The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2020-01-31 19:29:08

bn2 únor 2020

bn2 - 2020

PF 2020 Noviny, které si píší čtenáři sami Toto číslo vyšlo v nákladu Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře 10. 000 výtisků

Cˇís. 2, rocˇ. X Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci 30 Kcˇ
únor 2020 ®
Pošli dobrovolně SMS
Nejlepší noviny
ve městě a okolí SBN TRICET
[email protected] na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578 www. starobr nenskenoviny.eu

StaroBrněnské
servírky

LUCIE & HANKA Foto: Monika Höppner

Pivní stáj, Veveří 38,
nabízejí pro zahřátí
velmi chutný grog za 49 Kč.

Proč čtu

ty RŮŽE
Jí DALI
22výročí nA RAKEV
let Milan Marek Foto: Monika Höppner
příbMMěíhstyUnRíDyrc.hBtláaVČsřnvltPakéěrasmtoetčSabneeFyakifiteaěsrltotnrovaavándáězAe6lmfa- ř7eplaasáveží. inzerce Parkovník hotelu SLAVIA BRNO
„StaroBrněnské noviny čtu,
POHŘEBNÍ SLUŽBA protože jsou nejlepší a vždy
HARMONIE
se z nich dozvím něco
Brno - střed, Lidická 44. nového i zajímavého.“
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290
Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1. sKVěLÝ DÁREK ZVEME VÁS NA
pRO VAŠE bLíZKÉ:
Tel.: 547 210 465 InZERCE V těChtO SBĚRATELSKÁ
Brno - Kohoutovice, Libušina tř. 2. A VÝMĚNNÁ SETKÁNÍ!
nOVInÁCh
Tel.: 702 276 176 U NÁS NAJDETE MODELY AUT
Pořídíte od 500 Kč A VLÁČKŮ VŠECH MĚŘÍTEK (BURZA)
www.pohrebni-sluzba.cz Volejte Monice:
777 556 578

23. února, 29. března
a 26. dubna 2020
vždy 7 - 11.45 h

Budova ombudsmana,
Údolní 39, Brno

Pořádáme ve spolupráci
s Technickým muzeem v Brně

e-mail: [email protected] ● Tel.: 732 155 727

2 telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu Zpravy

Obědový VěDCI VARUJí: bRněnsKÁ sAXA n
inspektor pOZOR, bLíŽí sE RUKA ULOUp I
nEbEZpEČní KOMÁřI
RESTAURANT
MUSIC PUB FIČÁK Brno - Brněnští epide- Možný Brno - Stačilo jí 45 vte- sklem a z vystavené-
miologové varují, že vir pachatel řin a trojice parťáků, kte- ho plata odcizila zla-
Mojmírovo nám. 17 západonilské horečky (v kroužku) ří dělali zeď. Po zlodějce, tý přívěšek ve tvaru
(WNV-2), šířený komáry, která si v prosinci v jedné slunce. Tento si pak
Fičákovy pálivé se objevil již na Hodonín- bezpečná. Podobá se běž- z brněnských zastaváren tajně uschovala do
kuřecí paličky sku a šíří se dál k Brnu. né viróze. V roce 2018 se přivlastnila zlatý přívěšek, své kapsy a zmizela
Nákaza může zabíjet! jí v celé ČR nakazilo sedm pátrají kriminalisté. Kvůli v brněnských ulicích,“
185 „Nakažení komáři by- lidí, jeden člověk na ni ze- její zručnosti, s jakou se ke popsal krádež policejní
li zaznamenáni u led- mřel. V Evropě na ni ze- šperku dostala, ji pojme- mluvčí Petr Vala. Majitel
Kč nických jezer,” říká mřelo 115 lidí, z toho nej- novali příznačně - Saxana. si šperk cení na sedm tisíc
Oldřich Šebesta z Kraj- více v Itálii (35), Srbsku „Nenápadně protáhla korun.
Na pivě, chilli - med, ské hygienické stanice (29) a Rumunsku (25). ruku malinkou škvír- Pokud ženu poznáváte, vo-
600g, BBQ Brno. Dodal, že komáři se Statistiky za rok 2019 ješ- kou pod ochranným lejte na linku 158.
šíří přes bazény a nádrže tě nejsou k dispozici.
Jednou větou na vodu. Západonilská AGEntURA MEDIA sKAUt sE ptÁ V ULICíCh
horečka je smrtelně ne- Víte ˇze...
Ondřej UKRADLI JSTE NĚKDY
Höppner Inkubační doba trvá
zpravidla 3 až 6 dnů NĚCO, NEBO NIKDY NIC?
Šéfredaktor
StaroBrněnských od sání komára. AnO: 23 %, nE: 77 %
novin
Průzkum provedli členové skautské- AGENTURA
Věta, kterou jsem zaslechl: ho oddílu v období od 17. 1. do
25. 1. 2020, mimo jiné na odběrních MEDIA
„Kdyby byla místech StaroBrněnských novin, SKAUT
místních hospodách, kavárnách...
slepice orlem, Dotazováno bylo: 100 respondentů.
kráva by kvokala
ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN Studená kuchyně
Slyšeno: Na dětském hřišti
Jaké zajímavé zvíře jste Petra Marcová
Pocˇasí potkali v ulicích Brna?
Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
3 °C kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,

