The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2019-03-30 04:50:46

Malostranské noviny duben 2019

4-2019

NEZÁVISLÉ Noviny, které si píší čtenáři sami Toto číslo vyšlo
v nákladu
Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.
10. 000 výtisků
Foto: Archiv
Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.czČís. 4/rocˇ. XIRodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.30 Kcˇ
duben 2019
® Jako dobrovolnou platbu
Nejlepší noviny za tyto noviny pošlete SMS
ve městě a okolí
MN TRICET
902 11 30na tel.

cˇíslo

[email protected] ● telefon: 777 556 578 ● www.malostranskenoviny.eu

MALOSTRANSKÝ MASOPUST Malostranské
výčepní
OČIMA NATPÉŘMÁANÍ
UDĚLEJTE JIM RADOST!

MEDVĚDA Foto poslal: Pavel Horák

USMĚVAVÁ TEREZA

V pivnici Koza Nostra
v Plaské ul. 13 zajišťuje servis

rychlá a usměvavá výčepní,
servírka Terezka Klímová. Na
snímku expeduje k zákazníkům
lahodnou desítku Staropramen

za pěkných 27 Kč.

U PARLAMENTU
ŘÁDÍ MÝVAL

PŘÍMBĚÍSHTYNÍ Malostranské Čtěte na str. 6 - 7 PČotědtreobnnaossttriannaěs2tr-. 35
náměstí 2. března 2019
inzerce

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

2 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy

GURMÁNSKÝ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VE SNĚMOVN
KOUTEK ŠMEJDÍ PO C
Výročí ● Narození ● Svatby ● Úmrtí
Hovězí maso, POSÍLEJTE NA ADRESU: [email protected]
koprová omáčka,
housk. knedlíky ZEMŘEL ZASTUPITEL
ZDENĚK TESAŘÍK
115 Kč
Pořád se Pana Zdeňka Tesaří- Malá Strana - Ve Sně- (racoon) nic nevědí. Po-
RESTAURACE usmíval... ka jsem znal jako za- movní ulici řádí mýval a te- kud mývala potkáte, oka-
TLUSTÁ MYŠ S lítostí si všem do- stupitele. Vždy se, tak rorizuje místní obyvatele. mžitě to nahlaste (158). Je
Všehrdova 19 volujeme oznámit, že nějak záhadně, usmí- „Už to trvá asi týden. Leze sice roztomilý, ale může
po krátké těžké nemoci val. do krmítka pro ptátky být nebezpečný.
Jednou větou zemřel dne 13. 3. náš pří- Skutečně si za těch ně- a škrabe nám na okno. Za- Trusem rozšiřuje vajíčka
tel, kamarád, zastupitel kolik let nepamatuji, vřeli jsme okenice a odjeli škrkavky, může mít vztek-
Ondřej a dlouholetý oddávají- že bych ho viděl bez na víkend,“ řekla Malo- linu. Je drzý jako opice,
Höppner cí Prahy 1 Mgr. Zdeněk jeho charakteristického stranským novinám paní výborně šplhá.
Tesařík. Za všechny: čest úsměvu, ke kterému toho Alena Habartová ze Sně- Ve Sněmovní ulici je Par-
Šéfredaktor jeho památce. moc nenamluvil. Asi v té movní 15. lament České republiky.
Malostranských Karel G. Procházka tichosti byla záhadnost „Je velký, vypasený a když Mýval neví, že se na něj
novin jeho úsměvu. Na rozdíl ho zaháníme, odchází vel- vztahuje likvidační naříze-
Vojtěch Ryvola od jiných, kteří zaplavu- mi neochotně. Přišel ze ní Evropské unie. Pokud
Věta, kterou jsem zaslechl: jí své okolí množstvím stráně od britské ambasá- nakazí vzteklinou nebo
slov, pan Tesařík si ve své dy. Možná utekl právě od- škrkavkou poslance, mohl
„Všichni si myslí, tichosti našel své poslání tud. Velvyslankyně kdy- by být ohrožen chod státu.
ve službě zastupitele. si chovala kočky,“ říká Mývalý trus může spad-
žnceoežjjrsmoemziuřmšíkílěáej,nšžíeečcl,josevměk, Byl jedním z nejaktivněj- paní Habartová. „Infor- nout na kouřící poslance.
jakého znám. ších oddávajících v Praze 1. movala jsem o mývalovi
Radostné vzpomínky jím hradní stráž a odchyto- Víte, ˇze...
Pocˇasí sezdaných párů jsou tím, vou službu.“ Malostranské
co po Zdeňku Tesaříkovi, noviny kontaktovaly apři- Pokud se mývalý trus
16°C členu zastupitelstva Pra- lehlou mbasádu Velké Bri- zaplete poslanci do vlasů,
hy 1, trvale zůstane. tánie, ale tam o mývalovi
DUBEN může nakazit kolegu.
Je-li duben pěkný, Petr Burgr
bude květen ještě lepší.
Anketa Malostranských novin
POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY Jaké nejdivnější
zvíře jste kdy viděli?
na adresu:
redakce@ Jindřich Světlana Petr
malostranske- Pavliš Kalousková Hejma
noviny.eu Spoluzakladatel
Firma Vojanovy Hradčanská KampaNuly
TYTO NOVINY vycházejí sady galerie J. Kalouska
na území Malé Strany „Nechtěl bych
a Hradčan, tedy ZDE „Lidožravého lva „Aktivní hrad- toho politika
u řeky Chire- čanskou sovu jmenovat!“
HRADČANY dzi, po našem z Jeleního pří-
kopu, koukala
MALÁ setkání odešel na
STRANA druhý břeh.“ k Hradu.“

