The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Roziana Nik, 2020-02-21 17:03:01

buku laporan AGM pibg 2020

buku latest

PIBG
KALI KE - 30

Dirasmikan oleh:

Yang Berhormat,
Tuan Syamsul Firdaus Bin Mohamed Supri
ADUN Taman Medan

22 Februari 2020 / Sabtu

0

Isi kandungan MUKA SURAT
2
BIL PERKARA
1 Sekapur Sireh Seulas Bicara Pengetua Smk Taman Medan 3

2 Serangkai Kata Yang Dipertua PIBG SMK Taman Medan 4

4 Notis Mesyuarat 5

5 Atur Cara Majlis 6

6 Ahli Jawatan Kuasa PIBG 2019 / 2020 7

7 Agenda Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-30 8~13

8 AJK Pelaksana Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-30 14~27

9 Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-29 28~30

10 Laporan Bendahari 2019 31

11 Laporan Setiausaha 32~34

12 Aktiviti Anjuran Bersama PIBG dan SMK Taman Medan 35

13 Usul / Cadangan / Komen Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-29 36~38
39
14 Lampiran 40
» Senarai Nama Guru SMK Taman Medan 2020 41
» Senarai Penyelaras dan Guru Tingkatan 2020
» Analisis Keputusan PT3 42~45
» Analisis Keputusan SPM 46~47
» Senarai Nama Pelajar Cemerlang 48~52
» Pencapaian & Penglibatan Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum 53~54
»Peratus Kehadiran Murid 2019
» Cadangan Ahli Jawatan Kuasa PIBG Sesi 2019/2020 55

15 Penghargaan

1

Sekapur Sireh Seulas Bicara
Pengetua SMK Taman Medan

Assalamualaikum, salam sejahtera

Bismillahirahmanirrahim

Saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana atas limpah kurnia-Nya segala perancangan dan usaha yang
jitu maka Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30 dapat diterjemahkan hari ini. Terima kasih kepada
semua ibu bapa yang hadir pada hari ini. Kehadiran ibu bapa menunjukkan komitmen yang tinggi
bagi merealisasikan visi dan misi sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik,
kokurikulum dan sahsiah pelajar. Tidak dilupakan juga sekalung penghargaan dan terima kasih
kepada semua guru yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjayakan majlis kali
ini.
SMK Taman Medan menggalas visi menjadi sekolah cemerlang menjelang 2020 dengan misinya
membangunkan sahsiah pelajar kea rah kecemerlangan melaluipendidikan berkualiti berteraskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hal ini selaras dengan slogan Ketua Pengarah Pendidikan
Malaysia “Melangkah Kehadapan”. Kita sedia maklum bahawa anak-anak ini merupakan penyejuk
hati, pengarang jantung. Kelahiran seseorang anak menjanjikan harapan yang tinggi menggunung
kepada kedua-dua ibu bapa. Kejayaan anak-anak merupakan hadiah yang paling bernilai untuk
semua ibu bapa. Kemenjadian anak-anak adalah bermula dengan ibu bapa.
Dengan perkembangan semasa yang kita semua sedia maklum, PIBG menghadapi pelbagai cabaran
membantu pihak sekolah dalam semua aspek khasnya kemajuan dan kecemerlangan pendidikan
anak-anak dari semasa ke semasa. Tanpa kesepakatan dan kerjasa yang jitu amat sukar bagi kita
untuk mencapai kejayaan yang diharaplan. Hasrat ini lebih mudah dicapai apabila semua pihak
termasuk ibu bapa dan ahli komuniti bersatu dan menyokong satu matlamat, iaitu membantu
murid Berjaya. Peranan ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-anak di rumah tidak dapat
dinafikan. Apabila ibu bapa terlibat sama, hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa menjadi baik
dan banyak manfaatnya seperti pencapaianmurid meningkat dan kes disiplin dalam kalangan
murid berkurangan.
Saya bagi pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi
kerjasama yang baik dalam melaksanakan pelbagai program sekolah. Hanya dengan kerjasama
semua pihak secara berterusan maka anak-anak didik sekolah ini akan menjadi insan yang
cemerlang dari segi sahsiah, akademik dan kokurikulum. Setinggi-tinggi penghargaan juga dirakam
kepada barisan PIBG yang diterajui oleh Tn. Haji Johari bin Maarop yang banyak memberi sokongan
dalam melancarkan program sekolah.
Akhir kata, semoga Allah memberkati kerjasama kita bersama dalam usaha membina insan yang
berilmu dan cemerlang demi menjadi rakyat yang berjaya kepada agama, bangsa dan negara.

Sekiah, terima kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Yang menjalankan amanah,

Pn. Rohanah binti Mamat
Pengetua
SMK Taman Medan

2

SERANGKAI KATA
YANG DIPERTUA PIBG SMK TAMAN MEDAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalammualaikum, salam sejahtera
Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita berkesempatan untuk
bertemu dalam Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk
mengucapkan terima kasih kepada semua AJK PIBG yang telah sama-sama bekerja dan berusaha
membantu pihak sekolah dalam pelbagai program. Saya mewakili semua AJK PIBG akan terus
menyokong segala program yang dianjurkan oleh pihak sekolah bagi memacu kecemerlangan
murid. Bagi pihak PIBG sekolah, saya yakin dengan kehadiran ibu bapa dan guru, akan dapat
menyemarakkan semangat kita untuk melibatkan diri dengan aktif dalam program pendidikan. Kita
sedar bahawa dunia pendidikan mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Peluang
pendidikan harus digunakan sepenuhnya bagi menguasai ilmu, kemahiran dan membina
personaliti yang cemerlang.
Saya yakin bahawa segala program yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya.
Semua pihak khususnya PIBG haruslah memainkan peranan yang penting dan lebih efektif untuk
kecemerlangan murid-murid SMK Taman Medan. Marilah kita bersama-sama bermuafakat untuk
melibatkan diri dengan aktif dalam bidang pendidikan selari dengan perubahan arus perdana hari
ini. Usaha-usaha yang berterusan untuk penambahbaikan sekolah perlu dilakukan segera agar kita
tidak ketinggalan. Bagi mencapai kejayaan seperti yang kita impikan bukan mudah, pastinya
memerlukan pengorbanan dan komitmen kedua-dua pihak. Ibu bapa tidak boleh bergantung harap
kepada pihak sekolah semata-mata, malahan perlu juga menyumbangkan tenaga dan sumbangan
demi perkembangan anak-anak kita. Kejayaan sekolah ini pasti dapat direalisasikan sekiranya
kedua-dua pihak memainkan peranan masing-masing.
Saya bagi pihak kepimpinan PIBG ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah
kepada pengetua bersama barisan guru yang begitu komited dan telah membuktikan hala tuju
kepimpinan yang begitu memberangsangkan dalam semua bidang di sekolah ini. Berdasarkan
kepada pencapaian prestasi cemerlang yang diharapkan semua ibu bapa mengambil langkah
memaksimumkan usaha bagi mengalakkan dan meningkatkan keprihatinan terhadap keperluan
pendidikan anak-anak kita. Semoga usaha-usaha murni kita ini dipermudahkan dan diberkati oleh
Allah S.W.T.

Sekian, terima kasih

MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT

Tuan Haji Johari bin Maarop
YDP PIBG SMK Taman Medan

3

PIBG SMK TAMAN MEDAN

KM12, JLN KLANG LAMA,
46000 PETALING JAYA, SELANGOR
Tel : 03-77820455 Faks: 03-77850751
E-mel: [email protected]

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : SMKTM100-7/20(1)
Tarikh : 6hb Feb 2020

Kepada,
Semua Ibu Bapa / Penjaga Pelajar dan
Semua Guru SMK Taman Medan

Tuan/Puan,
NOTIS PANGGILAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29 SMK TAMAN MEDAN

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan pada ketentuan berikut:

2.1 Tarikh : 22hb Feb 2020 (Sabtu)
2.2 Masa : 7.30 pagi (Pendaftaran)
2.3 Tempat : Dewan Tertutup, SMK Taman Medan

3. Kehadiran tuan/puan sangat dialu-alukan. Di samping itu, tuan/puan diminta menulis sebarang
usul (cadangan/pandangan) untuk dibincangkan semasa Mesyuarat Agung. Sila kembalikan keratan
jawapan yang disertakan sebelum atau pada 11hb Februari 2020 (Selasa) melalui anak tuan/puan.

4. Bagi menggalakkan kehadiran ibu/bapa, Pihak PIBG SMKTM mengambil inisiatif mengadakan cabutan
bertuah untuk para hadirin, iaitu 6 cabutan utama bernilai RM200 setiap satu.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah, s.k 1. PPD Petaling Utama

2. Pengetua,SMK Taman Medan

3. YDP PIBG

...................................................... 4. Fail PIBG

(Tn. Hj. Johari Bin Maarop)

YDP PIBG

SMK Taman Medan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sila potong di sini)

Setiausaha,

PIBG SMK Taman Medan Tarikh :

Tuan/Puan,
Dengan hormatnya dimaklumkan, saya hadir / tidak hadir* ke Mesyuarat Agung PIBG SMK Taman Medan Kali
ke-29 yang akan diadakan pada 9hb Mac 2019 (Sabtu).

Usul saya ialah (sila tulis di kertas lain sekiranya ruangan tidak mencukupi)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Nama Ibu Bapa / Penjaga : ________________________________________

Nama Anak : ________________________________________

Tingkatan : ________________________________________

* Potong mana yang tidak berkenaan.

** Usul tuan/puan hanya akan dibaca sekiranya tuan/puan menghadirkan diri semasa Mesyuarat Agung.

4

7.30 pagi Atur Cara Majlis
8.00 pagi
8.15 pagi : Pendaftaran ibu bapa dan guru
8.30 pagi : Taklimat/penerangan Polis DiRaja Malaysia
: Taklimat Bank Simpanan Nasional (BSN)
: Ketibaan Tokoh Perasmi

Yang Berhormat, Tuan Syamsul Firdaus Bin Mohamed Supri
ADUN Taman Medan
: Persembahan Tarian- Kumpulan Medan Tari SMKTM
: Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu Negeri Selangor
: Bacaan Doa

: Ucapan YDP PIBG
Tn. Haji Johari Bin Maarop (Yang Dipertua PIBG SMK Taman Medan)

: Ucapan Penasihat PIBG
Pn. Rohanah Bt Mamat (Pengetua SMK Taman Medan)

: Ucapan Tokoh Perasmi
Yang Berhormat, Tuan Syamsul Firdaus Bin Mohamed Supri
ADUN Taman Medan

: Penyampaian Hadiah kepada AJK PIBG Sesi 2019/2020
: Penyampaian hadiah kepada guru berjaya mengumpul bayaran penuh

sumbangan PIBG tahun 2019.
: Penyampaian hadiah pelajar berjaya di peringkat kebangsaan 2019
: Penyampaian cenderamata kepada Tokoh Perasmi

: Persembahan Qasidah, ‘Jazz Chant’

9.15 pagi : Perasmi diiringi ke kantin untuk sarapan pagi.

9.20 pagi : Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-29 Bermula

12.00 t/hari : Bersurai

5
~5~

AHLI JAWATAN KUASA PIBG SMK TAMAN MEDAN 2019/2020

Penasihat
Pn. Rohanah binti Mamat
(Pengetua SMK Taman Medan)

YDP PIBG
Tn. Haji Johari bin Maarop

Naib YDP
En Mohd Fadzil Bin Hanafi

Setiausaha
En. Mohamad Farid bin Saari

Pen. Setiausaha
Pn. Nurul Atikah bt Mohd Ghazali

Bendahari
Pn. Ruhaida bt Mohd Ariffim

Pen. Bendahari
Pn. Nur Raihan bt Jabbar

AJK Guru
En. Peer Mohamed bin Mohd Kassim

En. Azman bin Sulaiman
Pn. Fazliyaton binti Ismail

Pn. Azura binti Ismail
En. Afizal Bin Md Sahir

AJK Ibu Bapa
Pn Hajah Latifah Bt Hassan (KSIB)

Pn. Mardiana Bt Sarie
Pn. Julaiha Bt Yaacob
Pn Natefah Bt Harun
Pn. Julaiha Bt Yaacob

Pn Fazilah Bt Saat
En. Mohamed Rosli Bin Mohamed Mustafa

Pemeriksa Kira-Kira
Pn. Ruhaida Bt Othman (AJK Ibu Bapa)

Pn Zarini Bt Hassan (guru)

6

Agenda Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-30

1. Ucapan Pengerusi Mesyuarat
2. Membentang dan Menerima Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-29
3. Membentang dan Mengesahkan Penyata Kewangan Berakhir 31

Disember 2019
4. Pembubaran AJK PIBG Sesi 2019/2020
5. Pelantikan Pengerusi Sementara Bagi Mesyuarat Agung 2020/2021
6. Pelantikan AJK PIBG Sesi 2020/2021
7. Membahaskan Usul / Cadangan / Komen
8. Hal-hal lain
9. Ucapan Penangguhan