ÚNOR bagety, saláty.
Zima v únoru,
horký srpen Otevřeno: Adresa:
Po, út, st 6 - 14 h, Přemyslovo nám. 8, Brno - Slatina
POSÍLEJTE čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h www.lahudka-brno.cz Tel.: 603 269 611
NÁM SVÉ TIPY
Ilona Tomáš Radim Rodinná firma
na adresu: Csáková Kudlička Fiala s tradicí!
redakce@ Zpěvačka, žije Veselá divadelní Brněnský herec
starobrnenske- společnost a patriot • Ruční výroba kronik dle přání
noviny.eu v Brně zákazníka
Tyto noviny vycházejí „Řidiče, kteří „Čili: • Vazba i opravy knih a časopisů
na území Brna - střed, „Jen psy jezdí jako zvířata To je jasné, • E-shop www.epapirnictvi.eu
tedy ZDE a v okolí a kočky. krokodýla!“ • Vazba a tisk diplomových prací
Nuda…“ a včelku Máju, • Desky na jídelní lístky a výroba
STARÉ Mickey Mouse, rezervačních knih
BRNO Méďu Béďu…“

Důležité Anna Marie Ivana Petr Vintrovna 262, areál ENBRA,
telefony Höppnerová Hloužková Halberstadt Popůvky u Brna, bus 51, 401, 402
Herečka, Divadlo Herec, režisér,
Policie:...............................158 Mluvčí mladé Husa na provázku Otevřeno: Tel.: 602 734 119
Záchranka: .......................155 generace „Dojímá mě MDP
Hasiči:................................150 „Psy, kočky, pondělí až pátek 8 - 15 h www.ediplomky.cz
Tísňová linka:....................112 „Miniaturního setkání
Redakce StaroBrněnských pejska v růžo- s malilinkatý- koně...
novin:..................777 556 578 vém oblečku mi pejsky a do Fascinuje mě
Městská policie, s křidélky. Vy- ptactvo u naše-
Křenová 4:...........543 566 111 padal jak víla.“ ruky…“ ho krmítka.“

Pište si tyto
noviny sami!

[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 }556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu 3

A nA Opět UDěřILA. JEJí DLOUhÁ Dívkazestr.3
p ILA nÁRAMEK sE sLUnCEM

Dva mladíci
stíní, žena
(v kroužku)
krade

Bouřlivý
rok 1920

ště MIss ZÁhOn

Vítězska soutěže o „při-
měřený počet květin na
klobouku“ místní kráska

Jiřina Duchoslavová.