5 370 obyvatel

Důležité Markéta Petr Anna Marie
telefony Jíšová Burgr Höppnerová
Ředitelka Místopředseda
Policie:...............................158 Apollon Art SOPMSH Mluvčí mladé
Záchranka: .......................155 generace
Hasiči:................................150 „Měsíčníka „Jako kluk jsem
Tísňová linka:....................112 svítivého. Je jezdil na konci, „Díky profesoro-
Redakce Malostranských to obrovská, vi z Essexu jsem
novin:...................777 556 578 ošklivá ryba co byl divný,
Městská policie...224 482 222 se zploštělým jak byl chytrý.“ se seznámila
Státní policie:......974 851 730 s kolohnátkem
tělem.“ nepatrným.“
Pište si tyto
noviny sami!

[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 3

VNÍ ULICI ŘÁDÍ MÝVAL, Dívkazestr.3
CHODBÁCH A FUNÍ REČPTOENRÁTÉŘR

Žertovná koláž: Ondřej Höppner BOUŘLIVÝ
ROK 1919
Poslanci o něm
nemají ani tušení štěMĚLA ZLATO V HRDLE

Stella prý přicestovala s panem
Fričem z jeho páté výpravy

do Argentiny. Uměla jódlovat.

Malý oznamovatel

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH!
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma
Volejte ihned! Tel.: 777 556 578

inzerce

Denní menu
za 119 Kč

Výběr ze tří jídel
s polévkou,

malým pivem
nebo

malinovkou.

Otevřeno:
denně 9 - 23 h

Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Restaurant
U Glaubiců

Tankové pivo

36Pilsner Urquell 0,5 l

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 32 KČ!

Otevřeno po až pá
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

4 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpr}avy
&Vítěz Poražený SOUSEDÉ V ŠOKU: NA
AMBASÁDĚ USA SE STAVÍ
PROTIATOMOVÝ KRYT?
VAJÍČKO STEPHEN
Díky Vajíčko- (VeKlvIyNslaGnec Ostnatý drát a plechové silo na Petříně
braní (14. 4. na
Karlově mostě) USA)
se mu dostává Zeď a ostnatý
nečekané po- drát nad amba-
pularity a jeho sádou hyzdí
sláva stoupá ke
petřínskou
hvězdám. stráň.

CO NOVÉHO Plechové silo ČTENÁŘ
V REDAKCI na petřínské REPORTÉR
stráni
Co je nového u vás posílejte na
[email protected]

ODVÁŽNÝ VÝLET
NA PLES PRAHY 1

Foto: Archiv Ambasáda Ostnatý drát
Foto: Čtenáři MNUSA

Redakce Malostranských Malá Strana - Petřínskou Na ambasádě USA nám pouze jehož kompetence spadá životní
stráň nad ambasádou USA teď potvrdili, že stavba souvisí s am- prostředí.
novin na plese Prahy 1 na Žofí- hyzdí plechové silo, kovová zeď basádou. „Američani tam opravují zeď
ně 22. března. Akce se vydařila, a ostnaté dráty. Na redakci Ma- Z veřejných zdrojů vyplývá, že zahrady. Přitom vážně poničili
zářil moderátor Hemala, zlatý lostranských novin se obracejí se na zahradě ambasády hloubí památkově chráněnou bránu
hřeb byla skupina No Name. čtenáři, co to má znamenat. jáma na naftu (23 tisíc litrů). naproti nemocnici pod Petří-
„Byla jsem na procházce s ko- „Umístění podzemního zásobní- nem, kudy tam jezdí s techni-
čárkem a musela jsem sjíždět ku motorové nafty pro záložní kou. Slíbili, že dají vše do pořád-
travnatou stranou. Proč cizí zdroj elektrické energie je sou- ku. Vše by mělo být opraveno
mocnost zabrala kus Petřína?“ částí stavebních úprav v areálu nejpozději letos na podzim.“
napsala redakci čtenářka Kristý- zahrady Schönbornského pa- Američani nedávno vyvolali
na Masalová. láce, respektive velvyslanectví podobnou bouři nevole i v Bra-
„Říká se, že tam Američané sta- USA. Děje se tak za účelem zvý- tislavě, kde zabrali plotem část
vějí protiatomový kryt,“ míní šení bezpečnosti zaměstnanců, náměstí v centru města.
soused ambasády USA z Vlašské zastupitelů ale i sousedů am-
ulice Petr Hájek, poradce býva- basády USA,“ sdělilo velvysla- Víte, ˇze...
lého prezidenta Václava Klause. nectví, které si pořídí i vlastní
Zaznívají i zvěsti, že se tam staví agregát. Obtížné kontroly aut směrem
nové Guantanamo - kolem stav- Více jsme ze dozvěděli od radní- k ambasádě pokračují, neu-
by je ostnatý drát. ho MČ Prahy 1 Petra Kučery, do važuje se o jejich ukončení.

