The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by saariskkt, 2019-12-25 21:47:17

Pengurusan HEM SKPK 2020

HEM 2020

Keywords: HEM

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

CARTA ORGANISASI
HAL EHWAL MURID ( HEM )

PENGERUSI
Cikgu Azmi bin Yusof (GB)

TIMBALAN PENGERUSI
Cikgu Sa’ari bin Husin ( HEM )

SETIAUSAHA
Cikgu Rosmawani bin Sapia`in

AJK

BADAN DISPLIN & PENGAWAS KWAPM
Cikgu Roslan bin Omar Cikgu Aniza binti Ibrahim

BIMBINGAN DAN KAUNSELING RAWATAN DAN KESIHATAN
Cikgu Mohamad Nor bin Awang Cikgu Norzita binti Mat

BANTUAN DAN KEBAJIKAN SURAU DAN DAKWAH
Cikgu Subihah binti Jusoh Cikgu Mohd Raiful Azudi bin Tuan Abdullah

SPBT DAN BOSS PENDAFTARAN, PERTUKARAN DAN
Cikgu Rahani binti Ahmad PENEMPATAN KE SEKOLAH MENENGAH

RMT Cikgu Faizal bin Md Zin
Cikgu Sharifah Salmi binti Tuan Johari
PPDa DAN PENCEGAHAN JENAYAH
KANTIN Cikgu NurHazini binti Mokhtar
Cikgu Noor Salihah binti Wan Hassan
GURU PENYAYANG
3K Cikgu Nuur Hana binti Ismail
Cikgu Junaidah binti Yunus @ Junus
PERHIMPUNAN/SIARAYA
Cikgu Mahadzir bin Othman

MENANGANI BENCANA
Cikgu Zawawi bin Omar

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

TUGASAN GURU DAN KAKITANGAN SK PADANG KEMUNTING
TAHUN 2020

BIDANG TUGAS 3 : HAL EHWAL MURID

BIL JAWATANKUASA

3.0 JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi : Cikgu Azmi bin Yusof (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cikgu Sa’ari bin Husin (PK HEM)
Naib Pengerusi I
: Cikgu Wan Mardie bin Wan Yusof (PK
Naib Pengerusi II Pentadbiran)
Setiausaha
: Cikgu Noor Hisham bin Salleh (PK Kokurikulum)

: Cikgu Puan Rosmawani bin Sapia`in

AJK : PENYELARAS JK

Badan disiplin, Pengawas dan Aduan : Cikgu Roslan bin Omar
: Cikgu Mohamad Nor bin Awang
Unit Bimbingan Kaunseling : Cikgu Subihah bt Jusoh
Bantuan dan Kebajikan : Cikgu Rahani bt Ahmad
SPBT Dan Bilik Boss : Cikgu Sharifah Salmi bt Tn. Johari
RMT : Cikgu Noor Salihah bt Wan Hassan
Kantin : Cikgu Norzita bt Mat
Kesihatan & Bilik Rawatan : Cikgu Junaidah bt Yunus @ Junus
3K : Cikgu Aniza bt Ibrahim
KWAMP : Cikgu NurHazini bt Mokhtar
PPDa & Pencegahan Jenayah : Cikgu Mahadzir bin Othman
Perhimpunan/Siar Raya : Cikgu Zawawi bin Omar
Menangani Bencana : Cikgu Nuur Hana binti Ismail
Guru Penyayang
Pendaftaran, Pertukaran, Penempatan ke : Cikgu Faizal bin Md Zin
Sekolah Menengah : Cikgu Tuan Mohd Raiful Azudi bin
Surau Dan Dakwah
Tuan Abdullah

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL JAWATANKUASA

KERANGKA TUGAS JAWATANKUASA INDUK HEM

1. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi
idea dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan-peraturan
sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari semasa ke semasa.

2. Kes-kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada Guru Besar sebelum tindakan
diambil ke atas pelajar berkenaan.

3. Menimbang dan menerima pandangan dan cadangan dari pelajar, guru serta ibu
bapa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.

4. Mesyuarat sidang penuh ialah mesyuarat yang diadakan bagi membentangkan dan
membincangkan peraturan yang digubal, membentangkan dan membincangkan
cadangan tambahan dan pindaan kepada peraturan yang berkaitan dengan
kebajikan pelajar-pelajar.

5. Mesyuarat sidang kes ialah mesyuarat yang diadakan dari semasa ke semasa
mengikut keperluan tertentu apabila Guru Besar/Pengerusi berpendapat bahawa
sidang demikian perlu diadakan.

