The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Maisarah Mustafa, 2018-12-29 23:44:55

MANUAL STAND 2 2019(2)

MANUAL STAND 2 2019(2)

DISIPLIN, KUALITI, CEMERLANG SMK TAMAN DESA 2

Jalan Desa Jaya, Bandar Country Homes, 48000 Rawang,
Selangor Darul Ehsan.

Tel: 03 – 6733 7872 Faks: 03 – 6733 7870
Email: [email protected]

Website: smktd2-pibg.blogspot.com
Kod Sekolah: BEA 7621

MELANGKAH KE HADAPAN

2019

MANUAL PANDUAN
PENGURUSAN &
TAKWIM

Nama:

SECEBIS BINGKISAN DARIPADA PENGETUA

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah swt kerana tirai 2018 hampir berakhir dengan seribu
macam kenangan yang tentunya telah mewarnai hidup dan kehidupan para guru. Kini kita
melangkah ke ambang 2019. Sudahkah kita bersedia?. Pastinya kita sudah bersedia melalui hari-
hari persekolahan 2019. Walau apapun kita tetap guru yang kaya dengan pengorbanan dan
kesabaran. Datang dan pulang dari sekolah dengan sebuah harapan agar semua murid menjadi
manusia yang tinggi budi dan mulia akhlaknya.

Mendidik adalah suatu proses. Kita sebagai agen untuk menggerakkan proses itu. Sebagai guru
kita mesti percaya bahawa murid kita adalah manusia yang akan membesar menjadi manusia
berguna suatu hari nanti. Proses mendidik mengambil masa tertentu dan bukannya sekelip
mata. Sederap kita MELANGKAH KE HADAPAN dengan fokus dan gerak kerja profesional KPPM.

Marilah sama-sama kita menghayati 12 Inisiatif Menteri Pendidikan Malaysia untuk tahun 2019.
Ada antara inisiatif itu amat dekat dan menuntut komitmen tinggi kita sebagai guru. Inisiatif
pertama tentang Manual Nilai yang mesti dibacakan semasa perhimpunan mingguan. Setiap
diri guru juga mesti bertekad untuk menjadi ‘ Hero Teachers’ supaya mereka dikagumi dan
dihargai oleh murid-murid yang tentunya akan meningkatkan pengiktirafan profesion keguruan
sebagaimana termaktub dalam inisiatif ke 4. Guru juga mesti bersedia menghadapi cabaran baru
dalam inisiatif ke 5 apabila telefon pintar akan dimanipulasi untuk pendidikan. Inisiatif ke 12 pula
menuntut semua sekolah mesti mengada dan memeriahkan ‘speaker corner’ sebagai landasan
untuk menanam sikap berani berdepan dengan khalayak ramai. Inisiatif-inisiatif ini akan berjaya
jika guru mengambilnya sebagai satu tanggungjawab dan amanah.

Semoga kita menjadi guru yang dibaluti kesedaran,keikhlasan dan kekuatan menempuh cabaran
pendidikan masa kini. Siapalah kita yang bergelar guru ini kalau tidak ada anak didik yang perlu
dididik. Terpulang kepada kita untuk menjadikan pekerjaan guru ini sebagai pilihan atau
bebanan. Di sinilah tuntutan keikhlasan menjadi tonggak kita dalam melayari kehidupan sebagai
seorang guru.

Sekian terima kasih
…………………………………………
(Pn Hjh Jamaliah binti Abu)
Pengetua
SMK Taman Desa 2

Falsafah pendidikan
negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan keupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

Sejarah sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa 2 (SMKTD2) mula
beroperasi pada 1 Januari 2008 dengan jumlah murid seramai 551 orang
dan 37 orang guru. Pada ketika itu, sekolah ini hanya menawarkan kelas
Peralihan, Tingkatan 1, 2 dan 4 sahaja yang berjumlah 16 buah kelas.
Bangunan sekolah terdiri daripada Blok A, Blok B, Blok Bengkel Kemahiran
Hidup Bersepadu, dua buah Blok Makmal, Blok Pentadbiran, Kantin dan
Surau.

Bilangan murid telah bertambah dari setahun ke setahun dan pada
tahun 2018, bilangan kelas bertambah kepada 73 kelas. Ini termasuk 1
kelas Peralihan, 3 kelas KAA (Kelas Aliran Agama), 11 kelas Tingkatan
1,2,3,4,dan 5 serta 11 kelas PPKI (Program Pendidikan Khas). Jumlah murid
menjangkau hampir 2100 orang murid dan bilangan guru seramai 141
orang dan 14 kakitangan sokongan.

Pada awal penubuhan, SMKTD2 diterajui oleh Puan Naaimah binti
Ismail sehingga Disember 2011 selaku Pengetua. Mulai Januari 2012, Puan
Jamaliah binti Abu pula diamanahkan untuk membawa perubahan
sekolah selaras dengan dasar-dasar PPPM dan bergerak lebih cemerlang
sesuai dengan moto sekolah, iaitu ‘DISIPLIN, KUALITI, CEMERLANG’ dan
kata-kata pembakar semangat iaitu ‘STAND2 THE BEST’.

Dengan kemudahan-kemudahan lain yang sedia ada seperti Pusat
Sumber, Makmal Komputer, Bilik Bimbingan dan Kaunseling, Bilik Kesihatan,
Bilik SPBT, Bilik Disiplin, Bilik Peperiksaan, Kedai Buku, padang dan lain-lain,
sekolah amat bertuah pada tahun 2015 kerana mendapat sebuah Dewan
Terbuka. Dan pada tahun 2018 juga, sekolah telah menubuhkan sebuah
koperasi yang didaftarkan atas nama Koperasi SMK Taman Desa 2 Berhad.
Sekolah ini juga telah melakar beberapa kejayaan dalam bidang kurikulum
dan kokurikulum. Pada tahun 2011 dan 2012, sekolah ini telah Berjaya
mendapat Tawaran Baharu Pengetua (BAIAH)

visi

PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

Misi

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTO

DISIPLIN,
KUALITI,
CEMERLANG

OBJEKTIF KUALITI
SMK TAMAN DESA 2

1. Memastikan sistem pengurusan sekolah berada pada
tahap kualiti yang tinggi.

2. Memastikan sumber kewangan yang teratur dan
sentiasa dikemas kini.

3. Melahirkan sumber manusia yang lebih berkualiti.
4. Memberikan komitmen yang tinggi terhadap
tanggungjawab yang diamanahkan.
5. Menghasilkan budaya kerja yang cemerlang.
6. Mencapai matlamat yang disasarkan.

7. Memberikan perkhidmatan yang efisyen dan memenuhi
piagam pelanggan.

LAGU SEKOLAH
SMK TAMAN DESA 2

Kami penuntut putera dan puteri
SMK Taman Desa 2

Bersatu hati dengan satu tujuan
Ilmu dan amal asas kemajuan

Bersumpah taat setia dan tekun
Menjadi modal insan yang berkualiti
Kearah kecemerlangan masa depan

Berusaha mencapai wawasan

Oh Tuhan berilah rahmatMu
Yakin berusaha berilmu

Menjadi insan yang berguna
Displin Kualiti Cemerlang

IKRAR PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA

Kami,
Yang telah dilantik
Berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia
Membuat ikrar di sini
Bahawa semasa dan selagi kami
Berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia
Kami patut dan mengamalkan
Teras – teras perkhidmatan
Semasa menjalankan tugas-tugas ke arah ini.

Kami,
Berazam meninggikan mutu perkhidmatan

Berkerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan

Bekerja ke arah memajukan
Pemikiran rakyat dan pembangunan Negara

Bekerjasama dalam membanteras
Kelemahan dan musuh-musuh Negara
Dan berpegang teguh kepada ajaran agama

IKRAR KUALITI

BAHAWA KAMI WARGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BERJANJI

*Menunaikan tanggungjawab kepada Agama dan Negara

*Berpegang teguh kepada teras pertama perkhidmatan Cemerlang
dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

KAMI BERIKRAR;
Berusaha dengan penuh ketekunan, amanah, dedikasi dan semangat

berpasukan, serta berhemah ke arah meningkatkan kualiti kerja,

KAMI BERAZAM;
Meningkatkan prestasi cemerlang kea rah merealisasikan;

*Kualiti pendidikan taraf dunia
*Malaysia sebagai pusat kecemerlangan Pendidikan dan Wawasan

2020

IKRAR INTEGRITI
PERKHIDMATAN AWAM

Kami,
Pegawai Awam Malaysia dengan penuh rela hati berikrar,
Pertahankan dan memperkukuhkan integriti Perkhidmatan Awam dengan
mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah,
Salah guna kuasa dan penyelewangan melalui tindakan-tindakan berikut;

PERTAMA
Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah

KEDUA
Menutup segala ruang dan peluang mendedahkan kepada amalan rasuah

KETIGA
Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang dan peraturan
dan etika jabatan

KEEMPAT
Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang
perlakuan jenayah rasuah

KELIMA
Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba mengugut integriti dan imej pegawai
awam.

