The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2019-02-12 05:50:10

Staroměstské noviny

únor 2019

STAROMESTSKENEZÁVISLÉ
Noviny, které si píší čtenáři sami 10 000 Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
výtisků
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Cˇís. 2/rocˇ. X NOVINYRodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci. 30 Kcˇ
15. února 2019 ®
Jako dobrovolnou platbu
Nejlepší noviny za tyto noviny pošlete SMS
ve městě a okolí
SN TRICET
902 11 30na tel.

cˇíslo

[email protected] telefon: 777 556 578 www.staromestskenoviny.eu

KAM ZMIZELUDEŘILY MRAZY A ČTENÁŘI SE PTAJÍ Staroměstské
servírky

POLICAJT
BOHOUŠ?
Kapitán Korda

NA STOP Eˇ Foto: Roman Korda

SLIČNÁ BARBORKA

z Baru Konírna,
Anenská 11, nabízí pivo
Bernard 12° za 34 Kč.

100HORNÍČBEKYL

PÁTER HALÍK
DOBRÝ
Foto: Archiv SN CEVSTLOAUSTNÍ KÁDROVÁK?Celý příběh čtěte Foto. Monika Höppner
na stranách 6 - 7
www.vojanovysady.cz Čtěte na str. 4
Tel.: 602 200 249,
257 531 839 inzerce

OZNÁMENÍ

Milí sousedé,
Rada MČ Praha 1 opět vyhlásila
Granty na opravu domovního

fondu pro rok 2019.

Bližší informace naleznete
na adrese www.praha1.cz

Těším se na spolupráci
Mgr. David Bodeček
radní pro oblast majetku

a bytovou politiku

2 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy

Gurmánův RACKOVI SUNDALI
koutek
KOHOUT KOVepřovémaso

PĚNOVÉ PAPUČEnahoubách,
knedlík PÍŠÍ ČTENÁŘ I99U BETLÉMSKÉ RACEK Staré Město - Opra- nedbatelný rozdíl,“ po-
KAPLE měl nohy vený staroměstský orloj tvrdil dirigent redakci po
namočené zaznamenává po opravě porovnání nového kokr-
U Betlémské kaple 2 rekordní počet návštěv- hání s nahrávkou před-
do mon- níků. Přilehlou radni- chozího.
Jednou větou... tážní pěny ci navštívilo loni jen Kohout byl stejně jako
v prosinci takřka 80 ti- apoštolové opraven loni
Ondřej Karlův most - Nohy měl jali na začátku února do síc hostů, což je nejvyšší v rámci největší rekon-
Höppner obalené montážní pěnou Záchranné stanice hl. m. návštěvnost z mnoho po- strukce orloje od války.
a ještě za ním vlál obal od Prahy a zbavili ho jeho sledních let. Kohout sice kokrhá stej-
Šéfredaktor tatranky. Na zvláštního zátěže. Pak byl opět puš- Čtenáři Staroměstských ně, ale je jiný. Zlatil ho
Staroměstských racka, kroužícího kolem těn na svobodu. Racek novin se obrátili na re- loni v srpnu lakýrník
novin Karlova mostu, upozorni- bělohlavý pochází od Čer- dakci s pocitem, jako by Ivan Vondráček. „Je to
li redakci čtenáři. ného moře. K nám přilétá zlatý kohout, který uzaví- velká čest,“ říká.
...kterou jsem zaslechl „Obal tatranky za ní při z Ukrajiny v zimě. Vyhle- rá defilé apoštolů, kokr- Zlatý kohout se na orloji
letu vlál, takže vypadal dává nezamrzlou vodu. hal nějak vysoko, snad až objevil v roce 1886. Ten
„Na konci každé jako nějaký tvor z jiné- o oktávu. byl však po požáru v roce
ho světa,“ zatelefonova- Víte, ˇze... „Kdepak, kokrhá pořád 1945 o tři roky později
šachové partie la do redakce paní Jana stejně,“ uvádí vše na pra- nahrazen novým.
končí oba králové Červenková z Turnova, Racek bělohlavý vou míru orlojník Petr
v jedné krabici. se živí rybami, ale Skála. Jeho slova potvr- Víte, ˇze...
která přijela do Prahy zuje i dirigent Jiří Kra-
Pocˇasí na návštěvu. Racka při- nepohrdne ani odpadky. tochvíl, působící v Itálii, Kohout na orloji symbo-
který má absolutní sluch. lizuje odvahu a ostraži-
3 °C „Je tam jen nepatrný, za-
tost a vítá nový den.
ÚNOR
Když mráz ostro drží, inzerce
to dlouho již nepodrží.
Anketa Staroměstských novin
POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY! Kde jste letos poprvé
potkali sněhuláka?
redakce@
staromestske- Roman Petr Kateřina
Korda Skála Janečková
noviny.eu Principál Diva- Orlojník Staro-
délka Romaneto městského orloje Divadelní
Tyto noviny vycházejí a TV herečka
na území Starého Města, „Při zazimování „Sněhuláci
rekvizit Vánoční k nám do Polabí „Na fotce
tedy ZDE u svodidel na
pohádky do letos vůbec
VLTAVA skladu.“ nedorazili.“ dálnici D 1
u Humpolce.“
STARÉ
MĚSTO

9 037 obyvatel

Důležité Markéta Anna Marie Petr
telefony Mališová Höppnerová (9) Hejma
Býv. ředitelka Spo- Spoluzakladatel
Policie:...............................158 lečnosti F. Kafky Mluvčí mladé KampaNuly
Záchranka: .......................155 generace
Hasiči:................................150 „Když jsem šla „Když jsem ho
Tísňová linka:....................112 z flámu, potkala „Na Vyšehradě četl. Knihu Sně-
Redakce Staroměstských jsem sněhuláka, celou sněhuláčí hulák od Nesba
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222 šel s mrkví rodinu. Můj jsem dostal
Státní policie:......974 851 730 z krámu.“ pejsek jednomu k Vánocům.“

Pište si tyto snědl nos.“
noviny sami!