Ukradený Malý oznamovatel
šperk

Saxana Saxanina Zlodějka PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
ze slavného ruka na kameře STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH
filmu
Protože to jsou nejlepší noviny
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc

výtisků jsou ve všech schránkách
v centru města a na více než 50 od-
běrních místech. Čte je až 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

iinnzzeerrccee

DOBROTY, KLID A POHODA - NA SKLENĚNÉ LOUCE ZDE MŮŽE PORADNA ALOE VERA
bÝt VÁŠ
InZERÁt! Aloe vám tělo pohladí
a úsměv naladí!

S SEBOU VOLEJtE IhnED Lída Juráčková
PUNČ Poradna Aloe Vera
VLíDnÉ ZAChÁZEní! Pasáž Typos
ČOKOLÁDA Běhounská 22,
KÁVA tELEFOn: 1. patro
Brno, 602 00
wifi, fb CVRČEK NA SKLE, KOUNICOVA 23, BRNO 777 556 578
po - so 8 - 22 hodin (MOnIKA) Tel.: 720 537 786

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Bezpečností služba přijme na své sKVěLÝ DÁREK SMS inzerce Staré Brno
zakázky Brno a okolí osoby s částečným pRO VAŠE bLíZKÉ:
či plným invalidním důchodem nebo oso- InZERCE V těChtO NÁVOD: Na tel. číslo 900 11 30 pošlete sms:
by se zdrav. omezením (ČID, PID, OZZ) SBN INZ a hned za to TEXT INZERÁTU.
na HPP zkrácený nebo plný úvazek: nOVInÁCh
Rozsah jednoho inzerátu je maximálně 30 slov.
STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, OSTRAHU, Pořídíte od 500 Kč Cena jedné SMS je 30 Kč (včetně DPH).
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY Volejte Monice:
ÚKLIDU. 777 556 578 ● Staré hračky koupím i nefunkční nejlépe Čes-
koslovenské Igra, Směr, Kdn, Gumotex, Žbs atd.
Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech Stolní hry Tofa atd. Koupím i ořezávátka, retro
+ motivační odměny. chrastítka. E-mail: [email protected]
● Žena, 44 let, s dobrým srdcem hledá někoho na
Volejte: 607 093 730 dopisování. V případě zájmu pošlete do sms doručo-
Pište: [email protected] vací adresu. Tel.: 704 421 567.
Nebo přijďte na osobní schůzku: ● Výklad karet - vztahy, práce, peníze, zdraví. Zu-
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5. zana Antares, věštírna Via Regia (zal.1992). Tel.: 775
748 425.ZE ZOO UtEKLA sMEČKAMZípspřtrníabvíěyhy
telefon inzerce: 777 }556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu 5

pOLÁRníCh VLKŮ Nové zprávy
ze Starého Brna
pODhRAbALI sE pOD bRAnKOU, DAREbÁCI
55 tisíc lidí
Brno - Po svobodě za- Udeřili ráno, jelo loni v Brně
toužila smečka o poč- když všechno
tu čtyř vlků arktic- načerno
kých v brněnské zoo. ještě spalo
V blízkosti brány se Méně než před rokem!
podhrabali a vyběhli „Okamžitě jsme tu je- Brněnská zoo zažila útěk Víte ˇze... 55 tisíc lidí cestovalo
ven. Podle některých jich díru zahrabali, vlka v roce 2015 a také to loni brněnskou měst-
zpráv dokonce roz- aby se obdobný pří- byl vlk arktický. Tomu se Vlk arktický žije skou hromadnou do-
pletli část plotu. pad už nikdy nestal,“ dokonce podařilo dostat v Kanadě, především pravou načerno. To je
Za dobrodružstvím se vy- uvedl mluvčí zoo s tím, že z areálu zoologické zahra- na Ostrovech královny pokles o 3,5 tisíce cestu-
dali brzy ráno v době, kdy v zoo chovají 14 arktických dy. Naháněli ho strážníci, Alžběty, kde teplota jících. Důvodem je zřej-
v zoo ještě nebyli žádní vlků. Utekla tedy jen část nakonec musel zoolog po- klesá až pod -50 °C. mě zlepšení dostupnos-
návštěvníci. „Využili je- smečky. užít narkotizační střelu. ti jízdních dokladů.
diného možného mís-
ta k úniku. Podhra- Bruslení pod
bali se u brány,“ uvedl Joštem mládeži
mluvčí zoo Michal Vaňáč.
Chovatelé však vlky za- přístupno
hlédli ještě uvnitř zoo
a mazaně je zahnali do Zabruslit si pod sochou
míst, odkud nemohli dále Jošta na brněnském
prchat. Moravském náměstí
Vlci překvapeni chodili dosud tuto zimu přišlo
do kola, cenili zuby a oči- téměř 12 tisíc platících
chávali prostředí, které návštěvníků. Je to víc
neznali. Nikdo z návštěv- než loni i o rok před-
níků nebyl ohrožen, pro- tím. Sochu Jošta pro-
tože tam v tu dobu žádný slavila fotografie z jis-
nebyl. tého lechtivého úhlu.

