidjet ćeš Ga kako liječi silom
Gospodnjom, vidjet ćeš Ga raspeta u slavi Uskrsa; raduj se Marija, raduj
se Marija!

NAVJEŠTENJE

1. Od Boga poslan bi anđeo koji reče Djevici Mariji da Sina Božjeg će
začeti, svijetu spasenje donijeti.
Raduj se milosti puna, Gospodin nek’ je s tobom. Milost si našla kod Boga,
ti jedina od žena svih. Evo službenice Gospodnje, nek’ mi bude po Tvojoj
riječi. Njegovu volju ću vršiti, svijetu spasenje Mesiju roditi.

NEK’ PADA

1. II: Naš Bog dolazi da obećanje ispuni i spusti na nas kišu milosti. :II
II: Nek’ pada, nek’ pada, otvori nebeske brane. :II
C. Nek’ pada.

26

RADUJ SE, GRADE NAZARET
1. Raduj se, grade Nazaret, u tebi niknu krasan cvijet. O Nazaret, svim
ljud’ma sretni vrt, dođe nam iz tebe spas.
2. Preskromni cvijete anđelski, uresu pravi nebeski. O Marijo, Majko prebla-
ga, Mati dobra budi nam.

27

U TO VRIJEME GODIŠTA

1. U to vrijeme godišta mir se svijetu naviješta: porođenje Djetića od Dje-
vice Marije.
2. Od prečiste Djevice i nebeske kraljice, anđeoske cesarice, svete Djeve
Marije.
3. Djeva sina porodi, đavlu silu svu slomi; a kršćane oslobodi sveta Djeva
Marija.
4. U jasle ga stavljaše, Majka mu se klanjaše, ter ga slatko ljubljaše, sveta
Djeva Marija.
5. Anđeli mu služahu, novu pjesmu pjevahu, od njeg milost prošahu svetom
Djevom Marijom.
6. U ponoć se Bog rodi, nebo, zemlju prosvijetli, k’o u podne svjetlo bi,
svetom Djevom Marijom.
7. Zrak izađe zornice od prečiste Djevice, anđeoske cesarice, svete Djeve
Marije.
8. Svako svijeta stvorenje sada ima veselje, Božje štujuć’ rođenje od Dje-
vice Marije.
9. Oci u limbu pjevaše kad te glase slušaše da Bog rođen bijaše od
Djevice Marije.
10. Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu, i čovjeku smjernomu svetom
Djevom Marijom.
11. Koj’ u tminah stajahu i bez svjetla bijahu, Sina Božjeg čekahu od Dje-
vice Marije.
12. Kog obeća Bog dati i na svijet im poslati, ter iz tmina pustiti svetom
Djevom Marijom.

28

13. To željahu vidjeti i s veseljem primiti pa s njim navijek živjeti svetom Dje-
vom Marijom.
14. Anđeo priđe nebeski, ter pastirom navijesti prevelike radosti od Dje-
vice Marije.
15. O, pastiri, tecite, stada vaša pustite, sina Božjeg vidite svetom Djevom
Marijom.
16. Tad pastiri pođoše, Sina Božjeg nađoše ter mu hvale dadoše svetom
Djevom Marijom.
17. Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu, i čovjeku smjernomu svetom
Djevom Marijom.
18. Slavu vječnu vidješe ter se vele čudiše, Bogu poklon činiše svetom
Djevom Marijom.
19. I to čudo procvjeta nad tim kraljem od svijeta, kog uboga čestita povi
Majka Marija.
20. Kralj u jaslam’ ležaše, a odjeće nemaše jer uboštvo ljubljaše svetom
Djevom Marijom.
21. Teb’, Isuse, hvalimo, sveto Trojstvo slavimo, Majku tvoju častimo svetu
Djevu Mariju.

TIHA NOĆ

1. Tiha noć, sveta noć. Ponoć je, spava sve; samo Marija s Josipom bdi.
Divno djetešce pred njima spi. Rajski resi Ga mir, rajski resi Ga mir.
2. Tiha noć, sveta noć. Pjesmica anđelska miljem otajnim napunja zrak. Ba-
jna svjetlost rasvjetljuje mrak. Kraj pretvara u raj, kraj pretvara u raj.
3. Tiha noć, sveta noć. Pastiri ’amo svi pjevat’ Isusu anđela poj. S majkom
poklon prikazat’ Mu svoj. Srce dat Mu na dar, srce dat Mu na dar.