[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 3

O KRHÁ O OKTÁVU VÝŠ, Dívkazestr.3
Ř I O OPRAVENÉM ORLOJI

Zlato vydrží BOUŘLIVÝ
na kohoutovi 40 let ROK 1919

ště NEDOSTIŽNÁ KVĚTA

Květa S. z Besední při nácviku
lukostřelby pro revoluční
hru Nikdo není hájen

Malý oznamovatel

STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Staroměstské noviny jsou největší
noviny na Starém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

Vykoupím zachovalé
pánské oděvy a doplňky

(kabáty, obleky, saka, tašky,
boty, klobouky, rukavice,
manžetové knoflíčky).
Vše pouze v dobrém stavu.

Volejte: 602 972 838

Restaurant RESTAURACE
U Glaubiců
TLUSTÁ
Tankové pivo MYŠ

36Pilsner Urquell 0,5 l NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL
Kč NA MALÉ STRANĚ!
Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027 KOZEL 11° 32 KČ!

www.restaurant-uglaubicu.cz Otevřeno po až pá
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

4 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy

BYL PÁTER HALÍK&Vítěz Poražený
DOBRÝ KÁDROVÁK?
ALOIS DROGOVÍ Hotové pozdvižení vzbudil článek Staroměstských novin o páterovi
RAŠÍN DEALEŘI Halíkovi, když se „navezl“ do oblíbených slavností Navalis
Ke 100. výročí (Václavské ná-
měnové odluky městí, Můstek). Výrok kontroverzního kněze,
od Rakousko- Radnice Prahy 1 že tradiční české slavnosti Na-
-Uherska jsou vyrazila do boje valis jsou „konzumní folklor“
dlouhé fronty na proti drogovým vyvolal vlnu nevole.
mince s minist- dealerům „Vysmívat se lidem, kteří účas-
rem Rašínem. v centru Prahy. tí na náboženských slavnos-
tech projevují a obohacují svou
CO NOVÉHO víru, je zvrácené,“ reagoval na
V REDAKCI páterova slova Zdeněk Berg-
man, ředitel Muzea Karlova
Co je nového u vás posílejte na mostu a obnovitel slavností
[email protected] Navalis. Ty se za obrovského
zájmu veřejnosti konají každý
VYSTOUPENÍ rok k poctě českého patrona
S VÁLCEM A UKULELE sv. Jana Nepomuckého.
V CIRKUSE CIRQUEON
Zdeněk
Bergman

Převozník pražský,
obnovitel Navalis

„Halíkova pyšná
arogance

odpuzuje a prudí.“

Foto: Ondřej Höppner Tomáš Halík pracoval několik KOLIK MÁ RUKOU?
Foto: Archivlet (v letech 1972-5) jako kád-Kontroverzní páter
S ukulele rovák v podniku zahraničního bojuje s dráty Novoměstské
na válci obchodu Chemoprojekt. Kád- noviny,
(dítě uvnitř) rovák byla hodně „hustá“ funk- něni do personálních oddě-
ce, její vykonatelé byli něco lení a ta opět spadala pod leden 2019
NEJMLADŠÍ členka redakce jako „strážci komunistického kádrově-personální odbor,
Anička (9) vystoupila se svým režimu a ideologie“. avšak vysuzovat z toho, že Publicista Daniel Solis (bývalý
číslem „s ukulele na válci“ v rám- Tomáš Halík na přímou otáz- sociolog byl kádrovák, je zastupitel na radnici Prahy 1) ká-
ci představení cirkusové školy ku Staroměstským novinám nesmyslné.“ drováckou minulost pátera Halí-
Cirqueon. Na válci, v němž se odpověděl: „V Chemopro- Ve svém oficiálním životopise ka potvrzuje. Pan Halík prý zaří-
točilo dítě, ušla (při hraní na uku- jektu jsem pracoval jako pan Halík k této temné kapitole dil, aby ho vyhodili z univerzity,
le) neuvěřitelných deset metrů. podnikový sociolog. Je cudně uvádí: kde působil. Více příště
pravda, že podnikoví psy- „Za komunistického režimu pů-
chologové a sociologové sobil v náboženském a kultur- Víte, ˇze...
byli organizačně začle- ním disentu.“
Tomáš Halík je mnohými
považován za ideologa
neomarxismu.

inzerce

Těšíme se VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO NOVIN
na další setkávání
VYROBÍME ZDARMA

Pro více podrobností
volejte Monice,
tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail:
[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 5