Masarykův
ústav: investice
za 1,5 miliardy

bRněnsKÁ ZOO: REKORD V nÁVŠtěVnOstI

Rekordní rok má za sebou Letos se lidé v zoo mohou těšit Tradiční Masarykův onkologic-
brněnská zoologická zahra- nejen na řadu oblíbených akcí, ale tahák: Lední ký ústav slaví 85. výročí
da. Podle v pátek zveřejně- rovněž na novou vyhlídku u žiraf existence. Chystají se
ných údajů loni do zoo dora- či dokončení venkovní expozice medvědi investice za 1,5 miliar-
zilo 331 298 lidí. pro šimpanze. dy korun, určených na
To je nejvíce od roku 1997, kdy „Čeká nás také otevření Vir- dostavbu pavilonu A,
si v zahradě začali vést podrobné tuální expedice v Radnické který nemá hlavní vstup,
záznamy. ulici v centru Brna, která vznik nových pracovišť.
Mezi největší taháky patřili tra- přiláká navštěvníky," říká
dičně medvědi a různá mláďata. ředitel zoo Martin Hovorka.

inzerce

sKVěLÝ DÁREK ZDE MŮŽE Š&K
pRO VAŠE bLíZKÉ bÝt VÁŠ truhlářství
InZERCE V těChtO InZERÁt!
● Výroba zakázkového nábytku z masivu
nOVInÁCh VOLEJtE IhnED ● Opravy starožitného nábytku
● Ratanové výplety židlí Thonet
Pořídíte od 500 Kč VLíDnÉ ZAChÁZEní! Milí zákazníci, najdete nás na nové
Volejte Monice: tELEFOn: adrese: Salajní 30, Brno - Líšeň.
777 556 578 Těšíme se na vás!
777 556 578
(MOnIKA) Tel.: 736 714 082

E-MAIL : www.sktruhlarstvi.cz
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

