The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2019-11-30 17:41:00

bn12

bn12

pF 2020 Noviny, které si píší čtenáři sami Toto číslo vyšlo v nákladu Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře 10. 000 výtisků

Cˇís. 12, rocˇ. IX Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci 30 Kcˇ
prosinec 2019 ®
Pošli dobrovolně SMS
Nejlepší noviny
ve městě a okolí SBN TRICET
[email protected] na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578 www. starobr nenskenoviny.eu

Místní výčepní

Foto: Monika Höppner

toHle je ZaKladatel karEl
lidovýCH novin (brno),
vYpátrali jsMe jeHo z restaurace Na Purkyňce,
pravnuKa a MáMe Purkyňova 80, roztáčí lahodný
s níM velKý roZHovor
Klofáček 12° za 35 Kč.

Proč čtu

Foto: Monika Höppner, archiv Martina Stránského 126výročí Viz strana 6 až 7 PETRA PRUDILOVÁ Foto: Jakub Prudil
let sauna a vířivka v Blansku
„Návštěvníci naší sauny, vířivky
adolf stránský, i bazénku v městských lázních
zakladatel Lidových novin u těchto novin rádi relaxují.“
v Brně (*16. 12. 1893)
inzerce
Š&K
truhlářství VánočnÍ dárek ZVEmE Vás na
pro vaŠe blíZKé
● Výroba zakázkového nábytku z masivu inZerCe V těCHto SBĚRATELSKÁ
● Opravy starožitného nábytku A VÝMĚNNÁ SETKÁNÍ!
● Ratanové výplety židlí Thonet novináCH
u nás naJdEtE modEly aut
Milí zákazníci, najdete nás na nové adrese: Pořídíte od 500 Kč A VLÁČKŮ VŠecH MĚŘÍTeK (BurZa)
Salajní 30, Brno - Líšeň. Těšíme se na vás Volejte Monice:
a přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok! 777 556 578

Tel.: 736 714 082 15. prosince, 23. února
a 29. března 2020
www.sktruhlarstvi.cz vždy 7 - 11.45 h

Budova ombudsmana,
Údolní 39, Brno

Pořádáme ve spolupráci
s Technickým muzeem v Brně

e-mail: [email protected] ● tel.: 732 155 727

2 telefon redakce: 775 949 557 redakceř@starobrnenskenoviny.eu Zpravy

Obědový plaGiátor UŽ Jen VánoCe do Brna
inspektor Šlape vodu, dál pŘed 100 lety Se

rEstaurant ale trousí Brno - Hyjé! Na náměs- provozu dětského domo-
MUsic pUB FiČÁK pomlUVy a lŽi tí Svobody stojí od konce va Dagmar," uvedl Lumír
listopadu jedle bělokorá. Dobrovolný ze školního
Mojmírovo nám. 17 voárŠiGMiniláýl Přivezli ji dva mocní oři lesního podniku Mendelo-
z Bílovic nad Svitavou. vy univerzity v Brně.
Pečená žebírka „Letošní rok je výjimeč- Malou Lidušku našel v lese
na medu ný. Slavíme 100. výročí spisovatel Těsnohlídek.
od nalezení Lidušky v bí-
185 lovickém lese. Zároveň Víte ˇze...
je tu 95. výročí prvního
Kč vánočního stromu repub- Žena, jež nebohou
liky na náměstí Svobody Lidušku odložila, do-
Pozn.: Vynikající a 90. výročí od zahájení stala 5 měsíců natvrdo.
polévka za cca 60 Kč
Staré Brno - Plagiátor Kdy jsou poctivé tištěné no- aGentura Media sKaut se ptá v uliCíCH
Jednou větou StaroBrněnských novin, viny - jako ty StaroBrněnské
který vykradl rubriky, oko- - opravdovým skvostem?” CHTĚLI BYSTE MÍT VÁNOCE
Ondřej píroval grafiku, nacpal se Na tuto otázku, vážení
Höppner na odběrní místa a ještě a milí čtenáři, odpovědět DVAKRÁT ZA ROK?
pomluvil redakci, kde se nedovedeme. Zkrátka -
Šéfredaktor dalo, již šlape vodu. Do jedeme dál vstříc roku ano: 33 %, ne: 67 %
StaroBrněnských redakce chodí desítky do- 2050... A pak se uvidí.
novin pisů, v nichž čtenáři krou- Průzkum provedli členové skautské- AGENTURA
tí hlavami: „Jak je vůbec Víte ˇze... ho oddílu v období od 17. 11. do
Věta, kterou jsem zaslechl: možné, že je někdo schopen 25. 11. 2019, mimo jiné na odběr- MEDIA
také zhovadilosti - zvláště Kdo nemá inzerci ve ních místech StaroBrněnských novin, SKAUT
„„Když byli v dnešní době, kdy je všech- StaroBrněnských novi- místních hospodách, kavárnách...
no onlajn a na internetu? Dotazováno bylo: 100 respondentů.
oba mrtví, kdo nách, jako by nebyl
tedy zhasnul?
AnKeTA sTAroBrnĚnsKÝcH noVin Studená kuchyně
Slyšeno: Columbo
Bez čeho si Vánoce Petra Marcová
Pocˇasí nedokážete představit?
Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
6 °C kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,