ZÁTAH NA DROGOVÉ DEALERY!
RADNICE SE DO TOHO OBULA

Místostarosta Petr Hejma bojuje s policií za bezpečnější ulice

Text: PETR BIDLO „Věřím, že se nám co nej- Místostarosta Zátah proti dealerům drog Foto: Policie Praha, Facebook, archiv
Centrum - Rušení noč- rychleji podaří dosáh- Petr Hejma na Václavském náměstí
ního klidu opilými turis- nout citelného zvýšení
ty, bezohlední provozo- hlídek policistů a strážní- inzerce PODNIKY
vatelé hlučných turistic- ků v nejpostiženějších lo-
kých atrakcí a drogy. To kalitách. Jsme jako Pra-
jsou největší problémy ha 1 připraveni finančně
bezpečnosti a pořádku ke zvýšení počtu strážní-
v Praze 1, s nimiž se po- ků přispívat,“ říká Petr
týká nedostatečný počet Hejma a chválí policisty,
policistů a strážníků. s nimiž jsme ho zastihli na
Za bezpečnost, pořádek pravidelné bezpečnostní
a turistický ruch od kon- kontrole v ulicích.
ce roku zodpovídá první S policií tentokrát vydal
místostarosta Petr Hej- na Václavské náměstí
ma (My, co tady žijeme, na zátah proti drogovým
STAN). Jedná s poslanci, dealerům. A výsledek? Tři
senátory, s představiteli gauneři za katrem!
magistrátu, policie, měst-
ských strážníků a s další- Víte, ˇze...
mi odborníky, aby společ-
ně našli řešení této vážné Na Václavském
situace. náměstí a okolí je

24 nevěstinců.

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

KREJČOVSTVÍ
ZACH & spol.
ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA

Na současné adrese síd- z Prahy 1, tak i z cizi- Bídníci, nebo v Diva- Vladimír Zach mPíŽPseIOtVtoDrNMPsOHÍOtSSaeRTTrjNNUmoÍÍJsKEaMtY,aE
lí rodinná firma, která ny,“ popisuje pan Vla- dle Járy Cimrmana ve svém krámku
šije klasické pánské ob- dimír Zach, rodilý Ma- či ve Státní opeře Pra-
leky, pláště a dámské lostraňák, který na Malé ha. Velký úspěch měly Pan Zach před
kostýmy už 26 let. První Straně prožil většinu jeho pánské kostýmy krejčovstvím
adresou proslulého krej- svého života. pro operu Evžen Oněgin se svým spolu-
čovství byla od roku 1991 Kostýmy jeho krejčov- Státní opery Göteborg. žákem a radním
Josefská a po ní na rok ství jsme mohli obdivo- Když na zkoušku obleku Petrem Burgrem
Klárov. vat i v Havlově filmu Od- přicházel Václav Havel,
„Mezi naše zákazníky cházení, ve Svěrákově vždy si s personálem
patří pánové Schwar- pohádce Tři bratři, připil čerstvě natočenou
zenberg, Lobkowicz v muzikálech Drákula, plzní.
a Kinský. Šili jsme
ale obleky i pro pana Radní Prahy 1 PETR BURGR (My, co tady žijeme, Foto: Petr Našic
prezidenta Havla, Jo- KDU-ČSL): „Krejčovství Zach & spol. je typickou živ-
sefa Luxe a pro řadu ností dotvářející kolorit Malé Strany. Poctivé řemeslo
dalších zákazníků jak potřebují oba břehy Vltavy a budeme ho podporovat.“

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: [email protected]

6 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Tema

KAM ZMIZEL SLAVNÝ

NEZNÁMÉ OSUDY: STAROMĚSTSKÉ NOVINY NA STOPĚ

Bohouš, čili Bohoušek. Nejznámější policajt v Praze. „Naposledy jsem ho „Bohoušovi někdy v roce
Jako samozvaný „muž zákona“ řídil mnoho svateb krátce viděl poté na mé 2012 amputovali nohu,
a organizoval dopravu. Kde je? Staroměstské novi- svatbě. Motal se nám do pak jezdil na vozíku. Záhy
ny se pustily do podrobného pátrání po jeho osudu. záběru a pak chtěl pení- přišel i o druhou nohu.
ze,“ vypráví s úsměvem Často jsem s ním mluvil.
Text: ONDŘEJ HÖPPNER Jan Mudroň, bývalý po- poštval proti skupince dramaturg Malostranské O manželce, dětech, nebo
V 80. letech se v ulicích licejní vyšetřovatel z Bar- italských turistů - mys- besedy David Dvořák. předchozím zaměstnání
Starého Města pražského tolomějské ulice. lel si, že jsou to romští zlo- O dalším osudu policajta se nikdy nezmínil. Vyprá-
začala pohybovat nepře- Bohuslav Švec, které- ději. Bohoušova sláva po- Bohouše pak jen kolovaly věl ale často o bratrovi, že
hlédnutelná postava. Muž mu místní neřekli jinak stupně vadla. Svůj posled- jen legendy. Staroměst- měli neshody, a že ho prý
v uniformě se zrzavými než „Policajt Bohouš“, ní rozhovor poskytl v roce ské noviny se však díky vyhnal z jejich domu.“
vlasy a s velkým vlčákem. uniformy střídal. Někdy 2010 Staroměstským no- řediteli Městské poli- Podle několika nezávis-
Ač nebyl policista, mimo- měl zelenou policejní, jin- vinám (titulní stránka cie Prahy 1 Miroslavu lých zdrojů zemřel Poli-
řádně aktivně dohlížel na dy modrou nádražáckou. a slogan „Jak to vidím Stejskalovi podařilo do- cajt Bohouš v roce 2017
veřejný pořádek. Nikdy nebyl ozbrojený, já“). Tehdy už se mu roz- pátrat až ke strážníko- v Léčebně dlouhodobě
„Nahrazoval městskou u pasu měl jen gumový padala i jeho poslední uni- vi Kašparovi, který se nemocných v Průho-
policii, která za minulého obušek. forma, místo obušku měl o osud Bohouše zajímal. nicích. Tam nám však tu-
režimu nebyla. Neměl rád Bohouš bojoval proti „če- pomlázku a čepici ztratil. „Naposledy jsem Bohou- to informaci nepotvrdili.
žebráky, grázly, kapsá- pičářům“ (prodejci „rus- Staroměstské noviny še viděl před dvěma lety.
ře. Chtěl, aby vše bylo kých“ čepic), když jim je uspořádaly na čepici sbír- Držel se v okolí Železné Máte tip?
v pořádku. Zvonil na lidi, bral a házel do Vltavy. ku, díky které získal Bo- ulice,“ vypráví strážník
že mají venku popelnice, Dopravu „řídil“ dětskou houš čepici novou. Po roce Kašpar, který nyní slouží Máte doplňující infor-
a ať si je uklidí,“ vzpomíná „policejní“ plácačkou. 2010 se začala Bohoušova na Malé Straně (Vítězná mace k tomuto člán-
Svého psa jednou omylem stopa ztrácet. ulice) a dříve působil jako ku? Pište na adresu
strážník na Starém Městě.
redakce@
staromestskenoviny.eu

