The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2019-11-30 17:31:13

mn12web

mn12web

PF 2020 Noviny, které si píší čtenáři sami Toto číslo vyšlo Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
v nákladu
Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.
10. 000 výtisků

Čís. 12/rocˇ. XI Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci. 30 Kcˇ
prosinec 2019
® Jako dobrovolnou platbu
Nejlepší noviny za tyto noviny pošlete SMS
ve městě a okolí
MN TRICET
902 11 30na tel.

cˇíslo

[email protected] ● telefon: 777 556 578 ● www.malostranskenoviny.eu

TAJEMSTVÍ Malostranské
servírky
SVATÉ
HOLČIČKY
Foto: Monika Höppner
DÍTĚ (†3) - ANDĚL
Foto: Archiv MN SLIČNÁ MONIKA
Z MALÉ STRANY:
BYL TAJEMNÝ KNÍŽE Monika Multrusová
z kavárny Dobrá Trafika,
JEJÍ PRAVÝ OTEC? Újezd 37, nese lahodné
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH,
ZE KTERÉHO MRAZÍ presso za 38 Kč.

EXKLUZIVNĚ

MALOSTRANSKÉ
VÁNOCE

PŘÍMBĚÍSHTYNÍ Čtěte na str. 6 - 7 Program akcí na str. 8

www.vojanovysady.cz inzerce
Tel.: 602 200 249,
257 531 839 Malostranský Klidnou dobu adventní
KALENDÁŘ a požehnané Vánoce
přeje všem čtenářům
2020
malostranská
Tel.: 736 486 136 AGENTURA LESSER!
www.astrobutik.cz
Jsme zde
pro vás
již 25 let!

Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
[email protected], www.lesser.travel

2 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy

GURMÁNUV NEUVĚŘITELNÉ! LENNONOVA ZE
KOUTEK PETŘÍN ZŮSTANE BEZ BUJNÝCH M
PANNA (ZATÍM)
Srdíčka
pro kuřecí Když Petřín, Velkopřevorské nám. - ristů u zdi si stěžovali
polévku tak ten původní Lennonova zeď je od za- majitelé (Maltézští rytíři)
čátku listopadu opět pří- a sousedé. Nyní jsou za-
Hrst do Petřín - Tato mimořád- stupná výtvarníkům. kázané spreje, své vzkazy
20 Kč ná skupinka (a další nad- „Tuto tradici je třeba mohou psát zájemci na
šenci) zastavila novostav- určitě udržet, ale aby vyhrazená místa tužkou
ŘEZNICTVÍ bu záchodů na Petříně, neobtěžovala okolí,“ řekl či křídou. Centrálním
MASNÉ KRÁMY kterou plánoval magist- místostarosta Petr Hej- motivem Lennonovy zdi
rát. Tím (zřejmě) učinila ma, organizátor promě- je mapa světa. Ve 30 ja-
Tržistě 6 přítrž novým stavbám ny zdi, Malostranským zycích je na ní napsáno
na vrchu, který je třeba novinám. Na řádění tu- slovo „svoboda“.
Jednou větou
uchovat v jeho současné AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
Ondřej podobě tak dlouho, jak
Höppner jen to půjde. Foto zleva CHTĚLI BYSTE MÍT DOMA
dole: R. Ertlová, J. Hoff-
Šéfredaktor meisterová, P. Pětioká, TAKÉ TAKOVOU ZEĎ?
Malostranských H. Davidová. Nahoře:
novin L. Cro Cro, J. Cepák, J. ANO: 12 %, NE: 88 %
Kučera. Gratulujeme!
Věta, kterou jsem zaslechl: Průzkum provedli členové skautské-
OSTŘE SLEDOVANÝ RYBÁŘSKÝ DOME- ho oddílu v období od 17. 11. do AGENTURA
„„Když byli ČEK na Kampě. Radnice vypsala výběrové řízení, 25. 11. 2019, mimo jiné na odběr-
proběhly první prohlídky. O domek, kde se na- ních místech Malostranských novin, MEDIA
oba mrtví, kdo táčel film Jak utopit Dr. Mráčka, je velký zájem. v místních hospodách, kavárnách... SKAUT
tedy zhasnul? Dotazováno bylo: 100 respondentů.