6 telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu Tema

JAK MUŽ - yEttI hEREČKA VLAs
pROhRÁL K nAROZEnInÁM
J e to už 22 let, co na- rečka, jak ji rodiče brali Z tohoto vztahu se jim
sVŮJ sOUbOJ šli zesnulou herečku do „svého“ divadla od necelý rok po svatbě na-
s bAnKOMAtEM Vlastu Fialovou v je- počátku vlastně proto, že rodil jediný syn Jiří
jím bytě v brněnské Alfa ji jako malé dítě „neměli (díky němu pak měla dvě
Výzbroj: Vítězný pasáži. Zemřela uprostřed kam strčit“. vnoučata).
šroubovák bankomat horečnaté jevištní práce Poprvé si na jevišti dneš- Další vztah měla Vlasta
a kleště a těsně po natočení svých ní Mahenovy činohry za- s kolegou hercem Zdeň-
Jedinou útěchou mu posledních televizních zá- hrála ve čtyřech letech co kem Kampfem. Spojo-
Brno - Nasadil brýle tak zůstává fakt, že běrů, na nichž coby babič- by Dívenka s panenkou vala je záliba v cestování,
a knír, oblékl péřovou dosud nebyl dopaden. ka Eugenie zářila v diva- v baletu Oskara Nedbala projezdili Evropu s ces-
bundu s kapucí a šel „Pokud ho i přes jeho delní hře Stromy umírají Z pohádky do pohádky. tovní kanceláří Čedok.
ukrást miliony. Muž sofistikovaný převlek vstoje. Na konci války dostal ži-
si vyhlédl bankomat poznáte, volejte linku Týden poté by se tato brněn- denický činžák, v němž Role
ve Vlkově ulici. Jeho 158, či přímo na br- ská rodačka dožila sedm- rodina bydlela při bom-
smělým cílem bylo za- něnské kriminalisty desátky. Brněnskému Ná- bardování nedaleké Zbro- Role Divé Báry (1949)
řízení rozebrat pomocí na lince 974 623 584,“ rodnímu divadlu byla ne- jovky, fatální zásah. Celá proslavila Vlastu celosvě-
šroubováku a kleští. obrací se policie skrze přetržitě věrná jako he- rodina (tehdy 17letá Vlas- tově. Od roku 1950 až do
Udeřil o půlnoci - a jak StaroBrněnské noviny rečka skoro 50 let. ta Fialová) bydlela dva svého skonu byla členkou
správně předpokládal, s žádostí o pomoc na „Její rakev v možná nej- týdny v lóži divadla. činohry Státního divadla
všechno natáčela ka- veřejnost. větším osudovém parado- v Brně. Vytvořila řadu
mera. xu záměrně zdobila kytice Lásky komediálních i dramatic-
Rval se skoro hodinu rudých růží, kterou jí ko- kých rolí, spolupracovala
a - jak zachytila ka- legové ze souboru objed- V osobním životě se prý s českým i slovenským
mera - tekly mu nervy. nali k 70. narozeninám,“ Vlastě příliš nevedlo. filmem, rozhlasem a tele-
S přibývajícím časem píše publicista Luboš Ma- V roce 1954 se vdala za vizí. Uplatnila se rovněž
zjistil, že si možná reček ve velké monografii spolužáka, o tři roky v dabingu, učila na JAMU,
ukousl příliš velký kus o této mimořádné herečce mladšího Jiřího Tom- v roce 1964 jí byl udělen
koláče. s názvem Příběh totálního ka, ale nikdy spolu ne- titul zasloužilá umělkyně.
herectví. bydleli a po jeho návratu Pohřbena je na Ústřed-
z vojny se rozvedli. ním hřbitově v Brně.
Bomba
CO MOŽnÁ nEVítE
Vlasta Fialová se narodila O VLAstě FIALOVÉ
20. ledna 1928 do rodiny
operního pěvce a operní Vlasta Fialová měla úspěchy v plavání a skocích
zpěvačky, členky brněn- do vody ● Ty trénovala také v Brně v židenických
ského operního souboru lázních Zábrdovice, ležících přímo naproti jejího, poz-
(kde účinkovala dokonce ději vybombardovaného, rodného domu ● Na kon-
se svou sestrou - dvojče- kurz na Divou Báru přijela pozdě, protože měl vlak
tem). zpoždění. Film začínal choulostivou scénou v jezeře.
„Prospala jsem vlastně Protože Vlasta nebyla plnoletá, museli využít dub-
svoje dětství v krásných lérku ● Film však i kvůli této scéně navštívilo přes
koších na kostýmy buď pět milionů diváků po celém světě ●
u hasičů, nebo v různých
šatnách,“ vzpomínala he-

inzerce

Kdyby domy mohly mluvit

Kamenná 21 ZDE MŮŽE bÝt
VÁŠ InZERÁt
V tomto domě
bydlela studentka, od- 30 tisíc brňanů měsíčně čte
bojářka, komunistka a za starobrněnské noviny.
války dělnice v továrně
Je nám ctí, že jste jedním z nich.
na zdravotnický materiál
pro inzerci volejte 777 556 578 (Monika)
Marie Kudeříková (1921 nebo e-mail: [email protected]