29

PASTORELLA (U NOĆI ZVJEZDANOJ)
1. U noći zvjezdanoj dok vlad’o je mir s nebeskih je staza sišao Bog da
otkupi duše svijeta svog. I svemir osjeća taj radosni vir;
II: Izraelu novom rodi se Spas, naš najljepši cvijet, naš najljepši kras! :II
2. Nebesa snježna su i studen je zrak, daj dođi da snivaš na srcu mom, da
zagrijem duše plamenom. Jaslice tvrde su, a vjetar je jak;
II: Nek’ srce Ti bude najljepši dar, a duša nek’ pjeva uz topli žar. :II
C. II: Pjevajte, narodi, slavu Gospodinu, ljubav i utjehu On će vam dat’! :II
II: Izraelu novom rodi se Spas, naš najljepši cvijet, naš najljepši kras! :II
PRISTUPITE VJERNI (ADESTE FIDELES)
1.Pristupite vjerni u radosnom slavlju, dođite, dođite u Betlehem. Pogleda-
jte mladog, anđeoskog Kralja;
Dođite na poklon, dođite na poklon, dođite na poklon Gospodu.
2. Ponizni pastiri ostaviše stado, gle, radosni hite k jaslicam’. Kličući hajd’mo,
požurimo s njima;
Sjaj vječnoga Oca sakriven u tijelu tog Djeteta premilenog gledajmo, Dje-
tetu Bogu povitom na slami;

30

SUNAŠCE TONE, ANĐELI ZVONE
1. Sunašce tone, anđeli zvone:
II: Božić, Božić, aleluja! :II
2. Zvjezdice niču, radosno kliču:
3. Srdašca biju, oči se smiju:
4. Svjećice gore, pjesme se ore:
5. Isus nas gleda, srdašca treba:
6. Djevica čista, k’o ljiljan blista:
7. Anđeli svoje pjesmice poje:
8. Pastiri mali darove dali:
9. Dječica hrle, Isusa grle:
10. Isusa vole, Njemu se mole:
11. Nebesa hvala što ste nam dala:

31

Muka gorka Gospodina, Kada sinke pokopaste;
Isukrsta Božjeg Sina, Vaše kćerke porušite,
Po Ivanu ‘vanđelisti, Te ih plakat naučite.
Koji Gospi plač navi’sti. I nevjeste i djevojke,
Plačnim glasom sve vas molju, Plačne pjesme sad pjevajte.
Čujte Majke sad nevolju Svi ostali pravovjerni,
Koja ‘no vas na plač zove, Poslušajte srcem smjernim
Jer u gorkim mukam’ plove; Marijinu gorku tužbu
Zove duše Bogu mile Te plačite s njom u družbu.
Da zajedno s njom procvile. Sve stvorenje sad se druži,
Vi pošteni redovnici, Tresući se s njom u tuzi.
Isusovi nasljednici; Ondje Gospa sve predaše,
Slatke pjesme ostavite, Te cvileći pogledaše
Plačne glase sad počnite, Otkuda će čuti glase
Sada crkve porušite Od Isusa ki nas spase.
Te za meštrom svi tužite, Eto Ivan cvileć teče;
I puk na plač probudite, Kao mrtva Gospa kleče.
Za Isusom procvilite. Kad Ivana zgleda plačna,
Molim oce drage moje, Obrani je rana mačna;
Skup’te sebi sinke svoje, Kad joj plačno progovori,
Te plačite Božjeg Sina, Srce joj se sve otvori,
Isuskrsta Gospodina, Popanu je teške boli
Koji za nas muku prima I tu pade nice doli,
I na križu umrijet’ ima. Držati se već ne može,
I vas molim, mile majke, Žalosno se prenemože.
Ke imate svoje stanke; Tad priteče Magdalena,
Koje žalost imadoste Primi Gospu na koljena,

32

Gospi sestre pritekoše, Kada Isus bi pokrijepljen,
Nad njom kose raspletoše. S voljom Oca bi sjedinjen.
Udri u plač s Magdalenom, Eto Juda s vojskom dođe,
Za Isusom Gospodinom. Suprot vojsci Isus pođe.
Kad se Gospi svijest povrati, Kad im reče: “Kog ištete?”,
Poče Ivu zagrljati: Udariše svi na pete.
“Ivo, dragi, ti m’ utaži Pokaza im svoju krepost,
Te mi tužnoj majci kaži: Al’ na njima bješe slijepost.
Gdje je Isus, moja dika? Cjelovom ga Juda izda,
To je, Ivo, zla prilika U židovske ruke prida.
Da ti tako k meni tečeš, Kad se Juda s njim pozdravi,
Hoću da mi to sad rečeš.” Podbiše ga kao lavi,
Tada Ivan pade nice Podbiše ga oružnici,
Sakriv skutom suzno lice; Pobjegoše učenici.
Vele gorko uzdisaše Tu bi, Gospe, puko kami,
Te on Gospi govoraše: Gdje ga biju palicami;
“Crno ruho uzmi na se I kamenjem krutim dosti,
Jer ti nosim tužne glase; A oružjem bez milosti.
Juda izda meštra svoga, Kad mu zgledaš, Gospe, lice,
Zlim Židovim’ Sinka tvoga. Zadrhtat ćeš od tužice,
Od starijih iska pomoć Modrice mu ispričane
Da Isusa izda obnoć, I sve krvlju primješane.
Jerbo obdan ne smijaše, Vas izranjem tude osta
Od mnoštva se on bojaše. I pogrđen vele dosta:
Oni vojsku pripraviše Izmučiše, Gospe, jako,
Te je s Judom otpraviše. Vežuć’ ruke naopako;
Na molitvi Isus staše Od zemlje ga podigoše
Kad se vojska približaše; Te ga strašno povedoše,
Vas se krvlju on znojaše, S njime Ani dotekoše,
Tijelo umrijet ne htijaše; Zločincem ga svi rekoše.
Anđel s neba k njemu dođe, Brzo hodi da ga vidiš,
Pokrijepiv ga opet pođe. Ako vidjet Sinka želiš,