7

KERTAS KERJA
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-30

TARIKH :
22 Febuari 2020

HARI / MASA:
Sabtu / 7.30 pagi

PERASMI:
Yang Berhormat, Tuan Syamsul Firdaus Bin Mohamed Supri

Adun Taman Medan

TEMPAT :
Dewan Tertutup, SMK Taman Medan

AHLI JAWATAN KUASA INDUK

Penasihat : Pn. Rohanah binti Mamat (Pengetua SMK Taman Medan)
YDP PIBG : Tn. Haji Johari bin Maarop
Naib YDP : En. Fazel bin Hanafi
Setiausaha
Pen. Setiausaha : En. Mohamad Farid bin Saari
Bendahari : Pn. Nurul Atikah binti Mohd Ghazali
Pen. Bendahari : Pn. Ruhaida binti Mohd Ariffim
AJK Guru : Pn. Nur Raihan binti Jabbar

AJK Ibu Bapa :
1. En. Peer Mohamed bin Mohd Kassim
2. En. Azman bin Sulaiman
3. Pn. Fazliyaton binti Ismail
4. Pn. Azura binti Ismail
5. En. Afizal Md Sahir
:
1. Pn. Hajah Latifah binti Hassan (KSIB)
2. Pn. Mardiana binti Sarie
3. Pn. Julaiha binti Yaacob
4. Pn Natefah binti Harun
5. Pn. Julaiha binti Yaacob
6. Pn Fazilah binti Saat
7. En. Mohamed Rosli bin Mohamed Mustafa

PEMERIKSA KIRA-KIRA:
1. Pn Zarini Bt Hassan (guru)
2. Pn. Ruhaida Bt Othman (ibu bapa)

8

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

A. PENGURUS MAJLIS ➢ Menyediakan atur cara pentadbiran.
1. En. Mohamad Farid bin Saari (K) ➢ Memastikan kelancaran majlis.
2. Pn. Zarini binti Hassan
2. Pn. Nurnizaha binti Mukhtar

B. AJK SAMBUTAN VVIP ➢ Menyambut kedatangan tetamu VVIP.
➢ Memastikan tetamu VVIP
1. Pn. Peer Mohamed bin Mohd Kassim
2. Tn. Hj Johari bin Maarop menandatangani buku tetamu.
3. En. Fazel bin Hanapi
4. En. Azman bin Sulaiman
5. Pn. Fazliyaton binti Ismail
6. Pn. Azura binti Ismail

C. AJK SAMBUTAN IBUBAPA ➢ Menyambut kedatangan ibu bapa.
1. Pn. Hanizah binti Che Amat (K) ➢ Membawa ibu bapa ke meja pendaftaran.
2. En. Nasri bin Samri ➢ Menentukan pengawas terlibat dan
3. Pn. Loo Pin Ngoh
4. Pn. Farahiza binti Adnan memberikan taklimat ringkas kepada
5. Pengawas Sekolah pengawas.
➢ Menghantar nama murid terlibat kepada
D. AJK KOMPANG DAN BUNGA MANGGAR AJK Sijil
1. Pn. Siti Sarah binti Mohd Rosli (K)
2. Pn. Simah binti Serat ➢ Melatih murid-murid untuk persembahan
3. Pasukan kompang kompang menyambut VVIP.

➢ Menyediakan murid untuk membawa
bunga manggar.

➢ Menghantar nama murid terlibat kepada
AJK Sijil

E. AJK PERBARISAN ➢ Memilih dan melatih murid-murid untuk
1. En. Suhaimi bin Ab Hamid (K) persembahan formasi kawad semasa
2. Pn. Nursyazwanee binti Mohamad Rodi menyambut VIP.
3. Pasukan Unit Uniform
➢ Menghantar nama murid terlibat kepada
AJK Sijil

F. AJK PERSEMBAHAN MURID ➢ Melatih murid-murid untuk slot
persembahan.
1. En. Muhammd Ashraf bin Kamarulzaman (K)
2. En. Wan Ahmad Nasrun Amir Hamzah bin ➢ Menghantar nama murid terlibat kepada
Wan Mohammad AJK Sijil
3. En. Wan Shahrazuddin bin Wan Abdul Razak
4. Pn. Kaswina a/p Ratakrishnan

9

G. AJK PENDAFTARAN IBU BAPA/ GURU/ ➢ Memastikan kaunter pendaftaran dibuka
TETAMU pada jam 7.30 pagi.
1. Pn. Khairunazwa binti Abd Samad (K)
2. Pn. Lee Har Wai ➢ Menyediakan borang pendaftaran secara
3. Pn. Mastura binti Embi QR Code.
4. Pn. Jaminah binti Mat Zain
5. Pn. Prema a/p [email protected] ➢ Menyediakan alas meja dan meja
6. Cik Roziana binti Nik - QR Code pendaftaran.
7. Pn. Suri Hani binti Ismail
8. Pn. Wan Noridah binti Wan Jusoh ➢ Memastikan laptop /tablet yang
mencukupi semasa pendaftaran.
H. PENGACARA MAJLIS
1. Pn. Hasani binti Hassan (K) ➢ Memastikan semua ibu bapa yang hadir
2. Pn. Siti Hajar binti Mohamad Johari mendaftar, sebelum masuk ke dewan.

➢ Mencetak dan menganalisis kehadiran
ibu bapa dan diserahkan kepada SU PIBG.

➢ Mengedarkan buku pendaftaran dan
buku laporan mesyuarat.

➢ Mengedar nombor cabutan bertuah.
➢ Mengedarkan sarapan pagi (Sila

berurusan dengan AJK Hadiah)➢ Menyediakan teks pengacara majlis.
➢ Menghadiri sesi raptai.
➢ Mengacara majlis.

I. BACAAN DOA ➢ Menyediakan teks doa yang sesuai.
1. En. Mohd Nazib bin Manap ➢ Membaca doa sebelum majlis.

J. PENCATAT MINIT ➢ Mencatat minit mengikut sesi.
Sesi perasmian ➢ Menaip semula minit yang telah dicatat
1. Pn. Sakinah binti Basiran (K)
2. Pn. Farahiyah binti Ab. Aziz dan diserahkan kepada SU.

Sesi mesyuarat ➢ Mencatat minit mengikut sesi.
1. Pn. Mariani binti Ishak (K) ➢ Menaip semula minit yang telah dicatat
2. Pn. Munirah binti Yunos
3. Pn. Ranichandriga a/p Sadasivam dan diserahkan kepada SU.

K. AJK PENGIRAAN UNDI ➢
1. Dr. Abdul Rashid bin Abdul Sitra (K)
2. En. Naveenan a/l Nalathamby ➢ Menyediakan papan putih.
3. Muhamad Shazlin Fareez Bin Elaludin ➢ Membuat pengiraan undi.

10

L. AJK CENDERAHATI / CABUTAN BERTUAH ➢ Mendapatkan peruntukan kewangan
1. Pn. Hafizah binti Tajul Rahim (K) yang diluluskan daripada bendahari.
2. Pn. Narimah binti Ahmad Laili
3. Pn. Norazlina binti Abu Bakar ➢ Mendapatkan maklumat tentang bilangan
4. Pn. Norhabsah binti Sukaimi hadiah cabutan bertuah daripada SU.
5. Pn. Nur Haniza binti A. Bakar
➢ Menyediakan hadiah VVIP dan cabutan
6. Pn. Sardrin ak Ahang bertuah.
7. Pn. Ranjini a/p Doraisingam
8. Pn. Zamzuriyani binti Ab Hamid ➢ Menguruskan penyampaian sijil dan
cenderahari kepada AJK. (Dapatkan sijil

dan cenderahati daripada SU dan
bendahari)
➢ Menyediakan nombor cabutan bertuah.
➢ Menyediakan meja dan peralatan untuk

penyampaian hadiah VIP, cenderahati,
sijil dan hadiah cabutan bertuah.
➢ Menyediakan nombor cabutan bertuah.
➢ Menguruskan penyampaian hadiah
/cabutan bertuah semasa majlis.

M. AJK JAMUAN VIP ➢ Menyediakan menu dengan peruntukan
1. Pn. Roslin binti Sadon (K) yang telah diputuskan oleh PIBG.
2. Pn. Nordalila Hazirah binti Mohammad
3. Pn. Sharifah Zamzarina binti Tengku Atek ➢ Memastikan bilik VIP dalam keadaan
5. Pelajar PAV Katering bersih dan teratur.

➢ Memberi layanan yang baik kepada
tetamu.

➢ Menghantar nama murid terlibat kepada
AJK Sijil

N. AJK JAMUAN IBUBAPA / GURU / MURID ➢ Berbincang dengan pihak katerer untuk
1. Pn. Ramlah binti Shamsuddin (K) menyediakan menu dengan peruntukan
2. Pn. Rohana binti Mat Nudin yang telah diputuskan oleh PIBG.
3. Pn. Siti Fatimah binti Suhaimee
4. Pn. Noraziah binti Mohd Zin ➢ Memastikan makanan yang disediakan
5. Pn. Zahariah binti Abdullah dalam keadaan bersih dan mencukupi.
6. Pn. Hajah Latifah binti Hassan (AJK IBU
BAPA) ➢ Mengedarkan makanan kepada semua
7. Pn. Mardiana binti Sarie (AJK IBU BAPA) ibu bapa dan guru.
8. Pn. Julaiha binti Yaakob (AJK IBU BAPA)
9. Pn. Fazilah binti Saat (AJK IBU BAPA) ➢ Menyediakan tempat makan untuk
10. Pn. Natefah binti Harun (AJK IBU BAPA) Pentadbir dan AJK Tertinggi PIBG

0. AJK KAIN RENTANG ➢ Menempah dan menggantung banner di
1. En. Muhamad Hafiq bin Fauzi (K) pintu pagar utama dan backdrop di
2. En. Afizal bin Md Shahir pentas.
3. Pengawas Sekolah
➢ Menghantar nama murid terlibat kepada
AJK Sijil

11

P. AJK SIARAYA ➢ Menyediakan dan menguruskan PA
1. En. Zulkifle bin Zainal system sepanjang majlis berlangsung.
2. Murid media
Q. JURU GAMBAR ➢ Memastikan AJK Murid yang terlibat
1. Pn. Norkamariah binti Md Baharin (K) diberikan taklimat tentang tugasan yang
2. Pn. Faznin binti Aziz akan dijalankan.
3. Kelab fotografi
➢ Menghantar nama murid terlibat kepada
AJK Sijil

➢ Merakamkan semua peristiwa dan
kejadian sepanjang mesyuarat
berlangsung
➢ Menghantar nama murid terlibat kepada

AJK Sijil

R. KESELAMATAN DAN LALULINTAS ➢ Mengawal trafik dan memastikan lalu
1. En. Saravanankumaran a/l Venkitaraman lintas berjalan lancar.
2. En. Mohamed Rosli bin Mohamed Mustafa
(AJK IBUBAPA) ➢ Memastikan keselamatn tetamu yang
3. Kadet Polis hadir.

S. AJK BUKU PROGRAM DAN ATURCARA ➢ Memastikan kenderaan dipakir dengan
1. Pn. Norhazlina binti Ab Hamid (K) tersusun dan tidk menghalang laluan.
2. Pn. Siti Zaleha binti Ismail
3. Cik Siti Nirwana binti Wahab ➢ Menyediakan parkir VVIP.
4. SU dan Pen. SU PIBG ➢ Menghantar nama murid terlibat kepada
5. Pengawas
AJK Sijil.
T. BUKU LAPORAN MESYUARAT/ SIJIL DAN
CENDERAHATI AJK PIBG ➢ Mendapatkan semua maklumat
1. En. Mohamad Farid bin Saari (K) mesyuarat daripada SU dan Pengetua.
2. Pn. Ruhaida binti Mohd Ariffim
3. Pn. Nurul Atikah binti Mohd Ghazali ➢ Menyiapkan buku program - cetakan
4. Pn. Nur Raihan binti Jaabar bertulis untuk ibu bapa/ QR Code untuk
guru.
➢ Menyerahkan buku program sehari
sebelum Majlis kepada unit pendaftaran

untuk edaran.

➢ Mengumpulkan semua dokumen

Mesyuarat Agung 2019.
➢ Membukukan semua dokumen tersebut.
➢ Mencetak untuk ibubapa / QR Code untuk

guru.

➢ Menyerahkan buku laporan kepada unit
pendaftaran untuk diedarkan.

➢ Menyediakan sijil dan cenderahati AJK.
➢ Menyerahkan sijil dan cenderahati

kepada AJK Hadiah.

12

U. AJK PERSEDIAAN TEKS UCAPAN ➢ Menyediakan draf ucapan Penasihat, YDP
1. Pn. Rohana binti Mat Isa (K) PIBG dan Perasmi.
2. Pn. Sarini binti Abd Ghani
3. Pn. Nabilah binti Deraman ➢ Memastikan draf ucapan disemak oleh
pengetua.

➢ Mencetak draf ucapan yang disemak
untuk digunakan.