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.1 BADAN DISIPLIN, PENGAWAS DAN 1. Mengadakan mesyuarat
ADUAN 2. Merangka peraturan sekolah.
3. Menasihat dan membimbing pengawas
Penyelaras 4. Menjalankan kursus kepimpinan
Cg. Roslan bin Omar
pengawas.
Setiausaha 5. Menentukan peraturan sekolah dipatuhi
Cg. Ahmad bin Rani 6. Membuat pemilihan ketua pengawas

AJK setiap tahun.
Cg. Roslan bin Mohd Idris 7. Menentukan pelantikan pengawas baru
Cg. Zawawi bin Omar
Cg. Faizal bin Md Zin bagi tahun semasa.
Cg. Mahadhir bin Othman@Abdul Latif 8. Mengadakan kursus kepimpinan
Cg. Norlinda bt. Mohammad
Cg. Junaidah bt. Yunus @ Junus kepada semua pengawas.
Cg. Mohamad Nor bin Awang 9. Menyelesaikan sebarang masalah jika
Cg. Fatimah binti Ngah
Cg. Noraini binti Wagiman tidak dapat di atasi, rujuk Guru Besar
(jika perlu).
10. Mesyurat perlu dibuat untuk menangani
seterusnya Menyelesaikan sesuatu kes
yang diadukan
11. Menyelesaikan sebarang masalah jika
tidak dapat di atasi, rujuk Guru Besar
(jika perlu).
12. Menerima aduan ibu bapa/ penjaga
13. Merekod aduan ibu bapa/penjaga
14. Buat laporan segera untuk dihantar ke
PPD jika melibatkan kes-kes berat.
15. Mengurus Data SSDM (Sistem
Salahlaku Disiplin Murid)
16. Mengurus data eDisiplin dan borang
pk04/sop 1:3:7

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.2 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Merancang dan menyelaras
pelaksanaan program bimbingan dan
Penyelaras kaunseling.
Cg. Mohamad Nor bin Awang
2. Menyelaras dan menyediakan rekod
Setiausaha bimbingan dan kaunseling murid serta
Cg. Sharifah Salmi bt Tuan Johari menyediakan laporan yang diperlukan.

AJK 3. Mengadakan motivasi dan kemahiran
Cg. Roslan bin Omar belajar.
Cg. NurHazini bt Mokhtar
Cg. Siti Rohana bt Ahmad 4. Murid-murid baru khususnya murid-
Cg. Rohaida bt Embong murid tahun 1 hendaklah didedahkan
Cg. Ahmad bin Rani dengan persekitaran sekolah semasa
Cg. Subihah bt. Jusoh program transisi.

3.3 BANTUAN DAN KEBAJIKAN MURID

1. Mengadakan data pelajar

Penyelaras miskin/yatim/yatim piatu.

Cg. Subihah bt Jusoh

2. Menubuhkan Tabung Sayang Disayang.

Setiausaha

Cg. Noraini bt Ab. Rahim 3. Menggalak dan membimbing pelajar-

pelajar terlibat dalam sebarang aktiviti

AJK membantu badan kebajikan luar.

Cg. Roslan b. Mohd Idris - BSN/B.RAKYAT

Cg. Roslan b. Omar – BSN/B.RAKYAT 4. Menguruskan hal ehwal kebajikan

Pn. Noor Shafawati bt Hashim – Takaful pelajar miskin, yatim/ yatim piatu,

Cg. Norzita Mat – PERKAYA / MAIDAM kemalangan, penyakit kronik, kematian

Cg.Madihah Zakiah bt Salleh – PERKAYA / dan memberi sumbangan

MAIDAM kecemasan/bencana untuk diberi
Cg. Aniza bt Ibrahim – Bantuan Khas bantuan.
Cg. Norlinda bt Mohammad – Bantuan

Khas

Encik Ambak b Ismail 5. Menyenaraikan nama pelajar yang layak

Cik Salmi Thaibi bt Ismail mendapat bantuan, berdasarkan

keutamaan dan keperluan.