33

Što ti od njeg, Majko, tvore, Nemilo te, Sinko tvore,
Dokle ti ga ne umore.” Dokle mi te ne umore.
Kad to Ivan Majci reče, Ajme, Juda himbeniče,
Kao mrtva Gospa kleče; Prezločesti učeniče,
Strašna groza na nju dođe, Ti prodade meštra svoga
Britki mač joj srce prođe, Zlim Židovim Sinka moga.
Ter se stisnu kao kami, Što ti skrivi moj Sin mili
Polivši se sva suzami; Te ti tako men’ ucvili?”
Potamni joj suzno lice Netom Gospa riječ izusti,
Od tolike tad tužice Iz dvora se narod pusti.
I zavapi: “Sad hodimo Prije nego u dvor dođe,
Da ga živa zatečemo!” Hitro Isus svezan prođe,
Poče hodit jadna Mati, I zavapi: “Ajme, Sinu,
Gorke suze prol’jevati; Što mimo me šuteć’ minu?
Srce strijele probadahu, Što toliko hitro bježiš,
Kaplje krvi kad viđahu. Ali me se Majke stidiš?
Kud bi vođen tu kapahu Obazri se zlato moje,
I po putu svud stajahu. Marija te Majka zove.”
Kad dođoše pred dvor k Ani, Koje srce, kao kami,
Ali bjehu tu dvorani; Plakalo bi tad suzami.
Pristupiti ne smjedoše, Kad pođoše s njim bježeći,
Jer u dvoru Isus bješe. Pade Majka tu cvileći.
Izdaleka tu slušahu Odahnut mu ne dadoše
Gdje Židovi vapijahu. Dok Kaifi dotekoše.
Jedan dignu tad desnicu Vas puk poče na nj vapiti
Dav’ Isusu zaušnicu. I još krivo svjedočiti
Kad to začu tužna Mati, Da iznosi zakon novi
Poče suze prol’jevati: Po svim zemljam’ cesarovim,
“Ajme, Sinko, željo moja, Te puk mami naglim činom,
Jadna ti je Majka tvoja! Čineći se Božjim Sinom.
Ajme, Sinko, ti li primi Još bijahu primaknuli,
Zaušnicu među njimi! Vapijući: “Mi smo čuli;

34

Mogu crkvu razoriti Ali Pilat to znađaše
I u tri dni sagraditi.” Da pravedan Isus biše.
Sav puk na njeg vapijaše, I zavidnost poznavaše,
Ali Isus šuteć staše. Suditi ga ne htijaše.
Usta Kajfa te mu pri’ti: Tad u gradu Irud staše,
“Ti Sin Božji hoćeš biti?” S Pilatom se zlo gledaše;
Na nj se Isus ne ispriječi, K Irudu ga Pilat šalje
Neg’ mu reče ove riječi: Da mu Irud sudi dalje.
“Dobro jesi rek’o i sam Vodeći ga tako ružno,
Da Sin Božji pravi jesam. Za njim Majka cvileć’ tužno
Od sad ćeš me ti vidjeti Vapijaše željno tada:
U oblaku prihoditi “Dragi Sinko, kud ćeš sada?”
Na nebesa uzhodeći, Kad dođoše pred Iruda,
S desnu Oca ja sjedeći.” Poče Irud tražit’ čuda:
Kad Kaifa to razumi, “Eto vino, eto voda,
Zlo namisli i naumi, Čini čudo kod naroda;
Razdre skute svoje ljuto Ja ne ištem sada ino
I zavapi glasom kruto: Neg’ od vode čini vino,
“Ne ištite već svjedoke, Ko si prije ti činio,
Ne čuste li ove psovke?” I narode začudio.”
Kad Židovi razumiše, Mnoge riječi govoraše,
Svi iz glasa zavapiše: Ali Isus šuteć’ staše.
“Na smrt njega da vodimo Tad se Irud rugat’ poče,
Da već vrijeme ne gubimo. Da je mahnit jošte reče,
K Pilatu ga!”, svi rekoše I pogrdi Božjeg Sina,
Onda s njime potekoše. Isukrsta Gospodina.
Na obraz mu svi pljuvahu, Bijelu krpu na njeg’ stavi,
Pred Pilatom govorahu: K Pilatu ga pak otpravi;
“Sudi da ga umorimo, Mir s Pilatom učinivši,
Jer ga kriva nahodimo; K njem Isusa povrativši.
Jer puk mami naglim činom, Odatle ga povedoše
Čineći se Božjim Sinom.” I Pilatu potekoše.