prosinec bagety, saláty.
Hodně sněhu,
Otevřeno: Adresa:
málo dárků Po, út, st 6 - 14 h, Přemyslovo nám. 8, Brno - Slatina
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h www.lahudka-brno.cz Tel.: 603 269 611
posÍLeJTe
nám sVÉ tiPy

na adresu:
redakce@
starobrnenske-
noviny.eu

tyto noviny vycházejí ilona tomáš radim Rodinná firma
na území Brna - střed, csáková Kudlička fiala s tradicí!
tedy ZdE a v okolí Zpěvačka, žije Veselá divadelní Brněnský herec
společnost a patriot • Ruční výroba kronik dle přání
starÉ v Brně zákazníka
Brno „Bez pohádek, „Čili: Bez rodiny, • Vazba i opravy knih a časopisů
„Bez všeho, co stromečku, rybí polévky, • E-shop www.epapirnictvi.eu
Důležité dělá Vánoce Vá- bramborového • Vazba a tisk diplomových prací
telefony nocemi: rodina, punče, sváteční • Desky na jídelní lístky a výroba
stromek, kapr, atmosféry by salátu. A těším se rezervačních knih
Policie:...............................158 rybí polévka…“ na zlaté prase.“
Záchranka: .......................155 nebyly Vánoce .“
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112 anna marie ivana Petr Vintrovna 262, areál ENBRA,
Redakce StaroBrněnských Höppnerová Hloužková Halberstadt Popůvky u Brna, bus 51, 401, 402
novin:..................777 556 578 Herečka, Divadlo Herec, režisér,
Městská policie, Mluvčí mladé Husa na provázku Otevřeno: Tel.: 602 734 119
Křenová 4:...........543 566 111 generace „Bez největších MDP
maličkostí: „To je pondělí až pátek 8 - 15 h www.ediplomky.cz
Pište si tyto „Rodina, stro- jednoduchá
noviny sami! meček a pod rodiny, odpověď:
ním dárky, to světélek, vánoční Bez mé rodiny!“
[email protected] mně na Vánoce
stačí ke štěstí.“ růže, krbu...“

Zpravy telefon inzerce: 777 ř556 578 inzerceř@starobrnenskenoviny.eu 3

a pŘiVeZli koně Z BÍloViC. Tleskáme Dívka ze str.3
Se tU V leSe narodila lidUŠka

liduška Foto: Archiv, Facebook Bouřlivý
rok 1914
Brno,
1924 ště tonka Židle

DOBROTY, KLID A POHODA - NA SKLENĚNÉ LOUCE pružná Tonka Hrbatá
z Joštovy ulice při své
S SEBOU slavné taneční produkci
PUNČ s židlí a vyhaslou cigaretou.

ČOKOLÁDA Malý oznamovatel
KÁVA
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
wifi, fb CVRČEK NA SKLE, KOUNICOVA 23, BRNO
po - so 8 - 22 hodin STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Bezpečností služba přijme na své Koně vezou Protože to jsou nejlepší noviny
zakázky Brno a okolí osoby s částečným strom z Bílovic v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc
či plným invalidním důchodem nebo oso-
by se zdrav. omezením (ČID, PID, OZZ) do Brna výtisků jsou ve všech schránkách
na HPP zkrácený nebo plný úvazek: v centru města a na více než 50 od-
běrních místech. Čte je až 30 tisíc lidí.
sTrÁŽnÉ, VrÁTnÉ, osTrAHU, Více: www.starobrnenskenoviny.eu
recepČnÍ A prAcoVnÍKY
Úklidu. iinnzzeerrccee

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech Zde mŮŽe PORADNA ALOE VERA
+ motivační odměny. být vአAloe vám tělo pohladí
inZerát! a úsměv naladí!
Volejte: 607 093 730
Pište: personal[email protected] volejte iHned Lída Juráčková
nebo přijďte na osobní schůzku: Poradna Aloe Vera
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5. vlídné ZaCHáZení! Pasáž Typos
Běhounská 22,
teleFon: 1. patro
Brno, 602 00
777 556 578
(MoniKa) Tel.: 720 537 786

e-Mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

SMS inzerce Staré Brno

náVod: Na tel. číslo 900 11 30 pošlete sms:
sBn inZ a hned za to tEXt inZErátu.