POSLEDNÍ FOTO?

Policajt Bohouš „krotí“ Naposledy viděl Bohuslava
turisty pod orlojem Švece zvaného Policajt Bo-
houš strážník Kašpar před dvě-
VÝKUP OBRAZŮ, ma lety v Železné ulici, „Byl na
MINCÍ A BANKOVEK vozíku, neměl nohy a komunika-
ce s ním byla velmi těžká. V pod-
• Nejvyšší ceny zaplatím za malované statě pořád jen nadával,“ vzpomí-
obrazy různých žánrů (podepsané ná strážník Kašpar.
i nepodepsané). Není jisté, že na je na fotografii
vpravo právě Policajt Bohouš.
• Dále mám zájem o stříbrné, zlaté Snímek byl pořízen v Železné uli-
mince a oběžné sady mincí i staré ci v roce 2017 na Starém Městě.
bankovky. Do redakce Staroměstských no-
vin ji zaslal čtenář.
• Profesionalita a solidní
jednání. inzerce

Tel.: 777 365 747 INZERCE POMOCÍ SMS KURZ BUBNOVÁNÍ
E-mail: [email protected] v KC Kampa na djembé,
NÁVOD: Napište sms: SN mezera šamanský buben, na didgeridoo
INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Lektor kurzu:

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. DR. LUBOMÍR HOLZER

●Rodilá mluvčí ital- Místo konání: „ Školička“
ského jazyka nabízí kurzy KC Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha 1
pro začátečníky, pokročilé Kdy: únor - květen, neděle á 14 dní 19 - 21 h
i děti. Tel.: 734 122 801. Zahájení kurzu: 10. 2., další lekce 24. 2.
●Ich wohne auf der Kle-
inseite und suche in der Hlaste se OBRATEM na e-mail:
Umgebung einen lieben [email protected]
Mann, der deutsch spricht
und schon im Ruhestand
ist. Danke! Tel. 702 975 261
●Jsem Ital, učím zákla-
dy italské kuchyně do-
spělé i děti. Je to jedno-
dušší, než si myslíte. Stačí
poslouchat a zkusit. Tel.:
603 953 576

Tema telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 7

Kalendárium
Starého Meˇsta

Ý POLICAJT BOHOUŠ ÚNOR

1993 2010 Jiří Leopoldina
Šlitr Ortová
KABARETIÉR HEREČKA

Miloš Anna
Nový Rajská
REŽISÉR HEREČKA

● Jan Malík
*15. 2. 1904 Příbram
†24. 6. 1980 Praha
Loutkář. Zakladatel lout-
kářské katedry DAMU.

Bohouš v době ● Jiří Šlitr
největší slávy *15. 2. 1924 Zálesní Lhota
†26. 12. 1969 Praha
Skladatel, klavírista,
zpěvák, herec a výtvar-
ník. Divadlo Semafor.

Bohuslav Švec řídí dav ● Matyáš B. Braun
megafonem, který našel *24. 2. 1684 Sautens
†15. 2. 1738 Praha
POLICAJT BOHOUŠ HARTUSÍ: Sochař, m.j. autor několika
„SAFRA, ZTRATIL JSEM ČEPICI!“ soch na Karlově mostě.
SN: SLOŽME SE NA NOVOU!
● Anna Rajská
*16. 2. 1822 Praha
†3. 12. 1903 Praha
Herečka, švagrová
J. K. Tyla.

Foto: Ondřej Höppner. archiv PAN BOHOUŠ, který už 20 let do- ● Miloš Nový
brovolně a zadarmo pomáhá policii *16. 2. 1879 Praha
při udržování pořádku v ulicích †3. 9. 1932 Praha
Starého Města, ztratil čepici. Herec, režisér. Strýc
Vždycky chtěl, aby byla jeho uniforma herce Oldřicha Nového.
dokonalá, ale musel jít vlastní cestou.
Skládal ji, jak se dalo, něco našel, Staroměstské ● Leopoldina Ortová
něco mu daly děti (obušek z pomláz- noviny, srpen 2010 *18. 2. 1847 Praha
ky). Ztráta čepice je ale velmi nepří- †7. 3. 1903 Praha
jemná, protože, jak se říká: Čepice Herečka Prozatímního
dělá uniformu. Jak z toho, safra, ven? divadla. Pak hrála
Složme se mu na novou! v Národním divadle.