V. AJK PERSIAPAN DAN MENGEMAS PENTAS ➢ Menyiapkan pentas sebelum majlis.

1. Pn. Noor Akmal bt Ablah (K) ➢ Menyediakan meja dan rostrum untuk
2. Pn. Nik Khairunnisa binti Nik Ya’acob mesyuarat.
4. Pn. Norazyyanti binti Mohamed Ariff
5. Pn. Nurul Izzati binti Ab Rahman ➢ Menyediakan meja pengacara majlis
➢ Menyediakan meja pencatat minit
6. Pn. Mastura binti Ibrahim
7. Pn. [email protected] Dominic mesyuarat
8. Cik Nurul Azimah binti Mazalan ➢ Mengemas semula pentas selepas selesai
9. Pn. Nurul Ain binti Ibrahim
majlis dan menyimpan peralatan di
tempat asal.

W. AJK PERSIAPAN DAN MENGEMAS ➢ Memastikan dewan dalam keadaan
DEWAN Dewan bersih.
1. En. Aslan bin Azman (K)
2. En. Agilandeswaran a/l Gopal ➢ Menyusun kerusi VVIP dan Ibu bapa
3. En. Mohd Nazib bin Manap dengan bilangan yang cukup.
4. En. Darwis bin Yappa
5. En. Abdul Alim bin Sok Abdul Ghaffor ➢ Mengemas semula dewan.
6. En. Azizi Hasrulnizam bin Ab Rahim ➢ Memastikan dewan bersih sedia kala.
7. En. Chandran A/L Arumugam
8. En. Muhammad Iqbal bin Ahmad Nasir ➢ Menyediakan sijil khidmat masyarakat
9. En. Yap Seng Nyan kepada semua murid yang terlibat
dengan program sepanjang PIBG
X. AJK SIJIL MURID berlangsung.
1. Pn. Shanti Devi a/p Ramayah (K)
2. Pn. Che Nor Hazlina binti Che Hamzah ➢ Mengedarkan sijil murid kepada murid
3. Dr. How Shwu Pyng berkenaan melalui guru tingkatan.
4. Pn. Ng Kar Lai
➢ Mengumpul semua dokumen selepas
Y. AJK DOKUMENTASI mesyuarat dan dibukukan.
1. En. Mohamad Farid bin Saari
➢ Menyediakan meja pendaftaran
Z. AJK Tugas-tugas khas sukarelawan sekolah.
1. Pn. Norreen binti Ali
2. Pn. Nor Siti Haffiza Binti Zulkifeli ➢ Menyerahkan nama sukarelawan yang
3. Pn. Wazir Amirah binti Mohamad Fuad mendaftar kepada SU PIBG.
4. Pn. Norhaliza binti Ismail
5. Cik Nor Hana binti Chulan ➢ Menyediakan tabung kutipan pada hari
Mesyuarat.

➢ Mengira hasil kutipan dan menyerahkan
kepada Bendahari PIBG.

13

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG SMK TAMAN MEDAN
KALI KE-29

Tarikh : 9 Mac 2019
Hari : Sabtu
Masa : 7.30 pagi
Tempat : Dewan SMK Taman Medan

1.0 UCAPAN PENGERUSI
Ucapan alu-aluan oleh Tn. Hj. Johari Bin Maarop, YDP PIBG. YDP merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu bapa yang hadir untuk Mesyuarat Agung
PIBG kali ke-29.

Tindakan : Makluman

2.0 PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
2.1 YDP PIBG meminta setiausaha PIBG, Encik Mohamad Farid bin Saari
membentangkan minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-28 untuk disemak dan
disahkan.

Pencadang: En. Johari Bin Maarop
Penyokong: Pn. Ramlah Samsudin

2.2 YDP PIBG meminta bendahari PIBG, Pn. Ruhaida bt Mohd Ariffim
membentangkan penyata kewangan tahun 2018 untuk disemak dan
disahkan seperti yang dilampirkan dalam Buku Mesyuarat PIBG kali ke-29.

Pencadang: En. Johari Bin Maarop
Penyokong: Pn Nor Habsah Bt Sukaimi

Tindakan : Makluman

3.0 PERKARA BERBANGKIT
Tiada.

14

4.0 PEMBUBARAN AJK SESI 2018 DAN PELANTIKAN SEMENTARA
4.1 Pengerusi membubarkan AJK PIBG 2018, En Mohamad Farid bin Saari selaku
setiausaha PIBG dilantik sebagai pengerusi sementara.

Pencadang: En Rosli bin Rahani
Disokong: Pn Mastura Bt Embi

5.0 PEMILIHAN AJK PIBG SESI 2019
5.1.1 En Rosli Bin Rahani mencadangkan agar En. Johari Bin Maarop dikekalkan
sebagai YDP PIBG.Begitu juga dengan ahli jawatankuasa lama dikekalkan
tetapi bagi ahli jawatankuasa yang tidak hadir sewaktu mesyuarat AJK
diadakan perlu ditukar dengan AJK baru.

Pencadang : En Rosli Bin Rahani
Disokong : Pn Nor Habsah Bt Sukaimi

5.1.2 En. Suhaimi bin Ab Hamid mencadangkan En Rosli bin Rahani sebagai YDP
PIBG yang baru

Pencadang : En. Suhaimi bin Ab Hamid
Disokong: Pn Ramlah Samsudin

5.1.3 Undian dijalankan iaitu
En Johari Bin Maarop – 42 undi (majoriti)
En Rosli Bin Rahadi – 28 undi

5.1.4 Pn. Rohana Mat Isa mencadangkan agar En Fazel bin Hanafi dilantik sebagai
Naib YDP PIBG.

Pencadang : Pn. Rohana Mat Isa
Disokong: Pn Siti Sarah Bt Mohd Rosli

Pencalonan En. Fazel bin Hanafi sebagai Naib YDP PIBG diterima sebulat
suara oleh ahli mesyuarat.

5.1.5 YDP PIBG mencadangkan Mohamad Farid bin Saari kekal sebagai Setiausaha I
PIBG.

Pencadang : En Johari Bin Maarop
Disokong: Pn Rohani Bt Muda

Pencalonan Mohamad Farid bin Saari sebagai Setiausaha I PIBG diterima
sebulat suara oleh ahli mesyuarat.

15

5.1.6 YDP PIBG mencadangkan Pn Nurul Atikah bt Mohd Ghazali sebagai Setiausaha
II PIBG .
Pencadang : En Johari Bin Maarop
Disokong: Cik Nurul Azimah Bt Mazalan

Pencalonan Pn Nurul Atikah bt Mohd Ghazali sebagai Setiausaha II PIBG
diterima sebulat suara oleh ahli mesyuarat.

5.1.7 YDP PIBG mencadangkan Pn Ruhaida bt Mohd Ariffim kekal sebagai
Bendahari I PIBG.

Pencadang : En Johari Bin Maarop
Disokong: Pn Rohani Bt Muda

Pencalonan Pn Ruhaida bt Mohd Ariffim sebagai Bendahari I PIBG diterima
sebulat suara oleh ahli mesyuarat

5.1.8 YDP PIBG mencadangkan Pn.Nur Raihan Bt Jabbar sebagai Bendahari II PIBG.

Pencadang : En Johari Bin Maarop
Disokong: Pn Mastura Bt Embi
Pencalonan Pn.Nur Raihan Bt Jabbar sebagai Bendahari II PIBG diterima
sebulat suara oleh ahli mesyuarat

5.2 AJK Ibu Bapa

5.2.1 En Rosli Bin Rahani mencadangkan agar AJK ibu bapa dikekalkan tetapi bagi
AJK ibu bapa yang tidak hadir sewaktu mesyuarat diadakan, perlu ditukar
dengan AJK yang baru. AJK-AJK ibu bapa yang dikekalkan ialah:

1. Pn Hajah Latifah Bt Hassan (KSIB)
2. Pn. Mardiana Bt Sarie
3. Pn. Julaiha Bt Yaacob
4. Pn Natefah Bt Harun
5. Pn. Julaiha Bt Yaacob
6. Pn Fazilah Bt Saat

Pencadang : En Rosli Bin Rahani
Disokong: Pn Norazlina Bt Abu Bakar

Pencalonan diterima sebulat suara oleh ahli mesyuarat

16

5.2.2 En Darwis Bin Yappa mencadangkan En. Mohamed Rosli Bin Mohamed
Mustafa sebagai AJK ibu bapa yang baru
Pencadang : En Darwis Bin Yappa
Disokong: Pn Sharifah Zamzarina Bt Tg Atek

Pencalonan En. Mohamed Rosli Bin Mohamed Mustafa sebagai ajk ibu bapa
yang baru diterima sebulat suara oleh ahli mesyuarat

5.2.3 Pn Mardiana Bt Sarie mencadangkan Pn. Ruhaida bt Othman dikekalkan
sebagai pemeriksa kira-kira dalam kalangan ibu bapa.
Pencadang : Pn Mardiana bt Sarie
Disokong: Norazlina bt Abu Bakar

Pencalonan Pn. Ruhaida bt Othman sebagai pemeriksa kira-kira diterima
sebulat suara oleh ahli mesyuarat

5.2.4 Pn. Rohani bt Muda mencadangkan AJK dari kalangan guru dikekalkan
kecuali guru-guru yang telah bertukar.
Pencadang : Puan Rohani bt Muda
Disokong: Pn. Felisa Dominic
Pencalonan ajk dari kalangan guru dikekalkan dan diterima sebulat suara
oleh ahli mesyuarat

5.2.5 Puan Ruhaida bt Mohd Ariffim mencadangkan Puan Zarini bt Hassan
sebagai pemeriksa kira-kira dalam kalangan guru.
Pencadang : Puan Ruhaida bt Mohd Ariffim
Disokong: Dr. Abdul Rashid bin Sithra
Pencalonan Puan Zarini bt Hassan sebagai pemeriksa kira-kira dalam
kalangan guru diterima sebulat suara oleh ahli mesyuarat
Tindakan : Makluman

17

5.2 Barisan AJK PIBG 2019

PENASIHAT : Pn. [email protected] Bt Mamat

YDP PIBG : Tn. Hj. Johari Bin Maarop

NAIB YDP : En Mohd Fadzil Bin Hanafi

SETIAUSAHA I : En Mohamad Farid Bin Saari

SETIAUSAHA II : Pn Nurul Atikah Bt Mohd Ghazali

BENDAHARI I : Pn. Ruhaida Bt Mohd Ariffim

BENDAHARI II : Puan Nur Raihan Bt Jabbar

AJK IBU BAPA:

• Pn Hajah Latifah Bt Hassan (KSIB)
• Pn. Mardiana Bt Sarie
• Pn. Julaiha Bt Yaacob
• Pn Natefah Bt Harun
• Pn. Julaiha Bt Yaacob
• Pn Fazilah Bt Saat
• En. Mohamed Rosli Bin Mohamed Mustafa

AJK GURU:

• En Peer Mohamed Bin Mohd Kassim
• En. Azman Bin Sulaiman
• Pn. Hana Marlin Binti Esa
• En. Nasri Bin Samri
• En Afizal Bin Md Nasir

PEMERIKSA KIRA-KIRA:
• Pn Zarini bt Hassan (guru)
• Pn. Ruhaida bt Othman (ibu bapa)

18

6.0 MEMBENTANG DAN MEMBAHAS USUL

6.1 Ulasan Usul Bertulis oleh Pn Rohanah Bt Mamat (Penasihat)
• YDP PIBG mengulas usul yang berkaitan tentang harga milo yang dijual di

sekolah berharga RM1.80. Harga milo yang dijual di sekolah lebih mahal
berbanding harga yang dijual diluar. YDP meminta supaya pihak sekolah
memantau harga milo di sekolah.

• YDP mengulas usul tentang membaik pulih tandas perempuan dan menambah
kemudahan kipas di dalam tandas. YDP juga memaklumkan bahawa
penambahbaikan tandas sudah dilakukan. PIBG juga telah membelanjakan
RM3000 untuk membina dua unit tandas duduk iaitu satu unit di tandas
perempuan dan satu unit di tandas lelaki agar dapat digunakan oleh murid-
murid sekolah ini dengan selesa.

• Penasihat PIBG juga mengulas berkenaan usul kelas tambahan kepada pelajar
khususnya yang bakal menduduki peperiksaan PT3 dan SPM. Kelas tambahan
untuk murid-murid SPM telah mula diadakan pada minggu lepas (minggu
pertama bulan Februari, tetapi kehadiran pelajar tidak memuaskan. Kelas
tambahan melibatkan subjek Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu , Sejarah dan
beberapa subjek lain.

• Penasihat PIBG juga telah mengulas usul tentang majlis konvokesyen untuk
pelajar tingkatan 5. Penasihat PIBG juga mengulas tentang kos majlis tersebut
yang beranggaran RM 80.00 harga jubah dan perkara ini telah dibincangkan
dalam mesyuarat pengurusan. Pihak pengurusan telah memutuskan majlis ini
tidak boleh dilaksanakan kerana kekangan wang dan mungkin ada ibu bapa yang
kurang berkemampuan.

7.0 CADANGAN USUL
7.1 Sumbangan PIBG
7.1.1 En Rosli bin Rohani telah mencadangkan supaya sumbangan PIBG
dinaikkan dari RM30.00 kepada RM60.00.
Pencadang : Pn Mardiana bt Sarie
Disokong: Pn Siti Sarah bt Rosli
Cadangan telah diterima sebulat suara.