Rozsah jednoho inzerátu je maximálně 30 slov.
Cena jedné SMS je 30 Kč (včetně DPH).

● Česká důchodkyně - vdova, žijící v západním
Německu ve městě u Baltického moře hledá české-
ho přítele. Seznámení v ČR. Veškeré náklady hra-
zeny. Volejte na tel. číslo: 00494 313 805 977.
● Žena, 44 let, s dobrým srdcem hledá někoho na
dopisování. V případě zájmu pošlete do sms doručo-
vací adresu. Tel.: 704 421 567.
● Výklad karet - vztahy, práce, peníze, zdraví. Zu-
zana Antares, věštírna Via Regia (zal.1992). Tel.: 775
748 425.

4 telefon redakce: 775 949 557

& roZHoVor na pŘánÍ:Vítěz Poražený
redakceř@starobrnenskenoviny.eu Zpravy

čtenáŘ SBn dáVá
tatínKovi dáreK
EVa G. sTrÁŽnice, k 80. naroZeninám
(Osouzená ktErá
na 16 let za
přípravu vraždy ZAcHrÁniLA
manžela shoze- KoŤÁTKo
ním ze skály)
Vrchní soud Tříměsíční kotě
případ vrátil uvízlo u dálnice
k novému řízení. u Chelčického
ulice protihluko-

vé bariéře.

CO NOVÉHO oldŘiCH SyCHra, konStrUktér

V REDAKCI oldřich sychra se narodil v roce 1939, pracoval jako konstruktér a fi-
Co je nového u vás posílejte na nanční specialista v První brněnské strojírně. Se svou ženou žije celý život
[email protected]
v Brně - Černovicích. Rozhovor vznikl k příležitosti jeho 80. narozenin.
anička VyHrála
Foto: Monika Höppner SoUtěŽ HVěZdy JAN SYCHRA některé domy byly doslova roz- Jaké byly nejtěžší chvíle
nad JeŠtědem Syn. Kurátor a lektor seknuté bombou napůl, ještě byl v Tvém mládí?
sbírek Masarykovy vidět nábytek. Po válce ale bylo ● Když mi bylo 25 let, tak mi
nejmladší členka redakce univerzity lépe. umřel tatínek. Najednou měl
Anička (10) zvítězila v pě- Co dělali Tvoje maminka oči žluté, mysleli jsme, že to je
vecké soutěži Hvězdy nad Co si pamatuješ jako první a tatínek? žloutenka, ale byl to nádor na
Ještědem v Jablonci v prv- vzpomínku a jaké bylo Tvo- ● Maminka pracovala jako ku- játrech.
ní kategorii do 12 let. Zpí- je dětství? chařka, za války dělala u koň- Šel na operaci, ještě se mu to
vala písničku z muzikálu ● Vybavuje se mi, jak jsem byl ského řezníka, pana Bilanské- chvíli spravilo, byl s námi na do-
pomáda. Gratulujeme! v koši a držel časopis Krásný ro- ho. Pak i s tatínkem pracovali volené v Orlických horách.
mán, asi naši chtěli poslat fotku v octárnách a lihovarech Kress Po roce se to ale vrátilo, šel do
do nějaké soutěže, ale moc si to na Křenové. nemocnice na Drobného a už se
nepamatuju. Narodil jsem se do Jako malý si pamatuju velké nevrátil.
začátku války, která probíhala kádě na výrobu octa. Tatínek Když jsme tam tehdy s mamin-
mých prvních pět let. občas jako prémii dostal něja- kou přišli, doktor nám řekl, že
Pamatuju si, jak jsme po nahlá- kou flašku, kterou mohl vyměnit už tatínek umřel. My byli jako
šeném náletu odcházeli z Černo- s řezníkem za maso a podobně, opaření, já i maminka jsme byli
vic mimo Brno, hlavně do jesky- čímž jsme si přilepšili. Pak pra- ještě mladí. Vyšli jsme do Lužá-
ně Pekárna. Jednou, když jsme coval jako závozník, hodně se nek a oba jsme si tam pobrečeli.
odtam s maminkou odcházeli, toho natahal. Bylo to hodně smutné. Tatínek
jsme venku potkali ruské vojá- Potom si ale udělal autoškolu měl jen 51 let.
ky s polní kuchyní a ti jí nabízeli a konečně sám jezdil s nákla- Jak Tvůj život ovlivnila
něco k jídlu. ďáčkem. Jednou mě dokonce doba totality?
Ale ona, v té době jí bylo kolem nechal řídit do Starých Černo- ● Pamatuju si, jak mě jednou
22 let, odmítla, protože se jich vic. Později dělal v hotelu Grand v roce 1968 maminka probudila
bála a měla proč, což jsem teh- a následně i v nově postaveném s tím, že k nám vlítli Rusi a já
dy ještě nechápal. Vždy jsme hotelu Internacionál, kde jsem se prve vůbec neznepokojoval,
pak měli při návratu strach, byl po letech na brigádách za vždyť přece Rusi byli po válce
jestli náš dům ještě stojí. Třeba portýra i já. naši spojenci – to byla má první
Židenice byly hodně poničené,

inzerce

DRˇ ÍVE & DNES Masarykova - Jánská (zaniklý hotel Evropa)