KEENAM
Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang
berteraskan ajaran agama.

PIAGAM PELANGGAN
SMK TAMAN DESA 2

1. Mewujudkan sistem pengurusan yang mapan dan
berkepimpinan yang dinamik bagi mencapai matlamat
Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan Negara

2. Menyediakan pendidikan yang berkualiti tinggi dan berusaha
untuk mencapai prestasi yang cemerlang dan dalam bidang
kurikulum.

3. Mendidik dan mendorong murid untuk mencapai
kecemerlangan dalam bidang kokurikulum seterusnya
membina jati diri dan sahsiah pelajar yang seimbang dari
segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

4. Menyediakan prasarana yang lengkap dan selesa di samping
persekitaran yang bersih, ceria, harmoni dan selamat.

5. Memantapkan hubungan kekeluargaan yang erat dalam
kalangan pihak pengurusan, guru, staf sokongan, murid, ibu
bapa dan masyarakat setempat.

6. Mempratikkan amalan hidup lestari melalui pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar.

KPI SMK TAMAN DESA 2, 2019

1 Meningkatkan Gred Purata Sekolah ( GPS ) Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) kepada 4.72

2 Meningkatkan bilangan murid mendapat 6A ke atas dalam SPM kepada 45 orang.
3 Meningkatkan peratus kehadiran murid daripada 87.02% kepada 91.00%.

4 Mengurangkan peratus kes salah laku kepada 12.74%

5 Meningkatkan bilangan pasukan mendapat 3 tempat terbaik kepada 16 pasukan di peringkat
daerah.

6 Meningkatkan peratus guru yang menghadiri program peningkatan profesionalisme guru dalam
kokurikulum kepada 20%.

7 Memastikan prestasi laporan audit kewangan tahunan berada pada tahap baik.

8 Meningkatkan peratus infrastuktur asas bilik darjah lengkap ( kerusi/meja murid/papan tulis yang
kondusif ) kepada 95%.

9 Meningkatkan peratus murid PPKI diinklusifkan ( penuh dan separa ) kepada 35%

10 Meningkatkan peratus kehadiran *PIBK ( Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti ) dalam 6 program
sekolah kepada 76%.

* 1. Hari Pendaftaran dan Orientasi Peralihan dan Tingkatan 1
2. Hari Penetapan Target
3. Mesyuarat Agung PIBG
4. Hari Bertemu Pelanggan
5. Hari Kejohanan Olahraga Sekolah
6. Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar

KPI UNIT KURIKULUM 2019

1 Mencapai sasaran GPS SPM kepada 4.72
2 Mencapai sasaran bilangan murid mendapat 6A ke atas SPM seramai 45 orang.

3 Mencapai sasaran GPS Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 kepada 6.00
Seramai 20 orang murid Tingkatan 4 mendapat 6A ke atas dalam Peperiksaan Akhir

4 Tahun.
5 Mencapai 4.50% mendapat semua A dalam SPM.

6 Mencapai MTM 100% murid lulus dalam SPM.

MATLAMAT UNIT KURIKULUM 2019

Unit Kurikulum SMK Taman Desa 2 memberikan pendidikan yang berkualiti dan
berkesan untuk membangunkan potensi murid agar menjadi insan yang cemerlang
dalam akademik dan sahsiah bagi memenuhi aspirasi murid melalui aktiviti dalam bilik
darjah dan luar bilik darjah yang mementingkan KBAT.

OBJEKTIF UNIT KURIKULUM 2019

1 Memberi dan mengukuhkan ilmu pengetahuan bagi semua mata pelajaran yang
ditawarkan.
Memantapkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid dengan menekankan

2 penggunaan KBAT, i-THINK dan VLE-frog
3 Membina kemahiran kepimpinan dalam kalangan murid agar menjadi pemimpin yang

berwibawa.
Meningkatkan kemahiran berbahasa murid dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
4 serta bahasa ketiga.
5 Melahirkan murid bersahsiah tinggi yang berakhlak mulia, beretika dan patuh kepada
ajaran agama dan bangsa.
6 Melahirkan murid yang mempunyai jati diri dan kecintaan kepada negara.
Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum dari segi pematuhan ketetapan,
7 perubahan positif dan keselarasan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah.
8 Memantapkan pengurusan mata pelajaran ke arah meningkatkan kualiti
pembelajaran dan pengajaran.

9 Mengukuhkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan guru melalui pemantauan
berterusan, ‘coaching’ dan komuniti pembelajaran professional ( PLC )

KPI HEM 2019

No Bidang Tugas KPI 2019

1- Kehadiran murid 86%

1 Lembaga Disiplin 2- Peratus salah laku turun kepada 12.74%
3- Peratus kehadiran lewat turun ke 0%

1- Kehadiran pengawas 100%

2 Lembaga Pengawas 2- Sahsiah dan disiplin pengawas cemerlang
3- Kepimpinan pengawas cemerlang

3 UBK 1- 100% murid mendapat khidmat kaunseling
2- Peratus penglibatan Ibu bapa (Sarana Ibu bapa) 76%
3- Melaksanakan 10 program sahsiah diri murid

4 PPDa 1- Mengadakan Program Anti Dadah
2- Menggantungkan poster dan maklumat berkaitan dadah
3- Tiada masalah rokok dan dadah di sekolah

1- Ada pelan keselamatan jalan raya dan tempat letak kereta
2- Latihan kebakaran 2 kali setahun
5 Sekolah Selamat 3. Memagar kawasan cerun dalam kawasan sekolah
4. Menambah papan-papan tanda keselamatan

6 SLAD 1- Menggantungkan poster atau banner berkaitan dadah
7 BKP 2- Ceramah Anti Dadah
8 KWAMP 3- Ujian air kencing
9 SPBT
1- Tiada murid yang layak tertinggal
10 Kantin 2- Menguruskan pemberian biasiswa BKP
11 Kebajikan
12 Kedai buku 1- Tiada murid yang layak tertinggal
13 Kebersihan 2- Memberi penerangan yang jelas kepada murid
3- Mengedarkan borang permohonan dan memproses

1- Semua murid mendapat SPBT
2- Mengemaskini stok SPBT
3- Melaksanakan proses memberi dan memungut buku teks

1- Melakukan penilaian kebersihan kantin setiap hari dan
menghantar laporan setiap minggu
2- Memantau murid di kantin semasa rehat
3- Mengadakan dan menguruskan peti aduan murid

1- Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan kebajikan murid

1- Memastikan kedai buku menjual mengikut tender yang dibuat
2- Memastikan kedai buku dibuka setiap hari persekolahan
3- Memastikan harga yang dijual munasabah seperti tertera dalam perjanjian

1- Persekitaran sekolah sentiasa bersih

2- Menceriakan kawasan sekolah
3- Kelas, makmal dan bilik- bilik khas bersih dan ceria

14 Kesihatan 1- Menyimpan rekod kesihatan murid
2- Rawatan gigi dan suntikan dilakukan di bilik kesihatan
3- Bilik kesihatan dalam keadaan bersih dan terkawal

15 Keselamatan 1- Pengawal keselamatan mengawal pintu pagar
2- Pengawal keselamatan bertugas di siang dan malam
3- Memastikan bangunan dan persekitaran sekolah selamat

16 COMBI 1- Tiada kawasan nyamuk membiak
2- Mengadakan operasi mengesan jentik-jentik di sekitar kawasan sekolah
setiap minggu.
3- Menghantar laporan ke PPD setiap bulan

17 Perabot 1- Memastikan perabot sekolah selamat untuk dipakai
2- Memastikan perabot diletakkan di tempat selamat
3. Memastikan semua perabot baru diinventori

18 Penyelenggaraan 1- Perabot yang rosak disimpan di tempat yang disediakan
2- Memperbaiki perabot-perabot yang masih boleh dibaiki
3- Menyelenggara bekalan air dan eletrik di sekolah
4. Membuat pelupusan perabot yang rosak

Penyelaras 1- Memastikan murid didaftarkan di sekolah (Buku Pendaftaran Induk)
19 2- Memastikan buku kehadiran murid disemak setiap bulan
3- Mengumpul dan merekodkan maklumat bagi setiap kelas untuk dianalisis.
tingkatan

20 Guru tingkatan 1- Mencatatkan kehadiran murid setiap hari dalam buku kehadiran murid
dan APDM
2- Memastikan guru melengkapkan maklumat murid di dalam buku kehadiran
murid.
3- Mendaftar murid dan melengkapkan maklumat murid dalam Aplikasi
Pangkalan Data Murid (APDM) dan sentiasa mengemaskini maklumat peribadi
murid.
4- Melantik jawatankuasa kelas

1- Memastikan guru-guru tingkatan mengemaskini maklumat di Aplikasi

Pangkalan Data Murid (APDM)

21 Penyelaras APDM 2- Memastikan maklumat murid yang diisi oleh guru tingkatan adalah
lengkap.

3- Memastikan kehadiran murid dihantar ke PPD secara atas talian setiap hari

dengan bantuan Pembantu Tadbir.

