The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skstowell.pbb0019, 2019-12-03 22:20:37

BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BIODATA DIRI

Nama: ……………………………………………….…………………………………….…………….………….

Tarikh Lahir: …………….……………...…… No. Kad Pengenalan: ……….……...….……..…..

Alamat: ……………………………………………………………………….………………….……….………….

..……………………………………………………………………………………….………..……………….
…………………………………….…………………..…………………………...………………..………….

No. Tel Rumah: ……………………………….…….. No. HP : …………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………….………………………………………..

No. R/S: ……………….… Gred: ……….……..…………. No. Gaji:……………..…………

No. KWSP: ………………. No. Cukai: …………………… Opsyen :................................

TARIKH PENTING

Tarikh Bertugas Semasa : ………………..………..………..

Tarikh Lantikan : ………………..………..………..

Tarikh Sah Jawatan : ………………..………..………..

Tarikh Berpencen : ………………..………..………..

UNTUK KECEMASAN SILA HUBUNGI: ……………………………
……………………………
.............................................................
………………………………..…....………..

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 1

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Sistem Laman web User id Password

e-Operasi www.eoperasi.gov.my

HRMIS https://hrmis2.eghrmis.moe.gov.my

Emis Online http://emisonline.moe.gov.my

SAPS http://sapsnkra.moe.gov.my

e-SPBT https://espbt.moe.gov.my
https://nkra.moe.gov.my
LINUS https://sps1.moe.gov.my
NKRA

SSO

e-Nazir https://enazir.moe.gov.my

Frog VLE http://PBA00019.1bestarinet.net

SPL-KPM https://splkpm.moe.gov.my

e-Pangkat https://epangkat.moe.gov.my

E-Gtukar https://epgo.moe.gov.my
NKRA https://nkra.moe.gov.my
SKPM https://www.epsa.gov.my
EPSA

e-Prestasi http://eprestasi.moe.gov.my

SMPK http://smpk.moe.gov.my

APDM http://apdm.moe.gov.my

ANM www.anm.gov.my
https://ssdm.moe.gov.my
Salahlaku [email protected]
Murid
Email
sekolah

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 2

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PROFIL SEKOLAH KEBANGSAAN STOWELL
14000 BUKIT MERTAJAM

SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1 NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN STOWELL

2 NO TEL : 04-5303993

3 NO. FAX : 04-5303993
4 ALAMAT SEKOLAH
: JALAN REES,14000 BUKIT MERTAJAM,
SEBERANG PERAI TENGAH.

5 KOD SEKOLAH : PBB 0019

6 LOKASI : BUKIT MERTAJAM

7 DAERAH : BUKIT MERTAJAM

8 PPD : PPD SEBERANG PERAI TENGAH

9 JENIS BANTUAN : PCG (PER CAPITA GRANT)

10 GRED :A

11 KELUASAN TANAH : 7.9 EKAR

12 NAMA GURU BESAR : EN

13 SESI PERSEKOLAHAN : PAGI SAHAJA

14 BILANGAN GURU : 41 ORANG

15 ENROLMEN MURID : 495 ORANG

16 BILANGAN KELAS : 19

17 E-MAIL SEKOLAH : [email protected]

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 3

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PENCAPAIAN UPSR DAN PELUNJURAN

TAHUN PERATUS LULUS GPS BIL 6A
2017 76.32 2.61 3
2018 75.95 2.60 8
2019 89.7 2.37 6

SASARAN 2020

1. KUALITI SEKOLAH RANKING SKOR KOMPOSIT BAND

TAHUN
2018
2019

2. PENCAPAIAN MATAPELAJARAN UPSR

TAHUN BM PEM BM PEN BI PEM BI PEN MATE SN

2019 % GPMP % GPMP % GPMP % GPMP % GPMP % GPMP
97 2.5 93.9 2.36 98.5 1.95 92.4 2.86 87.9 2.86 98.5 2.61

2018 94.7 2.47 98.7 1.91 96.1 2.30 89.5 3.07 85.5 3.17 96.1 2.76

2020

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 4

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 5

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 6

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

VISI DAN MISI

VISI KPM
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA.

MISI KPM
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

STOWELL, MAJU DAN BERJASA
MENDIDIK PUTERA HARAPAN BANGSA

TETAP TEGUH DAN BERSATU
HARUMLAH NAMA MU SELALU

STOWELL JAYA DAN BAHAGIA
TERKENAL DI SELURUH NEGARA
ITULAH HARAPAN KITA SEMUA
BERUSAHA DAN TERUS BERJASA

MARILAH KITA SEMUA BERJANJI
BERSATU DAN BERSAMA

TUNAIKAN HARAPAN NEGARA KITA
MENUJU HIDUP JAYA

STOWELL YANG KAMI HORMATI
SEMOGA DIRAHMATKAN SELALU

JASA YANG KAMI TERIMA
MENJADI INGATAN ABADI

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 7

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Kami Staf SK Stowell berjanji untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab kami dengan
penuh amanah, dedikasi, efisien, dan beretika dalam memberi perkhidmatan serta layanan
terbaik kepada setiap pelanggan kami seperti berikut:-

Murid:

 Memastikan semua murid mendapat hak, layanan dan peluang belajar yang adil dan
saksama tanpa mengira kaum dan agama.

 Memastikan semua murid menerima jumlah waktu pengajaran dan pembelajaran seminggu
secukupnya seperti yang diperuntukan dalam Kursus Pengajian.

 Memastikan ujian, peperiksaan dan penilaian ke atas setiap murid dilaksanakan secara adil,
telus dan boleh dipercayai kesahannya.

 Memastikan hal-hal kebajikan, disiplin, keselamatan dan kesejahteraan murid diberi
keutamaan dan diambil tindakan segera mengikut prosedur yang ditetapkan.

 Memastikan murid Tahap 2 khasnya, dan Tahap 1 amnya mendapat peluang melibatkan
diri dalam kegiatan Kokurikulum, Koakademik dan Kepimpinan.


Staf :

 Setiap staf sekolah menerima latihan dalaman dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya
dua kali setahun.

 Sebarang masalah berkaitan perkhidmatan, profesion serta kebajikan akan cuba
diselesaikan dalam masa 5 hari bekerja.

 Setiap staf digalakkan mengikuti kursus profesional atau melanjutkan pelajaran berkaitan
bidang tugas tanpa menjejaskan pembelajaran murid.

Waris :

 Setiap waris murid yang berurusan dengan pihak sekolah akan diberi layanan yang adil dan
mesra.