35

Kad dođoše s njim na vrata, Kad ču Isus Majku plakat’,
Uniđoše pred Pilata. I sam tužno poče jadat’.
Pred Pilatom vapijahu, Od stupa ga odvezaše
Protiv njemu govorahu: I po dvoru potezaše,
“Sudi da ga umorimo, U skerlet ga oblačahu
Jer ga kriva nahodimo. I oči mu zatvarahu,
O Pilate, sad ga sudi Po obrazu udarahu,
Te nas više ti ne trudi.” Rugajuć’ se govorahu:
Pilat poče tad misliti “Prorokuj nam tko te udri
Kako će ih umiriti, Ako s’ Isus ti premudri?”
Kako bi se ukrotili Neki tada pritekoše,
I na smrt ga ne prosili; Trnjem krunu opletoše.
A za puku ugoditi, Kad trnovu krunu sviše,
Čini njega bičem biti. Na glavu mu postaviše,
Tu ga biše mnogo ljuto, Nabiše je sa svih strana
Privezavši k stupu kruto; Da mu dođe do moždana.
Krv ga svega oblijevaše Koje srce da ne plače
I po zemlji tecijaše. Smišljajući oštre drače?
Šest hiljada biča biše Sina Božjeg okruniše;
I šest stotin’ jošte više, Trnja glavu napuniše;
I šezdeset i šest više Sav mu obraz krvav biše,
Što Židovi udariše. Ne može se reći više.
Tad pred dvorom Majka staše Pokaza ga Pilat puku,
Te žalosno uzdisaše: Uhvativ ga sam za ruku,
“Ajme, Sinko, dušo moja, Da ga vide okrunjena,
Jadna ti je Majka tvoja, Po svem tijelu izranjena,
Ne dadu mi k tebi prići, Ne bi li se ukrotili
Sad mi hoće život dići; Te ga na smrt ne prosili.
Čujem, Sinko, gdje te biju, Oni većma vapijahu:
Gdje te bičem’ udaraju, “Propni njega!”, govorahu.
Ali tužna tvoja Mati Tada Pilat sve znađaše
Ne može ti pomoć dati.” Da himbeno predan biše.

36

Umirit ih hotijaše, Jer se kraljem našim čini,
Zato njima govoraše: Te Cezarov on puk buni:
“Nahodim ga bez krivine, Ne imamo mi sad kralja,
Nije pravo da pogine. Neg’ slušamo svi Cezara.”
Pustite ga rad’ blagdana, Cezarom mu zaprijetiše
A propnite Barabana, I još k tomu podmitiše.
Jer je vazda zao bio Pilat htijuć njim’ ugodit’,
I ubojstvo učinio.” A zlo blago sebi dobit’,
Barabana svi prošahu, Izvede ga tad Pilate
Na Isusa vapijahu Na sud mjesto Litoštrate.
Da puk mami naglim činom Blizu ura šesta biše
Čineći se Božjim Sinom. Kad Isusa osudiše.
Kad ču Pilat prijetnje puka, Pilat puku govoraše
Popade ga strah i muka. Da pravedan on bijaše,
U palaču unišavši, Te se umi tude vodom,
Upita ga: “Otkuda si?” Opra ruke pred narodom.
Ništa Isus tad ne veli, Kada Pilat ruke umi,
Al’ mu Pilat ovo veli: Reče da ga svak razumi:
“Ja te mogu pogubiti “Kad na moju sada ne bi,
I mogu te otpustiti.” Propnite ga vi po sebi;
Isus reče: “O Pilate, Nahodim ga bez krivine,
Što me pitaš stvari za te? Nije pravo da pogine:
Da ti nije ozgor dato, Čist od krvi hoću biti
Ne bi im’o oblast na to: Koju ćete sad proliti;
I koji me tebi preda, Nit’ uzimam na se toga
Vele veći on grijeh ima.” Krv čovjeka pravednoga,
Otad Pilat hotijaše A vi ćete pak viditi
Da ga pusti nastojaše, Što će vam se dogoditi.”
Al’ Židovi vapijahu: Tad Židovi dotekoše,
“Propni njega!”, govorahu, I Pilatu svi rekoše:
“Jer ako ga ne pogubiš, “Krv njegovu mi primamo,
Cezarovu milost gubiš, Svrhu djece uzimamo.”

