The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Parochienieuws Barrier, 2019-04-29 03:57:05

Parochienieuws nr9 29 april 2019

Het nieuws van de Barrier

PAROCHIENIEUWS

EDITORIAAL Nr 09 29 april 2019

Traditioneel wordt Moederdag op de Meimaand, Mariamaand
tweede zondag in mei gevierd. In
2019 is dat op zondag 12 mei. Dit Mei, de maand die begint met het
is overgewaaid uit de Verenigde feest van de Arbeid. Een feest dat
Staten. Het vieren van Moederdag vooral in socialistische middens
op de tweede zondag van mei is wordt gevierd. Bijna iedereen heeft
traditie. In Antwerpen is dat op 15 dan wel een dagje vrij.
augustus - OLV Hemelvaart. Maar voor velen is mei de maand
van Moeder Maria, de moeder van
Moederdag gold in de jaren Jezus. Talloos zijn degenen die
vijftig en zestig van de twintigste vanuit de Barrier ooit op bedevaart
eeuw niet alleen als een huiselijk zijn geweest naar Scherpenheuvel.
feest, maar werd in Limburgse dor- Te voet, met de fiets, met de auto of
pen door katholieke vrouwenvereni- met de bus.
gingen en boerinnenbonden ook Maar waarom is Scherpenheuvel
aangegrepen voor de viering van een bedevaartsoord?
een gezamenlijke gezellige dag, De oudste vermelding van deze be-
met bijvoorbeeld een devaartsplaats dateert van 1304
koffietafel en een lezing. (jawel, twee jaar na de Guldenspo-
Aanvankelijk werd Moederdag in renslag). Men spreekt over een
deze kring gehouden op wonderbaarlijke, in kruisvorm ge-
11 oktober, de kerkelijke feestdag groeide , eik tussen Zichem en
van Maria Moederschap, maar ge- Diest die indertijd talrijke bedevaar-
leidelijk verplaatste men de datum ders aantrok.
naar de meer algemene viering in Maar het is niet precies bekend
mei. vanaf wanneer een Mariabeeld aan
de eik gehangen werd en vereerd in
Leuk om een speciale dag voor je Scherpenheuvel. Dit moet zeker
moeder te vieren, maar eerlijk ge- voor 1514 geweest zijn, want in dat
zegd is het wel zo dat vooral winke- jaar speelt er zich een merkwaardi-
liers er veel moeite voor doen dat ge legende af .
deze dag zoveel
mogelijk wordt gevierd. We wensen .
alle “moederkes” een fijne dag toe !
Lees verder op blz 5

EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 04 mei :
18.30 u. Gesticht jaargetijde voor Willem Geuens, Marie Faes en
zonen Ludo, Michel en Jos
Gesticht jaargetijde voor Albert Vandecraen en Maria Conjaerts
Gesticht jaargetijde voor Christ Van Endert en Aldegonda Emmers
Gesticht jaargetijde voor Louis Cuyvers en Maria Maes
Zondag 05 mei :
10.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel
Dinsdag 07 mei :
18.30 u. Rozenhoedje aan het kapelletje in de Fabrieksstraat
Donderdag 09 mei :
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding
Zaterdag 11 mei
18.30 u. Eucharistieviering in Lutlommel
Zondag 12 mei
10.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel
Dinsdag14 mei :
18.30 u. Rozenhoedje aan het kapelletje in de Fabrieksstraat
Donderdag 16 mei :
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding

Omdat mensen soms zeggen dat ze niet goed weten waar en wan-
neer er een eucharistieviering is, hebben we de data voor dit jaar op
een rijtje gezet.
Heide Heuvel: Elke zondag om 10u00
Barrier: zaterdagavond 18u30

4 mei - 1 juni - 6 juli - 3 augustus - 7 september - 5 oktober -
2 november - 7 december
Kolonie: zaterdagavond 18u30
18 mei - 15 juni - 20 juli - 17 augustus - 21 september - 19 oktober
16 november - 21 december
Lutlommel: zaterdagavond 18u30
11 mei - 8 juni - 13 juli - 10 augustus - 14 september - 12 oktober -
9 november - 14 december

.

Gebed bij het Evangelie

5 mei 2019 – 3de paaszondag (jaar C)
(Johannes 21, 1-19)

Heer Jezus,
ook wij herkennen U slechts moeizaam
als verrezen Heer.
Spreek duidelijk tot mij.
Laat me weten waar en wanneer
ik het net moet uitwerpen.
Geef me iemand, van wie U veel houdt,
om me te zeggen: ‘Het is de Heer.’
En als ik dit in uw naam aan iemand mag
zeggen,
laat het dan uw wil zijn. Amen.

(Eric Haelvoet ‘Hij kon zien’)

Priesters:

De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).
Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42
Rina Maes : GSM 0474 26 50 18
Wie contact wil met een van de parochiepriesters kan bellen naar:
E.H. Giel Poets, Onderwijsstraat 48 (Lommel); tel. 011/ 54 09 67

UITNODIGING

Eucharistieviering op 4 mei om 18.30 u. te Lommel-Barrier.
De meimaand wordt ook Mariamaand genoemd. Maria krijgt bloemen
toebedeeld, maar ook gebeden van mensen die vertrouwen in haar stel-
len. Ook wij willen bij het begin van de viering hulde brengen aan Maria.
Na de viering is er nog een gezellig moment met een drankje achter in
de kerk. Iedereen is van harte welkom.
Let op! Er is op die dag een schoolfeest bij de Klimtoren daarom kunnen
wij niet parkeren op de speelplaats.