 Setiap aduan akan disiasat dan maklumbalas akan diberikan dalam masa 3 hari bekerja.
 Setiap cadangan/usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah

atau dirujuk kepada JP

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 8

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PERATURAN AM UNTUK STAF DAN GURU SEKOLAH SK STOWELL

1. Arahan Am.

1.1. Selaku pegawai kerajaan, guru dan AKP adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam
Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dihenendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah
Am tersebut.

1.2. Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh mentafsirkan dengan
tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan yang lain.

1.3. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruaan dan menjunjungnya sebagai satu profesion dan
bukan sebagai satu pekerjaan/ mata pencarian semata-mata.

1.4. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan
Cemerlang.

1.5. Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah dan matlamat Pendidikan Negara.
1.6. Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas.
1.7. Bertanggungjawab dalam menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga

harta benda sekolah.
1.8. Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.

2. AKU JANJI

a. Semua guru perlu menandatangani Surat Akujanji sebagai Penjawat Awam.
b. Pegawai Kerajaan adalah terikat dan perlu mematuhi Akujanji tersebut.
1.3 Salinan Akujanji perlu dilampirkan di dalam Dokumen Persediaan Mengajar guru.

3. BILIK GURU , KELAB GURU & STAF

a. Bilik guru merupakan tempat larangan bagi murid.
b. Bilik Guru adalah di bawah tanggungjawab Kelab Guru & Staf dari aspek menjaga susunan, kebersihan dan

keceriaan pada setiap masa.
c. Bilik guru merupakan tempat guru membuat persediaan mengajar.
d. Semua guru yang mengajar di sekolah ini secara automatik menjadi ahli Kelab Guru & Staf .
e. Kadar bayaran yuran adalah tertakluk kepada keputusan dalam mesyuarat agung kelab tersebut.
f. Jawatankuasa bertanggungjawab ke atas kebajikan guru dan kakitangan di bawah kawalan bidang mereka.
g. Mesyuarat Agung Kelab Guru & Staf perlu diadakan setiap tahun pada Disember untuk tahun berikutnya.
h. Penyata kewangan Kelab Guru & Staf perlulah dibentangkan.

4. KEHADIRAN GURU DAN STAF AKP

a. Semua guru dan staf dikehendaki hadir di sekolah sekurang-kurangnya 10 minit sebelum waktu rasmi mula
bekerja. Semua guru SKS perlu hadir kesekolah sebelum 7.30 pagi.

b. Waktu pertama PdPc bermula pada pukul 7.40 pagi.
c. Waktu pulang guru adalah pada selepas pukul 2.15 petang kecuali ada mesyuarat, taklimat dan sebagainya,

guru perlu pulang lewat.
d. Kehadiran pembantu tadbir (PT) dan Pembantu Operasi (PO) ialah sebelum pukul 8.00 pagi dan pulang

selepas pukul 5 petang. Waktu rehat pada pukul 1.00-2.00 petang.
e. Kehadiran pembantu pengurusan murid (PPM) ialah sebelum pukul 7.00 pagi dan pulang selepas pukul 4

petang. Waktu rehat pada pukul 1.00-2.00 petang.
f. Guru atau AKP yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan

sebab-sebab yang wajar kepada Guru Besar. Guru mesti memberitahu Guru Besar dan pihak sekolah
secepat mungkin sebelum jam 7.00 pagi yang sama.

g. Semua urusan peribadi guru dan AKP hendaklah dibuat di luar waktu sekolah / pejabat kecuali dalam
keadaan kecemasan.

h. Guru dan AKP yang hadir lewat 3 kali dalam bulan yang sama, peraturan perakam waktu (punchcard )

akan dikuatkuasa.
i. Waktu hadir dan waktu pulang hendaklah direkodkan dalam buku rekod kehadiran guru, perakam waktu

atau lain-lain rekod yang telah ditetapkan oleh ketua jabatan.
j. Semua guru dan AKP diwajibkan untuk mengetip kad perakam waktu /menulis waktu sampai ke sekolah dan

waktu balik di dalam buku rekod kehadiran yang diletakkan di pejabat.
(Ruj : Arahan Perkhidmatan Bab & Para 1, SPI BIL. 2/1981 – Ketepatan Masa di Sekolah-sekolah)

5. TIDAK HADIR BERTUGAS

a. Sila maklumkan kepada Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran melalui telefon Jika tidak dapat hadir
bertugas pada hari berkenaan sebelum atau pada jam 7.00 pagi supaya pihak sekolah dapat mengatur
jadual ganti waktu mengajar anda.

b. Guru dan AKP perlu memaklumkan kepada Guru Besar sama ada guru tidak hadir kerana cuti sakit kerajaan,
cuti sakit swasta atau cuti rehat kecemasan.

c. Guru dan AKP juga perlu memohon cuti melalui HRMIS online.
d. Guru dan AKP perlu mengemukakan cuti sakit dan mengisi cuti sakit online melalui system HRMIS apabila

guru hadir bertugas keesokan harinya. Sekiranya guru gagal mengemukan sijil cuti sakit dan mengisi cuti
sakit online pada hari berikutnya, Guru Besar boleh mengeluarkan arahan memotong gaji bagi hari tidak
hadir bertugas mengikut peraturan sedia ada.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 9

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

6. KEBENARAN KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH
a. Adalah tidak dibenarkan guru-guru dan AKP meninggalkan kawasan sekolah semasa waktu bekerja bagi

tujuan peribadi kecuali jika ada hal yang tidak dapat dielakkan atau setelah mendapat arahan/kebenaran
Guru Besar atau arahan daripada PPD/JPN dengan syarat mendapat terlebih dahulu kebenaran daripada
Guru Besar.
b. Sebelum meninggalkan kawasan sekolah ,pastikan guru dan AKP tersebut telah mencatatkan nama,masa,
tujuan serta tandatangan Guru Besar di dalam Borang Rekod Keluar di pejabat. (tidak melebihi 4 jam)
c. Sekiranya guru keluar dari kawasan sekolah atas urusan peribadi melebihi 4 jam, guru dikira tidak hadir
bertugas.