22 SSDM 1- Melaporkan salah laku murid dalam system SSDM
2- Memaklumkan pentadbir dan PPD jika ada kes-kes istimewa
3- Pastikan salah laku murid berada ditahap yang rendah

23 Pendaftaran 1- Menerima pendaftaran masuk murid Peralihan, Tingkatan 1 dan murid
baru
2- Memastikan guru-guru tingkatan mendaftar murid dalam buku pendaftaran
dan diberikan nombor pendaftaran

24 Enrolmen murid 1- Menyediakan rumusan enrolmen murid setiap bulan kepada
PPD

KONSEP PENDIDIKAN KOKURIKULUM
“Kurikulum kebangsaan ialah suatu program Pendidikan yang temasuk kurikulum dan kegiatan
kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur, kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini serta untuk menyampaikan pengetahuan”

(Subperaturan 3(1) dalam peraturan-peraturan 1997)

 Pelaksanaan kokurikulum adalah wajib dilaksanakan di sekolah dan institusi pendidikan
guru.

 Sebarang kegagalan dan keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum merupakan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu atau dipenjara
selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali.
(Akta Pendidikan,1996)

KPI UNIT KOKURIKULUM 2019

1. Peningkatan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum daripada 55.90% pada
tahun 2018 kepada 65% pada tahun 2019.

2. Peningkatan penglibatan pasukan sukan permainan sekolah di peringkat daerah kepada 16
pasukan .

3. Peningkatan pencapaian tempat pertama, kedua dan ketiga di peringkat daerah dalam
sukan permainan daripada 5 pasukan kepada 8 pasukan.

4. Peningkatan penyertaan murid di peringkat negeri untuk kokurikulum daripada 3 acara
sukan dan 3 aktiviti koakademik pada tahun 2018 meningkat kepada 5 acara sukan dan 4
aktiviti kokakademik pada tahun 2019.

5. Peningkatan PAJSK daripada GPS 3.59 kepada 3.39

MATLAMAT UNIT KOKURIKULUM 2019

Unit kokurikulum SMK Taman Desa 2 berhasrat mendidik dan melahirkan murid-murid yang
sihat, cergas dan cerdas serta aktif dalam kokurikulum bagi melahirkan insan yang berdisiplin,
berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berdaya saing sebagai pemimpin masa depan yang serba
boleh.

OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM 2019

1. Merancang,menganjur, mengelola dan menilai kegiatan kokurikulum dalam bentuk
aktiviti-aktiviti yang memperkukuh pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik
darjah.

2. Memberikan penekanan kepada penerapan nilai-nilai positif dan nilai-nilai murni
untuk meningkatkan kualiti, sahsiah, disiplin, ketahanan diri dan daya saimg.

3. Memperkukuh semangat patriotisme , perpaduan kaum dan pembinaan sahsiah
kendiri melalui aktiviti kokurikulum.

4. Memberikan ruang dan peluang kepada murid untuk memperkembangkan minat,
bakat, daya kreativiti dan inovasi melalui kegiatan kokurikulum,.

5. Mewujudkan proses PdPc merentasi kokurikulum dalam suasana yang
menyeronokkan di luar bilik darjah.

6. Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform, kelab/persatuan,
sukan/permainan serta mempelbagaikan aktiviti dengan tujuan memberikan peluang
kepada semua murid untuk melibatkan diri secara individu atau berkumpulan

PELAN KEDUDUKAN KELAS 2019

TANDAS LELAKI 3C/1A 3S/1B BLOK A 3B/1D 3J/1H 3R/1IX TANDAS PEREMPUAN
TANDAS LELAKI 3KAA 3H/1C 3T/1J 5T/1V TANDAS PEREMPUAN
TANDAS LELAKI PEND. KHAS PEND. KHAS PEND. KHAS TANDAS PEREMPUAN
3D/1T 3T/1S 3V/1R

PEND. KHAS PEND. KHAS PEND. KHAS

TANDAS LELAKI 5B 5C BLOK B 5D 4C 4D TANDAS PEREMPUAN
TANDAS LELAKI 4S/2A 5V/2J 4AZ 5J/2S 5R/2T 5S/2V TANDAS PEREMPUAN
TANDAS LELAKI 4I/2 IX 4V/2B 5I/2R 4R/2D 5H/2H 3A/P TANDAS PEREMPUAN
4J/2C

BLOK MAKMAL

TANDAS LELAKI 1KAA/4T MAKMAL KOMPUTER 4B
TANDAS LELAKI 4H/2KAA
TANDAS LELAKI
MAKMAL SAINS

TANDAS LELAKI BLOK BENGKEL 4AL TANDAS PEREMPUAN
BILIK KEJURUTERAAN 5AZ TANDAS PEREMPUAN

TANDAS LELAKI BILIK MASAKAN BILIK JAHITAN 5AL TANDAS STOR
TANDAS LELAKI PEREMPUAN
BILIK LOGAM BENGKEL BENGKEL KERJA BILIK
& KERJA KAYU KERJA ELEKTRIK. PENDIDIKAN
ELEKTRONIK
PAIP & ENJIN SENI
& LUKISAN TEKNIKLaluan Kecemasan

Tempat Berkumpul
(PADANG)

LALUAN DAN PERATURAN
SEWAKTU KECEMASAN
 Loceng Berpanjangan (Tanda

Kecemasan)
 Semua penghuni mesti

kosongkan bangunan
 Bergerak ikut lulaun

kecemasan

 Jangan potong barisan
 Jangan Bertolak Di Tangga
 Jangan Panik

/Bising/Bercakap

 Jangan Berpatah Balik
 Berkumpul di Padang

Mengikut Kelas
 Guru Kelas Catat Kehadiran
 Guru Kelas Lapor Kepada

Guru Keselamatan
 Laporkan Kekurangan Pelajar
 Ikut Arahan dari semasa ke

semasa

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

TAHUN 2019

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2019 31.01.2019 23

01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 22.03.2019 16

JUMLAH HARI 59

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

1 23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22 8
18 2
01.05.2019 24.05.2019 40

JUMLAH HARI 16

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019

10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23 9
1
01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019 9

2 19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21
01.10.2019 31.10.2019 23 14

01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN 5

23.11.2019 31.12.2019 39Cuti Umum Selangor 2019

Tarikh Hari Cuti
1 Jan Selasa Tahun Baru
21 Jan Isnin Hari Thaipusam
5 Feb Selasa Tahun Baru Cina
6 Feb Rabu Tahun Baru Cina Hari Kedua
1 Mei Rabu Hari Pekerja
19 Mei Ahad Hari Wesak
20 Mei Isnin Cuti Hari Wesak
22 Mei Rabu Hari Nuzul Al-Quran
5 Jun Rabu Hari Raya Aidilfitri
6 Jun Khamis Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
11 Ogos Ahad Hari Raya Haji
12 Ogos Isnin Hari Raya Haji Hari Kedua
31 Ogos Sabtu Hari Kebangsaan
1 Sep Ahad Awal Muharram
2 Sep Isnin Cuti Awal Muharram
9 Sep Isnin Hari Keputeraan YDP Agong
16 Sep Isnin Hari Malaysia
27 Okt Ahad Hari Deepavali
28 Okt Isnin Cuti Hari Deepavali
9 Nov Sabtu Maulidur Rasul
11 Dis Rabu Hari Keputeraan Sultan Selangor
25 Dis Rabu Hari Krismas

SPANM BIL. 9/ 2018
LAMPIRAN A: TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2019

BULAN TARIKH HARI CATATAN
Januari 24.01.2019 Khamis
Februari 25.02.2019 Tahun Baru Cina
25.03.2019 Isnin 5 & 6 Februari 2019 (Selasa & Rabu)
Mac 25.04.2019 Isnin
April 23.05.2019 Khamis Hari Pesta Kaamatan
Mei Khamis 30 & 31 Mei 2019 (Khamis & Jumaat)