Cesta svíčky ke slávě (2/4) Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Hokyně: „Svíčku nemám, ale Pepík Vám ji přinese. Počkejte chvilku.“ Mydlář: Tady je svíčka. Stojí 30 haléřů. Pokra-
čování
příště

8 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

VYDAŘENÝ VÝPAD MÍSTNÍCH SPOLKŮ DO
KRÁSNÝCH KRKONOŠ (LYSEČINSKÁ BOUDA)
Skupina zástupců ne- Přímo na Lysečinské bou-
jen malostranských dě vlídné zacházení, skvě- Účastníci zájezdu Lysečinská bouda Foto: Jiřá Kučera
spolků (KampaNula, lá kuchyně i bar. Nové po- Místní kostelík
TURAS, SOPMSH, kojíčky a sprchy. Prostě
MCTŽ, Relax Arte pohádka.
a další) vyrazila v polo- Je nám ctí šířit slávu o čis-
vině ledna na inspekční té kráse tohoto zapomí-
pobyt na obnovenou Ly- naného koutu Krkonoš.
sečinskou boudu (patří KampaNula, My, co tady
Spolku na její obnovu, žijeme + další spolky do-
vede Karel Chotek) do vý- poručují lidem z centra
chodních Krkonoš. Prahy (i s dětmi) vyjet do
Běžkové trasy, stopa udr- dostupných Krkonoš. Ne
žovaná na Rýchory i na drahé pobyty, vleky, hos-
Malou Úpu - Pomezky, až půdky toto umožňují.
na Jelenku pod Sněžku, Hlaste se mailem, te-
krásnými lesy s výhledy lefonem o bližší infor-
do hor, i na tu nejvyšší. mace, již tuto zimu vy-
Všude i menší sjezdov- razte. Info zašle Lída
ky (800 metrů) pro děti Růžičková (LudmilaR
i zdatnější. Několik re- @seznam.cz, tel. 724
staurací ve starém stylu. 346 460). -kuc-

Nasˇe akce + Kulturní program + Naše tipy

Více o akcích: www.kampanula.cz a FB ● Lída Růžičková, mail: [email protected], tel.: 724 346 460

● ● POŘÁDÁME ● ● ● DOPORUČUJEME ● SVĚTA NA KAMPĚ OČIMA ŘIM-
SOLOGA), primář MUDr. Petr
● So 16. 2., 9.30 h ● Od 18. 2. (po, st, pá) Popov, AT odd. VFN (Humor +
UČENÁ TOULKA OZDRAVNÁ CVIČENÍ + Alkohol ve Středu Světa).
ZA VODNÍM PTACTVEM (I VENKU) S RELAXARTE
K VLTAVĚ Sanatoriem v tělocvičnách škol Ples na ● Neděle 31. 3.
Sraz u řeky (v Cihelné) u labutí. Karmelitská a Josefská. Po- Žofíně PLES SENIORŮ ŽOFÍN
S sebou termosky a svačinu, da- drobnější informace na adrese
lekohledy. Psy nebrat! (Na počest [email protected] ● Pá 22. 3. ● Pá 5. 4.,18 h
„Mezinárodního dne mokřadů“ PLES PRAHY 1 ZASAZENÍ STROMU
- 2. 2.) Průvodce a odborný ga- ● So 2. 3. NA ŽOFÍNĚ VŠECH SPOLKŮ
rant Jaroslav Cepák z Ornitogic- SOPMSH: MALOSTRANSKÝ Kampy Středu Světa, Kampa-
ké společnosti. Pořádá Kampa- MASOPUST! ● So 23. 3. Nuly, Dobrovolných hasičů, Mu-
Nula + LES - Vstup volný! Dopoledne strojení masek v Ma- MORAVSKÝ PLES zikantů z Kampy, KC Kampa,
lostranské besedě, pak od 13 h NA ŽOFÍNĚ MCTŽ, Klubu Šatlava, TURAS.
● HORY - LYŽE, BĚŽKY, sraz všech u Černého vola. V parku Kampa...
BOBY! ● Od rána bude ZABIJAČKA před ● Čtv 28. 3., 18 - 20 h
O zimních víkendech výjezdy do Malostranskou besedou. XI. KONFERENCE KMSSS ● Pá - so 5. - 6. 4., 14 - 20 h
východních KRKONOŠ - Lyse- V kavárně Mlýnská na Kampě. XI.HAPPE KAMPA,
činská bouda, taky na Labskou ● So 9. 3. Na téma: Vzestup Kampy a Ma- MALÁ STRANA STŘED
před Špindlem. Více info ráda MiniPles v Kavárně Čas lé Strany - Středu Světa díky SVĚTA V parku na Kampě.
dodá Lída Růžičková (tel. č.: (Míšeňská 2, vchod z náměstí) Happeningu. Eugen Brikcius
724 346 460). (Happening a Recese), Jana Výzva spolkům
● So 16. 3. Šteflíčková (kapitoly z Diplom-
DALŠÍ TOULKY: SOUKROMÝ PLES ZLATÉ ky), Petr Placák (Happe cestou Chcete, aby měl VÁŠ
Podzemím Malé Strany i Sta- PRAHY k Monarchii?), Martin Kotas SPOLEK svou akci
rého Města, chrámem sv. Víta (postřehy mladších), Dr. Julius v této rubrice? Pište
a kostelem sv. Havla s LESEM ● So 16. 3. Hůlek (CO DÁL SE STŘEDEM na adresu redakce@
(Ornitology) přírodou Prahy. HASIČSKÝ BÁL V MALO-
STRANSKÉ BESEDĚ staromestskenoviny.eu