Slyšeno: Columbo Anketa Malostranských novin

Pocˇasí Bez čeho si Vánoce
nedokážete představit?
6 °C
PROSINEC Jan Jarka Petr
Hodně sněhu, Smetana Nárožná Hejma
málo dárků Divadélko Spoluzakladatel
Ředitel Romaneto KampaNuly
POSÍLEJTE Musea Kampa
NÁM SVÉ TIPY „Bez dcery „Bez tradičního
„Bez kuby a štědrovečerní- štědrodenního
na adresu: se švestkovou setkání na Kampě
redakce@ ho stolu…“
malostranske- omáčkou s muzikanty
noviny.eu od babičky.“ a přáteli.“

TYTO NOVINY vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE

HRADČANY

MALÁ
STRANA

5 370 obyvatel

Důležité Markéta Petr Anna Marie
telefony Jíšová Burgr Höppnerová
Ředitelka Místopředseda
Policie:...............................158 Apollon Art SOPMSH Mluvčí mladé
Záchranka: .......................155 generace
Hasiči:................................150 „Vánoce „Bez svých
Tísňová linka:....................112 si neumím blízkých.“ „Rodina, stro-
Redakce Malostranských představit bez meček a pod
novin:...................777 556 578 svého syna.“ ním dárky, to
Městská policie...224 482 222 mně na Vánoce
Státní policie:......974 851 730 stačí ke štěstí.“

Pište si tyto
noviny sami!

[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 3

ZEĎ JAKO NOVÁ! KONEČNĚ Dívkazestr.3
H MALŮVEK A S PANDOU!MÍRZDI!

Víte, ˇze...

Vrah Johna Lennona
před pár dny žádal

o propuštění, ale marně.

Huawei? Bouřlivý
rok 1914
Detail
zdi ště TONKA ŽIDLE

Malíř Pružná Tonka Hrbatá
z Joštovy ulice při své
slavné taneční produkci
s židlí a vyhaslou cigaretou.

Malý oznamovatel

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH!
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

Brouk John už nebude FOTO: 1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
v obležení turistů Míra Lédl 2) MN jsou součástí místního života
se spreji v pazourech 3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma
Volejte ihned! Tel.: 777 556 578

inzerce

SLEVA
10 %Noviny

vemte
s sebouMAPLROOSNTOČRTVAEINNNSÁKŘÝECH

Salon ORGANICS by Filip Gregor je nádherné a inspirující místo, kde se Vám a Vašim
vlasům dostane špičkové přírodní péče. Navštivte nás a přijďte si vychutnat jedinečnou
atmosféru místa na pražských Hradčanech s výhledem do Petřínských teras.

KDO JE FILIP GREGOR? ● Pracujeme s dánskou vlasovou kosmetikou
Filip je dynamickou a energickou osob- NATULIQUE, která obsahuje v průměru 98 %
ností s jasnou vizí. Charakterizují jej slova přírodních a bio certifikovaných ingrediencí. Je tedy
jako mise, invence, originalita, otevřenost velmi jemná, šetrná a přesto s ní dosahujeme
a vstřícnost. Váží si důvěry klientů i kolegů špičkových, moderních výsledků v péči o Vaše vlasy.
v jeho práci a vizi. Filip pracuje jako kadeř- ● Nabídka služeb: Dámský střih *Pánský střih
ník 14 let. *Foukání *Barva *Melír *Balayage *Tónování
Mezi jeho největší profesní úspěchy patří *Stahování barvy *Trvalá/narovnání
absolovování Toni and Guy akademie *Společenský účes *Konzultace zdarma
v Londýně, tvorba dvou vlasových kolek-
cí, 6 let zkušeností z vlastního kadeřnické- Těší se na Vás Filip Gregor a jeho tým
ho salonu. Filip se snaží přistupovat citlivě
k potřebám klientů a vnímat jejich potřeby. Loretánská
Klade důraz na podtržení individuality, na č. 13
čistotu provedení práce a také na správnou
edukaci, jak pečovat o vlasy.
V roce 2018 založil a otevřel salon ORGA-
NICS, který je průkopníkem nových přístu-
pů v kadeřnickém oboru a zároveň slouží
jako školící centrum pro kadeřníky.