Jun 25.06.2019 Selasa Hari Gawai
1 & 2 Jun 2019 (Sabtu & Ahad)
Julai 25.07.2019 Khamis
Ogos 22.08.2019 Khamis Hari Raya Puasa
September 25.09.2019 Rabu 5 & 6 Jun 2019 (Rabu & Khamis)
Oktober 17.10.2019 Khamis
November 25.11.2019 Hari Raya Haji
Disember 18.12.2019 Isnin 11 Ogos 2019 (Ahad)
Rabu
Hari Deepavali
27 Oktober 2019 (Ahad)

Hari Krismas
25 Disember 2019 (Rabu)

7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN DESA 2

JALAN DESA JAYA, BANDAR COUNTRY HOMES,

48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TEL.: 03-67337872 NO. FAKS: 03-67337870

KOD: BEA 7621 E-mel: [email protected]

SENARAI NAMA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
TAHUN 2019

BIL NAMA PEGAWAI NO. JPS JAWATAN / GRED

1 JAMALIAH BINTI ABU 80100 PENGETUA 54 (KUP)
2 ROSITA BINTI SABLI 92830 PK PENTADBIRAN/DG52 (KUP)
3 SUHAIDA BINTI SHAMSUDDIN 90637
4 NORISHAH BINTI ISMAIL A6886 PK HEM/ DG52 (KUP)
5 NOR MARIHA BINTI BAHAUDDIN A1095 PK KOKURIKULUM/ DG52 (KUP)
6 AZIB BIN OTHMAN 92847
7 ABDUL AZIM BIN MOHD NASRI A90511 PK PETANG/ DG48
8 AHMAD TAUFIK BIN YUSOF A79965 DG48 (KUP)/GKMP BAHASA
9 AHMAD SHARIFUDIN BIN ABD AZIZ A71954
10 AINI HAYATI BINTI CHE ROSE A79231 DG41
11 AISHAH BINTI AHMAD A9245 DG44 (KUP)
12 AMUTHA A/P KITTAN KRISHNAN A5750 DG44 (KUP)
13 ANDAL UMA SUNDARI A/P VENGADASAMY A56018 DG44 (KUP)
14 ANG TENG TENG 94212 DG48 (KUP)
15 ANITA BINTI BASIR A30936 DG48 (KUP)
16 ANITA BINTI HASHIM A21983 DG48 (KUP)
17 ARIFF ISKANDAR BIN MOHAMMED JANUM A74525 DG44 (KUP)
18 AZILA BINTI MOHAMED A47861 DG44 (KUP)
19 AZIMAH BINTI MOHD ARSHAD A74530 DG44 (KUP)
20 AZIMAR BINTI NGAH A23033 DG41 (POOL)
21 AZIRA BINTI MAT ZAID A74268 DG44 (KUP)
22 AZMI BIN ISMAIL A12931 DG44 (KUP)
23 CHE RAFIDAH BINTI CHE MAT JONI A75580 DG52 (KUP)
24 ELSSEY LESSIANNA ANK RICHARD A89224
25 EZANY BAKHTIAR BIN MOHD LAZIM A78354 DG41
26 FAIZUL BIN ISMAIL A33268 DG44 (KUP)
27 FAKHRUD BIN KASIM A56078 DG44 (KUP)
28 FARHANIS BINTI MOHD FATHUR RAHMAN A50085
29 HANIFAH BINTI BOHARI A16244 DG41
30 HASLINA BINTI JAWALLUDIN A35875 DG44 (KUP)
31 IDA SURYANI BINTI MD SIDIK A22002 DG44 (KUP)
32 JAAFAR BIN ISMAIL 70871 DG44 (KUP)
33 JEYASEELAN A/L A. ANTHONY 76891 DG44 (KUP)
34 JONG JYE LIAN A12972 DG44 (KUP)
35 JULIA BINTI MOHAMED ALI A35812 DG44 (KUP)
36 JULIANA BINTI ABD RANI A9007 DG44 (KUP)
DG48 (KUP)
37 KALAI ARUSI A/P KRISHNAN 76733 DG48 (KUP)
DG44 (KUP)
38 KASMA DEWI BINTI HAMAD A40958 DG44 (KUP)
39 KHAMSIAH BINTI ABDUL HAMID A42646 DG48 (KUP)
40 LEW AI YIK @ LEOW AI YIK A52724
DG48 (KUP)

DG44 (KUP)
DG44 (KUP)
DG44 (KUP)

1

BIL NAMA PEGAWAI NO. JPS JAWATAN / GRED

41 LING SIEW LANG 85575 DG44 (KUP)
42 LOGESWARY A/P NAGARAJU A47921 DG44 (KUP)
43 LUM KWEI YEE 58482 DG52 (KUP)
44 MAHERAN BINTI SALLEH A50976 DG44 (KUP)
DG48 (KUP)/GKMP
45 MAIMON BINTI SALAM A35847 SAINS & MATEMATIK
DG44 (KUP)
46 MALARVILI A/P KRISHNASAMY A50936 DG44 (KUP)
47 MAZILA BINTI AB RASHID A53818 DG52 (KUP)
48 MAZLINA BINTI YORP NADZRI A42930 DG44 (KUP)
49 MEENACHI A/P RAMAN A47891 DG44 (KUP)
50 MD NAWAWI BIN HASSAN A57038
51 MOHAMAD HASRIL BIN TAHIR A85484 DG41
52 MOHD NAIMIN BIN JAAFFAR A89212 DG41
53 MOHD SALLEH BIN MOHD ARIF A64061 DG44 (KUP)
54 MOHD YUSRA BIN AHMAD A48388 DG48 (KUP)
55 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN ALIAS A88155 DG41
56 MUHAMMAD MUAZ BIN MOHD FADZIL A90557 DG41
57 NABIHAH BINTI KAMALUDIN A88160 DG41
58 NABILAH BINTI YUSUF A56317 DG44 (KUP)
59 NABSIAH BINTI HASAN A23270 DG52 (KUP)
60 NADILA BINTI MOHD YUSOFF A59879 DG44 (KUP)/ GURU ICT
61 NIK NORHASWANI BINTI NIK HAMDAN A42666 DG44 (KUP)
62 NOOR AINI BINTI ZAKARIA A43685 DG48 (KUP)/ KAUNSELOR
63 NOOR HASIFAH BINTI MOHD TAMIZI A76968 DG41
64 NOOR JULIANA BINTI JUSOH A30931 DG44 (KUP)
65 NOR AINI BINTI AHMAD A27543 DG48 (KUP)
66 NOR ASHIELA BINTI OTHMAN A67283 DG44 (KUP)
67 NOR ASHIKIN BINTI MUSA A53620 DG44 (KUP)
68 NOR ASLIZA BINTI AHMAD A70317 DG44 (KUP)
69 NOR AZIRA BT SAHAK A34180 DG44 (KUP)
70 NOR HIDAYAH BINTI NOR ISMAIL A75833 DG44 (KUP)
71 NOR RIZAN BINTI CHE DAUD A5523 DG52 (KUP)
72 NOR SUHAILA BINTI NORDIN A86948 DG41
73 NORADYANI BINTI AB RAHMAN A47724 DG44 (KUP)
74 NORASHIKHIN BINTI DANIL A45545 DG44 (KUP)
75 NORAZMAIZA BINTI HUSAIN A53833 DG44 (KUP)/GURU MEDIA
76 NOREDAH BINTI MD NOOR A2196 DG44 (KUP)
77 NORFAIZA BINTI ABDUL GHAFFAR A47884 DG44 (KUP)
78 NORHADI BIN MOHAMAD HUSIN A36650 DG44 (KUP)
79 NORHANIDA BINTI MOHD HANIB A18017 DG44 (KUP)
80 NORIDAH BINTI CHE KASIM A19145 DG48 (KUP)
81 NORIHAN BINTI MOHD TAHIR A16217 DG44 (KUP)
82 NORLINAWATI BINTI ABDUL RAHMAN A24180 DG44 (KUP)
83 NORYUZIE BINTI OSMAN A64738 DG41
84 NUNI NADIA BINTI MOHD SANI A49712 DG44 (KUP)
85 NUR ATIQAH BINTI MOHD YUSOF A89215 DG41
86 NUR FASIHA BINTI USOF A88180 DG41
87 NUR HIDAYAH BINTI MOHD NOOR A75924 DG44 (KUP)