inzerce Jsme přírodní
bio pekárna
INZERCE
Pečeme s láskou
NÁVOD: Napište sms: MN mezera INZ bez umělých přísad a cukru
mezera TEXT INZERÁTU. Sms pošlete na
„Chceš-li v zdravém žití býti,
tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je musíš Přírodní pečivo míti!“
30 Kč vč. DPH.
• Bio a kváskové pečivo
●Daruji malířský stojan • Bezlepkové pečivo
studentce či studentovi
AVU v Praze. Tel.: 224 930 • Přirozeně sladké pečivo
386, 605 428 780 ●Rodilá • Semínka, ořechy, sušené ovoce,
mluvčí italského jazyka na-
bízí kurzy pro začátečníky, luštěniny, obiloviny
pokročilé i děti. Tel.: 734
122 ● Prodám rotoped Příjem objednávek pondělí až čtvrtek 7.30 - 14 h
Kettler Golf. Jako nový. Volejte: 774 826 887, E - mail: [email protected]
Cena dohodou. Jsem z Malé
Strany. Tel.: 724 007 924 www.prirodnipecivo.cz
●Jsem Ital, učím zákla-
dy italské kuchyně dospělé
i děti. Je to jednodušší, než
si myslíte. Stačí poslouchat
a zkusit. Tel.: 603 953 576

LENNONOVU ZEĎ POMALOVALIMZÍPSpŘTrNÍa}BvÍĚyHY 5
telefon inzerce: 777 556 578 [email protected]

SKUTEČNÍ UMĚLCI, PROTENTOKRÁT

Místostarosta Petr Hejma zahájil oslavy Sametové revoluce

Kampa - Přední čeští torem loga Občanského
umělci přemalovali v po- fóra. Zeď pomaloval také
lovině března Lennonovu výtvarník Kurt Gebauer.
zeď na Kampě a symbo- Nyní se na ní vyskytuje
licky tak zahájili oslavy ještě časteji slovo „lás-
30 let od tzv. Sametové ka“ a vedle Lennona tam
revoluce. Akci slavnostně najdeme třeba i Václava
otevřel místostarosta Petr Havla, který je mnohými
Hejma. považován za strůjce Sa-
„Děláme to záměrně na metové revoluce. Se svou
Lennonově zdi, protože troškou do mlýna přispěli
je pro nás symbolem svo- i velvyslanci, například
body už 60. let,“ vysvětlil pan velvyslanec Spoje-
umělec Pavel Štastný, ných arabských emirátů
který je mimo jiné au- Mohamed Almaainah.

Zajímavý počin Místostarosta Foto: Archiv
jiných umělců Petr Hejma (vpravo)
z roku 2014:
Lennonova zeď s umělcem
přetřená na Pavlem Šťastným
bílo, jen s vtip-
ným nápisem. PODNIKY

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

CUKRÁRNA ASTRA
PERLOVÁ 8, STARÉ MĚSTO

Poctivou cukrařinou tečky a další dobroty. Ty naslouchání zákazníkům Eva Hrušková ve své ŽPIOVDNMPOÍOSSRTTNNUÍÍJKEMY E
oslazuje Cukrárna Astra si můžete ještě teplé od- a jejich přáním. provozovně Astra
život lidem ze sousedství nést domů anebo si dát V cukrárně je každý den. mPísettor sHtaerjmosat,a
už od roku 1993. Před spolu s kávou v krásném „Rozšiřujeme sortiment Koláče se pečou
osmi lety pak díky spolu- a velmi vkusně zaříze- a služby, vylepšujeme přímo na místě
práci se Staročeskou pe- ném prostředí. prostředí i oblečení per-
kárnou rozšířila její ma- Za léta provozu zná Eva sonálu. Hlavně se ale
jitelka Eva Hrušková Hrušková většinu zá- snažíme zákazníkům na-
nabídku též o klasickou kazníků osobně. „Cho- bídnout klid, možnost zti-
pekařinu, když k dortům dí sem hlavně místní. šení a zpomalení a k to-
a zákuskům přibyly chle- Turisté jsou ve výrazné mu příjemnou obsluhu
bíčky, obložené bagety, menšině,“ vypráví sym- a úsměv,“ prozrazuje svůj
housky nebo třeba vyni- patická dáma, která za recept Eva Hrušková
kající chléb. velmi důležité považuje z Cukrárny Astra.
Šikovný pekař navíc před
očima zákazníků smaží Místostarosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady Foto: Petr Našic
a peče vyhlášené koblihy, žijeme, STAN): „Nedaleko cukrárny bydlím a moc rád
tvarohové koláče, buch- si tam chodím pro skvělé koblihy a chlebíčky. Je to pří-
ty, štrúdl, rohlíčky, šá- klad poctivé živnosti, která si zaslouží naši podporu.“

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: [email protected]