37

Sami sebe osudiše Planine se oborite,
I ludo se izgubiše. Te nas žive pomorite.
Pravedna ga Pilat htješe. Kad vam budu grad posjesti,
Upisano ime biše Djecu ćete svoju jesti:
Da se Isus zovijaše, To će vam se sve zgoditi,
Kralj židovski da bijaše. Ne htjeste se pokoriti.”
To Židovim’ žao biše Isus reče govoreći,
Te Pilatu svi rekoše: Pođe putem križ noseći.
Da to pismo on ne piše, Za njim Majka gredijaše,
Jer židovski kralj ne biše. Sva se suzam’ oblivaše.
“Ja sam tako dobro pisa’, Prignu Isus glavu dračnu
Ne promjenih svoju misa’.” Da ne vidi Majku plačnu.
Osudu mu tude štiše, Priteče mu tužna Mati,
Pred svim pukom nav’jestiše. Al’ ne može njeg’ poznati;
Konopom ga pak vezaše Jer nagrđen vele biše,
I križ teški nosit’ daše. S razbojnicim’ tad iđaše;
Umiljeno taj križ primi, Nego Ivan tu doteče,
Zagrliv ga pođe s njimi. “Gle ti Sinka!”, Majci reče.
Sav puk za njim tecijaše, Kad Marija Sinka zgleda,
Vidjeti mu smrt željaše. Studenija bi od leda;
Mnoge žene tu bijahu, Padne pred njim tu cvileći,
Za njim plačne sve iđahu. Sinu svome govoreći:
Obazre se Isus na nje “Postoj, Sinko, dušo moja,
Te im reče tužno stanje: Žalosna je Majka tvoja,
“Ne plačite, žene, mene, Da te zgleda tvoja Majka,
Neg’ plačite same sebe, Na čas ovi od rastanka.”
I plačite sinke vaše Isus Majku tad vidjevši
Koji mene na smrt daše, Pade k zemlji križ pustivši,
Jer će vrijeme brzo biti, Suze poče s njom roniti,
Tužno ćete govoriti: Majci svojoj govoriti:
Blažene su ne rodivši “Ti se, Majko, prenemagaš,
I prsima ne dojivši: Meni veću tugu davaš.

38

Neka, Majko, muku trpim, Kada Gospa blizu dođe,
Neka mukom svijet otkupim. Već na križu Sinka nađe;
Ako ćeš mi pokoj dati, Sva od tuge tu drhtaše,
Nemoj, Majko, već plakati.” Uz križ ruke uzdizaše:
Tada Gospa progovori, “Ajme, Sinko, što to činiš,
Sinu svomu odgovori: Što me na križ svoj ne primiš;
“Ajme, Sinko, što to reče, Primi, Sinko, na križ mene
Kakve l’ riječi sad izreče? Nek’ i moje lice vene,
Ti umireš, dušo, moja, Da na križu tebe družim,
Što će tužna Majka tvoja?” Pored tebe da ja tužim!
Tu na zemlji Isus staše, Vidim, Sinko, da skončavaš,
Već križ nosit’ ne mogaše. Tužnu Majku kom’ ostavljaš?”
Tad Židovi pritekoše Isus Majku kad slušaše,
I Šimuna privedoše, Veću muku tad imaše.
Daše njemu križ nositi, Prem’ na križu visijaše,
A Isusa zlo voditi. Plačnu Majku on tješaše,
Majku s njime razd’jeliše I videći da se muči.
I još više rascviliše. Ivanu je preporuči:
Tu Isusa povedoše “Evo t’ Ivan moj predragi,
I na mjesto dovedoše Nek’ ti bude sinak blagi,
Kalvarija što se zvaše, A ti budi njemu mati,
Gdje puk skupljen vas bijaše. i sinom ga počni zvati.”
Tude na križ s njim udriše Ivanu se pak obrati:
I sve rane povrijediše; “Evo t’, Ivo, moja mati,
Probodoše ruke, noge, Sad je imaš ti primiti,
Zadaše mu tuge mnoge. Nek’ je tvoja nova mati;
Ponoviše njemu rane, A kad budem izdisati,
Krv poteče na sve strane. Ne daj Majci križ gledati.”
Od tolike tad bolesti Gospa Ivu tad grljaše,
On proplaka vele dosti. Suzama se pol’jevaše:
Tad bi propet sin Marije “Zdrav mi budi, novi sinu”,
Na vrh gore Kalvarije. Sve veselje Majku minu.

39

Ivan Gospu tad tješaše, Strahovita trešnja nasta,
Vas se suzam’ obl’jevaše. Kamenje se pusto rasta,
Magdalena vapijaše, I grobovi otvoriše,
Križ Isusov zagrljaše: Mrtvi iz njih izađoše.
“Oh, Isuse, meni prosti Tmine zemlju svu pokriše,
Što sagriješih u mladosti.” Po svem svijetu tamno biše
Isus tada vapijaše Od vremena tad šestoga
I na križu pit’ iskaše. Do vremena devetoga.
Tu Židovi pritekoše, Ta čudesa tude biše
Žuč, kvasinu donesoše, I strahote jošte više.
Spužvu jednu napuniše Prestrašeni svi tu stahu;
Pa Isusu piti daše. “Sin je Božji”, govorahu.
Kad okusi, ne htje piti, A i stotnik to videći,
Nego Ocu govoriti: On zavapi govoreći:
“Svršen mi je trud i muka “Prav doista ovaj biše
Što je podnih za grešnika, I prava ga pogubiše.”
Sad te, Oče, vele molim Longin s vojskom tu bijaše,
Za svu muku kom se bolim, S jednim okom ne viđaše.
I za ljubav ku mi nosiš Premda dobro on znađaše
Da ovomu puku prostiš. Da Isukrst mrtav biše,
Što mi čine, sad ne znaju, On od svoje zloće hoti
Daj im milost nek’ se kaju.” Kopljem njega udariti.
Kada Isus riječ izusti, Tad poteče krv i voda
Prignuv’ glavu, duh ispusti. Na spasenje sveg naroda;
Kada glavu Isus prignu, Na Longina kaplja pade,
Tad sva tuga Majku stignu. Odmah okom zdrav ostade.
Po ti način tad procvili Kad to čudo Longin vidi,
Da svud tužan glas razdi’li. Isukrsta odmah sli’di:
Nebo uze tamnost na se, U prsa se udaraše
Jer izdahnu koj’ nas spase; I proštenje on pitaše.
A zemlja se trese kruto, Tad pod križem Majka staše
Gdje Marija cvili ljuto. Te žalosno uzdisaše:

