The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2021-12-18 04:14:46

Staroměstské noviny prosinec 2021

SN12web

StaromestskeVeselévánoce
Noviny, které si píší čtenáři sami 10 000 Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
výtisků
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Cˇís. 12/rocˇ. XII NovinyRodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci. 30 Kcˇ
15. prosinec 2021 ®
Jako dobrovolnou platbu
Nejlepší noviny za tyto noviny pošlete SMS
ve městě a okolí
SN TRICET
902 11 30na tel.

cˇíslo

[email protected] telefon: 777 556 578 www.staromestskenoviny.eu

Štědrý večer Místní
podniky
rady Vacátka
utajená
dcera Kapitán Korda Foto: Roman Korda

JaroslAlena ava Na stop eˇ
Marvana
Krásná Nina
Sympatická slečna Nina

z restaurace Tobruk,
Lodecká 3, Praha 1 - Nové

Město, nabízí zdravý
zázvorový čaj.

Vánoční burleska
Ondry Höppnera

příMběíshtyní Jaroslav Marvan 120výročí Str. 6 Foto: Monika Höppner
jako nedostižný let Podrobnosti str. 6 - 7
rada Vacátko Linka
pomoci
inzerce občanům

petr Hejma podporuje Endoskopická 724 021 789
224 948 465
léčba syndromu

místní živnostníky Nejen na karpálního tunelu
straně 5
● moderní řešení
● spolehlivé výsledky MUDr. Oldřich Šoula
● krátká doba rekonvalescence neurochirurg

PAUSETERIA E-mail: [email protected], tel.: 604 226 996

www.neuroendo.cz

U Radnice 4, Staré Město Hledám www.vojanovysady.cz
Brigádu Tel.: 602 200 249,
Petr Hejma, starosta Prahy 1: 257 531 839
„Je to místní poctivá živnost, Nabízím nošení firemní
korespondence na poštu,
která si zaslouží naši podporu.“ státní úřady a jiné firmy na

Malé Straně.

Volejte, prosím, do redakce,
tel.: 777 55 65 78

2 telefon redakce: 777 556 578 [email protected] Zpravy

Gurmánův PŘÍBĚH VÁNOČNÍHO REDAKČNÍ FOTO
koutek STROMU ZE PLAKETU DAR

Sekaná STAROMĚSTSKÉHO Sympatický redakční fotograf Míra Lédl do-
s bramborem NÁMĚSTÍ
a okurkou
Krásný vánoční strom Další krásné vánoční stal nádherné ocenění: plaketu od Českého
89 Kč se rozsvítil na Staro- stromy najdete třeba na
městském náměstí. Vě- Betlémské i Petrském červeného kříže Donum sanguinis - donum
Hostinec novali ho Praze manželé náměstí a na náměstí
U Rotundy Kozderkovi, na jejichž Na Kampě. vitae, Dar krve - dar života za 250 odbě-
Karolíny Světlé 17 pozemku v Dolní Černé
Studnici na Jablonecku Vánoční strom rů krve a krevních destiček. Gratulujeme!
Jednou větou... rostl. K zemi by přitom je pěkně ozdoben
šel tak jako tak, proto- „Míro, gratulujeme a krevní transfuze na Foto: Archiv
Monika že ohrožoval sousední k ocenění za 250 od- Karlově náměstí, kde
Höppner nemovitosti. Smrk je běrů!“ jsem se zaregistroval…“
vysoký 22 metrů. „Vy- „Děkuji. Ještě upřes- „Jak vnímáš to oce-
Redakce bírali jsme z 35 stromů, ním, že odběrů mám nění?“
Staroměstských tenhle vyhrál díky své- dohromady už 301.“ „Ocenění si velice vá-
novin mu tvaru a bohatému „Tak to je nesku- žím, neboť, jak bylo
ovětvení, ale dlouho tečné číslo. Jak tě řečeno zástupcem Čes-
Věta, kterou jsem zaslechla: jsem se zdráhal, než vůbec napadlo za- kého červeného kříže,
jsme dali palec na to, čít darovat krev? za každé čtyři odběry
Když mlčim, tak že absolvujeme takhle A pak i destičky? jsem zachránil jeden
to znamená, že náročnou operaci i po Jak ten tvůj daro- lidský život. Předá-
té logistické stránce, vací příběh začal?“ vání cen bylo na Ma-
„jsem nemocnej, nakonec i přes svoji ná- „Musím se přiznat, že lostranském náměstí
ročnou polohu prostě za nápad být dárcem v Kaiserštejnském palá-
mrtvej, nebo jim zvítězil,” řekl předseda může reklama, která se ci. Po udělování plaket
představenstva Tech- vysílala v roce 1993, na se pokračovalo rautem
Slyšeno: V restauraci nologie hlavního města Plzeňský registr dár- v prostorách paláce.“
Prahy Tomáš Jílek. ců kostní dřeně. Byla „A jak ses dostal
Pocˇasí velmi dojemná a hned k fotografování?“
druhý den jsem šel do „Ve čtyřech letech
1°C Ústavu hematologie jsem fotil na prastarý

prosinec Anketa Staroměstských novin inzerce
Komu v prosinci usteleš,
toho na jaře možná najdeš Co nejradši jíte na
štědrovečerní večeři?
Posílejte
nám své tipy!