2

BIL NAMA PEGAWAI NO. JPS JAWATAN / GRED

88 NUR IRWANNI BINTI ISHAK A49866 DG44 (KUP)
89 NUR SYAHIDAH BINTI SAMSURI A51861 DG44 (KUP)
90 NURA BINTI KADIR A41090 DG44 (KUP)
91 NURFAZNI BINTI SHAFERI A67809
92 NURUL ’IZZATI BINTI OTHMAN A83511 DG41
93 NURUL AINI BINTI RASHID A78378 DG41
94 NURUL AMIRAH BINTI MD NOR A88188 DG44 (KUP)
95 PUSPA A/P PACHIAPPEN A18001 DG41
96 RAFIZAH BINTI SELAMAT A57338 DG44 (KUP)
97 RAJESWARI A/P VEERAN A75992 DG44 (KUP)
98 RAJESWARY A/P RAMAIAH A33202 DG41
99 RAPIDAH BINTI ABDUL RAHMAN A54673
100 RAZAWATI BINTI KALIMI A24172 DG42 (KUP)
101 REHAN BINTI GHAZALI A30759
102 ROSLEN BIN ISA A41084 DG44 (KUP)
103 ROSLIZA BINTI MD ZAIN A47870 DG44 (KUP)
104 ROZIAH BINTI ABDUL GHAPAR 95861 DG44 (KUP)
105 ROZIAHWATI BINTI YAZIR A21826 DG44 (KUP)
106 SAIFUL RAZEL BIN ZAMRE A77167 DG44 (KUP)
107 SANISAH BINTI DESA A31336 DG52 (KUP)
108 SHARMILLA CINDY A/P SUBRAMANIAM A70436 DG44 (KUP)
109 SITI AMINAH BINTI A. SARIP A72749 DG44 (KUP)/(KAUNSELOR)
110 SITI HAZLINDA BINTI A. RAHMAN A17936 DG44 (KUP)
111 SITI MARIAH BINTI MD ALI A6698 DG44 (KUP)
112 SITI NORILYANI BINTI AB.DULLAH A64843
DG41
113 SITI SUKARTINA BINTI SHUKRI A35911 DG44 (KUP)
DG48 (KUP)
114 SIVAPACKIAM A/P MARUTHAI 91726
115 SUHAILI BINTI MOHD SOBRI A87632 DG41
116 SUHANA BINTI JAMALUDDIN A42541 DG48 (KUP)/
117 SUNDARA MURTHI A/L SINNAPPA 81200 GKMK TEKNIK & VOK.
118 SUPPULETCHUMY A/P KOLLAPURI A8437 DG44 (KUP)
119 SURIA AFZAIRIZA BINTI SAIM A59734
120 SURIATY BINTI ISHAK A49637 DG41
121 SURIYAWANEE BINTI AB GHANI A12954 DG44 (KUP)
122 TAI YUN THAI 92432 DG48 (KUP)
123 TAMIL SELVI A/P MAHALINGAM A56660 DG48 (KUP)
124 TEH LAN YING 90706 DG44 (KUP)
125 TUAN RUZITAH BINTI TUAN DAUD A72763 DG48 (KUP)
126 VANAJA A/P BELETAMBI A53678 DG44 (KUP)
127 VANAJA A/P K BALAN A5450 DG52 (KUP)/ KAUNSELOR
128 VASANTHI A/P VELU A13601 DG44 (KUP)
129 VIJAYA A/P SUBRAMANIAM A27146 DG52 (KUP)
130 WAHYUNI BINTI SAJURI A77125 DG52 (KUP)
131 WAN NORIFAH BINTI WAN DAUD A50140 DG48 (KUP)
DG48 (KUP)
132 WONG SIEW WAI A78382 DG44(KUP)
DG44 (KUP)
133 ZAINAB BINTI SALEH A63335
DG41
DG44 (KUP)
DG44 (KUP)/
G. CEMERLANG BIO
DG44 (KUP)

3

BIL NAMA PEGAWAI NO. JPS JAWATAN / GRED

134 ZAINURITA BINTI MAHMOOD A35729 DG44 (KUP)
135 ZAKIAH BINTI AB. GHANI A44684 DG44 (KUP)/ (KAUNSELOR)
136 ZARINA BINTI ARIFFIN 95610
137 ZARINA BINTI MORAD A53630 DG52 (KUP)
138 ZARINAH BINTI ZAKARIA A68767 DG44 (KUP)
139 ZUBAIDAH BINTI PUTEH SHAARI 88253
140 ZUHAILAH BINTI YAAKUB A27233 DG41
DG44/ PK PEND. KHAS
141 ZUNAINUN BINTI CHE PA A6874 DG44 (KUP)/GURU DATA

DG52 (KUP)/
GKMP KEMANUSIAAN

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

BIL NAMA GRED JAWATAN
1 KPT
2 N19
3 IRNIWATY BINTI ABD HALIM N19 PT KEWANGAN
4 MASZLINA BINTI KAMARUZZAMAN N19 PEMBANTU TADBIR
5 ALIA NADIRA BINTI ABDUL HALIM N19 PEMBANTU TADBIR
6 SITI MUNIRAH BINTI MOHD ABASS N19 PEM. PENGURUSAN MURID
7 MOHD ZULHILMI BIN NAWI N19 PEM. PENGURUSAN MURID
8 LINA DIYANA BINTI AB RASHID C22 PEM. PENGURUSAN MURID
9 MASTINA BINTI MOHD AZRAAI C22 PEM. PENGURUSAN MURID
10 DASIMAH BINTI DEBAB C22 PEMBANTU MAKMAL
11 RUSMAH BINTI NAPIAH C22 PEMBANTU MAKMAL
12 REZA SAFARIN BIN ZAMANI C22 PEMBANTU MAKMAL
13 NORHAYATI BINTI DESA N14 PEMBANTU MAKMAL
14 NORSUHANA BINTI HAWARI N11 PEMBANTU MAKMAL
15 NORINI BINTI HUSIN N19 PEMBANTU OPERASI
16 RUZYANAWATI BINTI SALEMAN PEMBANTU OPERASI
PEM. PENGURUSAN MURID

4

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

Office of the Director General of Education Malaysia

PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA

Level 7 Block J Damansara Town Centre

50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900

Fax: 03-2535150

KP (BS) 8591/Jld.XVI (9)
30 Mac 2000

Semua Pengarah Pendididikan Negeri

Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2000:
Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum
dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah

Kementerian Pendidikan memandang amat serius akan beberapa insiden kemalangan,
membabitkan murid sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Kemalangan yang berlaku
didapati telah membawa kepada kecederaan dan kematian pelajar kerana terhempap
palang gol, terlanggar tiang gol, terkena lontaran peluru dan terjatuh di dalam tangki najis.
Berlakunya insiden-insiden sedemikian, menggambarkan bahawa pihak pengurusan
sekolah telah mengabaikan aspek keselamatan yang sepatutnya sentiasa diberi perhatian
dan keutamaan.

2. Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan, untuk memastikan keselamatan diri
pelajar terjamin semasa berada di sekolah. Oleh itu langkah-langkah keselamatan perlu
diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya
kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah, sama ada aktiviti-aktiviti
pembelajaran, pendidikan jasmani, kegiatan kokurikulum atau sukan.

3. Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan kepada
semua Pengetua dan Guru Besar supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan-
kemungkinan yang boleh berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini ke atas diri murid
serta mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelakkannya.

4. Sebagai panduan, berikut adalah di antara beberapa langkah yang sewajarnya
dilakukan:-

4.1 Guru Opsyen Pendidikan Jasmani dan Kesihatan:

4.1.1 Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar
bilik darjah.

4.1.2 Bertanggungjawab mengeluar, mengguna dan menyimpan alat-alat
sukan walaupun boleh dibantu oleh murid.

1

4.2 Guru Kokurikulum dan Sukan:

4.2.1 Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan
murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum
dan sukan.

4.2.2 Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam
keadaan baik dan selamat sebelum digunakan.

4.3 Murid:

4.3.1 Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa
atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil
bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah.

4.3.2 Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti
makanan dan minuman dan lain-lain lagi.

4.3.3 Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar
kawasan sekolah. Sekiranya terdapat murid perempuan, seorang guru
wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut.

4.3.4 Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira.

4.3.5 Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa
mengambil bahagian.

4.3.6 Bagi semua aktiviti lasak, murid-murid dikehendaki menjalani
pemeriksaan doktor terlebih dahulu.

4.3.7 Murid-murid yang cedera, semput atau lelah (asthma) tidak
dibenarkan mengambil bahagian.

4.4 Skim Perlindungan Diri:

4.4.1 Sekolah digalakkan mengadakan skim perlindungan diri untuk semua
murid yang merangkumi perkara-perkara berikut:

a) kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.

b) kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik bersukan.

c) kemalangan semasa menyertai sukan dan kokurikulum.

d) kemalangan yang disebabkan peralatan sukan yang masih
dalam 'warranty'

4.5 Penyelenggaraan Peralatan Sukan (Stor Sukan):

4.5.1 Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh
membawa maut adalah Lembing, Peluru, Cakera, Tukul Besi, Tiang
Lompat Tinggi, Tiang Lompat Bergalah, Kayu Hoki, Kayu Golf, Bad
Kriket, Bola Hoki, Bola Kriket, Bola Golf, Bola Baling, Bola Billiard,
Dart, Spikes, Anak Panah dan Peralatan Gimnastik.

