The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-06121525, 2021-10-26 21:04:22

WEBINAR KAUNSELING KEBANGSAAN (JPNM)

WEBINAR KAUNSELING KEBANGSAAN (JPNM)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

WEBINAR KAUNSELING KEBANGSAAN
PROGRAM INTERVENSI MINDA SIHAT
KEBIASAAN BAHARU SIRI 12/2021

(WKK : PRISMA SIRI 12/2021)

PSIKOPENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MURID

28 OKTOBER 2021 (KHAMIS) 9.30 PAGI – 12.30 TENGAHARI

PANEL:
YBrs, Prof Madya Dr, ASLINA BINTI AHMAD
Pensyarah
Jabatan Psikologi dan Kaunseling Psikologi
Fakulti Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Kelolaan : Menerusi Saluran:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Webex Meetings Youtube Live
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI MELAKA UKKM BPSH

MINDA SIHAT: EMOSI TERJAGA, KEHIDUPAN SEJAHTERA

PENGENALAN

Webinar Kaunseling Kebangsaan: Program
Intervensi Minda Sihat Kebiasaan Baharu Siri
12/2021 (WKK: PRISMA Siri 12/2021 anjuran
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian,
Kementerian Pendidikan Malaysia dengan
Kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
kelolaan Majlis Guru Kaunseling Melaka
diadakan bersempena sambutan Bulan
Kaunseling Kebangsaan Tahun 2021.

Siri Webinar ini merupakan usaha berterusan
meningkatkan kompetensi Guru Bimbingan dan
Kaunseling dalam pelaksanaan Program Minda

Sihat Kebiasaan Baharu yang memberi fokus
kepada pendekatan kaunseling bagi
meningkatkan kesejahteraan emosi dan
intervensi dalam meningkatkan kemahiran
gaya daya tindak murid.

Peningkatan kompetensi Guru Bimbingan dan
Kaunseling ini secara tidak langsung dapat

menyokong setiap murid dalam mengurus emosi
dengan baik seterusnya dapat meningkatkan
kesejahteraan minda dalam kalangan murid.

Minda Sihat : Emosi Terjaga, Kehidupan Sejahtera 01

OBJEKTIF

Di akhir webinar ini, peserta akan dapat:

Meningkatkan pengetahuan

01 psikopendidikan dalam membantu
kesejahteraan emosi murid.
02 Mengaplikasikan psikopendidikan
dalam mempromosikan
kesejahteran murid.

03 Kreatif dalam menyebarluaskan
maklumat psikopendidikan dengan lebih
berkesan.

0022

BIODATA PANEL JEMPUTAN

YBrs, Prof Madya Dr, ASLINA BINTI AHMAD

Beliau merupakan seorang pensyarah di Jabatan
Psikologi Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan
Idris. Beliau melanjutkan pendidikan tinggi dalam
Ijazah Doktor Falsafah (PhD) (Kaunseling) , Universiti
Malaya pada tahun 2013. Bidang kepakaran beliau
adalah Bimbingan dan Kaunseling. Beliau juga
merupakan penyelia pelajar peringkat Master dan juga
PhD.
Beliau mempunyai kepakaran dalam penyelidikan
Latihan Kaunselor, Kaunseling Sekolah,
Psikopendidikan, Kaunseling Kelompok dan
Kesejahteraan.
Antara organisasi profesional yang disertainya ialah
Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia ,Lembaga
Kaunselor Malaysia, Persatuan Psikologi Malaysia,
Pertubuhan IKRAM Malaysia dan lain-lain lagi.
YBrs, Prof Madya Dr. Aslina Binti Ahmad merupakan
seorang yang sangat komited terhadap tugasan, sikap
dedikasi yang tinggi dan sentiasa bersungguh-sungguh
dalam setiapa bidang yang diceburinya.