Adresa: ORGANICS by Filip Gregor ● Loretánská 13, Praha 1
● Tel.: +420 737 191 999 ● E-mail: [email protected]

● Otevírací doba: Po - pá: 8 - 20 h ● www.organics-prague.com

4 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpr}avy

&Vítěz Poražený SEMAFOR SLAVÍ,

MALOSTRANSKÉ

NOVINY SE KLANÍ

JOHNFoto: Monika Höppner ROZJÍVENÍ Jiří Suchý, kterého sice nikdo Nezval, Slovutné divadlo Semafor slaví 60 let své
LENNON Foto: Divadélko Romaneto TURISTÉ ale i tak se stal králem českých básníků. plodné existence a gratulanti se jen hrnou.
Zeď, která nese Na snímku zakladatel divadla Jiří Suchý
jeho jméno, Lennonova zeď Na snímku zleva: Jarka Nárožná, (uprostřed), vpravo od něj se usmívá jeho ko-
dostala novou, je pod dohledem Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Roman Korda mediální kolegyně Jitka Molavcová. Před
důstojnější divadlem Semafor po křtu nového CD pro děti
podobu. Dost kamer. Pohádkový rokenrol Divadélka Romaneto
bylo sprostých Sprejerům gratuluje Jarka Nárožná. Vpravo je v tričku
obrázků! už odzvonilo. s logem Malostranských novin Roman Kor-
Dnes již musí da, principál Divadélka Romaneto.
stačit pastelky.

CO NOVÉHO V REDAKCI AMBASÁDA USA SVÍTÍ SOUSEDŮM
SILNÝMI REFLEKTORY DO OKEN
ANIČKA VYHRÁLA
SOUTĚŽ HVĚZDY Ambasáda Vlašská - Ambasáda USA umístila na
NAD JEŠTĚDEM USA novou obří zeď několik silných re-
flektorů, které v noci svítí lidem z okolních
Nejmladší členka redakce domů do oken. „Mám doma v noci světlo jak
Anička (10) zvítězila v pěvec- ve dne,“ řekl Malostranským novinám oby-
ké soutěži Hvězdy nad Ještě- vatel Újezda. Na ambasádu se prý obrátilo
dem v Jablonci v první kategorii několik lidí, ale dověděli se, že to musí „vyře-
do 12 let. Zpívala písničku „Ještě šit Washington“.
horší věci jsou“ z muzikálu Po- Provizorní plechová zeď kolem ambasády
máda. Gratulujeme! hyzdila stráně Petřína několik let. Při opra-
vách byla pobořena zídka naproti nemocnici
pod Petřínem. Nyní je zeď trojitá. Pokračují
kontroly aut, které obtěžují řidiče.

inzerce

Restaurant Pod Petrˇínem, Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147
Hellichova 5, Malá Strana

PF 2020 FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice
Přejeme vám pěkné Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
svátky a přes Vánoce stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
jsme zde pro vás výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreun-
podle klasického da. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej- František Kupka,
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka Studie opice
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.

pitného režimu. ALENA MNOHOZNAČNOST DALŠÍ PROGRAM
ŠRÁMKOVÁ: STRUKTUR / 6. 12., 18.30 h
Těšíme se HOTOVÁ JÍDLA ARCHITEKTURA
na vás! PO CELÝ DEN do 12. 1. 2020 DYNAMIKA SIL Kurátorská komentova-
11 - 14.30 h Alena Šrámková je jed- do 2. 2. 2020 ná prohlídka výstavy
(přes obědy nekouříme) na z nejvýznamnějších Mnohoznačnost struktur
osobností současné čes- Výstava představí hlavní / dynamika sil
PIVEČKO ké architektury. Pro vý- představitele geometrie
stavu, jež připomíná její u nás (Jiří Hilmar, Franti- 6. 12., 19 h
Kozel černý za 43 Kč životní jubileum, vybrala šek Kyncl, Radoslav Kra- Vánoční setkání na ná-
a Prazdroj za 48 Kč. 17 prací. Stavby, pro- -tina, Tomáš Rajlich...). dvoří muzea
Pestrá nabídka jekty, soutěžní návrhy, Díla z období 60. a 70. let.
denně čerstvých studie, představují ne Kurátorka Ilona Víchová. 07. 12., 15 - 17 h
specialit. přehledné a ucelené Rodinná dílna: Zdimalo-
Sportovní přenosy. soubory plánů, ale pře- BEN WILLIKENS. vánky
devším kresby, skici. Sa- PROSTORY
KONTAKT: [email protected] mostatně jsou předsta- 14. 12., 15 - 17 h
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408 veny fotografie reálných MODERNISMU Rodinná dílna s vánoční
staveb. do 9. 2. tematikou
OTEVRˇ ENO DENNEˇ od 11 do 24 h
Ben působí od 60. let. 18. 12., 16 - 21 h
Jeho obrazy vyžadují Vánoční špíz u Mládků -
zvýšenou pozornost. program v rámci Století
Medy Mládkové

www.museumkampa.cz ● [email protected]

Zpra} vy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 5

ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH SPOLKU Velké zprávy
z Malé Strany
T. G. MASARYK: „PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI JE NEJLEPŠÍ TLESKÁME!
OBRANA PROTI ANARCHII.“ ● CO NA TO ODPOVÍ MALÁ STRANA? Nejlevnější pivo
na Malé Straně
SPOLEK U ČERNÉHO VOLA: je U Kocoura!