7. GURU BERTUGAS

a. Guru bertugas perlu hadir lebih awal iaitu pada jam 7.15 pagi.

b. Guru bertugas perlu berada di pintu pagar utama sekolah sewaktu pagi dan waktu murid pulang untuk

mengawal disiplin dan keselamatan murid.

c. Bertugas sepanjang tempoh bertugas dan membuat laporan harian. Laporan perlu ditulis setiap hari.

d. Buku Laporan Guru Bertugas perlu dihantar ke Bilik Guru Besar setiap hari selepas waktu balik (2.15 petang)

untuk disemak oleh Guru Besar.
e. Guru Bertugas bertanggungjawab mengawal keadaan , kebersihan , keselamatan , mengurus perhimpunan,

kantin , tandas dan bangunan sekolah serta mengambil tindakan sekiranya perlu berbuat demikian.

f. Sekiranya murid ingin balik atau sakin guru bertugas bertanggungjawab mengurusnya.

8. MASA BERSURAI

a. Guru yang mengajar pada waktu akhir hendaklah menentukan murid disuraikan dengan teratur tanpa
membuat bising.

b. Murid beratur dengan didahului oleh ketua darjah dan diiringi oleh guru yang mengajar pada waktu akhir
keluar dari bilik kelas.

c. Guru bertugas diminta ada bersama murid di pintu pagar untuk memantau pergerakan murid semasa balik..
d. Guru sila pastikan semua :

a) Pintu dan tingkap ditutup
b) Kipas dan lampu dipadam
c) Sampah sarap dikumpul
d) Meja dan kerusi disusun kemas.

e. Semua guru dikehendaki pulang hanya selepas 15 minit loceng akhir dibunyikan untuk mengelakkan
kesesakan bersama murid.

9. PERHIMPUNAN RASMI
a. Perhimpunan rasmi akan diadakan seminggu sekali pada setiap hari Isnin jam 7.30 pagi atau pada hari-hari

dan masa-masa yang lain yang ditetapkan oleh Guru Besar.
b. Semua guru diwajibkan hadir dalam perhimpunan dan duduk ditempat yang disediakan..
c. Semua guru dikehendaki memakai tag nama dan guru dikehendaki memakai tali leher dan blazer pada

setiap hari Isnin semasa perhimpunan diadakan. Guru perempuan dikehendaki memakai baju kurung dan
blazer atau two/three-piece pant suit (Pekeliling Perkhidmatan bil. 9 tahun 2013)
d. Guru Besar/ guru bertugas akan membuat pengumuman-pengumuman yang perlu dan juga membuat apa-
apa teguran atau memberi nasihat kepada murid. [ Ruj : Per. Ikhtisas KP Bil.9/1975-KP 86-9/1 (79)].

10. KEGIATAN KOKURIKULUM

a. Kegiatan kokurikulum adalah wajib bagi semua guru.
b. Perancangan bagi kelab/persatuan, unit beruniform dan permainan hendaklah melibatkan semua murid

Tahun 3, 4, 5 dan 6.
c. Guru hendaklah memberi latihan kepada murid dalam bidang kepimpinan, displin, bertanggungjawab, taat

setia kepada sekolah dan negara dan memberi galakan dalam bidang pengajian tertentu seperti
mengadakan ceramah, bahas, lawatan dan sebagainya.
d. Guru dikehendaki menyimpan rekod-rekod mengenai semua aktiviti yang telah dijalankan. Rekod
digunakan sebagai eviden hendaklah diserahkan kepada PK Kokurikulum mengikut ketetapan dalam
mesyuarat.
e. Semua guru perlu berada bersama murid ketika kegiatan kokurikulum diadakan.

11. TATATERTIB

a. Adalah tanggungjawab semua guru untuk menjaga dan mengekalkan displin murid-murid semasa di dalam
atau di luar kelas.

b. Guru hendaklah melaporkan murid yang kerap melanggar peraturan sekolah, tidak mengikut teguran dan
nasihat dan sebagainya kepada Guru Displin, Penolong Kanan HEM atau Guru Besar.

c. Guru diingatkan jangan mengarahkan murid balik atau keluar dari bilik darjah atau melarang mengikuti
pendidikan sebagai hukuman kerana tidak berdisplin.

d. Guru TIDAK DIBENARKAN merotan murid untuk sebarang kesalahan yang dilakukan oleh murid.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 10

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

e. Guru dikehendaki mencatat nama dan kesalahan murid dalam Buku Disiplin Sekolah dan SSDM bagi murid
yang melanggar disiplin sekolah.

12. BUKU RAMPAIAN
a. Semua latihan bertulis hendaklah diperiksa dan disemak pada hari Lathan diberi atau pada hari yang
berikut.
b. Semua kesalahan yang didapati dalam tiap-tiap latihan bertulis hendaklah dibuat pembetulan sebelum
menjalankan latihan baru.
c. Guru perlu memastikan semua murid mempunyai buku rampaian dan dalam keadaan kemas.
d. Tahun 3 hingga tahun 6 hendaklah mengadakan Karangan Bertulis sekurang-kurangnya empat kali dalam
satu bulan.
e. Semua buku rampaian / buku kerja dan buku latihan hendaklah dihantar kepada Guru Besar/Penolong
Kanan apabila diarahkan oleh Guru Besar.

13. UJIAN DAN PEPERIKSAAN
a. Ujian dan Peperiksaan hendaklah berpandukan seperti tercatat di dalam Takwim Sekolah/Takwim
Peperiksaan. Semua guru perlu mematuhi takwim /jadual peperisaan yang ditetapkan.
b. Tanggungjawab guru untuk menyemak dan memberi markah terhadap kerta peperiksaan murid.
c. Keputusan Penilaian pencapaian murid perlu disiapkan dan dihantar kepada Guru Besar, lengkap dengan
markah, gred, jumlah markah keseluruhan, peratus dan kedudukan dalam kelas dan juga kedudukan dalam
darjah.
d. Analisa Keputusan Penilaian perlu disiapkan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan/Setiausaha
Peperiksaan.
e. Guru perlu mengisi markah murid dalam Sistem Anailis Peperiksaan SKBT (SAP-BT) dan juga SAPS KPM.
f. Markah peperiksaan murid perlu dicatat dalam Dokumen Persediaan Mengajar.

14. DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (DPM)
a. Semua guru dikehendaki mengajar seperti mana yang tercatat di dalam Dokumen Persediaan Mengajar
(DPM).
b. DPM hendaklah ditulis dengan kemas, jelas dan teratur serta sentiasa dalam keadaan dikemaskinikan. Untuk
tahun 2020 semua DPM perlu ditulis berdasarkan arahan JPPP.
c. Butiran-butiran dalam rancangan persediaan mengajar harian perlulah sentiasa ditulis dan dikemaskini.
d. Rancangan Pengajaran Harian (RPT) hendaklah ditulis sebelum kelas bermula. DPM hendaklah dapat
ditunjuk kepada Guru Besar apabila dikehendaki pada bila-bila masa.
e. DPM mestilah diserahkan ke pejabat pada setiap hari Jumaat waktu akhir untuk semakan dan ditandatangani
oleh Guru Besar. Sekiranya guru tidak menghantar DPM sebanyak 2 kali , surat amaran akan dikeluarkan.
f. DPM yang telah lengkap hendaklah dihantar bagi kali pertamanya pada hari JUMAAT 25 JANUARI 2020.
Walaubagaimanapun rancangan persediaan mengajar harian perlulah ditulis setiap hari mulai hari pertama
persekolahan 2 JANUARI 2020.
g. Dokumen persediaan mengajar hendak berada dalam keadaan baik dan kemas.Hanya perkara-perkara
tertentu sahaja boleh dimasukan dalam dokumen persediaan mengajar berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil 3/1999.
h. Guru yang tidak menulis persediaan mengajar boleh dikenakan penalti mengikut Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan )1997:Perkara 11

15. CUTI REHAT KHAS (CRK)
a. Setiap guru diberi peruntukan cuti rehat khas sebanyak 10 hari setahun.
b. Guru layak memohon cuti tetapi kelulusan atas budi bicara Guru Besar.
c. Guru perlu berbincang dengan Guru Besar untuk memohon CRK.
d. Semua permohonan CRK hendaklah diisi dalam HRMIS.
e. Guru perlu mencetak borang CRK yang telah diluluskan oleh Guru Besar dan serah kepada guru besar untuk
simpanan fail.
f. Permohonan cuti yang dirancang perlu dibuat permohonan 7 hari lebih awal sebelum tarikh cuti tersebut.
g. Guru hanya layak mendapat CRK berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil 8 Tahun 2017.
h. Sekiranya ada kecemasan dan ingin memohon cuti rehat khas ,sila pastikan guru menghubungi pihak Guru
Besar bagi tujuan guru ganti dan setelah kembali semula pastikan borang cuti diisi.
i. Guru tidak dibenarkan bercuti selagi permohonan belum mendapat kebenaran atau kelulusan Guru Besar.
Layak memohon sahaja tetapi bukan hak mutlak.

16. CUTI SAKIT
a. Guru perlu meohon dan memaklum cuti sakit kepada Guru Besar melalui telefon sebelum jam 7.00 pagi
pada hari cuti tersebut.
b. Sekiranya cuti sakit ,serahkan sijil cuti sakit kepada Guru Besar pada hari berikutnya.
c. Sijil cuti sakit dari klinik swasta hanya terhad kepada hanya 15 hari bagi setiap tahun.
d. Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun samada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan
Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.(Rujuk : SPP Bil.2/2006)
e. Kegagalan menyerahkan sijil cuti sakit pada hari berikutnya, guru besar boleh membuat potongan gaji.
f. Guru juga perlu mengisi cuti sakit dalam system HRMIS Online pada hari berikutnya selelah bercuti.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 11

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

17. CUTI HJ / CUTI UMRAH/ CUTI BERSALIN / CUTI TANPA REKOD / CUTI TANPA GAJI

a. Segala dokumen/sijil/surat perlu dikemukakan bersama borang permohonan melalui Guru Besar sebelum
dihantar ke JPN untuk kelulusan.

b. Permohonan perlu dibuat lebih awal mengikut prosedur yang sedia ada.
c. Istilah ‘keluarga terdekat ‘ ialah isteri/suami ,anak-anak, ibu bapa dan mertua guru itu sahaja.,Adik-beradik

tidak termasuk dalam istilah keluarga terdekat.
d. i)Cuti Hj - 40 hari (Perintah Am Bab C)

ii) Cuti Umrah -7 hari bekerja (SPP Bil. 3/2017)
iii)Cuti Bersalin- 90 [email protected] hari ,suami layak 7 hari (Layak untuk 5 kali sepanjang perkhidmatan (SPP
Bil.5/2017)
iv) Cuti Tanpa Rekod –tidak melebihi 14 hari setahun ( Perintah Am Bab C)
v) Cuti Tanpa Gaji – tidak ada had/tempoh yang ditetapkan tetapi mengikut
tempoh perkhidmatan.Cuti tanpa gaji untuk tujuan ke luar negara hanya boleh diambil sekali dalam masa 4
tahun.(SPP Bil.4/2009)

18. CUTI KELUAR NEGARA

a. Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara perlu mendapat kelulusan PPD.
b. Guru perlu mengisi borang permohonan bercuti keluar negara dan serah kepada Guru Besar untuk

mendapatkan pengesahan dan sokongan.
c. Borang permohonan perlu di kemukakan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh mula bercuti (PPD).
d. Guru yang menghartar lewat borang (tidak cukup 30 hari) tidak akan mendapat sokongan dan pengesahan

Guru Besar.

19. CUTI MENGHADIRI PEPERIKSAAN

a. Kebenaran diberi dengan syarat guru berkenaan telah mendapat kebenaran secara bertulis daripada
Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengikuti pengajian tersebut.

20. CUTI PENGGAL

a. Guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat tahunan .
b. Walau bagaimana pun ,guru boleh dipanggil bertugas oleh guru besar tidak melebihi sepertiga daripada

jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar.

21. CUTI KUARANTIN

a. Guru layak memohon cuti kuarantin jika anak jagaan (kandung/tiri/angkat)di
bawah umur 18 atau 21 tahun (jika masih belajar) diperakukan oleh pegawai perubatan kerajaan atau swasta
menghidap penyakit berjangkit.

b. Tempoh yang diluluskan terhad kepada 5 hari bekerja.
(Rujuk : SPP Bil.11/2016)

22. FAIL-FAIL BIDANG / UNIT/JAWATANKUASA

a. Fail-fail yang dalam simpanan peribadi guru seperti fail meja,fail panitia,fail unit dan sebagainya perlu
disimpan di tempat selamat dalam bilik fail dan sebagainya.

b. Kandungan fail hendaklah sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa.
c. Fail-fail bukanlah milik peribadi dan tidak dibenarkan bawa pulang ke rumah.
d. Semua fail perlu ada nombor yang telah ditetapkan menggunakan sistem fail arked yang sedang

digunapakai sekarang.
e. Semua fail merupakan dokumen penting sebagai bahan dokumentasi dan bukti serta menjadi bahan rujukan

/semakan/panduan kepada guru.