03

JAWATANKUASA INDUK

PENASIHAT
ENCIK ZAINAL BIN ABAS
Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia

TIMBALAN PENASIHAT DR. MOHD AZAM BIN AHMAD
PENGERUSI Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
TIMBALAN PENGERUSI
SETIAUSAHA PUAN NORMAZWIN BINTI YAHYA K.B;P.A
Timbalan Pengarah (Pengurusan Hal Ehwal Murid)
PENOLONG SETIAUSAHA Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia

TUAN HJ JAMSARI BIN MARIMAN
Timbalan Pengarah
Sektor Pembangunan Murid
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

ENCIK SAIFUL EFFENDI BIN MOHD ZAHARI
Ketua Penolong Pengarah
Unit Pengurusan Kaunseling dan Kerjaya Murid
Kementerian Pendidikan Malaysia

ENCIK MOHD ZULHIJRI BIN SABTU
Ketua Penolong Pengarah (Hal Ehwal Murid)
Sektor Pembangunan Murid
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

PENYELARAS KEBANGSAAN ENCIK MOHD PILUS BIN ABDULLAH
Penolong Pengarah
Unit Pengurusan Kaunseling dan Kerjaya Murid
Kementerian Pendidikan Malaysia

PENOLONG PENYELARAS ENCIK MOHD REDZUAN BIN SNUSI
KEBANGSAAN Penolong Pengarah
Hal Ehwal Murid (Kaunseling)
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

04

JAWATANKUASA PELAKSANA

PENASIHAT
YBRS. DR. MOHD AZAM BIN AHMAD

Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

PENGERUSI TUAN HJ JAMSARI BIN MARIMAN
Timbalan Pengarah Pendidikan
TIMBALAN PENGERUSI Sektor Pembangunan Murid, JPNM

PENYELARAS ENCIK MOHD ZULHIJRI BIN SABTU
Ketua Penolong Pengarah JPNM
PENOLONG PENYELARAS
ENCIK ZULHELMI BIN SETAPA
POSTER YDP MGKK NEGERI MELAKA

BUKU PROGRAM ENCIK CHAN CHIN HO
SMK Durian Tunggal Melaka
MODERATOR
PUAN NURAIN BINTI ABD. KHADIR
BACAAN DOA SK Ayer Merbau Melaka

TEKNIKAL PUAN FAUZIAH BINTI MOHD SHAH
BORANG PENDAFTARAN & SMK Munshi Abdullah Melaka
PENILAIAN, SIJIL PENGHARGAAN
PUAN SITI AINANI BINTI ABD. RAZAK
DOKUMENTASI SMK Tan Sri Haji Abdul Aziz Tapa

ENCIK WAN AZHAR BIN SHARIFFUDIN
SK Malim Melaka

ENCIK MOHD NIZAM BIN ABU
SK Seri Bandar Melaka

PUAN MARHAINI BINTI A. RAHMAN
SK Ayer Barok Melaka

05

ATURCARA MAJLIS

WEBINAR KAUNSELING KEBANGSAAN :
PROGRAM INTERVENSI MINDA SIHAT KEBIASAAN BAHARU
(WKK: PRISMA SIRI 12/2021

Webex dan
28 OKTOBER 2021 (KHAMIS I 9.30 PAGI – 12.30 TENGAHARI I Youtube Channel UKKM BPSH

9.30 pagi : Peserta mula masuk Aplikasi webex
9.40 pagi : Taklimat peserta
9.50 pagi : Bacaan Doa
9.55 pagi : Ucapan Alu-aluan Pengerusi Majlis

10.00 pagi : Psikopendidikan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Murid
Panel :
Y B rs . P ro f M a d ya D r. A s l i n a B i nt i A h m a d
Pensyarah, Jabatan Psikologi dan
Kaunseling dan Psikologi
Fakulti Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris

: Sesi soal jawab

12.30 tengah : B e r s u r a i
hari

06

PENGHARGAAN

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian,
Kementerian Pendidikan Malaysia
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling
Majlis Guru Kaunseling Negeri Melaka
Semua pihak yang terlibat secara langsung
mahupun tidak langsung dalam menjayakan
webinar ini.
Semoga kita semua beroleh manfaat dan selamat
maju jaya kepada semua.

07


Click to View FlipBook Version