CHARITA, TRADICE, JISTOTA
Hradčany - Je málo takových! dy. 1.) Zachováme unikátní
Příběh této legendární hospo- kolorit tohoto hostince. 2.) Nejlepší a nejlevnější
dy (před kterou tradičně začíná Z výnosu hospody se bude pivo na Malé Straně je
slavný Malostranský masopust) podporovat Škola Jaroslava U Kocoura dole v Neru-
je dobré si připomenout. V roce Ježka pro zrakově postižené dově ulici. Je za 30 Kč
1993 si štamgasti založili občan- děti.“ a navíc je to Kozel 12°.
ské sdružení s cílem, že tuto hos- Škola sídlí hned vedle a od Spol- Dosud jako správný lídr
podu „Zasvětěj dobru.“ ku již dostala úžasných 15 milionů táhla ceny Tlustá myš
„A tak se i stalo,“ řekl Malostran- korun. Koupila si za to mikrobus, ve Všehrdově, ale kde ty
ským novinám předseda Spolku vybavení a další nutné věci. Spo- loňské pěny jsou!
Hostince U Černého vola (Lore- lek přispěl také městské části Pra-
tánské náměstí 1) Marek Šoltés. ha 1 na odstranění škod po povod- Kino 64 U Hradeb
„Máme dvě základní zása- ních 200 tisíc korun. má nový výtah

Hostinec Pivo Kozel 12 °C Marek Šoltés, Mostecká - Legen-
je tu od za pěkných 37 Kč předseda spolku dární kino 64 U Hra-
deb, které prochází
roku 1960 Hostince náročnou rekonstrukcí,
U Černého vola má novou výtahovou
šachtu. Opravné práce
zdárně pokračují.

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

MASNÝ KRÁM
Řeznictví, Tržiště 6, Malá Strana

Už 170 let tam působí mno- ná masa. Každý den si tak na profesionály z oboru. Slávek Fučík ŽPIOVDNMPOÍOSSRTTNNUÍÍJKEMY E
hé generace šikovných řez- můžete do Masného krá- Svoje řeznictví a bistro před krámem
níků a uzenářů a krásně to mu zajít na oběd - na dvě otevřeli na Malé Straně mPísettor sHtaerjmosat,a
tam voní a chutná i dnes, čerstvé polévky, jedna je po téměř roční kompletní Pan Slávek
kdy zde sídlí Masný krám. převážně vývar, druhá je rekonstrukci přesně před za pultem
Kromě kvalitního čerstvé- hustá, a na pestrou nabíd- dvěma lety a od začátku se
ho masa z venkovských ku hlavních jídel. Na jídle aktivně zapojili do života
farem se šikovný personál tu můžete potkat místní zdejší komunity. Jejich
může pochlubit vlastní lidi i zaměstnance z okolí, výrobky proto můžete
výrobou a udírnou. včetně pracovníků ame- ochutnávat na řadě akcí
„Sami vyrábíme paštiky, rické ambasády. v okolí anebo třeba vyhrát
sekanou, pomazánky, sád- Oba majitelé, Slávek Fu- v tombole na Malostran-
lo, škvarky, sulc, špekové čík a Milan Žežulka, my- ském candrbálu.
knedlíky nebo rostbíf. Udí- slí i na osvětu, a tak založili Přijďte si pochutnat do
me pak klobásy a šunku Spolek pražských řez- Masného krámu i vy -
a zauzujeme třeba husí níků a uzenářů, který se od pondělí do pátku, od
a kachní prsa,“ vyjmeno- zaměřuje jak na veřejnost, 8.30 do 18 hodin.
vává spolumajitel Slávek
Fučík. Velký zájem je také PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), Foto: J. Tatek
o místní polotovary jako 1. místostarosta MČ Prahy 1: „Masný krám je
například španělské ptáč- příkladem kvality výrobků i firmy žijící se svý-
ky, rolády nebo nakláda- mi sousedy, a to si zaslouží naši podporu.“

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: [email protected]

6 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Tema

CANDRBÁL VE MALOSTRANSKÁ S
STYLU NAROZENIN

TAJEMNÝ PŘÍBĚH

Radost z tomboly Slzy jdou do očí z toho příběhu. Děti dodnes nosí přání
neznala mezí a dary k hrobu Anny Degenové (†3), malostranské Svaté
(šunka, lyžáky, buřty...) holčičky, na Malostranský hřbitov. Za dojemnou legendou
(kterou si zopakujeme) se však skrývá drsná realita. Malo-
stranské noviny ji přinášejí jako první.