6 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Tema

PROČ KÁCEJÍ

MASOPUSTSTROMY
TENTOKRÁNA PETŘÍNĚ Medvěd-hrdina

MASAKR V LOBKOVICKÉ ZAHRADĚ To se zase povedlo, slyšel jsem od mnohých účastní-
ků letošního Malostranského masopustu. K úspěchu
Pahýl takové akce jsou nutné tři základní předpoklady.
v podhradí bylu poráží řezník, kte- a Hradčan, Malostranské
rému sekunduje maska besedy, kde se oblékaly mas-
ČTENÁŘ PETR BURGR v rokokovém kostýmu, kde ky, zaměstnanci hostinců
REPORTÉR nefalšovaná postava med- U Černého vola, U Dvou
Když se při přesunu tako- věda je doprovázena es- slunců, kavárny Caffete-
Puštík vého množství lidí z Lore- kortou prvorepublikových ria, řeznictví Masný krám
Pokácené tánského náměstí až pod policajtů. A tak bychom z Tržiště, Zeman - Zemanová
stromy u cesty Karlův most na Kampu mohli pokračovat. z Karmelitské, včetně pro-
nikomu nic nestane. Dále, Do toho muziku tvrdí dejny Vacek.
jako už je obvyklé, poved- Pražský pouťový orche- Letos mědvěda ztvárnila
lo se počasí a co je neméně str a důstojnost všemu Pavla Michálková. Vzhle-
důležité, my z našeho ma- dodávají členové vedení dem k počtu malostran-
lostranského spolku za ta radnice v čele s panem ských domácností, kde se
léta už to organizačně umí- starostou. Takže suma su- vyskytuje nějaký ten mazlí-
me. Ale konec chlubení. márum: Jako každý rok ček, je jasné, jak hlasování
Malostranský masopust je své síly spojili dobrovolní dopadlo. Pavla Michálková
v jednom výjimečný. hasiči, členové městské žije, zatím, protože příští
Je to kombinace historické policie, již zmínění čle- masopust bude 22. února.
kulisy středu města s prvky nové Spolku Malé Strany
masopustu vesnického. MN duben 2018
Kde jinde najdete, jak ko-

V Lobkovické zahradě novin napsal: „Byl jsem U Černého Foto: Kristýna Svobodová U Hrocha přituhlo
probíhá masivní kácení se v Lobkovické zahradě Vola „V tomhle převleku jsem byla na masopustu
stromů v rámci návratu podívat a situace není už nejméně popáté. Do kostýmu jsem se na-
do původní barokní po- dobrá. Načasování je OČIMA MEDVĚDA: Úvodem je třeba po- soukala v Besedě. Pod maskou jsem měla
doby, která sahá až do nevhodné s evidentní znamenat, že kdo věří, že jde o skutečného džíny a svetr. Pak jsem šla po zámeckých
počátku 18. století. snahou vše stihnout na medvěda, ať nečte dál. Pro ty ostatní zve- schodech nahoru k Černému volovi. Vedla
Zahrada u stejnojmen- poslední chvíli do kon- řejňujeme zážitky představitelky medvěda,
ného paláce (nyní v něm ce března. Káceny jsou módní návrhářky (Pavla & Olga Tržiště 6):
sídlí německé velvysla- doupné stromy s mno-
nectví) je na severním ha dutinami přímo inzerce
svahu Petřína, zaujímá v teritoriu puštíků, kteří
skoro sedm hektarů již mají mláďata! Káce-
(tedy cca 10 fotbalových ní v tuto dobu je rizikové
hřišť). a nevhodné z hlediska
Kácení stromů vyvolává dalších druhů jako jsou
velké emoce. Ornitolog například šplhavci, kteří
Jaroslav Cepák z Újezda obsazují dutiny, hřivná-
redakci Malostranských či již snášejí vejce...“

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.

Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019
SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019

Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ
najdete na www nmskb.cz. Kontakt: [email protected], mobil: +420 727 854 065

Tema telefon inzerce: 777 556 578 inze[email protected] 7

Kalendárium
Malé Strany

ST OČIMA MEDVĚDA: DUBEN
ÁT TO BYLO O FOUS
Jiřina Josef
Štěpničková Scheiwl

HEREČKA MALÍŘ

Josef Josef
Schulz Zítek
ARCHITEKT ARCHITEKT

Radní ● Jiřina Štěpničková
Petr Hejma *3. 4. 1912 Praha
a Jan Wolf †5. 9. 1985 Praha
Herečka. Bydlela na Zá-
meckých schodech 10.

● Josef Zítek
*4. 4. 1832 Praha
†2. 8. 1909 Praha
Architekt a tvůrce Národ-
ního divadla.

Foto: Radostná Radní Radní ● Čeněk Vosmík
Míra Lédl cesta Petr Burgr David *5. 4. 1860 Humpolec
Bodeček †11. 4. 1944 Praha
z kopce Sochař. Autor sousoší
Zápas gigantů nad bránou
do Pražského hradu.

● Josef Schulz
*11. 4. 1840 Praha
†15. 7. 1917 Praha
Architekt. Navrhl např.
úpravu Sovových mlýnů.

● Jan Slavíček
*22. 1. 1900 Praha
†5. 4. 1970 Praha
Malíř. Bydlel v zadním
traktu Hrzánského paláce.
Na Kampě: Dostane milost, Milost Pavla Michálková ● Josef Scheiwl
nebo bude potupně odstřelen? od starosty

u mě tentokrát ségra Olga, ale utrhla v Besedě, U Klíčů, v Kafírně a Šat- předtím jsem se vyfotila s Bárou Ště- *7. 4. 1833 H. Králové
- jsem se jí ze řetězu. Na Kampě se lavě. Pak jsem jela do do Nuslí ke pánovou u mlýnského kola. Takže †10. 6. 1912 Praha,
a mě chystal zastřelit pan Karel Cho- Kubátům. V Besedě jsem si zapo- se medvěd protančil Malou Stranou Malíř. Jako první nakreslil
h tek (šlechtic). Po masopustu jsem mněla kabát a v něm klíče, takže až do Nuslí. Ráno jsem jela do práce korunovační klenoty. Pak
a tančila v medvědí kůži na koncertě jsem spala u Kubátů. Jo a ještě s medvědí hlavou v podpaží.“ dostal šedý zákal.