Meimaand- bidden aan het kapelletje

Reeds vele jaren staat er in de Fabrieksstraat een mooi onder-
houden Mariakapelletje. Traditiegetrouw wordt daar tijdens de
meimaand het rozenhoedje gebeden.
Maar we doen dat graag aan een mooi verzorgd kapelletje. Mis-
schien heb je wel wat tijd om het te helpen oppoetsen? Neem
dan contact op met Julia Willekens, Fabrieksstraat 53.
En voor de mensen die er komen bidden is het fijn als ze niet al-
leen zijn.
Daarom willen we een oproep doen aan de buren om er ook
eens te komen meebidden. Er wordt gebeden op
dinsdagen 7 – 14 – 21 en 28 mei, telkens om 18.30uur
Als iedereen eens een keer komt, is er misschien toch elke dag
wat volk.
We hopen dat dit kapelletje de aandacht krijgt die het verdient.

Het parochieteam

Sacramentsdag

Op donderdag 20 juni 2019, Sacramentsdag, is er de
61ste jaarlijkse bedevaart met de Eucharistische Gebedsgroepen.
2000 Bedevaarders komen daar samen.
Ook onze parochie neemt er aan deel.
Je kan je inschrijven bij Mariette Gerits, Luikersteenweg 231 B,
0474/08 92 33.
Inschrijven met betaling van 17 € voor de busreis en een
bedevaartboekje doe je best vóór zondag 12 mei 2019.

Voor nachtvorst ben je niet beschermd,
vóór Servatius zich over je ontfermt!

Vervolg van blz 1

Een herder uit Zichem wou het Mariabeeld dat op de grond lag,
oprapen en mee naar huis nemen. Toen hij het in handen had,
bleef hij als versteend staan en kon geen voet meer verzetten.
Omdat de herder zolang wegbleef, ging men hem zoeken. De
herder werd gevonden. Rond 1580 verdween het beeldje, maar
de pelgrims bleven komen en zo ontstond dit bedevaartsoord.
Tot op vandaag komen duizenden bedevaarders naar Scherpen-
heuvel, vooral in de maand mei. Dit omdat de Basiliek van
Scherpenheuvel gewijd is aan Onze-Lieve-Vrouw. Het gebouw
is de oudste koepelkerk in de Lage Landen, ingewijd in 1627
en verheven tot basiliek in 1922.

Broederlijk Delen gaat helpen in Guatemala?
In Guatemala zijn een aantal partners van Br. Delen actief om de
bevolking te helpen met het promoten van duurzame landbouw,
het recht op inspraak bij grote projecten, om waterverbruik door
grote bedrijven te reguleren en om een eerlijke grondverdeling te
organiseren. Dat is een hele boterham maar met het geld dat
Broederlijk Delen hier in België ophaalde kan heel veel gereali-
seerd worden.
Het probleem ten gronde in Guatemala is voor de inheemse be-
volking dat de landbouwgronden niet eerlijk verdeeld zijn. Daar-
door kunnen 80 % van de boeren niet in hun eigen behoefte
voorzien en blijven zij afhankelijk van de grootgrondbezitters en
de banken. Help de boeren in Guatemala aan een stuk grond
om van te leven en stort je bijdrage op rekeningnummer BE 12
0000 0000 9292 van Broederlijk Delen, bedankt.Paaseierenraap 20 april
Barrierspark

Paaseierenraap 20 april
Barrierspark

Iedereen heeft
genoten !

AGENDA

08 mei : bestuursvergadering - 20 u - zaal boven
18 mei : cocktailavond - 20 u - zaal.

06 mei : bestuursvergadering - 19u30 - kleine zaal
08 mei : alles-kan-café - 20 u - kleine zaal
15 mei : kookles - 19u30 - keuken en kleine zaal

04 mei : schoolfeest

29 apr : bestuursvergadering - 17 u - kleine zaal

Ruilclub 04 mei : ruildag - 10u tot 16u - feestzaal “De Barrier”

Parochieteam 13 mei: Parochieteam - 19u30 - ten huize van
13 mei : vergadering buurtwerking 19u30 kleine zaal

12 mei: KSA activiteit

Voetbalkalender

04 mei KWB - Lansiers 15u
Stort A - Bosuilen 16u

11 mei Bosuilen - Stort A 14u
Lunca Tr - KWB 15u

Citaat

Ik hou van de maand mei. De belastingformulieren zijn op de
post. De kachel kan weer uit. De tuin is nu van mij en niet meer
van de winter, en de kerstdrukte is nog zeven maanden weg.

Martin Buxbaum (Amerikaans dichter 1912-1991)

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00 www.mznl.be

APOTHEEK :

De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse
apotheken en op www.apotheek.be.

Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.
30 apr Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
01 mei Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
02 mei Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
03 mei Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
04-05 mei Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
06 mei Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
07 mei Ap Sevens, Molsekiezel 227, tel 011 54 04 61
08 mei Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
09 mei Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
10 mei Ap Wouters, Balendijk 78, tel 011 60 60 02
11-12 mei Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
13 mei Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61

Wachtdienstregeling - 22u00 tot 09u00.

Telefoneer naar het centraal nummer : 078-05 17 33 -zonaal tarief.

RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-

mel.rodekruis.be of GSM 0471 62 70 88 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:

Parochiaal secretariaat

Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42

Reserveren parochiezaal:

Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 07 mei 2019.
De redactie: is te bereiken op : [email protected]


Click to View FlipBook Version