Malá Strana - Tak to se Burgr a Oliva, Legenda o Svaté holčičce z ruky panenku. Chtěla ji by mohla být skutečnost,
povedlo! 11. ročník Ma- tahouni SOPMSH vypráví, že když se v nebi zachytit, vypadla z okna byť uznáváme, že je le-
lostranského candrbálu, Užasný šéf rozdělovaly duše pro čer- ve třetím patře. Bůh genda tak krásná, že svůj
(16. listopadu) v Malo- strážníků stvě narozené děti, Anič- si ji vzal zpátky, proto- základ nepotřebuje.
stranské besedě byl ten- Stejskal ka dostala místo duše lid- že byla příliš laskavá pro Ale přesto. Kdo byli ro-
tokrát ve stylu „narozeni- ské duši andělskou. Když tento svět. Na hrobě má diče Anny? Víme, že byli
nová párty“. Spolek ob- přicházela na svět, zářila nápis: Anna Degenová chudí a z výpisu na Malo-
čanů a přátel Malé Stra- na nebesích jasná hvězda, (1848 - 1851). Její rodiče stranském hřbitově zjis-
ny a Hradčan oslavil 30 ptáci radostně švitořili, mají hrob kousek vedle. tíme, že se matka jmeno-
let existence a 30 let svo- rozkvetly květiny i stromy Legendu krásně popsal vala také Anna (zemřela
body. Vystoupila skupina ze širokého okolí. spisovatel František Ko- roku 1879) a otec Augus-
Laura a její Tygři a další. Bydlela s rodiči (stráž- žík. Dětská knížka nazva- týn (zemřel roku 1872).
Tradičním vrcholem byla mistr a nádenice) na Malé ná Svatá holčička vyšla ve
tombola (dary z místních Straně u tehdejší Újezd- válečném roce 1943, aby Kníže Franz
podniků) a módní přehlíd- ské brány. Oblíbil si ji povzbudila nejmenší čte-
ka ateliéru Pavla & Olga. starý kníže z Velkopře- náře v temných dobách Podle příběhu žili Dege-
vorského náměstí. nacistické okupace. novi v „malém domku“
Jednoho dne, možná o Vá- *** na Malé Straně kousek za
nocích, se dívala z okna Tolik legenda. Začali jsme Újezdskou branou. Byli
a poryv větru jí vytrhl pátrat v archivech, jaká tedy sousedé archeologa
Barranda, u něhož poslu-
MALOSTRANSKÝ HŘITOV: hovala matka spisovatele
PROČ JE NA SMÍCHOVĚ? Jana Nerudy.
Příběh vypráví, že Annu
Vernisáž ● Malostranský hřbitov tova. V roce 1968 byl od narození podporoval Foto: Archiv MN
na Pražském byl založen roku 1680 prohlášen za kulturní „starý kníže z Velkopře-
hradě jako hřbitov morový památku. vorského náměstí“. Byl
(epidemie), tedy tehdy ● Autorem působivého to také on, kdo jí zaplatil
Hradčany - Sólisté Anička Höppnerová, Karolína za hradbami města. romantického náhrobku náhrobek.
Bokstefflová a Richard Mašata z projektu Evy Kle- ● První český nápis Svaté holčičky z roku Na Velkopřevorském ná-
inové nasehudba.cz zapívali začátkem listopadu na zdejším náhrobku 1851 je sochař Josef městí jsou dva paláce. Vel-
na zahájení výstavy mladých umělců v Mladotově pochází z roku 1795, Max. kopřevorský (sídlo Mal-
domě na Pražském hradě krásné písně. Akci, kte- poslední pohřeb se tu ● Jsou zde mimo jiné tézských rytířů) a palác
rá se konala v rámci Festivalu svobody, pořádala konal roku 1884. Zva- pohřbeni oba stavitelé Buquoyský (francouzská
Světlana Kalousková z Hradčanské galerie. žovala se likvidace hřbi- Dienzenhoferové. ambasáda).
Vypátrali jsme, že v roce
1848, kdy se narodila
Anička Degenová, byl vel-

Restaurant inzerce Unikátní kreslený malostranský
U Glaubiců KALENDÁŘ NA ROK 2020
Redakce těchto novin děkuje JIŽ V PRODEJI!
Tankové pivo Městské části Praha 1 za grantovou
podporu kulturních rubrik a novin
36Pilsner Urquell 0,5 l