Cesta svíčky ke slávě (2/4) StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Hokyně: „Svíčku nemám, ale Pepík Vám ji přinese. Počkejte chvilku.“ Mydlář: Tady je svíčka. Stojí 30 haléřů. Pokra-
čování
příště

8 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Spolky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Malostranských, Staroměstských a Novoměstských novin.

UČENÁ TOULKA THUNOVSKÝM PODZEMÍM

KampaNula pořádala 13. 3. Učenou toulku PRO NÁPADNÍKY & ZASLOUŽILÉ

Podzemím Malé Strany s prohlídkou prostor domů a paláců Thunovské ulice.

Sraz byl v salonku U Bra- ulici a prohlédli si výše ještě dříve Jan Werich Chvíle U krále Foto: Jiřá Kučera
bána. Podvečer zahájen zmíněný palác naproti – a Bohumil Hrabal. s funerální poezií Brabantského
funerální poezií Grety nádvoří i okna, kde bydle- Na vernisáže Musea
Peony, kterou doprovo- li Masarykovi, podzemí Kampa zval ředitel Dr. ÚMčísatsntínkícoistelík
dil Pepa Kocůrek na a zázemí domů a zahrad, Jan Smetana, který
flétnu. Krátce promluvil tajné zdi a bývalé schody pak spěchal na basketbal
MUDr. Sedmík o histo- pod Hrad. s TURASem do Josefské.
rii Krčmy a domu U krá- Dotazy nebraly konce. Někteří se ještě velmi
le Brabantského. Avšak vidina dalšího ob- aktivně zapojili do ve-
RNDr. Konečný, ředi- čerstvení v opět vzkvétají- černí Besedy o Kampě.
tel Čs. červeného kříže, cím hostinci U Kocoura V Domečku Salle s rad-
sdělil zajímavosti z his- zklidnila štěbetající houf. ním Petrem Kučerou
torie Hartigovského Takže historik a spiso- - o budoucnosti parku
paláce. Po majitelem vatel Richard Händl Kampa, kde se brzy opět
podniku sponzorovaném mohl krátce promluvit sejdeme u zasazení
občerstvení si 28 účast- o okolních domech a mi- Stromu klubů a spol-
níků (3 děti) prohlédlo lém hostinci. ků u Domečku 4. dubna a
nové (prastaré) prostory Mnozí z účastníků již na Happeningu v parku 5.
podzemí s vědmou Evou před 40 lety rádi chodili a 6. dubna.
Jungovou. ke Kocourovi na „Mléko“ ...Je se na té Malé Straně
Po bloudění ve třech pat- (tehdy nejlepší Prazdroj stále na co těšit.
rech dole vyšli všichni na 12° v Praze), stejně jako
Sepsal a fotil JiKuč

Nasˇe akce + naše tipy

Více o akcích: www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: [email protected]

● Čt 4. 4. 18 h ● So 27. 4., 10 - 16.h ● Čt 20. 6. 18 h
ZASAZENÍ KampaNula + Ornitolo- PROSTŘENÝ STŮL
STROMU KLUBŮ gický spolek + LES MALOSTRANSKÉM
A SPOLKŮ DEN OTEVŘENÝCH NÁMĚSTÍ
U Domečku KC Kampa. DVEŘÍ V ARBORE-
Hlásí se asi 20 spolků. TU KROUŽKOVACÍ MÁTE DOMA
STANICE NÁROD- VLAŠTOVKY?
● Pá - so 5. a 6. 4. NÍHO MUZEA
XI. HAPPENING Hornoměcholupská 34. Hledají se malostran-
KAMPA, MALÁ Ráno před akcí orni- ské vlaštovky! V le-
STRANA STŘED tologická vycházka do tošním roce probíhá
SVĚTA hostivařského lesoparku na území Velké Prahy
V parku na Kampě s ukázkou kroužkování mapování hnízdišť
ptáků, sraz v 7.30 h před vlaštovky. Pokud ve
● So 6. 4., 14 - 20 h hospůdkou „Karolína“, svém domě máte hníz-
XI. HAPPENING na rohu ulic Hostivařská dící vlaštovky nebo
KMSSS a U Břehu. víte o jejich hnízdišti,
Toulka kolem Kampy, podejte prosím zprávu
otevření brány, pak ● 8. 5., 7.30 h na e-mail: jaroslav.
v parku na Kampě diva- TOULKA ZA PTAČÍM [email protected]
dla, koncerty na podiu ZPĚVEM NA PETŘÍN
i bohaté občerstvení. Hlaste se i s dětmi Výzva
u L. Růžičkové (omeze-
● Čt 25. 4., 18 h ný počet, psy nebrat) Chcete mít svůj spolek
DEBATA v této rubrice? Volejte
U KAFÍČKA ● So 11. 5.
Volby do Evropského BĚH PŘES PETŘÍN Lídě Růžičkové,
parlamentu. Vede novi- Zve zasloužilý spolek tel. 724 346 460
nář Dr. Jaroslav Šonka. Kocour Tobě.