redakce@
staromestske-

noviny.eu

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,

tedy ZDE

Vltava Roman Petr Hana www.vojanovysady.cz
Korda Skála Francová Tel.: 602 200 249,
Staré Principál Diva- Orlojník Staro- 257 531 839
město délka Romaneto městského orloje HaFstudio,
varhanice Redakce těchto novin děkuje
9 037 obyvatel „Jakoukoliv „Přece smaženého Městské části Praha 1
sváteční kapra. Musím „Odjakživa za grantovou podporu
Důležité a dodnes
telefony štedrovečerní se ale přiznat, že jedině řízek
večeři...“ jinak ryby moc a bramborový
Policie:...............................158
Záchranka: .......................155 nejím.“ salát.“
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112 MRoamrtiann Anna Marie Radim
Redakce Staroměstských KFaolrádřa Höppnerová (12) Fiala
novin:...................777 556 578 PriRnceižpiásléDr, iva- Doktor
Městská policie...224 482 222 ddraémlkaatRurogm, kalnaeutno Mluvčí mladé z Ordinace
Státní policie:......974 851 730 „Ze všeho generace „Čili: Ustálené
nejradši mám menu. Rybí vývar,
Pište si tyto bramborový „Třeba řízek. Já carská vejce,
noviny sami! salát, jím ho to jídlo stejně variace ryb
celý rok.“ nevnímám, jak se a salátů…“
[email protected] těším na dárky!“

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 3

OTOGRAF MÍRA LÉDL DOSTAL Dívkazestr.3
DAR KRVE - DAR ŽIVOTA

Bouřlivý
rok

1921

Plaketa štěmístní Mistryně ve Foto: Youtube
za 250 odběrů vyměňování papíru
Šťastný Míra Lédl
fotoaparát Exakta, ještě s cenou Nedostižná Květa dokázala
s dírkovou clonou. vyměnit papír dřív, než písař
A mou profesí se stalo
fotografování náhodou, dosedl za psací stroj.
jako skoro vše v mém ži-
votě.“ Malý oznamovatel
„Na co se těšíš?“
„Těším se na Vánoce, na staroměstské noviny:
Vídeň, kde bych chtěl na- jednička v místní inzerci
vštívit výstavu Mognilia-
niho a na to, až se, Moni, Staroměstské noviny jsou největší
spolu potkáme.“ noviny na Starém Městě. Vycházejí
„Děkujeme za roz- měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
hovor a za to, že pro Jdou do všech místních schránek, mají
naše noviny věrně přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca
roky fotíš!“ 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

kupte si Žertovnou knihu básní
Ondřeje Höppnera

Včetně nepřekonatelné:
umřela mi ponožka

Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

Za čas i druhou
našel jsem tuhou...

Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

K mání v ateliéru
pavla & olga, tržiště 6

nebo volejte monika 777 556 578

4 telefon redakce: 777 556 578 [email protected] Tema

Co nového v redakci

Redakce potkala

ČETSŘKIÝNCEHDOKSUTCIHŽANŘÉEVKÁPNAONČÍNÍvcentruPrahykozu

Foto: Petr Kuča ZKUSTE UVAŘIT CHUTNOU ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘ

Legenda českých kuchařek M. celé vejce v žejdlíku ho pozorně na mísu vy-
D. Rettigová (1785 - 1845) má re- smetany a houbovec ndej, aby se nerozpadl,
Redakce s kozou ceptů plné hrnce. Z těch vánoč- ní polej. Smetana ale a tu omáčku proceď
Rohatkou ních vybíráme pro naše čtenáře nesmí přes něj přesa- a podlej ho.
tři nejlepší. Přejeme dobrou chuť. hovat, sice by se roz-
Velmi krásný zážitek zažila re- blebtal. Smetana se též Ze života
dakce novin, jmenovitě Monika 1 Bílá rybí mísy, tu polívku proce- trochu osolit musí. Dobromily
Höppner s nejmladší členkou polívka zenou zakloktej něko- ● Poklade se kouštín-
redakce Aničkou, při procházce lika žloutky a vlej na tu ky másla a v troubě Paní Dobromila měla
centrem Prahy. „Potkaly jsme ● Dej několik kousků roz- rosolinu na mísu. hezky vypect se nechá. despotickou matku, která
kozu Rohatku. A seznámily ličných ryb na rendlík, ji donutila spálit první
jsme se s ní. Její majitel Petr 2nech je s celerem dusit. Houbovec 3 Kapr s kyselou a jedinou panenku. Do-
Kuča nám dokonce říkal, že se zemčaty smetanou bromila se seznámila
si jeho kozy můžou lidi půjčit Pak na to vlej vody a nech s budoucím manželem
v Praze na procházku,“ zavzpo- to vařit. Janem Aloisem Sudip-
mínala na nečekaný zážitek ● Zatím vezmi asi půl ● Pokrájej drobně mla- ● Trhni a oškrabej ravem Rettigem v jednom
Anička. Během povídání s pa- žejdlíku chladné, čis- dinké hříbky, nech je kapra, polož vespod na pražském hotelu. Ano si
nem Petrem koza Rohatka Mo- té rybí polívky, vraz do na másle se zelenou pekáč několik tříštěk, řekli 31. ledna 1808. Po
nice snědla nenápadně kus pa- ní čtyři celá vejce a dva petruželí a trochu pepře pak kapra na ně, aby boku manžela spisovatele
pírové tašky. Redakce se těší žloutky, rozkloktej to, dusit, osol je. Uvař malé nepřilehl, dej máslo a buditele se Dobromila
na další setkání s kozou. Infor- zavaž hrnéček špagá- zemčata napolovic, po- pod něj. záhy stala vlastenkou.
mace o půjčení koz najdete na: tem, pověs do vařící vody krájej je na lístky. Vy- ● V troubě podlívej Psala kuchařky, romány
www.koza.unas.cz. a nech hodinu vařit. maž mísu máslem, dej pak pořád kyselou a divadelní hry. Měli tři
● Pak vybírej se lžičkou na to zemčata a hříbky. smetanou a nech ho dcery, nejmladší byla
jako malé knedlíčky do ● Nyní rozkloktej dvě dočerstva upect a pak slavnou zpěvačkou.

dotisk

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

FRANTIŠEK KUPKA František Kupka,
Stálá expozice Studie opice
Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.

JIŘÍ KOLÁŘ: tického přístupu k vlastní práce, v nichž je barevnost
SLOVNÍK METOD práci. Umělec v ní v abe- naopak hlavním tvůrčím
do 27. 2. cedním pořádku předsta- prostředkem. Kolekce je
Výstava představuje vuje 110 různých metod doplněna sérií váz a skle-
výběr ze sbírky muzea tvorby koláží. něných objektů, které pře-
a z firemní kolekce Praž- VLADIMÍR KOPECKÝ: vádějí Kopeckého malířský
ské plynárenské. K vidění rukopis do prostoru.
je více než 160 umělco- GLORIA
vých koláží, objektů a tex- do 27. 2. online akce
tilních prací, které nabízejí Vladimír Kopecký půso- Připravili jsme pro vás
průřez více než padesáti bí jako aktivní výtvarník: ON-LINE AKCE! Vše na-
lety jeho tvorby. Název malíř, sochař, sklář, autor jdete na fb, instagramu
výstavy Slovník metod instalací. Výstava předsta- a webu muzea.
odkazuje ke stejnojmenné vuje jeho obrazy vzniklé ● Kódy a krajiny 2
knize Jiřího Koláře, která v posledních několika le- ● Sběratelka umění
poprvé vyšla ve Francii tech, instalačně rozdělené Meda Mládková
právě před třiceti lety. Kni- na díla s potlačenou barev- ● Variabilní vánoční oz-
ha je svědectvím Kolářovy ností, v nichž dominuje vý- doby - předvánoční vý-
systematičnosti a analy- razné autorské gesto, a na tvarná dílna

www.museumkampa.cz ● [email protected]

Tema telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 5

VÁNOČNÍ RECEPTY KRÁLOVNY černá
kronika

ANÍ DOBROMILY RETTIGOVÉ

VEČEŘI PODLE VYHLÁŠENÉ KUCHAŘKY DOBROMILY Jana Altmannová
Ve věku 77 let zemřela 30.
Slovníček 10. herečka, loutkoherečka,
dabérka a pedagožka Jana
Žejdlík = 0, 48 l Altmannová. Vystudovala
Kuthánek = kastrol DAMU. V letech 1968 - 1969
Zemčata = brambory působila v Essenu v lout-
Trhni = vykuchej kovém divadle Hohnstei-
ner Puppenspieler, poté do
Tříštěky = špejle roku 1972 na Vyšší sociální
pedagogické škole učila di-
Žertovná koláž: Ondřej HöppnerJakub Sluka je velkým Aukci aukcí založili roku vadlo. Účinkovala v Divadle
Foto: Jaroslav Tatekznalcem umění2020 Jakub Sluka, MichalSpejbla a Hurvínka. Praco-
Bulín a Martin Bulín vala v Ústředním loutko-
vém divadle v Praze. Dále
inzerce spolupracovala s loutkový-
mi divadly v Německu a na
Slovensku jako režisérka.
Pořádala kurzy sebepre-
zentace a rétoriky. Od roku
1982 vyučovala jevištní
mluvu na DAMU a půso-
bila i na katedře alternativ-
ního a loutkového divadla.
Hrála např. ve filmu Dívka
s mušlí. Čest její památce.