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 9

DOJEMNÝ PŘÍBĚH Z TRAMVAJE

Petr Burgr, Nastala zvláštní chvíle hledu z okna. Těm, kteří
jeho glosa klidu, protože pan řidič, sledovali v mobilu důle-
přestože nikdo už nena- žitý stav na sociálních sí-
Někdy stačí pár sekund, stupoval, nechal svojí tích, klesla hlava do hlu-
aby člověk prožil příběh, soupravu ve stanici stát, bokého úklonu, jako by
PETR BURGR který si vloží do pamě- potřeboval se evidentně na svých bedrech nesli
Radní Prahy 1 pro kulturu, ti. Nedávno jsem stál vejít do svého časové- putnu plnou uhlí.
sport, občanskou společ- v poloprázdné tramvaji, ho tarifu, když přijel do Tramvaj stála, pán se
nost, spolky a Středisko která byla zaplněná tak, stanice o několik chvi- s berlí pomalu sunul
sociálních služeb. Je čle- že jsme byli jenom dva, lek dříve. A tak byl dán středem kolem obsaze-
nem spolku KampaNula co jsme stáli vzadu, jak čas, aby do tramvaje ných sedadel. Až trapnou
a SOPMSH. se říká u klandru, to je to nastoupil, odhaduji asi situaci nakonec z po-
místo u třetích dveří, kam sedmdesátník, který od sledního sedadla zachrá-
parkují maminky kočár- předních dveří pomalu nila cizinka. Její původ Foto: Archiv, Petr Burgr
ky, jinak místa k sezení šel tramvají. Pro sedí- bizarní pohled. Sedícím prozradili nejen šikmé
byla plně zaplněna, vě- cí jako na potvoru se při v tu chvíli naprosto oči, ale i protichřipková
www. kovým průměrem asi tak chůzi navíc opíral o ber- ztvrdla šíje, jak se ne- rouška, kterou větši-
staromestskenoviny.eu dvacet pět let. li. Něco jako operovaná mohli odtrhnout od po- nou u nás nosí turisté
kyčel, nebo tak něco. Ze z Japonska. Řeknu vám,
zadní části vozu to byl až byla to ostuda.

Tyto noviny mají i sběratelskou hodnotu
Vážená redakce, Vážená redakce, má přivezla z Prahy vaše ny a k vaší zemi a hlavně
Staroměstské noviny úchvatné noviny. Bylo k Praze mám vřelý vztah,
číslo 1, leden 2019 jsem sběratelem novin žiji dlouhodobě v Kanadě, by skvělé, kdybyste mi je jelikož jsem tu měla příte-
a ty vaš vypadají opravdu konkrétně ve Vancouveru mohly pravidleně posílat. le. Byla bych velmi ráda,
nádherně. Byl bych vel- a domů (tedy do Prahy) Díky a přeji hodně štěstí. kdybyste mi mohli poslat
mi potěšen, kdybyste mi jezdím jen velmi málo. Je aspoň výtisk ročně.
mohli poslat alespoň je- tu velká česká komunita, Jana D´Arcy
den výtisk. Žiji v Litvě. dokonce i několik hos- Machiko Kishimoto,
pod, kde vaří česká jídla. Vážená redakce, Hong Kong
Alvydas Jurka Nedávno mi jedna zná-
(Přeloženo z angličtiny) velmi se mi líbí vaše novi- (Přeloženo z angličtiny)

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

Radnice čtvrt roku poté

Uplynulo čtvrt roku od Radnice Prahy 1 oproti fotkám exstarosty
voleb, které přepsaly roky v případě potřeby občer- s modelkami, případně se
zavedené politické pořád- stvit. Dřív byla i voda jen zmíněnou mluvčí...
ky v Praze 1, a tak si už lze pro vyvolené, tedy zvole- Ustanovila se i většina
dovolit krátké hodnocení. né. komisí a hurá, po více
I když na skutečné vý- Všichni, kdo zažili „sráž- než deseti letech se chys-
sledky si budeme muset ku” s vedoucí majetkové- tá nová bytová koncepce,
ještě počkat. Nové vede- ho odboru paní Tomíč- ke které jako předsedkyně
ní radnice převzalo úřad kovou (a že jich nebylo bytové komise také hod-
v chaosu - na radní čekaly málo), se také mohou ra- lám přispět. Cíl je jasný -
vyklizené kanceláře, až na dovat, už úřad opustila. - zastavit vylidňování Pra-
kostlivce ve skříních a ty Také tisková mluvčí (ofi- hy 1 a vrátit normální ži-
budou vymetat ještě hez- ciálně celé radnice, ale vot do ulic. Že to je nereál-
ky dlouho... ve skutečnosti především né? Není, v Amsterdamu
Už dnes je jisté, že pri- pana exstarosty) vyklidi- na velké změny v přístupu
ority budou odlišné než la pole a další personální k turismu stačil jeden roz-
v letech minulých. Určitě změny lze očekávat. čilený důchodce; v Praze
to nebudou např. podzem- Řada radních informuje 1 na to máme „7 stateč-
ní garáže za stovky milio- občany o tom, co na úřa- ných“ a starostu… Podaří
nů korun, nebo podpora dě dělá přes sociální sítě - se jim to, tipnete si?
výstavby nových hotelů. - také milá a vítaná změna
Světlo světa spatří nový
rozpočet na veřejném jed-
nání zastupitelstva 6. 3.
Příjemnou změnou je čas
jednání od čtyř odpoled-
ne, aby se mohli účastnit
i občané. Věcí nevídanou
je i to, že se hosté mohou