19

7.2 Membuka jalan belakang sekolah

7.2.1 En. Rosli bin Rohani telah mencadangkan supaya membuka jalan di
pintu belakang sekolah untuk kemudahan ibu bapa dan pelajar keluar,
masuk ke sekolah. En Rosli bin Rohani meminta ibu bapa yang hadir
semasa mesyuarat PIBG menurunkan tandatangan sebagai tanda
bersetuju untuk dihantar kepada MBPJ.

Pencadang : En. Rosli bin Rohani
Disokong: Pn Sharifah Zamzarina bt Tg Atek
Cadangan telah diterima sebulat suara.

7.3 Majalah Sekolah

7.3.1 Pn. Faznin Binti Aziz mencadangkan supaya harga majalah dikekalkan
sebanyak Rm15.00 untuk tahun 2019.

Pencadang : Pn. Faznin bt Aziz
Disokong: Pn Mastura bt Embi
Cadangan telah diterima sebulat suara.

7.4 Tabung akademik

7.4.1 Pn. Ruhaida Binti Mohd Ariffim mencadangkan supaya tabung
akademik ditubuhkan semula untuk kemudahan pelajar. Sumbangan
sebanyak RM15.00 untuk satu keluarga.

Pencadang : Pn. Ruhaida bt Mohd Ariffim
Disokong: Puan Nur Raihan bt Jabbar
Cadangan telah diterima sebulat suara.

20

7.5 Pembalut buku TEKS

7.5.1 En Suhaimi Bin Ab Hamid mencadangkan supaya setiap pelajar yang
tidak membalut buku dikenakan denda sebanyak RM1.00 untuk
sebuah buku.

Pencadang : En Suhaimi bin Ab Hamid
Disokong: Pn Mardiana bt Sarie
Cadangan telah diterima sebulat suara.

7.6 Ceriaton

7.6.1. Puan Nurnizaha Bt Mokhtar mencadangkan program “Ceriaton”
dilaksanakan yang bertujuan membantu keceriaan sekolah.

Pencadang : Puan Nurnizaha bt Mokhtar
Disokong: En Suhaimi bin Ab Hamid
Cadangan telah diterima sebulat suara.

7.7 HAL-HAL LAIN

7.7.1 Hjh Aminah Binti Ibrahim ibu kepada Amir Haikal dari kelas 5 Luhur
memberi cadangan supaya pelajar aras tinggi dan aras rendah
diletakkan dalam satu kelas supaya mereka boleh membantu pelajar
yang lemah untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Hjh
Aminah juga menyatakan sekiranya mereka bercampur dengan
pelajar yang kurang cerdik sikap mereka tidak akan berubah ke arah
yang lebih baik.

Maklum balas daripada guru mata pelajaran 5 Luhur:

Pn Rohana Binti Mat Isa telah memberi respon kepada cadangan Hjh
Aminah Binti Ibrahim. Pn Rohana Binti Mat Isa berpendapat bahawa
pelajar bukanlah bodoh tetapi sikap mereka memainkan peranan
penting. Guru-guru telah bertungkus-lumus mencurahkan ilmu
kepada pelajar, tetapi mereka mengambil sikap sambil lewa dan tidak
menunjukkan sikap ingin belajar. Sama ada kelas bawah ataupun atas,
sukatan pelajaran yang diberi kepada pelajar adalah sama. Jika
dicampur dengan pelajar yang tahap pembelajarannya tinggi mereka
juga tidak akan berubah selagi tidak mengubah sikap mereka sendiri.

21

8.0 UCAPAN PENANGGUHAN
8.1.1 Penasihat memberi ucapan tahniah untuk YDP dan AJK sesi 2019/2020.
Penasihat berharap Program Ceriaton berjaya dilaksanakan pada tahun ini
bertujuan untuk menambah baik kemudahan di sekolah di samping dapat
digunakan untuk menceriakan persekitaran sekolah agar murid-murid lebih
seronok untuk hadir ke sekolah.

8.1.2 Mesyuarat ditangguhkan oleh YDP pada jam 11.50 pagi

Disediakan oleh,
…………………………..…..........
(NORAZIAH BINTI MOHD. ZIN)
Pencatat Minit Mesyuarat Agung PIBG
SMK Taman Medan

Disemak oleh,
……………………...........................
(MOHAMAD FARID BIN SAARI)
Setiausaha PIBG
SMK Taman Medan

Disahkan oleh,
…………………………....
(JOHARI BIN MAAROP)
YDP PIBG
SMK Taman Medan

22

LAMPIRAN

Kehadiran Mesyuarat Agung PIBG
SMK Taman Medan kali ke-29

Kehadiran AJK PIBG

Bil Nama
1 Tn. Haji Johari bin Maarop
2 Pn. Rohanah binti Mamat
3 En Mohd Fadzil Bin Hanafi
4 En Mohamad Farid Bin Saari
5 Pn Nurul Atikah Bt Mohd Ghazali
6 Pn. Ruhaida Bt Mohd Ariffim
7 Puan Nur Raihan Bt Jabbar
8 Pn Hajah Latifah Bt Hassan (KSIB)
9 Pn. Mardiana Bt Sarie
10 Pn. Julaiha Bt Yaacob
11 Pn Natefah Bt Harun
12 Pn Fazilah Bt Saat
13 En. Mohamed Rosli Bin Mohamed Mustafa
14 En Peer Mohamed Bin Mohd Kassim
15 En. Azman Bin Sulaiman
16 Pn. Hana Marlin Binti Esa
17 En. Nasri Bin Samri
18 En. Afizal Bin Md Nasir
19 Pn Zarini bt Hassan
20 Pn. Ruhaida bt Othman

Kehadiran Ibu Bapa NAMA ANAK TING KELAS

BIL NAMA MUHAMMAD DANISH IMAN 1 AMANAH

1 HAZWARI OTHMAN KHAIRUL IERFAN HAIZAT 1 AMANAH

2 KHAIRULAIZAM B ABDULLAH AKMAL IMTYAZ BIN HASHIM 1 AMANAH
MUHD AZRIL AZIEQ BIN OTHMAN 1 AMANAH
3 NORSIDAH BINTI MUSA NUR AMNI NAJMAH 1 AMANAH
4 AZIZAH BINTI MD DESA NURUL HAZIRAH 1
5 NORSAMILAH BT SAMSUDIN AZIRA FARISYA BINTI SHAMSUDDIN 1 BAKTI
6 AZMAN BIN SULAIMAN MUHAMMAD IRFAN HAIQAL BIN NOR FAIZAL 1 BAKTI
7 AZLINA BINTI ISMAIL SHARMILA AMYLIA BT SAMSUL SHAFAIN 1 BAKTI
8 NORMAH BINTI ESA MD.ADIB NAZMI 1 BAKTI
9 SUZAILAH AHMAD SUKARI ANNISSYA BINTI INDRA FITRIADI 1 BAKTI
10 MOHDNIZAM NURIESSA NATASHA SAPARUDIN 1 CEKAL
11 INDRA FITRIADI BIN NIDAR MUCAK NURHANISA HUMAIRA BT MOHAMAD FAIZAL 1 CEKAL
12 NORELA MAT YASIN CEKAL
13 MOLINA BT MUSTURI 23

14 MARIA BINTI MUSTAPA M. HAZIQ HAKIMI BIN MOHAMED ROSLI 1 CEKAL

15 ROSLEY RAHANI NORSHAHIRAH BT ROSLEY 1 DAMAI
16 SADADATUL FAJAR BIN AHMAD 1 DAMAI
SH. KHAIRIYATUL ANIS BINTI SADADATUL
FAJAR