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PAUSETERIA
U Radnice 4, Staré Město

Moderní, a přitom na duo - jak říká - plné entuzi- Mléko i další suroviny Martin Hofman, Jana žpiovdnmpoíossrttnnuííjkemy e
vynikajících tradicích asmu a inovátorství. Vyni- nakupují od drobných Pacherová, Mirzomukhammad
stojící kavárna Pau- kající kuchaři a cukrářka si lokálních dodavatelů. Mukhiddinov, Kristýna Vinšová, PesttrarHoesjtmaa,
seteria přivítá každé- vše vyrábějí sami - od tra- Zvláštní kapitolou je káva Martina Ságlová,Tomáš Ságl
ho, kdo si chce při pro- dičních bábovek a koláčů dodávaná z Brna od pra-
cházce nebo naopak přes domácí sirupy až po žiče roku, který je podle
při celodenním shonu speciální dorty s řadou vrs- slov Kristýny a Martina
udělat pauzu. Potěší ale tev. Pochutnat si ale může- „stejný blázen do techno-
určitě i ty z nás, kteří kro- te i na krémových vejcích, logií ve výrobě jako my“.
mě klidu na duši touží po kusu chleba servírovaného Espresso v Pauseterii tak
vynikající kávě a kuchyni. s nečekanými dobrotami, melou na dvou mlýnkách
„Jsme moderní kavárna na bramborách s tvarohem Mythos One, filtrované
odrážející tempo dnešního a podmáslím anebo české kávy pak nejdříve pro-
života i klid osvědčených misce, v níž nechybějí bů- cházejí mlýnkem Mahl-
tradic,“ popisuje majitel ček, houby, kvašák anebo könig Tanzania.
útulného podniku a vel- vejmrda. Zajděte si pro klid na duši!
korysý podporovatel řady
charitativních projektů PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), Pauseteria Pastva pro oči
Tomáš Ságl, a představuje starosta MČ Prahy 1: „Jsem moc rád, že se nám zvenčí i chuťové pohárky
nám Kristýnu a Martina, Pauseteria vrátila a držím Tomáši Ságlovi palce!“

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: [email protected]

6 telefon redakce: 777 556 578 [email protected] Tema

Vzpomínka Jaké dárky dal
na Ondřeje
Höppnera Když se Alena narodil

Ondřej Höppner Když natáčel Jaroslav Jaroslav 120výročí
(11. 10. 1965 - 19. 3. 2021) a ušanka Marvan (11. 12. 1901 - 21. Marvan let
5. 1974, Praha) svůj po- s dcerou
Foto: Monika Höppner slední film Štědrý večer Alenou manželka
pana rady Vacátka, bylo Marie Marvanová,
Redakce Nákup jeho dceři Aleně 11 let. Milenka celoživotní partnerka
o Vánocích 2020 stromku Její matkou byla herečka Matkou malé Aleny byla Jaroslava Marvana
Národního divadla Alena všechno zdědila Marvano-
o Vánoční burleska Jančaříková. Marvano- Alena Jančaříková, va manželka. Bylo pode-
vou milenkou byla asi pět herečka Národního divadla zření, že paní Marvanová
Tak tohle je vyloženě a měsíc, jako by náhodou let. Herec byl v tu dobu Zanechal po sobě na tu závěť zničila.
katastrofický scénář: v úplňku, je příslibem už dávno ženatý. Když dobu obrovské dědictví. Alena Marvanová se pro-
Osamělý muž, kterého a metaforou toho, jaké Jančaříková otěhotněla, Byt ve vile, auto, chatu a ho- vdala, dnes se jmenuje
drží nad vodou jen na- to je, když se rány zacelí chodila za ní Marvanova tovost. V přepočtu na dneš- Poleníková a učí v Plzni
děje, že tyhle Vánoce a vše je opět dokonalé. žena Marie, ať si dítě ne- ní hodnotu peněz to mohlo angličtinu.
nebudou jeho poslední, Na náplavce muž uklouz- chá vzít. Dokonce ji prý být odhadem přes 10 mili-
bere z hrobu vany do ne. Poslední, co vidí, než napadla deštníkem. onů korun.
náručí svého vánoční- navždy zmizí pod hladi- Alena měla příjmení po Závěť se nikdy nenašla, tak
ho kapra a odnáší ho nou, je jeho kapr, lapající otci, jmenovala se Mar-
k řece Vltavě. Hvězdy na po dechu na břehu pod vanová.
nebi soupeří svým jasem šumícími topoly. Aleně nebyl ani rok, když
s plynovými lampami našli její matku mrtvou
Ondřej Höppner v jejím bytě. Příčina smr-
ti je dodnes obestřena
záhadou.
Marvan nikdy neměl v ú-
myslu svou ženu opus-
tit a také to neudělal. Se
svou dcerou se však pra-
videlně vídal.
Alena vyrůstala v Plzni
u příbuzných. Marvan za
ní jezdil dvakrát měsíč-
ně. Platil alimenty tisíc
korun.
Marvan dárky moc dávat
neuměl, proto ho musely
teta s babičkou Aleny na-
směrovat. Bylo to jízdní
kolo, magnetofon ale ta-
ké knihy.
Nejčastěji nosil Marvan
dceři knihy ze své kni-
hovny, které mu pak ale
vždy musela vrátit.
U otce v Praze byla malá
Alena jen málo. Když
umřel, bylo jí třináct.

