The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by digital, 2018-12-24 07:59:14

Final STAY CONN_18B.qxp_Layout 1

Stay

Connected
Περιοδική ενημερωτική έκδοση της KPMG • Tεύχος 17 • Δεκέμβριος 2018Partners’ Wishes 2

KPMG around the world 4

Events 6

Functions’ News 8


Sponsorships 9

Corporate Responsibility 10

People Development 12

Alumni Corner 13

Dear all
and one
One more year is coming to an end and one
en
more Christmas is upon us. It has been
for the
another difficult year for Greece and for the
d to pull
firm. Nevertheless, we have managed to pull
complish-
through and feel satisfied with our accomplish-
ment. We have done well and we are strong
strong
19 and
and solid as we move forward into 2019 and
d with
beyond. It will be a year of change and with
m
many and different challenges but I am
confident that our strong base, strong organi-
organi-
zational, strong team spirit, and functioning
ning
structure will see us through with certain
in
success.
Therefore, please try and relax and enjoy these
y these
days of joy with all your loved ones and return
return
with restored energy to continue building gg
success. Remember the future is ours and if it
nd if it
is good or bad it’s largely up to us.
yriacou
Marios T. Kyriacou
© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. STAY CONNECTED / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 3

KPMG around the worldΟικονομικά αποτελέσματα


KPMG για το 2018Ρεκόρ παγκόσμιων εσόδων στα US$ 29δις
καταγράφει η KPMG


Tην ανάπτυξη τροφοδοτούν οι επενδύσεις στην ποιότητα, την τεχνολογία,
τις καινοτόμες υπηρεσίες, τις συμμαχίες και ο πρωτοφανής αριθμός νέων προσλήψεων
Η KPMG International ανακοίνωσε τα συνολικά έσοδα του δικτύου, τα οποία αγγίζουν το ρεκόρ των US$ 29δις για το οικονομικό έτος
που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, καταγράφοντας αύξηση 7,1% σε σύγκριση με το 2017.
Ο Bill Thomas, Πρόεδρος της KPMG International ανέφερε σχετικά «Πραγματοποιούμε επενδύσεις-ρεκόρ στην επιχείρησή μας με
σκοπό να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τον πρωτοφανή μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεσμευόμαστε να
βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα σε κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε, αναγνωρίζοντας τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουμε για
τους πελάτες και τις κεφαλαιαγορές».

ΈρευναKPMG
Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις
οικογενειακές επιχειρήσεις
Kαινοτομία και προσέλκυση νέων ταλέντων οι κορυφαίες
προτεραιότητες για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην
Ευρώπη σύμφωνα με το Βαρόμετρο της KPMG για τις
Ευρωπαϊκές Οικογενειακές Επιχειρήσεις.
To Βαρόμετρο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι
η 7η έρευνα που πραγματοποιείται και αποκαλύπτει ότι οι οικογε -
νειακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αξιοποιούν τη δυναμική της
προηγούμενης ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης.
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι αισιόδοξες για το
μέλλον αλλά πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες, να προσελκύσουν
κορυφαία ταλέντα και να αναπτύξουν ταχύτερα αντανακλαστικά
ως προς την καινοτομία, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα
του τελευταίου Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, στο οποίο συμμετείχαν 1 576 διευθυντικά στελέχη
οικογενειακών επιχειρήσεων σε 26 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, και τα οποία δημοσιεύθηκαν από την KPMG και το European Family
Business (EFB).

— Το 73% των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον
— Η παγκόσμια έλλειψη δεξιοτήτων, η πολιτική αβεβαιότητα και το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργούν προκλήσεις.We welcome the new KPMG We are thrilled to announce that two more social media channels


social media channels are now added to our firm’s digital assets!
Every partner and employee across the network has a role to play
in delivering on the digital strategy as KPMG becomes a social
business. Today’s agility in management and digital
transformation make it also critical that we begin to
work together in creative aspects.
The landscape has shifted in new and exciting ways and we
welcome a new Facebook fanpage for our events named KPMG
Events in Greece, as well as a corporate YouTube channel under
the name of KPMG Greece.

© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

“Will Brexit close the

door to Open Banking”Panagiota Zacharopoulou Θανάσης Κανάργιας
Lawyer, CPA Law Human Resources Officer

As the UK prepares to leave the EU, firms, 25 000 φοιτητές ψήφισαν
investors and consumers should consider if or how
they will be affected and make sure they understand ως κορυφαίο το Παγκόσμιο
the action they may need to take accordingly.
Πρόγραμμα Παροχής
So what Brexit will mean for financial services
emerges; Πρακτικής (GIP) της KPMG
Since the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland from the EU and the EAEC has
not been finalized, getting a certain answer on that questions do Tο 2018 η KPMG κέρδισε τις καρδιές των σπουδαστών και
not seem to be close. αναδείχθηκε ως ο πρώτος, ανάμεσα στους καλύτερους, εργοδότης
επιλογής για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Παροχής Πρακτικής
This new era however, is leading to the abolishment of the benefit
(GIP).
of the so called EU-passport. Thus, at this point, there is no doubt
that firms and funds based in the UK that conduct business in the Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα WayUp, η ηγέτιδα πλατφόρμα
EEA and firms and funds based in the EEA that carry out certain δικτύωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης σπουδαστών, την
types of business in the UK will be most likely affected by this new κατέταξε στην 1η θέση της ετήσιας έρευνας TOP100 Internship
situation. Programs 2018. Σχεδόν 25 000 φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο
συμμετείχαν ενεργά, ψηφίζοντας ηλεκτρονικά, ενώ στη συνέχεια
In this context, PSD2, which introduces new provisions for the
μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ανέλυσε τα
establishment of open banking, increases this outcome. In
αποτελέσματα της έρευνας. Τα κορυφαία προγράμματα πρακτικής
particular, PSD2 specifies, among others, that payment institutions
άσκησης του 2018 επιλέχθηκαν κατά 30% μέσω δημόσιας ψήφου
must carry out at least part of their payments business in an EU
και κατά 70% μέσω κριτικής επιτροπής, αποτελούμενης από
country, in order to avoid abuses of “the right of establishment”.
εμπειρογνώμονες HR και από στελέχη της βιομηχανίας.
This means that the registration of their head offices in an EU
Ειδικότερα, μόνο στις Η.Π.Α. και για το έτος 2018, 3 300 KPMG
country is not the only requirement anymore. Participation in the
ασκούμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο
economic life of the Member State of the establishment on a stable
Πρόγραμμα Παροχής Πρακτικής (GIP). Η KPMG ξεχώρισε με βάση
and continuous basis, appears to be imperative.
την ποικιλομορφία, τη μοναδικότητα και το ποσοστό απασχολη -
Firms who carry out business between the UK and the European σιμότητας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες
Economic Area have to take measures considering that PSD2 is είχαν τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν το πρόγραμμα της
essential to interact and thrive in the European markets and there is πρακτικής τους άσκησης και να το προσαρμόσουν στα
demand from banking experts to keep pace with global banking ενδιαφέροντα και στις μοναδικές τους ανάγκες σταδιοδρομίας.
innovation. Consequently, British based businesses leaving the UK
Ο διευθύνων σύμβουλος της WayUp, Liz Wessel δήλωσε στο
to move to the EU will need to base their home office in a location
CNBC ότι η KPMG κέρδισε την κορυφαία διάκριση χάρη στα
where they can deploy domestic services as easily as possible.
υψηλά ποσοστά μετατροπής των φοιτητών σε νέο-
Ireland seems to be in an advantageous position as a choice προσληφθέντες μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους
considering that it comprises both market and cultural as well as άσκησης. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεχώρισε διότι επέτρεψε στους
the language similarities with Britain and the aforementioned ασκούμενους να δημιουργήσουν την δική τους μοναδική εμπειρία
requirements of the EU framework. πρακτικής άσκησης και παράλληλα να ταξιδέψουν διεθνώς.
Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Παροχής Πρακτικής (GIP) της KPMG
προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να επωφεληθούν από
την πρόσβαση στην εξειδικευμένη γνώση και από την καθοδήγηση
που είμαστε σε θέση να τους προφέρουμε. Το πρόγραμμα
επιτρέπει στους σπουδαστές να ταξιδέψουν και να επεκτείνουν
τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες γνωρίζοντας διαφορετικούς
We recognize and appreciate that it is with your
πολιτισμούς. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ιδιαίτερα
support that we proudly hold the No1 LinkedIn
ανταγωνιστική και η διαδικασία επιλογής έχει σχεδιαστεί για
account “KPMG in Greece” among the other
εκείνους που
professional services locally, with excellent
νιώθουν έτοιμοι
engagement rates, content and steady growth.
να αντιμετω -
We encourage you to Like, Subscribe, Follow & πίσουν τις
Share our new digital media so you can actively διεθνείς
participate in all our KPMG stories in the digital προκλήσεις.
scene! Moreover, feel free to comment on our
posts and share our content with any third party
who would benefit from such information.


© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. STAY CONNECTED / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 5

Events
Leaders of Digital Economy

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 6 Νοεμβρίου το πρώτο συνέδριο
“Leaders of Digital Economy” για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό. Το συνέδριο
παρακολούθησαν πάνω από 120
ανώτερα στελέχη, CEOs, Γενικοί
Διευθυντές, CIOs, Επικεφαλής Έργων
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Chief
Digital Officers.7
Φεβρουαρίου SAVE THE DATES for 2019
2019th
ο
22 Συμπόσιο Ανθρώπινου Business
5 Family
Forum
Δυναμικού SAVE THE DATE

Πέμπτη 11 Aπριλίου 2019
Tailor-make the future of Work kpmgevents.gr


11
ο
5 Family Business Forum Απριλίου #FamilyBusinessForum
2019 © 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG
Creating legacy in times of turmoil H KPMG ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ
International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το όνομα και το λογότυπο KPMG αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα της KPMG International.
ο
Compliance Conference 18 Συνέδριο Οικονομικών


Surviving the Perfect Διευθυντών
Regulatory Storm 16 13
Μαΐου Managing the asset of trust Ιουνίου
2019 2019
© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

2018 Private Insurance Market Annual ReportKPMG published for the 8th consecutive year the Annual Report on the Private Insurance
Market prepared by Philippos Kassos, Partner in our Audit department. The report was
presented to more than 100 C-levels executives from the insurance market.

Annual Staff Meeting


Our annual Staff Meeting took place in
September at Ktima Lolou. During the
meeting we honored Angela Iliadis for her
28 years of service at KPMG in light of her
retirement. Marios T. Kyriacou said a few
words about their common journey these
past years, thanked her for her loyalty to
the Firm and we all wished her an
enjoyable and relaxing retirement period!
Last, but not least!...
The strength is in the mix
A fine mix of inspiration and vision with a
twist of gamification delivered on our
promise on how to make a difference both
professionally and personally!


KPMGTennis Cup 2018 και στη σελίδα μας στοΠερισσότερες

πληρορφορίες για τα
συνέδριά μας στο

www.kpmgevents.gr

Facebook KPMG


Ένα αθλητικό γεγονός που έγινε events in Greece!
θεσμός συνεχίζοντας την παράδοση
που ξεκίνησε πριν 9 χρόνια!
Το AUDIT στέφθηκε πρωταθλητής για
άλλη μια χρονιά!


© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. STAY CONNECTED / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 7

Functions’ News
ADVISORY

Digital Transformation:the role of HR

Γεωργία Κωνσταντινίδου
Senior Advisor


The digital revolution in the workplace is undoubtedly This requires a few steps:
a challenging process. The digitization of the HR operation plays
— First of all, HR itself needs to develop a new mindset that
a crucial role in supporting the benefits of the digital
recognizes the speed of change in the digital era. They need to
transformation. Otherwise it doesn’t add the value need by the
redesign their structure to foster this digital mindset both within
workplace for which it works. Digital innovations are creating
its own boundaries, and across the company departments.
opportunities and business in every industry that needs to exploit
technological advances to not only stay competitive, but to — A second step would be the redefinition of HR function and its
survive. Indeed, many companies recognize that digital value to the business, using technology and skills that capitalize
transformation, artificial intelligence and customer centricity are on the value and competitive advantages of data and analytics,
all a means to an end and that end goal is growth. They are which must be actionable.
looking at digitalizing their systems ensuring they have the right
— In addition, tailoring workforce to meet evolving workplace
skills for the future and looking at how to develop more agile
demands rather than fitting people into fixed organization chart
ways of working.
structures, is set to be future trend.
But the question is: are companies ready to face the challenges
— Another step would be to consider employees as customers in
of digital transformation?
the increasingly digital and agile world of work, embracing
First of all it is worth mentioning that in today’s era of technology to increase connections and supporting an
unprecedented change, senior management leads in initiating overarching people agenda, as tasks and roles are defined to
technology acquisitions and acts as a focal point as it informs and include not only individual employees and line managers, but
leads the way to transformation. On the other hand, businesses intelligent automation, modern cloud HR solutions, third parties,
are failing in many cases to transcend the gap between knowing global business services entities and more.
what’s needed and doing what’s needed for real progress,
In conclusion, 30% of HR Leaders are confident in their ability to
combining modern technology with new processes and skills to
transform their workforce against 24% that are less or not
propel HR into the 21st century. Some say they are changing
confident with this premise. Digital transformation is a process, not
their technology but not their operating model, while others are
a destination. It supports company business objectives and HR has
simply biding their time, apparently poised to see themselves as
to be utterly aligned with them.
part of history, rather than making history for them by taking
control of their destiny in a digital world. Failing to pursue a
strategic view becomes increasingly risky as today’s technology Insights...
megatrends continue to redefine markets, business models and
workforces. — 70% recognize the need for workforce
transformation.
But what are the real challenges? A KPMG survey for HR
Transformation, is which 887 executives participated from 48 — 20% of HR leaders believe analytics will be a
countries, found that a lack of available funding is the top primary HR initiative for them over the next
challenge to implementing new technologies (47%). A large one to two years.
percentage of 37% believes that the lack of appetite, budget and
— 49% of HR executives invested in Human
skills to make required process standardization is an additional
Capital Management (HCM) over the past 2
challenge. Leaders however, view today’s disruption as a unique
years
opportunity to transform their business models and drive new
— 32% in cloud capabilities
levels of growth. Specifically, 65% of them view technological
disruption as an opportunity rather than a threat. — Over the next year, 60% is planning to invest
Businesses apparently do have a starting point and a strategic in predictive analytics, 53% in enhanced
roadmap to get in the digital age transformation. More than one process automation and 47% in AI.
in four (27%) organizations view their HR function as a key — AI is recognized as a force that can drive
business asset adding strategic value. HR professionals need to significant value for HR but it’s in the minority
ensure that the change actually occurs throughout the company, by far. Only 36% of HR functions have started
while employees are properly are on board with the current to introduce AI and just 14% have invested in
mission and values of the organization. AI over the past 2 years.


© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

SponsorshipsΔυναμική η παρουσία της KPMG
σε εκδηλώσεις με χορηγίες και ομιλίες
στελεχών της, το πρώτο εξάμηνο
του οικονομικού της έτος.

© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων
με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. STAY CONNECTED / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 9

Corporate Responsibility


CSR:

Actions Speak Louder Than Words for their lives. We are
This period has been a creative and active one for all of us all been affected by
involved. this tragedy and as a
result we decided to
Our CR strategy is expressed through long term and short
proceed with the re-
term actions and is aligned with KPMGI strategy, which
construction of a
incorporates a number of UN’s sustainable development
playground in Rafina
goals. Our actions are based on four pillars: people,
and Pikermi
environment, community and lifelong learning with a focus on
Municipality and the
— children, as they mark the future, enrichment of two
— our KPMG community of professionals, as they mark the school libraries in the
present, and last 2nd Primary school
— the elderly, as a sign of respect and in a broader sense and the High school of
giving back to the communities we work in. Rafina. Thank to our people’s and the firm’s
mobilization our contribution reached the amount
People of EUR 12 236.
Birthday Card Global Cyber Days
All our people receive birthday wishes. If you have received it, We have to date informed 960 students and
you know what we are talking about (did you like it?). If not, parents on matters of Cyber Security and Safety via
(you are probably new with KPMG) and soon you will see Dr. Thodoris Stergiou’s and Dimitra Papachristou’s series of
what we are talking about! sessions, during October and November. Given the initiative’s
great acceptance from schools we will extend this to the end of
Blood Donation
our year. Following requests from our people we also held an
Our blood bank aims to support our colleagues and their internal session for our people’s children.
families in case of emergency.
On 19 October we collected 24 units of blood from our
volunteers to top up our blood bank. This action has helped
4 employees and their families.

Environment
Recycling
We continue to be green with a vengeance and keep on
recycling paper, plastic, aluminum, batteries, light bulbs and
caps!

Life long Learning
Back to School
For a second year in a row and on the occasion of the
International Literacy Day, 29 of us provided school material «Εκτός Εργασίας. Εντός Ευκαιρίας.»
to 50 children in ELEPAP. Thessaloniki joined us as well, by More than 60 unemployment participated in the program «Εκτός
participating and donating school material to the Thessaloniki Εργασίας; Εντός Ευκαιρίας» which supports people in their job
branch. All collected search. KPMG organized two workshops for senior and young
school supplies
were for children
aged from 18
months to 7 years
old, who are
attending the early
intervention
programs of
ELEPAP, the Greek
organisation which
offers Rehabilitation
for the Disabled.
Thank you all!
Emergency Aid
Forest fires raged uncontrollably in the Attiki coastal area this
summer, destroying homes, and resulting in people fleeing
© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

professionals in cooperation with Innovathens ELEPAP
powered by Samsung. The presentations were For a fourth year in a row we brought ELEPAP closer to our
held by Georgia Kalemidou and Dimitra Spanou for the people. We set up a small store at Tombra building for two
seniors and Fotis Kanellopoulos, Sonia Petropoulou, days where we sold the various gifts and Christmas ornaments
Vana Tampone and Katerina Pournaropoulou with that ARTεμείς had prepared, well in advance of selling these at
the support of Areti Lykou for the young ELEPAP’s stall at Golden Hall during the holiday season. Our
participants. sales proceeds just from this effort to date amount to EUR
1 100 from the Bazaar, and expect to collect a significant
Job Pairs
amount from the Zolotas lucky charm sale and the lottery
Since 2014 our executives volunteer in the
tickets.
Job Pairs mentoring program and offer pro
bono professional guidance to young Athens Classical Marathon
graduates who wish to enter the job
On 11 November, more than 150 of us ran and supported
market. Job Pairs is under the
auspices of the Hellenic
Institute for Human
Resource Management
(ΕΙΜΑΔ), as part the Human
Resource Management
Association of Greece (ΣΔΑΔΕ).