1898 Dnes Kde to je

lampa
fuč

Foto: Archiv, Martin Cibulka posÍLeJTe sVÉ FoToGrAFie
starých a nových míst v Brně pořízené
VÍTe, Že: Masarykova se tehdy jmenovala Ferdinandgasse a Jánská Johannesgasse. ze stejného místa na adresu:

[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 5ř 56 578 inzerceř@starobrnenskenoviny.eu 5

Nové zprávy
ze Starého Brna
Zemřel oblíbe-
ný záchranář

Honza (†68)

oldřich čte Brno - Počátkem lis-
krásný román topadu zemřel řidič sa-
nitky Jan Bébar (†68),
(rok 1940) který za jejím volantem
strávil dlouhých 26 let.
oldřich sychra, Než ho skolila těžká ne-
pěkná medaile moc, užil si z vytouže-
k 80. narozeninám ného důchodu pouhých
šest měsíců.
První oldřich (vpravo)
brněnská v roce 1964 se Rodina Ervína (†21)
strojírna svým tatínkem. bude bojovat
(historické
reakce. Když jsem ale šel do práce, chceme, v obchodech mají vše, co Rodina fotbalisty, kte-
tak už na křižovatce na Olomouc- foto) potřebujeme. V posledních letech rého přejela tramvaj
ké byli na kopci Rusi s kulomety. mám radost především z rozrůstají- v Cejlu kvůli špatně zna-
Dělal jsem jako výpočtář, turbinář nou Evropu nebo Hlas Ameriky, ale cí se rodiny - mám už devět vnoučat čené uzávěrce, se dala
a následně jako finanční specialista taky třeba Vatikán nebo mše na a hraju s nimi různé hry. Jinak mám do boje s radnicí.
v První brněnské strojírně, tehdy Vídni. Po pár letech mě v práci na pořád co dělat, až to nestíhám.
tam byl zmatek. pohovoru vyslýchali, zda už jsem se Poslouchám rád vážnou hudbu, VZPOMÍNÁME:
Později mě maminka poslala do vyrovnal s náboženskou otázkou. luštím křížovky a sudoku, píšu ob- Zmizelé bufáče
města pro chleba, protože lidi bláz- Řekl jsem jim, že ano, že jsem se vy- čas básně, pěstuju na zahradě rajča-
nili a kupovali zásoby a v ulici už rovnal. Myslel jsem tím ale, že jsem ta, chodím s kamarády do hospody Bistro Quick
nebyl. věřící, každopádně jim tato odpo- na žolíky a tak.
Když jsem došel na nádraží, tak věď stačila. Každopádně to mám moc rád Podnik Quick byl od
jsem potkal studenty s transparen- v Brně, život bych utrčitě nechtěl roku 1967 v přízemí ho-
ty. Vzápětí jeli kolem Rusi s obrně- A jak se Ti daří v posledních prožít jinde. telu Slovan v Lidické při
ným autem a stříleli do vzduchu. 30 letech a od té doby, co jsi Přejeme tatínkovi pravém nároží vstupu
Všichni se rozutekli a oni projeli v důchodu? 80 vše nejlepší! do pasáže. První bistro
na Masarykovu a zmizeli. Došlo ● Moc si vážím a mám radost Syn Jan Sychra v Československu. Měli
mi, že situace je drsná a začal jsem z toho, že máme po revoluci v roce s rodinou tu párek v rohlíku (hot
poslouchat rádio, později i Svobod- 1989 svobodu, to je úžasný pocit po dog) a grilovaná kuřata.
všem, co bylo dříve. Máme se dnes Začátkem 90. let se tu
určitě lépe, můžeme poslouchat, prodávala. Nyní je tam
co chceme, můžeme cestovat, kam vietnamská tržnice.