23. FAIL-FAIL SEKOLAH

a. Fail peribadi guru adalah fail sulit dan guru dilarang mengambil atau melihat kandungan fail tersebut
kecuali pentadbir. Fail-fail di pejabat yang hendak dirujuk /diambil perlulah melalui pembantu
Tadbir/Pembantu Operasi dan dikembalikan dengan kadar segera.

b. Fail-fail sekolah di pejabat adalah dilarang di bawa keluar dari pejabat.

24. PENGESAHAN JAWATAN & KEMASUKAN KE DALAM JAWATAN BERPENCEN

a. Sekolah akan uruskan pengesahan jawatan guru dan kemasukan ke dalam jawatan berpencen
b. Boleh memilih skim pencen atau KWSP.
c. Pengesahan boleh dibuat setelah lulus kursus induksi (hadir dan lulus dalam tempoh 3 tahun).
d. Tempoh pengesahan bergantung kepada surat tawaran.

25. GAJI Persediaan gaji dibuat dua bulan lebih awal.
a. Potongan yang diuruskan oleh pihak sekolah melibatkan hal yang berkaitan dengan kerajaan seperti; cukai
b. pendapatan, pinjaman perumahan, KWSP dan Tabung Haji.
Potongan pinjaman bank & koperasi melalui ANGKASA dibuat terus oleh Akautan Negara Malaysia.
c. Jika ada masalah tentang potongan koperasi dan ANGKASA, sila hubungi terus dengan yang berkenaan.
d.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 12

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

e. Bagi guru yang bertukar masuk ke sekolah ini, gaji hanya akan diproses bila sekolah menerima Sijil Gaji
Akhir (LPC) daripada sekolah asal.

f. Kew 8 diproses setelah sekolah mendapat LPC.
g. Tuntutan gaji dibuat setelah mendapat kelulusan Kew 8.
h. Bagi yang bertukar masuk, gaji masih diuruskan oleh sekolah lama sehingga LPC diterima.
i. Sebarang masalah berkaitan gaji, uruskan dengan pihak sekolah dahulu

sebelum ke JPN.

26. JADUAL WAKTU GURU GANTI

a. Jadual guru ganti akan dibuat oleh Penolong Kanan / Guru Jadual Waktu apabila seseorang guru tidak dapat

hadir atau menjalankan tugas di luar.

b. Guru ganti hendaklah memastikan mereka mendapat slip butiran gantian yang akan dilakukan dengan
menandatangani pada buku rekod jadual waktu guru ganti.

c. Senarai guru ganti juga akan diedarkan dengan menggunakan aplikasi whatsAPP atau Telegram.

d. Guru yang akan berkursus / mesyuarat / CRK dan sebagainya,dikehendaki menyediakan

kerja/latihan Pendidikan bagi kelas yang diajarnya supaya guru ganti dapat memanfaatkan waktu ganti

tersebut dengan aktiviti yang berfaedah.(MMI)

e. Guru ganti diminta menyambung PdPc berkenaan atau PdPc yang difikirkan perlu atau memberi
latihan/kerja yang telah disediakan oleh guru ganti.

f. Menjadi tanggungjawab guru ganti untuk menjaga disiplin dan keselamatn murid di dalam kelas yang

diganti.

27. JADUAL WAKTU MENGAJAR

a. Semua guru dikehendaki mematuhi jadual waktu mengajar yang telah ditetapkan.

b. Guru bersedia untuk masuk ke kelas 5 minit sebelum loceng berbunyi.
c. Guru yang mengajar hendaklah berada di dalam kelas sepanjang tempoh PdPc.

d. Sekiranya seseorang guru tidak dapat masuk ke kelas dalam waktu tertentu ,sila maklumkan kepada

penolong kanan yang bertugas untuk membuat guru ganti.

e. Menjadi tanggungjawab guru yang masuk ke kelas untuk menjaga disiplin dan keselamatn murid.

f. Kegagalan guru untuk masuk ke kelas mengikut jadual waktu yang diberi, guru tersebut boleh diambil

tidakan tatatertib.

28. KEDATANGAN MURID APDM

a. Kedatangan murid ke sekolah dikehendaki diisi dalam system APDM.
b. Guru kelas bertanggungjawab untuk mengisi kehadiran murid dalam system APDM sebelum pukul 9.00

pagi.
c. Guru kelas bertanggungjawab membuat Analisa kehadiran murid setiap bulan dan dicetak serta disimpan

dalam fail di pejabat.
d. Guru matapelajaran yang masuk ke kelas pada waktu pertama dan ke dua boleh membantu guru kelas untuk

mengambil kehadiran murid dan dinyatakan dalam telegram kehadiran murid.
e. Semua butiran dan maklumat murid di dalam Sistem APDM murid perlulah lengkap diisi dengan kemas dan

teratur.
f. Guru perlu mendapatkan bukti tentang sebab murid tidak hadir ke sekolah seperti surat dari waris atau sijil

sakit dari doktor. Surat dan sijil sakit murid hendaklah disimpan dalam fail kehadiran murid dipejabat.
g. Sekiranya seseorang murid didapati tidak hadir melebihi hari yang ditetapkan , maka guru perlu mengambil

tindakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

29. PAKAIAN GURU DAN STAF

a. Semua guru dan AKP dikehendaki berpakaian lengkap dan kemas seperti yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia.

b. Kasut sukan, seluar jeans,slacks dan tracksuit,baju T,jersi,seluar pendek, ketat , sendat dan apa-apa pakaian
menutup muka serta lain-lain pakaian dari jenis kain jarang dan menjolok mata tidak boleh dipakai. (Rujuk :
SPI Bil.6/1985 dan SPP Bil.2/1985).

c. Pakaian uniform lengkap hendaklah dipakai pada setiap hari Rabu, berbaju batik pada hari Khamis, berbaju
Melayu pada hari Jumaat sepertimana yang telah ditetapkan oleh KPM dan JPN.

d. Guru dibenarkan memakai pakaian sukan lengkap sepanjang hari persekolahan semasa hari kegiatan
Pendidikan Jasmani ataupun mengikut kesesuaian aktiviti dengan kebenaran Guru Besar. (Contoh:Aktiviti
Sukan/ Gotong Royong )

e. Semua guru dan staf mesti memakai tanda nama sepanjang waktu persekolahan . (latar hitam dan tulisan
nama berwarna putih).

f. Guru lelaki tidak digalakkan berambut panjang atau membuat rambut yang berfesyen.