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 9

CHVÁLA HODIN NA SV. MIKULÁŠI

Petr Burgr, ruce hodinky, může sle- stranském náměstí jsou spoléhalo. Dnes přes-
glosa dne dovat čas se vteřinovou hodiny, na rohu Kar- nost mikulášských ho-
přesností na svém tele- melitské a ulice Tržiště din nepotřebujeme, ale
PETR BURGR Když před nějakým fonu. Přesto se provozo- také a kdyby to někomu dobře fungující symbol Foto: Autor
časem Malostranské vatel věže k problematice nebylo dost, tak může naší historie ano.
Žije na Malé Straně, noviny upozornily na věžních hodin postavil sledovat čas, aniž by vy-
je radním pro kulturu nefunkční hodiny na vstřícně a skutečně po ndal ruce z kapes před Hodiny na
a spolky (My, co tady věži u chrámu sv. Mi- několika zásazích vybra- muzeem hudby anebo na sv. Mikuláši
žijeme, KDU-ČSL). kuláše, u mnohých to né hodinářské firmy se Újezdě. Vážení a přesto
Působí ve spolcích vyvolalo úsměv. hodiny zase rozeběhly. tomu tak není.
KampaNula a SOPMSH. Jak by taky ne, doby kdy V porovnání s našimi Kolik lidí mě upozorni-
tyto hodiny určovaly čas možnostmi sledovat čas, lo, že naše věžní hodiny
www. na Malé Straně, jsou ne- by se dalo říci zbytečná jdou špatně. Protože,
malostranskenoviny.eu návratně pryč. Pomalu práce. Ale ouha, jak čas tady nejde o čas, správně
na každém rohu jsou šel, hodiny se začínají tikající hodiny na hlásné
sloupy s pouličními hodi- opožďovat, dnes už více věži jsou symbolem naší
nami. I ten kdo nemá na než o deset minut. Opět historie. Kolik generací
si můžeme říct, koho to před námi je sledovalo
zajímá, když na Malo- a na jejich přesnost také

ZÁHADNÝ KOREJEC Z WERICHOVY VILY
val za sluhu). Jsem ko- Europe. To Yu-ho, Han cheologovi a historiko-
MINULÉ ČÍSLO Dopisy reanistka (původně jsem Hŭng-su, and Others.- vi. Za jakoukoliv zprávu
MN březen, 2019 pracovala v Orientálním Vienna, Praesens 2018. Vám děkuji.
Vážená redakce, ústavu ČSAV) a o Han 317 p.
Hŭng-suovi mi v minu- Mohla by to být stopa, S pozdravem
pátrám po zdroji infor- lém roce vyšly ve Vídni která by pomohla k do- Zdenka Klöslová
mace, že za války ve Weri- dva příspěvky v publi- hledání dalších, dosud Redakce: Budeme pát-
chově vile tvořil korejský kaci: Andreas Schirmer, neznámých informací rat a současně vyzýváme
historik Han Hung-su ed.: Koreans in Central o tomto korejském ar- čtenáře, kteří o tom něco
(kvůli okupaci se vydá- ví, ať se ozvou.

NA STOPĚ KATEŘINA VÝKUP OBRAZŮ,
KLASNOVÁ MINCÍ A BANKOVEK

Kdy zavírat a také koho • Nejvyšší ceny zaplatím za malované
obrazy různých žánrů (podepsané
Ruku na srdce, kdo si i nepodepsané).
občas rád nedojde do
hospody a nepopije? • Dále mám zájem o stříbrné, zlaté
Já sice teď můžu s čistým mince a oběžné sady mincí i staré
svědomím říci, že ne - to bankovky.
ale není moje ctnost, ný-
brž mateřské povinnosti, • Profesionalita a solidní
které mne drží od restau- jednání.
račních zařízení dál.
Nejsem proto zahořklá Tel.: 777 365 747
a přeju to ostatním. Da- E-mail: [email protected]
vům rozdivočelých turis-
tů ale nikoli... Byly doby, Pivní cyklobus večerky, kde je ale alkohol
kdy jsem taky vymetala občas vymyslela nějakou hlavní artiklem a výlohy
hospody a domů občas vějičku na občany. Tak se to ani nesnaží skrývat...
šla cik cak, ale nějak si ne- se dvakrát objevil návrh A tak nám na bezpečnost-
pamatuju, že bych u toho na jednotnou zavírací ní komisi nezbylo nic jiné-
hulákala nebo tropila dobu restauračních zaří- ho, než vyhlášku nepopu-
výtržnosti. To, co se děje zení. Pokaždé těsně před listicky odložit do doby,
v nočních ulicích centra volbami, aby se provozo- než se vymyslí komplex-
posledních pár let, je ale vatelé nemuseli obávat ní řešení. Funkční policii
naprosté šílenství. a voliči měli pocit, že se nevyjímaje.
Alkoturismus a byz- něco děje. Léto se blíží a s ním doslo-
nys zaměřený na jeho Napodruhé to nevy- va noční můra pro mnoho
uspokojení vytlačuje šlo, lidem došla trpě- obyvatel. Já ale chci věřit,
normální turisty i oby- livost a zvolili si jinak. že opilým turistům cent-
vatele Prahy 1. Mnoho Ale návrh na vyhlášku tu rum nedáme. A co vy? Jak
let se nic nedělo a minulá zůstal - zavírací doba ve myslíte, že to celé dopadne?
politická reprezentace jen dvě - ve tři ráno(!) a neře-
šení toho, že kromě hos- Názor redakce nemusí být v sou-
pod tu jsou např. nonstop ladu s uvedenými komentáři.