inzerce

Hledám Redakce těchto novin děkuje Unikátní kreslený malostranský
Brigádu Městské části Praha 1 kalendář na rok 2022
za grantovou podporu již v prodeji!

Nabízím nošení firemní www.vojanovysady.cz Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz
korespondence na poštu, Tel.: 602 200 249,
státní úřady a jiné firmy 257 531 839

na Malé Straně.

Volejte, prosím, do redakce,
tel.: 777 55 65 78

Tema telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 7

Kalendárium

l Marvan své dceři StaréhoMeˇsta
prosinec

a, bylo ženatému herci 60 let

Libuše Jan
Geprtová Kotěra
herečka architekt

Marie Fan
Rosůlková Vavřincová
herečka spisovatelka

● Fan Vavřincová
*17. 11. 1917 Praha
†16. 12. 2012 Praha
Spisovatelka, autorka
scénářů např. Eva
tropí hlouposti, Taková
normální rodinka, Hotel
Modrá hvězda.

● Marie Rosůlková
*17. 12. 1901 Plzeň
†15. 5. 1993 Praha
Herečka. Na jevišti hrála
do 91 let. Nejznámější
role: babička v seriálu
Taková normální
rodinka.

Rada Vacátko (Marvan) ● Jan Kotěra
přemlouvá kasaře Nováka (Brodský) *18. 12. 1871 Brno
†17. 4. 1923 Praha
Štědrý večer pana rady Vacátka Architekt, návrhář
nábytku. Je autorem
například pracovny
primátora na Staro-
městské radnici.

Byla to poslední filmová role vyni- a to třeba i jen paklíčem. A tak rada postupně vyjde najevo, že se pan Foto: Archiv ● Libuše Geprtová
kajícího herce Jaroslava Marvana. Vacátko pro jistotu navštíví kasa- rada Vacátko nemýlil. *21. 12. 1941 Kolín
Film Štědrý večer pana rady Va- ře Nováka, který je v podmínce Autorem nádherného scénáře je †18. 11. 2005 Praha
cátka měl premiéru v roce 1972. a další rozsudek by tvrdě dolehl Jiří Marek, který mistrně napsal Herečka. Její nejslav-
Příběh je tak krásný, že ho rádi i na jeho malého chlapce... všechny díly seriálu Hříšní lidé nější rolí je Viktorka ve
připomeneme: Rada Vacátko tuší, že se Novák města pražského. filmu Babička (1974).
Je Štědrý den roku 1928. Pan chystá do akce, a ví, že až by ho Pro Jaroslava Marvana je tento Hrála dlouhá léta
rada zná kasařskou pověru, kte- chytili, šel by jeho kluk do sirot- takřka zapomenutý televizní film, v Divadle Na zábradlí,
rá praví, že v tento den se dají čince. Kasař Novák samozřejmě který byl vrcholem seriálu Hříšní později v novém Divadle
všechny pokladny světa otevřít zapírá, že se chystal loupit, ale lidé města pražského, životní rolí. Bez zábradlí.

zde může Pivní reforma (3/3) Staroměstské noviny k poctě
být váš Humoristickým listům (1921)
inzerát!
Číslo sedmé, bývalý pařič z jatek, pil a pil... Nový vtip příště
volejte ihned A když se k ránu vyvalil z hospody, pobručoval si spokojeně
„Tak a teď si pijte, máte-li co. To máte za tu loňskou oposici...“
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

8 telefon redakce: 777 556 578 r[email protected] Charita

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a Novoměstských novin.

