The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Huyện Đoàn Yên Dũng, 2022-05-31 04:34:14

1. Chương trình Đại hội_signed

1. Chương trình Đại hội_signed

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Yên Dũng, ngày 07 tháng 6 năm 2022

HUYỆN YÊN DŨNG
LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2022- 2027

***

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Dũng
lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027

(Thời gian: 01 ngày, từ 13h30’ ngày 07/6/2022 đến 11h30’ ngày 08/6/2022)

I. PHIÊN THỨ NHẤT: Từ 13h00’ ngày 07/6/2022

Thời gian Nội dung

Viếng đài tưởng niệm
13h00-13h30 Đón tiếp đại biểu; ổn định tổ chức

Chào cờ

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Thông qua nội quy, quy chế Đại hội

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
13h30 - 15h30 Thảo luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đoàn

các cấp

Trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Huyện đoàn khóa

XXIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên

Dũng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027

15h30 - 15h45 Giải lao

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Dũng lần thứ XXIV, nhiệm

kỳ 2022-2027 và văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên.
15h45- 16h30 Thông báo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa

XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết thúc phiên thứ nhất

16h30 – 16h45 Thống nhất nội dung phiên thứ 2

Ban Chấp hành huyện đoàn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2022 –
16h45 - 17h30 2027 họp phiên thứ nhất.

1

II. PHIÊN THỨ HAI: Từ 06h30’ ngày 08/6/2022

Thời gian Nội dung
06h30 - 07h00 Đón tiếp đại biểu; ổn định tổ chức.
07h00 - 07h30 Văn nghệ chào mừng.
Chào cờ.
07h30 - 10h20 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo tóm tắt kết quả
Phiên thứ nhất, thông báo các đoàn tặng hoa đại hội.
10h20 - 10h30 Khai mạc Đại hội.
Thiếu nhi chào mừng Đại hội.
10h30 - 11h30 Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và
phong trào TTN, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027. Trình chiếu phóng sự.
Đại hội thảo luận.
Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh Đoàn,
Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.
Bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ

2022 - 2027.
Đại hội giải lao.
Thông báo kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Khen thưởng.
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu lớn nhiệm kỳ 2022-2027.
Thông qua Nghị quyết Đại hội.
Phát động thi đua.
Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

2


Click to View FlipBook Version
Previous Book
FLIP BOOK NILAM FOLIO MURID DANIAL
Next Book
SAR-ปีการศึกษา-2564-ระดับการศึกษาปฐมวัย-ทัพป่าจิก