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

33

Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

Z}abava telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 7

Kalendárium
Malé Strany

SVATÁ HOLČIČKA (†3): PROSINEC
H ŠLECHTICE A SLUŽKY?
Karel Hana
Hašler Benešová
PÍSNIČKÁŘ PRVNÍ DÁMA

kopřevorem Řádu mal- Jan Karel
tézských rytířů v Praze Kubelík Pecka
postarší kníže František HOUSLISTA SPISOVATEL
z Khevenhüller-Metsch
(* 1783). V době naroze- ● Rudolf Friml
ní Anny (Svaté holčičky) *7. 12. 1879 Praha
mu bylo 65 let. †12. 11. 1972 Los Angeles
Funkci velkopřevora vy- Klavírista. Bydlel na
konával v letech 1847 Novém Světě.
- 1867, tedy až do své
smrti (zemřel v Praze ve ● Hana Benešová
věku 79 let). *16. 7. 1885 Domaslavice
Z kronik víme, že Fran- †2. 12. 1974 Praha
tišek z Khevenhüller- Manželka prezidenta
-Metsch byl válečníkem, Edvarda Beneše.
velitelem dělostřelectva
(zasahoval proti tehdej- Svatou ● Jan Kubelík
šímu pražskému povstá- holčičku *5. 7. 1880 Michle
ní) a Velkým proro- navštěvuje †5. 12. 1940 Praha
kem rytířů svatého mnoho dětí Houslista.
Jana. Není známo, že i v dnešní
by měl manželku. Kníže František, divné době Velkopře- ● Karel Pecka
Byl František z Khe- maltézský velkopřevor. vorský *6. 12. 1928 Kližská Nemá
venhüller-Metsch oním Děti nad náhrobkem palác †13. 3. 1997 Praha
„starým knížetem“, kte- Svaté holčičky Spisovatel, disident. By-
rý podporoval malou Újezdská brána dlel v Nerudově ulici.
Annu? Byl to on, kdo jí (pohled od Smíchova)
zaplatil dnes tak slavný ● Karel Kovařovic
náhrobek? *9. 12. 1862 Praha
Jak dobře se znala †6. 12. 1920 Praha
matka holčičky náde- Hudební skladatel a diri-
nice Anna Degenová gent. Narodil se na Malé
s knížetem Františ- Straně.
kem?
Foto: Archiv MN Podle legendy vypadla ● Karel Hašler
Anička „ze třetího pat- *31. 10. 1879 Praha
ra“. Mají malé domky, †22. 12. 1941 Mauthausen
v jednom z nichž žila Písničkář, herec, skla-
za Újezdskou branou se datel, textař, spisovatel.
svými údajnými rodiči, Na Starých zámeckých
tři patra? schodech má sochu.
Velkopřerovský palác
třetí patro má, a v něm
velká, kulatá okna...

Restaurace & Steak

● Polední menu od 119 Kč, steaky, nabídka dalších
jídel, včetně veganských a vegetariánských ● Piva
z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák
z Dobrušky, Naše pivo a růžové a bílé víno z Fran-
cie ● Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

AKCE PROSINCE
Živá hudba každé druhé pondělí v měsíci, v pro-
sinci 9. ● Přijďte ochutnat jídla našeho skvělého
kuchařského týmu! ● O svátcích otevřeno denně.

ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA
● E-mail:[email protected]

Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB

8 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Spolky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Malostranských, Staroměstských a Novoměstských novin.

TOKAJÍCÍ SOVY
CJEAPRÁDKA

POJĎ SI JEP1O3ND.E1MP2EO.,TCŘ1N7ÍCNEhEMPVETRŘCÍHN

POSLECHNOUT!

MNasˇloesatrkacneské vánoce

www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: [email protected]