40

“Ajme, križu, prigni mi ga, Kad metnuše uz križ skale,
Moj je Sinak, ne drž’ mi ga.” Tad ne biše suze male;
Kad Židovi sve svršiše, Kad mu krunu tu skinuše,
Odjeću mu razd’jeliše; Tad žalosti mnogo biše;
Oda nje se tu srećkaše Kad mu čavle izdirahu,
Koja koga zapadaše. Majci srce razdirahu.
Pa se u grad povratiše, Uz križ ruke podizaše:
Jer već i noć blizu biše. “Dajte mi ga”, vapijaše.
Jadna Majka to vidjevši, Snimivši ga Majci daše,
Pade nice križ pustivši; Jer od tuge umiraše.
Krv po zemlji cjelivaše: Majka Sinka tu grljaše,
“Ajme, Sinko”, vapijaše, I suzama obl’jevaše,
“Kad me Anđel pozdravljaše, Od žalosti jedva staše,
Meni Majci govoraše: Sinu svome govoraše:
O Marijo, zdrava bila, “Koji grijesi tvoji biše,
Veselje si zadobila, Da te tako umoriše?
Sina Božjeg roditi ćeš O studenče žive vode,
I vesela uvijek bit ćeš; Lijep nauče duše moje,
A sad tvrdnem kano sti’na Vele ti si presahnuo,
Gledajući mrtva Sina.” Nevješt mi se učinio.
Tu pravedni Josip biše Ajme, tvoje lice bijelo,
I Nikodem još odviše, Vele ti je poblijedjelo;
Isusovi nasljednici Tvoje oči kada mrahu,
I skroviti učenici, Kao žarko sunce sjahu,
Te Pilata tad moliše, A sada su potamnile
Mrtvo tijelo isprosiše. I svu svjetlost izgubile;
Sa križa ga skinuv milo Tvoja usta, Sinko, medna,
Da polože u grob ti’lo, Gorke žuči napojena;
Da u petak ne ostane, Ajme, ruke premedene,
Da subota ne zastane, Ke su sada probodene;
Jer subota blagdan biše Ajme, prsa ljuta rana,
U Židova tad najviše. Što preda mnom biše dana.

41ISUS, MUDROST OČEVA

1. Isus, Mudrost Očeva, istina božanska, Bog je čovjek uhvaćen zorom
bijelog danka.
2. Prvi sat k Pilatu bi Isukrst dovučen, od bezdušnih svjedoka lažljivo op-
tužen.
3. U tri sata: “Propni ga!”, viče mnoštvo cijelo, i za ruglo baci na nj crveno
odijelo.
4. U šest sati Isukrst bi prikovan križu, te ga međ’ dva lupeža odmah u vis
dižu.
5. Oko devet sati je Isus zavapio: “Eli!” vičuć, dušu je Ocu izručio.
6. Tijelo s križa skidaju u večernje vrijeme, ali krepost božanska osta tajno
s njime.
7. Sveto tijelo Njegovo po večernjem mraku meću u grob istesan u pećinu
jaku.
8. Spomen ovog vremena tihe pobožnosti, darujem ti, Isuse, poniznom ra-
dosti!
9. Koj’ si za me trpio tako teške muke, na smrti me u svoje primi svete ruke.

CJELIVAT ĆU

1. Cjelivat ću, Gospodine, svete rane Tvoje da izliječiš, o, premnoge rane
duše moje!
2. Cjelivat ću, Gospodine, rane ruku Tvojih u naknadu za nedjela grešnih
ruku mojih!
3. Cjelivat ću, Gospodine, rane nogu Tvojih da oprostiš sva bespuća
grešnih nogu mojih!
4. Cjelivat ću, Gospodine, rane glave Tvoje i predat’ se za sve vijeke Srcu
Boga moga!

43

POĐI NA GOLGOTU

1. Pođi na Golgotu, kršćanine, sunce se gasi dok bijeli dan je. Umire za te
na križu tvoj Bog, izvor i sunce života je tvog.
2. Spasitelj za te u bolima je, oko se njegovo gasi za te. Rane na ruci i
nogama, gle! Reci dal’ srdačno ne ljubi te!
3. Griješniče, raskajan, dođi pod križ, milost proštenja da tu izmoliš. Isusu
dušu ti natrag Mu daj da je povede bez grijeha u raj.