30. KELAS TAMBAHAN/INTENSIF

a. Guru yang ingin mengadakan projek/aktiviti/kelas tambahan di luar waktu persekolahan iaitu selepas masa
persekolahan atau pada hari Sabtu atau Ahad perlu mendapat kebenaran Guru Besar dengan mengisi
borang yang telah disediakan di pejabat.

b. Pihak kawalan keselamatan sekolah perlu di maklumkan.
c. Pastikan guru berkenaan hadir dan bertanggungjawab sepenuhnya pada kelas tersebut.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 13

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

31. PENGLIBATAN LUAR
a. Guru dan AKP tidak boleh terlibat dengan perniagaan atau kerja-kerja sampingan yang boleh menjejaskan
tugas.
b. Perlu mendapat kebenaran JPN untuk membuka kelas tusyen luar, menulis buku atau terlibat aktif di dalam
pertubuhan politik.

32. LAIN-LAIN TEMUJANJI
a. Temujanji dengan doktor hendaklah seboleh-bolehnya dibuat di luar waktu bertugas atau pada masa cuti
sekolah.
b. Jika tidak dapat dielakkan dan terpaksa dibuat pada waktu bertugas,guru berkenaan hendaklah kembali
bertugas sebaik sahaja selesai temujanji jika waktu persekolahan belum berakhir.’Time slip” hendaklah
dikemukakan sebagai bukti temujanji tersebut.
c. Sebarang temujanji lain atau urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu bertugas/persekolahan.
d. Guru dilarang sama sekali mengadakan temu janji dengan pihak bank, insuran dan sebagainya di dalam
kawasan sekolah terutama pada masa PdPc (sebelum 2.15 petang)

33. PBPPP/LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNPT)
a. Borang Keberhasilan (PBPPP)/ LNPT perlu diisi dan lengkapkan pada awal tahun bersama sasaran kerja
tahunan yang telah dirancang bagi tempoh tahun semasa.
b. Semakan dan penilaian semula terhadap rancangan /sasaran kerja bagi tujuan penambahbaikan dilakukan
pada pertengahan semester.
c. Pastikan borang tersebut diisi dengan lengkap dan diserahkan kepada pihak pentadbir sebelum tamat sesi
persekolahan tahun tersebut.
d. Guru perlu berbincang dengan Pegawai Penilai untuk mengenai skor yang diperolehi untuk
penambahbaikan.

34. LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
a. LDP perlu dihadiri oleh guru dan staf sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun
b. Guru dan staf perlu memastikan Laporan LDP diisi dan disahkan oleh ketua jabatan/pihak penganjur.
c. Salinan Kad Laporan perlu dihantar ke jabatan pada akhir tahun atau melalui secara online.
d. Guru dan staf yang gagal menghadiri LDP sebanyak 7 hari setahun akan dikehendaki menghadiri kursus
yanga kan dianjurkan oleh JPN.

35. MELAKSANAKAN ARAHAN/TUGAS/PERINTAH
a. Apabila diarahkan/ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu arahan /tugas /perintah atau lain-lain sebagai
contoh menghadiri mesyuarat/ seminar/ taklimat/ bengkel/ kursus dan sebagainya ,diminta membawa
murid maka guru berkenaan perlu hadir dan tidak boleh diganti dengan orang lain tanpa
kebenaran Guru Besar .
b. Sekiranya ada pertukaran ,maka perlu mendapat persetujuan guru yang sanggup jadi pengganti serta
memaklumkan pertukaran ini kepada Guru Besar secara bertulis.
c. Setiap guru yang hadir mesyuarat /bengkel/taklimat/kursus perlu membuat laporan kepada Guru Besar
melalui borang minit curai yang disediakan.
d. Guru juga perlu akur pada arahan melalui edaran/pekeliling sekolah terutama berkaitan dengan tarikh-
tarikh penting yang telah ditetapkan supaya tidak menimbulkan kesulitan dan mengganggu perjalanan
pengurusan pentadbiran sekolah.

36. MEMBAWA MURID UNTUK AKTIVITI LUAR
a. Guru yang terlibat dengan aktiviti luaran bersama murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada
waris dan senarai terlibat diserahkan kepada GB/PK untuk makluman.
b. Sekiranya guru perlu membawa murid dengan kenderaan sendiri,peraturan jalanraya perlu dipatuhi.
Kebenaran bertulis membawa kenderaan sendiri perlu diperolehi daripada Guru Besar.
c. Guru tidak dibenarkan membawa murid secara berlebihan di dalam sesebuah kenderaan.
d. Guru yang mengiringi murid tertakluk kepada 10 murid bagi seorang guru.

37. MENGHADIRI KURSUS/MESYUARAT/TAKLIMAT/SEMINAR/BENGKEL ANJURAN
SEKOLAH/PPD/JPN/KPM
a. Kehadiran guru adalah wajib.
b. Sila lengkapkan minit curia sekembalinya daripada mesyuarat/ seminar/ taklimat/ kursus/ bengkel untuk
makluman serta tindakan pentadbir seterusnya.
c. Sekiranya tidak dapat hadir ,sila berjumpa terus lebih awal dengan Guru Besar bersama surat tunjuk sebab.
d. Buku Rekod Mengajar perlu disediakan seperti biasa dan buat catatan.
e. Siapkan minit curai dan adakan ‘in-house training’ selepas menghadiri kursus.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 14

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

38. MESYUARAT GURU DAN JAWATANKUASA SEKOLAH / TAKLIMAT SEKOLAH
a. Setiap guru mesti hadir pada mesyuarat guru taklimat yang diadakan.
b. Setiap guru yang menjadi ahli jawatankuasa induk sesuatu bidang juga perlu hadir pada mesyuarat yang di
adakan.
c. Sekiranya guru berkenaan tidak dapat hadir ,sila maklumkan kepada Guru Besar sekurang-kurangnya
sehari sebelum mesyuarat diadakan. Guru perlu menulis surat pengkecualiaan menghadiri mesyuarat atau
taklimat.
d. Pastikan guru membuat catatan semasa mesyuarat dijalankan.
e. Pencatat minit/setiausaha dikehendaki menyediakan minit mesyuarat selewat-lewatnya 3 hari selepas
mesyuarat diadakan dan kemudiannya diedarkan untuk tindakan guru.