Community
Cook for Good
On Friday 26 October, the International Day for Eradication of
Poverty we cooked meals for people in need! 19 volunteers
cooked and packed 110 meals at the "Seminar Project"
cooking workshop, where classes are held by master chef
Yannis Loukakos. Meals were delivered in collaboration with
‘’Μπορούμε’’ to unemployed, low pensioners and families in
need.
ELEPAP for the eighth year in a row at the Athens Authentic
Marathon! Warm congratulations to all for your participation
and especially Dimitris Xydakis for his performance in
completing the 42 km route in 3 hours and 29 minutes.
10th Greece Race for Cure
For the first time our running team participated in this event
against breast cancer, organized in Athens by Hellenic
Association of Women with Breast Cancer “Alma Zois” on
7 October.
Penteli Municipality
The Volunteers Association of Civil Protection of Penteli carries out
great social work, for the relief of
citizens who have been directly
Perama
affected by the dire economic
By now everybody knows our great conditions, handing out free
work with Perama! For the last 14 emergency supplies, food,
years we support an impoverished clothing and household
community with the help of their equipment. Our firm showed its
local church in Perama, by providing support on 20 December to the
them with food, personal care items Municipality’s association by
and clothing twice a year. On Friday donating EUR 1 000 in food
7 December with our people’s supplies for families in need.
contributions, we have delivered
almost two tons of food (1 780 kilos). In Aktios and Stegi
this visit our people kindly and Christmas Carols
generously contribute a total amount of On 19 December a number
EUR 2 635. of us visited Aktios and
Stegi Elderly care unit and
sang Christmas carols to the elderly!© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων
με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. STAY CONNECTED / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 11

People Development
‘Dress code’ και τάσειςτnς αγοράς Φαίη Σιαφλέκη
Σύμβουλος


Το business dress code είναι σίγουρα ένα ζήτημα το Επιπλέον, θέμα έρευνας από πανεπιστήμια όπως το Yale αποτελεί το κατά
οποίο απασχολεί αρκετά τους εργοδότες τα τελευταία πόσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητα ενός υπαλλήλου εάν φοράει
χρόνια, δεδομένου ότι η εισαγωγή των Millennials έχει ρούχα τα οποία τον εκφράζουν.
αλλάξει τα δεδομένα και σε αυτό τον τομέα. Στο τμήμα Επιλογής Στελεχών οι interviewers ερχόμαστε καθημερινά σε
Η ραγδαία είσοδος των start-up εταιρειών στον επαφή με υποψηφίους και μπορούμε να παρατηρήσουμε κατά πόσο έχει
επιχειρηματικό τομέα αποτέλεσε εξίσου σημαντικό ρόλο επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται τον
στην δημιουργία πιο έντονου προβληματισμού από ορισμό του “Business dress code”. Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων
πλευράς των εργοδοτών για το «ποιο είναι το προσαρμόζονται στην κουλτούρα της εταιρείας στην οποία πρόκειται να
κατάλληλο dress code για τον εργασιακό χώρο» και ενταχθούν και έρχονται προετοιμασμένοι αναλόγως στις συναντήσεις
αν μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα των μας. Ωστόσο υπάρχει και ένα ποσοστό επαγγελματιών οι οποίοι
υπαλλήλων. χρειάζονται τη δική μας καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο η
Ανέκαθεν υπήρχε η αντίληψη ότι το παρουσία τους στην συνάντηση με το μελλοντικό εργοδότη δεν θα έχει
«σοβαρό» ντύσιμο απεικονίζει έναν αρνητικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμά της απόφασης για πρόσληψη.
επαγγελματία με κύρος και «status». Τα τελευταία χρόνια αυτό Προτεινόμενη λύση όμως σε αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να είναι το
όμως έχει αλλάξει, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν μια μαζική “business casual” dress code προσδιορίζοντας την έννοια με το
αλλαγή στην κουλτούρα τους χρησιμοποιώντας καινοτόμες ιδέες και καταλληλότερο και πλησιέστερο συνδυασμό για την κουλτούρα κάθε
δράσεις, με σκοπό να πλησιάζουν περισσότερο στα νέα πρότυπα και να εταιρείας, με σκοπό τη διατήρηση ενός status το οποίο θα
γίνονται πιο ελκυστικές για τους Millenials, έτσι έχουν υιοθετήσει και μια αντιπροσωπεύει και τους εργαζόμενους.
διαφορετική προσέγγιση ντυσίματος. Αφήνουν την ελευθερία στους Από τα άκρα, δεν είναι σαφώς καλύτερη η μέση λύση ώστε να βρεθεί
υπαλλήλους να ντύνονται όπως εκείνοι επιθυμούν, υιοθετώντας την ιδέα σημείο επαφής;
ότι πρέπει να κρινόμαστε από το αποτέλεσμα της εργασίας μας.