inzerce

VánočnÍ dárek Brno kdysi a dnEs
pro vaŠe blíZKé
inZerCe V těCHto Vánoční promítání
Brněnské výlety pana Broučka
novináCH
aneb Brno kdysi a dnes
Pořídíte od 500 Kč s průvodním slovem architektky Jany Kaštánkové.
Volejte Monice: Volně navazuje na procházku během festivalu
777 556 578
Den architektury 2019
kdy: Sobota 21. 12. 2019 v 18.30 h

kdE: Lidské Mraveniště,
neškola architektury pro veřejnost,

Zelný trh 12, Brno

www.lidskemraveniste.cz

6 telefon redakce: 775 949 557 redakceř@starobrnenskenoviny.eu Tema

adolf stránský,StránSký. Jméno, které

zakladatel Rodina Stránských založila Lidové noviny, patřilo jí 1
Lidových
novin

Psal se 16. prosinec roku 1893. V Brně vyšlo první číslo JAK VZNIKLY LIDOVÉ NOVINY
Lidových novin, když se sloučily brněnské Moravské listy
a olomoucký časopis Pozor. StaroBrněnské noviny vy- ● Adolf Stránský (1855 - ● V roce založil Stránský
pátraly pravnuka jejich zakladatele Adolfa Stránského. 1931) založil Moravskou 1903 Lidovou tiskárnu,
Vydavatel a lékař Martin Stránský nám poskytl rozhovor. lidovou stranu a jejím o čtyři roky později opatřil
„orgánem“ se staly Lido- v Brně novinám i tiskár-
Foto: Archiv M. Stránského vé noviny. ● První číslo ně sídlo v jednom domě
Text: Monika Höppner vyšlo v prosinci 1893. v České (dříve Rudolfské)
Noviny vznikly spojením ulici č. 6.
S Martinem Stránským olomouckého časopisu
jsem si povídali v Národní Pozor a brněnských Mo- Česká 6
kavárně v Praze. Radostné ravských listů. ● Již v roce
vzpomínky střídaly ty ne- 1894 byly otevřeny filiálky
radostné. A nakonec jsme redakce v Olomouci a Pře-
se dostali až ke kořenům. rově. ● První redakce
Bylo těžké se v rodině Lidových novin dosáhla
právníků stát léka- nákladu asi 6000 výtisků.
řem?
„Na smrtelné posteli se Kdo je Martin jan stránsKý
mě zeptal dědeček Jaro-
slav, bylo mi 17, jestli chci martin Jan stránský MUDr. Martin Jan Strán- Yorku. Je lékař - neurolog
být pořád tím doktorem. s dědečkem Jaroslavem ský je pravnuk zaklada- (Poliklinika na Národní v
Měl představu, že se stanu v new Yorku roku 1960 tele Lidových novin Adol- Praze) a primář na Yaleské
právníkem, jako byl on, fa Stránského. Narodil univerzitě, vydavatel obno-
dědečkův syn Jan i otec se 30. 10. 1956 v New veného časopisu Přítom-
Adolf. Když ale viděl mou nost. Jeho dědeček Jaro-
odhodlanost stát se léka- slav Stránský byl právník,
řem, tak jen chtěl, abych za okupace pracoval pro
mu slíbil, že až nastane stanici BBC pro povzbuze-
den, kdy budu moci něco ní národa. Tatínek Jan byl
udělat pro Českosloven- právník, spoluzaložil v Mni-
sko, tak to udělám…“ chově český stůl stanice
A slíbil jste mu to? Rádio Svobodná Evropa.
„Ano.“
Prý jste v Praze nechal Jak byste ten pomník Vy jste se tam naro- nežil. Když jsem přiletěl, A jak jste to zvládl?
postavit pomník... popsal? dil. Jaké to bylo přijet snažil jsem se pochopit co „Musel jsem se stát tím
„Nadační fond Stránský, „Jako soudní pult, za kte- v průběhu Sametové nejrychleji místní podmín- nejpokornějším Čechem,
který jsem založil, umístil rým stojí obžalovaná, revoluce do neznámé ky. A musím říct, že bylo abych mohl získat zpět to,
pomník Milady Horákové trošku větší než v životní země? velmi těžké získat zpět ro- co dřív bylo naší rodiny.
na Malou Stranu na Pěti- velikosti. Dále je tam mik- „Měl jsem strýčky Ferdi- dinný majetek, který nám Rodičům jsem o těch hrů-
kostelní náměstí. Výběro- rofon, na kterém je slavík. nanda Peroutku, Pavla Ti- ukradly bolševické organi- zách nic neříkal, abych je
vé řízení vyhrál se svým Na desce jsou poslední slo- grida a další, v New Yorku zace. Nechtěly nám nic vrá- nedeptal. Byla to moje nej-
návrhem sochař Josef va, která pronesla, než ji naši rodinu navštěvoval tit, snažily se zpochybnit těžší životní zkouška, která
Faltus. Musel shánět růz- popravili. “ Václav Havel, takže jsem náš nárok, jen proto, aby si trvala tři roky.“
ná razítka, bylo to složité. 50. léta už vaše rodi- byl o Československu in- prodloužily svou mizernou Žijete v Americe i v Čes-
Víte, úřad nemůže dát ra- na prožila v Americe. formován, i když jsem zde existenci.“ ku. Kde jste víc doma?
zítko na myšlenku, ale na
konkrétní sochu…“