17 ZABIDAH BINTI JAAFAR SITI NUR AMALINA BINTI MOHD KILAU 1 DAMAI

18 NORLIZA BINTI SHOID RABIATUL ADAWIYAH BINTI JASMAN SARUDIN 1 GIGIH

19 REZAINI BINTI ZAIDIN FATIN NUR ALYA BINTI SHAMSUDIN 1 GIGIH

20 NORHASHIMAH BINTI SAID NUR AIN IZZATUL BINTI JOHAN 1 GIGIH

21 MUHAMMAD TAJUDDIN B NAZARI DIANIS BATRISHAH 1 GIGIH

22 SITI SARAH BINTI CHE AHMAD MUHAMMAD RUZAIMAN BIN RUSIDI 1 HORMAT

23 MUAHMAD HIRDIR BIN ISMAIL MUHAMMAD HAMIM HAIKAL 1 HORMAT

24 SARIZAN BINTI ABDUL MUHAMMAD AIMAN RAZIQ BIN RUSLI 1 HORMAT

25 NOR ABIBAH BINTI ABU SEMAN NUR ARISHAH BINTI NAZRI 1 HORMAT

26 INTAN ZAKMAHANA BT ZAKARIA MOHAMAD AZLAN SHAH BIN MOHAMED KARIT 1 HORMAT

27 RUSMINA BINTI ABDULLAH MOHAMAD FARHAN BIN MOHD AZMI 1 HORMAT

28 YUSMIDA BT ZAINON ABDIN MOHAMMAD ALIF SYAFIQ 1 HORMAT

29 SUASLINA BINTI RAHIM NUR SABRINA BINTI MOHD ASWAD 1 HORMAT

30 HOSRIMAH BT MUDARI AIMAN NURFIRDAUS 1 HORMAT

31 HASLIDA BT MAT ZIN NURAIN BT BADRUL HISHAM 1 HORMAT

32 NORAZIYAN BINTI MOHD ALI PUTERA NORHAQIMIE BIN NORHELMI 1 IKHLAS

33 ZURAIDA BT ZAMZURI MOHD ARIEF HAKIMI BIN MOHD NADZRI 1 IKHLAS

34 SHARIFAH AINI BT ABU HANIPAH PUTERI AIN SAUQINA BT ZULKIFLY 1 JUJUR

35 TEMASHIM PUTERI LYDIA NABILAH 1 JUJUR

36 RASHIDAH BT ZAINAL ABIDIN ELKIN ZARIF B NOORHAIZAM 1 JUJUR

37 NORAZLIN BINTI MAT YUSOP MUHAMMAD ARSYAD BIN SHAHRUL HADI 2 AMANAH

38 NORHAIZAN BINTI SAHID MUHAMMAD FIKRI BIN EDDIE NASRIL 2 BAKTI

39 MARDIANA BINTI SARIE MUHAMMAD FAIZ HAIKAL BIN KIDAM 2 BAKTI

40 LATIFAH BINTI HASSAN FIKRI BIN ADDIE NASRIL 2 BAKTI

41 NORSIDAH BINTI MUSA AMMAR IHTISHAM BIN HASHIM 2 BAKTI

42 HALIM BIN ISMAIL ZURIYANI BINTI HALIM 2 BAKTI

43 FARIDAH MAT ZAIN NUR FARDILA ATIQAH KAMARUZAMAN 2 BAKTI

44 NORASIKIN HUSSIEN MOHAMAD MUHAMMAD ADAM AFIQ 2 CEKAL

45 FADILAH BTE SAAT MARIA ULFAH LUBIS BTE ALI NAJJAR 2 CEKAL

46 FATIMAH BINTI ABDULLAH ZEERAH MD AHMAD ALI 2 DAMAI

47 NORHASHIMAH BINTI SAID MUHAMMAD AIMAN BIN JOHAN 2 DAMAI

48 MOHD SHARIF ABD RAHMAN ALIF ISTANDAR 2 GIGIH

49 SITI HABIBAH BT OSMAN MARIANA WAHYUMI 2 HORMAT

50 JURAIDAH NURHIDAYAH BT AHMAD KAMAL 2 HORMAT

51 SUASLINA BINTI RAHIM ADAM HAKIM BIN MOHD ASWAD 2 IKHLAS

52 RADZIAH BINTI MAHAYIDDIN MUHAMMAD FARIZ BIN ABDUL MALIK 2 IKHLAS

53 MOHD DAUD BIN OSMAN NOR ALYA NAZIRAH BINTI MOHD DAUD 2 RK

54 KAMSIAH KASIRUN NUR HUDA NADHIRA MAZLI 2 RK

55 HASMAUL YUSNA BINTI AMIR HASAN NUR HAZWANI HUSNA BINTI MAZLIN 2 RK

56 ROZIAH BINTI MISTAM NOR HAZWANI BINTI MAT SHAM 3 AMANAH

57 ROZIAH BINTI MISTAM NOR HAZWANA BINTI MAT SHAM 3 AMANAH

58 HASHIM BIN ISMAIL ALFI IBTISAM BIN HASHIM 3 AMANAH

24

59 SITI MAZIAH BT BAHAROM MUHAMMAD HAZIQ RAHIMI 3 AMANAH
60 AZLINA BINTI ISMAIL ANIS NAJEHA BINTI SHAMSUDDIN 3 BAKTI
61 MOHD FAZEL BIN MOHD HANAPI MOHAMMAD FAKHRURRAZI 3 DAMAI
62 HATIMAH BT AZNAWI ARINI HIDAYATI BT MUNAWAN 3 DAMAI
63 NOR MALA PUTERI ARIANA BT MOHAMAT 3 DAMAI
64 SABARIAH BINTI HARUN NUR AMILIA KARMILA BINTI ZAIDI 3 GIGIH
65 CHE NORIAH BINTI CHE MOOD SITI SAIRAH BINTI ABDULLAH 3 GIGIH
66 MUHAMMAD TAJUDDIN B NAZARI MUHAMMAD ZAFRIS 3 HORMAT
67 SELLI ISMARUBI BINTI SAMAR ARIF HAKIMI BIN MOHD HAZID 3 IKHLAS
68 HASRUL HISHAM BIN ABDUL RAZAK MOHAMAD IQBAL HAKIMIE 3 RK
69 SARIZAN BINTI ABDUL NUR AYU SYAZWANA BINTI RUSLI 3 RK
70 NORMAH IDRIS INTAN NUR SHAFIZAH 3 RK
71 MARIA BINTI MUSTAPA NURSYAHIRAH BINTI MOHAMAD ROSLI 3 RK
MUHAMMAD AMIRUL FITRI BIN AHMAT
72 LATIFAH BINTI BADRI MUSTAJAB 3 RK
73 YUSNANI BINTI AYUB NURUL ATIQAH BINTI SYAMSUL 3 RK
74 SADADATUL FAJAR BIN AHMAD KHALID ATIF BIN SADADATUL FAJAR 4 AMANAH
75 HARISON BT ABU BAKAR MUHAMMAD SHAMIZAL BIN SAMSUL KAMAL 4 AMANAH
76 HASMUL YUSNA BINTI AMIR HASAN MUHAMMAD ARIFFIN BIN MAZLIN 4 AMANAH
77 NORDALILA BINTI ABDULLAH MUHAMMAD AMIRUL AIZAT BIN ZEZALI 4 DAMAI
78 RADZIAH BINTI MAHAYIDDIN MUHAMMAD FIKRI BIN ABDUL MALIK 4 DAMAI
79 SABARIAH BINTI HARUN MUHAMMAD DANIAL BIN ZAIDI 4 PVMA
80 ZURAIDA BT ZAMZURI SITI NUR ELYYANA BT MOHD NADZRI 4 PVMA
81 JULAIHA BINTI YAAKOB FARHANA SYAMIMI BINTI MISRAN 5 AMANAH
82 SARIZA BT MOHAMAD FADZIL HANA HUMAIRA 5 AMANAH
83 NOOR HAMIZON MUHAMMAD HAKIMI BN JALIL 5 AMANAH
84 YUSMIDA NUR AIN SYAFIKA 5 AMANAH

MOHAMED ROSLI BIN MOHAMED NURSYUHADAH 5 AMANAH
85 MUSTAFA NUR FATIHAH NAFISAH BINTI SAIDI 5 AMANAH
86 AMINAH BINTI NAZARI NORAIN BINT HUSSEIN MOHAMAD 5 BAKTI
87 SHAHAROM BINTI MUSTAFA MOHAMAD HAZIQ BN BADRUL HISHAM 5 BAKTI
88 HASLIDA BT MAT ZIN MUHD ADIB SYSWAN 5 CEKAL
89 NORMAZIAH BT MAT YASIN NUR AIN ATIKAH MOSEMAN 5 CEKAL
90 ZUBAIDAH BT ZAINAL MUHAMMAD IZZAT HAIQAL BIN NOR FAIZAL 5 DAMAI
91 NORMAH BINTI ESA MUHAMMAD HAIKAL BN RAZID 5 DAMAI
92 ROHANA BT AHMAD MUHAMMAD ASHRAH BIN MUSTAFA 5 DAMAI
93 NATEFAH BINTI HARUN SITI MUSIHAH BT MOHD RIZAL 5 GIGIH
94 AMINAH BT ISMAIL ANIS NUR NAJIHAH BINTI ABDUL RAHMAN 5 HORMAT
95 NORIZA BINTI ISMAIL MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDUL MALIK 5 JUJUR
96 RADZIAH BINTI MAHAYIDDIN MOHD AMIR HAIKAL KAMSANI 5 LUHUR
97 AMINAH IBRAHIM

25

Kehadiran Guru KATEGORI
BUKAN GURU
BIL NAMA PENUH BUKAN GURU
1 MOHD JOHARI BIN DON BUKAN GURU
2 MUHAMAD SHAZLIN FAREEZ BIN ELALUDIN BUKAN GURU
3 NOR AJITA BINTI ITAR BUKAN GURU
4 NOR SITI HAFFIZA BINTI ZULKIFELI BUKAN GURU
5 NORHALIZA BINTI ISMAIL BUKAN GURU
6 NORREEN ALI BUKAN GURU
7 SHELIDA BINTI MOHD SALEH
8 WAZIR AMIRAH BINTI MOHAMAD FUAD GURU
9 NURUL AIN IBRAHIM GURU
10 ABDUL ALIM BIN SOK ABDUL GAFFOOR GURU
11 ABDUL RASHID B. ABDUL SITRA GURU
12 AFIZAL BIN MD SAHIR GURU
13 AGILANDESWARAN A/L GOPAL GURU
14 AZIZI HASRULNIZAM BIN ABD RAHIM GURU
15 AZMAN BIN SULAIMAN GURU
16 CHE NOR HAZLINA BINTI CHE HAMZAH GURU
17 DARWIS BIN YAPPA GURU
18 FARAHIYAH AB AZIZ GURU
19 FATIN BINTI ROSLI GURU
20 FAZNIN BINTI AZIZ GURU
21 HAFIZAH TAJUL RAHIM GURU
22 HANA MARLIN BINTI ESA GURU
23 HANIZAH BINTI CHE AMAT GURU
24 HASANI BT HASSAN GURU
25 HASANI BT HASSAN GURU
26 HOW SHWU PYNG GURU
27 JAMINAH BINTI MAT ZAIN GURU
28 KASWINA RATAKRISHNAN GURU
29 KHAIRUNAZWA BT ABD SAMAD GURU
30 LEE HAR WAI GURU
31 MARIANI BINTI ISHAK GURU
32 MASTURA BINTI EMBI GURU
33 MUHAMAD HAFIQ BIN FAUZI GURU
34 MUHAMMAD IQBAL BIN AHMAD NASIR GURU
35 MUNIRAH BINTI YUNOS GURU
36 NABILAH BINTI DERAMAN GURU
37 NARIMAH BT AHMAD LAILI GURU
38 NASRI BIN SAMRI GURU
39 NG KAR LAI GURU
40 NIK KHAIRUNNISA BINTI NIK YACOB GURU
41 NOOR AKMAL BINTI AB LAH GURU
42 NOR AKMAL BINTI AB LAH GURU
43 NORAZLINA BINTI ABU BAKAR

26

44 NORAZYYANTI BINTI MOHAMED ARIFF GURU
45 NORDALILA HAZIRAH BINTI MOHAMMAD GURU
46 NORHAZLINA BT ABD HAMID GURU
47 NORKAMARIAH BINTI MD BAHARIN GURU
48 NURSYAZWANEE BINTI MOHAMAD RODI GURU
49 NURUL ATIKAH BINTI MOHD GHAZALI GURU
50 NURUL AZIMAH BINTI MAZALAN GURU
51 NURUL IZZATI GURU
52 PEER MOHAMED BIN MOHD KASSIM GURU
53 PREMA A/P KERISNAN GURU
54 RANICHANDRIGA A/P SADASIVAM GURU
55 ROHANA BINTI MAT NUDIN GURU
56 ROHANAH BINTI MAMAT GURU
57 ROHANI BT MUDA GURU
58 ROSLIN BINTI SADON GURU
59 RUHAIDA MOHD ARIFFIM GURU
60 SAKINAH BINTI BASIRAN GURU
61 SARAVANAKUMARAN A/L VENKITARAMAN GURU
62 SARAVANAKUMARAN A/L VENKITARAMAN GURU
63 SARDRIN AHANG GURU
64 SARINI BT ABDUL GHANI GURU
65 SHANTHI DEVI A/P RAMAYAH GURU
66 SIMAH BINTI SERAT GURU
67 SITI FATIMAH BINTI SUHAIMEE GURU
68 SITI HAJAR BINTI MOHAMAD JOHARI GURU
69 SITI SARAH BT MOHD ROSLI GURU
70 SITI ZALEHA BINTI ISMAIL GURU
71 SOON KHENG KHENG GURU
72 SUHAIMI B AB HAMID GURU
73 WAN AHMAD NASRUN AMIR HAMZAH BIN WAN MOHAMMAD GURU
74 WAN SHAHRAZUDDIN BIN WAN ABDUL RAZAK GURU
75 YAP SENG NYAN GURU
76 ZAHARIAH BINTI ABDULLAH GURU
77 ZAIEMAH AL ASYWAQ BINTI AHMAD GURU
78 ZAMZURIYANI BT AB.HAMID GURU
79 ZARINI BINTI HASSAN GURU
80 ZULKIFLE BIN ZAINAL GURU
81 ZUNAIDAH BINTI M.AMI GURU

27

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN TAHUNAN
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MEDAN
BERAKHIR DISEMBER 2019

BIL PERKARA 2019 (RM) 2018 (RM)

A BAKI PADA AWAL TAHUN

1 PIBG 17350.03 28011.80
2 Tabung Akademik 32.10 2032.10

JUMLAH BAKI AWAL 17382.13 30043.90

B ( + ) PENERIMAAN 38935.00 24430.00

1 PIBG - 3000.00
- 764.75
1.1 Sumbangan PIBG 14000.00 14000.00
-
1.2 Pelbagai: 123.19 0.01
1.2.1 Sumbangan UMNO bahagian/MIC 53058.19 -
1.2.2 Kutipan wang penggunaan tandas murid 2017
1.2.3 Tuntutan Tuisyen anjuran MBPJ 42194.76
1.2.4 Verifikasi Akaun Coway
1.2.5 Baucer Pembelian Pakaian Hari-hari

2 Tabung Akademik --

JUMLAH PENERIMAAN 53058.19 42194.76

C ( - ) PEMBAYARAN 500.00 -
500.00 500.00
1 PIBG 1500.00 1500.00
300.00
1.1 Program-program sumbangan PIBG -
1.1.1 Perbelanjaan Pos Sekolah
1.1.2 Sukan Tahunan
1.1.3 Perkhemahan Asas Unit Beruniform
1.1.4 Perkhemahan Gabungan Unit Beruniform

28

1.1.5 Program Jalinan Muhibbah 2000.00 1000.00
1.1.6 Sarapan Pagi Calon PT3 & SPM 1000.00 400.00
1.1.7 Program Jom ke Sekolah 900.00
1.1.8 Tarian Festari 1000.00 -
1.1.9 Program Gotong royong 1100.00 -
1.1.10 Bayaran Pendaftaran MSSD 2019 1690.00 -
1.1.11 Jamuan Pengawas 500.00 -
1.1.12 Cabutan Bertuah Grand Prize Jom Ke Sekolah 1560.00 -
1.1.13 Hadiah Wang Tunai Jom Ke Sekolah 1620.00 -
1.1.14 Hari Anugerah Cemerlang 6060.00 -
1.1.15 Pengurusan Tahunan Unit Kurikulum 3000.00 7395.80
1.1.16 Pengurusan Tahunan Unit Hal Ehwal Murid 3000.00 -
1.1.17 Pengurusan Tahunan Unit Kokurikulum 3000.00 -
1.1.18 Pembinaan Tempat Letak Basikal Murid -
1.1.19 Kursus Kepimpinan Pengawas - 4800.00
1.1.20 Bayaran Tambahan Insentif Peperiksaan SPM 2017 - 2000.00
Sumbangan Program Ihya Ramadhan - 4300.00
1.1.21 Tuisyen MBPJ 2500.00 2238.10
1.1.22 Ceramah Teknik Menjawab Soalan Pendidikan Agama 14000.00 14000.00
1.1.23 Islam
- 400.00
1.1.24 Tandas Duduk di Bilik Air Murid - 3000.00
1.1.25 Bayaran Mesin Air Coway unit 1 1584.00 132.00
1.1.26 Bayaran Mesin Air Coway unit 2 132.00
1.1.27 Jersi sukan sekolah pasukan lelaki dan perempuan 1500.00 -
1.1.28 Persediaan pembayaran Pendaftaran MSSD 2020 1880.00 -
-

1.2 Mesyuarat: 6000.00 6837.65
1.2.1 Mesyuarat Agong PIBG 135.00 280.00
1.2.2 Mesyuarat AJK PIBG 60.00 75.00
1.2.3 Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat Agung PIBG

1.3 Pelbagai: - 17.98
1.3.1 Servis Bank 200.00 1100.00
1.3.2 Pengurusan PIBG 1500.00
1.3.3 Baiki bumbung Naungan Nur 3000.00 -
1.3.4 Rak buku Pusat Sumber Sekolah 550.00 -
1.3.6 Buku Resit PIBG -
1.3.9 Encashment Cash Chq Svc Chr 9.00 -
1.3.10 Chq Book Stamp Duty 15.00 -
1.3.11 Cheque Processing Fee 14.00 -
1.3.16 Sumbangan Cenderahati Bekas Bendahari Berpindah 200.00
- 50176.53
62309.00