2

4.5.2 Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang
merbahaya seperti yang dinyatakan dalam 4.5.1 diadakan pada hari
atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain.

4.5.3 Peralatan merbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi
penggunaannya dengan rapi sepanjang masa,

4.5.4 Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah
diambil oleh orang-orang yang ditugaskan sahaja.

4.5.5 Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan
dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih
sahaja.

4.5.6 Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapa
pun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama.

4.5.7 Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua
peralatan yang tidak digunakan.

4.5.8 Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang
baik sahaja yang boleh dikeluarkan.

4.5.9 Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir
sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan.

4.6 Peralatan Sukan:

4.6.1 Peralatan sukan seperti Tiang Gol hendaklah ada ‘warranty’ daripada
pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang
persatuan sukan.

4.6.2 Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah
dimusnahkan dengan serta merta.

4.6.3 Adalah salah membeli, meminjam atau memberi pinjam, mengguna
peralatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan.

4.7 Kawasan Sukan/Permainan:

4.7.1 Kawasan latihan, permainan atau sukan hendaklah berada dalam
keadaan yang baik dan terurus.

4.8 Kawasan Larangan:

4.8.1 Kawasan Larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan
kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan.

a) Kolam Renang.

b) Dewan Gimnastik.

c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban.

3

d) Stor Sukan.
e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang

besar seperti Tiang Gol.
4.9 Cuaca/Musim:

4.9.1 Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat
lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir.

4.9.2 Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan
dan ribut petir, sama ada di padang atau kolam renang.

4.9.3 Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana
hendak hujan.

4.10 Laporan Kemalangan atau Kecederaan:
4.10.1 Sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku hendaklah
disiasat dan dilaporkan kepada pengetua atau guru besar dengan
segera.
4.10.2 Semua jenis kemalangan mestilah direkodkan.

4.11 Aktiviti Sukan Kemahiran Tinggi:
4.11.1 Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang
memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang
bertauliah.
4.11.2 Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-
aktiviti sukan renang dijalankan.

4.12 Pelaporan Aktiviti (Penilaian):
4.12.1 Guru pengiring mestilah membuat laporan bertulis kepada pihak
sekolah mengenai sebarang aktiviti yang dijalankan atau disertai.

5. Surat Pekeliling lkhtisas ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Surat Pekeliling
lkhtisas Bil. 1/1995 bertarikh 6 April 1995, dan sila maklurnkan kepada Pengetua dan Guru
Besar sekolah-sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Datuk/Tuan.
Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO’ DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

4

s.k. 1. Y.B. Tan Sri Dato' Musa Bin Mohamad
Menteri Pendidikan Malaysia
2.
Y.B. Dato' Abdul Aziz Bin Shamsuddin
3. Timbalan Menteri Pendidikan

4. Y.B. Dato' Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan
5.
6. Y.B. Dato' Mahadzir Bin Mohd Khir
7. Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan
8.
9. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
10.
Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan

Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan

Ketua Nazir Sekolah

Pegawai Perhubungan Awam

5

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 03-2586900
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Fax : 03-2535150
PARAS 7, BLOK J Laman Web : http://www.moe.gov.my
PUSAT BANDAR DAMANSARA
50604 KUALA LUMPUR

KP(BS) 8591/Jld.XVIII (5)
1 Ogos 2002

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/2002 :
Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

Adalah menjadi dasar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan pihak sekolah
supaya menganjurkan lawatan untuk murid-murid sekolah yang berunsurkan pendidikan
yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam
bilik darjah sama ada semasa cuti persekolahan mahupun semasa hari persekolahan biasa.

2. Bagi memastikan lawatan sekolah yang dirancang itu benar-benar memberi manfaat
kepada murid-murid yang mengikutinya, Surat Pekeliling Ikhtisas ini memperincikan
beberapa panduan yang perlu diikuti oleh setiap sekolah semasa merancang sebarang
Lawatan Sekolah pada hari persekolahan.

2.1 Lawatan Sekolah semasa hari persekolahan mestilah tidak melebihi dua kali
dalam setahun.

2.2 Setiap Lawatan Sekolah mestilah tidak melebihi 4 hari berturu-turut termasuk hari
perjalanan.

2.3 Sekolah-sekolah yang kurang murid (under enrolled) lawatan semasa hari
persekolahan boleh dibuat dengan syarat sekolah tidak ditutup sebaliknya
digalakkan supaya bergabung dengan sekolah-sekolah lain semasa membuat
lawatan.

2.4 Setiap Lawatan Sekolah mesti disediakan perancangan aktiviti murid sebelum,
semasa dan selepas lawatan.

2.5 Laporan lawatan yang disediakan oleh murid-murid hendaklah dikatikan dengan
pembelajaran di dalam bilik darjah.

2.6 Lawatan Sekolah boleh dibuat ke tempat-tempat kategori berikut :-

2.6.1 Sains dan Teknologi/Alam sekitar
• Planetarium
• Muzium Sains
• Petrosains
• Cyberjaya
• Wetland di Paya Indah & Putrajaya
• FRIM
• Zoo
• Taman Pertanian
• Stesen Satelit
• Kilang Elektronik
• Kilang Kereta/Motosikal

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

• Kilang Makanan
• Pelabuhan dan Perkapalan
• Lapangan Terbang

2.6.2 Mercu Tanda
• Bangunan Parlimen
• Masjid Negara
• Putrajaya
• Tugu Negara
• Menara Petronas
• Menara Kuala Lumpur
• Dataran Merdeka

2.6.3 Galeri
• Memorial Tunku Abdul Rahman
• Memorial Tun Abdul Razak
• Galeri Perdana (Langkawi)
• Balai Seni Lukis Negara

2.6.4 Kesenian dan Kebudayaan
• Istana Budaya
• Dewan Filharmonik Petronas
• Pusat Kraftangan
• Kilang Batik dan Songket

2.6.5 Sejarah
• Muzium Sejarah
• Kesan-kesan Sejaran
• Rumah Kelahiran Pemimpin Negara
• Tempat-tempat Bersejarah

dan tempat-tempat lain yang dianggap sesuai dengan matlamat pengajaran dan
pembelajaran murid.

2.7 Semua prosedur untuk mengadakan Lawatan Sekolah hendaklah dipatuhi seperti
yang dinyatakan dalam PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (LAWATAN
SEKOLAH).

3. Surat Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
12/2000 : Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan bertarikh 28 Julai 2000.

4. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang
bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan
Pengetua serta Guru Besar sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia

2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha

Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan

Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia
9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
10. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 03-2586900
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Fax : 03-2535150
PARAS 7, BLOK J Laman Web : http://www.moe.gov.my
PUSAT BANDAR DAMANSARA
50604 KUALA LUMPUR

KP(BS) 8591/Jld.XVIII (7)
29 Oktober 2003

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2003 :
KUASA GURU MEROTAN MURID

Kuasa merotan murid telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan sejak sekian lama.
Kuasa merotan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan berasaskan peruntukan yang
disediakan dalam PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di
bawah ORDINAN PELAJARAN 1957. Dalam PERATURAN 6 dinyatakan dengan jelas
bahawa :

Peraturan 6 :

Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa, tertakluk
kepada apa-apa syarat dan hal yang difikirkannya patut, mewakilkan kuasa
disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukum kepada guru-guru lain di
sekolah itu atau kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud
itu, tetapi kecuali yang disebut di atas tidak seorang pun guru atau murid
boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu:

2. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan berharap kuasa yang diberikan itu
digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi PERATURAN 5 di bawah ordinan yang
sama :

Peraturan 5 :

(1) Bagi maksud menjaga disiplin di kalangan murid-murid, Guru Besar hendaklah
mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa
sebagaimana perlu atau bermanfaat :

Dengan syarat bahawa –

(a) hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang; dan

(b) hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain
kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang
ringan di tapak tangan atau pun di punggung yang berlapik dengan pakaian
dan hendaklah difahamkan hanya oleh Guru Besar ataupun dengan kuasa
nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu.