SPASI, KRISTE, SVOJE DJELO

1. Spasi, Kriste, svoje djelo, spasi palog čovjeka; na njem’ odsjev Tvog je
lica, on je Tvoja prilika.
Ropstvu grijeha Ti ga otmi, prvu milost mu obnovi krvlju svojom presvetom.
2. Nek’ Te dirne, Spasitelju, bijeda roda ljudskoga, krivnje naše Ti nam skini,
kidaj grijeha okove.
Svojom krvlju Ti nas peri, žiću vječnom Ti nas vodi, Spase premilostivi.

O ZDRAVO, RANE KRISTOVE

1. O zdravo, rane Kristove, svjedoci Božje ljubavi, iz kojih zrnca rumena sve
teče, teče potokom.
2. Zahvaljujmo Gospodinu, što sjedi s desne Očeve, On krvlju nas je spa-
sio i Svetim Duhom krijepi nas. Amen.

44

KYRIE ELEISON (LITANIJE)

1. Gospodine, Sine Boga živoga: Kyrie eleison.
Ti si posrednik Novoga Saveza: Kyrie eleison.
2. Kriste, Ti si za nas nosio drvo križa: Christe eleison.
Ti si za nas od mrtvih uskrsnuo: Christe eleison.
3. Ti si Gospodin svoje Crkve: Kyrie eleison.
Ti si nada cijele zemlje: Kyrie eleison.

ISPOVIDAJTE SE

1. Ispovidajte se! Gospodinu jer je dobar.
Jer je preveliko milosrđe Njegovo!
2. Ispovidajte se Bogu bogova.
3. Ispovidajte se Gospodinu gospoda.
4. Koji sam učini čudesa velika.
5. Koji stvori nebesa mudro.
6. Koji utvrdi zemlju nad vodama.
7. Koji stvori svjetlila velika.
8. Sunce da upravlja danom.
9. Mjesec i zvijezde da vladaju noću.
10. Koji porazi Egipat i svu vojsku mu!
11. Rukom jakom i mišicom ispruženom!
12. Koji razdvoji more Crveno!
13. Koji izvede Izraela posred voda!
14. I potopi faraona s vojskom Njegovom!
15. Koji provede narod svoj kroz pustinju!
16. On se spomenu nas u poniženju našem!
17. I otkupi nas od neprijatelja!
18. I daje hranu svakom tijelu!
19. Ispovidajte se Bogu bogova.
20. Ispovidajte se Gospodinu gospoda.

45

PRIJEKORI (PUČE MOJ)

1. Puče moj, što učinih tebi ili u čemu ožalostih tebe? Odgovori meni.
2. Puče moj, što učinih tebi ili u čemu ožalostih tebe? Odgovori meni.
3. Puče moj, ja izvedoh tebe iz zemlje Egipta, * a ti pripravi križ Spasitelju
svomu.
4. Puče moj, ja vodih tebe po pustinji četrdeset ljeta i manom hranih tebe,
* a ti spužvom napoji Spasitelja svoga.
5. Puče moj, ja uvedoh tebe u zemlju vele dobru, * a ti pripravi križ Spa-
sitelju svomu.
6. Puče moj, što više imadoh učiniti, a ne učinih tebi? * Ja tebe zasadih kao
vinograd moj prelijepi, * a ti se meni učini gorak.
7. Puče moj, ti u žeđi mojoj napoji mene kvasinom * i sulicom otvori rebra
Spasitelju svomu.
8. Puče moj, ja radi tebe kaznih Egipat s prvorođencima njegovim, * a ti
mene predade bičima bijena.
9. Puče moj, ja izvedoh tebe iz Egipta, potopivši faraona u more Crveno,
* a ti mene predade poglavicama svećeničkim.
10. Puče moj, ja pred tobom pođoh u stupu od oblaka, * a ti mene od-
vede u dvor Pilatov.
11. Puče moj, ja tebe hranih manom po pustinji, * a ti mene izbi zaušnicama
i bičevima.
12. Puče moj, ja radi tebe kananejske kraljeve pobih, * a ti izbi trstikom
glavu moju.
13. Puče moj, ja tebi dadoh žezlo kraljevsko, * a ti dade glavi mojoj trnovu
krunu.
14. Puče moj, ja uzvisih tebe velikom krepošću, * a ti pogrdi pred Pilatom
Spasitelja svoga.
15. Puče moj, stvorenje moje, u čemu ožalostih tebe? * Zašto ne poznaš
mene, zli puče, stvorenje moje?

46

17. Puče moj, ja slobodu dadoh u ruke tvoje, * a ti sveza konopom ruke
moje.
18. Puče moj, ja tebe prevedoh preko Mora Crvenog, * a ti mene preve-
de svezana preko Jeruzalema.
19. Puče moj, ja tebe uvedoh u zemlju od obećanja, * a ti mene privede
k Herodu i Pilatu.
20. Puče moj, ja tebi poslah nebesku manu svoju, * a ti mene popljuva i
izruga.
21. Puče moj, ja tebi svezah dušu s tijelom, * a ti mene priveza stupu
kamenitu.
22. Puče moj, što veće imadoh učiniti, a ne učinih tebi? * Odgovori meni.
23. Puče moj, ja tebe u nevolji ne zapustih, * a ti mene pri stupu išiba.
24. Puče moj, ja od tvoga plemena odabrah Majku svoju, * a ti mene učini
u krvavom okupat se znoju.
25. Puče moj, ja tebi pripravih raj nebeski, * a ti meni pripravi križ preteški.
26. Puče moj, ja tebe milošću ne odbjegoh, * a ti mene na križ uzdignu.
27. Puče moj, ja tebi pripravih nebesa krasna, * a ti sulicom otvori meni
rebra.
28. Puče moj, što učinih tebi, ili u čemu ožalostih tebe? * Odgovori meni.

