The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yissum08, 2022-06-08 05:26:12

הפסקת הפקדות חלת - עובד עונתי

אסט' השירות 2022

‫טרנספורמציה בחומרים הכתובים‪:‬‬
‫הודעה על הפסקת הפקדות‬
‫בעקבות דיווח מעסיק‬

‫תאריך‪< :‬תאריך>‬ ‫מקור‬

‫' ‪121161230‬‬ ‫‪--‬‬

‫לכבוד‬

‫<שם פרטי ‪ +‬משפחה>‬

‫הנדון‪ :‬הודעה על הפסקת הפקדות בעקבות דווח מעסיק‬

‫אנו מעריכים את הבחירה שלך בנו‪ ,‬ומחויבים לעמוד לצדך על מנת להבטיח את העתיד הפיננסי של‬
‫משפחתך‪.‬‬

‫חשוב לנו לעדכנך כי בתאריך <מועד הפסקת תשלומים שדיווח המעסיק> קיבלנו הודעה ממעסיקך "<שם‬
‫מעסיק<" כי לא הועבר תשלום בגין שכר לחודש <‪ >mm/yyyy‬מהסיבה‪" :‬היעדר שכר"‪.‬‬

‫תקנון קרן הפנסיה מאפשר לשמור על הכיסויים הביטוחיים למקרה נכות או פטירה עד ‪ 5‬חודשים ממועד‬
‫הפסקת התשלומים‪ .‬התשלום עבור הכיסויים הביטוחיים בתקופה זו נגבה מהכספים שנצברים לגיל‬

‫פרישה‪.‬‬

‫בתום ‪ 5‬חודשים ‪ -‬במידה ולא יחודשו ההפקדות‪ ,‬ייקטע הרצף הביטוחי ותיאלץ לצבור מחדש את תקופת‬
‫האכשרה (תקופה בגינה אין כיסוי ביטוחי בגין מצב רפואי הקודם למועד ההצטרפות)‪.‬‬
‫לצורך שמירה על הרצף הביטוחי‪ ,‬ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬

‫טופס למילוי באופן עצמאי‬ ‫אפשרויות‬
‫‪https://y.fnx.co.il/form/AZIVA‬‬ ‫הפקדת כספים באופן עצמאי ‪ -‬יש‬

‫‪https://y.fnx.co.il/form/RISKP‬‬ ‫לדווח על עזיבת עבודה‬
‫הגשת בקשה לריסק זמני ‪-‬‬
‫תשלום פרמיה לצורך שמירה על‬

‫הכיסויים הביטוחיים‬

‫במקרה וחלה טעות בדיווח‪ ,‬יש לפנות למעסיק ולהסב את תשומת ליבו לדיווח השגוי‪.‬‬

‫לבירורים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות לצוות פנסיה באחת מהדרכים הבאות‪ :‬באמצעות צ'אט‬
‫באתר החברה ‪ ,fnx.co.il‬בדוא"ל ל‪ ,[email protected]‬בהודעת ווטצאפ ל‪ 054-9893455 -‬או‬

‫בטלפון ‪.*3455‬‬

‫עם המבט קדימה‪ ,‬לשירותך‪.‬‬

‫הפניקס‪,‬‬
‫תחום פנסיה‬

‫העתק ‪<:‬שם סוכן>‬
‫מספר קולקטיב מאגד >מס' קולקטיב>‬

‫' ‪0121161224‬‬ ‫ק קו א ‪- -‬‬ ‫ו‬

‫שינויים עיקריים‬

‫כותרתהמכתב‪:‬‬

‫• מקור‪ :‬הודעה על הפסקת הפקדות בעקבות דווח מעסיק‬
‫• בעיתיות‪ :‬לא ברור על מה היה הדיווח מעסיק‬