10 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Kultura

K Kulturní násteˇnka Malostranská besedaVÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHODUBEN www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Akce - Ne 14. 4. od 12 h - VAJÍČKO- GENIUS LOCCI (SK)Program (výběr)
BRANÍ NA KARLOVĚ MOSTĚ - Pu- DUBEN
tování Tvrdovaječníků z Velvar až na
Karlův most. Obyvatelé Prahy 1, přijďte
si pro vajíčka natvrdo.

Přednáška - 18. 4. v 18 h - STŘET 3. 4., 20.30 h 6. 4., 20.30 h
A KOLIZE. DUCHOVNÍ, HMOTNÁ, Ivan Hlas trio
7. 4., 20.30 h
NÁZOROVÁ - Museum Karlova mostu Lili Marlene
- Řecká filosofie východu a západu doc. 10. 4., 20.30 h
Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. Vstup zdarma. Blue Orchestra
12. 4., 20.30 h
Akce - So 27. 4. od 14 do 18 h - TŘEŠ- Cocoman a Solid Vibes TNI Pá š
ŇOVÝ DEN - Loretánská zahrada - Vítání 17. 4., 20 h
jara, piknik, sousedská setkání, hry pro děti, Žalman a spol.
malování perníčků, med. Pořádají Hradčan- 18. 4., 20.30 h
ské včely. www.hradcanskevcely.cz Hm…
25. 4., 20.30 h
Galasovy Akce - Ne 28. 4. v 10 h - GALASOVA ASPM - Křest CD M alostranská be- zpěv), Eva Brunclíková
cyklojízdy NAROZENINOVÁ CYKLOJÍZDA - 26. 4., 20.30 h seda přiváží po- (housle), Ľuboš Amb-
Sraz Folimanka, pod Nuselským m. - Sla- Pavlína Jíšová + Petr Ka- prvé do Prahy rozai (bicí), Jan Janík
ví se 10 let cyklojízd. Trasa: ZOO, Pod- landra Memory Band slovenskou vycházející (baskytara) a Vladimír
babský přívoz… www.galas.borec.cz 29. 4., 20.30 hvězdu GENIUS LOCCI. Pánik (el. kytara). Vydali
Klíma Duet Jde o projekt dvou sester EP Innate a dvojalbum
Akce - Út 30. 4. od 19 do 22 h - MALO- a spřízněných hudební- PRESENCE v roce 2018
STRANSKÉ ČARODĚJNICE - Od- DIVADLO ků nesoucí se v žánrech vypustili singl No No.
chod od spolku v 19.15 h přes Karlův most DĚTEM indie folk/pop s autor- Odehráli více než 250
do parku Kampa. Krásná atmosféra, reje skou tvorbou zpívanou koncertů v klubech, ale
čarodějnic, legrace. Pořádá SOPMSH. Každou neděli v angličtině. Kapela hra- i na festivalech anebo
od 15 h hrajeme je ve složení: Ela Boldiš jako předkapela britské-
Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ v TRICK BARU (kytara, zpěv), Mária ho zpěváka Toma Odella
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE pohádku pro děti. Kisová (kytara, ukulele, či Passengera.

KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mos-
tu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

PRAHA BYLA KRÁSNĚJŠÍ NEŽ ŘÍM CO BYLO? - CO JE? - CO BUDE?

Do 12. 5. 2019 CO BYLO, TO BYLO! CO JE? PIRÁTI PRACUJÍ NA RADNICI MČ PRAHA 1.
CHYSTÁME SE NA EUROVOLBY 2019
Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contem-
poranea - Dějiny současné české poezie. Výstava vypráví A CO BUDE? BUDOUCNOST MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
příběh padesáti let českého umění - literárního, výtvarné- MŮŽEŠ OVLIVNIT I TY! PŘIDEJ SE K NÁM!
ho, s odbočkami k divadlu a filmové inspiraci. Vystavují-
cí autoři: E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek, Toyen, J. Štyrský, PŘIJĎ MEZI NÁS A ZAPOJ SE S NÁMI DO ZMĚN NA PRAZE 1
A. Hoffmeister, Fr. Hudeček, K. Lhoták, J. Smetana, Fr.
Gross, V. Chochola, M. Hák, J. Ister, V. Tikal, A. Perilli. KAŽDOU DRUHOU STŘEDU V MĚSÍCI
Kurátorky: M. Vítková a P. Patlejchová. 26 Teige: Karel Teige, Koláž č. 350, 1948, OTEVŘENÁ SCHŮZE OD 18 H,