Hagios o Theos; Sveti Bože. Hagios Ishyros; Sveti jaki. Hagios Athanatos,
eleison hymas; Sveti Besmrtni, smiluj nam se.

HOSANA DAVIDOVU SINU (LODE A TE)

II: Hosana Kriste, slavni Izraelov Kralju, Davidov Sine! :II

1. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Izraelov Kralju, hosana u visini!

47

ISUS USTA SLAVNI

1. Isus usta slavni, a mrak nesta tavni!
II: Teška žalost minu, dan veselja sinu, aleluja! :II
2. Dan je sad veselja, dan je Spasitelja.
II: Hvalu svi mu dajmo, veselo pjevajmo, aleluja! :II
3. Smrću smrt On svlada, neumrli sada.
II: Uskrsnu pun dike, slave prevelike, aleluja! :II
4. Isukrst nam dade nauk, da imade
II: Svaki iz grješnoga ustat’ groba svoga, aleluja! :II
5. Isuse naš mili, nek’ Ti svijet se smili.
II: Daj, o Bože sveti, sretno nam umrijeti, aleluja! :II
6. A kad uskrsnemo daj da začujemo
II: glas Tvoj božanstveni: “Hodite svi k meni!”, aleluja! :II

USKRSNUO JE (RESUCITO)

Uskrsnuo je, uskrsnuo je, uskrsnuo je, aleluja! Aleluja, aleluja, aleluja, uskrsnuo
je!

1. O smrti, gdje si sada, smrti! Gdje si, moja smrti! Gdje je pobjeda tvoja!
2. O raduj, radujmo se, braćo! Ako ljubav vlada, Uskrsloga to je dar!
3. O nek’ je sada hvala Ocu što u carstvo vodi gdje je ljubav i život!
4. O s Njime, umremo li s Njime, i živimo s Njime, pa i pjevajmo s Njime!

48

ALELUJA ISUSU
Aleluja, aleluja, aleluja Isusu! Aleluja, aleluja, aleluja On je Kralj!
1. S radosnim klicanjem pjevajmo bogu, slavimo Krista uskrslog!
2. Gospodinu našem pjevajmo rado, Bogu što pobijedi smrt!
3. Slavite ljudi, slavite Boga; slavite mali i veliki!
4. Nek’ slava je Ocu, Isusu Kristu, nek’ slava je Duhu Svetomu!
VELIKO JE SAD VESELJE
1. Veliko je sad veselje duše kršćanske jer nadvlada naš Spasitelj sile
dušmanske!
II: On uskrsnu kako reče, veselimo se. Aleluja, aleluja i radujmo se! :II
2. Majka Božja, prije puna gorke žalosti, raduje se Sinku svomu puna ra-
dosti.
3. Umukoše Isusovi ljuti dušmani, a po svijetu raduju se vjerni kršćani.
4. Hvala Tebi, naš presveti Otkupitelju. Hvala Tebi, grješnog svijeta Izbavi-
telju.
5. A kad i mi uskrsnemo u posljednji dan, s tijelom, dušom primi tada sve nas
u svoj stan.

49

ČUJEM ŠTO GOVORE

1. Čujem što govore, uskrsli Isuse, da su Tvoj grob pronašli prazan, da su
Te vidjeli u svjetlu čudesnom, da su čuli Tvoj glas. Čujem što govore, uskrsli
Isuse, da nosiš nadu za sve nas, da život vječiti doista postoji, da nam
nudiš svoj spas.

II: Bože, čujem Tvoj glas, čujem Sina Tvog uskrsnulog. Bože, vidim Tvoj lik,
vidim slavu Uskrsnulog. :II

2. Čujem što govore, uskrsli Isuse, da su Te sreli na putu svom. Dok si govo-
rio, srca im gorjela, nestao tad je sav strah.

NA USKRSA DAN TOGA

1.Na Uskrsa dan toga Sina, Boga vječnoga

II: Veseo glas uzdignimo te Isusa dičimo. Aleluja, aleluja, aleluja! :II

2.Uskrsnuvši preslavno spasi ljudstvo nevoljno.
3.Slava pobjeditelju, našemu Spasitelju.
4.Radujte se kršćani jer nas Isus obrani.
5.Satre kletvu žalosti, pribavi nam milosti.
6.Grijeha se okanimo, život svoj promijenimo.
7.Gorke smrti u času pomiluj nas, naš spasu.

50


Click to View FlipBook Version