- 1943). Byla popravena
ve Vratislavi dva dny po
svých 22. narozeninách

(26. 3. 1943). V Brně je Maruška
Kudeříková
po ní pojmenovaná uli- Kamenná 21

ce (Bravo!).

z tituln}i Strany telefon inzerce: 777 5} 56 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu 7

Kalendárium
● Starého Brna

stA FIALOVÁ: RŮŽE ÚNOR
ÁM Jí DALI nA RAKEV Nataša
Gollová, Karel
herečka Morávek,

lesník

Jaroslav Josef
Matějka, Auersperg,
chemik dvorní rada

● Josef Auersperg
*26. 2. 1767 Praha
†29. 5. 1829 Brno
Dvorní rada a spoluza-
kladatel Moravského
zemského muzea.

Vlasta Fialová Mahenovo divadlo, ● Jaroslav Matějka
(*20. ledna 1928 Brno, 21. ledna 1998. *5. 1. 1888 Hodonín
†13. ledna 1998 Brno) Růže na rakvi měla dostat †26. 2. 1960 Brno
k 70. narozeninám Profesor anorganické
chemie.

● Nataša Gollová
*27. 2. 1912 Brno
†29. 10. 1988 Praha
Herečka, velká osobnost.
Narodila se v Údolní 7.

● Karel Morávek
*9. 2. 1877 Přestavlky
†19. 3. 1934 Brno
Lesmistr. V okolí Brna
nechal vybudovat pěšiny,
odpočívadla s lavičkami.

● Jan Lenfeld
*4. 2. 1889 Křečkovice
†23. 5. 1939 Brno
Zakladatel hygieny
potravin živočišného
původu.

Jako divá Bára (1949) V roli Vlasta Fialová ● František Neumann
Eugenie se synem Jiřím *16. 6. 1874 Přerov
†25. 2. 1929 Brno
Hudební skladatel.

ZAsnOUbEní nA LEDU (3/4) starobrněnské noviny k poctě
humoristickým listům (1920)

Pokra-

„Jste tak sladká!“ „Co to tam stojí za divného sněhuláka?“ čování
příšté

8 telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu Recept

OBLÍBENÁ JÍDLA SLAVNÝCH Z BRNA
POŠLETE NÁM SVŮJ RECEPT NA ADRESU: [email protected]

ZpěVÁK MILAn ChLADIL nEDAL
DOpUstIt nA ŠVEstKOVÉ KnEDLíKy
DObROU
ZAJÍMAVOST ChUŤ!

Milan Chladil (+53) Milan Chladil Víte ˇze...
miloval sporty, na- vyrůstal v Brně
příklad volejbal, há- Milan Chladil vytvořil
zenou, tenis a po- nezapomenutelné duo
chopitelně fotbal. s Yvettou Simonovou
V Brně hrál v mládí do-
konce první ligu basket-
balu. Na zájezdy si ni-
kdy nezapomněl přibalit
tenisovou raketu a míč
a pokaždé se mu podaři-
lo přemluvit ke sportování
i další kolegy.
Hlídal si figuru a v jídle
byl velmi vybíravý. Nedal
však dopustit na švest-
kové knedlíky, které mu
dělávala maminka. Jeho
tatínek byl úspěšným
krejčím a Milan se vždy
rád elegantně oblékal.

inzerce

ZVEME VÁS NA

SBĚRATELSKÁ
A VÝMĚNNÁ SETKÁNÍ!