39. PROSES PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)
a. Guru perlu bersedia lebih awal untuk mengajar sebelum masuk ke kelas.
b. Pastikan guru tidak mengajar sambil duduk kerana ini budaya atau amalan yang tidak baik bagi seorang
guru.
c. Guru mengajar berdasarkan perancangan yang telah dibuat sepertimana tercatat di dalam buku dokumen
Persediaan Mengajar.
d. Guru perlu sentiasa bersedia untuk menerima pemantauan / pencerapan dari pentadbir /pelawat sekolah
(Nazir,PPD,JPN,KPM) berdasarkan skor standard 4 SKPMg2.
e. Semasa berada di dalam kelas Dokumen Persediaan Mengajar perlu di bawa masuk.
f. Guru dilarang berkomunikasi dengan orang luar menggunakan telefon di dalam kelas.

40. PAS KELUAR MURID
a. Semua kelas diberi dua pas keluar murid.
b. Pas ini perlu disimpan di dalam kelas pada setiap masa.
c. Pas keluar diberi kepada murid yang difikirkan perlu sahaja terutama sewaktu proses pengajaran dan
pembelajaran.
d. Murid dilarang sama sekali keluar daripada kelas tanpa pas keluar.
e. Guru bertanggungjawab ke atas murid yang dibenarkan keluar.

41. LATIHAN SUKAN / PERMAIAN PADA WAKTU PETANG ATAU HUJUNG MINGGU
a. Latihan sukan / permainan pada waktu petang dan hujung minggu perlu mendapat kebenaran bertulis
daripada Guru Besar.
b. Guru perlu memohon secara bertulis daripada Guru Besar.
c. Guru juga perlu mendapat kebenaran bertulis daripada waris murid yang terlibat.
d. Guru perlu berada bersama sekiranya latihan dilaksanakan oleh jurulatih luar.
e. Keselamatan dan disiplin murid adalah tanggungjawab guru.
f. Guru perlu memastikan peralatan sukan / sekolah selamat dan disimpan semula selepas digunakan.

42. PEMBELIAN DAN PEMESANAN BARANGAN
a. Sebarang pembelian dan pesanan alatan / barangan hendaklah melalui Ketua Panitia masing-masing dengan
menggunakan Borang Nota Minta untuk mendapat kelulusan daripada Guru Besar.
b. Pastikan semua pembelian hendaklah ada dalam perancangan terlebih dahulu dan dirujuk pada baki
peruntukan yang sedia ada, bajet tahunan/jumlah PCG.
c. Pesanan barangan sendiri secara ‘online’ tidak dibenarkan.
d. Guru perlu mematuhi tatacara pembelian yang telah ditetapkan.

43. PENGGUNAAN ALATAN / HARTA BENDA SEKOLAH
a. Sebarang penggunaan alat hendaklah digunakan dengan betul mengikut tatacara/kaedah penggunaan.
b. Perlu mendapat kebenaran Ketua Panitia atau penjaga stok dan perlu direkodkan.
c. Sekiranya meminjam alat / benda ,pastikan dikembalikan dengan kadar segera dan tidak rosak/hilang.
d. Alatan / harta benda tidak dibenarkan dibawa ke rumah tanpa kebenaran Guru Besar.

44. PENGGUNAAN MESIN FOTOSTAT DAN RISOGRAF
a. Sebarang bahan cetakan adalah untuk edaran dalaman sekolah sahaja.
b. Sebarang bahan yang hendak di cetak perlu mengisi borang yang telah disediakan di pejabat.
c. Guru dilarang menggunakan kedua-dua mesin tersebut tanpa kebenaran Guru Besar.
d. Borang permohonan perlu dihantar lebih awal sebelum bahan cetak itu hendak digunakan iaitu 3 hari
sebelum tarikh bahan cetak digunakan.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 15

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

45. PENGGUNAAN TELEFON SEKOLAH
a. Penggunaan telefon sekolah hanya tujuan urusan rasmi sahaja dan perlu direkodkan dalam buku daftar
telefon.
b. Guru dan murid yang hendak menggunakan telefon sekolah hanya atas urusan kecemasan maka perlu
mendapat kebenaran terlebih daripada Guru Besar.

46. PENGGUNAAN WAKTU ‘FREE PERIOD’
a. Guru diminta membuat perancangan / persediaan mengajar.
b. Memeriksa buku latihan murid.
c. Perbincangan secara profesional dengan rakan-rakan untuk PLC.
d. Menyediakan alat bantu mengajar ,menyediakan laporan/analisis dan sebagainya.
e. Guru dilarang tidur semasa Free Period.

47. PENGISTIHARAN HARTA
a. Setiap guru diminta mengistiharkan harta mereka sekurang-kurangnya dalam tempoh 5 tahun.
b. Sekiranya terdapat pertambahan dalam harta perlu diistiharkan melalui mengisi borang tambahan harta dan
hantar ke pejabat.
c. Sebarang pelupusan harta / pelucutan hakmilik harta juga perlu diistiharkan.

48. RAHSIA SEKOLAH
a. Guru adalah dilarang sama sekali membocorkan rahsia sekolah.
b. Guru adalah dilarang sama sekali membuat kenyataan akhbar berkaitan dengan sekolah (Rujuk Perintah
Am).
c. Guru mestilah menjaga nama baik Jabatan/Kementerian .Tindakan tatatertib boleh diambil mengikut
Perintah Am Bab D(24)

49. PERINTAH AM
a. Guru sebagai pegawai kerajaan adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan di dalam Perintah Am
Persekutuan.Guru-guru dinasihatkan meneliti ,memahami dan mematuhi isi kandungan dokumen-dokumen
yang terdapat di dalam buku tersebut,khasnya Bab C dan Bab D.
b. Sebagai Pendidik ,guru juga hendaklah memahami dan menghayati serta mempraktikkan tatasusila
Profesion Perguruan Malaysia.

50. PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI
a. Pemohon perlu mendapatkan kebenaran /kelulusan PPD/JPN.
b. Pastikan jumlah potongan tidak melebihi 60 peratus daripada jumlah keseluruhan pendapatan bulanan.
c. Guru besar hendaklah memastikan peraturan ini dipatuhi oleh pemohon.

51. PERTUKARAN GURU
a. Permohonan dan semakan pertukaran guru antara negeri dibuat secara online sepanjang tahun. Namun
proses pertukaran hanya berlaku dua kali setahun iaitu Jun dan Disember.
b. Pertukaran guru antara daerah dan dalam daerah perlu dibuat kepada JPN melalui PPD.
c. Pengesahan dan perakuan daripada ketua jabatan adalah diperlukan.
d. Pastikan maklumat EMIS/HRMIS guru yang bertukar dibawa bersama.