6. Merancang program untuk mengutip
sumbangan disamping meningkatkan
keprihatinan pelajar terhadap kebajikan.

7. Mengadakan daftar sumbangan dan
daftar penerima yang dikemaskini dan
disahkan oleh Guru Besar.

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.4 SPBT DAN BILIK BOSS 1. Mematuhi pekeliling SPBT
2. Mengisi borang maklumat/pemohonan
Penyelaras
Cg. Rahani bt. Ahmad SPBT seperti BPBTR 190/170 dengan
betul
Setiausaha 3. Mengedar dan mengumpul borang SPBT
Cg. Norlinda bt Mohammad 1/1A dan SPBT G dengan ditandatangani
oleh murid.
AJK 4. Mengadakan buku daftar pengedaran
Semua guru kelas Borang SPBT 1/1A.
Pn. Amirah bt Alias 5. Mengedarkan buku teks kepada guru kelas.
Pn. Nurul Nadiera bt Hashim 6. Mengemaskini fail SPBT
7. Hanya Penyelaras yang berhak menerima
3.5 RANCANGAN MAKANAN penerimaan bekalan buku teks daripada
TAMBAHAN (RMT) pengedar/penerbit dan menandatangani
nota serahan/invois termasuk GPK 1.
Penyelaras 8. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas
Cg. Sharifah Salmi bt Tuan Johari buku teks SPBT
9. Menubuhkan kelab buku teks.
Setiausaha
Cg. Subihah bt Jusoh 1. Menyediakan perjanjian bekalan RMT
dengan pembekal.
AJK
Cg. Aniza bt Ibrahim 2. Membuat pemilihan murid layak RMT/1
Cg. Rahani bt Ahmad Murid 1 Vitamin dengan mengisi borang
Cg. Juhaimi bin Jaafar kelayakan berpandukan pekeliling KPM
Cg. Noraini bt Wagiman dan arahan JPN.
Pn. Nor Azita bt Jusoh (PT)
Pn. Siti Zuliana bt Johan 3. Menyediakan rekod-rekod tertentu
En. Ambak bin Ismail mengikut fail-fail berkaitan.

4. Merekodkan berat dan tinggi murid diawal
dan diakhir tahun.

5. Mengagihkan 1M1V hanya pada murid
layak RMT sahaja secara berselang hari (3
hari seminggu)

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.6 KANTIN 1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi
peraturan dan Pekeliling KPM / kesihatan
Penyelaras
Cg. Noor Salihah bt Wan Hassan 2. Memastikan makanan & minuman berkualiti
dengan mematuhi syarat-syarat perjanjian
Setiausaha
Cg. Munirah bt. Mohamad 3. Memastikan penglabelan harga jualan
dipamerkan mengikut perjanjian.
AJK
Cg. Syamsuddin bin Mustaffa 4. Memastikan bahan-bahan makanan yang
Cg. Nuur Hana bt Ismail dijual mengikut KENDIRI kantin yang
Cg. Noraini bt Ab. Rahim ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan
Sir Mohd Nazri b Mohd Noor
Pn. Amirah bt Alias 5. Memastikansuasana/keceriaan/kebersihan/
Pn. Nor Azita bt Jusoh (PT) keselamatan keselesaan kantin mengikut
Pn. Siti Zuliana bt Johan program 5K
Pn Noor Shafawati bt Hashim
6. Memastikan pengurus dan pembantu
kantin menjalani kesihatan, memiliki kad
kesihatan dan telah menjalani kursus
penyediaan makanan yang dianjurkan oleh
SSM

7. Memastikan pengusaha kantin dan
pembantu sentiasa memakai apron,
berkasut, tidak memakai barang kemas dan
bertutup kepala yang bersih dan tidak
selsema mengikut pekeliling Kementerian
Kesihatan.

8. Memastikan semua makanan berada di
dalam bekas tertutup yang bersih dan
mengunakan pengepit makanan

9. Mengadakan mesyuarat minima 3 kali
setahun, mengadakan perbincangan dari
semasa ke semasa.

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.7 KESIHATAN & BILIK RAWATAN 1. Mengurus dan memastikan bilik rawatan
bersih, ceria dan selamat digunakan.
Penyelaras
Cg. Norzita bt Mat 2. Memastikan peti ubat sentiasa disediakan
ubatan dan tidak melebihi tarikh tamat
Setiausaha tempoh penggunaannya.
Cg. Pasidah bt Muda
3. Menyediakan dan menampal peraturan
AJK penggunaan bilik bilik rawatan.
Cg. Siti Rohana bt Ahmad
Pn. Rohaida bt Embong 4. Mengurus dan mengumpul kad kesihatan
Pn. Amirah bt Alias setiap kelas dengan kerjasama guru kelas.
Pn. Norlita bt Mat Ali
Semua pekerja swasta 5. Sentiasa bertanggungjawab menguruskan
pemeriksaan kesihatan / gigi oleh Jabatan
Kesihatan dengan kerjasama guru kelas.