29

2 Tabung Akademik - 2000.00
2.4 Insentif Peperiksaan SPM 0.00 2000.00

JUMLAH PEMBAYARAN 62309.00 52176.53

D BAKI PADA AKHIR TAHUN

1 PIBG 8099.22 20030.03
2 Tabung Akademik 32.10 32.10

JUMLAH BAKI AKHIR 8131.32 20062.13

Nota: Baki akhir tahun sumbangan PIBG disimpan untuk kegunaan Mesyuarat Agung PIBG kali ke
30

Disediakan oleh: Disemak Oleh:

............................................................... …………………………………………
(RUHAIDA BINTI MOHD ARIFFIM) (ROHAIDA BINTI OSMAN)
Bendahari PIBG SMK Taman Medan Pemeriksa Kira-kira

30

Laporan Setiausaha

TARIKH DAN KEHADIRAN AJK PIBG KE MESYUARAT AJK PIBG SESI 2019/2020

BIL PERKARA TARIKH
1 Mesyuarat AJK Kali Pertama 21 Jun 2019
2 Mesyuarat AJK Kali Ke-2 22 Jan 2020
4 Mesyuarat Khas Penyelarasan Mesyuarat Agong PIBG 14 Feb 2020

KEHADIRAN AHLI JAWATAN KUASA UNTUK MESYUARAT AJK PIBG SESI 2019/2020

BIL NAMA JAWATAN BIL 1 BIL 2 BIL 3 JUM

1 Pn. Rohanah binti Mamat Penasihat /x/ 2/3
2 Tn. Haji Johari bin Maarop 3/3
3 En. Fazel Bin Hanafi YDP PIBG /// 2/3
4 En. Mohamad Farid Bin Saari 2/3
5 Pn. Nurul Atikah bt Mohd Ghazali NYDP /x/ 2/3
6 Pn. Ruhaida bt Mohd Ariffim 2/3
7 Pn. Nur Raihan bt Jabbar Setiausaha //x 3/3
8 Pn Hajah Latifah Bt Hassan (KSIB) 2/3
9 Pn. Mardiana Bt Sarie Pen. Setiausaha / x / 3/3
10 Pn. Julaiha Bt Yaacob 2/3
11 Pn Natefah Bt Harun Bendahari /x/ 3/3
12 Pn Fazilah Bt Saat 1/3
13 En. Mohamed Rosli Bin Mohamed Pen. Bendahari / / / 3/3

Mustafa AJK Ibu Bapa / / x 2/3
14 Pn Hajah Latifah Bt Hassan (KSIB) 1/3
15 Pn. Mardiana Bt Sarie AJK Ibu Bapa / / / 3/3
16 En Peer Mohamed Bin Mohd Kassim 2/3
17 En. Azman Bin Sulaiman AJK Ibu Bapa / x / 3/3
18 Pn. Azura Binti Ismail 0/3
19 *Pn. Fazliyaton binti Ismail AJK Ibu Bapa / / / 1/3
20 En. Nasri Bin Samri 1/3
21 En. Afizal Bin Md Nasir AJK Ibu Bapa x / x

AJK Ibu Bapa / / /

AJK Ibu Bapa / / x

AJK Ibu Bapa / x x

AJK Guru ///

AJK Guru x//

AJK Guru ///

AJK Guru xxx

AJK Guru /xx

AJK Guru x/x

*AJK baru dilantik

31

AKTIVITI ANJURAN SEKOLAH YANG MENDAPAT BANTUAN KEWANGAN DARI PIBG
DAN PENGLIBATAN AJK PIBG TAHUN 2019

BIL BIDANG BIL AKTIVITI
1 AKADEMIK 1 Sarapan Pagi Calon PT3 Dan SPM
2 Hari Anugerah Cemerlang
2 HEM 3 Insentif Peperiksaan SPM 2018
3 KOKURIKULUM 4 Ceramah dan Teknik Menjawab Soalan
1 Program Jalinan Muhibbah
4 PRASARANA 2 Kursus Kepimpinan Pengawas
3 Program Ihya Ramadhan
1 Sukan Tahunan
2 Merentas Desa
3 Insentif Pelajar Peringkat Kebangsaan 2019
4 Perkhemahan Asas Unit Beruniform
1 Pembinaan Tempat Letak Basikal Murid
2 Menaik Taraf Surau SMKTM
3 Mesin Air Coway

32

PROGRAM UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2019 (Sesi Pagi)

BIL TAJUK TARIKH
1 ORIANTASI TINGKATAN 4 02.01.2019
2 PROGRAM TRANFORMASI DIRI 08-10.01.2019
3 PROGRAM TUISYEN SPM KALI PERTAMA 02 & 16.03.2019
4 MINGGU PENDIDIKAN DAN KERJAYA 11-15.03.2019
5 PROGRAM MASIH ADA YANG CAKNA 04.04.2019
6 PROGRAM TUISYEN SPM KALI KE 2 06 & 20.04.2019
7 PROGRAM MESRA BERSAMA PENGETUA-MURID SPM 2019 19.04.2019
04 & 18.05.2019
8 PROGRAM TUISYEN SPM KALI KE 3 13.06.2019
9 TAKLIMAT PUSAT UNIVERSITI (UPU) 15 & 29.06.2019
10 PROGRAM TUISYEN SPM KALI KE 4 27.06.2019
11 LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE IKBTN,DUSUN TUA 02.07.2019
12 LAWATAN KE PUSAT JAGAAN & RAWAT ORANG TUA AL
06 & 20.06.2019
IKHLAS, PUCHONG 16.07.2019
13 PROGRAM TUISYEN SPM KALI KE 5 22.07.2019
14 PROGRAM SAYANGI-ORPHANGECARE
15 PELANCARAN MINDA SIHAT 06 & 20.07.2019
16 PROGRAM TUISYEN SPM KALI KE 6 03 & 21.09.2019
17 PROGRAM TUISYEN SPM KALI KE 7
18 MAJLIS PENYERAHAN ILMU TINGKATAN 3 29.09.2019
19 MAJLIS PENYERAHAN ILMU TINGKATAN 5 10.10.2019
20 PROGRAM SELEPAS PT3 10.10 – 23.11.2019

33

PROGRAM UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2019
(SESI PETANG)

BIL TAJUK
1. HARI ORIENTASI MURID TINGKATAN 1 SESI 2019
2. PROGRAM TRANSFORMASI DIRI (PTD) TINGKATAN 1
3. PROGRAM TRANSFORMASI DIRI (PTD) TINGKATAN 2
4. PROGRAM KENALI DIRIKU MELALUI UJIAN PERSONALITY WARNA (IPW)
5. PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS:INTERVENSI MURID YANG TIDAK HADIR KE

SEKOLAH/MURID LEWAT
6. PERTANDINGAN MELUKIS POSTER ANTI DADAH
7. PELANCARAN PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAN BULAN PPDA
8. PERJUMPAAN MENTOR MENTEE TINGKATAN 1 DAN 2
9. PROJEK KECERIAAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING
10. PROGRAM MOTIVASI BERSAMA MURID-MURID ANAK ZAKAT SELANGOR SESI PETANG
11. PROGRAM ZIARAH CAKNA
12. PROGRAM PENDEDAHAN KESIHATAN MENTAL BERSAMA MURID-MURID DI

PERHIMPUNAN
13. PELAKSANAAN UJIAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 1
14. PELAKSANAAN UJIAN MINDA SIHAT
15. PELANCARAN DASAR WARGA EMAS NEGARA
16. PENYAMPAIAN SUMBANGAN OLEH PIHAK FABER CASTELL
17. PELANCARAN MINDA SIHAT SESI PETANG
18. PROGRAM KEREMAJAAN BERSAMA LIBRESS
19. PROGRAM CERAMAH REPRODUKTIF-CAKNA DIRI REMAJA OLEH YAYASAN

ORPHANCARE
20. HARI PENDAFTARAN MURID TING 1
21. AKTIVITI TERAPI PERMAINAN
22. AKTIVITI KESIHATAN MENTAL MURID
23. PROGRAM PENDIDIKAN SEKSUALITI
24. PROGRAM HARI PENDAFTARAN MURID TINGKATAN 1 SESI 2020

34

USUL / CADANGAN / KOMEN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-30
USUL IBU BAPA ATAU PENJAGA

Bil Perkara Nama Ibu Bapa / Nama Anak /
penjaga Tingkatan

1 Membaik pulih sistem pembentungan Mahadir Bin Haji Muhamad Shahidi
tandas. Ahmad Shahmi Bin Mahadir

(4 Bakti)

2 Mengurangkan makanan yang Jamil Bin Talib Nurhafizah Binti Jamil.
berminyak. (4 Bakti)

Mempertingkatkan lagi mutu dari segi Kamarol Bin Abd Ikmal Bin Kamarol

pemakanan dan perbanyakkan Fattah (2 Damai)

3 aktiviti di sekolah yang ada serta

membaiki bumbung untuk keselesaan

pelajar.

Muhammad Irfan

4 Menambah bilangan kerusi dan meja Zuraida Binti Abdul Daniel Bin Rozman
(2 Damai)
di dalam kelas. Aziz

Abdul Zairul Rauf Bin

5 Menurunkan bayaran duit PIBG Norhayati Bt Ali Zuraida Othman

(2 Cekal)

6 Perlu menambah kebersihan dan Salizawati Abdul Nurhusna Humaira
keceriaan kelas. Rahman (2 Cekal)

Muhd Raziq Bin Muhd

7 Menambah bilangan cermin tingkap Rusliza Bt Yahya Zaiyadi

(2 Cekal)

Memperketatkan disiplin supaya Muhammad Shahrul

8 murid-murid tidak berkeliaran diluar Norhayati Bt Jaafar Afiq Danial

sewaktu masa persekolahan. (2 Jujur)

35

Senarai Nama Guru Sesi Pagi 2020

BIL NAMA JAWATAN

1 Pn. Rohanah binti Mamat PENGETUA
2 En. Peer Mohamed bin Mohd Kassim PK PENT
3 En. Azman bin Sulaiman PK HEM
4 Pn. Fazliyaton bt Ismail PK KOKO
5 Pn. Farahiza binti Adnan GKMP BHS
6 Pn. Loo Pin Ngoh GKMP M & S
7 Pn. Hanizah binti Che Amat GKMP T & V
8 En. Nasri bin Samri GKMP KEM
9 Pn. Suri Hani binti Ismail GBKSM
10 En. Azizi Hasrulnizam in Abd Rahim GBKSM
11 En. Abdul Alim bin Sok Abdul Gaffoor
12 Dr. Abdul Rashid bin Abdul Sitra
13 En. Afizal bin Md Sahir
14 En. Chandran a/l Arumugam
15 Pn. Felisia @ Felisa Dominic
16 Pn. Hasani binti Hassan
17 Dr. How Shwu Pyng
18 Pn. Kaswina a/p Ratakrishnan
19 Pn. Khairunazwa binti Abd Samad
20 Pn. Lee Har Wai
21 Pn. Mastura binti Embi
22 En. Muhamad Hafiq bin Fauzi
23 En. Muhammad Ashraf bin Kamarulzaman
24 En. Muhammad Iqbal bin Ahmad Nasir
25 Pn. Munirah binti Yunos
26 En. Naveenan a/l Nalathamby
27 Pn. Noor Akmal binti Ab Lah
28 Pn. Noraziah binti Mohd Zin
29 Pn. Norazlina binti Abu Bakar
30 Pn. Norazyyanti binti Mohamed Ariff
31 Pn. Nordalila Hazirah binti Mohammad
32 Pn. Norhabsah binti Sukaimi
33 Pn. Norhazlina binti Abd Hamid
34 Pn. Norkamariah binti Md Baharin
35 Pn. Nurnizaha binti Mukhtar
36 Pn. Nursyazwanee binti Mohamad Rodi
37 Cik Nurul Azimah binti Mazalan
38 Pn. Nurul 'Ain binti Ibrahim
39 Pn. Nurul Izzati Binti Ab. Rahman
40 Pn. Prema a/p Kerisnan @ Balakrishnan
41 Pn. Ramlah binti Shamsuddin

42 Pn. Ranichandriga a/p Sadasivam

36

43 Pn. Rohana binti Mat Isa
44 Pn. Rohana binti Mat Nudin
45 Pn. Roslin binti Sadon
46 Cik Roziana binti Nik
47 Pn. Ruhaida binti Mohd Ariffim
48 Pn. Sakinah binti Basiran
49 En. Saravanakumaran a/l Venkitaraman
50 Pn. Sardrin ak Ahang
51 Pn. Sarini binti Abdul Ghani
52 Pn. Shanthi Devi a/p Ramayah
53 Pn. Sharifah Zamzarina binti Tengku Atek
54 Pn. Siti Fatimah binti Suhaimee
55 Cik Siti Nirwana binti Wahab
56 Pn. Siti Sarah binti Mohd Rosli
57 Pn. Siti Zaleha binti Ismail
58 En. Suhaimi bin Ab Hamid
59 En. Wan Ahmad Nasrun Amir Hamzah bin Wan Mohammad
60 En. Yap Seng Nyan
61 Pn. Zarini binti Hassan

