The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Irma Niza, 2019-12-24 11:56:35

BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK 2020

BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK 2020

Keywords: BMPSKBK2020

1|BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK

NAMA AGENSI SK BUKIT KETERI
KOD SEKOLAH 02400 BESERI PERLIS
N0. FAKS
E-MAIL BUKU
LAMAN WEB PENGURUSAN

2020

: SK BUKIT KETERI
: RBA 0089
: 04-9387477
: [email protected]
: [email protected]

Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi;
manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang
menyebabkan kemundurannya. Jadilah anda seorang yang berfikiran cemerlang.

2|BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK

KATA ALUAN GURU BESAR

Assalamualaikum w.b.t
Segala puji untuk Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Selawat dan salam untuk Rasul junjungan,
rahmat sekalian alam.

Saya mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan Sekolah kerana telah berjaya
menghasilkan buku ini yang menjadi panduan kepada warga SKBK untuk merancang dan melaksanakan segala
aktiviti pada 2020.

Setiap saat kita sentiasa dicabar oleh perubahan yang sifatnya bukan lagi lokal tetapi global. Dunia
pendidikan sering berubah sesuai dengan perubahan semasa. Kita perlu sentiasa bersedia dalam setiap aspek
mental, fizikal dan spiritual untuk mengikuti perubahan. Setiap gerak mempunyai kesan secara langsung terhadap
kita kerana putaran global adalah putaran perdana yang mempengaruhi seluruh putaran lain. Kelekaan kita walaupun
sesaat menjadikan kita dibawa arus orang lain yang menuju ke destinasi yang lain.

Kita harus melakukan sesuatu yang “luarbiasa” untuk menghasilkan “yang luarbiasa”. Perancangan yang teliti
dan relevan akan menjana kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Matlamat dan objektif akan dapat
dicapai hasil daripada perancangan yang bijak dan teratur. Kerjasama dan komitmen dari semua warga sekolah dan
penglibatan komuniti setempat dapat merealisasikan impian menjadi kenyataan dan kalau kita dapat melakukannya,
kita telah membuat lonjakan yang bermakna untuk diri kita semua.

Bermula dengan muafakat, usaha yang tekun dan sikap taat setia akan membuahkan hasil yang cukup
berkualiti tinggi.Semoga dengan terhasilnya dokumen ini, ianya boleh menjadi pemangkin bagi menjana budaya kerja
cemerlang untuk SKBK 2020 seterusnya.
Sekian dan terima kasih.
MOHD NASIR BIN MOHD NOOR
Guru Besar
SK Bukit Keteri

3|BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK

1. HALA TUJU SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KETERI
 Ke arah kecemerlangan ilmu.
 Keunggulan kepimpinan dan pengurusan.
 Kemantapan sahsiah.
 Cinta akan negara.

2. MOTO SEKOLAH 2020
Kepimpinan Bertransformasi Menjana Warga Sekolah Berkualiti

3. ISU UTAMA SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KETERI
 Imej Sekolah Kebangsaan Bukit Keteri.
 Patriotisme dan cinta akan negara.
 Kepimpinan dan murid bermaklumat.
 Kualiti akademik dalam peperiksaan awam.
 Persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif.
 Penglibatan dan kegiatan cergas dalam kokurikulum.
 Pembinaan insan dan sahsiah pelajar.
 Kualiti semua mata pelajaran.
 PSS yang bermaklumat, mantap dan berkualiti.
 Mempergiatkan Google Classroom
 Ponteng sifar.

4. KURIKULUM
 Penyeliaan dan pemantauan dalam urusan kurikulum.
 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum.
 Mesyuarat Panitia.
 Pencerapan Mengikut Standard 4 SKPM 2010.
 Pemeriksaan kerja bertulis murid.
 Program pemulihan khas kepada murid yang lemah.
 Program peningkatan prestasi akademik dari Tahun 1 hingga Tahun 6.
 Keputusan 80 % lulus keseluruhan dalam peperiksaan UPSR.
 Keputusan 10 % cemerlang 6A dalam peperiksaan UPSR.
 Markah minimum dalam semua pentaksiran ialah 50 %.

5. KECERIAAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN
 Bangunan dan kawasan sekolah serta persekitarannya.
 Bilik darjah.
 Makmal Komputer.
 Pusat Sumber Sekolah.
 Kantin.
 Bilik-bilik air.
 Bilik-bilik khas.
 Dewan sekolah
 Surau

6. PEMBANGUNAN INSAN, SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID
 Sekolah bebas daripada masalah salah laku.
 Meminimumkan masalah disiplin murid.
 Murid beriman dan bertaqwa serta seimbang antara rohani dan jasmani.
 Murid-murid beradab dan berakhlak mulia.
 Memastikan bantuan diberikan kepada murid yang layak.
 Memastikan murid berada dalam keadaan selamat, selesa dan harmoni.

7. PENGLIBATAN MENYELURUH.
 Mewujudkan budaya kerja berpasukan.
 Sekolah sentiasa terurus.
 Kecemerlangan dalam semua bidang.

4|BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK

8. PENGURUSAN KEWANGAN
 Diurus dalam keadaan bersistem, kemas dan berkualiti.
 Ada sistem pemantauan.
 Ada surat penurunan kuasa.
 Penyata kewangan sentiasa disediakan dengan lengkap.
 Akaun sekolah sentiasa „BERSIH‟ dan ”TIDAK BERTEGURAN ”.

9. TEKNOLOGI MAKLUMAT
 Murid-murid menguasai Teknologi Maklumat.
 Melengkapkan sekolah dengan kemudahan-kemudahan teknologi maklumat dari semasa
ke semasa.
 Memberi latihan kepada staf untuk menguasai teknologi maklumat dari semasa ke
semasa.
 Pembestarian sekolah.
 Mempergiat google classroom.

10. KOKURIKULUM
 Penglibatan sekolah dalam kokurikulum sepanjang tahun.
 Penglibatan semua murid tahun tiga dan tahap dua dalam kegiatan permainan, pasukan
beruniform, persatuan dan kelab.
 Mengambil bahagian dalam acara tertentu sukan dan permainan, pasukan beruniform di
peringkat kawasan, negeri dan kebangsaan.

11. HARAPAN GURU BESAR
 Sistem pengurusan sekolah yang kemas dan berkesan.
 Guru mengajar dan murid belajar.
 Keputusan peperiksaan UPSR yang semakin meningkat.
 Budaya dokumentasi dalam semua urusan.
 Sekolah dan persekitaran yang ceria dan menarik.
 Persaudaraan, kerja berpasukan dan permuafakatan dalam kalangan kakitangan sekolah.
 Hubungan yang baik dan mesra dengan Jabatan Pendidikan Negeri, semua institusi dan
agensi awam serta swasta.

5|BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK

RUKUN NEGARA

Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-
cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN TONGGAK DUA BELAS
KEBANGSAAN
 KESERONOKAN BEKERJA
Pendidikan di Malaysia adalah  PENGARUH TELADAN
suatu usaha berterusan ke arah  PENINGKATAN BAKAT
lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan  KEUTAMAAN KESABARAN
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari  NIKMAT MENCIPTA
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan  MENGHARGAI MASA
 KEBIJAKSANAAN BERKHIDMAT
kepatuhan kepada Tuhan.  KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS
Usaha ini adalah bertujuan  KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN
untuk melahirkan warganegara Malaysia  KEMULIAAN KESEDERHANAAN
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,  KETINGGIAN PERIBADI
be2r.a6kh.2lakTmeumliau, bdeurgtaangogluenhgjajawwabadtaannbkeurakesuapadyiasainplminendcaapnai  KEKUATAN SIFAT BAIK HATI
peng2ak.e6ws.ea3jsahstKeerukaroasnluadshir.pi seerrltaakmseamnbaearnikatnusguamsbadnagnantaterMhaednagp utip
samkephaarhmodnaiannmdaanskuemkkakamnukraentkoenlugarsgaa,mmpasayharsaekactadraTn negara.

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

 BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN
 BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
 BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI
 BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN KEMESRAAN
 BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA
 BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

6|BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK

S
E
K

7|BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KETERI,

02400 BESERI, PERLIS.

NO. TEL / FAKS : 04 - 9387477 KOD SEKOLAH : RBA0089

Email : [email protected]

Laman Web : [email protected]

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera“

MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
“Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara“

MOTO SEKOLAH
Cita Usaha Jaya

GARISAN LUAR
Persepaduan dan penggemblengan komuniti

ke arah kecemerlangan

BUKU PUTIH KUNING
Melahirkan insan berilmu , Kedaulatan negara beraja dan
berhati luhur,mulia dan bersih
berperlembagaan
KOMPUTER BIRU
Penguasaan kemahiran komputer (ICT)
Perpaduan
LOKASI SEKOLAH MAROON
Semangat juang yang tinggi

PUTIH
Hati yang luhur dan suci

8|BUKU MANUAL PENGURUSAN SKBK

LAGU SEKOLAH

Berkat tekad dan azam yang tinggi CITA ULSAAGHAUJSAEYAKOLAH
Kita atur langkah bestari
Mencerna potensi diri
Menggapai insan sejati

Sekolah Kebangsaan Bukit Keteri
Segalanya bermula di sini
Bersama mencanai minda
Menempa cita jaya

Chorus
S.K Bukit Keteri
Sekolahku tercinta

Sentiasa di hati
Cita usaha jaya ( ulang chorus )

Cita usaha jaya………………………………..
Ciptaan : En.Nayan b Sulaiman

BUDAYA SEKOLAH

1. Memahami dan menghayati

1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

1.1.2 Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah.

2. Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, Jabatan Pendidikan dan
Kementerian Pendidikan pada setiap masa.

3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.

4. Menentukan objektif setiap tugas.

5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.

6. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.

7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.

8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

9. Kepimpinan melalui teladan.

10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.

11. Beru9s|aBhaUmeKmpUertinMgkaAtkaNn UilmAu dLan kPemEahNiraGn. U R U S A N S K B K

12. Kerja adalah ibadah.

Sentiasa di hati
Cita usaha jaya ( ulang chorus )

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Sekolah Kebangsaan Bukit Keteri berikrar dan berazam akan melaksanakan segala amanah untuk
mempertingkatkan lagi potensi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek (JERI ) selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dengan :

 Memastikan semua prasarana sekolah berada dalam keadaan baik dan berfungsi sebelum sesi
persekolahan bermula.

 Memastikan semua mesyuarat pengurusan sekolah telah dijalankan dalam minggu terakhir cuti
persekolahan sebelum sesi persekolahan bermula.

 Setiap murid telah menerima buku teks sebelum sekolah dibuka.

 Memastikan bahawa setiap murid mempunyai sebuah kerusi dan sebuah meja pada hari pertama
persekolahan.

 Sesi pengajaran dan pembelajaran akan bermula pada hari pertama persekolahan.

 Memastikan semua guru akan sentiasa bersama murid-murid sepanjang sesi pengajaran dan
pembelajaran.

 Semua guru berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan murid yang tamat persekolahan
telah menguasai 3M,Khatam Al-Quran serta sifar disiplin (sahsiah terpuji).

 Keputusan Ujian Persekolahan diserahkan kepada murid / waris selewat-lewatnya 3 minggu dari
tarikh akhir ujian / peperiksaan.

 Memastikan setiap murid yang akan menyertai aktiviti kokurikulum dari sekolah mendapat
kebenaran ibu bapa / waris terlebih dahulu.

PERINTAH AM BAB D – DISIPLIN

1. Seorang pegawai pada setiap masa dan waktu menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada
Yang Di Pertuan Agong, negara dan kerajaan.

2. Seorang pegawai tidak boleh:

2.1 membelakangkan kewajipan awamnya kerana kepentingan peribadi.
2.2 menggunakan kedudukannya kerana kepentingan peribadi.
2.3 kurang kecekapan dan inovasi.
2.4 tidak jujur.
2.5 tidak bertanggungjawab.
2.6 ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah

sebagai ingkar perintah.
2.7 menerima atau memberi keraian dengan tujuan mempengaruhi.
2.8 meminjam wang atau menjadi penjamin.
2.9 menanggung kesusahan berat kerana keberhutangan.
2.10 tidak hadir bertugas tanpa cuti atau sebab yang diluluskan.
2.11 dilarang bergiat cergas dalam politik tanpa kebenaran.
2.12 dilarang berniaga / mendapat upah daripada mana-mana institusi.

10 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

SENARAI NAMA DAN NO.TELEFON GURU-GURU & ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA TAHUN 2020

BIL NAMA JAWATAN NO.TELEFON
1 MOHD NASIR BIN MOHD NOOR GURU BESAR 012-4255645
2 NORHAYATI BT ABDULLAH GPK PENTADBIRAN DAN KURIKULUM 013-4885772
3 ZARODAH BT ISMAIL GPK HAL EHWAL MURID 010-3986907
4 BAKHTIAR IDZUAN BIN BAHARUDIN GPK KOKURIKULUM 011-32743232
5 ABDUL RAMDZHANI BIN ABDUL RAHMAN GURU PENOLONG MATEMATIK 012-5607681
6 ADIMAR BT MAT ISA @ MAT HASSAN GURU PENOLONG PAI 012-9320673
7 MOHD HAFIZI B SHAHIBI GURU PENOLONG PJ 017-4696680
8 ALINA BT AHMAD GURU PPKIBP 012-4198940
9 AMIRULHAFIS BIN MARODZI GURU PENOLONG MATEMATIK 012-6174127
10 ANAS ISWANDI BIN ALI GURU PENOLONG PAI 012-5296636
11 ANITA BT REJAB GURU PPKIBP 019-5226675
12 HAKIMAH BT MAHAMAD SAH GURU PRASEKOLAH 019-4560802
13 HASLIZA BT OTHMAN GURU PENOLONG BM 019-5519115
14 HAZLIN BT KHALID GURU PENOLONG MATEMATIK 019-5783077
15 IRMA NIZA BT MOHD SAAD GURU PENOLONG BA 017-5237315
16 MAHAZIR BIN JUSOH GURU PPKIBP 013-4075550
17 CHEK AZIS B AHMAD GURU PENOLONG B.MELAYU 017-5673301
18 MOHD RAFIQ BIN RAMLI GURU PENOLONG PENDIDIKAN SENI 019-4445810
19 MOHAMAD JAILANI BIN HUSSIN GURU PENOLONG MUZIK 019-4717844
20 MUHD BUKHARIE BIN. MOHAMAD GURU PPKIBP 017-5678840
21 NAZIRAH BT CHE LAH GURU PENOLONG PAI 012-4137175
22 NUR AFIFAH BT JAAFAR GURU PENOLONG BI 013-2229304
23 NORAIZAH BT ABDUL GURU PENOLONG BI 011-37231024
24 NORHAFIZAH BT SAAD GURU PENOLONG PAI 011-20730023
25 ZAMZURI BT YAHYA GURU PENOLONG MATEMATIK 019-4002879
26 NORMAH BT YUSOFF GURU PENOLONG PAI 012-4247850
27 RADIYAH BT MOHAMAD GURU PENOLONG PAI 011-14482041
28 ROHIJAH BINTI MUBIN GURU PENOLONG B.MELAYU 019-4658974
29 RUZIANI BT ISMAIL GURU PEMULIHAN 019-3803736
30 SHAIDATUL WIDA BT MAT SARIP GURU PENOLONG PJ 012-6862764
31 SITI AISHAH BT MAT SAHIR GURU PRASEKOLAH 013-4013730
32 SITI AISHAH BT ISHAK GURU PENOLONG BM 011-16968345
33 SYARIFAH ILMIYAH BT SY ABD HAMID GURU PENOLONG SAINS 014-2400097
34 SURI BT JOHARI GURU PENOLONG SAINS 017-6605044
35 YUSMAWATI BT YAAKUB GURU PPKIBP 012-2992032
36 ABD RAZAK B TAIB GURU PPKIBP 012-5736318
37 NOOR ZIAH BT SAAD GURU PPKIBP 019-5696825

ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA

1 RAHANA BT IBRAHIM PEMBANTU TADBIR 017-5241629
012-4487050
2 RUSLINDA BT RASLI PPM 012-5688187
013-4867552
3 ROZITA BT IBRAHIM PPM ( PPKIBP ) 017-4232363
013-4506147
4 SYAMSUL BADRYAH BT SUDIN PPM 017-4564887

5 NUR AFNIE BINTI ROSLAN PPM ( PPKIBP )

6 NUR NADIA BT ZAINON ABIDIN PPM ( PPKIBP )

7 JASMANI BIN JAAFAR PEMBANTU OPERASI

11 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL

12 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

HARI-HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI PERLIS 2020

BIL. HARI-HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

1 Tahun Baru Cina 25 JANUARI 2020 DAN SABTU DAN AHAD
2 Hari Pekerja 26 JANUARI 2020

1 MEI 2020 JUMAAT

3 Israk dan Mikraj 22 MAC 2020 AHAD

4 Hari Wesak 7 MEI 2020 KHAMIS

5 Hari Ulang Tahun Keputeraan DYMM Raja Perlis 17 JULAI 2020 JUMAAT

6 Hari Keputeraan D.Y.M.M SPB YDP Agong 6 JUN 2020 SABTU

7 Hari Nuzul Al-Quran 10 MEI 2020 AHAD
8 Hari Raya Aidilfitri
9 Hari Kebangsaan 24 MEI 2020 DAN AHAD DAN ISNIN
10 Hari Raya Aidiladha 25 MEI 2020
11 Hari Malaysia
31 OGOS 2020 ISNIN

31 JULAI 2020 DAN JUMAAT DAN
1 OGOS 2020 SABTU

16 SEPTEMBER 2020 RABU

12 Awal Muharram /Maal Hijrah 20 OGOS 2020 KHAMIS

13 Hari Deepavali 14 NOVEMBER 2020 SABTU

14 Maulidur Rasul 29 OKTOBER 2020 KHAMIS

15 Hari Krismas 25 DISEMBER 2020 JUMAAT

Catatan : *** Tertakluk kepada pindaan
Peringatan :

1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang berikutnya
hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am
maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.

2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan Hari
Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.

13 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

KALENDAR 2020

14 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KETERI, 02400 BESERI, PERLIS
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TEMA PENTADBIR
GURU BESAR
01.01.2020 1.MOHD JAILANI B HUSSIN SAYANGI DIRI
1 03.01.2020 2.ROHIJAH BT MUBIN PENERAPAN NILAI :
3.HAKIMAH BT MAHAMAD SAH KASIH SAYANG
4.RUZIANI BT ISMAIL TERHADAP IBUBAPA
TAZKIRAH : EN ANAS
ISWANDI B ALI

SAYANGI KELUARGA

2 06.01.2020 1.ABDUL RAMDZHANI B ABD RAHMAN PENERAPAN NILAI : GPK
10.01.2020 2.ADIMAR BT MAT ISA@HASSAN KASIHSAYANG PENTADBIRAN
3.ALINA BT AHMAD TERHADAP ADIK
4.HASLIZA BT OTHMAN BERADIK
TAZKIRAH : PN

NORMAH BT YUSOFF

1.ANAS ISWANDI B ALI SAYANGI KOMUNITI
SEKOLAH
13.01. 2020 2.HAZLIN BT KHALID PENERAPAN NILAI : GPK HEM
KASIH SAYANG
3 17.01. 2020 3.IRMA NIZA BT MOHD SAAD TERHADAP KAWAN-
KAWAN
4.NAZIRAH BT CHE LAH TAZKIRAH : PN
NAZIRAH BT CHE LAH

4 20.01. 2020 1.AMIRULHAFIS B MARODZI CINTA AKAN NEGARA GPK
24.01. 2020 2.NORAIZAH BT ABDUL PENERAPAN NILAI : KOKURIKULUM
3.NORHAFIZAH BT SAAD SAYANGI NEGARA
TAZKIRAH : PN
4.NORMAH BT YUSOFF RADIYAH BT
MOHAMAD

CUTI TAHUN BARU CINA

25 JANUARI 2020 HINGGA 26 JANUARI 2010

SEKOLAH

1.MAHAZIR B JUSOH PENYAYANG
PENERAPAN NILAI :
27.01. 2020 2.RADIYAH BT MOHAMAD ADAB SEMASA DI GURU BESAR
SEKOLAH
5 31.01. 2020 3.SHAIDATUL WIDA BT MAT SARIP TAZKIRAH : PN ADIMAR

4.SITI AISHAH BT MAT SAHIR

BT MAT ISA@HASSAN

1.MOHD RAFIQ B RAMLI SENTUHAN SELAMAT
PENERAPAN NILAI :
6 03.02. 2020 2.SITI AISHAH BT ISHAK HORMAT GPK
07.02. 2020 3.SY ILMIYAH BT SY ABD HAMID MENGHORMATI PENTADBIRAN
4.MOHD HAFIZI B SHAHIBI TAZKIRAH : PN
NORHAFIZAH BT SAAD

15 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

1.MOHD BUKHARIE B MOHAMAD SOPAN SANTUN
TERHADAP
10.02. 2020 2.YUSMAWATI BT YAAKUB KELUARGA
PENERAPAN NILAI :
7 14.02. 2020 3.NUR AFIFAH BT JAAFAR MENGHORMATI KEDUA GPK HEM
IBUBAPA
4.CHEK AZIS B AHMAD TAZKIRAH : PN IRMA
NIZA BT MOHD SAAD

8 17.02.2020 1.ZAMZURI B YAHYA MENGHARGAI GPK
21.02.2020 2.NOOR ZIAH BT SAAD GOLONGAN KURANG KOKURIKULUM
3.ABD RAZAK B TAIB UPAYA
PENERAPAN NILAI :
4.SURI BT JOHARI HORMATI ORANG
YANG KURANG UPAYA
TAZKIRAH : PN ADIMAR
BT MAT ISA@HASSAN

4.MOHD JAILANI B HUSSIN MENGHORMATI
WARGA SEKOLAH
9 24.02.2020 1.ROHIJAH BT MUBIN PENERAPAN NILAI : GURU BESAR
28.02.2020 2.HAKIMAH BT MAHAMAD SAH MENGHORMATI
3.RUZIANI BT ISMAIL WARGA SEKOLAH
TAZKIRAH : EN ANAS
ISWANDI B ALI

CELIK WANG

4.ABDUL RAMDZHANI B ABD RAHMAN PENERAPAN NILAI :

10 02.03.2020 1.ADIMAR BT MAT ISA@HASSAN TANGGUNGJAWAB GPK
06.03.2020 2.ALINA BT AHMAD
MENJAGA WANG SAKU PENTADBIRAN

3.HASLIZA BT OTHMAN TAZKIRAH : PN

NORMAH BT YUSOFF

4.ANAS ISWANDI B ALI BERDISIPLIN
PENERAPAN NILAI :
11 09.03.2020 1.HAZLIN BT KHALID TANGGUNGJAWAB
13.03.2020 2.IRMA NIZA BT MOHD SAAD TERHADAP
PERATURAN SEKOLAH
3.NAZIRAH BT CHE LAH TAZKIRAH : PN
NAZIRAH BT CHE LAH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14 MAC 2020 HINGGA 22 MAC 2020

12 23.03.2020 4.AMIRULHAFIS B MARODZI BIJAK TEKNOLOGI
27.03.2020 1.NORAIZAH BT ABDUL PENERAPAN NILAI :
2.NORHAFIZAH BT SAAD TANGGUNGJAWAB
MENGGUNAKAN
3.NORMAH BT YUSOFF MAKMAL ICT SEKOLAH
TAZKIRAH : PN
RADIYAH BT
MOHAMAD

4.MAHAZIR B JUSOH RAJIN
PENERAPAN NILAI :
13 30.03.2020 1.RADIYAH BT MOHAMAD TANGGUNGJAWAB
03.04.2020 2.SHAIDATUL WIDA BT MAT SARIP PADA KEBERSIHAN
SEKOLAH
3.SITI AISHAH BT MAT SAHIR TAZKIRAH : PN ADIMAR
BT MAT ISA@HASSAN

16 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

4.MOHD RAFIQ B RAMLI BERFIKIRAN POSITIF
PENERAPAN NILAI :
14 06.04.2020 1.SITI AISHAH BT ISHAK MEMBINA HUBUNGAN
10.04.2020 2.SY ILMIYAH BT SY ABD HAMID YANG BAIK DI
3.MOHD HAFIZI B SHAHIBI SEKOLAH
TAZKIRAH : PN
4.MOHD BUKHARIE B MOHAMAD NORHAFIZAH BT SAAD

15 13.04.2020 1. YUSMAWATI BT YAAKUB KEBERSAMAAN
17.04.2020 2.NUR AFIFAH BT JAAFAR PENERAPAN NILAI :
3.CHEK AZIS B AHMAD YANG BERAT SAMA
DIPIKUL YANG RINGAN
16 20.04.2020 4.ZAMZURI B YAHYA DIJINJING SAMA
24.04.2020 1.NOOR ZIAH BT SAAD TAZKIRAH : PN IRMA
2.ABD RAZAK B TAIB NIZA BT MOHD SAAD

3.SURI BT JOHARI KEMESRAAN
PENERAPAN NILAI :
BAIK SANGKA SESAMA
KAWAN
TAZKIRAH : EN ANAS
ISWANDI B ALI

17 27.04.2020 3.MOHD JAILANI B HUSSIN INTERAKSI SIHAT
PENERAPAN NILAI :
30.04.2020 4.ROHIJAH BT MUBIN MALU BERTANYA SESAT GPK HEM
JALAN
1.HAKIMAH BT MAHAMAD SAH TAZKIRAH: EN ANAS
ISWANDI B ALI
2.RUZIANI BT ISMAIL

PENJIMATAN SUMBER GPK

3.ABDUL RAMDZHANI B ABD RAHMAN PENERAPAN NILAI : KOKURIKULUM

18 04.05.2020 4.ADIMAR BT MAT ISA@HASSAN BERJIMAT CERMAT

08.05.2020 1.ALINA BT AHMAD TAZKIRAH : PN NORMAH

2.HASLIZA BT OTHMAN BT YUSOFF

19 11.05.2020 PEMELIHARAAN &
PEMULIHARAAN FLORA
15.05.2020 3.ANAS ISWANDI B ALI DAN FAUNA GURU BESAR
PENERAPAN NILAI :
4.HAZLIN BT KHALID KEBERSIHAN SEPARUH
DARIPADA IMAN
1.IRMA NIZA BT MOHD SAAD TAZKIRAH : PN NAZIRAH
BT CHE LAH
2.NAZIRAH BT CHE LAH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14 MAC 2020 HINGGA 22 MAC 2020

20 18.05.2020 SAYANGI SESAMA GPK HEM
MANUSIA
22.05.2020 3.AMIRULHAFIS B MARODZI PENERAPAN NILAI :
BUAT BAIK BERPADA
4.NORAIZAH BT ABDUL PADA BUAT JAHAT
HJANGAN SEKALI
1.NORHAFIZAH BT SAAD TAZKIRAH : PN ADIMAR
BT MAT ISA@HASSAN
2.NORMAH BT YUSOFF

17 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMA
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

23 MEI 2020 HINGGA 7 JUN 2020

MALU MELAKUKAN PERKARA GPK

21 08.06.2020 3.MAHAZIR B JUSOH NEGATIF KOKURIKULUM

12.06.2020 4.RADIYAH BT MOHAMAD PENERAPAN NILAI :

1.SHAIDATUL WIDA BT MAT BERSOPAN SANTUN KETIKA

SARIP BERCAKAP

2.SITI AISHAH BT MAT SAHIR TAZKIRAH : PN NORHAFIZAH BT

SAAD

23 22.06.2020 3.MOHD BUKHARIE B MENGHORMATI KEPELBAGAIAN

26.06.2020 MOHAMAD AGAMA, BANGSA, BUDAYA DAN GPK

4. YUSMAWATI BT YAAKUB BAHASA PENTADBIRAN

1.NUR AFIFAH BT JAAFAR PENERAPAN NILAI :

2.CHEK AZIS B AHMAD SEHATI SEJIWA

TAZKIRAH: EN ANAS ISWANDI B ALI

24 29.06.2020 3.ZAMZURI B YAHYA MENGHORMATI UNDANG-UNDANG
JALAN RAYA
03.07.2020 4.NOOR ZIAH BT SAAD PENERAPAN NILAI :
SOPAN SANTUN DI JALAN RAYA
1.ABD RAZAK B TAIB TAZKIRAH : PN NORMAH BT YUSOFF GPK HEM

2.SURI BT JOHARI

2.MOHD JAILANI B HUSSIN

25 06.07.2020 1.ROHIJAH BT MUBIN MEMATUHI PERATURAN SETEMPAT

10.07.2020 4.HAKIMAH BT MAHAMAD PENERAPAN NILAI : GPK

SAH MENJAGA TANDAS AWAM KOKURIKULUM

3.RUZIANI BT ISMAIL TAZKIRAH : PN NAZIRAH BT CHE LAH

26 13.07.2020 2.ANAS ISWANDI B ALI MENJAGA PERSEKITARAN SEKOLAH

17.06.2020 1.HAZLIN BT KHALID PENERAPAN NILAI :

4.IRMA NIZA BT MOHD SAAD SEKOLAHKU SYURGAKU GURU BESAR

3.NAZIRAH BT CHE LAH TAZKIRAH : PN RADIYAH BT

MOHAMAD

27 20.07.2020 2.AMIRULHAFIS B MARODZI HAK ASASI KANAK-KANAK GPK HEM
24.07.2020 1.NORAIZAH BT ABDUL PENERAPAN NILAI :
4.NORHAFIZAH BT SAAD RAIKAN MEREKA YANG KURANG
3.NORMAH BT YUSOFF BERNASIB BAIK
TAZKIRAH : PN NORHAFIZAH BT

SAAD

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

CUTI HARI RAYA AIDILADHA

25 JULAI 2020 HINGGA 2 OGOS 2020

2.MAHAZIR B JUSOH JUJUR

28 03.08.2020 1.RADIYAH BT MOHAMAD PENERAPAN NILAI : GPK

07.08.2020 4.SHAIDATUL WIDA BT MAT BERKATA YANG BAIK-BAIK KOKURIKULUM

SARIP TAZKIRAH : PN IRMA NIZA BT MOHD

3.SITI AISHAH BT MAT SAHIR SAAD

30 10.08.2020 2.MOHD RAFIQ B RAMLI MENGHARGAI DAN MENEPATI MASA

14.08.2020 1.SITI AISHAH BT ISHAK PENERAPAN NILAI : GURU BESAR

4SY ILMIYAH BT SY ABD MASA ITU EMAS

HAMID TAZKIRAH : EN ANAS ISWANDI B ALI

3.MOHD HAFIZI B SHAHIBI

18 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

31 17.08.2020 2.MOHD BUKHARIE B SAHABAT

21.08.2020 MOHAMAD PENERAPAN NILAI : GPK

1. YUSMAWATI BT YAAKUB HARGAI SAHABAT PENTADBIRAN

4.NUR AFIFAH BT JAAFAR TAZKIRAH : PN NORMAH BT YUSOFF

3.CHEK AZIS B AHMAD

32 24.08.2020 2.ZAMZURI B YAHYA JASAMU DIKENANG
28.08.2020 1.NOOR ZIAH BT SAAD PENERAPAN NILAI :
4.ABD RAZAK B TAIB MENGHARGAI PENGORBANAN GPK HEM
3.SURI BT JOHARI PEMIMPIN
TAZKIRAH : PN NAZIRAH BT CHE LAH

33 01.09.2020 1.MOHD JAILANI B HUSSIN NEGARAKU MERDEKA GPK

04.09.2020 4.ROHIJAH BT MUBIN PENERAPAN NILAI : KOKURIKULUM

3.HAKIMAH BT MAHAMAD BERSYUKUR ATAS KEMERDEKAAN

SAH NEGARA

2.RUZIANI BT ISMAIL TAZKIRAH : PN RADIYAH BT

MOHAMAD

34 07.09.2020 1.ANAS ISWANDI B ALI MENGHAYATI RUKUN NEGARA
11.09.2020 4.HAZLIN BT KHALID PENERAPAN NILAI :
3.IRMA NIZA BT MOHD SAAD CINTAI NEGARA MALAYSIA GURU BESAR
2.NAZIRAH BT CHE LAH TAZKIRAH : PN ADIMAR BT

35 14.09.2020 1.MAHAZIR B JUSOH KESETIAAN KEPADA RAJA DAN GPK HEM
18.09.2020 4.RADIYAH BT MOHAMAD NEGARA
3.SHAIDATUL WIDA BT MAT PENERAPAN NILAI :
SARIP JANGAN MEROSAKKAN NEGARA
2.SITI AISHAH BT MAT SAHIR TAZKIRAH : PN IRMA NIZA BT MOHD
SAAD

36 21.09.2020 1.MOHD RAFIQ B RAMLI TOLERANSI GPK

25.09.2020 4.SITI AISHAH BT ISHAK PENERAPAN NILAI : KOKURIKULUM

3.SY ILMIYAH BT SY ABD BERBUDI BAHASA BUDAYA KITA

HAMID TAZKIRAH : EN ANAS ISWANDI B ALI

2.MOHD HAFIZI B SHAHIBI

1.MOHD BUKHARIE B HINDARI RASUAH

37 28.09.2020 MOHAMAD PENERAPAN NILAI : GURU BESAR

02.10.2020 4.YUSMAWATI BT YAAKUB SYUKURI REZEKI YANG HALAL

3.NUR AFIFAH BT JAAFAR TAZKIRAH : PN NORMAH BT YUSOFF

2.CHEK AZIS B AHMAD

1.ZAMZURI B YAHYA MENGHARGAI ALAM SEKITAR
PENERAPAN NILAI :
38 05.10.2020 4.NOOR ZIAH BT SAAD MENJAGA KEBERSIHAN ALAM GPK
3.ABD RAZAK B TAIB SEKITAR PENTADBIRAN
TAZKIRAH : PN NAZIRAH
09.10.2020 2.SURI BT JOHARI

39 12.10.2020 4.MOHD JAILANI B HUSSIN NEGARAKU AMAN GPK HEM
16.10.2020 3.ROHIJAH BT MUBIN PENERAPAN NILAI :
2.HAKIMAH BT MAHAMAD PATUHI UNDANG-UNDANG NEGARA
SAH TAZKIRAH : PN RADIYAH BT
1.RUZIANI BT ISMAIL MOHAMAD

40 19.10.2020 4.ANAS ISWANDI B ALI BERSUKAN DALAM KEHIDUPAN

23.10.2020 3.HAZLIN BT KHALID PENERAPAN NILAI : GPK

2.IRMA NIZA BT MOHD SAAD BADAN SIHAT OTAAK KOKURIKULUM

1.NAZIRAH BT CHE LAH CERGASSEKOLAH

TAZKIRAH : PN ADIMAR BT MAT ISA

19 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

41 26.10.2020 4.AMIRULHAFIS B MARODZI MASA ITU EMAS

30.10.2020 3.NORAIZAH BT ABDUL PENERAPAN NILAI : GPK

2.NORHAFIZAH BT SAAD JANGAN MEMBAZIR MASA PENTADBIRAN

1.NORMAH BT YUSOFF TAZKIRAH : PN NORHAFIZAH BT

SAAD

42 02.11.2020 4.MAHAZIR B JUSOH KATAKAN TIDAK PADA ROKOK

06.11.2020 3.RADIYAH BT MOHAMAD PENERAPAN NILAI : GPK

2.SHAIDATUL WIDA BT MAT BAHAYA DADAH PENTADBIRAN

SARIP TAZKIRAH : EN ANAS ISWANDI B ALI

1.SITI AISHAH BT MAT SAHIR

43 BUDAYA TUTUP SEKOLAH

09.11.2020 4.MOHD RAFIQ B RAMLI PENERAPAN NILAI : GPK HEM

13.11.2020 3.SITI AISHAH BT ISHAK ADAB MENUNTUT ILMU

2.SY ILMIYAH BT SY ABD TAZKIRAH : PN NORMAH BT YUSOFF

HAMID

1.MOHD HAFIZI B SHAHIBI

44 16.11.2020 4.MOHD BUKHARIE B MANFAATKAN CUTI GPK
KOKURIKULUM
20.11.2020 MOHAMAD PENERAPAN NILAI :

3.YUSMAWATI BT YAAKUB ADAB DENGAN RAKAN

2.NUR AFIFAH BT JAAFAR TAZKIRAH : PN NAZIRAH

1.CHEK AZIS B AHMAD

CUTI AKHIR TAHUN 2020
21.11.2020 - 31.12.2020

GILIRAN TUGASAN
1 i. Berucap di perhimpunan mengikut tema yang telah diberikan.
2 i. Mencatat laporan tugasan.
ii. Mencatat Minit Mesyuarat Guru.
3 i. Mengalu-alukan kehadiran dan kepulangan murid di pintu pagar utama.
ii. Menguruskan murid sakit.
4 i. Membuat pengawasan di kantin semasa waktu rehat.

20 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

SENARAI NAMA GURU KELAS DAN GURU PENDAMPING TAHUN 2020

BIL. KELAS GURU KELAS (PERDANA) GURU PENDAMPING PENYELARAS
1 1 CEMERLANG ALIRAN
2 1 GEMILANG PN HASLIZA BT OTHMAN PN IRMA NIZA BT MOHD SAAD
3 2 CEMERLANG PN ADIMAR BT MAT PN HASLIZA BT
4 2 GEMILANG PN ROHJAH BT MUBIN ISA@HASSAN OTHMAN
PN SY ILMIYAH BT SY ABD PN NAZIRAH BT CHE LAH
HAMID PN SY ILMIYAH BT
PN NORHAFIZAH BT SAAD PN RADIYAH BT MOHAMAD SY ABD HAMID

5 3 CEMERLANG EN ZAMZURI B YAHYA PN NORMAH BT YUSOFF EN ZAMZURI B
6 3 GEMILANG EN MOHD RAFIQ B RAMLI YAHYA
EN ABD RAMDZHANI BT
ABD RAHMAN

7 4 CEMERLANG PN SURI BT JOHARI PN RUZIANI BT ISMAIL PN SURI BT
JOHARI
8 4 GEMILANG EN AMIRULHAFIS B EN ANAS ISWANDI B ALI
MARODZI PN NOR AFIFAH
9 5 CEMERLANG PN NOR AFIFAH BT EN MOHD HAFIZI B SHAHIBI BT JAAFAR
JAAFAR PN SHAIDATUL WIDA BT MAT
10 5 GEMILANG PN NORAIZAH BT ABDUL SARIP EN CHEK AZIS B
EN MOHD JAILANI B HUSSIN AHMAD
11 6 CEMERLANG EN CHEK AZIS B AHMAD
PN SITI AISHAH BT ISHAK PENYELARAS
12 6 GEMILANG PN HAZLIN BT KHALID PEMBANTU PENGURUSAN
MURID PN SITI AISHAH BT
KELAS GURU PRA MAT SAHIR
PN RUSLINDA BT RASLI
13 PRASEKOLAH PN SITI AISHAH BT MAT PN ANITA BT
GEMILANG SAHIR PN SYAMSUL BADRYAH BT REJAB
PN HAKIMAH BT SUDIN
14 PRASEKOLAH MAHAMAD SAH
CEMERLANG PN ALINA BT AHMAD PN ROZITA BT IBRAHIM
CIK NUR AFNIE BT RUSLAN
15 KELAS DIDIK 1 EN MAHAZIR B JUSOH PN NUR NADIA BT ZAINON
16 KELAS DIDIK 2 ABIDIN
PN YUSMAWATI BT
17 KELAS DIDIK 3 YAAKUB

21 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

JADUAL PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2020

BIL NAMA GURU FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT
KP GB
1 ABD RAMDZHANI B ABDUL GPK GPK GPK
RAHMAN 1 HEM KK

2 ADIMAR BT MAT ISA @ MAT KP GPK GPK GPK GB
HASSAN 1 HEM KK

3 MOHD HAFIZI B SHAHIBI GPK GPK GPK GPK GB
11 HEM KK

4 ALINA BT AHMAD KP GPK GPK GB GPK 1
HEM KK

5 AMIRULHAFIS BIN MARODZI KP GPK GPK GB GPK
HEM KK 1

6 ANAS ISWANDI BIN ALI GPK1 GPK GPK GB GPK
HEM KK 1

7 NOOR ZIAH BT SAAD KP GPK GB GPK GPK
KK 1 HEM

8 HAKIMAH BT MAHAMAD SAH GPK1 GPK GB GPK GPK
KK 1 HEM

9 HASLIZA BT OTHMAN KP GB GPK GPK GPK KK
1 HEM

10 HAZLIN BT KHALID KP GB GPK GPK GPK
1 HEM KK

11 IRMA NIZA BT MOHD SAAD KP GPK GPK GPK GB
1 HEM KK

12 MAHAZIR BIN JUSOH KP GPK GPK GPK GB
1 HEM KK

13 MAHIZAN BT OTHMAN GPK1 GPK GPK GB GPK 1
HEM KK

14 MOHD RAFIQ BIN RAMLI GPK1 GPK GPK GB GPK
HEM KK 1

15 MOHAMAD JAILANI BIN KP GPK GB GPK GPK
HUSSIN KK 1 HEM

16 MUHD BUKHARIE BIN KP GPK GB GPK GPK
MOHAMAD KK 1 HEM

17 NAZIRAH BT CHE LAH KP GB GPK GPK GPK KK
1 HEM

18 NUR AFIFAH BT JAAFAR GPK1 GB GPK GPK GPK
1 HEM KK

19 NORAIZAH BT ABDUL KP GPK GPK GPK
1 HEM KK

20 NORHAFIZAH BT SAAD KP GPK GPK GPK
HEM KK 1

21 ZAMZURI B YAHYA KP GPK GPK GPK GB
1 HEM KK

22 NORMAH BT YUSOFF KP GPK GPK GPK GB
1 HEM KK

22 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

23 RADIYAH BT MOHAMAD KP GPK GPK GB GPK 1
HEM KK

24 ROHIJAH BT MUBIN GPK1 GPK GPK GB GPK
HEM KK 1

25 RUZIANI BT ISMAIL GPK GPK GB GPK GPK
1 KK 1 HEM

26 SHAIDATUL WIDA BT GPK1 GB GPK GPK GPK
MAT SARIP 1 HEM KK

27 SITI AISHAH BT MAT SAHIR GPK1 PK 1 GPK GPK GB
HEM KK

28 SITI AISHAH BT ISHAK GPK GPK GPK GB
1 HEM KK

29 SYARIFAH ILMIYAH BT GPK1 GPK GPK GB GPK 1
SY ABD HAMID HEM KK

30 SURI BT JOHARI GPK1 GPK GPK GB GPK
HEM KK 1

31 YUSMAWATI BT YAAKUB KP GPK GB GPK GPK
KK 1 HEM

32 ABDUL RAZAK B TAIB

33 EN MOHD NASIR BIN MOHD KP GPK1 JPN
NOOR (GB) GB
GPK1 GB
34 NORHAYATI BT ABDULLAH KP GPK GB
(GPK PENTADBIRAN) HEM

35 ZARODAH BT ISMAIL KP GB
(GPK HEM ) KP
KP
BAKHTIAR IDZUAN BIN GPK1
36 BAHARUDDIN

(GPK KO)

37 ANITA BT REJAB GPK1
(GPK PPKIBP)

23 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID
BULAN : JANUARI ( TAHUN 2020 )

TARIKH SUBJEK TAHAP PENYEMAK
8 JANUARI 2020 KETUA PANITIA
MATEMATIK 1
MATEMATIK
BM 1 KETUA PANITIA BM

BI 1 KETUA PANITIA BI

SN 1 KETUA PANITIA SN

MATEMATIK 2 KETUA PANITIA
BM MATEMATIK
BI
SN 2 KETUA PANITIA BM

15 JANUARI 2020

2 KETUA PANITIA BI

2 KETUA PANITIA SN

22 JANUARI 2020 AGAMA ISLAM / BA 1&2 KETUA PANITIA PAI
SEJARAH 2 KETUA PANITIA SEJ.
KETUA PANITIA PM/PK
PEND. MORAL / PK 1&2

BULAN : FEBRUARI - MAC (TAHUN 2020 )

TARIKH SUBJEK TAHAP PENYEMAK
7 FEBRUARI 2020 GB
MATEMATIK 1
GPK 1
BM 1 GPK HEM

BI 1

24 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

14 FEBRUARI 2020 SN 1 GPK KK
MATEMATIK 2 GB
2
BM 2 GPK 1
BI 2 GPK HEM
SN GPK KK

21 FEBRUARI 2020 AGAMA ISLAM/BA 1& 2 GB
SEJARAH 2 GPK 1
GPK HEM
PEND. MORAL/MZ/PKS 1& 2 GPK KK
RBT/TMK 2

BULAN : APRIL - MEI ( TAHUN 2020)

TARIKH SUBJEK TAHAP PENYEMAK
3 APRIL 2020 GPK 1
10 APRIL 2020 MATEMATIK 1 GB
GPK KK
BM 1
GPK HEM
BI 1

SN 1

MATEMATIK 2 GPK 1
BM 2 GB

25 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

BI 2 GPK KK
SN 2 GPK HEM

17 APRIL 2020 AGAMA ISLAM / BA 1&2 GPK HEM
SEJARAH 2 GPK KK

PEND. MORAL / MZ/PKS 1&2 GB
RBT / TMK 2 GPK 1

BULAN : JUN - OGOS 2020

TARIKH SUBJEK TAHAP PENYEMAK
26 JUN 2020 KETUA PANITIA
MATEMATIK 1
3 JULAI 2020 MATEMATIK
10 JULAI 2020 BM 1 KETUA PANITIA BM
KETUA PANITIA BI
BI 1 KETUA PANITIA SN

SN 1 KETUA PANITIA
MATEMATIK
MATEMATIK 2
BM 2 KETUA PANITIA BM
BI 2 KETUA PANITIA BI
SN 2 KETUA PANITIA SN

AGAMA ISLAM 1&2 KETUA PANITIA PAI
SEJARAH 2 KETUA PANITIA KT
KETUA PANITIA PM
PEND. MORAL 1&2

26 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

BULAN : SEPTEMBER - OKTOBER (TAHUN 2020)

TARIKH SUBJEK TAHAP PENYEMAK
4 SEPTEMBER 2020 MATEMATIK 1 GPK KK
11 SEPTEMBER 2020 1 GPK 1
BM 1 GB
24 OKTOBER 2020 BI 1 GPK HEM
SN
GPK HEM
MATEMATIK 2 GPK KK
BM 2 GPK 1
BI 2
SN 2 GB

AGAMA ISLAM / BA 1& 2 GPK HEM
PK 2 GPK KK
GPK 1
PEND. MORAL / PK 1& 2
RBT / TMK & MZ 2 GB

1. Semua guru subjek yang berkaitan, sila hantar 15 buah buku mengikut kategori seperti di bawah:
i. 5 buah buku – TAHAP CEMERLANG
ii. 5 buah buku – TAHAP SEDERHANA
iii. 5 buah buku - TAHAP LEMAH

2. Ketua-ketua panitia mestilah membuat penyemakan buku latihan murid mengikut jadual tertera
dan Borang Senarai Nama Murid mestilah dibuat 3 salinan ( 1 diserahkan kepada guru berkenaan
kembali,1 disimpan dalam fail panitia dan 1 salinan diserahkan kepada GPK Pentadbiran ).

3. Tuan/puan dikehendaki mengisi sesalinan Borang Senarai Nama Murid dan diserahkan kepada
PEMANTAU .Kerjasama semua guru menghantar buku mengikut jadual sangat-sangat dihargai

1. keraAnRaApHaAdNa AseMtiap bulan pihak pentadbir perlu menghantar Laporan SPA 2 ke Sektor Pengurusan
Akademik.

27 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

PANDUAN AM STAF SEKOLAH

1. ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am
Kerajaan.Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut.

1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh mentafsir dengan
tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu pekerjaan /
bukan mata pencarian semata-mata.

1.4 Semua guru dan anggota kakitangan pelaksana hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.

1.5 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan.

1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas.

1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga harta
benda sekolah.

1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.

2. KEDATANGAN

2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.

2.2 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah sebelum jam 7.20 pagi dan merakamkan kehadiran
dengan menggunakan kad perakam waktu semasa sampai ke sekolah dan ketika waktu pulang.

2.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan sebab-
sebab yang wajar.Guru mesti memberitahu pihak sekolah secepat mungkin.

2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan.

3. KELUAR WAKTU MENGAJAR

3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu mengajar kecuali jika ada sesuatu
perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan dengan syarat mendapat
kebenaran daripada Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

3.2 Guru dikehendaki mengisi borang kebenaran keluar dan dituliskan di dalam Buku Rekod Keluar serta
mengambil Pas Kebenaran daripada pihak pentadbir. Dapatkan tandatangan Guru Besar / Guru Penolong
Kanan sebelum keluar.

3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk murid melalui Guru
Penolong Kanan / Penyelaras Kelas.

4. CUTI

4.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal.

28 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP(PP)0064.SJ/A(30) Bertarikh 24 Disember 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Guru Besar tidak lebih sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan
tugas-tugas selain daripada tugas mengajar.

4.2 Cuti sakit.

4.2.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut hendaklah
disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

4.2.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun.

4.2.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke
Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan bagi menentukan pembayaran gaji.

4.3 Cuti Tanpa Gaji.

4.3.1 Mengikut Perintah Am Bab C cuti tanpa gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang
mustahak.

4.3.2 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti
rehat.

4.3.3 Kelayakan cuti tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak
melebihi 180 hari.

4.3.4 Cuti tanpa gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.

4.3.5 Kelulusan cuti tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Jabatan
Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Borang permohonan hendaklah dihantar Ke Jabatan Pendidikan Negeri 10 minggu sebelum tarikh
bercuti.

4.4 Cuti Rehat Khas

4.4.1 Cuti rehat khas ialah cuti bergaji penuh untuk Guru sahaja.

4.4.2 Cuti boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab-sebab kecemasan dan upacara agama
bagi tempoh 7 hari dalam setahun.

4.5 Cuti Keluar Negeri

4.5.1 Semua Guru yang hendak bercuti keluar negeri mesti mendapat kelulusan dari jabatan pendidikan.
Sila isi borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti

5. PAKAIAN

5.1 Guru hendaklah berpakaian kemas dan beretika.

5.2 Pakaian yang berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.

5.3 Guru perempuan diizinkan memakai jubah yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh pada hari Jumaat
sahaja.

5.4 Guru perempuan dikehendaki memakai kasut bersarung mengikut SPI.Perkhidmatan Awam.

5.4 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.

5.5 Guru lelaki tidak dibenarkan memakai ketayap @ songkok berwana putih, songkok yang berwarna hitam
sahaja dibenarkan pemakaiannya.

29 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

5.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai :

5.6.1 Guru perempuan – Seluar trek / panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju trek , kasut
sukan tanpa tumit.

5.6.2 Guru Lelaki – Seluar trek / panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju trek , kasut sukan
tanpa tumit.

6. HUBUNGAN SESAMA GURU

6.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama guru dan
sentiasa dapat mengawal tutur kata mereka. Juga diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.

6.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa yang berkaitan dengan pandangan / fahaman /
pendapat / kepercayaan / kepada guru, pelajar atau staf sokongan sekolah yang lain.

6.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan ( berpuak-puak ) yang berdasarkan kepada kaum, status sosial,
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

7. BILIK GURU

7.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuk
keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

7.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas kecuali guru-guru yang mempunyai
bilik-bilik khas sahaja. Masa ini hendaklah dianggap sebagai „non-teaching period„ dan bukannya „free
period„. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.

7.3 Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada di bilik guru.

7.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai
dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.

8. PEJABAT

8.1 Guru-guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana tidak boleh sewenang-wenangnya masuk ke bilik pejabat
pada bila-bila masa sahaja tanpa kebenaran dan mempunyai sebarang urusan rasmi.

9. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN.

9.1 Sekiranya guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan mereka boleh berurusan dengan
Pembantu Tadbir atau Guru Besar.

9.2 Guru yang menghadapi sebarang masalah dalam bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Ketua
Panitia atau Guru Penolong Kanan.

10. TUGAS

10.1 Guru yang diberi tugas berbentuk Kurikulum, Kokurikulum, HEM dan Pentadbiran, mestilah melaksanakan
tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

10.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan, misalnya menghadiri mesyuarat, pergi ke
JPN atau sekolah lain, guru hendaklah mengambil inisiatif dan tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan tidak
boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa pengetahuan Guru Besar. Jika tugas itu terpaksa
dijalankan oleh pihak lain atas persetujuan sesama sendiri, maka ia mesti sampai ke pengetahuan Guru
Besar.

30 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

11. BUKU REKOD MENGAJAR/FAIL.

11.1 Setiap guru akan diberi sebuah buku rekod mengajar/Fail dan bertanggungjawab terhadap keselamatan
buku/fail tersebut. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini
hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Jumaat untuk disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar atau
Guru Penolong Kanan.

11.2 Jika seseorang guru bercuti atau menghadiri kursus buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru
Penolong Kanan.

11.3 Latihan kepada murid-murid hendaklah ditinggalkan berdasarkan kepada RPH yang telah dibuat .

11.4 Buku Rekod Mengajar/Fail hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir tahun persekolahan.

12. JADUAL WAKTU

12.1 Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri.

12.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran

13. JADUAL KEDATANGAN MURID

13.1 Setiap guru kelas akan diberi sebuah buku kedatangan murid. Guru bertanggungjawab memasukkan
maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak
mengenainya yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan.

13.2 Jadual kedatangan murid hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan di tanda pada setiap hari oleh guru
kelas pada waktu pertama. Sekiranya guru kelas tidak hadir, penyelaras kelas-kelas bertanggungjawab
menandainya.

13.3 Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat sebelum jam 9.00 pagi.

13.4 Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang-seli dalam satu minggu, ibu
bapa/penjaga hendaklah dihubungi secara bertulis.

13.5 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh Guru Penolong Kanan HEM.

13.6 Guru tidak dibenarkan membawa balik buku Jadual Kedatangan Murid.

14. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

14.1 Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda/aset
sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja
hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah.

14.2 Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat-alat bilik-bilik
tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain serta menyediakan rekod penggunaan bilik berkenaan.

15. KEBERSIHAN

15.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas murid hendaklah
disediakan oleh guru kelas. Alatan membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan rapi dan disimpan
dengan selamat.

15.2 Guru Bilik Khas bertanggungjawab untuk menjaga bengkel , bilik kaunseling, makmal dan lain-lain.

15.3 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru , staf sokongan dan murid.

16. SURAT-MENYURAT

31 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

16.1 Semua surat rasmi hendaklah dikirimkan melalui Guru besar untuk disampaikan kepada pihak berkenaan.

17. SURAT YANG DITERIMA

17.1 Surat-surat yang diterima oleh pihak sekolah akan diedarkan kepada guru untuk diambil tindakan.

17.2 Jika surat yang dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Guru Besar , surat itu
boleh disimpannya sendiri setelah diambil tindakan.

18. PELAWAT

18.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar / Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru
tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil syarikat , penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Guru
Besar / Guru Penolong Kanan.

18.2 Semua pelawat yang memasuki kawasan sekolah mesti berpakaian sopan dan tidak mencolok mata.

19. MEMBELI BARANG

19.1 Guru yang hendak membeli barang mestilah memohon kebenaran dengan menggunakan Nota
Minta yang boleh didapati di pejabat sekolah.

19.2 Barang itu mestilah mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia / Guru Penolong Kanan
sebelum diluluskan oleh Guru Besar.

19.3 Semua pesanan mestilah dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan ( LO ).

19.4 Segala Invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam stok Inventori
dengan kemas.

20. KEGIATAN KOKURIKULUM

20.1 Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan Kokurikulum. Tugas ini hendaklah
dijalankan dengan cekap dan teratur.

21. PERHIMPUNAN SEKOLAH

21.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa-masa dan hari-hari yang
ditetapkan.

21.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang.

21.3 Guru akan bersama-sama murid menyanyikan Lagu Negaraku , Lagu Negeri Perlis dan Lagu
Sekolah.

22. MESYUARAT GURU

22.1 Dari semasa ke semasa Guru Besar / Guru Penolong Kanan akan memanggil untuk Mesyuarat
Guru. Kedatangan guru ke mesyuarat ini adalah diwajibkan.

22.2 Guru juga diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Ketua Panitia.

22.3 Sekiranya guru -guru dan AKP tidak dapat menghadiri sesuatu mesyuarat ,surat
tunjuk sebab mestilah diserahkan kepada Guru Besar secepat mungkin.

23. BUKU STOK / INVENTORI

32 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

23.1 Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok, inventori dan memastikan maklumat
dalam buku stok dan inventori adalah tepat, lengkap, dan sentiasa kemas kini. Buku ini akan
disemak dari semasa ke semasa oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

24. TANDA NAMA
24.1 Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah /
luar sekolah.

25. KEAHLIAN KELAB GURU / PIBG
25.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli Kelab Kebajikan Guru dan PIBG.
25.2 Jumlah yuran Kelab Guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

26. PENGGUNAAN ALAT-ALAT
26.1 Penggunaan alat-alat hendaklah betul serta mengikut prosedur yang telah disediakan.
26.2 Bertanggungjawab menggunakan alatan dan memulangkan dengan segera serta berkeadaan baik.
26.3 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta-merta.

27. ARAHAN DAN PEKELILING
27.1 Setiap arahan dan pekeliling/memo yang dikeluarkan oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan
hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.
27.2 Sekiranya arahan / pekeliling itu diberi terus kepada guru, maka hendaklah disimpan di dalam fail
khas.
27.3 Sekiranya arahan / pekeliling itu dari Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, guru
hendaklah mengembalikan dengan segera setelah diambil tindakan.

28. TELEFON SEKOLAH / TELEFON BIMBIT
28.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja.
28.2 Telefon bimbit hendaklah digunakan secara berhemah dan tidak mengganggu pdp serta perjalanan
mesyuarat.

29. KUNCI
29.1 Semua kunci hendaklah disimpan di Pejabat Sekolah.
29.2 Jika guru hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, individu berkenaan mestilah mendapat
kebenaran daripada Guru Besar. Guru tersebut perlu bertanggungjawab terhadap bilik itu
sepenuhnya.
29.3 Kunci hendaklah diserahkan kepada pihak pentadbir semasa cuti akhir tahun.

30. ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH
30.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis acara rasmi sekolah.

33 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

BIDANG TUGAS BAGI SKIM PERKHIDMATAN

PEMBANTU PENGURUSAN MURID

A. PENGURUSAN PRASEKOLAH
1. Membantu guru kelas prasekolah dalam hal ehwal pengurusan/pentadbiran kelas.
2. Membantu guru kelas prasekolah dalam semua aktiviti bimbingan dan pdp murid-murid prasekolah.
3. Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyediaan makanan, mengurus dan membersih serta menjaga
keselamatan murid kelas prasekolah.

B. PENGURUSAN MURID DI ASRAMA
1. Menjaga hal ehwal murid-murid istimewa/murid-murid peringkat sekolah rendah daripada semua aspek
pengurusan diri di asrama.
2. Membimbing/melatih/mengasuh kanak-kanak istimewa/murid-murid peringkat sekolah rendah mengenai
semua aspek yang berkaitan dengan tata perlakuan, akhlak, adab sopan, menjaga kebersihan diri dan
kawasan sekitar.
3. Melayan keperluan murid-murid yang sakit atau bermasalah emosi.
4. Mengawasi keselamatan murid.
5. Menjadi pengantara dengan ibu bapa murid.

PENGHURAIAN KERJA BAGI SKIM PERKHIDMATAN
PEMBANTU PENGURUSAN MURID

1. Skim Perkhidmatan
1.1 Pembantu Pengurusan Murid Gred N17, N22.

2. Peringkat Organisasi
2.1 Sekolah/Asrama Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

3. Ringkasan Tugas
3.1 Bertanggungjawab Menjalankan Tugas-Tugas Membantu Guru Di Kelas-Kelas Prasekolah Dan

Mengasuh Murid-Murid Di Asrama Sekolah Pendidikan Khas Dan Asrama Desa Di Bawah Kelolaan
Kementerian Pendidikan Malaysia.

4. Skop Fungsi dan Bidang Tugas Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah.

 A. Urusan Pentadbiran Kelas Prasekolah

 Membantu guru mendaftar kehadiran murid-murid prasekolah setiap hari.

 Membantu guru membuat inventori peralatan dan bahan di dalam kelas prasekolah.

 Melaksanakan tugas dalam urusan surat menyurat yang berkaitan dengan prasekolah.

 Merekodkan pembelian bahan dan peralatan prasekolah.

 Mengemaskini data dan maklumat bagi murid-murid prasekolah.

 Menguruskan pendaftaran murid-murid prasekolah.

 Menghubungi agensi-agensi lain atau pihak luar yang bekerjasama atau bagi mendapatkan
maklumat berkaitan prasekolah.

 Membantu guru membuat lawatan susulan ke rumah ibu bapa atau penjaga murid bagi murid-
murid yang bermasalah.

 Membantu guru dalam menguruskan akaun dan perkara yang berkaitan dengan kewangan
prasekolah.

34 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

B. Urusan Pengajaran/Pembelajaran Murid-murid Prasekolah
-Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan.
-Membantu menimbulkan suasana yang selesa, selamat dan menggembirakan bagi meransang bimbingan
dan asuhan.
-Membantu mewujudkan dan merangsang naluri ingin tahu, minat untuk meneroka dan menjelajah di
kalangan murid-murid prasekolah.
-Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid-murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar.
-Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan,
kesediaan dan perkembangan murid-murid prasekolah.
-Membantu mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid-murid sama ada di dalam
atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya.
-Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktiviti-aktiviti harian
di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif.
-Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran prasekolah.
C .Urusan Penyediaan Makanan/Mengemas/Membersih
-Menyedia dan menghidangkan makanan dan minuman yang bersih, berzat dan seimbang bagi murid-murid
prasekolah.
-Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan, piring, cawan, peralatan dapur, mangkuk, cerek, peti ais
dan sebagainya.
-Menyedia dan mengemaskan bilik darjah dan bilik-bilik atau ruang yang lain sebelum dan selepas kelas termasuk
menyapu, mengunci kelas dan menjaga kebersihan bilik
darjah dan ruang-ruang lain.
-Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas.

35 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

36 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

PENGURUSAN PENTADBIRAN

Pengerusi : EN MOHD NASIR BIN MOHD NOOR (GURU BESAR)

Timb.Pengerusi : PN NORHAYATI BT ABDULLAH (GPK PENTADBIRAN)
Naib Pengerusi l : PN ZARODAH BT ISMAIL (GPK HEM)

Naib Pengerusi ll :EN BAKHTIAR IDZUAN BIN BAHARUDIN(GPK KOKURIKULUM)

Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat secara berkala.
2. Menyediakan dokumen perancangan strategik.
3. Melaksanakan prosedur kerja berdasarkan Manual Perancangan Strategik.
4. Mengkaji impak dan membuat tindakan susulan/pembetulan berdasarkan fokus pencapaian prestasi kerja.
5. Bertanggungjawab kepada “stakeholder” untuk meningkatkan prestasi sekolah memenuhi keperluan visi dan misi yang

ditetapkan.
6. Melaporkan setiap ketidakpatuhan dalam setiap tugas untuk menentukan tindakan pembetulan dapat dibuat.
7. Mencadangkan penambahbaikan secara berterusan.

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PEJABAT.

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor

Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah

Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail

Naib Pengerusi II En.Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin

Naib Pengerusi III Pn.Anita Bt Rejab

Pn Hasliza Bt Othman

En Anas Iswandi b Ali

Pn Hazlin Bt Khalid

Ajk En Mohd Jailani B Hussin
Pn Rahana Bt Ibrahim

Pn Ruslinda Bt Rasli

En Jasmani B Jaafar

Pn Rusmina Bt Hamzah

Bidang Tugas

a. Memastikan alat pemadam api berfungsi dan berada di tempat yang strategik.

b. Mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik.

c. Menjalankan kawat kebakaran.

d. Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan di tempat yang sesuai.

e. Mengedarkan arahan-arahan keselamatan kebakaran/polisi keselamatan/manual-manual keselamatan

f. Menyelia kawasan sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat.

g. Memastikan keselamatan murid semasa mengadakan sesuatu program.

h. Membuat penegasan keselamatan murid semasa pergi dan balik dari sekolah

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

Pengerusi En Mohd Nasir b Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail
Naib Pengerusi II En Bakhtiar Idzuan b Baharudin
Naib Pengerusi III Pn.Anita Bt Rejab
Pn Adimar Bt Mat Isa@Hassan
Setiausaha Pn Rahana Bt Ibrahim
Naib Setiausaha En Anas Iswandi B Ali
Pemeriksa Aset Alih En Mohd Jailani B Hussin
Pemeriksa Inventori Pn Irma Niza Bt Mohd Saad
Pn Noraizah Bt Abdul
Pemeriksa/Pelupusan En Jasmani B Jaafar
Pn Siti Aishah Bt Mat Sahir
Pelabelan Pn Rohijah Bt Mubin

37 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

Bidang Tugas

1. Mengadakan mesyuarat secara berkala.
2. Bertanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi – Rujuk Lampiran E-Bab A :

Penerimaan ( Pekeliling Bendahari Bil.1. Tahun 2008 ).
3. Membuat pemeriksaan ke atas aset sekurang-kurangnya sekali setahun.
4. Membuat pengesahan pendaftaran aset pada daftar aset mengikut Pesanan Belian/Pesanan Tanpa Belian

– Rujuk Lampiran E – Bab B: Pendaftaran (Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008)
5. Memastikan dokumen pendaftaran dan pergerakan aset disimpan di dalam kabinet berkunci.
6. Mencetak dan mengemaskini daftar aset mengikut lokasi (KEW .PA-7) sekurang-kurangnya setahun sekali.
7. Memastikan aset kerajaan disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang

bertanggungjawab .Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelakkan daripada
berlakunya kerosakan atau kehilangan aset.
8. Memastikan Penyelenggaraan Aset dilaksanakan – Rujuk Lampiran E – Bab D :Penyelenggaraan
(Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 ).
9. Memastikan proses pelupusan adalah mengikut peraturan yang berkuatkuasa – Rujuk Lampiran E – Bab E
: Pelupusan ( Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 )
10. Menjadi urus setia pelupusan (inventori) – Rujuk Lampiran E-Bab E :Pelupusan(Pekeliling Bendahari
Bil.1 Tahun 2008 ).
11. Memastikan sebarang kehilangan dilaporkan serta-merta dengan mengikuti langkah di Lampiran E-Bab F:
Kehilangan dan Hapus Kira (Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 )

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor Juruaudit Dalaman
Tim. Pengerusi KP BM
Naib Pengerusi I Pn Norhayati Bt Abdullah KP BI
Naib Pengerusi II KP SN
Naib Pengerusi III Pn Zarodah Bt Ismail KP MT
Setiausaha En.Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin KP PPIBA
Pn.Anita Bt Rejab KP RBT/TMK
Ajk Pn Rahana Bt Ibrahim KP PSV
Pn Hakimah Bt Mahamad Sah KP PJK
Pn Hasliza Bt Othman KP Muzik & BK
Pn Nur Afifah Bt Jaafar KP Sejarah
Pn Sy Ilmiyah Bt Sy Abd Hamid Guru Pra Sekolah
En Amirulhafis B Marodzi Guru PPKIBP
En Anas Iswandi B Ali Guru Pemulihan
Pn Rohijah Binti Mubin Guru ICT
En Mohd Rafiq Bin Ramli
Pn Shaidatul Wida Bt Mat Sarip
En Mohd Jailani B Hussin
En Mohd Jailani B Hussin
Pn Siti Aishah Bt Mat Sahir
Pn Alina Bt Ahmad
Pn Ruziani Bt Ismail
En Anas Iswandi B Ali

Pengerusi JAWATANKUASA TATATERTIB
Setiausaha En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Naib Setiausaha Pn Norhayati Bt Abdullah
Pn Zarodah Bt Ismail
Ajk En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
En Mohd Jailani B Hussin
Pn Anita Bt Rejab
Semua Penyelaras Kelas

38 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH (3K)

Pengerusi En Mohd Nasir b Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah

Setiausaha Pn Zarodah Bt Ismail
Naib Setiausaha I En Bakhtiar Idzuan b Baharudin
Naib Setiausaha II Pn.Anita Bt Rejab

En Mahazir b Jusoh (Su Keselamatan)
Ajk Pn Rohijah Bt Mubin (Su Kesihatan)

Pn Yusmawati Bt Yaakub (Su Kebersihan & Keceriaan)
Bidang Tugas

1.Mengadakan mesyuarat secara berkala.
2.Mencadangkan kepada Guru Besar langkah-langkah menentukan aspek keselamatan sekolah dan harta benda

sekolah :
a. Inventori
b. Senarai semak
c. Prosedur

3.Mencadangkan kepada Guru Besar langkah-langkah menentukan aspek keceriaan sekolah.
4.Memantau keperluan alatan dan prosedur keselamatan sekolah.

JAWATANKUASA MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Pn Zarodah Bt Ismail
Setiausaha En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Naib Setiausaha I Pn.Anita Bt Rejab
Naib Setiausaha II En Mohd Jailani B Hussin
Pn Irma Niza Bt Mohd Saad
Ajk En Anas Iswandi B Ali
Pn Norhafizah Bt Saad
Pn Hakimah Bt Mahamad Sah
Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PERHUBUNGAN SEKOLAH

Penasihat En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail
Naib Pengerusi II En.Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Naib Pengerusi III Pn.Anita Bt Rejab
Setiausaha En Mohd Jailani Hussin
Pn Siti Aishah Bt Ishak
Ajk En Anas Iswandi Bin Ali
Pn Norhafizah Bt Saad
Pn Irma Niza Bt Mohd Saad

JAWATANKUASA PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP)

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi II
Naib Pengerusi III Pn Zarodah Bt Ismail
En.Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Ajk Pn.Anita Bt Rejab
Pn Alina Bt Ahmad
Pn Yusmawati Bt Yaakub
En Muhd Bukharie Bin. Mohamad
En Mahazir Bin Jusoh
Pn Rozita Bt Ibrahim
Cik Nur Afnie Binti Roslan

39 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

JAWATANKUASA SKPMG2

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor

Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah

Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail

Naib Pengerusi II En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin

Naib Pengerusi III Pn.Anita Bt Rejab

Setiausaha En Zamzuri b Yahya

En Mohd Jailani Bin Hussin

Pn Noraizah Bt Abdullah

Pn Nur Afifah Bt Jaafar

Pn Hasliza Bt Othman

Ajk Pn Irma Niza Bt Mohd Saad
Pn Norhafizah Bt Saad

En Anas Iswandi Bin Ali

Pn Siti Aishah Bt Mat Sahir

En Chek Azis b Ahmad

Pn Alina Bt Ahmad

Bidang Tugas

BIDANG TUGAS :

1. Menerima,menyemak,mengkaji dan memahami ketiga-tiga dokomen SKPM sekolah :

i. SKPM 1 - Penyata Dasar ( PS )

ii. SKPM 2 - Instrumen Pemastian Standard ( IPS )

iii. SKPM 3 - Rancangan Pemajuan Sekolah ( RPS )

2. Menyediakan mesyuarat Jawatankuasa SKPM sekolah.
i. Melaksanakan penarafan kendiri sekolah-PKS ( versi 2010 dan 2003 )
ii. Mengisi maklumat secara dalam talian.
iii. Merumus dan memutuskan keputusan PKS serta memaklumkan kepada JPNPs serta JNJK.
iv. Mendokumentasikan segala instrumen( 4 dimensi ) dan menyimpan keputusan PKS.
v. Memaklumkan kepada semua warga sekolah tentang keputusan PKS.
vi. Menyediakan dan melaksanakan Rancangan Pemajuan Sekolah.
vii. Melaksanakan penambahbaikan berterusan.
viii. Memantau dan menilai pencapaian RPS.
ix. Menilai keseluruhan pencapaian standard kualiti sekolah berpandukan SKPM yang disediakan.

JAWATANKUASA ICT SEKOLAH

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail
Naib Pengerusi II En.Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
En Anas Iswandi Bin Ali
Setiausaha Pn Zamzuri Bin Yahya
Naib Setiausaha Pn Hazlin Bt Khalid
Pn Noraizah Bt Abdul
Ajk En Muhd Bukharie Bin. Mohamad
Pn Siti Aishah Bt Mat Sahir
Pn Rahana Bt Ibrahim

40 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

BIDANG TUGAS :

1. Pihak pengurusan sekolah memperoleh data dan maklumat daripada sumber dalaman (seperti
pencapaian maklumat murid dan rekod disiplin murid ) dan luaran ( seperti daripada bahagian KPM
dan JPN ).

2. Data dan maklumat yang diperoleh mengenai perkara berikut disebar kepada pihak yang memerlukan
seperti guru,AKP dan ibu bapa.

3. Data dan maklumat yang diperoleh mengenai perkara tersebut disimpan dengan menggunakan
teknologi yang sesuai dan releven dengan sekolah serta boleh diakses oleh pengguna dengan
mudah.

4. Data dan maklumat yang diperoleh boleh digunakan sebagai asas dan rujukan untuk pihak-pihak
tertentu merancang dan membuat keputusan.

5. Data dan maklumat mengenai sesuatu perkara hendaklah sentiasa dikemaskini.
6. Mengurus dan menyelenggarakan kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan

serta menyelesaikan masalah yang timbul.
7. Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau

kontraktor memenuhi spesifikasi seperti yang ditentukan oleh KPM.
8. Menyediakan garis panduan /peraturan/tatacara penggunaan infrastruktur teknologi.
9. Merancang,mengurus dan menyelaras laman web sekolah serta “GC“.

Pengerusi JAWATANKUASA TRANSISI
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Naib Pengerusi II Pn Norhayati Bt Abdullah
Pn Zarodah Bt Ismail
Penyelaras En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Setiausaha Pn Rohijah Bt Mubin
Naib Setiausaha Pn Hasliza Bt Othman
Pn Shaidatul Wida Bt Mat Sarip
Ajk
Semua Guru Tahun 1

Bidang Tugas

1. Menyediakan Jadual Transisi.
2. Menyediakan bahan sepanjang minggu transisi.
3. Menyiapkan laporan minggu transisi mengikut masa yang ditetapkan.

JAWATANKUASA MAJLIS RASMI SEKOLAH

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail
Naib Pengerusi ll En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Program
Setiausaha Pendaftaran Murid
Pn Rohijah Bt Mubin Hari Sukan Tahunan Sekolah
Sambutan Aidilfitri
Pn Hakimah Bt Mahamad Sah (Su Kokurikulum) Sambutan Hari Kebangsaan
Hari Keusahawanan
Pn Ruziani Bt Ismail (Su PIBG) Mesyuarat PIBG
(Su BKGS) Sambutan Hari Guru
Sambutan Hari Sukan Negara
En Mohd Hafizi Bin Shahibi (Su Sukan) Perkhemahan
En Mohd Jailani B Hussin (Penyelaras Badan Beruniform) Hari Anugerah Cemerlang
Hari Pelaporan
Pn Irma Niza Bt Mohd Saad (Su Kurikulum)
Pn Hasliza Bt Othman (Su PBD)

41 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

JAWATANKUASA MAJLIS RASMI SEKOLAH

Juruacara Pn Yusmawati Bt Yaakub Persiapan Tempat En Zamzuri Bin Yahya
Pn Irma Niza Bt Mohd Saad En Chek Azis B Ahmad
Bacaan Doa Pn Hasliza Bt Othman Kawalan Pn Siti Aishah Bt Ishak
Keselamatan Dan Pn Nazirah Bt Che Lah
Siaraya En Anas Iswandi B Ali Disiplin Pekerja Swasta

Hiasan Pentas En Anas Iswandi B Ali Jamuan En Mohd Rafiq B Ramli
En Amirulhafis B Marodzi En Abd Ramdzhani B Abd Rahman
Buku Program/ Pn Ruslinda Bt Rasli
Brosur Pn Syamsul Badryah Bt Sudin
Sijil Berhenti
Sekolah & Sijil Pn Normah Bt Yusoff
Hari Anugerah Pn Alina Bt Ahmad
Cemerlang Pn Noraizah Bt Abdul
Pn Nazirah Bt Che Lah
Cik Nur Afnie bt Roslan
Pn Noor Ziah Bt Saad

Pn Shaidatul Wida Bt Mat Sarip Persembahan En Mohamad Jailani B Hussin
En Mohd Jailani B Hussin Pn Yusmawati Bt Yaakub
Pn Nur Afifah Bt Jaafar Pn Nur Nadia Zainon Abidin

En Zamzuri Bin Yahya Kebersihan En Mahazir B Jusoh
Pn Norhafizah Bt Saad En Abd Razak Bin Taib
Pn Suri Bt Johari
Pn Hazlin Bt Khalid
Pekerja Swasta

Pn Hazlin Bt Khalid Jurugambar Dan Pn Siti Aishah Bt Ishak
Pn Ruziani Bt Ismail Dokumentasi En Mohd Rafiq Bin Ramli
En Mohd Bukharie B Mohamad

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail
Naib Pengerusi II En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Pn Irma Niza Bt Mohd Saad
Setiausaha En Mohd Hafizi Bin Shahibi
Naib Setiausaha
Bidang Tugas

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat secara berkala.
2. Mencadangkan kepada Guru Besar keperluan latihan dan merancang jadual latihan dalaman.
3. Membuat kajian keperluan latihan dan merancang jadual latihan dalaman.
4. Mengadakan latihan dalaman berdasarkan keperluan.
5. Merekodkan kehadiran staf berkursus dalaman dan anjuran pihak lain.
6. Merekod setiap pelaksanaan latihan dan kajian keberkesanan.

JAWATANKUASA KEBAJIKAN GURU DAN STAF (BKGS)

Pengerusi En Mohd Hafizi Bin Shahibi
Setiausaha
Bendahari

Ajk

Bidang Tugas

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat secara berkala.

2. Merancang program peningkatan profesionalisma guru dan kakitangan sekolah.

3. Mengadakan majlis keraian guru dan kakitangan yang bertukar dan tamat perkhidmatan.

4. Mengadakan lawatan kebajikan guru dan staf yang sakit serta melahirkan anak

42 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

JAWATANKUASA KRISIS DAN BENCANA

BIL NAMA JAWATAN PENGERUSI NO TELEFON
1 En Mohd Nasir Bin Mohd Noor Guru Besar N.PENGERUSI 1 012-4256774
2 Pn Norhayati Bt Abdullah GPK Pentadbiran N.PENGERUSI 2 0134885772
3 En.Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin GPK Kokurikulum SETIAUSAHA 019-6829992
4 Pn Zarodah Bt Ismail GPK Hal Ehwal Murid AJK 019-2131404
5 En Md Rosdi B Hashim YDP PIBG AJK 0195607367
6 En Mohammad Jailani B Hussin Guru BBK AJK 019-4787844
7 Sjn Nursyazwani Bt Mohammad IPD Padang Besar 013-4114293
AJK 01124794590
Nasir Pegawai Perhubungan Sekolah AJK 019-4734756
8 SI Mohd Fitri Mohd Yusof Guru Data AJK 0195783077
9 Pn Hazlin B Khalid Guru Kebersihan/ Keceriaan AJK 01116968345
10 Pn Yusmawati Bin Yaakub Guru ICT AJK 01137231024
11 En Anas Iswandi Bin Ali Guru SPBT AJK 012-4137175
12 Pn Nazirah Bt Che Lah Guru Kesihatan/Rawatan AJK 017-4758511
13 Pn Rohijah Bt Mubin SU PIBG 0175573626
14 Pn Ruziani Bt Ismail KP Bahasa Melayu
15 Pn Hasliza bt Othman KP Bahasa Inggeris AJK 0134959465
16 Pn Nur Afifah Bt Jaafar KP Matematik AJK 0199034139
17 En Amirulhafis B Marodzi KP Moral AJK 013-4885772
18 En Mohd Hafizi Bin Shahibi KP Sains AJK 017-6605044
19 Pn Sy.Ilmiyah Bt Syed Abd.Hamid Guru Keselamatan AJK 012-5296636
20 En Mahazir Bin Jusoh KP Pendidikan Moral AJK 0125132441
21 Pn Suri Bt Johari KP PSV AJK 0124942240
22 En Mohd Rafiq bin Ramli KP RBT&TMK AJK 0174831154
23 Pn Rohijah Binti Mubin KP PJK AJK 012-6862764
24 Pn Shaidatul Wida Bt Md Sarip KP Sejarah AJK 013-5308332
25 En Jailani Bin Hussin Pembantu Tadbir AJK 0175241629
26 Pn Rahana Bt Ibrahim Pengawal Keselamatan AJK 0195546167
27 En Suzuki B Osman Pengusaha Kantin AJK 0194429822
28 En Shahizan Shariff

BIDANG TUGAS
PELAKSANAAN MANUAL KESELAMATAN SEKOLAH

1. Menyediakan manual dan prosedur keselamatan dalam perkara-perkara berikut:
1.1 Bidang aktiviti murid
1.1.1 Keselamatan diri murid semasa perjalanan pergi dan balik sekolah mahupun asrama.
1.1 .2 Keselamatan menjalankan aktiviti kokurikulum dan sukan.
1.1.3 Kegiatan luar sekolah dan asrama.

1.2 Bidang bencana alam
-Kebakaran
-Banjir
-Perubahan cuaca
-Wabak penyakit
-Ribut dan Petir
-Jerebu

1.3 Bidang keselamatan fizikal sekolah dan asrama
-Pejabat sekolah dan asrama
-Keselamatan pendawaian dan peralatan elektrik
-Kawalan keselamatan sekolah
-Tandas sekolah
-Peralatan “loose handrails” dan tingkap sekolah
-Perabot sekolah
-Semua jenis makmal/Bengkel
-Pusat Sumber/ Perpustakaan
-Padang dan gelanggang permainan
-Stor, landskap
-Kawasan sunyi dan gelap
-Keselamatan semua bangunan dalam kawasan sekolah

43 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

JAWATANKUASA PELAKSANAAN SARANA IBUBAPA (SEKOLAH)

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi En Md Rosdi B Hashim (Ydp Pibg)
Tim.Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail
Naib Pengerusi II En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
En Mohd Jailani B Hussin
Setiausaha Pn Irma Niza Bt Mohd Saad
Pn Norhafizah Bt saad
Ajk En Anas Iswandi B Ali
Pn Ruziani Bt Ismail
En Zamzuri Bin Yahya

JAWATANKUASA PELAKSANAAN SARANA IBUBAPA (PIBK)

Pengerusi En Md Rosdi B Hashim (YDP PIBG)
Naib Pengerusi Pn Zarodah Bt Ismail (GPK HEM)

Setiausaha Pn Ruziani Bt Ismail
Bendahari Pn Radiyah Bt Mohamad

AJK Pn.
En.
Pn.
Pn.
Pn.
En.
En.
Pn.
Pn. Norhayati Bt Abdullah
En. Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
En. Mohamad Jailani b Hussin
Pn. Norhafizah Bt Saad
Pn. Anita Bt Rejab

JAWATANKUASA KELAS ASAS FARDU AIN

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Naib Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
En Mohd Fahmi B Othman
Penyelaras Pn Azizah Bt Man
Pn Nur Hanis Yasmin Bt Azizan
Guru KAFA Pn Nur Khairulbariyyah Bt Subri
Pn Syakirah Bt Musa

JAWATANKUASA SEKOLAH PENYAYANG

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Zarodah Bt Ismail
Tim.Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi I En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
En Mohd Jailani B Hussin
Setiausaha Pn Hasliza Bt Othman
Naib Setiausaha Pn Adimar Bt Mat Isa@Mat Hassan
Pn Normah Bt Yusoff
Ajk

JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Pn Zarodah Bt Ismail
Setiausaha En Mohd Jailani B Hussin
Pn Ruziani Bt Ismail
Ajk En Mohd Rafiq Bin Ramli
En Abd Ramdzhani B Abd Rahman
Pn Normah Bt Yusoff
Pn Noor Ziah Bt Saad

44 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

JAWATANKUASA HRMIS

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Pn Rahana Bt Ibrahim
Ajk Pn Hazlin bt Khalid

Pengerusi JAWATANKUASA PBPPP/SKT
Tim. Pengerusi
En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Ajk Pn Norhayati Bt Abdullah
En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Pn Zarodah Bt Ismail
Pn Anita Bt Rejab
Pn Rahana Bt Ibrahim

JAWATANKUASA PEMILIHAN PRA SEKOLAH

Pengerusi En Mohd Nasir Bin Mohd Noor
Tim. Pengerusi Pn Norhayati Bt Abdullah
Naib Pengerusi I Pn Zarodah Bt Ismail
Naib Pengerusi II En Bakhtiar Idzuan Bin Baharudin
Pn Siti Aishah Bt Mat Sahir
Setiausaha Pn Hakimah Bt Mahamad Sah
Pn Syamsul Badryah Bt Sudin
Ajk Pn Ruslinda Bt Rasli

45 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

46 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

VISI KURIKULUM

“ Menjadikan Pencapaian Akademik
Sekolah Kebangsaan Bukit Keteri Cemerlang

Menjelang 2022”

MISI KURIKULUM

Merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara menerusi pengurusan dan pentadbiran yang berkesan dengan cara :

 Mewujudkan budaya kerja yang sihat bagi melahirkan tenaga kerja berpasukan yang
sentiasa sanggup bersedia melaksanakan tugas dalam apa jua keadaan.

 Mengaplikasikan pelbagai media dan kaedah pengajaran dan pembelajaran agar semua
murid menguasai kemahiran asas.

 Memastikan semua kemudahan yang ada sentiasa dalam keadaan sempurna dan
dimaksimumkan penggunaannya.

KURIKULUM
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah bertindak sebagai badan akademik tertinggi yang memainkan peranan
penting memastikan pelaksanaan pengurusan kurikulum sekolah berkesan dan berkualiti. Semua bidang / unit
dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah bertanggungjawab secara langsung mempertingkatkan prestasi
akademik sekolah.

OBJEKTIF

1. Mempertingkatkan pengurusan kurikulum supaya sistematik dan berkesan.
2. Menghayati dan melaksanakan Dasar Kurikulum Sekolah.
3. Mengetahui dan memahami setiap bidang tugas supaya pelaksanaannya menjurus ke arah piawaian kualiti

DASAR KURIKULUM SEKOLAH

1. Menentukan dan menyelaras segala dasar kurikulum sekolah supaya selari dengan dasar yang ditetapkan
oleh Jabatan Pelajaran Negeri / Kementerian Pelajaran Malaysia dan Akta Pendidikan Negeri.

2. Mesyuarat :

a. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah minimum 4 kali setahun
b. Menetapkan jadual mesyuarat panitia minimum 4 kali setahun
c. Menetapkan sistem fail / format dokumen Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan panitia mata

pelajaran
3. Sukatan / Rancangan Pelajaran /Dokumen Standard Pengajaran

a. Menetapkan dasar penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Huraian serta kaedah
penyediaan Rekod Persediaan Mengajar

4. Jadual Waktu
a. Menetapkan waktu sekolah
b. Menetapkan sistem jadual waktu
c. Menetapkan dasar pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan
Waktu mengajar untuk penyediaan jadual waktu induk dan persendirian
d. Menetapkan dasar penyediaan jadual waktu ganti dan pengisiannya

47 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

5. Penilaian Dan Peperiksaan
a. Menetapkan sistem pengurusan penilaian dan peperiksaan sekolah yang berkaitan dengan :
I. Jenisnya ( formatif, sumatif, kerja kursus, ujian lisan, peka, pafa dan lain-lain )
ii bilangan dan takwim
iii. Format ( bentuk soalan, masa dan skema jawapan )
iv. Syarat lulus
v. Kumpulan sasaran
vi. Jadual penentu ujian ( jpu )
vii. Pengawasan
viii. Headcount

6. Anggaran Perbelanjaan
a. Menetapkan dasar perbelanjaan tahunan dengan wang kerajaan, SUWA dan lain-lain bagi setiap
panitia / unit
b. Menentukan dasar perolehan, penggunaan, penyenggaraan, hapus kira peralatan dan kemudahan
prasarana

7. Pemantauan
a. Menentukan dasar dan sistem pemantauan yang berkesan
i. Pengurusan p & p
ii. Pengurusan panitia
iii. Peperiksaan dan penilaian
iv. Jadual waktu
v. Pengurusan kewangan
vi. Bilik-bilik khas
b. Menetapkan jawatankuasa pemantauan
c. Menetapkan jadual waktu pemantauan

TATAKELAKUAN DI BAWAH PERATURAN 4: PERATURAN PEGAWAI AWAM
( KELAKUAN DAN TATATERTIB 1993 )

PERATURAN 4.2 (g) : Seorang pegawai tidak boleh :TIDAK BERTANGGUNGJAWAB

Seorang pegawai dianggap sebagai melanggar tatakelakuan ini jika beliau antara lain :
i. MENGHASUT KAKITANGAN LAIN SUPAYA JANGAN TERLALU BERUSAHA DALAM

MENJALANKAN TUGASNYA.
ii. MENGAMBIL CUTI REHAT DI SAAT-SAAT PERKHIDMATANNYA SANGAT-SANGAT DIPERLUKAN.
iii. SUKA MEWUJUDKAN SUASANA TEGANG DI PEJABAT.
iv. TIDAK MELAPORKAN KESALAHAN SERIUS YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BAWAHAN @

PEGAWAI BAWAHANNYA.
V. TIDAK HADIR BEKERJA TANPA CUTI @ SEBAB-SEBAB YANG MUNASABAH.
vi. TIDAK MEMPEDULIKAN @ MENJAGA HARTA KERAJAAN SEBAGAIMANA SEPATUTNYA.
vii. MENGIKUTI KURSUS PENGAJIAN TANPA MENDAPAT KEBENARAN TERLEBIH DAHULU.

PERATURAN 4.2 (L) : Seorang pegawai tidak boleh :INGKAR PERINTAH ,atas berkelakuan sebagai
Ingkar perintah. Seseorang pegawai dianggap melanggar tatakelakuan ini jika berlaku antara lain :
I. ENGGAN @ TIDAK MAHU MENGIKUTI ATAU MENJALANKAN ARAHAN LISAN ATAU TULISAN

PEGAWAI KANANNYA BERHUBUNG TUGAS RASMINYA.
ii. MEMBANTAH ATAU MELANGGAR PEGAWAI KANANNYA.

SENGAJA MELANGGAR ARAHAN YANG DIKELUARKAN DALAM SURAT PEKELILING/PEKELILING.

SURAT SIARAN JPA; JPA (S) T.T 71/140(6 BERTARIKH 5 JANUARI 2006

o PERATURAN 4 Z; PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN TATATERTIB ) BERKAITAN
PEMANTAUAN YANG DILAKUKAN MENDAPATI BEBERAPA PENYELEWANGAN TELAH BERLAKU.

o MENGIKUT PERATURAN 3C (3 ) PINDAAN 2002 ,KETUA JABATAN BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN
JKA PEGAWAI BAWAHANNYA MELANGGAR PERATURAN : KERANA DISIFATKAN CUAI DALAM
MENJALANKAN TUGASNYA.

Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 5/1977 : Tugas-tugas Guru Dalam Cuti Penggal Persekolahan
 Guru biasa boleh dipanggil bertugas dalam masa cuti penggal dengan syarat jumlah hari bertugas dalam
masa cuti penggal itu tidak melebihi separuh ( ½ ) daripada jumlah cuti penggal dalam satu-satu tahun.
 Bagaimanapun Guru Besar hendaklah merancang dan menggunakan budi bahasa /kebijaksanaan supaya
tidak memanggil guru-guru di pertengahan cuti sekolah.

48 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 2/1981 : Ketetapan Masa Di Sekolah-sekolah
 Adalah diharapkan bahawa semua guru diingatkan dari semasa ke semasa tentang tanggungjawab mereka
untuk mengamalkan ketetapan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah ,baik semasa datang ke
sekolah ataupun balik dari sekolah, mahupun ketika mahu memasuki bilik darjah atau menjalankan sesuatu
kegiatan di luar bilik darjah. Ketetapan masa bermakna seseorang guru itu hendaklah mengikut jadual
pengajaran dan tidak boleh meninggalkan kelasnya.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1981 : Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) Oleh
Guru- guru.

 Waktu tidak mengajar adalah masa bekerja.
 Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk :

 Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar.
 Membuat persediaan untuk mengajar
 Memeriksa buku latihan murid
 Mengadakan pertemuan khas dengan murid yang bermasalah.
 Penyediaan aktiviti kokurikulum.
 Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar/ GPK
Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 3/1987 : Penyeliaan Pengajaran Pembelajaran oleh Guru Besar/ Pengetua
 Guru Besar/Pengetua diperingatkan supaya menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran
mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 4/1984 : Perhimpunan Sekolah
 Diadakan pada setiap minggu persekolahan dan hendaklah dianggap sebagai satu majlis rasmi di peringkat
sekolah.
 Perhimpunan sekolah harus mewujudkan satu suasana yang teratur ,tertib dan penuh hormat di mana
setiap individu dalam perhimpunan itu hendaklah mematuhi nilai,norma dan peraturan perhimpunan
tersebut.
 Semua guru dan murid hendaklah sama-sama berada dalam majlis perhimpunan itu dan bersama-sama
menyanyikan Lagu Kebangsaan, Lagu Negeri dan Lagu Sekolah dengan betul dan penuh semangat.
Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 3/1999 : Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
 Mengandungi Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian .
 Objektif ,bagaimanakah cara untuk mencapai objektif dan sejauh mana objektif tercapai.
( catatan impak mesti ditulis )

49 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KETERI 2020

PENGERUSI
MOHD NASIR B MOHD NOOR

(GURU BESAR)

TIMB. PENGERUSI 1
PN NORHAYATI BT ABDULLAH

( GPK PENTADBIRAN )

SETIAUSAHA
PN IRMA NIZA BT MOHD SAAD

BAHASA MELAYU PEN.SETIAUSAHA PEMULIHAN KHAS
EN CHEK AZIS B AHMAD EN MOGHPDKHHAFEIMZI B SHAHIBI PN RUZIANI BT ISMAIL

BENA.HZUALSKAIFILNI GB GISEMRAIISL S/U PEPERIKSAAN AWAM
PN NUR AFIFAH BT JAAFAR PN NORAIZAH BT ABDUL

MATEMATIK GPUNR.HUAPNARNASBTEKBAOKLAARH
EN AMIRULHAFIS B MARODZI PN SITI AISHAH BT MAT SAHIR

SAINS GURU MEDIA
PN SY.ILMIYAH BT SY.AB.HAMID PN SITI AISHAH BT ISHAK

PEND. AGAMA ISLAM & BA GURU ICT
EN ANAS ISWANDI B ALI EN ANAS ISWANDI B ALI

PJK GURU DATA
PN SHAIDATUL WIDA BT M.SARIP PN HAZLIN BT KHALID

PENDIDIKAN MUZIK GURU DISIPLIN
EN MOHD JAILANI B HUSSIN EN MOHD RAFIQ B RAMLI

PEND.SENI VISUAL GURU B & KAUNSELING
EN MOHD RAFIQ BIN RAMLI EN MOHD JAILANI B HUSSIN

RBT /TMK SETIAUSAHA PBD
PN ROHIJAH BT MUBIN PN HASLIZA BT OTHMAN

SEJARAH PENYELARAS J/WAKTU
PN HASLIZA BT OTHMAN PN IRMA NIZA BT MOHD SAAD

PEND.MORAL PENYELARAS PROTIM
EN MOHD HAFIZI B SHAHIBI EN AMIRULHAFIS B MARODZI

S/U SAPS
PN HAZLIN BT KHALID

KECEMERLANGAN SEMUA PENYELARAS KELAS
EN MOHD JAILANI B HUSSIN

TRANSISI
PN ROHIJAH BT MUBIN

PAK21 / ITHINK
EN MOHD HAFIZI B SHAHIBI

50 | B U K U M A N U A L P E N G U R U S A N S K B K


Click to View FlipBook Version