6. Bertanggungjawab menyenaraikan nama
murid yang melibatkan ibu/bapa yang
terlibat dengan dadah dengan kerjasama
guru kelas atau individu yang boleh
dipecayai.

7. Memastikan cadar dibasuh dengan bersih
seminggu sekali.

8. Merancang dan melaksanakan program
kesihatan termasuk pameran, lawatan dan
lain-lain.

9. Memberi kesedaran dan pengetahuan serta

maklumat kepada murid dan guru

tentang bahaya nyamuk Aedes.

10. Mengalakkan murid / guru / kakitangan
sekolah mencegah pembiakan nyamuk
Aedes di sekolah

11. Mengadakan aktiviti gotong-

royong/menceria dan memusnahkan

tempat/bekas/pokok yang menakung air di

kawasan sekolah sebulan sekali

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.8 3K (Keceriaan, Kebersihan & 1. Membantu pihak sekolah mengawasi dan

Keselamatan) semasa ke mempertingkatkan kebersihan /

kecerian sekolah dari semasa ke semasa.

Penyelaras

Cg. Junaidah bt. Yunus @ Junus 2. Menyediakan pelan Induk landskap sekolah

dan pelan kebakaran sekolah

Setiausaha

Cg. Noor Hayati bt. Zakaria @ Abdullah 3. Merancang dan mengadakan pelbagai

usaha dan altenatif dalam meningkatkan

AJK kebersihan / keceriaan sekolah seperti:

Cg. Mahadhir bin Othman a. Kempen kebersihan

Cg. Fatimah bt Ngah b. Pertandingan kebersihan kelas

Cg. Aniza bt Ibrahim c. Pertandingan mengarang esei

Cg. Zawawi bin Omar kebersihan / melukis poster / mewarna

Encik Ambak bin Ismail lukisan

Semua PPM d. Menanam bunga / pokok di kawasan

Semua Pekerja Swasta sekolah secara berlandskap

Semua Pengawal Keselamatan e. Mengadakan lawatan ke sekolah lain

4. Mengadakan projek-projek secara bersama
antara pihak sekolah dengan pihak PIBG,
JKK dan lain- lain bagi mempertingkatkan
lagi kualiti kebersihan dan keceriaan
sekolah.

5. Menguatkuasakan semua arahan /
peraturan sekolah mengenai kebersihan /
keceriaan dan mengagihkan sebarang
tugasan kepada setiap AJK dalam
sebarang projek / kerja berkaitan
kebersihan / keceriaan

6. Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh
JK ini dari semasa ke semasa.

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.9 PERHIMPUNAN & SIARAYA 1. Memastikan guru bertugas mengawasi
perhimpunan supaya berjalan lancar.
Penyelaras
Cg. Mahadzir bin Othman 2. Mengingatkan guru bertugas mingguan /
harian menulis laporan di dalam buku
Setiausaha laporan.
Cg. Aniza bt Ibrahim
1. Menguruskan murid-murid layak KWAMP
AJK mengikut pekeliling kementerian / arahan
Semua ketua kumpulan tugasan JPNT / arahan PPD.
mingguan
2. Memastikan murid-murid terpilih adalah
3.10 KWAMP murid benar-benar layak.

Penyelaras 3. Mengadakan mesyuarat JK minima 4 kali
Cg. Aniza bt Ibrahim setahun.

Setiausaha 4. Mengedarkan borang permohonan KWAMP
Teac. Sarina binti Othman setelah di senaraikan murid layak
menerima KWAMP daripada KPM
AJK
Semua Guru Kelas 5. Memastikan murid-murid penerima KWAMP
Encik Ambak bin Ismail menghantar buku akaun GIRO kepada JK
Pn. Nor Azita bt Jusoh (PT) dengan kerjasama guru kelas
AJK PIBG
6. Mengedar borang akuan penerimaan
KWAMP kepada. ibubapa/penjaga dan
memastikan semua ibubapa/ penjaga
terlibat mengisi borang tersebut dengan
betul dan memulangkannya kepada JK /
GPK HEM.

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.11 PPDA DAN PENCEGAHAN 1. Berusaha menyampaikan maklumat
JENAYAH tentang bahaya najis dadah.