POŘÁDÁME DOPORUČUJEME cůrka v kostele sv. Jana
● středa 4. 12., 17 h be- Křtitele Na prádle.
UČENÉ TOULKY nefiční Vánoční zpíváni ● 23. 12., 14 h
● Pátek 13. 12., 17 h nad Prahou - koncert Náměstí na Kampě
I s dětmi! Nemocnice Pepy Kocůrka, Jiřky Pražské sbory s pěvci
pod Petřínem. Učená Šatlavy a dalších z Národního divadla,
toulka s ornitologem v kostele sv. Vavřince na s orchestrem - Česká
Cepákem. Tokající sovy Petříně (vedle bludiště). mše vánoční J. J. Ryby
a puštíci na Petříně. Obec baráčníků „Petr ● 24. 12., 14.30 h
● So 14. 12., 11.15 h Guth“ Smíchov. Štědroodpolední
Adventntní Kampa, ● 5. 12., 16 h koledy pod mostem
mlýny, Čertovka - tvoření Tradiční Mikuláš + Karlovým (HaF) + Zpí-
na sklo (Praha Hravě předvánoční akce vání Muzikantů z Kampy
+ KampaNula dětem): SOPMSH na Kampě u sochy Bruncvíka.
Sraz schody směrem ● Vánoční strom Kam- ● 24. 12., 22 h
na Kampu - konec Říční paNuly na Betlémském Půlnoční mše v kostele
ulice. Rezervace: info@ náměstí sv. Jana Křtitele
prahahrave.cz. 731 802 ● 7. 12. a 15. 12.,18 h Na prádle
799, Petra Dvořáčková Skupina RUSTICA ● 26. 12., 14 h
● Ptáci na zimní Vltavě. v pořadu ČESKÉ SvatoŠtěpánská kole-
Opět s J. Cepákem VÁNOCE. Kostel sv. da + divadlo na Kampě
v lednu podél řeky za Kajetána, Nerudova ul. u mostu - spolek Ledňák
vzácnými druhy vodního ● 12. 12., 19 h a Slováckého krůžek.
ptactva – některou sobo- Pěvecký soubor ● 18. 12.,18 h
tu přes den... HOUFtet, koledy. Kostel Adventní koncert,
● Další Učené toulky: sv. Kajetána, Nerudova. romských mladých
opět chrám sv. Víta, ● Pátek 13. 12., 19 h talentů. IVAN HERÁK
bazilika sv. Jiří a pohře- Koncert Hradčanského ORCHESTRA. Kostel sv.
biště Přemyslovců (Rich. orchestru Josefa Ko- Kajetána, Nerudova ul.
Händl) + Praha hravě

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 9

Komentáˇre, básneˇ, glosy, postřehy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: [email protected]

REFERENDUM KVŮLI DÍŘE: JAK Poděkování
za tyto noviny

POLOŽIT OTÁZKU, ABY JI ZAKRYLI www.
Stále si myslím, že když malostranskenoviny.eu
GLOSA DNE se něco rozbije, tak ti, Díra na „Chcete, aby se ve ve- Foto: Archiv
co to mají na starosti, Újezdě řejném prostoru pře- Malostranské noviny,
PETR BURGR to mají opravit. Vypa- staly používat ocelo- minulé číslo
dá to, že opak je pravdou. je hotovo. Zatím to tak vé poklopy, protože
Radní Prahy 1 pro kulturu, Příkladem je rozbitý ka- nevypadá. Spíš, jako by při jejich výrobě jsou Vážená redakce,
sport, občanskou společ- nálový dekl na chodníku z Technické správy čekali, do ovzduší vypouště-
nost, spolky a Středisko naproti Michnově paláci až my místní uspořádá- ny škodlivé emise?“ v minulém čísle jste dali
sociálních služeb. Je čle- na Újezdě. me referendum, zda nový Dá se předpokládat, že čtenářům vybrat, která
nem spolku KampaNula Uprostřed chodníku je už kryt chceme, nebo ne. většinová odpověď bude titulní strana Malostran-
a SOPMSH. Pro tyto novi- více než dva měsíce ura- Jenže referendum je věc také – ANO. ských novin za deset je
ny píše glosy pravidelně, žený litinový kryt. Jedná záludná. Záleží, jak je po- Zatím můžeme z rozbité- nejlepší. Všechny! Osob-
napsal jich už skoro 300. se o závadu poměrně ne- ložena otázka. Pokud zní: ho krytu vytvořit pietní ně bych asi volila titulní
bezpečnou, malé dítě se „Chcete, aby rozbitý místo, jako připomínku stranu s panem Houš-
může lehce zranit. ocelový kryt montáž- lidské vlastnosti jménem kou. Měla jsem ho ráda.
Den dva se může stát, že ní šachty byl nahra- šlendrián. MN, prosinec Jana Máchová
o rozbitém poklopu ne- zen novým?“ Naše od-
vědí. Ocelové zábrany pověď bude jasná – ANO!
jsou ale důkazem, že se Bude-li však otázka znít:
o rozbitém krytu ví. Běž-
ně uvažující člověk žije inzerce
v přesvědčení, že auto
místo zábran přiveze ze
skladu nový ocelový kryt
a během několika minut