(2) Satu rekod mengandungi semua hukuman yang dijalankan di bawah
perenggan (1) hendaklah disimpan secara sulit mengikut bentuk yang diluluskan oleh
pendaftar. Hukuman yang dikenakan hendaklah direkodkan dengan menyatakan
jenis salah laku, bilangan sebatan, bahagian anggota yang dirotan, nama dan
tandatangan perotan dan saksi semasa hukuman rotan dilaksanakan.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

3. Dalam melaksanakan hukuman rotan, pengetua atau guru besar dan guru-guru yang
diberikan kuasa hendaklah sentiasa menyedari bahawa merotan adalah sebahagian
daripada proses pendidikan. Tindakan yang dikenakan mestilah difahami sebagai alat untuk
mendisiplinkan dan bukan sebagai alat yang akan merosakkan fizikal dan mental murid.
Guru-guru yang merotan murid bukan berdasarkan rasa marah dan dendam tetapi untuk
memberi pengajaran bahawa setiap kesalahan ada hukumannya. Dalam konteks sekolah,
merotan hanya sebagai sebahagian daripada proses mendidik terutamanya kepada mereka
yang tidak berdisiplin.

4. Hukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang
berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang. Tindakan sedemikian
akan menjatuhkan maruah serta menimbulkan kesan negatif yang lebih besar terhadap
perkembangan keperibadian seorang murid. Bersama-sama surat ini disertakan contoh
Surat Penurunan Kuasa Melaksanakan Hukuman Rotan (Lampiran A) sebagai panduan.

5. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang
berkenaan di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan semua
sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia

2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia

6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia

9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia

11. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

LAMPIRAN A

CONTOH
Surat Penurunan Kuasa Melaksanakan Hukuman Rotan

Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Telefon & Faks Sekolah :

Rujukan Kami :

Tarikh :

Nama Guru :
No. Kad Pengenalan :

Tuan/Puan,

PENURUNAN KUASA MELAKSANAKAN HUKUMAN ROTAN

Merujuk perkara di atas, dengan ini saya menurunkan kuasa melaksanakan hukuman rotan
yang diperuntukkan kepada saya selaku Pengetua/Guru Besar sesuai dengna PERATURAN
6, PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah
ORDINAN PELAJARAN 1957 kepada Tuan/Puan mulai ........................ hingga .....................

2. Walau bagaimanapun Tuan/Puan diperingatkan agar dapat mematuhi PERATURAN
5(1)(b), PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah
ORDINAN PELAJARAN 1957 berhubung dengan syarat pelaksanaan hukuman rotan yang
dinyatakan seperti berikut :

Peraturan 5(1) (b)

hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain
kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang
ringan di tapak tangan atau pun di punggung yang berlapik dengan pakaian
dan hendaklah difahamkan hanya oleh Guru Besar ataupun dengan kuasa
nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu.

3. Adalah diharapkan hukuman rotan ini hanya dilaksanakan sebagai langkah terakhir
dalam usaha mengawal disiplin di kalangan murid-murid.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

................................................
(Nama Pengetua/Guru Besar)
(Nama Sekolah)

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

LAMPIRAN B

JENIS KESALAHAN DAN HUKUMAN YANG BOLEH DIKENAKAN MENGIKUT JENIS
KESALAHAN

BIL. JENIS KESALAHAN JENIS HUKUMAN
1. * Kesalahan Berat
2. ** Kesalahan Sederhana Rotan di punggung dengan dilapik pakaian dengan
3. *** Kesalahan Ringan menggunakan rotan ringan (maksima 3 kali sebatan)

Rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan
ringan (maksima 3 kali sebatan)

Diberi Amaran dan sesi kaunseling

* KESALAHAN BERAT

1. Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga.
2. Menyimpan, membawa, mengedar, menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.
3. Membawa, menyimpan, menghisap atau mengedar bahan tembakau.
4. Membawa, meminum, menyimpan atau mengedar minuman keras atau sebarang

benda yang memabukkan/mengkhayalkan.
5. Menyebabkan/melakukan pergaduhan atau kekerasan.
6. Melawan, mengancam, memukul, mengugut atau mencederakan guru/pengawas

murid.
7. Biadab terhadap guru/pengawas/murid.
8. Memeras ugut guru/pengawas/murid.
9. Membawa/menggunakan senjata atau alat berbahaya.
10. Melakukan buli ((pelancoan), penderaan atau paksaan terhadap murid lain.
11. Mencuri, merompak, memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.
12. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.
13. Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan rencana, majalah atau

rakaman dan multimedia terlarang.
14. Membabitkan diri dalam kumpulan haram.
15. Mencabul kehormatan guru/murid.
16. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii.
17. Melacur/menjadi bohsia/bohjan/pondan.
18. Bersekududukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.
19. Mengintai murid lelaki/perempuan.
20. Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang mencemarkan.
21. Merosakkan harta benda sekolah/guru.
22. Membawa atau menggunakan bahan letupan.
23. Menulis/melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

24. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau merusuh.
25. Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan-bahan multimedia.
26. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu

pengajaran dan pembelajaran/peperiksaan atau ujian.
27. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan

masyarakat Malaysia.
28. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa kebenaran pihak

sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
29. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari atau berkala

(tidak berturut-turut) selama 60 hari selama 1 tahun sesi persekolahan.
30. Mengganggu/menjejaskan kuasa Guru Besar/Pengetua atau guru yang menjalankan

tugas.
31. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa kebenaran.
32. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan bahan lucah.
33. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat.
34. Melakukan hubungan yang dicurigai.
35. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.

** KESALAHAN SEDERHANA
1. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali.
2. Menyalahgunakan/menggunakan peralatan/sumber bekalan elektrik sekolah tanpa

kebenaran.
3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran.
4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian peperiksaan.
5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.
6. Tidak menghormati lagu-lagu/bendera/jata sekolah, negeri dan kebangsaan.
7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/skin head atau berwarna.
8. Menconteng pada harta benda sekolah.
9. Memakai barang kemas keterlaluan, seperti menindik telinga dan memakai subang

berlebihan pada satu cuping telinga.
10. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.

*** KESALAHAN RINGAN
1. Menyimpan misai, janggut atau jambang.
2. Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.
3. Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang.
4. Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa

kebenaran.
5. Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

6. Berada di kantin pada waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran.
7. Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran.
8. Menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa kebenaran.
9. Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal/bengkel/bilik khas.
10. Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam.
11. Memasuki bilik khas tanpa kebenaran.
12. Makan dan minum di bilik darjah.
13. Melakukan pembaziran air/elektrik.
14. Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap.
15. Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran (tidak membawa buku, tidak

membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan lain-lain).
16. Datang lewat ke sekolah.
17. Lewat bergerak ke perhimpunan/bengkel/makmal.
18. Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain.
19. Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah.
20. Berjalan-jalan tanpa kebenaran.
21. Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.
22. Mengganggu kawasan.
23. Mengganggu guru.
24. Lewat masuk kelas.
25. Mengotorkan kelas.
26. Tidak duduk setempat.
27. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 03-2586900
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Fax : 03-2535150
PARAS 7, BLOK J Laman Web : http://www.moe.gov.my
PUSAT BANDAR DAMANSARA
50604 KUALA LUMPUR

KP(BS) 8591/Jld.XVII (10)
24 September 2001

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2001 :
Semua Guru Adalah Guru Disiplin

Kementerian Pendidikan telah dimaklumkan bahawa dalam menyelesaikan masalah disiplin
di sekolah ramai guru telah menyerahkan masalah tersebut kepada guru-guru tertentu atau
menyerahkannya kepada pengetua atau guru besar walaupun masalah yang ditimbulkan
oleh murid adalah masalah yang remeh-temeh. Perkara ini juga telah mendapat perhatian
Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru disiplin ditambah di sekolah-
sekolah.

2. Perkara seumpama ini dipercayai tidak akan berlaku jika sekiranya semua guru di
sebuah sekolah dapat menghayati dan memahami peruntukan yang telah dinyatakan secara
tegas bahawa semua guru adalah bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan
disiplin pelajar.

i. Surat Pekeliling Profesional Kementeiran Pelajaran Bil. 8/1968 mengenai
Tatatertib Di Sekolah-Sekolah pada para 5 menyatakan, ”..... tiap-tiap guru
hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah-masalah tatatertib dan
perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar oleh kerana ini
akan menjadi perkara biasa. Hanya tatatertib yang berat yang harus diserahkan
kepada guru-guru besar”.

ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975 mengenai Disiplin Di Sekolah, Peraturan-
peraturan Sekolah untuk Murid-murid pula menyatakan, ”Adalah seperti tuan
termaklum, satu di antara tujuan pelajaran ialah untuk menamakan asas disiplin ke
dalam hati sanubari murid-murid sekolah. Ini bukan tugas dan tanggungjawab guru
besar sahaja, bahkan tugas dan tanggungjawab semua guru lain. Oleh hal yang
demikian semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap
mereka itu adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah
dan jangalah hendaknya perkara-perkara kecil pun diserahkan kepada guru besar
kerana hal ini akan menjadi satu perkara biasa sahaja. Sepatutnya, kesalahan yang
berat sahaja yang harus diakukan kepada guru besar untuk mendapat keputusan”.