Kdyby domy mohly mluvit

Joštova ulice číslo 7 Bedřich Zde mŮŽe Být
smetana vአinZerát
V tomto domě řídil klidový režim, netu-
30 tisíc Brňanů měsíčně čte
bydlel v roce 1873 geni- šil, že se Smetana na post StaroBrněnské noviny.
ální hudební skladatel kapelníka nikdy nevrátí.
Bedřich Smetana (1824 Roku 1874 ohluchl úplně. Je nám ctí, že jste jedním z nich.
- 1884). Bylo mu 49 let, Na domě je pamětní deska.
kdy jako dirigent praž- pro inzerci volejte 777 556 578 (monika)
ského Prozatímního diva- nebo e-mail: [email protected]
dla začal slýchat v pravém
uchu jinak laděné tóny,
než v levém a po chvíli sil-
né hučení připomínající
vodopád. Když mu jeho
lékař Antonín Čížek na- Joštova 7

z titulníi strany telefon inzerce: 777 ř556 578 inzerce@@starobrnenskenoviny.eu 7

ré psalo české dějiny Kalendárium
Starého Brna

prosinec

jí 17 titulů, tedy největší vydavatelství své doby

Mary Adolf
Bártů, Loos,
herečka architekt

Josef Emanuel
Vondroušek, Toman,
překladatel cukrář

Foto na této dvojstraně: Archiv Martina Stránského, Monika Höppner ● Mary Bártů
*14. 12. 1902 Protivín
†10. 6. 1960 Brno
Herečka a režisérka
brněnského Národního
divadla.

vnuk táta ● Josef Novotný
jan adolf *4. 12. 1881 Brno
†30. 6. 1952 Brno
pravnuk Knihkupec. Majitel firmy
martin Barvič a Novotný.

syn Tiskové impérium ● Josef Vondroušek
jaroslav *1. 12. 1904 Brno
Rodina Stránských vlastnila 17 ti- †6. 12. 1995 Brno
tulů, např. Lidové noviny nebo Překladatel do esperanta.
Přítomnost. Ve 30. letech kou- Hrál též na housle.
pila slavné Topičovo naklada-
Vnuk Jan (vlevo), otec telství v Praze (Národní 9). Po ● Emanuel Toman
MUDr. Martina Stránského revoluci Martin Stránský usiloval *16. 12. 1874 Komín
i o koupi Lidových novin. Ty ale †29. 7. 1952 Brno
„Doma jsem tady i tam. Je Do místní hospody jezdím získal švýcarský Ringier (nyní je Kavárník a cukrář. Majitel
jejich majitelem Andrej Babiš). cukrárny na náměstí Svo-
body (od roku 1931).

důležité mít kořeny, proto- traktorem. Jsem tam noha- ● Jiří Mahen
že svět ztrácí identitu.“ ma pevně na zemi a učím se *12. 12. 1882 Čáslav
Napsal jste knihu, ve od místních, co se dá. Cha- †22. 5. 1939 Brno
které píšete o Vysočině, tu jsem postavil vlastníma Básník, dramaturg, ředitel
kde máte chatu... rukama, a pěstuji tam víno. městské knihovny.
e „Ano, deník doktora z Mr- Každý víkend od března do
nic.“ října jsem tam na kolenou. ● Adolf Loos
Mrnice... To je kde? Tam nejsem neurolog, ale je *10. 12. 1870 Brno
„Název té vsi je fikce. Hříč- ze mě zemědělec a vesnický †23. 8. 1933 Kalksburg
ka. Mr. Nic. Pan Nikdo.“ lékař. Jsem za to všechno Architekt. Jeho jméno
Chodíte tam do hospody? velmi vděčný.“ nese ulice Loosova.

Zasnoubení na ledu (1/4) StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1919)

Vý bruslíte, Růženko, jedna báseň. Nevadí, já vám to pofoukám! Pokra-
čování
příšté

8 telefon redakce: 775 949 557 redakceř@starobrnenskenoviny.eu Recept

OBLÍBENÁ JÍDLA SLAVNÝCH Z BRNA
poŠLeTe nÁM sVŮJ recepT nA ADresU: [email protected]

reŽiSér arnoŠt GoldFlam:
kapr po ŽidoVSkU (na čeSnekU)

