The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Parochienieuws Barrier, 2019-04-15 04:34:23

Parochienieuws nr 8 15 april 2019

Het nieuws van de Barrier

PAROCHIENIEUWS

EDITORIAAL Nr 08 15 april 2019

Op zich lijkt het misschien niet zo PASEN 2019
bijzonder, maar al wie dit jaar 61
wordt kan met trots vertellen dat hij of Een mens die breekt en deelt, doet
zij geboren werd in het jaar van de anders dan de meeste mensen doen.
wereldtentoonstelling, beter gekend Hij kan het meestal ook niet laten.
als Expo 58. Het jaar 1958 staat in Alles wat hij heeft, is om te geven, en
ons collectieve geheugen gegrift. geven is zijn leven.
Ook nu nog gaat men zelden naar Hij brengt het meestal ook niet ver,
Brussel zonder het Atomium te be- die mens. Hij wordt niet rijk aan geld
zoeken. De Heizel is een begrip in en goed, en vaak sterft hij vergeten,
België en jarenlang werden alle grote soms gekruisigd.
shows op de BRT uitgezonden vanuit Jij kijkt wel wat verwonderd op van
het Amerikaans theater. zo’n mens. Je vindt het niet normaal,
De grote spelers op de markt hadden of minstens ongewoon. Je denkt :
hun eigen paviljoen en stelden daar Wie doet dat nu ?
de nieuwste producten aan het pu- Zo doen mensen toch niet ?
bliek voor. Zo waren er IBM, Coca Een mens die breekt en deelt, doet
Cola, Philips, maar ook Jacques en ogen opengaan, al zie je ‘t maar heel
Cote d’or, dat de “praliné” op de even :
markt bracht. Wie herinnert zich niet zo’n leven is een teken van het einde
de Expo, het driekleurige ijsje tussen van elk voor zich.
de twee koekjes. Aan Expo 58 werk- Hier breekt het nieuwe leven door:
ten heel wat grote namen mee, den- dit is het opstaan van de nieuwe
ken we maar aan Le Corbusier, Wa- Mens.
terkeyn en Edgar Varese.
Mobutu Sise Seko was aanwezig als De redactie van het
journalist, enkele jaren later werd hij parochienieuws wenst ieder-
de sterke man van Congo. Er stond
ook een replica van de Spoetnik die een :
een jaar daarvoor de wedloop naar
de verovering van de ruimte had in- Zalig Pasen !
gezet. Expo 58 was in vele opzichten
het begin van een vernieuwende pe-
riode waarvan wij vandaag nog dik-
wijls onbewust de vruchten plukken.

EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 20 april : Paaszaterdag
21.00 u. Paaswake in Kolonie
Zondag 21 april : Pasen
10.00 u. Eucharistieviering in Barrier, Lutlommel en Heide-Heuvel
Donderdag 25 april
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding
Zaterdag 27 april
Geen Eucharistieviering
Zondag 28 april
10.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel

Donderdag 02 mei :
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding

Omdat mensen soms zeggen dat ze niet goed weten waar en
wanneer er een eucharistieviering is, hebben we de data
voor dit jaar op een rijtje gezet.

Heide Heuvel: Elke zondag om 10u00
Barrier: zaterdagavond 18u30

4 mei - 1 juni - 6 juli - 3 augustus - 7 september - 5 oktober -
2 november - 7 december
Kolonie: zaterdagavond 18u30
18 mei - 15 juni - 20 juli - 17 augustus - 21 september - 19 oktober
16 november - 21 december
Lutlommel: zaterdagavond 18u30
11 mei - 8 juni - 13 juli - 10 augustus - 14 september - 12 oktober
9 november - 14 december
Voor vieringen op feestdagen verwijzen we naar het parochienieuws of
Kerk en Leven.

Gebed bij het Evangelie

21 april 2019 – Hoogfeest van Pasen
(Johannes 20, 1-9)

God,
op de eerste dag
hebt Gij het licht geschapen.
Op de eerste dag
hebt Gij Jezus laten verrijzen
uit duisternis, lijden en dood.
Op de eerste dag van mijn leven
bracht Gij dat wonder tot stand.
Op de eerste dag van mijn dood
zult Gij er zijn met uw licht,
met uw levengevende liefde,
die elke mens doet verrijzen.
Wees niet enkel op de eerste dag bij ons,
maar alle dagen, bij elke mens.
Amen.

(Eric Haelvoet ‘Hij kon zien’)

Priesters:

De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).
Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42
Rina Maes : GSM 0474 26 50 18
Wie contact wil met een van de parochiepriesters kan bellen
naar:
E.H. Giel Poets, Onderwijsstraat 48 (Lommel); tel. 011/ 54 09 67

nodigt uit:
Op ontdekkingsreis doorheen

THE PERFECT SERVED GIN & TONIC

Gin is HIP, zo veel is duidelijk. Overal duiken nieuwe gin(tonic)-
creaties op en wordt een gin-tonic naar voren geschoven als
aperitief bij uitstek.
Om in dit kluwen van gins en tonics wegwijs te raken is een
gin tasting een ideale activiteit.
Ontdek op een ontspannende manier de wereld van de gins. Op
een interactieve manier nemen we je aan de hand van 7 ver-
schillende proevertjes mee doorheen de geschiedenis van de
gins. We bespreken de verschillende destillaties en jullie proe-
ven de verscheidenheid in smaken in combinatie met de juiste
tonic. De gin proever maakt een reisje doorheen de smaken en
aroma's waarmee de gins van elkaar onderscheiden.
In het totaal drink je een equivalent van 3 volledige gin cocktails.
Er is een mogelijkheid om deze tasting te combineren met aan-
gepaste hapjes. We zorgen op een perfecte aansluiting op de
verschillende proevertjes zodat de smaakpaletten nog beter tot
hun recht komen.
Water wordt op tafel bij geserveerd.

