The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Parochienieuws Barrier, 2020-05-24 09:47:39

Parochienieuws nr 11 25 mei 2020

PAROCHIENIEUWSNr 11- 25 mei 2020EDITORIAAL Na twee moeilijke maanden waarin

ons hele normale leven dooreenge-
In deze crisis hebben alle men- schud werd, is er misschien weer een

sen veel meer tijd. beetje uitzicht op ons normale functi-
Aangezien we nergens naartoe oneren, maar hoe dan ook heeft de-

kunnen, afgezien van wat wan- ze pandemie grote
gevolgen.
delen en fietsen, hebben de Er zijn meer dan negenduizendover-

meesten hun huis een ferme lijdens te betreuren in Belgie. De ma-
poets- en opruimbeurt gegeven. nier waarop families hebben moeten
Vooral veel zolders zijn leegge- omgaan met afscheid

maakt. Zo ook bij ons thuis. nemen van hun dierbare is
En wat heb ik gevonden? Een vi- onvoorstelbaar: geen omhelzing,

deo van de bevrijdingsfeesten in geen kus, geen hand vasthouden tot
de Barrier in het weekend van 10 op het laatste moment, soms zelfs al-
september 1994. leen maar een verre virtuele zwaai-
kus op een tablet of smartphone.
Gelukkig nog een werkende vi- Zonder aanwezigheid op de begrafe-
deo recorder op de kop kunnen nis van buren, vrienden, … met de

tikken en dan aansluiten op een broodnodige troostende woorden.
gewone televisie.
Het was echt de moeite om nog We hadden ons nooit, maar dan ook

eens te bekijken hoe de Barrier nooit kunnen voorstellen dat dit ons

er 25 jaar geleden uitzag. Niet al- ooit zou overkomen
leen de infrastructuur maar voor-
al de mensen : hoe de jaren hun Dit is moeilijk, heel moeilijk
Dit is oneerlijk
tol eisen en de mode geëvolu- Dit is onwezenlijk.
eerd is. De schoolkinderen die

bloemen aanbrachten aan het Laten we daarom onze jaarlijkse
monument onder de brug zijn nu vakantie die misschien niet kan door-
volwassenen. Maar er zijn ook gaan en alle zomerse activiteiten

veel gezichten te zien die onder- waar ons zo op verheugden en die
tussen niet meer onder ons zijn we moeten missen toch een beetje

en waar ik heel dierbare herinne- relativeren.

ringen aan overhoud.

EUCHARISTIEVIERINGEN
MEDEDELING IN VERBAND MET CORONA-EPIDEMIEVanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de
beslissing om voorlopig alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke

Kerk in ons land te schorsen. Dit betekent concreet dat er geen eucharistievierin-
gen noch gebedsdiensten plaatsvinden, noch in de week, noch op zondag. Even-
min doopsels of kerkelijke huwelijken.

Als alternatief zijn er bijkomende uitzendingen van
Eucharistievieringen via radio, tv of internet.
Een overzicht vind je op www.kerknet.be

Voor de bestelde misintenties kan een nieuwe uitvoeringsdatum doorgegeven wor-
den aan de verantwoordelijk die de misintenties beheert in zijn parochie en in de

Barrier is dit :

Ria Haagdoren, tel. 011 64 50 75
of bij bij Elly Jansen, gsm 0472 62 45 42.
Het parochiaal secretariaat zal gesloten zijn zolang de federale maatregelen gel-

den..

Gebed bij het Evangelie


31 mei 2020 – Hoogfeest van Pinksteren (jaar A)

(Johannes 20, 19-23)


Verrezen Heer Jezus Christus,
Uw verrijzenis betekent
vrede en vreugde voor alle mensen.
Dank zij uw scheppende nabijheid.

Uw verrijzenis betekent dat uw Heilige Geest in en tussen ons is.
Wat een vertrouwen! Schroomvol dank ik U.
Uw verrijzenis betekent zending. Laat me mijn zending zien,
elk uur, elke dag, heel mijn leven.
En uw verrijzenis betekent vergiffenis.
Laat me zien wie ik nog moet vergeven
en aan wie ik vergiffenis moet vragen.

Zo bouwt Gij gemeenschap op in uw Heilige Geest. Amen.


(Eric Haelvoet ‘Wat wil je dat ik voor je doe’)


PINKSTERENWie of wat de heilige Geest is, is moeilijk te zeggen.
Een geest kun je trouwens zo moeilijk vastpakken.
Maar je ziet het wel aan mensen van wie iets uitgaat:
wat ze zeggen, is gemeend; wat ze doen, is echt.
Ze stralen iets uit dat met die Geest heeft te maken:

warmte, goedheid, vrede,geduld,
begrip, aandacht voor de minsten …
Ook al zijn er velen wier levenspad niet over rozen loopt,
toch gaat er kracht van hen uit waar je zelf beter van wordt.
Zij zijn ‘geestige’ mensen.

Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de Geest
vandaag aan het werk is.
(Uit Kerknet)

CitaatNu we het minder druk hebben

moeten we ons vooral niet zo druk makenGelezen op een bord in Hamont.

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00 www.mznl.be

APOTHEEK : 09u00 tot 22u00


Wachtdienstregeling (onder voorbehoud)

26 mei Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
27 mei Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
28 mei Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
29 mei Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39

30 mei Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
31 mei Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
01 juni Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
02 juni Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98

03 juni Ap Wouters, Balendijk 78, tel 011 60 60 02
04 juni Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
05 juni Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
06-07 juni Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
08 juni Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62

APOTHEEK : 22u00 tot 09u00

Telefoneer naar centraal nummer :

078-05 17 33 - zonaal tarief.
De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de

Lommelse apotheken en op www.apotheeklimburg.be.


RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-
mel.rodekruis.be of GSM 0471 62 70 88 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)
Parochienieuws:


Parochiaal secretariaat
Gesloten zolang de federale maatregelen gelden.
Contact: 0472 62 45 42

Reserveren parochiezaal:
Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 02 juni 2020.
De redactie: is te bereiken op : [email protected]


Click to View FlipBook Version