The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by parochienieuws.barrier, 2019-01-21 12:53:30

Parochienieuws nr2 21 januari 2019

het nieuws van de Barrier

PAROCHIENIEUWS

Nr 02 - 21 januari 2019

EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 26 januari :
18.30 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel.
Zondag 27 januari
10.00 u. Eucharistieviering in Kolonie.
Donderdag 31 januari
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding.
Zaterdag 02 februari :
18.30 u. Gesticht jaargetijde voor Hendrik Scheelen,
Maria Voets en kinderen.
Gesticht jaargetijde voor Alfons en Rosalie Vanroten.
Jaargetijde voor Elisa Kesters en Michel Van Hove.
Jaargetijde voor Frans Mertens, Elisabeth Brans en
overleden familieleden.

.

OMHALING VOOR KERK EN PAROCHIE
Lektor: Erik Maes
Zondag 03 februari :
10.00 u. Eucharistieviering in Lutlommel.
Donderdag 07 februari
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding.

Priesters:
De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).
Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42
Rina Maes : GSM 0474 26 50 18
Wie contact wil met een van de parochiepriesters kan bellen naar:
E.H. Giel Poets, Onderwijsstraat 48 (Lommel); tel. 011/ 54 09 67

Gebed bij het Evangelie

3 februari 2019 – 4de zondag door het jaar (jaar C)
(Lucas 4, 21-30)

Heer Jezus,
Gij zijt de beloofde profeet,
en meer dan dat:
Zoon van uw en onze Vader.
Gij spreekt woorden vol genade.
Gij zijt de Gezalfde, de Messias,
die armen, blinden, onderdrukten
en allen die in nood zijn
het blijde nieuws van Gods genade,
van genezing en bevrijding brengt.
Vrij en vrank verlaat Gij de plaats,
waar men U verbant.
Geef uw genade aan wie lijdt,
vooral aan hen
voor wie het leven zwaar is.
Amen.

(Eric Haelvoet ‘Hij kon zien’)

Overlijdens

De familie deelt u het overlijden mee van Willy van Och.
Willy overleed op 61 jarige leeftijd in De Wiek te Hamont waar hij zijn
laatste rustplaats kreeg in het Boskerkhof.

We vernamen het overlijden van mevrouw Jet Poets.
Jet was actief in onze parochie als voorzitster van (toen nog) KAV en ze
was jarenlang de bezielster van de Eucharistische
Gebedsgroep.
Namens onze parochie bieden we de familie ons christelijk
meeleven aan.

VAN FEDERATIE LOMMEL-OOST NAAR PASTORALE EENHEID ‘DE HEILIGE
FAMILIE’

De vier parochies van de federatie Lommel-Oost (Barrier, Heide
Heuvel, Kolonie en Lutlommel) werken reeds vele jaren samen.
De veranderende maatschappelijke omstandigheden zetten ons
aan om deze samenwerking te versterken door op weg te gaan
naar een Pastorale Eenheid, aangepast aan de noden en de
mogelijkheden van deze tijd.

Pastorale eenheid: de Heilige Familie

Een veranderde samenwerking vraag ook om een nieuwe naam.
Daarom kozen we om de naam Federatie Lommel-Oost te wijzi-
gen in pastorale eenheid: de Heilige Familie.
Voor ons christenen, is Jezus Christus de centrale figuur. Hij leidt
ons naar God. Bij zijn geboorte was er voor Hem geen plaats in
Bethlehem. Hij werd buiten Bethlehem, in een stal, geboren. Ma-
ria en Jozef moesten met Jezus op de vlucht naar Egypte om te
ontsnappen aan de doodsbedreiging die uitging van koning
Herodes. Pas na vier jaar kon het gezin terugkeren naar Naza-
reth. Daar groeide Jezus op in een warm gezin. Maria was een
gelovige vrouw en begenadigd door God. Jozef was een zorgza-
me vaderfiguur. Toen Jezus 12 jaar was, vonden Maria en Jozef
Hem in de tempel waar Hij de schriften las en uitlegde. Zo werd
voor gelovigen duidelijk dat Hij een bijzondere relatie had met
God, die Hij zijn Vader noemde.
Het gezin van Jezus, Maria en Jozef staat centraal voor onze
pastorale eenheid, model voor de geloofsgemeenschap die wij
willen vormen. We willen een warme en gastvrije gemeenschap
vormen met Jezus in ons midden. Maria is voor ons het voor-
beeld van trouwe gelovige en Jozef het model van zorgzaam-
heid voor anderen. We hebben een bijzondere aandacht voor
gezinnen én voor alleenstaanden, allen behoren ze tot de grote
gelovige familie die onze pastorale eenheid wil zijn. Daarom ko-
zen we voor de Heilige
Familie als patroonheilige van onze pastorale eenheid. .

