The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Parochienieuws Barrier, 2019-12-23 03:22:07

parochienieuws nr 26 23 december 2019

PAROCHIENIEUWS
Nr 26- 23 december 2019Kerstmis
REDACTIONEEL
In de kortste en donkerste dagen van
Al heel lang geleden bouwde KWB zijn het jaar zijn wij blij te mogen uitkijken
eerste kerststal aan de kerk. We zijn al naar het Kerstfeest.

efkes de tel kwijt maar we vermoeden Een dag waarop we onze dierbaren
ONTMOETEN....
dat het zeker al meer dan 25 keer moet Samen met ons gezin, onze familie,
geweest zijn dat de stal werd opge- onze buren, onze vrienden zitten we
bouwd. Op een zaterdagvoormiddag en- aan tafel en genieten we van allerlei

kele weken voor Kerstmis is het verza- feestelijke hapjes.
melen geblazen voor het kerststalop- Het woord ontmoeten betekent in
bouwteam. feite: niet – moeten:
Het is voor KWB een jaarlijks weerke- het is een dag waar er in wezen niets

rend ritueel voor handige en onhandige moet: we mogen zijn wie we zijn...
Harry’s. Maar is ons Kerstfeest nog waarlijk
een ont-moeten ? is het niet een
En eens het stalletje weer staat, wordt moeten geworden opgedrongen door

hij ingehuldigd met een drankje. Dankje- de welvaartsmaatschappij: kunnen
wel aan de helpende handen om elk jaar we nog gelukkig zijn met pannenkoe-
een beetje kerstsfeer in onze ken gebakken door oma of de traditi-
parochie te brengen. onele kalkoen die jaren onze Kerst

kleur heeft gegeven ?
kan de versiering thuis nog voldoen-
de zijn met enkele kaarsjes en slin-

KWB Barrier wenst jullie gers van vorige jaren? kan een stevi-
ge knuffel, een zoen, een lieflijk ge-

Prettige kerstdagen! baar nog meer betekenen dan een
geschenk in een dure verpakking…?

Laten we elkaar met kerstmis echt

ontmoeten, laten we even stilstaan
en meegenieten van het eenvoudige,
het kleine, de stilte, de kerstsfeer....

Zalig Kerst-

feest !

EUCHARISTIEVIERINGEN
Dinsdag 24 december - Kerstavond
20.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel opgeluisterd door
het koor “Het Daghet”

Woensdag 25 december
10.00 u. Eucharistieviering in Lutlommel
10.00 u. Eucharistieviering in Kolonie

Zaterdag 28 december
18.30 u. Geen Eucharistieviering

Zondag 29 december
10.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel

Woensdag 01 januari - Nieuwjaar
08.45 u. Gebedsviering in Lutlommel
09.00 u. Eucharistieviering in Kolonie

Zaterdag 04 januari
18.30 u. Eucharistieviering in Barrier
Mis voor de overleden
Lektor : Ben Dekkers

Zondag 05 januari
10.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel


Data eucharistievieringen in onze federatie

Heide Heuvel: elke zondag om 10u00
Barrier: zaterdagavond 18u30: 4 januari - 1 februari
7 maart – 4 april – 2 mei – 6 juni
Kolonie: zaterdagavond 18u30: 18 januari - 15 februari - 21 maart
18 april – 16 mei – 20 juni

Lutlommel: zaterdagavond 18u30: 11 januari - 8 februari – 14 maart – 9 mei – 13 juni


De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).

Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42

Rina Maes : GSM 0474 26 50 18

Gebed bij het Evangelie

29 december 2019 – Heilige Familie (jaar A)
(Matteus 2, 13-15.19-23)


Heer Jezus,
Gij zijt de nieuwe Mozes die Gods wet vervult.

En zelfs meer: Gij verheft die wet.
Dat kunt Gij doen omdat Gij geheel en al
toegewijd zijt aan de Heer.

Altijd zijt Gij gericht op bevrijding van mensen,
van iedereen, wereldwijd.

Laat ons zien wat onze plaats is
in dat bevrijdingsproces. Amen.


(Eric Haelvoet ‘Wat wil je dat ik voor je doe’)Hij is terug naar huis


Zoals voorspeld in het editoriaal van vorig pa-
rochienieuws is de goedheilig man

eenzaam terug naar huis.

Een alerte fotograaf maakte deze foto op 6
december.

Nie veel volk op de dijk !
Het parochieteam en de redactie van

het parochienieuws wensen alle lezerseen Zalig en een Vredevol Kerstfeest !

Schiftingsvraag : hoeveel goede inzendingen zijn er binnen

gebracht tot op 12 januari 2020 ?

Schrap bovenstaande woorden in het rooster links.

De woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links en dia-

gonaal zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven staan.
Nadat je alle woorden geschrapt hebt, blijven er een aantal letters over die samen
twee woorden vormen. Vul deze letters in het rooster onder aan de puzzel.De gevonden tekst kan je doorgeven aan de redactie van het
parochienieuws via [email protected] of binnen brengen in het
parochiaal secretariaat, Leuken 93 of in de brievenbus van het secretariaat depo-
neren en dit tot uiterlijk tot 12 januari 2020.Vergeet zeker niet je naam en adres te vermelden en om de schiftingsvraag in te
vullen !!


We hebben 2 dozen pralines en 1 fles wijn voor de winnaars.De winnaars worden verwittigd en kunnen hun prijs komen afhalen op de
nieuwjaarsreceptie van 19 januari 2020 in de parochiezaal.

Kleurplaat voor de kleinsten


Kleur de tekening en bezorg je resultaat aan het parochiaal secretariaat, Leuken
93 in de brievenbus.
We hebben voor elke deelnemer een leuke verrassing af te halen op de nieuw-

jaarsreceptie van 19 januari

AGENDA
05 jan : Klotsenbossentocht - 9 u tot 15 u - zaal
08 jan: bestuursvergadering - 20u - zaal boven

06 jan : bestuursvergadering - 19u30 - kleine zaal


Ruilclub 04 jan : ruildag - 10u tot 14u - grote zaal

Parochieteam 13 jan : parochieteam - 19u30 - ten huize van13 jan : vergadering buurtwerking 19u30 kleine zaal
03:feb : bestuursvergadering 17u kleine zaal


28 dec FC Lunca - Stort B 13.30u

04 jan KWB - FC Goolderheide 14.30u
Noteer alvast in je agenda !!Nieuwjaarsreceptie op 19 Jan 20 tussen 10.30 u en 13 u

Parochiezaal
Citaat


Ik zou willen dat we iets van de geest van Kerstmis


in potten konden doen en elke maand een pot openenHarlan Miller (Amerikaans emeritus-hoogleraar filosofie)

WACHTDIENSTENHUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00 www.mznl.be

APOTHEEK :

De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse

apotheken en op www.apotheek.be.

Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.

24 dec Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
25 dec Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98

26 dec Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62
27 dec Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
28 dec Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
29 dec Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
30 dec Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93

31 dec Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
01 jan Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
02 jan Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
03 jan Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
04 jan Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
05 jan Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
06 jan Ap Moonen, Stationsstraat 247, tel 011 54 68 70


Wachtdienstregeling - 22u00 tot 09u00.
Telefoneer naar het centraal nummer : 078-05 17 33 - zonaal tarief.

RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-
mel.rodekruis.be of GSM 0471 62 70 88 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:


Parochiaal secretariaat
Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42
Reserveren parochiezaal:
Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 31 december 2019.
De redactie: is te bereiken op : [email protected]


Click to View FlipBook Version