willardmavila Download PDF
  • 1
  • 0
Nativein
Nativein ระบบการแก่ชรานั้นเป็นสมุนไพรและด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายในร่างกายของเรา หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่โชคร้ายเหล่านี้เรียกว่าใยแมงมุม พวกมันเป็นกลุ่มของเส้นเลือดดำเล็ก ๆ ที่สามารถมองเห็นได้รอบ ๆ ข้อเท้าหลังเข่าและต้นขาของคุณ สถานการณ์ทางคลินิกนี้ไม่มีผลต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ
View Text Version Category : 24
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications