The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ICPAS, 2019-06-13 03:47:19

מצגת ערן יעקב

מצגת ערן יעקב

‫רשות המסים‬
‫עם הפנים קדימה‬

‫ערן יעקב‪ ,‬מנהל רשות המסים‬

‫יוני ‪2019‬‬

‫אתגרים למדיניות המיסוי‬

‫יעדי מדיניות המס‬

‫פיסקאלי ‪ -‬מקורות מימון לשירותי הממשלה‬
‫חלוקה מחדש של ההכנסות וצמצום אי השוויון‬

‫יעילות כלכלית והפנמת השפעות חיצוניות‬

‫(צמצום צריכת סיגריות ואלכוהול ומנגד עידוד מוצרים כגון אביזרי בטיחות)‬

‫הגנה על ייצור מקומי‬

‫איפה אנחנו היום ?‬

‫פיסקאלי‬

‫‪₪‬‬

‫סך הכנסות ממסים ואגרות הסתכמו בשנת ‪2018‬‬
‫בכ‪ 306.3 -‬מיליארד ‪₪‬‬

‫בלו דלק‬ ‫ניכויים‬
‫‪18,422‬‬ ‫‪97,440‬‬

‫‪6%‬‬ ‫‪32%‬‬

‫מס קניה‬ ‫מס הכנסה‬
‫‪18,312‬‬ ‫‪53,378‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪6%‬‬

‫מכס‬
‫‪2,795‬‬

‫‪1%‬‬

‫מע"מ‬ ‫מיסוי מקרקעין‬
‫‪98,748‬‬ ‫‪11,337‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪33%‬‬

‫סיכונים לתחזית המאקרו וההכנסות ממסים‬

‫המשך‬ ‫בשנים האחרונות מתבצע עדכון מתמיד‬ ‫הורדת שיעור‬ ‫ירידה של ‪2.1‬‬
‫פגיעה‬ ‫של תחזיות הסחר העולמי כלפי מטה‬ ‫הצמיחה ב‪-‬‬ ‫מיליארד ב‪-‬‬
‫ביצוא‬ ‫ונרשמה חולשה ביצוא הסחורות הישראלי‪.‬‬ ‫‪ 0.7%‬בכל‬
‫התרחיש מניח העדר התאוששות ביצוא‬ ‫‪2018‬‬
‫שנה‬

‫חולשה‬ ‫בשנתיים האחרונות השכר גדל יותר‬ ‫עלייה של‬ ‫ירידה של ‪5.1‬‬
‫בשוק‬ ‫מהפריון‪ ,‬על פי התחזית הפער ייסגר‬ ‫‪ 0.5%‬בשיעור‬ ‫מיליארד ב‪-‬‬
‫העבודה‬ ‫בשנתיים הקרובות‪ .‬התכנסות מהירה יותר‬ ‫האבטלה ב‪-‬‬ ‫‪ 2017‬ושל ‪4.5‬‬
‫תפגע בקצב הצמיחה והכנסות המדינה‬ ‫מיליארד ב‪-‬‬
‫‪ 2017‬ושל‬
‫‪ 0.9%‬ב‪2018 -‬‬ ‫‪2018‬‬

‫משבר‬ ‫מדדי שוק ההון עלו בקצב מהיר מאז‬ ‫ירידה‬ ‫ירידה של ‪1.2‬‬
‫מצומצם‪,‬‬ ‫המשבר הגלובלי‪ ,‬עקב ריביות שפל בעולם‪.‬‬ ‫ממוצעת של‬ ‫מיליארד בכל‬
‫הממוקד‬ ‫‪ 6.5%‬במדדי‬
‫בשוק ההון‬ ‫התרחיש מניח נסיגה במדדי שוק הון‬ ‫שנה‬
‫שוק ההון‬
‫במשך שנתיים‬

‫מקור הנתונים‪ :‬הכלכלן הראשי‬

‫יעד ההכנסות ‪2019‬‬

‫מסים ישירים‬ ‫מסים עקיפים‬
‫‪ 168.5‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪ 143‬מיליארד ‪₪‬‬

‫יעילות כלכלית‬
‫והפנמת החצנות שליליות‬

‫אתגר במיסוי כלי רכב חשמליים והיברידיים‬

‫החלת העלויות החיצוניות‬ ‫בלו על בנזין‪/‬סולר –‬
‫מייעלת הקצאת מקורות‬ ‫כ‪ 3 -‬ש"ח‬

‫עלות שולית נמוכה לק"מ נסיעה‬ ‫בלו על חשמל לתחבורה‬
‫מעודד נסיעה עודפת וגודש‬ ‫‪ ₪ 0‬כיום‬

‫שיעור רכבים היברידיים בישראל מתוך סך רכבי הנוסעים‬

‫‪16%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2017 1-6 2018‬‬
‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬

‫מקור‪ :‬נתוני משרד התחבורה‪ ,‬עיבודי רשות המסים החטיבה לתכנון וכלכלה‪.‬‬

‫הגנה על ייצור מקומי‬

‫כמעט ‪ 12%‬מכלל המסחר העולמי בשנת‬
‫‪ 2016‬התבצע באמצעות האינטרנט‬

‫הגידול ביבוא האישי בהמשך להעלאת הפטור מ‪ $50-‬ל‪ $75-‬בשנת‬
‫‪2012‬‬

‫כמות החבילות מחו"ל‪ ,‬מיליונים (דואר ישראל)‬

‫‪61‬‬

‫העלאת תקרת‬ ‫‪51.4‬‬
‫הפטור ב‪$25-‬‬ ‫‪40.7‬‬

‫ב‪1.2012-‬‬

‫‪32.5‬‬

‫‪26.3‬‬

‫‪22.6‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪19.7‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬

‫ישראל במקום ה‪ 6-‬בגובה הפטור מתוך ‪ 35‬מדינות ה‪OECD-‬‬

‫תקרת הפטור ממסים כולל מע"מ ביבוא משלוחים (ערך‬ ‫שדרוג רשת החלוקה‬
‫יבוא ב‪)$-‬‬

‫מגמת ביטול הפטור ב‪:OECD-‬‬

‫• אוסטרליה‪ -‬הפרלמנט אישר ביטול (ל‪ )0-‬החל מיולי ‪2018‬‬

‫• האיחוד האירופי‪ -‬הנציבות הודיעה על ביטול החל מ‪2021-‬‬

‫• ניו זילנד‪ -‬בחינה של הפחתת הפטור החל מ ‪ 2018‬או ‪2019‬‬

‫• בארה"ב לא חל מע"מ (שהוא הטבת המס העיקרית) ולכן‬
‫ההשוואה אליה פחות רלוונטית‬

‫מקור‪World Customs Organization, WCO Study Report on Cross-Border E-Commerce, March 2017 :‬‬
‫)‪the International Trade Administration (ITA‬‬

‫אתגרים‬

‫• אתגרים מאקרו כלכליים לעמידה ביעדים פיסקאליים‬
‫• עליה בשימוש ברכבים יעילים אנרגטית שלא ממוסים על ההחצנות‬

‫השליליות‬
‫• עליה ביבוא האישי ובמסחר הבינלאומי‬

‫אבל לא רק‪...‬‬

‫אתגרים נוספים‬

‫• כלכלה שיתופית ו‪GIG ECONOMICS-‬‬
‫• דור ה‪ Z-‬ומשרות זמניות‬

‫• דיגיטציה ואוטומציה של עבודה – ירידה בהיקף המועסקים‪ /‬הכנסות‬
‫מעבודה?‬

‫• הזדקנות האוכלוסייה – שינוי דפוסי תעסוקה‪ ,‬ירידה בהיקף הפעילות‬
‫היצרנית וברת המיסוי‬

‫• עליה בריכוזיות העושר העולמי‬

Gig Economy

‫כלכלת חלטורות = ‪Gig Economy‬‬

‫שירותי ייעוץ‬ ‫סאבלט לדירה‬ ‫מסחר ‪ P2P‬כמו ב‪-‬‬
‫מזדמנים‬ ‫‪ebay‬‬

‫תיקונים ושירותים‬ ‫שליחויות‬ ‫שיעורים פרטיים‬
‫מזדמנים לבית‬ ‫הסעות מזדמנות‬ ‫הלוואות ‪P2P‬‬

‫תיקונים ושירותים‬
‫מזדמנים לבית‬

‫צרפת‬ ‫‪ Gig economy‬בעולם‬
‫‪ 200-300‬פלטפורמות דיגיטאליות‬
‫מחזור פעילות של ‪ 3-4‬מיליארד יורו‬ ‫דנמרק‬
‫‪ 140‬פלטפורמות‬
‫שווי שוק של ‪ 57-84‬מיליון יורו‬
‫‪ 17%‬מהאוכלוסייה משתמשים‬

‫ספרד‬ ‫פינלנד‬
‫שווי שוק של ‪ 750‬מיליון יורו‬ ‫שווי שוק של ‪ 100‬מיליון יורו ב‪2016-‬‬
‫השפעה מהפכנית על שוק המלונאות‬ ‫ומוערך להגיע לכ‪ 1.3-‬מיליארד יורו ב‪-‬‬

‫ושכירות לטווח קצר‬ ‫‪2020‬‬

‫בריטניה‬
‫כ‪ 11%-‬מהעובדים בגיל העבודה מפיקים‬

‫הכנסות מ‪gig economy-‬‬
‫הכנסות של כ‪ 8-‬מיליארד ליש"ט‬‫דור ה‪Z-‬‬

‫‪ 16%‬מכלל העובדים ב‪ OECD -‬ב‪ 2017-‬הם מועסקים עצמאיים‪.‬‬
‫כיום ‪ 45%‬מהאוכלוסייה בגיל עבודה בארה"ב ובאירופה מעדיפים‬

‫לעבוד כעצמאיים‪.‬‬

‫‪“The future of taxation: Opportunities for the 2020s” oxford university‬‬

‫מקורות ההכנסה כיום‬

‫אגרות‬ ‫מס הכנסה שכירים‬
‫‪6.4‬‬ ‫‪62.8‬‬

‫‪2.1%‬‬ ‫‪20.2%‬‬
‫נדל"ן‬
‫‪11.3‬‬ ‫חברות‬
‫‪3.6%‬‬ ‫‪41.9‬‬

‫בלו ומס קניה מקומי‬ ‫‪13.5%‬‬
‫‪19.6‬‬
‫‪6.3%‬‬ ‫עצמאים‬
‫‪23.0‬‬
‫מכס ומס קניה יבוא‬ ‫‪7.4%‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪6.2%‬‬ ‫שוק ההון‬
‫‪4.1‬‬
‫מע"מ מלכ"ר ופיננסי‬
‫‪14.8‬‬ ‫‪ 1.3%‬דיבידנד‬
‫‪4.8%‬‬ ‫‪15.5‬‬
‫‪5.0%‬‬

‫מע"מ עוסקים‬
‫‪92.9‬‬

‫‪29.8%‬‬

‫(*) ‪ 306.5‬מיליארד ‪ - ₪‬לאחר הפרשה לקרן פיצויים‪ .‬חלוקת הכנסות בתרשים מוצגת ללא הפרשה לקרן פיצויים‪.‬‬‫חשיבה מחדש על מערכת המס?‬

‫"משולש הזהב" של עולם המס‬

‫שיעור ציות גבוה‬
‫‪(High tax‬‬

‫)‪compliance‬‬

‫שירות נגיש‪ ,‬בהיר‪,‬‬ ‫אכיפה יעילה‬
‫מהיר‪ ,‬נוח ומותאם‬

‫אישית‬

‫‪27‬‬‫אתגרים ברמת הציות לתשלום‬
‫(‪)tax compliance‬מסים‬

‫• שינוי היחס בין מיסוי הכנסות למיסוי הון‬
‫• מיסוי נסועה‬

‫• ביטול הפטור ממס על ייבוא אישי ומיסוי עבודות מזדמנות‪:‬‬
‫• ייעול תהליך הרישום‪ ,‬הדיווח והתשלום‬
‫• שיעור מס אחיד לענף‪ ,‬לפי רמת פעילות‬

‫• שיתוף פעולה וקבלת מידע מפלטפורמות מתווכות‬
‫• יעול מערך הגביה ושיפור ניכוי מס במקור במקום שנדרש‬

‫נושאים שנמצאים בבחינה‬

‫• רפורמה במיסוי בינ״ל‪.‬‬
‫• תיקוני חקיקה במע״מ‪.‬‬
‫• ועדה לבחינת התרת הוצאות ושינוי שיטה ע״ב מודלים‬
‫כלכליים למגזרים מסוימים‪.‬‬
‫• ועדה ליישום מודל הקצאת חשבונית‪.‬‬
‫• ועדות להגברת ההרתעה‪ ,‬האכיפה והגביה‪.‬‬

‫התמודדות עם כלכלה שחורה‬

‫חוק המזומן ככלי לצמצום הכלכלה השחורה‬

‫מאז חוקק החוק בינואר ‪ 2019‬בוצעו כ‪ 4,000-‬ביקורות ונמצאו כ‪ 600-‬הפרות‬
‫בסכומי עסקה שונים‬

‫מספר ההפרות שנמצאו לפי חודשים‬

‫‪88 86‬‬ ‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫‪165‬‬ ‫אפריל‬
‫‪269‬‬ ‫מאי‬

‫גם במהלך שנת ‪ 2018‬תוכנית 'גילוי מרצון' פעלה‬
‫וסייעה בהתמודדות עם הכלכלה השחורה‬

‫‪ 197‬בקשות נדחו ‪ 151‬בקשות אושרו‬ ‫‪ 520‬בקשות‬ ‫הוגשו ‪ 964‬בקשות‬
‫בטיפול‬

‫שיתופי מידע בין לאומיים‬

‫‪CRS‬‬ ‫‪FATCA‬‬

‫• עד סוף יוני הרשות תעביר לכל המדינות‬ ‫לרשות נתונים עדכניים משנת ‪.2014‬‬ ‫•‬
‫הנמצאות בהסכם המולטי‪-‬ליטראלי נתונים‬ ‫יש לנו עשרות אלפי רשומות בכל שנה‪.‬‬ ‫•‬
‫חלק מהתיקים נמצאים במחלקת חקירות‪,‬‬ ‫•‬
‫לגבי שנת ‪.2017‬‬ ‫חלק בטיפול שומתי וחלק בטיפול אזרחי‪.‬‬
‫• במקביל הרשות כבר קיבלה חלק‬
‫מהנתונים לגבי שנת ‪ 2017‬מהמדינות‬

‫החתומות בהסכם‪.‬‬
‫• לאחר העברת ההתחייבות שלנו הרשות‬
‫תקבל נתונים מיתר המדינות עבור שנת‬

‫‪.2017‬‬

‫רשות המסים פועלת עם רשויות מס ברחבי העולם לקבלת נתונים שאינם במסגרת ה‪,CRS‬‬
‫וכבר קיבלה חלק מהמידע‪.‬‬

‫המשימה‬

‫לגרום ולאפשר לציבור לשלם מס אמת כחוק‬

‫לשמוע מה יש לציבור שלנו להגיד‪...‬שלב ראשון‬

‫פרט | דוגמאות לכאבים מרכזיים בקרב עוסקים עצמאיים‬

‫עצמאיים רבים חשים תסכול רב מאי הבנת המערכת והיעדר מקורות מידע משכך‪ ,‬רבים נאלצים להיעזר ברואה חשבון לפעולות פשוטות שהם‬
‫חשים שהיו יכולים לבצע לבד‬

‫"מה אני עושה אם מי שמייצג אותי מועל בתפקידו? עכשיו‬ ‫"בכיתי בגלל זה לפני כמה ימים‪ .‬התקשרתי לתא הקולי ולא‬
‫למשל ביקשתי מהרו"ח החדש‪ ,‬שילך אחורנית ויבדוק כמה‬ ‫הבנתי את המילים שיש בכלל בהפניות‪ .‬באתר האינטרנט‬
‫שילמתי קנסות לאורך השנים‪ 26,000 ,‬ש"ח מ‪ .2014-‬הכל‬
‫של המערכת לא ברור לי איפה האיזור האישי‪ ,‬לא ברור לי‬
‫איחורים של הרו"ח‪ .‬מתברר שרואי חשבון יכולים לאחר"‬ ‫איפה להכניס את הסיסמה בכלל" (תמר‪ ,‬עוסקת פטורה;‬
‫(מיקי‪ ,‬עוסקת מורשה; התנהלות שוטפת)‬
‫הליך פתיחת עוסק)‬

‫"גיליתי שרב האנשים שמרוצים מהעבודה של הרו"ח שלהם‬ ‫"אין מקור אחד מסודר שבו יש הוראות ברורות איך אני צריך‬
‫זה מי שהרו"ח שלהם הוא בן משפחה‪ .‬אחרת פשוט לא‬
‫להתנהל בתור עצמאי‪ ,‬אין ‪ .Source of truth‬לא רק אנשים‬
‫שמים עליהם‪ ,‬אין להם זמן להסביר כלום" (אסף‪ ,‬מורשה;‬ ‫שונים חושבים דברים שונים‪ ,‬אלא רואי חשבון נותנים‬
‫התנהלות שוטפת)‬ ‫אינפורמציה שונה" (יהונתן‪ ,‬עוסק מורשה; התנהלות‬
‫שוטפת)‬
‫"זה מסמך עם ‪ 3‬דפים בעברית ורואי חשבון רוצים על זה‬
‫‪ 1200‬שקל‪ .‬זה נורא מתסכל‪ .‬למי שלא מרוויח הרבה כסף אז‬ ‫‪47‬‬

‫זה ממש מעצבן" (דנה‪ ,‬עוסק מורשה; הצהרת הון)‬

‫שיפורים צפויים בעתיד הקרוב‬

‫השיפור‬ ‫סטטוס‬ ‫תהליך‬
‫סוף ‪2019‬‬ ‫הזמנת תורים במשרדים ‪my visit‬‬

‫יחסוך את זמן הטיפול למקסימום של ‪5‬‬ ‫עלה לאוויר במתכונת של פיילוט‬ ‫קליטה מקוונת של ייפויי כוח‬
‫ימים‬
‫הסתיים הפיילוט‪ ,‬כרגע בשלב של תיקון‬ ‫קליטה מקוונת של הרשאות לחיוב‬
‫זמן טיפול של עד לילה אחד‬ ‫באגים‬ ‫חשבון‬

‫זמן טיפול של עד שלושה ימים מרגע‬ ‫כרגע בשלב פיילוט הבחירה להשתמש‬ ‫שידור מקוון של דוחות ניכויים‬
‫שידור הטפסים‬ ‫היא וולונטרית‪ ,‬משנה הבאה השימוש‬ ‫שנתיים‬

‫ריכוז הבקשות לאותו המקום‬ ‫יהפוך להיות חובה‬ ‫בקשה מקוונת לפתיחת תיק במע"מ‪,‬‬
‫מס הכנסה וניכויים בנקודה אחת‬
‫עבור סכומים קטנים לא יהיה צורך‬ ‫עלה לאוויר במתכונת של פיילוט שאמור‬
‫בהגעה לפקיד השומה‬ ‫להסתיים עוד חודש‪ .‬לאחר מכן יהיה‬ ‫משיכת סכומים קטנים מקופות גמל‬
‫פתוח לציבור הרחב‬ ‫בפטור‬
‫ביצוע פעולות דרך אתר האינטרנט של‬ ‫אמור להתחיל עד סוף שנת ‪2019‬‬
‫הרשות בצורה נוחה‬ ‫אזור אישי‬
‫עובד‪ ,‬עדין לא בתפוקה מלאה‬


Click to View FlipBook Version