10 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Kultura

VLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy
místního
kulturního života
Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu [email protected], nebo tel.: 777 556 578

Romaneto Václav Jaroslava Honza Přijďte na magické 80. patra mrakodrapu
nahrává cédéčko Vašák, Kretschmerová, Hájek, rituály bude zajímavá.
herec herec
Divadélko Romaneto v zimních herečka Magický víkend - Magie ži- O impotenci
měsících nahrává ve studiu vota se můžete v Muzeu al- v Ypsilonce
nové písně pro děti. Ještě le- chymistů a mágů staré Pra-
tos proběhne slavnostní křest hy, Jánský vršek 8, 2. - 3. 3. Představení Hlava Me-
dalšího autorského CD Roma- od 9 do 17 h sami zapojit do dúzy si nenechte ujít ve
neta s následnými filmovými „čarování“, nechat si vyložit Studiu Ypsilon ve Spále-
videoklipy. Těšte se! osud, posílit zdraví... né 22. 3. od 19.30 hodin.
V nejveselejší hře o impo-
Na zábradlí se těší tenci hrají: Jiří Lábus,
na diváky Jaroslava Kretschme-
rová… www.ypsilonka.cz
Navštivte např. 22., 23. 2.
a 2. 3. představení Kore- V DUPu 39
spondence W + V. V roli to žije
Wericha se objeví Jiří
Vyorálek a Voskovce hra- Divadla X10 můžete vidět
je Václav Vašák. Nebo hrát také v inspirativním
přijďte 16. 3. na Požitkáře, prostoru DUP 39 v Char-
ve kterých hrají Dita Kap- vátově 39. Např. se těšte
lanová, Honza Hájek... 15. 2. a 12. 3. na Pod kont-
rolou a 7. 3. na představe-
V Rock Café ní Médeia.
to žije
Staňte se
Koncert kapely Sto zvířat mecenášem ND
si nenechte ujít 28. 3. od
20.30 h. A 27. 3. v 19.30 Máte chuť pomoci Národ-
přijďte na NYMFAY nímu divadlu? Staňte se
Divadla Puls, cesta do jeho mecenášem.

K Kulturní nástěnka Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123
ÚNOR - BŘEZEN
Program (výběr) Robert Vano:
Koncert - Čt 28. 2. v 20.30 h - STO MEMORIES
ZVÍŘAT - Rock Café, Národní 20 - Ka- BŘEZEN
pela pokračuje v klubovém tažení s ELE- Výstava do 17. 3.
PHANTOUR, což je program sestavený 4. 3., 20.30 h
z 30 největších zvířecích hitovek. Vlasta Redl a Tichá parta TNI Pá š
5. 3., 20.30 h
Ezoterika - 2. - 3. 3. - INTERAKTIV- Pocta Zuzaně Navarové
NÍ MAGICKÝ VÍKEND - MAGIE ŽI- 6. 3., 20.30 h
VOTA - Muzeum alchymistů a mágů sta- Barbora Mochowá &
ré Prahy, Jánský vršek 8 - Magie v praxi Unique Quartet
- rituály, přednášky, prodej pomůcek. 13. 3., 20.30 h
Hudba Praha Band
Akce - So 2. 3. - MALOSTRANSKÉ 16. 3., 19 h
MASOPUSTNÍ VESELÍ - Sraz ma- Hasičský bál
sek U Černého vola ve 13 h - Průvod jde 17. 3., 20.30 h
dolů Nerudovkou až na nám. Na Kampě. Tomáš Kočko a orchestr
Zastávky - hospůdky. Pořádá SOPMSH. 20. 3., 20.30 h
Xavier Baumaxa
Divadlo - So 9. 3. ve 20 h - STAŘEC 27. a 28. 3., 20.30 h F otografické vzpo- něco nového a upoutat
A MOŘE - Divadlo Viola, Národní třída Jananas mínky Roberta její pozornost na sním-
7 - Jiří Somr a Marek Holý v režii Lídy 31. 3., 20.30 h Vana mají výji- ky focené Polaroidem,
Engelové. Herecký koncert. Nenechte si Václav Koubek mečný charakter. Svou který fotograf s oblibou
ujít dílo Hemingwaye. premiéru zažily při pří- používal v období 70.
DIVADLO ležitosti uvedení knižní a 80. let. „Jsem rád,
Galasovy Výstava - Do 14. 3. - FOTOGRAFIE: DĚTEM publikace MEMORIES že cyklus MEMORIES
cyklojízdy GALASOVY CYKLOJÍZDY - Kavárna před dvěma lety v Praze. můžu představit také
Bajkazyl, Československé armády 41, Hra- Každou neděli Výstava tenkrát poprvé v nádherných prosto-
dec Králové - První cyklistická výstava Vládi od 15 h hrajeme představila barevnou rách Malostranské gale-
Galase. www.galasovycyklojizdy.cz v TRICK BARU tvář autorovy tvorby, rie,“ zve na výstavu, která
pohádku pro děti. která je pro jeho rukopis je uspořádána při příleži-
Bál - So 16. 3. od 19 h - HASIČSKÝ BÁL netradiční. Záměrem tosti umělcových 70. na-
- Malostranská beseda, Malostr. n. 21 bylo veřejnosti přinést rozenin, Robert Vano.
- Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pra-
ha 1. Hraje: Bonus Orchestr. Každá vstu-
penka slosována v tombole, zábava!