3. Oleh hal yang demikian adalah jelas bahawa semua guru telah diperuntukkan
dengan tanggungjawab untuk memastikan murid-murid mempamerkan tahap disiplin yang
tinggi. Bagi mencapai matlamat tersebut semua guru hendaklah berfungsi sebagai gru
disiplin dan berperanan membimbing murid-murid supaya sentiasa mengamalkan tingkah
laku dan disiplin yang baik. Pendekatan-pendekatan berbentuk pencegahan (preventive),
didikan (educative), pembetulan (corrective), dan hukuman (punitive) serta langkah yang
sewajarnya hendaklah dilaksanakan terhadap semua masalah disiplin murid. Guru-guru
hendaklah sentiasa mengimbangi semua pendekatan tersebut dengan sifat-sifat prihatin,
penyayang, simpati dan empati terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. Sementara itu,

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

kebenaran bagi guru-guru melaksanakan hukuman terhadap kesalahan disiplin murid
hendaklah dibuat secara nyata dan bertulis, iaitu pengetua atau guru besar perlu
menyediakan surat penurunan kuasa kepada guru-guru untuk melaksanakan hukuman
tersebut.
4. Sehubungan dengan itu, Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan adalah dipohon untuk
memaklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua pengetua dan guru
besar agar arahan ini dipatuhi.
Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia

2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha

Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan

Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia
9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia
11. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

Office of the Director General of Education Malaysia

PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA

Level 7 Block J Damansara Town Centre

50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900

Fax: 03-2535150

KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3)
9 Mac 1999

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999:
Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat Pekeliling
Kementerian Pendidikan 256: "Buku Rekod Mengajar Guru", bertarikh 1 Julai 1963.

2. Semenjak Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256 dikuatkuasakan, terdapat
amalan di mana maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran telah dimasukkan ke dalam Buku Rekod Mengajar Guru sehingga mengubah
sifat dan tujuan sebenar Buku Rekod Mengajar Guru itu diadakan.

3. Dengan Surat Pekeliling lkhtisas ini, berkuatkuasakan pada tarikh ia dikeluarkan,
Rekod Pengajaran dan Pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja,
iaitu (i) Rancangan Pelajaran Tahunan, dan (ii) Rancangan Pelajaran Harian. Pengetua,
Guru Besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut
prinsip-prinsip perancangan yang mutakhir.

(i) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran
dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

(ii) RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran
Tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif,
cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana
objektif itu tercapai.

4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk
yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. la haruslah diurus dengan
sempurna dan dapat dikernukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang
diberi kuasa. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran
Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat
dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.

5. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada semua Pengetua,
Guru Besar dan guru di negeri Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan.

1

Sekian.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO’ DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
s.k. Y.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak

Menteri Pendidikan Malaysia
Y.B. Dato' Haji Mohd. Khalid Yunus
Timbalan Menteri Pendidikan
Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan
Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan
Ketua Nazir Sekolah
Pegawai Perhubungan Awam

2

tsAHA{I3ANSEh(OLfi-l"SfEKCll-AH K a w aTte:'lPeEf oLn:A9J1Fi 2' I0I A6 6N '

KEMENTERIANPEI.,AJAR,ANI\4AII-AYIAS
BANGLJNABNArNKPERTA,lNlr\,N
TINGFAT12-14
I.HBO{Pi ASARBI ESAR
KI.,IALLJU\ MPI.IR.

Ruj.Fail: KP.8591(79')
Tar ikh: 12hb.Septem ber ,1981.

PengarahPela.jliaran
S e m u aN e g e r i ,

T'uan,
S u r a tP e k e l i l i n gl k t r t i s a sB i l . 2 / 1 9 8 1
KetetapanMasiadi Sekolah.$ekolah

$emuaPegawaiPerrkhidrnalaPnelajaraLdnan hakitangansekolahserta murid.murid
diwaiibkamn ernelihardaan rnengekalkaanmalanmenepatmi asadatangdan hirdirdli
sekolah-sekolah.

2.,, lDengan'demiliianGururBesarhendaklarnhrenyedarkagnuru-guruk, akitangatlnairr
dan rnurid-murildentangperludan pentingnyaamralanketetapanmasa.

3. Adalah cllharrapkabnanawasemuiagunudiingatkandari masa ke masa tenrtang;
tanggungjawamp erekauntullmenganlalkanh,eterpalamnasa sepanjangwaktu bertugas;
di sekolah,baik sernasadatangke sekolahallaupun balikdari sekolah,mahupun l<etiker
rnemasukbi ilik darjah untuk mengajaratau rnelnjalilnkasnesuatukegiatandi luirr bilik
darjah.Ketepatanrrasajuga bermaknaseroranguruitu hendaklahmengikujtaduirlpen-
gajarandan tidakbcllehrnennggalkankeilasnr/i€attaukawasansekolahsebelumtlbanya
masauntukbenbuad! emiklia"n

4. Peraturan-peraturarlrllrepgss'1keatipatetnrnasahendaklahdikenakan,selarndari
murid-muridj,urla h:epadas€)muaguru, kakitiangadnan pekerjadi sekolah.Gurr,guru,
khasnva, henrdakl;ahmemberi contoh tirrulardanyang baik sekiranya nrereka
inginnrenggaliekkatarrbiatketepatanmasiadi l<alangamn urid-muridmereka.

5. Memanr;tla1h:ernyatkarahawasLrasanadisliplindi sebuahsekolahbergantungsr:
bahagianbesetrnya[<epada,GuruBesar, Gt.rruBesar hendaklahmengambillarrgkah-
langkahyang prositiuf ntuk nrenguatruasiakapneraturan-peraturamnengenaiketepatan
m a s ad i s e k ol a h .

qr

e '' ' S i f etru a n / p u a ns e l m p e t i k ai sni suria tp ek elil i n gi n i k ep a d as ; emu ag u ' besaru" ntuk
p anc l u a nd l a nt i n d a k a nn r e r e k a .

.BERKHIDMAUTNTTJNK EGARA

Sayayangmenurupt rerirrtah,

(DATOH' AIJlItlRtSEINJt{A.}tTAtN)
B a h a g i a nl S e k loa h - S e l k o l i a h .
b . p .K e t u aS e t i i a u s a f r a ,
K e m e n t e r i apn, : ralj a r a n .

s.J,l.

1, setiiausatrsauritkepadayE[.rN4enripeerri ajaranMaraysia.

tz, se t i au sa f r as u r i tk e l pad ay B . 'Iimbi a lan t erpi e l aja r a nl .
l\len

3 setiilusafrasuritkerpadyaB. "fimbararn\lenterpi erajaranil.

4. KetuaSertiausaha.

ft. Ketuape,ngaraplhelajaran

€i. TimbalanKetua$r r:tiausahal.
7. TimbralaKnetuepl engarahpelajarilrln.
8. TimbralaKnetuapengarahpelerjarillnl.
L TimbalanKetuaSr etiausahall.
10. SernuaKetuaBahergian.

11. Peg;rwaki irasI keFradyats.MernteFnielajaranMalaysia.
12. PegerwapierhubungaAnwam.

TARIKH HARI M KURIKULUM TAKWIM SMK TAMAN
1 AHAD DISEMBER 201
2 ISNIN HEM
3 SELASA
4 RABU CUTI
5 KHAMIS CUTI
6 JUMAAT CUTI
7 SABTU CUTI
8 AHAD CUTI
9 ISNIN CUTI
10 SELASA CUTI
11 RABU CUTI
12 KHAMIS CUTI
13 JUMAAT HARI KEPUTERA
14 SABTU CUTI
15 AHAD PENYERAHAN P
16 ISNIN CUTI
17 SELASA CUTI
18 RABU CUTI
19 KHAMIS CUTI
20 JUMAAT CUTI
21 SABTU CUTI
22 AHAD CUTI
23 ISNIN CUTI
24 SELASA CUTI
25 RABU CUTI
26 KHAMIS CUTI
27 JUMAAT CUTI H
28 SABTU MESYUARAT GURU 1
29 AHAD MESYUAR

30 ISNIN MESYUARAT HAL EHWAL MURID 1 / ME
MESYUARAT JK HARI PENDAFTARA
31 SELASA HARI PENDAFTARAN DAN ORIENTA


Click to View FlipBook Version