The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by liya.isma07, 2021-10-27 09:34:55

EM MELLOW- Fitri

EM MELLOW

Click to edit Master title style

SINARAN MENGION
DAN SINARAN

TIDAK MENGION

AHLI KUMPULAN

-AMMAR SYAHMI
-WAZIF
-SHAIFUL
-FITRI HAKIMI

1

SINARAN MENGION DAN SINARAN TIDAK

MECNlGicIOkNto edit Master title style

1.SINARAN MERUPAKAN PEMINDAHAN TENAGA DALAM BENTUK ZARAH
ATAU GELOMBANG
2. SINARAN YANG DIT ERIMA OLEH MANUSIA BOLEH DIKELASKAN KEPADA
DUA KUMPULAN IAITU SINARAN MENGION & SINARAN TIDAK
MENGION
3 . SI N A R A N M E N G I O N M E N Y E B A B K A N P E N G I O NA N ATO M - ATO M YA N G
T E RDE DAH K E PADAN YA. S E B A LI K N YA , S I N A R A N T I D A K M E N G I O N T I DAK
M E N Y E BA B K A N B E R LA K U N YA P E N G I O NA N ATO M - ATO M

22

4. KUASA PENGIONAN YANG DIMILIKI OLEH SESUAT U SINARAN BERGANT UNG

Click to edit Master title styleK E PA D A T E N A G A YA N G D I M I L I K I N YA

5. CONTOHNYA,SINAR -X DAN SINAR GAMA YANG BERT ENAGA T INGGI AKAN
MENGION HAMPIR SEBARANG ATOM YANG T ERDEDAH KEPADANYA

8. CAHAYA NAMPAK DAN ULT RAUNGU ( UV) HANYA DAPAT MENGION KUANT IT I ATOM
YANG KECIL

9. GELOMBANG RADIO YANG BERT ENAGA RENDAH T IDAK MEMPUNYAI T ENAGA YANG
MENCUKUPI UNTUK MENGION ATOM

10. SINARAN DALAM KUANT IT I YANG BESAR T IDAK SEMEST INYA DAPAT MENGION
ATOM -ATOM YANG T ERDEDAH KEPADANYA SEKIRANYA T IDAK MEMILIKI T ENAGA
YANG MENCUKUPI

PERBEZAAN ANTARASINARAN TIDAK MENGION DENGAN SINARAN MENGION

SINARAN TIDAK MENGION SINARAN MENGION

*BERTENAGA RENDAH *BERTENAGA TINGGI
*TIDAK MEMPUNYAI KUASA PENGIONAN *BERPOTENSI UNTUK MENGION ATOM

33

JENIS-JENIS SINARAN MENGION

Click to edit Master title style

1. TIGA JENIS SINARAN MENGION UTAMA YANG BERASAL
DARIPADA REPUTAN BAHAN RADIOAKTIF IALAH SINAR
ALFA,SINAR BETA DAN SINAR GAMA

SINAR ALPHA (α)
SINAR ALFA MERUPAKAN ZARAH YANG TERDIRI DARIPADA
2 PROTON DAN 2 NEUTRON,IAITU SEUMPAMA DENGAN
NUKLEUS HELIUM

SINAR BETA (β)
SINAR BETA MERUPAKAN ELEKTRON YANG BERGERAK
PANTAS

SINAR GAMA (γ)
SINAR GAMA MERUPAKAN GELOMBANG ELEKTROMAGNET
BERTENAGA TINGGI

44

PERBEZAAN ANTARA TIGA JENIS SINARAN

MECNliGckIOtoNedit Master title style

1. WALAUPUN SINAR ALFA,SINAR BETA DAN SINAR GAMA
MERUPAKAN SINAR MENGION,TETAPI KETIGA -TIGA NYA
MEMPAMERKAN CIRI -CIRI YANG BERLAINAN DARI
PELBAGAI ASPEK

2. ANTARANYA IALAH KUASA PENGIONAN,SAIZ
ZARAH,KUASA PENEMBUS,PESONGAN LINTASAN DALAM
MEDAN ELEKTRIK SERTA MEDAN MAGNET

A.KUASA PENGIONAN
1. PENGIONAN BERLAKU APABILA SINARAN MENGION

MENYEBABKAN PEMBEBASAN ELEKTRON DARIPADA ATOM

55

Click to edit Master title style

CORAK RUNUT DALAM KEBUK AWAN BAGI SINARAN MEGION YANG BERLAINAN

2.SINAR BETA 1.SINAR ALFA 3.SINAR GAMA 3. SEMAKIN JELAS DAN TEBAL
*CORAK RUNUT *CORAK RUNUT *CORAK RUNUT YANG CORAK RUNUT,SEMAKIN TINGGI
YANG HALUS DAN YANG KABUR DAN HALUS KUASA PENGIONAN SINARAN
BERPUTAR BELIT TEBAL,JELAS DAN TERSEBUT
LURUS
4.SINAR ALFA MEMPUNYAI KUASA
PENGIONAN YANG PALING
TINGGI,DIIKUTI SINAR BETA DAN
SETERUSNYA SINAR GAMA