10 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Kultura

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Program (výběr) MARTA JANDOVÁ:
PROSINEC BARVY

3. 12., 20.30 h
Krausberry - rock
6. 12., 20.30 h
AKCE PROSINCE BLACKOUT (V. Lavička, 13. prosince (pátek), 20 h

Bageta světlá 140 g Iby Pop) - pop - latino
7. 12., 20 h
původní cena 8,90 Barování se Sandrou
Novákovou a Filipem
nová cena 6,90 Kč Rajmontem
11. 12., 20.30 h
Croissant máslový Olin Nejezchleba
s čokoládovou náplní a KyBaBu Náš
14. 12., 20 h TIP
původní cena 18,90 Vladimír Merta
15. 12., 19 h
nová 12,90 Kč Originální pražský
synkopický orchestr M arta Jandová vydává nahrávek, sólovka u nás
Těšíme se na vás! 16. 12., 20.30 h své první sólové al- přišla až minulý rok.
Tým prodejny Pocta Zuzaně Nava- bum Barvy. Ačkoliv Marta je spoluautorkou
Vacek Bio-Market rové. Písně Zuzany má rodinné hudební zá- písní a s jedinou výjim-
Navarové zemí a patří u nás mezi kou i výhradní textařkou
Adresa: Mostecká 3, Malá Strana 23. 12., 17 a 20.30 h
www.biomarket.cz Jablkoň oblíbené zpěvačky, je repertoáru. Výjimkou je
30. 12., 20.30 h překvapivé, že na její de- bonusová písnička Školíš
Pražský ukulele band butové album si domácí mě od Marka Ztracené-
31. 12., 20.30 h fanoušci museli počkat ho. Videoklip k této písni
Silvestrovský koncert tak dlouho. na YouTube se vyšplhal
Ivan Hlas Trio A zatímco s německou na 1,5 milionu zhlédnutí.
GALERIE skupinou Die Happy vy- Letos před vánoci před-
Připravujeme pro vás dala v evropském mě- staví Marta svůj debut
nové výstavy řítku vícero úspěšných v Malostranské besedě.

PROSINEC 2019

Ve Smečkách 26, Praha 1

● Ne 1. 12. - 17 h ZLATKA BARTOŠKOVÁ ● Čt 19. 12. - 20 h
Vernisáž a výstava Středa 18. 12., 20 h Koncert -
fotografií Zase je mi do zpěvu -
PRAGUE STREET ● Ne 15. 12. - 20 h BÁRA
PHOTOGRAPHY Koncert - BÁSNÍK GRAFNETROVÁ
Společná výstava poulič- JAN BRUŽEŇÁK A ZAJÍMAVÝ HOST
ních a dokumentárních + KLÁRKA MODRÁ Večer vynikající zpěvač-
fotografů, kteří nevšed- Písničkář a básník Jan ky Báry Grafnetrové plný
ním způsobem zachycují + Klárka a ukulele šansonů.
svět kolem nás. (autorské písně).
● So 21. 12. - 20 h
● Út 3. 12. - 17.30 h ● St 18. 12. - 20 h Koncert -
Benefiční večer pro Koncert - EMA EULER
OSTROV NADĚJE ZLATKA EQ JAZZ KVARTET
Promítání, férový obchů- BARTOŠKOVÁ Uslyšíte skvělý jazz 40.
dek, hudební vystoupení. Poklona uctivá a 50. let let 20. století.
Předvánoční hudební Obsazení: Ema Euler -
Program: mejdan se šansony Zlat- vokál, Mirek Výravský
17.30 - 18.30 - promítání ky Bartoškové. Vynikající - kornet, Ryan Simpson
a povídání představení, které vřele - kytara, Zuzana Nevěři-
O ŽIVOTĚ V KENI doporučujeme. lová - baskytara. Zdrojem
inspirace je například
18.30 - 19.30 Africké Billie Holiday.
tržiště - dárky s příběhem
z Férového obchůdku. ● Ne 22. 12. - 19 h
Koncert -
19.30 - 21 Lucie Strnado- NELA
vá a Petr Kohoutek v pro- DOLEŽÁLKOVÁ
gramu skupiny Melissa - MAJÁK
100 % výdělku se vrací Vánočně zazáří.
zpět do projektu Ostrov Velmi talentovaní zpěváci
Naděje v Keni. Lighthouse Academy.

www.cinohernikavarna.cz

Veselé Vánoce naešmťaosvtintoýsntoevmý!rok
Vám i Vašim

Milan Voríšek, MBA
jednatel House Services


Click to View FlipBook Version