papír, Galerie Maldoror ►►► PIRÁTSKÉ CENTRUM NA MORÁNI 3.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY: 17. 4. A 15. 5. 2019
JIŘÍ VALENTA: Výstava skláře a malíře Významná osobnost čes-
DECH IKON, ŘEČ představuje kolekci děl kého sochařství druhé OBRACET SE MŮŽETE I NA PIRÁTSKÉ ZASTUPITELE:
MDoE2D2.IT4.A2C01E9 z posledních dvou let. Ku- poloviny 20. století. Vý-
Duchovní aspekty tvorby rátorka: Helena Musilová. stava představí jeho prá- ● Pavel Nazarský, místostarosta pro otevřenou radnici,
Jiřího Valenty. Představe- RAFANI ci ve všech materiálech, [email protected] ● David Bodeček, radní pro ma-
ny zejména bílé obrazy, O NEVYVRATI- mramoru, pískovci, ala- jetek, [email protected] ● Jitka Nazarská, sociální
v nichž se uplatňuje jed- TELNOSTI bastru, dřevu i břidlici a ve politika, [email protected] ●Tomáš Vích, územní
noduchá tvarová sym- Do 9. 6. všech obdobích. Soustře-
bolika a důležitým výra- Projektu umělecké skupi- dí se na práce komorní rozvoj a životní prostředí, [email protected]
zovým prostředkem je ny Rafani dominuje téma i rozměrné, na charakteri- SLEDOVAT NÁS MŮŽETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
světlo. Kurátorka: Ilona horizontalismu přímé de- stickou měkkost, věčnost, WWW.PRAHA1.PIRATI.CZ NEBO NA FACEBOOKU
Víchová. mokracie, kdy nikdo nene- pohyb a antické kanelury.
VLADIMÍR se zodpovědnost za nic. Kurátorky Miroslava Hay- NA JAKÉKOLIV DOTAZY RÁDA ODPOVÍ:
KOPECKÝ: Kurátorka: Martina Vítková. ek, Martina Vítková.
SDoT2Ř.E6.T20B1A9 REV JIŘÍ SEIFERT STÁLÁ EXPOZICE Jarka Nárožná,
Od 6. 4. do 9. 6. FRANTIŠEK KUPKA předsedkyně MS Piráti Praha 1,
OTTO GUTFREUND
[email protected]

www.museumkampa.cz

Zabava telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 11

Četba na pokračování. Jan Neruda: Slavné místní ženy [ [Co nového
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XXVI.) za vodou
Soňa Červená
Stalo se něco zrak jeho přejel přes tvář www.staromestskenoviny.eu
páně Schleglovu. Operní pěvkyně, herečka
Pan Schlegl neodpově- „Vstával ráno jako jin- ZAJÍMAVOSTI a novinky
děl, s kamennou lhostej- dy z postele, tu ho náhle Jiří ze Starého Města. STARO-
ností hleděl přímo před chytne taková zimnice, Červený, MĚSTSKÉ NOVINY jsou
sebe. „Povídal tamhle musel hned zas do po- k mání zdarma například
pan štábní lékař,“ vy- stele, a honem pro dok- táta v Kafírně U svatého Omara
pravoval hostinský dále tora, honem. - Zapálení (Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
Foto: Archiv MN a stál teď zas ke dve- plic. - Už tam byl dnes novská 10), v Akademii věd
řím zády; při obratu byl štábní lékař třikrát (Národní 3) a mnoha dalších
u něho - starý člověk, nu kavárnách a hospodách.
Jan Neruda ale - je v dobrých rukou.
(1834 - 1891). Doufejme!“ STRUČNÁ TIRÁŽ
Novinář z Malé Malostranské noviny
Strany, starý Pokračování příště duben 2019 / XI. ročník
mládenec ● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner ●
Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka
[email protected]
Koutek pro chytré hlavy Václav ● tel. inzerce: 777 556 578
Poznáte, jářku, Červený, ● tel. redakce: 775 949 557
pradědeček ● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2
?KDE TO JE
Paní Soňa Jan
Hádanka: Víte, kde je na Malé Werich,
Straně tahle pěkná fontánka? Soňa Červená (*1922) principál
Nápověda: Hledejte v Mo- získala první divadelní ní úspěch zaznamenala
stecké ulici na půvabném dvo- zkušenosti v muzikálu Di- v roli Carmen. Emigrovala
rečku Domu umění. votvorný hrnec. Pak se v roce 1962. Po návratu do
rozhodla věnovat opeře, vlasti zářila v opeře Zítra
Minule: Nejužší ulička v Praze v letech 1952–1958 půso- se bude... o Miladě Ho-
(70 cm) vede z ulice U Lužického bila v Brně. V roce 1958 rákové (2008). Je dcerou
semináře směrem k Čertovce. přešla do Berlína. Famóz- kabaretiéra Jiřího Červe-
Správně: Karel Petřík ného.
inzerce
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
[email protected]

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● ČASTOLOVICE ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ
ZÁMEK
POUZE OSOBNĚ PŘES PODATELNU Úřad MČ Praha 1,
● CHOCEŇ Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. tele-
MĚSTO fonicky: 221 097 280, 221 097 300.

● 23. dubna, úterý Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior
Přihlášky od čtvrtka 21. 3. může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřed-
osobně přes podatelnu nostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří po-
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18) sledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.

● KRÁSNÝ DVŮR, V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška
ZÁMEK umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva posled-
ní výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od
● KADAŇ - MĚSTO prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chce-
● 2. května, čtvrtek me vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si mož-
Na tento výlet se přihlašuje nost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval
od čtvrtka 4. 4. osobně výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.
přes podatelnu
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18) Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.

● KAŠPERK V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě
změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefo-
HRAD nicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe
● SUŠICE - MĚSTO mobilní telefon.
● 7. května, úterý
Děkujeme za laskavou podporu
Na tento výlet se přihlašuje radnice MČ Prahy 1
od čtvrtka 23. 4. osobně
přes podatelnu a radnímu Petrovi Burgrovi
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18).


Click to View FlipBook Version