KAMPANULA PODPORUJE MÍSTNÍ ŽIVOT.
AKCE V ŠATLAVĚ A GALERII POD PETŘÍNEM
13. 9. proběhla v Šatlavě duchu. Hudební dopro- čí válka. Bude následovat vy pana starosty: „Zde je cůrkové, známé malo-
vernisáž výtvarnice vod obstarali Pepa Ko- i další pokračování Toul- ten správný prostor pro stranské astroložky. Text: Richard Händl a Zdenka Zemanová
Míly Nievaldové, kde cůrek a Radek Anděl ky o českých mýtech opět načerpání pozitivní ži- Pan Jiří Kučera před-
byly vystaveny nejen její (Pražský hradčanský or- v Šatlavě dne 2. 12. votní energie.“ stavil fotografie z tou-
obrazy, ale i fotografie chestr). Úvodní slovo měl Znovu se otevřela pod Své unikátní zlaté a stří- lek srdcem Prahy, jehož
z její sklářské tvorby za- Richard Händl. Petřínem GALERIE brné šperky představila optikou jsou zachyceny
chycené objektivem Ga- Pochvala: na vernisážích U LANOVÉ DRÁHY - Olga Vondráková, kte- romantické stopy krá-
briela Urbánka. Vernisáž se zúčastnili v prvním GULD 10. 11. vernisá- rá metodou galvanoplas- lovského města; výběr je
byla hojně navštívena případě 1. místostarosta ží tří autorů. tiky, jenž autorsky vyvi- obsahem kalendáře pro
a zahrála na ní na piano Prahy 1 Petr Burgr a ve Slavnostního otevření byl nula, zpracovává plody rok 2022. Souborné dílo
Pavla Schönová. Úvodní druhém přímo starosta přítomen starosta MČ přírody. Obdivovat tak si můžete prohlédnout
slovo měl Richard Händl. Prahy 1 Petr Hejma. Prahy 1, pan Petr Hejma. můžete stříbrné jmelí, či v autorské publikaci Fo-
Výstava trvala měsíc. Dále v Šatlavě 11. 11. Kurátor a provozovatel zlaté oříšky… tografie v časech pravdy.
Další vernisáž v Šatlavě se byla uskutečněna Toul- galerie pan Marcell Va- Pozitivní energií naplni-
uskutečnila 16. 11. Hlav- ka vsedě pořádaná llas představil autory, ly celý prostor skleněné Olga Vondráková
ním aktérem byla výtvar- KampaNulou. Přednáš- získávající inspiraci ke své mandalové obrazy, je-
nice Karin Konrádová ku s názvem České mýty tvorbě v přírodě a jejichž jichž záři umocňují do
se svými snovými abs- a legendy měl Richard díla naplnila všechny pří- alchymistické geometrie
traktními obrazy. Vše se Händl. Z mýtů si vybral tomné optimismem. Slo- vložené pravé drahokamy
neslo ve velmi pozitivním téma Přemysl Oráč a Dív- od paní Dagmar Ko-

NNaasˇsˇeeaakkccee K a m p a N u l a, Galerie Lapidárium
a Ordinace P L Dr. J. Kučery zvou na
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: L[email protected] STAROMĚSTSKÁ SETKÁVÁNÍ

Pořádáme + divadlo + Slovácký v Galerii Lapidárium v Rámové uličce
a spolupořádáme krůžek, Kampa u Karlova
● TOULKA TAROTEM mostu 15. 12. 2021 - 15. 1. 2022
s TAROT KLUBem 015 - ● 2. 1. 17 h Rybova
Dr. J. Hůlek: 737 142 294, mše v Lapidáriu VÝSTAVA VÁNOČNÍ SEN FORTUNY
1x měsíčně ● 8. 1. 11 h NOVOROČ-
● VYCHÁZKY pro rodiče NÍ VÝLET VLAKEM Fotografie: Jiří Kučera, obrazy, šperky: Dagmar
s dětmi Malou Stranou (TURAS). Posázaví.
s P. Dvořáčkovou: www. J. Kučera. Kocůrková, Jana Kremanová, Kristina
prahahrave.cz, tel. 731 Doporučujeme Küblbeckova, Zuzana Wilczková
802 799 ● Každý týden NAUČNÁ
● 15. 12. - 15. 1. Vý- STEZKA PETŘÍNEM, ----------------------
stava VÁNOČNÍ SEN odpol. pro školy i rodiny.
FORTUNY v Lapidáriu Petrinskainiciativa@gmail. Neděle 19. 12. 17 h Komentovaná prohlídka
Rámová, Fotografie: J. com, mob. 773 247 227 výstavy SEN FORTUNY - Kristina Küblbecková
Kučera, obrazy a šperky: ● BASKET TURAS
D. Kocůrková, K. Kublbec- stř. 19 - 20 h v Gymn. (UČENÁ TOULKA PODZEMÍM STARÉHO MĚSTA,
kova, J. Kremanová, Z. Josefská. J. Svátek: 605 Pro karanténu odložena - až po Novém roce!!!
Wilczková 131 136 Info: [email protected])!
● Neděle 19. 12. 17 h ● Relaxarte Sanato-
Komentovaná prohlídka rium cvičení. V Gymn. Neděle 2. 1. 2022 v 17 h Rybova mše na
výstavy SEN FORTUNY Josefská středy 18 - 20 h výstavě SEN FORTUNY...
- Kristina Küblbecková protažení, pátky 18 - 20 h
(UČENÁ TOULKA dynamická meditace
PODZEMÍM STARÉHO a prvky tai-chi… ZŠ
MĚSTA, Pro karanténu Karmelitská pondělky
odložena - až po Novém 18.30 - 20.30 h dynamické
roce!!! Info: jirkucka@ cvičení.
centrum.cz)! www.relaxartecentrum.eu
● 24. 12. 14.30 h Koledy ● Čtvrtky 17.30 h AR-
pod Karl. m. - HaFstudio GENTINSKÉ TANGO
i Muzikanti z Kampy Újezd 26, info Háta Hlava-
u řeky tá: 723 643 875. Přijďte si
● 26. 12. 14 h Sva- zatančit.
toŠtěpánská koleda

KampaNula pořádá benefiční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola,
Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků a zachování genia loci Prahy 1.