Η αξία του coaching στο εργασιακό περιβάλλον

Η σύγχρονη Ηγεσία απαιτεί μεταξύ άλλων, δεξιότητες επιρροής και Αυτό που κάνει ο coach είναι να βοηθήσει τον συνεργάτη του να
παρακίνησης των συνεργατών, δεξιότητες ενίσχυσης των μελών της εκφράσει δικές του σκέψεις και επιθυμίες, και στην προσπάθειά του αυτή
ομάδας και επικοινωνιακές δεξιότητες. εκείνος να συνειδητοποιήσει ποια είναι η κατάσταση στην οποία
βρίσκεται, να συλλογιστεί βαθύτερα επί του θέματος, να παρακινηθεί
Η τέχνη του coaching – της καθοδήγησης, έρχεται να συνδυάσει τις στην επιμονή για εξεύρεση λύσης, μέσω των εναλλακτικών που ο ίδιος
δεξιότητες αυτές και να αποτελέσει, δικαίως, την πλέον σύγχρονη μέθοδο θα παρουσιάσει.
ανάπτυξης των συνεργατών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ο κάθε συνεργάτης έχει απεριόριστες δυνατότητες.
Τι είναι, όμως, το coaching; Πρόκειται για σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Αρκεί να βρεθεί το κλειδί για να απελευθερωθούν.
δύο ανθρώπων, του coach και του coachee, που πραγματοποιούν Αυτό απαιτεί συναισθηματική ωριμότητα και μεγάλη
τακτικές συναντήσεις, κατά τις οποίες ο coachee επιλέγει ένα προθυμία για αλλαγή. Όχι μόνο από τον coachee,
επαγγελματικό ζήτημα ή μακροχρόνιο πρόβλημα που τον απασχολεί, αλλά και από τον manager που θα πάρει την
όπως για παράδειγμα τη βελτίωση μιας διαδικασίας, ενός δείκτη απόφαση να ασχοληθεί εμπράκτως με το coaching,
αποτελέσματος ή μίας προσωπικής δεξιότητας, θέμα στο οποίο θα ήθελε για να καθοδηγήσει και να αναπτύξει τους
καθοδήγηση από τον coach (που συνήθως είναι ο προϊστάμενος). Στη συνεργάτες του με επιτυχία.
συνέχεια συζητούν τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην απόδοση και στα
αποτελέσματα του coachee και τις πιθανές επιλογές ή λύσεις, ώστε να
καταλήξουν στην εξεύρεση της πλέον βέλτιστης λύσης. Απόστολος Παλάσκας
Διευθυντής Εκπαίδευσης
Πώς παρέχει καθοδήγηση ο coach; Στην περίπτωση του coaching
σίγουρα όχι μέσω υποδείξεων, κατεύθυνσης ή επιβολής, αλλά
βασιζόμενος, όπως και κατά τη μαιευτική μέθοδο του φιλοσόφου
Σωκράτη, μέσω υποβολής κατάλληλων ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις του
coach έχουν ως στόχο, να κεντρίσουν την προσοχή του συνομιλητή
(coachee), να διεγείρουν την κριτική του σκέψη, να τον προβληματίσουν
θετικά, ενώ παράλληλα να τον παρακινήσουν στην εξεύρεση λύσης επί
του θέματος από τον ίδιο.
Η μεθοδολογία του coaching στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο καθένας
διδάσκει τον εαυτό του καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, αφού γνωρίζει
καλύτερα τον εαυτό από κάθε άλλον, αντιλαμβάνεται καλύτερα τα δυνατά
του χαρακτηριστικά, αλλά και τις αδυναμίες του και φυσικά, γνωρίζει
καλύτερα από τους άλλους, πού βρίσκεται και πού θέλει να φτάσει.© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Alumni Corner


