The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by parochienieuws.barrier, 2018-12-23 11:06:07

Parochienieuws nr 26 24 december 2018

Het nieuws van de Barrier

PAROCHIENIEUWS

EDITORIAAL Nr 26 24 december 2018

Hebben jullie het ook gezien ? Uitnodiging

De kerststal werd weer van stal ge- NIEUWJAARSRECEPTIE
haald en traditiegetrouw weer opge-
bouwd op de hoek van de kerk. Dank Zondag
je wel aan de helpende handen die er- 20 januari 2019
aan houden om elk jaar een beetje
kerstsfeer in onze parochie te bren- parochiezaal
gen.
Nog niet zo lang geleden, toen er nog vanaf 10.30 uur
een middernachtmis werd opgedragen tot 13.00 uur
in de kerstnacht, werd er aan de stal
een vuurkorf geplaatst. Na de mis kon-
den alle aanwezige kerkbezoekers el-
kaar dan een zalig kerstfeest wensen
bij een borrel of een glaasje gluhwein.
Zo werd de kerstnacht toch een beetje
specialer. Jammer dat deze ontmoe-
tingskans niet meer kan doorgaan.
Maar er is een nieuwe gelegenheid om
elkaar het beste te wensen voor het
nieuwe jaar.
Laat deze unieke kans niet voorbij-
gaan ! Het wordt gezellig.

voor alle inwoners

van de Barrier

Ons nieuwjaarsgeschenk :
1 gratis consumptie

Welkom !!

EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 29 december :
18.30 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel.
Zondag 30 december
10.00 u. Eucharistieviering in Kolonie.
Dinsdag 01 januari
09.00 u. Eucharistieviering in Kolonie..
Donderdag 03 januari
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding.
Zaterdag 05 januari :
18.30 u. Eucharistieviering voor overledenen.
Lektor: Ben Dekkers
Zondag 06 januari :
10.00 u. Eucharistieviering in Lutlommel
Donderdag 10 januari
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding.

Priesters:
De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).
Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42
Rina Maes : GSM 0474 26 50 18
Wie contact wil met een van de parochiepriesters kan bellen
naar:
E.H. Giel Poets, Onderwijsstraat 48 (Lommel); tel. 011/ 54 09 67

Gebed bij het Evangelie

6 januari 2019 – Openbaring des Heren (jaar C)
(Matteüs 2, 1-12)

Heer Jezus Christus,
U bent Gods koning voor ons,
zijn grote herder,
onze liefdevolle redder.
Ik geef me aan U over.
Ik eer U met heel mijn persoon.
Ik aanbid U als mijn God.
Moge iedere mens U eren.
Geef allen uw redding,
vandaag en alle dagen.
Amen.

(Eric Haelvoet ‘Hij kon zien’)

2019

Moge de wind altijd in je rug blazen
Moge de zon warm op je gezicht schijnen
Moge de regen zacht op de velden vallen

Moge wonderen groot en klein
Dit jaar op jouw pad komen.

Met OKRA naar Operette

Een nacht in Venetië

In 2019 staat er voor OKRA een unieke en prachtige operette beleving
op het programma. We kozen voor u de operette Een nacht in Vene-
tië van Johann Strauss Jr.. Dit is een van de meest gespeelde werken
uit zijn operette repertoire.

Laat je meeslepen door de sprankelende muziek van walsenkoning Jo-
hann Strauss jr., vol bekende melodieën zoals Caramello's gondel-
lied en de Lagunenwals. Een lach en een traan zullen in dit volksstuk
niet ontbreken!

Dit top-evenement vindt plaats
op DINSDAG 9 APRIL 2019 om 14 uur
in het Cultureel Centrum van Hasselt.

De inkom bedraagt €22 voor OKRA-leden en €27 voor niet-leden.

Hoe bestellen?
• Via OKRA Lommel en wel tot en met 4 januari::
 tel. 011 54 07 86 (Gerard Vande Weyer)
email: [email protected]
 Daarna betalen op rekening nummer BE65 8334 8529 4296 van OK-
RA vzw Gewest Lommel met de vermelding:naam - trefpunt - telnr. -
operette 09/04/2019 - aantal kaarten
 De kaarten worden je dan bezorgd via de trefpuntverantwoordelijke
 Via OKRA Limburg VANAF 7 januari 's morgens vanaf 8 uur:
 tel. 011 26 59 30 (Patricia Schoenaers)
email: [email protected]

 vervolgens ontvangt u een overschrijvingsformulier ter betaling van de be-
stelde kaarten

de kaarten ontvangt u per post na betaling van het bedrag ten laatste 2 weken
voor de voorstelling

Nogmaals, snel zijn is de boodschap!

Voor meer inlichtingen over de operette kan je ook steeds terecht bij:

Jeannine van Och : tel. 011/541129 - [email protected]

Mark Jansen : tel. 0499 73 15 72 - [email protected]

André Vandenberk : tel. 0498 57 08 98 - [email protected]

AANDACHT
NIEUW E-MAILADRES

We willen onze trouwe lezers ervan op de hoogte brengen dat het e-
mailadres van het Parochienieuws vanaf 1/1/2019 zal veranderen.
Het nieuwe adres is: [email protected]
Als je dus iets wil sturen naar het parochienieuws gelieve het nieuwe
adres te gebruiken. Pas dit nu reeds aan in je adresboek!
Het oude e-mailadres: [email protected] zal kort na
nieuwjaar niet meer in gebruik zijn.

Kerstprijspuzzel

Naam inzender : ……………...………………………….………………..

Adres : …………………………………………………………...

Oplossing :
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Schrap bovenstaande woorden in het rooster links.
De woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links
en diagonaal zowel van boven naar beneden als van beneden naar bo-
ven staan.
Nadat je alle woorden geschrapt hebt, blijven er een aantal letters over
die samen een zin vormen.

De gevonden zin kan je doorgeven aan de redactie van het parochie-
nieuws via [email protected]

Je mag de oplossing ook binnenbrengen in het parochiaal secretariaat,
Leuken 93 of in de brievenbus van het secretariaat deponeren en dit ui-
terlijk tot 15 Jan 19.

Vergeet zeker niet je naam en adres te vermelden.!
Uit de goede inzendingen worden 4 winnaars geloot op de nieuwjaarsre-
ceptie van 20 Jan in de parochiezaal
We hebben 3 flessen wijn en 1 fles cava voor de winnaars.
Succes !!

KERSTFEEST
19 December 2018

Afgelopen woensdag hield Femma haar kerstfeest. Het begon al met
een hindernis, want men was in de zaal de verwarmingsketel aan het
vervangen en daardoor was er geen verwarming. Gelukkig was de ver-
antwoordelijke van de zaal ook in kerststemming: hij liet ons niet in de
kou zitten. Dankzij een warmtekanon en een heleboel elektrische vuur-
tjes was het soms zelfs even te warm.

Bij het binnenkomen kreeg iedereen een lekker aperitiefje. We begonnen
het feest met een stemmige kerstbezinning in het teken van Welzijns-
zorg. Daarna werden we vergast op een lekker buffet met daarna ijstaart.
De toneelgroep Hand in Hand bracht voor ons een mooi kerststuk dat
ons toch even deed nadenken. Iedereen kreeg nog een cadeautje mee
als aandenken aan dit gezellig feest.

Gelukkig hebben we na zo een dag ook nog de steun van OKRA, waar-
mee we een uitwisselingsproject hebben: zij komen ons helpen op ons
feest en wij gaan hen helpen als ze feesten. Zo blijft het voor iedereen
haalbaar en aangenaam.
Hopelijk wordt het voor iedereen thuis ook een fijn kerstfeest.

AGENDA

02 Jan: bestuursvergadering - 20.00 u - zaal boven
06 jan : Klotsenbossentocht - 09 u-15 u - zaal

07 jan : bestuursvergadering - 20 u - kleine zaal
09 jan: Alles-Kan-café - 20 u - kleine zaal

21 jan : personeelsvergadering - leraarslokaal - 16 u

31 dec: Bestuursvergadering 17u00 Kleine zaal

Ruilclub 05 jan : ruildag - 10u tot 16u - grote zaal

Parochieteam 14 jan : parochieteam - 19u30 - ten huize van

14 jan : vergadering buurtwerking - 19u30
06 jan : Activitiet - ’t Bjöske

Voetbalkalender

05 jan Stort - KWB 16u

Nieuwjaarsreceptie KWB&Stort 16u

12 jan KWB - Lunca Trapkens 14u30

Bosuilen - Stort B 14u

Stort A - Lansiers 15 u

Citaat

Louis Verbeeck (Vlaams schrijver 1932 - 2017 )

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00

www.mznl.be

APOTHEEK : Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.

De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse
apotheken en op www.apotheek.be.
Centraal nummer : 078-05 17 33 22u - 9u) - zonaal tarief.

Deze lijst is onder voorbehoud !

26 dec Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62
27 dec Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
28 dec Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62
29-30 dec Ap Sevens, Molsekiezel 227, tel 011 54 04 61
31 dec Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
01 jan Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
02 jan Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
03 jan Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
04 jan Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
05 jan Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
06 jan Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
07 jan Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden,
enz.: lommel.rodekruis.be of GSM 0488 70 63 74 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:
Parochiaal secretariaat

Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42

Reserveren parochiezaal:

Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 01 januari 2019.
De redactie: is te bereiken op :
[email protected]


Click to View FlipBook Version