U NÁS NAJDETE MODELY AUT
A VLÁČKŮ VŠECH MĚŘÍTEK (BURZA)

23. února, 29. března
a 26. dubna 2020
vždy 7 - 11.45 h

Budova ombudsmana,
Údolní 39, Brno

Pořádáme ve spolupráci
s Technickým muzeem v Brně

e-mail: [email protected] ● Tel.: 732 155 727

S POHŘEBNÍ SLUŽBA
. HARMONIE

Brno - střed, Lidická 44.
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290

Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.
Tel.: 547 210 465

Brno - Kohoutovice, Libušina tř. 2.
Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.cz

DopiSy} telefon inzerce: 777 }556 578 [email protected] 9

Vaše komentáˇre, básneˇ, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: [email protected]

Z nOtÝsKU ObČAnsKÉhO pAsIVIsty

PETR KOLMAN, lidumil, www.sukolman.cz

Kariéra té doby jsem byl ředitel pracoval ve výkopu. Přišly Brněnský
menšího podniku. Přišli studentky z Fridays for Fu- Sysifos
Byl jsem ředitelem vel- z Milionu chvilek, že jsem tures, abych si uklidil ko-
kého firmy podporované nebyl na poslední demon- lo, že přijedou anarchisti
EU. Přišli z TOP 09, abych straci. Řekl jsem, že kdy- z Kliniky. Řekl jsem, že
zaplatil 50 000 korun na bych věděl, že je poslední, nemusí mít strach, že ho
lavičku Václava Havla. přišel bych i s transpa- mám dobře zamčené. Od
Řekl jsem, že za ty prachy rentem. Od té doby jsem té doby jsem nezaměstnaný.
oživím i toho Havla. Od
inzerce

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

Minulé číslo

Básně
o kráse Brna

bruslení
pod Joštem

Zašli jsme si
s Arnoštem
zabruslit si pod Joštem.

Klouže nám to,
je to jízda

a do uší vítr hvízdá.

To je jářku taškařice!
Škoda, že jich
není více.

Prostě jezdím, nekrafu,
Jošt má koně - žirafu.

Kdyby seděl na hadu
tak se pod ním podhrabu

až do řeky Svratky, tož
život je kratky.
Jana B.

pOsíLEJtE bÁsně

V případě uveřejnění
nehynoucí sláva
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

10 telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu Kultura

VLNÍCÍ SE OPONA zKkm urmílásttítusknrtéínnhízíohhpoorážvivyota
Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu [email protected], nebo tel.: 777 556 578

ŠEst tAnEČníCh ARNOŠT SUZI JIŘÍ horská dráha jede Co vaří k obědu
hODIn V ŠEstI GOLDFLAM QUATRO SUCHÝ u bolka paní hitlerová
tÝDnECh divadelník zpěvačka herec
Nenechte si ujít pěkné Hra z pera Arnošta Gol-
Hrají: Chantal Poullain, představení s názvem dflama Doma u Hitlerů
Martin Kraus. Režie: Zde- Horská dráha v Divadle aneb Historky z Hitlerovic
něk Dušek. Divadlo Bolka Bolka Polívky. V komorní kuchyně se již hraje 14. di-
Polívky, 22. 2. od 19 h komedii kromě úžasného vadelní sezónu v HaDiva-
Milana Kňažka alternují dle. Nenechte si ujít: 22.
Eva Novotná a Jitka Jež- 2. od 19.30 h a 23. 2. od
ková. Představení o tom, 17.30 h. Hrají: Petr Jeniš-
jak si lev salónu přive- ta v roli Hitlera, Simona
de do svého bytu krás- Peková, Jiří Svoboda...
nou neznámou, režíroval
Petr Halberstadt. Během Jděte na halundiji
února na ni můžete zajít
3. a 8. 2. vždy od 19 h. Do 2. 2. je na hradě Špil-
berk k vidění výstava
V sono Centru s názvem Hajundija, zem
bude Jiří suchý, za zavřenýma očima.
suzi Quatro...
Ve Fičáku tancuj až
Nenechte si ujít parád- do rána
ní akce v Sono Centru
v Brně. Jiří Suchý s Jitkou Pěkně si zatančete v klu-
Molavcovou a orchestrem bu Fičák na Mojmírově
vystoupí 11. 2., kapela náměstí 17. Každý pátek
Mandrage zahraje 7. 2. a sobotu na akci Oldies -
a Suzi Quatro 27. 2. Je na zlatá osmdesátá. Vstup je
co se těšit! zdarma.