37

SENARAI NAMA GURU SESI PETANG 2020

BIL NAMA JAWATAN

1 Pn. Azura binti Ismail PK PETANG
2 En. Zulkifle bin Zainal PEM. PK PTG
3 Pn. Simah binti Serat PEM. PK PTG
4 Pn. Nur Haniza binti A. Bakar
5 En. Agilandeswaran A/l Gopal GBKSM
6 En. Aslan bin Azman
7 Pn. Che Nor Hazlina binti Che Hamzah
8 En. Darwis bin Yappa
9 Pn. Farahiyah binti Ab. Aziz
10 Pn. Fatin binti Rosli
11 Pn. Faznin binti Aziz
12 Pn. Hafizah binti Tajul Rahim
13 Pn. Jaminah binti Mat Zain
14 Pn. Mariani binti Ishak
15 Pn. Mastura binti Ibrahim
16 En. Mohamad Farid bin Saari
17 En. Mohd Nazib bin Manap
18 Pn. Nabilah bt Deraman
19 Pn. Narimah binti Ahmad Laili
20 Pn. Ng Kar Lai
21 Pn. Nik Khairunnisa binti Nik Ya'acob
22 Pn. Nur Raihan binti Jabbar
23 Pn. Nurul Atikah binti Mohd. Ghazali
24 Pn. Ranjini a/p M. Doraisingam
25 Pn. Siti Hajar binti Mohamad Johari
26 Pn. Siti Norazami binti Mohd Ariffin
27 Pn. Wan Noridah binti Wan Jusoh
28 En. Wan Shahrazuddin bin Wan Abdul Razak
29 Pn. Zahariah binti Abdullah
30 Pn. Zamzuriyani binti Ab. Hamid

38

SENARAI PENYELARAS DAN GURU TINGKATAN 2020

BIL TINGKATAN PENYELARAS / GURU TINGKATAN CATATAN
SATU EN. DARWIS BIN YAPPA

1 1 AMANAH EN. WAN SHAHRAZUDDIN BIN WAN ABDUL RAZAK
2 1 BAKTI PN. RANJINI A/P M. DORAISINGAM
3 1 CEKAL
4 1 DAMAI PN. SITI HAJAR BT MOHAMAD JOHARI
5 1 GIGIH PN. NUR RAIHAN BT JABBAR
6 1 HORMAT
7 1 IKHLAS PN. SITI NORAZAMI BT MOHD ARIFFIN
8 1 JUJUR PN. NIK KHAIRUNNISA BT NIK YA’ACOB
BIL TINGKATAN
PN. ZAHARIAH BT ABDULLAH
DUA EN. MOHD NAZIB BIN MANAP
1 2 AMANAH PENYELARAS / GURU TINGKATAN
2 2 BAKTI
3 2 CEKAL PN. NG KAR LAI
4 2 DAMAI PN. NURUL ATIKAH BT MOHD. GHAZALI
5 2 GIGIH
6 2 HORMAT PN. JAMINAH BT MAT ZAIN
7 2 IKHLAS EN. MOHAMAD FARID BIN SAARI
8 2 JUJUR
BIL TINGKATAN PN. FARAHIYAH BT AB. AZIZ
EN. AGILANDESWARAN A/L GOPAL
TIGA
1 3 RK PN. FATIN BT ROSLI
2 3 AMANAH PN. NARIMAH BT AHMAD LAILI
3 3 BAKTI
4 3 CEKAL PN. NABILAH BT DERAMAN
5 3 DAMAI PENYELARAS / GURU TINGKATAN
6 3 GIGIH PN. PREMA A/P KERISNAN @ BALAKRISHNAN
7 3 HORMAT
8 3 IKHLAS PN. SAKINAH BT BASIRAN
BIL TINGKATAN PN. NURUL ‘AIN BT IBRAHIM
PN. ROHANA BT MAT NUDIN
EMPAT PN. NORHAZLINA BT ABD HAMID
1 4 AMANAH EN. ABDUL ALIM BIN SOK ABDUL GAFFOOR
2 4 BAKTI CIK SITI NIRWANA BT WAHAB
3 4 CEKAL EN. MUHAMAD HAFIQ BIN FAUZI
4 4 DAMAI EN. MUHAMMAD IQBAL BIN AHMAD NASIR
5 4 GIGIH PENYELARAS / GURU TINGKATAN
6 4 HORMAT PN. NURUL IZZATI BT AB. RAHMAN
7 4 IKHLAS EN. CHANDRAN A/L ARUMUGAM
8 4 JUJUR PN. RUHAIDA BT MOHD ARIFFIM
9 4 PVMA
BIL TINGKATAN EN. WAN AHMAD NASRUN AMIR HAMZAH BIN WAN MOHAMMAD

LIMA PN. RANICHANDRIGA A/P SADASIVAM
1 5 AMANAH PN. ROHANA BT MAT ISA
2 5 BAKTI
3 5 CEKAL EN. SUHAIMI BIN AB HAMID
4 5 DAMAI PN. NORKAMARIAH BT MD BAHARIN
5 5 GIGH EN. SARAVANAKUMARAN A/L VENKITARAMAN
6 5 HORMAT
7 5 IKHLAS EN. AFIZAL BIN MD SAHIR
8 5 JUJUR PENYELARAS / GURU TINGKATAN
9 5 PVMA
PN. MASTURA BINTI EMBI
PN. SARDRIN AK AHANG

EN. NAVEENAN A/L NALATHAMBY
PN. SITI ZALEHA BT ISMAIL

PN. NURNIZAHA BT MUKHTAR
PN. SITI FATIMAH BT SUHAIMEE

EN. YAP SENG NYAN
DR. ABDUL RASHID BIN ABDUL SITRA

PN. NORAZIAH BT MOHD ZIN
PN. NORAZYYANTI BINTI MOHAMED ARIFF

39

ANALISIS PENCAPAIAN PELAJAR

PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3) 2019

Mata KOD Jum Bil A B C D E F TH % Lulus GPS
Pelajaran MP Calon Duduki
72.46 4.00
Bahasa 02 215 207 9 31 51 32 27 57 8 92.31
Melayu 208 90 42 32 18 71 23 8 87.89 2.32
(Bertulis) 190 23 21 8 44 71 23 25
3.99
Bahasa 03 215 5.06
Melayu 5.22
(Lisan) 2.17
3.84
B. Inggeris 12 215 5.27
5.59
Sejarah 21 215 211 3 8 20 26 40 114 4 45.97 2.63

Geografi 23 215 210 4 10 9 24 28 135 5 35.71 4.51

B. Tamil 33 6 6 3 0 2 1 0 0 0 100.00 4.02

P.Islam 45 192 184 16 35 35 30 29 47 8 75.52

Matematik 50 215 208 1 10 11 21 32 133 7 36.06

Sains 55 215 210 0 3 4 14 35 154 5 26.67

Asas Sains 16 16 4 3 6 1 2 0 0 100.00
Komputer
70
(ASK)

Reka 199 194 0 3 38 55 53 45 5 76.80
GPS KESELURUHAN
Bentuk 71
Teknologi

(RBT)

MURID CEMERLANG PT3 2019

6A
1. Nur ayu syazwana binti Rusli
2. Nurfasya Aqilah Binti Abd Malek
3. Nursyahirah Binti Mohamed Rosli

40

PELAJAR CEMERLANG SPM 2018

BIL NAMA PELAJAR 7A PENCAPAIAN GPMP
1 NUR AAISHAH FATIHAH BINTI AYOB AHMAD 5[A] 2[A-] 1[B+] 1[E] 2.22
TINGKATAN
1 HANIZA BINTI MAHURI AKBAR 2[A] 4[A-] 2[B] 1[C] 2.67
5 BAKTI
1 MUHAMMAD AKMAL BIN MARZUKI 1[A+] 2[A] 2[A-] 3[B+] 1[B 2.11
2 IZZAH ATIRAH BINTI ZAKRI 6A 3[A] 2[A-] 1[B+] 1[B] 1[D] 2.63
3 NUR FARAHAZIRA BINTI ABDUL AZIZ 2[A] 3[A-] 2[B+] 1[B] 1[E] 2.89
4 NUR NIHAYATUL HUSNA BINTI ABU BAKAR SIDEK 5 CEKAL 1[A] 4[A-] 1[B+] 1[C] 3[D] 4.27
1[E]
5A

5 CEKAL
5 GIGIH
5 BAKTI
5 AMANAH

PELAJAR TERBAIK SPM 2018 MENGIKUT ALIRAN

ALIRAN SAINS : NUR NIHAYATUL HUSNA BINTI ABU BAKAR SIDEK
ALIRAN SASTERA : MUHAMMAD AKMAL BIN MARZUKI

PELAJAR CEMERLANG MENGIKUT MATA PELAJARAN SPM 2018

BIL MATA PELAJARAN GRED NAMA TINGKATAN
1 BAHASA MELAYU A NUR FATIN NADZIRAH BINTI ABD HALIM 5 CEKAL
2 BAHASA INGGERIS, MOHAMAD AMIR BIN ARIFFIN
A , A+ 5 AMANAH
MATEMATIK
3 PENDIDIKAN ISLAM A IZZAH ATIRAH BINTI ZAKRI 5 GIGIH
4 SEJARAH A+ MOHAMAD KHAIRUL A’KIL BIN ADRI 5 CEKAL
5 SAINS A + MUHAMMAD AKMAL BIN MARZUKI 5 CEKAL
5 DAMAI
6 GEOGRAFI A- MUHAMMAD FARHAN BIN SURATMAN 5 GIGIH
7 PENDIDIKAN SENI VISUAL A SITI SARAH BINTI MOHAMAD ZABIR 5 BAKTI
8 PERTANIAN, A,A NUR AAISHAH FATIHAH BINTI AYOB AHMAD
5 CEKAL
PRINSIP PERAKAUNAN A- HANIZA BINTI MAHURI AKBAR 5 AMANAH
9 EKONOMI A- NUR HIDAYAH BINTI MASDIM
10 TASAWWUR ISLAM

41

MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK 2019 PENCAPAIAN CATATAN

SENARAI PENERIMA ANUGERAH 5[A]3[B]2[C] Berdasar-
BIL KATEGORI / NAMA PENERIMA ANUGERAH GPMP : 1.7 kan GPMP

MURID TERBAIK KESELURUHAN PT3 (2018) paling
A HERNEY BINTI MUSTAKIM rendah

MURID TERBAIK KESELURUHAN SPM (2018) - ALIRAN SASTERA GPMP : 2.11 Berdasar-
MUHAMMAD AKMAL BIN MARZUKI (5C) GPMP : 4.27 kan GPMP

B paling
MURID TERBAIK KESELURUHAN SPM (2018) - ALIRAN SAINS rendah
NUR NIHAYATUL HUSNA BINTI ABU BAKAR SIDEK (5A)
Berdasar-
kan GPMP

paling
rendah

MURID TERBAIK SETIAP KELAS DALAM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN GPMP: 2.00 Berdasar-
TINGKATAN 1 (2018) GPMP: 1.50 kan GPMP
GPMP: 2.63
TINGKATAN 1 KRK GPMP: 3.75 paling
SITI NATASHA AIZA BINTI JAMALUDIN GPMP: 4.00 rendah
GPMP: 4.75 dalam
TINGKATAN 1 AMANAH GPMP: 4.13
NUR AINAA BINTI ROSLI GPMP: 5.50 kelas

TINGKATAN 1 BAKTI
NURUL AIN BINTI ABDUL HALIM

TINGKATAN 1 CEKAL
ISMA MAISARAH BINTI SYAHRIZAL

1 TINGKATAN 1 DAMAI
AISHAH ALIA BINTI ROZAINI

TINGKATAN 1 GIGIH
NUR AFIFAH BINTI YAHYA

TINGKATAN 1 HORMAT
MUHAMMAD FARIS SAIFULLAH BIN FAZLI

TINGKATAN 1 IKHLAS
NURUL SHAHIRA BINTI ZULL

42

MURID TERBAIK SETIAP KELAS DALAM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN GPMP: 1.63 Berdasar-
TINGKATAN 2 (2018) GPMP: 2.38 kan GPMP
GPMP: 2.75
TINGKATAN 2 KRK GPMP: 4.25 paling
NUR AYU SYAZWANA BINTI RUSLI GPMP: 2.88 rendah
GPMP: 4.38 dalam
TINGKATAN 2 AMANAH GPMP: 4.57
AIENNAZIRA BINTI MOHD SAKIZAN GPMP: 4.75 kelas

TINGKATAN 2 BAKTI -
NURAINI AFIQAH BINTI SHAMSUL AZUAN

TINGKATAN 2 CEKAL
NURIZZATI HUSNA BINTI MASKURI

2 TINGKATAN 2 DAMAI
NURIN SOFIYA BINTI MOKHTAR

TINGKATAN 2 GIGIH
WAN NOR ALIAH HUMAIRA BINTI WAN KOHAIMIN

TINGKATAN 2 HORMAT
AARON PHILIP A/L KRISHNAN

TINGKATAN 2 IKHLAS
FARAH ELLY NATASHA BINTI ARBA'AIN

TINGKATAN 2 PAV
ANIS BATRISIA BINTI ABDUL MANAF

43

MURID TERBAIK SETIAP KELAS DALAM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN 4 (2018)