Pengerusi 2. Sentiasa berusaha mempengaruhi murid
Cg. NurHazini bt. Mokhtar tentang risiko dadah seterusnya murid-
murid akan berupaya menjauhkan diri
Setiausaha mereka dari penggunaan najis dadah.
Cg. Rosmawani bt Sapia’in
3. Bekerjasama dengan agensi luar yang
AJK terlibat secara langsung dengan dadah
Cg. Mohd Raiful Azudi bin Tuan sebagai pendedahan / pameran/ ceramah
Abdullah kepada ibubapa.
Cg. Noor Salihah bt Wan Hassan
Pn. Rohaida bt Embong 4. mendidik murid-murid dari sebarang
Pn. Siti Zuliana bt Johan jenayah melalui KPJ

3.12 MENANGANI BENCANA 5. Segala laporan kegiatan semasa
perjumpaan hendaklah di tulis oleh murid
Pengerusi yang telah dilantik.
Cg. Zawawi bin Omar
1. Memastikan persediaan awal / semasa /
Setiausaha akhir dapat diambil dan dijalankan dengan
Cg. Surya bt Abas sempurna.
i- Murid
AJK ii- Peralatan sekolah
Cg. Roslan bin Omar iii- Senarai nombor telefon pihak yang
Cg. Ahmad bin Rani terlibat
Teac. Sarina bt. Othman iv- Membuat makluman kepada pihak JKR
Cg. Rahani bt. Ahmad tentang Pendawaian elektrik untuk
Pn. Siti Zuliana bt Johan mengelakkan litar pintas
Encik Ambak bin Ismail v- Sebarang tindakan sila rujuk panduan /
arahan yang dikeluarkan oleh JPNT /
PPD.

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

BIL UNIT / JAWATANKUASA KERANGKA TUGAS

3.13 GURU PENYAYANG 1. Mengadakan mesyuarat

Penyelaras 2. Merancang dan melaksanakan pelbagai
Cg. Nuur Hana binti Ismail aktiviti berkonsepkan guru penyayang.

Setiausaha 3. Menghantar maklumat dan laporan
Cg. Mohamad Nor bin Awang pelaksanaan program guru penyayang ke
( UBK ) PPD/ JPNT.

AJK 4. Mengurus dan melaksanakan tugas - tugas
Cg. Tuan Mohd Raiful Azudi bin
Tuan Abdullah lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari
Cg. Sh.Salmi binti Tuan Johari
Cg. Noor Salihah binti Wan masa ke semasa.
Hassan
Cg. Junaidah bt. Yunus @ Junus
Cg. Surya bt Abbas
Cg. Norzita binti Mat
Cg. Munirah bt. Mohamad
Semua guru Kelas
Guru bertugas mingguan

3.14 PENDAFTARAN, PERTUKARAN 1. Mengadakan mesyuarat
DAN PENEMPATAN KE SEKOLAH
MENENGAH 2. Menyediakan borang-borang yang berkaitan
dengan pendaftaran dan pertukaran murid.
Penyelaras
Cg. Faizal bin Md Zin 3. Merekod butiran dan maklumat murid dalam
buku pendaftaran sekolah.
Setiausaha
Cg. Noraini bt. Wagiman 4. Memastikan setiap murid baru diberi
nombor pendaftaran sekolah.
AJK
Pn. Siti Zuliana bt. Johan 5. Membuat laporan / maklumat dan hantar
Guru Tahun 1 ke PPD/JPNT
Semua guru kelas
Cik Salmi Thaibi 6. Mengurus dan melaksanakan tugas-tugas
lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari
masa ke semasa

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan

3.15 SURAU DAN DAKWAH 1. Merancang pelbagai pengisian program ke
arah memantapkan sahsiah dan akhlak
Penyelaras murid.
Cg. Tuan Mohd Raiful Azudi bin Tuan
Abdullah 2. Mempertingkatkan lagi kebersihan dan
keceriaan surau.
Setiausaha
Cg. Norzita binti Mat 3. Menyediakan maklumat/ info pendidikan
agama Islam pada papan kenyataan surau.
AJK
Cg. Roslan bin Omar 4. Mewujudkan pelbagai sudut bahan dan
Cg. Mahadhir bin Othman peralatan bagi kemudahan warga sekolah.
Cg. Syamsuddin bin Mustaffa
Cg. Madihah Zakiah bt Salleh 5. Mengurus dan melaksanakan tugas - tugas
Cg. Nuur Hana bt Ismail lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari
Cg. Sharifah Salmi bin Tuan Johari masa ke semasa
Cg. Junaidah bt Yunus @ Junus
Semua Pekerja Swasta .
Semua Pengawas Keselamatan

Semangat Kesepakatan Peneraju Kecemerlangan


Click to View FlipBook Version