K Kulturní nástěnka

NAŠE SMĚLÉ TIPY

Výstava. Do 30. 6.
ONDŘEJ SEKORA: MRAVENČÍ A JINÉ PRÁCE
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský
palác. Rozsáhlá výstava k 120. výročí Sekorova naro-
zení. Uvidíte, kresby, malířské výtvory, loutky, scénogra-
fické projekty…

Divadlo
15. a 19. 2. v 19
Don Quijote
Husa na provázku,
Zelný trh 9
Je Don Quijote blázen,
nebo génius? Skvělé před-
stavení v režii Jana Miku-
láška. Hrají: Hřebíček, Ho-
lenda, Hloužková...

www.provazek.cz

Zabava telefon inzerce: 777 5} 56 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu 1} 1

POVÍDKA HANTECEM: Slavné ˇzeny Starého Brna [ [Co nového
KROKÓŠ Z RATHAUSU (6.) v Praze
Otilie Sklenářová - Malá
Aleš "Agi" BOJANOVSKÝ k poctě Franty Kocourka www.malostranskenoviny.eu
Brněnská herečka
ZAJÍMAVOSTI a novin-
Kůže vola a začaly bóchat kořalky. František ky z Malé Strany, která by
Řeznické poskok jenom Pivoda, měla být větší. Tyto noviny
Knajpa ztichla a až to potřeboval kůžu z vola pedagog jsou k mání ve všech kavár-
všem došlo, že by mohl a kybl nehašenýho vápnis- nách a hospodách na Ma-
bét konečně s krokóšem ka. Štatlaři mu na to hópli lé Straně (například U Hro-
the end, začali nadšeně a co chcel, to mu donesli. cha), ale seženete je i na
hulákat, jaká je to paráda Řeznické zašil vápnisko druhé straně řeky (například
do kůže z vola, nahodil na v Akademii věd).
FRANTA káru a vodklapal. Když do-
KOCOUREK hrnul k vasrůvce, kde kro- STRUČNÁ TIRÁŽ
(1947 - 1991), kóš durchčil... StaroBrněnské noviny
Silák, vypravěč
v hantecu - Pokračování příště - únor 2020 / X. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner
Koutek pro chytré hlavy Jan ● Kultura, inzerce: Monika Höppner
Pištěk,
?Poznáte, jářku, ● Redaktor: Jakub Prudil
šéf ● [email protected]
KDE TO JE
Foto: Archiv První herečka, které byl Růžena ● telefon: 777 556 578 ●
Otázka: Víte, kde stojí tato postaven pomník (Šaloun) Nasková, Pošta: Sarajevská 16, Praha 2,
socha důstojného muže?
Nápověda: Jde o hudeb- žačka Vinohrady, 120 00
ního skladatele a učitele
světoznámého Leoše Janáč- Otilie Sklenářová - Malá se zúčastnily významné
ka. Socha je v parku. (1844 - 1912) byla jednou osobnosti kulturního živo-
z nejvýznamnějších here- ta z Brna i Prahy. Při zaha-
Minule: Socha světlonoše je na ro- ček své doby. Narodila se jovacím představení měla
hovém domě Bezručové a Hyhešové. ve Vídni. V roce 1884 byla Otilie titulní roli Kolárovy
Vedle bydlel P.Bezruč. Správně: N. přizvána na slavnostní Magelony. Divadlo bylo
Vařílková. L. Zoubek otevření Divadla na Ve- tehdy proslulé vysokou
veří v Brně na Veveří uli- návštěvností, představení
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM! ci. Slavnostního zahájení přerušována potleskem.
[email protected]

inzerce

KříŽOVKA nA hEsLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU ZAVOLEJTE MONICE, S
tel. č. 777 556 578. ODMĚNA:

Nejrychlejšímu luštiteli této křížovky
řekneme pěkný vtip.

tUtO RUbRIKU spOnZORUJí
pIVní sADy (nÁDRAŽní 22,
bRnO - střED)


Click to View FlipBook Version