‫• ערוך‪ :‬הודעה על הפסקת הפקדות בעקבות אי תשלום משכורת‬

‫גוףהמכתב‪:‬‬

‫סיבת הפניה‪:‬‬

‫• מקור‪ :‬לא הועבר תשלום בגין שכר …מהסיבה‪ " :‬היעדר שכר‪".‬‬

‫• בעיתיות‪ :‬לא ברור מה הכוונה "היעדר שכר"‪.‬‬

‫• ערוך‪ :‬קיבלנו הודעה ממעסיקך "<שם מעסיק>" על אי תשלום משכורת בחודש‬
‫_______‪ .‬בשל כך‪ ,‬לא התבצעו המשך הפקדות ‪...‬‬
‫משמעות‪:‬‬
‫מתן הסבר לוגי של המשמעות ומה על מהבוטח לעשות‪.‬‬
‫טבלה‪ :‬שינוי פורמט הצגה מטבלה לטקסט‬

‫הוספת תמצית‪:‬‬

‫הוספת שורה מה מהות המכתב ומה על המבוטח לעשות‪.‬‬

‫' ‪0121161224‬‬ ‫ק קו א ‪- -‬‬ ‫ו‬

‫' ‪121161230‬‬ ‫‪--‬‬

‫תאריך‪< :‬תאריך>‬ ‫לכבוד‬ ‫ערוך‬
‫<שם פרטי ‪ +‬משפחה>‬

‫הודעה על הפסקת הפקדות בעקבות י תשלום מש ורת‬

‫אנו מעוניינים לעדכן אותך כי בתאריך ה‪ ________ -‬קיבלנו הודעה ממעסיקך "<שם מעסיק>" על אי תשלום‬
‫משכורת בחודש _______‪ .‬בשל כך‪ ,‬לא התבצעו המשך הפקדות לקרן הפנסיה שלך מספר ___________ ‪.‬‬

‫קרן הפנסיה כוללת גם כיסויים ביטוחיים במקרה של נכות‪ /‬פטירה‪ .‬הפסקת התשלומים עלולה לפגוע בכיסויים‬
‫אלו‪ ,‬ולכן אנו ממליצים להמשיך ולהפקיד כספים על ידך או ע"י מעסיק חדש‪.‬‬
‫המשמעות עבורך‪:‬‬

‫בהתאם לתנאי הפוליסה‪ ,‬הכיסוי הביטוחי למקרה נכות‪ /‬פטירה‪ ,‬ימשיך באופן אוטומטי למשך חמישה חודשים‬
‫ממועד הפסקת התשלומים ע"י המעסיק‪.‬‬

‫חשוב לציין‪ ,‬כי אם לא ימשכו ההפקדות באופן רציף‪ ,‬תוך חמשת החודשים האמורים‪ ,‬המועד ובו יחודשו‬
‫התשלומים יחשב כ‪"-‬מועד הצטרפות חדש"‪ ,‬והכיסוי הביטוחי למקרה נכות‪ /‬פטירה יינתן רק לאחר "תקופת‬

‫האכשרה" (תקופה בגינה אין כיסוי ביטוחי בגין מצב רפואי הקודם למועד ההצטרפות)‪.‬‬

‫המשך ההפקדות לקרן הפנסיה הקיימת על ידך‪:‬‬
‫על מנת לשמור על רצף הכיסוי הביטוחי‪ ,‬יש להפקיד כספים לקרן הפנסיה שלך באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬

‫• הפקדת כספים באופן מלא(חסכון‪ ,‬פטירה ונכות) באופן עצמאי‪https://y.fnx.co.il/form/AZIVA :‬‬
‫• הפקדת הכספים רק לשמירה על כיסויים של נכות ופטירה ("ריסק זמני")‪https://y.fnx.co.il/form/ RISK :‬‬

‫לבירורים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות לצוות פנסיה באחת מהדרכים הבאות‪ :‬באמצעות צ'אט באתר‬
‫החברה ‪ ,fnx.co.il‬בדוא"ל ל ‪ ,[email protected]‬בהודעת ווטצא‪4‬פ‪5‬ל‪ 9893455--0‬או בטלפון ‪.*3455‬‬

‫לשרותך‪,‬‬
‫תחום פנסיה‬
‫קבוצת הפניקס‬

‫העתק ‪<:‬שם סוכן>‬
‫מספר קולקטיב מאגד >מס' קולקטיב>‬


Click to View FlipBook Version