Nazory telefon inzerce: 777 556 578 i[email protected] 9

Komentáˇre, básneˇ, glosy, postřehy
Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: [email protected]

O čase ježků, kluzišť Poděkování
a skutečných zim v Praze za tyto noviny
My, co už něco pamatu- Dnes jsme rádi, když se
Glosa dne jeme, každoročně pro- Klouzá se celá rodina někde spustí agregáty, in- www. Foto: Archiv
žíváme v zimních mě- nadští hokejisté a jeden stalují speciální ledové plo- staromestskenoviny.eu
Petr Burgr sících zvláštní jev. Na z nich byl opravdu veliký chy a vše se marketingově
jedné straně hudrujeme, že rváč. Nevím, jak se to psa- a obchodně dobře podchy- Staroměstské noviny,
Místostarosta Prahy 1 je nám stále zima, a na stra- lo, ale jeho jméno fonetic- tí. Vysvětlení je nasnadě: minulé číslo
pro kulturu, sport, občan- ně druhé vzpomínáme na ta ky znělo Džuzbery. Ten V posledních letech nejsou
skou společnost, spolky léta, kdy zima skutečně byla chlapík byl ostříhaný na, takové zimy, jako dřív. 30 Kcˇ
a Středisko sociálních slu- zima. u nás, nezvykle kraťounké- Možná, že naštěstí. Protože,
žeb. Pro tyto noviny píše To byl čas, kdy školník na ho ježka. Samozřejmě, že kdyby udeřily zimy našeho Jako dobrovolnou platbu
glosy pravidelně několik dvoře, nebo správce hřiště jsme tehdy všichni běželi dětství, tak by se ukázalo, za tyto noviny pošlete SMS
let, napsal jich už více než sestavil z dřevěných klád k holiči s prosbou: „Ostří- že už nejsou školníci ani
tři stovky. čtverec, jedno celé odpoled- hat na ježka.“ správci, kteří by byli ochot- SN TRICET
ne do takto ohraničené plo- ni stříkat jedno odpoledne
chy stříkal vodu, abychom vodu mezi klády. A nechat 902 11 30na tel.
druhý den mohli bruslit. se dnes ostříhat podle hoke-
Žádná světla, žádná hudba, jového idolu? Pánové, kdo cˇíslo
o půjčování bruslí se nám z nás je schopen v našich
ani nesnilo. A tak to trvalo, letech napodobit bujnou Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
na mnoha místech, celou kštici Jardy Jágra?
zimu. Všem mým čtenářům
My kluci jsme všichni byli z upřímného srdce přeji
tehdy ostříhaní na ježka. prožít krásné, ničím neru-
To bylo tak. Do Prahy za- šené Vánoce.
vítali po mnoha letech ka-
SN prosinec 2021