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 11

Franz Kafka: Proměna (28.)

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL:
Řehoř - brouk dobře zná souvislosti

Řehoř volá sestru o pomoc Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147
zabráni do okamžitých
Foto: Archiv SNRodiče to vše tak dobře starostí, že ztrácejí veš- SÍLA ČINU. JAN PALACH A JAN ZAJÍC
nechápou; nabyli za ta kerou prozíravost. Řehoř V UMĚNÍ V LETECH 1969 - 1989
dlouhá léta přesvědčení, však tu prozíravost má.
že Řehoř je v obchodě Prokuristu je třeba zadr- Do 24. 3. 2019
zaopatřen na celý život, žet, upokojit, přesvědčit Výstava navazuje na projekt Anatomie skoku do
a mimoto jsou teď natolik a nakonec získat; vždyť prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Česko-
na tom závisí budoucnost slovensku, výstava realizovaná v Západočeské
Franz Kafka Řehořova i celé rodiny! galerii v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa.
(1883 - 1924) Kdyby tu tak byla sestra! Kurátorka: Helena Musilová.
Genius tajemna
s břitkým smys- Pokračování příště
lem pro humor

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Koutek pro chytré hlavy VITÁLNÍ KOLAPS Jiřího Valenty. Předsta- kovanou geometrií.
Do 24. 3. 2019 veny zejména bílé ob- VLADIMÍR
Poznáte, jářku, Oba autoři, Ivan Pinkava razy, v nichž se uplatňu- KOPECKÝ:
a Vojtěch Míča, patří ke je jednoduchá tvarová STŘET BAREV
?KDE TO JE zlomové generaci, kte- symbolika a důležitým Do 2. 6. 2019
rá si zažila poslední fázi výrazovým prostředkem Výstava skláře a malíře
Otázka: Obchodní dům Kot- totality, její pád a euforii je světlo. Kurátorka: Ilo- představuje kolekci děl
va byl otevřen v roce 1975. ze znovunabyté svobo- na Víchová. z posledních dvou let. Ku-
Víte, proč se jmenuje Kotva? dy. To přispělo u obou VLADISLAV rátorka: Helena Musilová.
Nápověda: Více napoví dům, k citlivému vztahu k otáz- MIRVALD PRAHA BYLA
který stojí hned vedle. ce svobody a s ní spoje- Do 10. 3. 2019 KRÁSNĚJŠÍ NEŽ
né kulturní identity. Kurá- Autor pracoval v Lou- ŘÍM
Foto: Martin Cibulka Vyluštění hádanky minulého tor: Petr Vaňous. nech v kontaktu s přáteli Do 12. 5. 2019
čísla: Na snímku je kostel sv. JIŘÍ VALENTA: Zdeňkem Sýkorou a Ka- Angelo Maria Ripellino
Jakuba. Správně: Klára Kočová, DECH IKON, ŘEČ milem Linhartem. Analy- Storia Della Poesia Ceca
Jana Hrznánová, Jiří Juřena MEDITACE zoval způsob, jakým zrak sCPoorunočtlaeínsménpéočraensJekeéaštp-ěoDleínězějiiejnš.íy
Do 7. 4. 2019 a mysl zpracovávají vizu-
Dávejte úkoly ostatním! Adresa: Duchovní aspekty tvorby ální informaci, zprostřed-
[email protected]
www.museumkampa.cz

inzerce

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

Červený Hrádek ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ
a Jirkov - město
● Úterý, 26. 2., 8 h POUZE OSOBNĚ PŘES PODATELNU Úřad MČ Praha 1,
Na tento výlet se přihlašuje Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. tele-
od pátku 25. 1. Přihlášky fonicky: 221 097 280, 221 097 300.
osobně přes podatelnu
ÚMČ Praha 1. Odjezd au- Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior
tobusu od hotelu Intercon- může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřed-
tinental v Pařížské 30. nostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří po-
sledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.
Sklárna Bohemia
Poděbrady V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška
a Libice n. Cidlinou - umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva posled-
- památník ní výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od
● Čtvrtek, 7. 3., 8 h prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chce-
Na tento březnový výlet me vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si mož-
se přihlašuje od čtvrtka nost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval
14. 2. Přihlášky osobně výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.
přes podatelnu.
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
Ploskovice - zámek (tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.
a Litoměřice - město.
● Čtvrtek, 21. 3., 8 h V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě
Na tento výlet se přihlašu- změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefo-
je od úterý 26. 2. Přihlášky nicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe
osobně přes podatelnu mobilní telefon.
ÚMČ Praha 1. Odjezd au-
tobusu od hotelu Intercon- Děkujeme za laskavou podporu
tinental v Pařížské 30. radnice MČ Prahy 1

a radnímu Petrovi Burgrovi


Click to View FlipBook Version