The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by affandisaadun11, 2022-07-07 02:35:39

MAJALAH

MAJALAH

pendidikan
majalah NO. 03 / JUNE-JULY

IPTA & IPTS

“Hiduplah seolah engkau mati
besok. Belajarlah seolah
engkau hidup selamanya.”

-MAHATMA GANDHI

01234567891011121314151617

TEIDNITTAOR

PENGHARGAAN

Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan e-Majalah ini.
Segala usaha adalah segenap tulus ikhlas. Tidak lupa juga kepada pensyarah
kami, Dr. Marzalina Binti Mansor kerana telah memberi sokongan moral serta
dorongan kepada setiap ahli kumpulan kami sepanjang kami berada dibawah
didikan beliau. Tanpa bantuan dan tunjuk ajar beliau, tidak mungkin kami dapat
melunaskan kerja kursus ini selengkapnya. Terima kasih!
Sekalung penghargaan juga diberikan kepada semua ahli sepasukan yang sudi
memberikan komitmen dari segi masa dan tenaga untuk menyiapkan majalah
ini. Berkat sumbangan idea yang bernas dan tidak lokek berkongsi ilmu penge-
tahuan daripada semua ahli kumpulan telah melancarkan proses sepanjang
kertas kerja ini berlangsung.
Akhir sekali, ribuan terima kasih juga kepada semua ahli keluarga dan rakan
yang memberikan sokongan padu dan mendoakan kejayaan kami siang dan
malam. Walaupun mempunyai kekangan, dengan berkat kasih sayang mereka,
kami bermotivasi untuk melengkapkan tugasan yang diberikan.

TINTA EDITOR
3 JENIS UNIVERSITI DI
DI MALAYSIA
RANKING UNIVERSITI
PROGRAM KESEDARAN AMALAN
KITAR SEMULA
PELAJAR PERAKAUNAN UUM
RAIH MARKAH TERTINGGI
DI DUNIA
CERPEN KEHIDUPAN MAHASISWA
INI UUM KITA

ISI

KANDUNGAN

3 JENIS
UNIVERSITI
YANG TERDAPAT
DI MALAYSIA

PENGENALAN
Universiti awam merupakan pusat pengajian tinggi yang ditanggung melalui
kerajaan negara. Menurut Portal Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pela-
jar Jabatan Pendidikan Tinggi (UPU) terdapat sebanyak 20 buah universiti awam
di seluruh Malaysia yang menawarkan pelbagai kursus dan minat kepada pela-
jar yang ingin menyambung pelajaran ke peringkat ijazah, master dan juga
dalam phd. Kepada pelajar Malaysia yang ingin melanjutkan pelajaran ke uni-
versiti awam ini mestilah membuat permohonan di UPU. Sungguhpun begitu,
tahukah anda bahawa universiti yang berada di Malaysia mempunyai 3 katogeri
atau jenis yang tersendiri. Bagi memudahkan anda untuk membuat pilihan, di
sini akan kami ceritakan jenis- jenis universiti tersebut.
Apakah jenis universiti itu? Mari kita lihat jenis- jenis universiti tersebut.

01

1. Universiti Penyelidikan Universiti Putra Malaysia (UPM)
Apakah yang dimaksudkan dengan univer- Berikut merupakan universiti awam yang
siti penyelidikan ini? tergolong dalam kategori universiti penyeli-
Universiti penyelidikan merupakan univer- dikan. Oleh itu, negara meletakkan hara-
siti yang berkomitmen untuk penyelidikan pan universiti- universiti ini melaksanakan
sebagai bahagian utama misinya. Jenis uni- perubahan dan mencapai objektif seperti
versiti ini yang akan bertanggungjawab pusat kecemerlangan dalam bidang
untuk mencari dan membina idea baharu penyelidikan setaraf dengan negara luar.
secara aktif, bereksperimen dengan cara 2. Universiti Berfokus
yang inovatif dan membuat inisiatif ilmiah Bagi kategori universiti berfokus pula, akan
dalam mencari dan mengembangkan peng- memfokuskan kepada bidang khusus yang
etahuan. Universiti ini juga mempunyai berkaitan dengan penubuhannya. Contohn-
matlamat sendiri iaitu untuk menghasilkan ya dalam bidang kejuruteraan, pendidikan,
anugerah nobel dan menyediakan dana pengurusan dan juga pertahanan. Terdapat
ujikaji dari industri yang berkaitan. banyak kursus yang ditawarkan bagi
Pada tahun 2007, Malaysia telah mem- memudahkan pelajar untuk membuat pili-
perkenalkan konsep ini dan telah memilih han. Berikut merupakan universiti- universi-
beberapa universiti tempatan yang layak ti yang dikategorikan sebagai universiti
dan terbaik di Malaysia untuk digelar berfokus.
sebagai universiti penyelidikan. Apakah
universiti tersebut?