ZAJÍMAVosT Jiří pecha dobrou
CHUŤ!
Arnošt Goldflam,
HaDivadlo Víte ˇze...
„Vánoce samozřej-
mě slavíme se vším, Arnošt Goldflam
co k tomu patří. Kapr, o Vánocích zásadně
stromek, dárky... Mo-
je žena je křesťan- nikdy nehraje
ka. Dodržujeme je kom-
pletně - i kvůli dětem.
A například s mou paní
a někdy i dětmi chodíme
v Praze u nás do tamní-
ho kostela, kde jsou velmi
aktivní a je tam krásná
atmosféra. V tomto já, ač
Žid, su takový ekumenic-
ký. Mě baví, že mají děti
radost, že se potěší z dár-
ků. A také že je volno,
že si odpočinu a že jsme
jako rodina pospolu.”

inzerce

s Děkujeme našim milým
. zákaznicím za přízeň
a přejeme všem krásné

prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok!

Oděvy z přírodních materiálů
pro ženy.

„BUĎTE KOČKA!“

Tel.: 736 226 828
Náš obchůdek najdete
v pasáži Alfa v Brně.

Dopisyí telefon inzerce: 777 ř556 578 [email protected] 9

Vaše komentáˇre, básneˇ, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: [email protected]

Z notýSkU oBčanSkéHo paSiViSty

PEtr kolman, lidumil, www.sukolman.cz

poštovní stereotypy „Ježiš, promiňte paní...” Brněnský
latina „Jakápak paní? To si sysifos
„Dobrý den, slečno, pro- snad ze mě děláte sran-
Na brněnské poště: „Pane, sím vás, nevíte, kde je du, já nejsem žádná paní
kupte si los...” tady hospoda Na Bláhov- ani slečna! Že se nesty-
Pan Čížek: „Ale já nemám ce?” „Cože!?” „Na Bláhov- díte! Tyhle stereotypy si
štěstí, ani na doručení va- ce!” „No, to slyším, ale... laskavě odpusťte, pane!”
ších zásilek!” kdo je u vás slečna?!” „Kdo je u vás pan?!”

inzerce

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

Minulé číslo

Básně

StaroBrněnské
noviny nepíší
žádné koniny

StaroBrněnské noviny,
tam nepíší žádné koniny.

Když se mi do rukou
dostanou,

všechny mé aktivity
pracovní ustanou.

Listuji v nich velmi ráda.
Vaše postřehy

to je velká paráda.

Už se těším
na další číslo skvělé!

Uvařím si čajík,
k tomu buchtu,
a půjdu si je číst
večer do postele.
Renča z pekárny

poSÍleJte BáSně

V případě uveřejnění
nehynoucí sláva
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

10 telefon redakce: 775 949 557 redakceř@starobrnenskenoviny.eu Kultura

VLNÍCÍ SE OPONA kzKm urmílásttítusknrtéínnhízíohhpoorážvivyota
Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu [email protected], nebo tel.: 777 556 578

the naked truth VÁcLAV monika PEtEr Woyzeck se hraje setkání se mohou těšit mi-
- odhalená pravda necKÁŘ aBsolonoVá liPa v Hadivadle lovníci aut a vláčků všech
zpěvák měřítek. Nejbližší se ko-
Režie: Petr Halberstadt zpěvačka zpěvák Krásné představení Woy- nají 15. 12., 23. 2. a 29. 3.
Hrají: Gábina Míčová, zeck z pera Büchnera. od 7 do 11.45 h v budově
Petra Špindlerová, 17. 12. od 19.30 h v Ha- ombudsmana na adrese
Daniela Choděrová… Divadle v Brně. Je hlavní Údolní 39 v Brně.
Divadlo Bolka Polívky hrdina oběť či vrah? Hrají:
21. 12. od 19 h Mark Kristián Hochman, Jděte na Branky
Kamila Valůšková, Jiří Body Brno
Miroslav Valůšek… Režie:
Miroslav Bambušek. Do konce roku je na hradě
Špilberk k vidění sportov-
V Sono Centru ní velmi zajímavá výstava
to žije s názvem Branky Body
Brno. Uvidíte olympijské
Nenechte si ujít parád- medaile, wimbledonský
ní akce v Sono Centru talíř i tituly Komety… Ne-
v Brně. V průběhu prosin- nechte si ujít.
ce vystoupí 1. 12. Monika
Absolonová, 9. 12. Peter Ve Fičáku tancuj až
Lipa & Band, 22. 12. Vác- do rána
lav Neckář & Bacily a 19.
12. Kamil Střihavka & The Pěkně si zatančete v klu-
Leaders Acoustic Band! bu Fičák na Mojmírově
náměstí 17. Skvělou pří-
autíčka a vláčky ležitost máte každý pátek
pro sběratele a sobotu na akci Oldies -
zlatá osmdesátá. Vstup je
Na sběratelská a výměnná zdarma.