66

CB.KliUcAkSAtPoENeEMdBiUtSAMNaDAsNteSArIZtZiAtRlAeH style

1. KUASA PENEMBUSAN IALAH KEBOLEHAN SESUATU SINARAN MEGION UNTUK BERGERAK
MELINTASI HALANGAN

2. SINAR ALFA BOLEH DI BERHENTIKAN
OLEH SEHELAI KERTAS

3. SATU ZARAH BETA ADALAH KIRA-KIRA
8000 KALI LEBIH KECIL DARIPADA SATU
ZARAH ALFA

4. OLEH KERANA SAIZ ZARAH KECIL
,SINAR BETA DAPAT MENEMBUSI KERTAS
DAN HANYA BOLEH DITAHAN DENGAN
MENGGUNAKAN ALUMINIUM YANG NIPIS
SETEBAL 3mm

77

5.SCINlAicRkGAtMoAeBdUiKtAMN DaAsLtAeMr BtEitNlTeUKstyle 88

ZARAH,TETAPI MERUPAKAN GELOMBANG
ELEKTROMAGNET BERTENAGA TINGGI

6. SINAR GAMA MEMPUNYAI KUASA PENEMBUSAN
YANG KUAT DAN BOLEH DIHALANG OLEH
BONGKAH PLUMBUM ATAU DINDING KONKRIT
YANG TEBAL

7. UDARA JUGA BOLEH DIANGGAP SEBAGAI
PENGHALANG

8. SINARAN MENGION BERINTERAKSI DENGAN
ZARAH-ZARAH UDARA SEHINGGA KEHABISAN
TENAGA PADA AKHIRNYA

9. SEMAKIN PANJANG JARAK PERGERAKKAN
SINARAN DI DALAM UDARA,SEMAKIN TINGGI
KUASA PENEMBUSAN

10. DENGAN ITU SINARAN GAMA DAPAT
BERGERAK JAUH DI DALAM UDARA,DIIKUTI
DENGAN SINARAN BETA DAN KEMUDIAN SINAR
ALFA

CC.lLiIcNkTAStoANeDdALitAMMMaEsDtAeNrELtEitKlTeRIKstyle

1. SINARAN MENGION GERAK DALAM LINTASAN YANG
LURUS

2. LINTASAN SESETENGAH SINARAN MENGION
BOLEH DIPESONGKAN DENGAN MENGGUNAKAN
MEDAN ELEKTRIK

3. SINAR ALFA YANG TERDIRI DARIPADA 2 PROTON
DAN 2 NEUTRON CAS +2 DIPESONGKAN KE PLAT
NEGATIF

4. SINAR BETA MERUPAKAN ELEKTRON YANG
MEMBAWA CAS -1 DIPESONGKAN KE PLAT POSITIF

5. SINAR GAMA MERUPAKAN GELOMANG
ELEKTROMAGNET YANG TIDAK MEMBAWA
SEBARANG CAS DAN TIDAK DIPENGARUHI OLEH
MEDAN ELEKTRIK

99

D.CLIlNiTcAkSANtoDAeLAdMiMtEMDAaNsMtAeGrNEtTitle style

1. MEDAN MAGNET MEMBERIKAN KESAN
KEPADA PERGERAKAN ZARAH-ZARAH YANG
MEMBAWA CAS

2. SINAR ALFA (PEMBAWA CAS POSITIF) DAN
SINAR BETA (PEMBAWA CAS NEGATIF) DI
PESONGKAN KE ARAH YANG BERLAWANAN
KETIKA BERGERAK MERENTASI MEDAN
MAGNET

3. SINAR GAMA YANG NEUTRAL TIDAK
MENGALAMI SEBARANG PERUBAHAN PADA
LINTASAN PERGERAKKAN

1010

Click to edit Master title style

ITU SAHAJA DARIPADA KAMI
SEKIAN TERIMA KASIH

#EM MELLOW
#SALAM DARI BI1N1 JAI


Click to View FlipBook Version