NA STopě Kateřina astrovhled
Klasnová
astroložka
chybí nám ten normální Dagmar Kocůrková
cvrkot a život
Bohužel i letos zaži- ky, ba i nás domorodce. trochu bezpečně. A to, že Co říkají hvězdy v pROSINCI
jeme asi trochu jiné Restaurace se snaží na- není nutno obrážet his-
Vánoce, než na které lákat hosty na sociálních torické centrum Prahy STŘELEC NAPÍNÁ TĚTIVU
jsme byli zvyklí před sítích skupin z Prahy 1, na jakkoli jinak než pěšky LUKU K BOŽSTVÍ
covidem. Rozsvěce- Jánském vršku se otevře- nebo tramvají, snad ani
ní vánočního stromu na lo knihkupectví, na Poho- nemusím dodávat. Prošli jsme napěťo- du na stávající situace.
Staroměstském náměstí řelci kavárna podporující Ale navzdory tomu, že vými listopadovými Planeta Saturn ze znamení
většina z nás, kdo žije- neziskové organizace… se počítám mezi zatvr- aspekty, kterými nás Vodnáře se blíží do přímé
me v centru, klidně oželí. Jiní podnikatelé se ale zelé domorodce, kte- provázelo znamení konfrontace s planetou
Já bych ale nerada ože- stále zoufale snaží obo- ří nevidí tyhle novoty Štíra, a vstoupili Slun- Uran ze znamení Býka.
lela např. plavení světel hatit náš Disneyland a (neukázněné) turisty cem do ohnivého zna- Bortí se staré systémy
u Karlova mostu se svatou o další atrakce - například na svém území rádi, při- mení Střelce. To nás a vytvářejí se nové. Tento
Lucií, které pro děti tra- o otevřená jednomístná stihla jsem se u toho, že tímto měsícem bude pro- aspekt kulminuje 21. pro-
dičně pořádá Komunitní pseudohistorická vozítka. mi chybí. Chybí mi ten vázet do 21. prosince, kdy since. Venuše ruku v ruce
centrum Kampa… Autíčka, která vypadají normální cvrkot a ži- Slunce přechází do zem- s planetou Pluto ve zna-
Ale co nás čeká, nikdo jako z dětského autodro- vot, i když bych si přála, ského znamení Kozoroha. mení Kozoroha bilancuje
neví. Prahou se pro- mu a jezdí ve skupině, aby byl víc kultivovaný. Střelec napíná tětivu luku a proměňuje hodnoty. Ju-
cházejí skupinky turis- jsou jen další dopravní Tak nám všem přeji, aby k božství, povznesení, fi- piter v prosinci vstupuje
tů s vodovými svařáky malér v zahuštěné dopra- ty vánoční svátky byly losofii, nadhledu a smyslu do znamení Ryb, kde se
a předraženou šunkou vě v centru, která je letos co nejkrásnější a aby se existence. Postupně tímto nachází i Neptun, a proje-
od Nadace Pražské děti, (díky opravám a uzávě- v novém roce život (nejen znamením prochází plane- vuje se soucítěním.
ale je jich rozhodně méně rám) zvláště výživná. Jsou v centru) vrátil do (ales- ta Merkur a Mars, tím ješ- Následující období Ko-
než obvykle. Situace je sice hezčí než „veteráni poň trochu) starých ko- tě více zesiluje tato témata, zoroha přináší pozemský
tak vážná, že se někteří z Číny“ a zatím jsem je ne- lejí… a může měnit úhly pohle- klid a svátky vánoční.
podnikatelé dokonce už viděla parkovat na mod-
zaměřili na Čechy, Pražá- ré, zato nevypadají ani Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

10 telefon redakce: 777 556 578 [email protected] Kultura

Jsmuechvaoš!e Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jano. Jak nevyhořet opravdu upřímně podívat Radí
jako rodič? na sebe sama, je vnímání Jana Hogan
Možná jste si jednoho dne všeho, co se děje kolem nás
řekli: „A dost! Nebudu na jako zrcadlo. Zrcadlo, kte- naším okolím, které jsme
své děti předávat tu pre- ré nám ukazuje, co máme přijali za vlastní.
historickou temnotu!“ Pod uvnitř. Pradávné moudro. „Mám tě rád/a. Jsi v bezpe-
pojmem prehistorická Uvnitř, tak i navenek. čí. Jsi krásný/á teď a tady.
temnota rozuměj progra- To znamená, co se nám Jsi dost chytrý/á. Zasloužíš
my chování, které vznikly líbí, oceňujeme na ostat- si… Dokážeš to. Vesmír je
dávno v životech předků ních, toho si ceníme sami bezpečné místo k životu.“
v neradostných životních na sobě. A na druhé stra- Cokoli, co jsme si přáli, pře-
podmínkách, které jako ně spektra, pokud se nám jeme a budeme přát slyšet.
rodiče předali svým dětem, něco nelíbí, odsuzujeme, Velká krabice kapesníků po
ty zase jejich dětem… Po vytáčí nás na jiných… ruce přijde vhod. Buďme
tomto rozhodnutí následu- Jakmile se jednou k ně- trpěliví, přepisujeme hodně
je dlouhá cesta introspekce, čemu rozhodneme, např. zažranou prehistorii.
vzteku, smutku, léčení, od- ke změně chování, vesmír Napište nám do redakce,
pouštění, další vlna intro- nám do cesty přinese ná- jaké rodičovské patálie
spekce… stroje, jak svého cíle dosáh- prožíváte vy. Myšlenky ve
Než se naučíme zacházet nout. sloupku jsou inspirované
s emocemi, nastavenými Jednou z metod nastavení kurzem Nevýchova.
převážně v našem dětství, nových programů myšlení,
jako s našim pomocníkem, emocí, chování může být Vaše Jana Hogan
může se nám stát, že nám opět metoda zrcadla, ten-
opět před našimi dětmi tokrát fyzického. Postavíme iinnzzeerrccee
ulítnou nervy. Co s tím? se před zrcadlo, podíváme
Buďme k sobě láskyplní se zhluboka do očí a řekne-
i tehdy, pracujeme s roky me si vše, co potřebujeme
zažitých programů. Urči- slyšet k zahojení jizev. Vše,
tě je dobrý nápad se hned co potřebuje slyšet dítě/
druhé straně omluvit… žena/muž v nás. Přepsat
Jeden z přístupů, jak se staré programy, nastavené

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 11


Click to View FlipBook Version