Samenwerking in de pastorale eenheid

De term ‘Pastorale eenheid’ geeft reeds aan dat we gaan werken als
een eenheid, het moet niet overal hetzelfde zijn, het is meer een net-
werk van geloofskernen waarbij een gemeenschappelijk pastoraal be-
leid gevoerd wordt. Een verdere samenwerking schept ook nieuwe
kansen.

In de pastorale eenheid neemt de eucharistieviering op zondag een
centrale plaats in. Tevens willen we een verzamelbeweging van gelovi-
gen naar een gemeenschappelijke zondagseucharistie bevorderen. Dit
betekent dat we in onze pastorale eenheid één vaste zondagskerk zul-
len hebben waar iedere zondag om 10.00 u. de eucharistie wordt ge-
vierd.
De kerk van Heide Heuvel is gekozen als onze zondagskerk.
Vanaf 10 maart 2019 zal daar iedere zondag om 10.00 u. een
eucharistieviering zijn.
In de andere parochies zal er eens per maand, op zaterdag,
om 18.30 u. een eucharistieviering doorgaan.

Naast liturgie is ook een verdere samenwerking voor catechese inge-
zet. Later volgt nog meer samenwerking voor de diaconie, de aandacht
voor de meest kwetsbaren in onze pastorale eenheid.

RUILCLUB KRUISPUNT

Beste verzamelaar (ster) :
Het is ons een genoegen om de activiteiten 2019 voor te stellen.
Voor verzamelaars is er altijd wat te bekomen wat interessant is.
Voor niet-verzamelaars is het de moeite om eens een kijkje te komen ne-
men en kennis te maken met ruilclub KRUISPUNT;

Ruildagen 2019

02 februari - 02 maart - 06 april - 04 mei - 01 juni - 06 juli
03 augustus - 07 september -05 oktober - 02 november
07 december .

Op onderlijnde data gaat de ruildag door in
Brasserie - Feestzaal DE BARRIER, Luikersteenweg 234.

De andere ruildagen gaan door in de parochiezaal Barrier.

Het standgeld is € 4,00 (leden € 3.50) per tafel.
Hiervoor krijgt men 1 koffie per tafel.
Leden betalen € 2,00 inkom (op vertoon van de lidkaart)
Niet-leden betalen € 3,00
Consumptiebonnen : 3 voor € 5,00.

Iedereen kan lid worden.
Het lidgeld bedraagt € 8,00 per persoon. (tot 15 jaar € 3,00).
Gelieve hiervoor contact op te nemen met het bestuur tijdens de ruilda-
gen.

Verdere inlichtingen bij het bestuur of bij
Jean Vanvelthoven
Schoolstraat 70, 3920 Lommel - +32 472 557 173

Email : [email protected]

AGENDA

06 feb: bestuursvergadering - 20.00 u - zaal boven
16 feb: kickertornooi - 19u30 - grote zaal.

23 jan : kookles - 19u30 - zaal
04 feb : bestuursvergadering - 20 u - kleine zaal
06 feb: Alles-Kan-café - 20 u - kleine zaal

18 feb : personeelsvergadering - leraarslokaal - 16 u

28 jan: bestuursvergadering 17u00 Kleine zaal

Ruilclub 02 feb : ruildag - 10u tot 16u - grote zaal
Parochieteam 11 feb : parochieteam - 19u30 - ten huize van

11 feb : vergadering buurtwerking - 19u30
03 feb : Activiteit - ’t Bjöske

Voetbalkalender

02 feb Vreyshorring - KWB - 14.30u
09 feb Stort A - Germinal 15.u
Stort B - Weyerken Vet 15u
KWB - Vriendenkring 14u30
Schijf - Stort A 13.15u
Stormvogels - Stort B 14 u

Citaat

Alle dingen die ik graag doe, zijn immoreel, bij wet verboden,
of slecht voor mijn figuur.

Alexander Woolcott (Amerikaans criticus 1887-1943)

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00 www.mznl.be

APOTHEEK :

De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse
apotheken en op www.apotheek.be.

Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.

Deze lijst is onder voorbehoud !

22 jan Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62
23 jan Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
24 jan Ap Wouters, Balendijk 78, tel 011 60 60 02
25 jan Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
26 jan Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
27 jan Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
28 jan Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
29 jan Ap Wouters, Balendijk 78, tel 011 60 60 02
30 jan Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
31 jan Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
01 feb Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
02-feb Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62
03 feb Ap Moonen, Stationsstraat 247, tel 011 54 68 70
04 feb Ap Moonen, Stationsstraat 247, tel 011 54 68 70

Wachtdienstregeling - 22u00 tot 09u00.

Telefoneer naar het centraal nummer : 078/05 17 33 (zonaal tarief)
RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-

mel.rodekruis.be of GSM 0471 62 70 88 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:

Parochiaal secretariaat

Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42

Reserveren parochiezaal:

Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 29 januari 2019.
De redactie: is te bereiken op : [email protected]


Click to View FlipBook Version