K Kulturní nástěnka Zde mŮŽe Děkujeme našim milým
být vአzákaznicím za přízeň
NAŠE SMĚLÉ TIPY inZerát! a přejeme všem krásné

koncert volejte iHned prožití vánočních svátků
Út 10. 12. ve 20 h a šťastný nový rok!
KABÁT - sono centrum Brno vlídné ZaCHáZení!
Kabát s Pepou Vojtkem hraje spíše v halách a na sta- teleFon: Oděvy z přírodních materiálů
dionech. Do Sono Centra ale přiveze všechnu tu show, pro ženy.
živelnost a nadupaný zvuk a rozbalí to v malém a intim- 777 556 578
ním prostředí klubu, což bude opravdu zážitek! (MoniKa) „BUĎTE KOČKA!“

divadlo e-Mail : Tel.: 736 226 828
st 4. 12. v 19 h inzerce@ Náš obchůdek najdete
TicHÝ TArZAn starobrnenskenoviny.eu v pasáži Alfa v Brně.
Divadlo Husa
na provázku,
Zelný trh 9
Geniální fotograf Miro-
slav Tichý z Kyjova, kte-
rého bravurně hraje Ivana
Hloužková.
www.provazek.cz

Zabava telefon inzerce: 777 ř556 578 inzerceř@starobrnenskenoviny.eu 1ř 1

POVÍDKA HANTECEM: Slavné místní ženy [ [Co nového
KROKÓŠ Z RATHAUSU (4.) v Praze
Nina Burianová
Aleš "Agi" BoJAnoVsKÝ k poctě Franty Kocourka Manželka Vlasty Buriana www.malostranskenoviny.eu

Trut byl móka měli fedry a negómali ani Vlasta ZAJÍMAVosTi a novin-
ťuk, jak ho vykvaltovat ze Burian, ky z Malé Strany, která by
Všem, co měli kolem Štatlu aus. Z Rathausu manžel měla být větší. Tyto noviny
kéry, už fest lezl na nervy. hlásili, že když ho někdo jsou k mání ve všech kavár-
Když byl módr, cháloval, vyexportuje aus, tak do- Jaromír nách a hospodách na Ma-
co se dalo a co mu vlezlo stane kilo goldny, ale žád- Trejbal, lé Straně (například U Hro-
pod tlamu. Všici z něho né Muromec se nehnal. kuchař cha), ale seženete je i na
Až jednó. Do knajpy u Mod- druhé straně řeky (například
FRANTA rýho lva naklapal řeznic- Jan v Akademii věd).
KOCOUREK ké poskok, keré vandro- masaryk,
(1947 - 1991), val po celým světě... kamarád sTrUČnÁ TirÁŽ
Silák, vypravěč devše. Byla mu společnicí staroBrněnské noviny
v hantecu - Pokračování příště - i rádkyní. Doprovázelo ho prosinec 2019 / iX. ročník
i při jeho návštěvách Brna. ● Šéfredaktor: Ondřej Höppner
Foto: Martin Cibulka Koutek pro chytré hlavy Pro klobouky Její vrozená elegance jí vy- ● Kultura, inzerce: Monika Höppner
měla slabost držela až do konce života.
?Poznáte, jářku, Když Vlasta zemřel, ztra- ● Redaktor: Jakub Prudil
Dnes již málokdo ví, že tila jediný smysl života. ● [email protected]
KDE TO JE Nina Burianová (1893 Přežila svého muže o pou-
- 1962) se ve skutečnosti hých 69 dní. ● telefon: 777 556 578 ●
Otázka: Jak se jmenuje jmenovala Františka. Vlas- Pošta: Sarajevská 16, Praha 2,
park, ve kterém je tato za- ta Burian (1891 - 1962), za
jímavá socha cudně se če- kterého se provdala v roce Vinohrady, 120 00
sající dívky? 1919, jí však říkal Nino
Nápověda: Je to hned ve- a toto jméno už jí zůstalo.
dle Zemanovy kavárny. Nina Vlastu milovala na-
Minule: První WC v Brně bylo v Klei-
nově paláci, na adrese náměstí Svo- inzerce
body 15. Správně: Jan Juřena, Mi-
chala Pavláková, Mojmír Kocián
poŠLi sVoU HÁDAnKU osTATnÍM!
[email protected]

kŘÍŽoVka na HeSlo

Vylušti tajenku a... překvapení!

TAJenKU ZAVoLeJTe Monice, S
tel. č. 777 556 578. oDMĚnA:

nejrychlejšímu luštiteli této křížovky
řekneme pěkný vtip.

tuto rubriKu sponZorují
piVnÍ Sady (nádraŽnÍ 22,
Brno - StŘed)


Click to View FlipBook Version