02

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 3. Universiti Komprehensif
(UPNM) Bagaimana pula dengan universiti kompre-
Bidang yang ditawarkan tersebut mempu- hensif ini?
nyai matlamat tersendiri. Sebagai contoh, Universiti ini merupakan universiti yang
bidang kejuruteraan akan melahirkan seo- menyediakan pelbagai jenis kursus dan
rang graduan yang akan meneruskan ker- bidang untuk para pelajar menyambung
jaya sebagai jrutera, manakala bagi UPSI pelajaran. Komprehensif di sini membawa
yang menawarkan bidang pendidikan pula maksud menyeluruh. Sebagai contoh,
untuk melahirkan bakal- bakal pendidik. dalam sesebuah universiti itu, pihak pengu-
Bagi pelajar yang berminat ke arah pengu- rusan telah bersetuju untuk menyediakan
rusan, UUM adalah pilihan terbaik kerana pelbagai jenis kursus seperti perubatan,
UUM terkenal dengan panggilan “Universiti pendidikan, kejuruteraan, seni bina, pengu-
Pengurusan Terkemuka” yang menawarkan rusan, kesusasteraan dan lain- lain lagi.
kursus ijazah seperti Human Resources, Oleh yang demikian, pelajar bebas untuk
Adminstration, Communication, Psycholo- memilih program pengajian yang mereka
gy and Social Work dan banyak lagi pilihan. minati. Contoh universiti komprehensif
ialah seperti yang berikut :

03

ARTIKEL Universiti Berfokus
SAMPINGAN Universiti Penyelidikan
Universiti Komprehensif

04

05

06

07

CMERAPHENAKSEHIISDUWPAAN Bagi saya terlalu banyak perbezaan tempat saya
belajar sekarang dan yang dulu. Namun, universiti
Saya adalah pelajar ijazah tahun akhir dalam sekarang mengajar diri saya untuk menjadi sangat
bidang Pengurusan Perniagaan. Ini adalah ijazah berdikari. Saya tidak boleh bergantung pada orang
kedua saya. Ramai yang tanya saya, ”tak penat ke, lain. Saya hanya bergantung pada diri sendiri dan
asyik belajar je?” Saya cuma tersenyum, tidak tahu sudah menjadi kewajiban, Allah SWT tempat
nak diberi jawapan apa. Siapa kata tak penat, pergantungan saya untuk segala-galanya.
setiap semester ada peperiksaan akhir yang boleh Nasihat saya, bagi adik-adik yang masih belajar,
membuatkan pelajar-pelajar universiti tidak tidur ambil lah peluang yang ada ini untuk belajar
berhari-hari, perlu menyiapkan kerja kursus yang bersungguh-sungguh. Jika adik telah berjaya mema-
berlambak-lambak dan juga ujian yang tidak tentu suki universiti, itu baru permulaan untuk berjaya
masa. Tipu lah, jika saya bagi tahu belajar itu tidak dalam hidup adik. Bukan bererti, kalian masuk
penat universiti, kalian telah berjaya dalam kehidupan.
Kalau kalian berfikir begitu, maka kalian telah silap
besar.

Ada juga yang mengatakan, untunglah sebab ambil Di universiti lah ,permulaan untuk adik melangkah
ijazah dalam bidang yang sama. Iya, saya akui, ada bagi mencapai kejayaan yang besar dalam
juga untungnya. Tapi ijazah saya itu adalah 4 tahun kehidupan. Adik perlu mencari sebanyak mana pen-
lalu . Saya telah tinggalkan pembelajaran saya galaman yang mungkin dengan menyertai kelab
selama 4 tahun yang lalu dan jikalau ikut semester dan persatuan. Selain itu, adik perlu pastikan ‘point-
yang saya belajar bagi semester pertama di univer- er’ adik iaitu keputusan tiap-tiap semester tidak
siti dulu, dan semester pertama tempat belajar kurang dari 3.0. Jika boleh, perlu ‘target’ 3.50 dan
sekarang, sudah 6 tahun saya dah tinggalkan ke atas.
semua itu.

08

091

10


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PROGRAM ANAKKU SAYANG
Next Book
Sleeping_Beauty_Read_It_Yourself