ALUMNI Party
Για 15η χρονιά περισσότεροι από 170 πρώην και νυν
συνάδελφοι βρεθήκαμε στις 29 Νοεμβρίου στο Alumni πάρτι
της KPMG που έλαβε χώρα στο Bar Restaurant Hide & Seek Ειδικήέκπτωσn
διασκεδάζοντας παρέα! Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε Αlumni
συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού μας και μας τιμάτε με την
Ανοιχτά
παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια! Εκπαιδευτικά
Προγράμματα
& Συνέδρια
KPMG
Ειδική έκπτωση
συμμετοχής
Alumni Discounts 20%
22 Συμπόσιο
o
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Tailor-make
the future of work
7 Φεβρουαρίου 2019
Ξενοδοχείο
Divani Caravel
Μόνο για τα μέλη
του Alumni Club
20% ειδική έκπτωση
συμμετοχής.
Πληροφορίες εγγραφές
Μαρία Καστρησίου
T. 210 6062 254

Alumni Global Survey - Μείνετε
συντονισμένοι…
Because your voice matters!
το νέο site του
As a KPMG alumnus we really welcome your views about your time with us, ελληνικού Alumni
how you feel about KPMG today and which factors motivate you most when Club έρχεται
considering a potential, future employer.
σύντομα!
Thank you all for participating at the 2018 Alumni Global Survey the results of
which are expected to be announced around the end of January.
Stay Connected
Περιοδική ενημερωτική έκδοση της KPMG - Τεύχος 17 - Δεκέμβριος 2018
Εκδότης: Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας KPMG, Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγ. Παρασκευή
Υπεύθυνοι έκδοσης: Σιάνα Κυριάκου, Αλκιβιάδης Σιαράβας, Αθανασία Κυρίτση, Κατερίνα Πουρναροπούλου
Συνεργάτες: Απόστολος Παλάσκας, Γεωργία Κωνσταντινίδου, Παναγιώτα Ζαχαροπούλου, Θανάσης Κανάργιας, Φαίη Σιαφλέκη, Τόνια Παρίσι, Βάνα Ταμπόνε
© 2018 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων
με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. STAY CONNECTED / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 13

Oh, Christmas
tree…Around the Christmas tree is where we exchange gifts
and wishes; a hub of good vibes calling on all of us to
reveal our best self, a place where our imagination
and creativity meets to share joy and well-wishing
with our beloved ones.
This year’s idea was a warmhearted call for all to
participate and explore aspirations!
We take pride in KPMG working shoulder-to-
shoulder with our people and clients to provide you with
high quality professional services and real results…
and this time we asked you to work together to bring
to life a very extraordinary project!
This time of the year, we wanted to create a long
chain of well wishing, inspiring aspirations, Christmas cheer
and togetherness, and share the good of Christmas spirit with all of
you.

What better for Christmas than a Christmas tree laden with
ornaments made from your wishes?
With your commitment of our firm and creativity we succeded in
creating a Christmas tree that stood out because of your
inspiration.

Together, we can go even further and bring to life our firm
aspiration “Anticipate tomorrow. Deliver Today.”
Wishing you good health, happiness, and success in the coming
year and all to follow.
Happy New Year!


Click to View FlipBook Version