TINGKATAN 4 AMANAH GPMP : 1.90
NUR KHAYRIN AMALIN BT AZAMI PARIDZA GPMP : 4.44
GPMP : 4.22
TINGKATAN 4 BAKTI GPMP : 5.00
NURUL HANIS BINTI MOHD NOR GPMP : 1.75
GPMP : 5.75
TINGKATAN 4 CEKAL GPMP : 5.43
NUR ALIFAH IRDINA BT. NORHALIM GPMP : 8.00
GPMP : 8.57
TINGKATAN 4 DAMAI Berdasar-
AMIR NUR RASHID BIN MOHD YUSOFF kan GPMP

3 TINGKATAN 4 GIGIH paling
FARRA NADHIRAH BINTI MOHD RAFDI rendah
dalam
TINGKATAN 4 HORMAT
NURUL ADILAH SAFIAH BT. MOHD FAIZAL kelas

TINGKATAN 4 IKHLAS
SITI NURULNABILA BT ZAHARI

TINGKATAN 4 JUJUR
MUHAMMAD FIRDAUS B ABD MALIK

TINGKATAN 4 LUHUR
MOHAMMAD NA'IM BIN MOHAMMAD ROSLI

PROGRAM NILAM – TINGKATAN 1 TERBAIK TINGKATAN
ZAM ANIS ZULAIKHA BINTI ZAMZURI (1RK) TERBAIK TINGKATAN
TERBAIK TINGKATAN
PROGRAM NILAM – TINGKATAN 2 TERBAIK TINGKATAN
SHARIFAH AMYLIA SOFIA BINTI SYED KHAIRUL NIZAM (2B) TERBAIK TINGKATAN

PROGRAM NILAM – TINGKATAN 3 Mendapat
4 NUR HAZRINNA BINTI OMAR (3D)
A
PROGRAM NILAM – TINGKATAN 4
NORSOLEHA BT MOHD AZIZ (4G) A dalam PT3
dan
PROGRAM NILAM – TINGKATAN 5
NUR HIDAYAH BINTI MASDIM (5A) terbaik

MURID CEMERLANG MATA PELAJARAN PT3 (2018) A bagi
subjek
BAHASA MELAYU
NURUL FARISHA BINTI ZULKIFLI (3A) dalam

SEJARAH Percubaan
NUR ALIA FARISYA BINTI SALMAN (3A)
A PT3
GEOGRAFI
5 AMIR IRFAN SYAZANI BIN MAZLAN (3RK)

PENDIDIKAN ISLAM
SITI ADLINA BINTI AL HASSAN (3RK)

44

BAHASA TAMIL A
SRI MATHI A/P VISVANATHAN (3 DAMAI) A
KHB-PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN A
HERNEY BINTI MUSTAKIM (3RK)
5[A]3[B]2[C]
MURID CEMERLANG PT3 (2018) - 5 A GPMP : 1.7
6
A Mendapat
HERNEY BINTI MUSTAKIM (3RK) A , A+ A

MURID CEMERLANG MATA PELAJARAN SPM (2018) A dalam SPM
BAHASA MELAYU A+ dan
NUR FATIN NADZIRAH BINTI ABD HALIM (5C) A+
BAHASA INGGERIS , MATEMATIK A- terbaik
MOHAMAD AMIR BIN ARIFFIN (5A) A bagi
PENDIDIKAN ISLAM subjek
IZZAH ATIRAH BINTI ZAKRI (5G) A dalam
SEJARAH A-
MOHAMAD KHAIRUL A'KIL BIN ADRI (5C) A- Percubaan
SAINS
7 MUHAMMAD AKMAL BIN MARZUKI (5C) SPM
GEOGRAFI
MUHAMMAD FARHAN BIN SURATMAN (5D) 1[A] 4[A-] 1[B+] 1[C] 3[D]
PENDIDIKAN SENI VISUAL
SITI SARAH BINTI MOHAMAD ZABIR (5G) 1[E]
PERTANIAN , PRINSIP PERAKAUNAN GPMP : 4.27
NUR AAISHAH FATIHAH BINTI AYOB AHMAD (5B)
EKONOMI 2[A] 3[A-] 2[B+] 1[B] 1[E]
HANIZA BINTI MAHURI AKBAR (5C) GPMP: 2.89
TASAWWUR ISLAM
NUR HIDAYAH BINTI MASDIM (5A) 3[A] 2[A-] 1[B+] 1[B] 1[D] Mendapat
GPMP : 2.63 5A ke atas
MURID CEMERLANG SPM (2018) - 5A
4. NUR NIHAYATUL HUSNA BINTI ABU BAKAR SIDEK (5A) 1[A+] 2[A] 2[A-] 3[B+] 1[B]
GPMP : 2.11
3. NUR FARAHAZIRA BINTI ABDUL AZIZ (5B)
2[A] 4[A-] 2[B] 1[C]
2. IZZAH ATIRAH BINTI ZAKRI (5G) GPMP : 2.67
8
5[A] 2[A-] 1[B+] 1[E]
1. MUHAMMAD AKMAL BIN MARZUKI (5C) GPMP : 2.22

MURID CEMERLANG SPM (2018) - 6A
1. HANIZA BINTI MAHURI AKBAR (5C)
MURID CEMERLANG SPM (2018) - 7A
1. NUR AAISHAH FATIHAH BINTI AYOB AHMAD (5B)

45

Sijil Penghargaan Penglibatan Murid Peringkat Kebangsaan

No Nama Ting Sumbangan

1. AWAL MOHAMAD 4D * Mewakili Pelumba Petronas Sprinta 31 Racing di Lumut, Perak

ALFIKRI BIN YUSNI *Johan Cup Prix Kategori Wira Pusingan Ke-7 di Kangar, Perlis

*Mendapat Naib Johan di Litar Tangkak bagi Kategori Wira Round 8

*Mendapat Naib Johan di Jempol, N.Sembilan bagi Kategori Wira Round 9

2. FATIN NUR ALYA 1G *Memenangi Pingat Emas dalam Pertandingan RTS Teakwondo Championship di

BINTI SHAMSUDIN Dewan Millenium, Kepala Batas.

*Pingat Emas dalam Kejohanan Teakwondo Antara Sekolah-Sekolah

3. VISHNU VARTHAN 5I *Memenangi Pingat Emas dalam 3 kategori iaitu Stick Fighting (40-50kg), Pair

A/L RAJAH KUMAR Demostration dan Silambam Spinning Technique and Patterns

4. NUR BALQIS BINTI 4B *Penglibatan murid dalam Kejohanan Menembak Tun Hanif Trophy 2019

HAMIZI peringkat Kebangsaan di Lapangsasar Menenbak Petra Jaya, Kuching, Sarawak.

Anugerah Tokoh Murid Terbaik Kokurikulum 2019

Bil Anugerah Khas Nama Penerima

1. Tokoh Murid Terbaik NOOR IMAN EHSAN BIN A RAMLEE

Kokurikulum Keseluruhan 2019 020514-10-0809

Pencapaian:

*Pengerusi PKBM
*Komander Keseluruhan Pasukan Badan Beruniform untuk Pertandingan
Kawad Kaki Peringkat Sekolah
*Johan Kawad Kaki Peringkat Sekolah
*Fasilitator Perkhemahan Perdana Badan Beruniform Peringkat Sekolah
*Penglibatan Kejohanan Bola Baling MSSD dan mendapat tempat Ke-3
*Pasukan FESTARI sekolah dan memenangi Tempat Ke-3 Peringkat
Daerah

46

Anugerah Murid Terbaik Setiap Unit

Bil Unit Nama Pelajar Tin Kategori Pencapaian
g
Murid Terbaik Badan *Pengerusi PKBM
1. Badan NOOR IMAN EHSAN BIN 5D Beruniform Kategori *Komander Keseluruhan Pasukan Badan
Beruniform untuk Pertandingan Kawad
Beruniform A RAMLEE Lelaki
Kaki Peringkat Sekolah
NOR ANIZAM BINTI 5H Murid Terbaik Badan *Johan Kawad Kaki Peringkat Sekolah
AYUB DAUD Beruniform Kategori *Fasilitator Perkhemahan Perdana Badan

2. Kelab / MUHAMMAD FAIZ BIN 5B Perempuan Beruniform Peringkat Sekolah

Persatuan ROSLAN Murid Terbaik *Penglibatan dalam Program Tadarus Al-
Kelab/Persatuan Quran Peringkat Kebangsaan
NURSYUHADAH BINTI 5A Kategori Lelaki
MOHAMED ROSLI *Tempat Ke-3 Pertandingan Masakan
Murid Terbaik Hari Puteri Peringkat Daerah
3. Sukan / MOHAMAD AZZROLL 4J Kelab/Persatuan
Permainan NAEM BIN AZMI Kategori Perempuan *Tempat Ke-3Pertandingan Mendirikan
Khemah Sempena Perkhemahan Puteri
HANISAH HAZWANIS 3A Murid Terbaik
BINTI IQBAL FITRI Sukan/Permainan Sek Men Peringkat Negeri
*Komander Kawad Kaki Peringkat
Kategori Lelaki
Sekolah
Murid Terbaik
Sukan/Permainan *Naib Pengerusi Kelab Muzik &
Kategori Perempuan Kebudayaan

*Pasukan FESTARI sekolah dan
memenangi Tempat Ke-3 Peringkat

Daerah
*Pengerusi Kelab Muzik & Kebudayaan

*Pasukan FESTARI sekolah dan
memenangi Tempat Ke-3 Peringkat

Daerah
*Ahli Aktif Bola Baling Peringkat MSSD &

MSSS, Sepak Takraw Peringkat MSSS,
Olahraga Peringkat MSSD, Bola Sepak

Peringkat MSSD

*Ahli Aktif Bola Baling Peringkat MSSD &
Pasukan Hoki Peringkat MSSD

47

KEHADIRAN PENUH MURID TINGKATAN 1 & 2
JANUARI HINGGA 31 OKTOBER 2019

BIL TINGKATAN NAMA MURID
1 1 AMANAH 1.EAN ADEEB PUTRA BIN MOHD ANWAR
2.MUHAMAD IRFAN BIN AZMI
2 1 BAKTI 3.NUR ZURIATI SYAKIRIN BINTI MOHD ZURAIDI
3 1 CEKAL
4 1 DAMAI TIADA
5 1 GIGIH
6 1 HORMAT TIADA
7 1 IKHLAS
TIADA
8 1 JUJUR
TIADA

TIADA

1.HANIF FAISAL BIN KHAIRUL ISKANDAR
2.HAIRIL HAKIMI BIN AHMAD
3.PUTERA NORHAQIMIE BIN NORHELMI
4.NUR AMIRAH BINTI ABDUL HALIM
1.HAIRUL HAKIMI BIN AHMAD
2.MUHAMMAD AMIR DANISH BIN ABDUL HALIM

BIL TINGKATAN NAMA MURID
1 2 RK 1.NUR FARAH RIDHWANA BINTI YUSOFF
2 2 AMANAH
3 2 BAKTI TIADA
4 2 CEKAL
5 2 DAMAI TIADA
6 2 GIGIH
7 2 HORMAT 1.MUHAMMAD ADAM AFIQ BIN ROZIZALANI
1.MUHAMMAD AFIQ IRHAM BIN ABDUL RAHIM
8 2 IKHLAS
TIADA

1.MUHAMMAD HARIS BIN MOHD SALLEHUDDIN
2.MARIYANA WAHYUNI BINTI OSMAN

TIADA

48

MURID HADIR PENUH (JANUARI HINGGA OKTOBER)
UNTUK CABUTAN BERTUAH “GRAND PRIZE”
TAHUN 2019

MURID HADIR PENUH MENGIKUT KELAS

NO KELAS 100% NAMA MURID
1. 3 AMANAH HADIR

1 1. MUHAMMAD SHAHIDI SHAHMI BIN MAHADIR

2. 3 BAKTI 2 1. HAWA MAISARAH BINTI ZULKARNAIAN
2. MUHAMMAD SYAMIL JAZLAN BIN SHAHRUL AZHAR

3. 3 CEKAL 0 TIADA
4. 3 DAMAI 0 TIADA

5. 3 GIGIH 1. MUHAMMAD ADLAN BIN ZAMBRI
3 2. NUR AMILIA KARMILA BINTI ZAIDI

3. SITI MUNIRAH BINTI ISEHAK

6. 3 HORMAT 0 TIADA
7. 3 IKHLAS 0 TIADA

8. 3 PAV 0 TIADA
9. 3 RK 2 1. MUHAMAD ZAIRUL BIN KAMARUZAMAN

TOTAL 2. NURSYAHIRAH BINTI MOHAMED ROSLI
8 LAPAN ORANG MURID HADIR PENUH 174 HARI

49


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Resilient Resourceful Responsible
Next Book
out2196026_(1)