Prijs: 39 euro pp
Wanneer : 29 mei 2019 om 20.00u
Locatie: Parochiezaal Barrier
Inschrijven (en betalen) voor 30 april
bij Paula De Weerdt
([email protected])

Op 27 april organiseren we met KWB Lommel Barrier voor de
handige Harry onder ons een workshop van Pallet tot Meubel in
‘t Bjoske, Teutenweg.
Wie van jullie heeft er nog nooit gedroomd van een mooie loun-
ge set in de tuin van gebruikte pallets ? Dit is milieuvriendelijk en
je kan er met je gezin van genieten op mooie zomeravonden, of
wie van jullie is graag bezig met zijn handen en wil hier mooie
dingen mee maken ?
Is jullie interesse opgewekt voor deze "DOE" activiteit?
Schrijf jullie dan zeker in voor deze activiteit. Wij zorgen voor de
materialen en jullie voor de werkende handen....
Inschrijven voor deze activiteit kan via mail naar
[email protected] of telefonisch 0032 494 479114
en dit voor 21 april 2019.
De inschrijfprijs hiervoor is 15€ voor volwassenen en 10€ voor
kinderen.
Het bedrag mag overgeschreven worden op rekening van KWB
met nummer BE86 4520 0402 9150 - BIC nr KREDBEBB met
vermelding van “Workshop van pallet tot meubel.”

Tot dan.....

Help de boeren aan een stuk grond om van te leven !

Ongeveer de helft van de bevolking in Guatemala leeft op het platteland.
Vooral de 40% inheemse bevolking is uitgesloten door de economische
elite. De bevolking groeit snel met ongeveer 2% per jaar. Het probleem
is dat zij zichzelf niet kunnen voeden omdat zij te weinig grond hebben.
Het overgrote gedeelte van de gronden is in het bezit van de groot-
grond-bezitters. Ook de mijnbouw en stuwdammen voor waterkrachtcen-
trales nemen veel gronden in beslag. Een schrijnend voorbeeld is dat
enkele duizenden mensen in Guatemala geen stroom hebben, maar te-
gelijkertijd voert het land meer als de helft van de opbrengst van water-
kracht uit naar de buurlanden voor harde dollars. De inheemse bevol-
king heeft geen inspraak en wordt verdrongen naar hoger gelegen vel-
den op de hellingen. Gelukkig beginnen de mensen zelf zich te organi-
seren om op te komen voor hun rechten en belangen. Nodig zijn spaar-
en kredietgroepen, opleidingen voor: duurzame landbouw, beleid beïn-
vloeding, traditionele landbouwtechnieken.
Hoe kunnen wij in België helpen? Wat kunnen wij doen?
Ben Dekkers coördineert deze actie, tel. 011-54 26 22

Help de boeren in Guatemala aan een stuk grond om van te leven en
stort je bijdrage op rekeningnummer BE 12 0000 0000 9292
van Broederlijk Delen,

Bedankt!

Paaseierenraap

20 april 2019

Vanaf 14 uur

Barrierspark

AGENDA

20 apr : paaseierenraap - Barrierspark - 14 uur
27 apr : workshop “van Pallet tot meubel” Bjoske - 14u

24 apr : lentefeest - 19u30 - grote zaal

04 mei : schoolfeest

Ruilclub 16 apr : gewestelijke wandeling
29 apr : bestuursvergadering - 17 u - kleine zaal

04 mei : ruildag - 10u tot 16u - feestzaal “De Barrier”

Parochieteam 16 apr : Samenkomst 60 jaar zaal - 19u30 - zaal
13 mei: Parochieteam - 19u30 - ten huize van

13 mei : vergadering buurtwerking 19u30 kleine zaal

12 mei: KSA activiteit

Voetbalkalender

20 apr KWB - Vet Lindelhoeven 15u
Rena Boys - Stort B 14u
Stort A - FC Germinal 15u
14u
27 apr Rena Boys - Stort A 15u
Kartoes - KWB 14u
Stort B - CSC Vet

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00 www.mznl.be

APOTHEEK :

De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse
apotheken en op www.apotheek.be.

Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.

Deze lijst is onder voorbehoud !

16 apr Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
17 apr Ap Sevens, Molsekiezel 227, tel 011 54 04 61
18 apr Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
19 apr Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
20-21 apr Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
22 apr Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
23 apr Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
24 apr Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
25 apr Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
26 apr Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
27 apr Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
28 apr Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
29-apr Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01

Wachtdienstregeling - 22u00 tot 09u00.

Telefoneer naar het centraal nummer : 078-05 17 33 -zonaal tarief.

RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-

mel.rodekruis.be of GSM 0471 62 70 88 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:

Parochiaal secretariaat

Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42

Reserveren parochiezaal:

Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 23 april 2019.
De redactie: is te bereiken op : [email protected]


Click to View FlipBook Version