52. TUGASAN LUAR (JURULATIH UTAMA/FASILITOR/KAKITANGAN SUMBER).
a. Guru yang terlibat dengan tugasan-tugasan rasmi luar masih tertakluk kepada kelulusan/kebenaran Guru
Besar.
b. Guru perlu mengutamakan tugasan sekolah tempat bertugas.

53. SENARAI SEMAK BUDAYA TUTUP DAN BUKA SEKOLAH
a. Pastikan semua butiran dalam Senarai Semak dipatuhi dan dilaksanakan.
b. Senarai Semak yang telah lengkap diisi hendaklah diserah ke pejabat.

54. URUSAN DENGAN PPD DAN JPN
a. Setelah mendapat kebenaran dan kelulusan atau arahan Guru Besar.
b. Berpakaian rasmi (pakaian kerja).

55. SURAT ATAU PEKELILING KELUAR/MASUK DARI PPD / JPN /KPM UNTUK TINDAKAN
a. Bertindak segera apabila surat diminitkan kepada guru berkenaan.
b. Bincang dengan pihak Pentadbir dan serah kepada pentadbir berkenaan untuk semakan/ simpanan fail.
c. Pastikan semua surat yang keluar perlu disertakan surat iringan dan perlu ada salinan sekolah mengikut
format surat yang telah ditetapkan.
d. Semua surat keluar yang menggunakan kepala surat alamat sekolah perlu ditandatangani oleh Guru Besar
selaku Ketua Jabatan.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 16

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

56. SURAT KELUAR KE PPD/JPN/KPM

a. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan hal sekolah atau perjawatan hendaklah melalui dan salinan Guru
Besar terlebih dahulu. Semua surat rasmi perlu mengikut format surat rasmi yang telah ditetapkan.

b. Surat rasmi keluar hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar sahaja.
c. Penggunaan “Latterhead” sekolah hanya untuk tujuan rasmi sekolah dan perlu mendapat kebenaran sekolah

sahaja.

57. VISI DAN MISI SEKOLAH (DIPAMERKAN)
a. Semua guru perlu memahami serta menghayati visi dan misi sekolah selaras dengan kehendak semasa.
b. Semua guru perlu memperingatkan kepada semua warga sekolah tentang visi dan misi sekolah.

58. URUSAN DENGAN PELAWAT/TETAMU
a. Pastikan semua pelawat melaporkan diri di pondok pengawal sekolah dan berurusan di pejabat/ Guru
Besar.
b. Pihak tertentu / syarikat/wakil insuran atau orang perseorangan yang hendak berjumpa dengan guru
hendaklah melapor atau mendapat kebenaran Guru Besar di pejabat terlebih dahulu.
c. Orang luar juga dilarang berjumpa atau berurusan dengan murid di bilik darjah atau semasa guru sedang
mengajar.(SPI bil 8/2011).
d. Orang luar yang mendapat kebenaran daripada Guru Besar /pentadbir akan dibekalkan dengan pas
lawatan.

KESALAHAN DAN HUKUMAN MURID

KATEGORI JENIS KESALAHAN TINDAKAN/ PENENTU DAN PELAKSA
KESALAHAN HUKUMAN HUKUMAN/TINDAKAN

1. Jenayah tafsiran polis di luar 1. Siasatan polis Mahkamah
kawasan sekolah. Lembaga Disiplin sekolah
2. Gantung sekolah
2. Jenayah tafsiran polis berlaku di atau buang sekolah.
luar kawasan sekolah dan
JENAYAH dimaklumkan kepada sekolah.
BERAT
SEDERHANA 3. Jenayah dalam konteks sekolah
dan dilaksanakan dalam kawasan
RINGAN sekolah seperti dinyatakan dalam
BIASA Buku Rekod salahlaku.

1. Salah laku seperti yang 3. Sebatan dengan Lembaga Disiplin Sekolah
dinyatakan dalam jadual 3(a) rotan atau pembaris
tidak kurang 3 kali
2. Salah laku sederhana kali dan tidak melebihi 7
ketiga(3) kali.

1. Salah laku seperti yang 1.Sebatan dengan Jawatankuasa Disiplin
dinyatakan dalam Jadual 3(b). rotan atau pembaris sekolah
tidak melebihi 2 kali.
2. Salah laku ringan kali ketiga.(3)
2. Melakukan kerja-
kerja kebajikan.

1. Salah laku seperti yang 1. Amaran Jawatankuasa Disiplin
dinyatakan dalam Jadual 3(C). 2. Denda sekolah
3. Tahanan
2. Salah laku biasa kali ketiga.(3)

1. Salah laku semasa proses Hukuman Tindakan Guru-guru.
pengajaran pembelajaran berlaku yang adil setimpal
samada di dalam atau luar darjah serta bersifat mendidik

seperti yang dinyatakan dalam seperti nasihat,surat
jadual 3(d) aku kesalahan ,bersih
kelas.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 17

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM
PENGURUSAN

2020

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 18

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 19

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

CUTI PERAYAAN 2020

CUTI PERAYAAN YANG
DIPERUNTUKAN OLEH KPM

CUTI PERAYAAN

KUMPULAN A KUMPULAN B

TAHUN BARU CINA 23.01.2020 (Khamis) 23.01.2020 (Khamis) Semua Negeri
25.01.2020 (Sabtu) 27.01.2020 (Isnin) 24.01.2020 (Jumaat) Kumpulan B

dan
26.01.2020 (Ahad)

HARI RAYA AIDILFITRI 20.05.2020 (Rabu) 21.05.2020 (Khamis) -
24.05.2020 (Ahad) 21.05.2020 (Khamis) 22.05.2020 (Jumaat)
dan
25.05.2020 (Isnin)

HARI DEEPAVALI 15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020 (Jumaat) Semua Negeri
14.11.2020 (Sabtu) 16.11.2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin) Kumpulan B

HARI KAAMATAN Sabah dan
30.05.2020 (Sabtu) Labuan sahaja
dan 31.05.2020 (Ahad)

HARI GAWAI DAYAK Sarawak
01.06.2020 (Isnin) sahaja

dan 02.06.2020 (Selasa)

KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

Kumpulan B:

Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah,
Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

CATATAN: : 24 & 25 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun) Perayaan Hari
Perayaan Hari Raya Aidilfitri : 30 & 31 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun) Perayaan Hari
Kaamatan : 01 & 02 Jun 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Gawai Dayak : 31 Julai & 1 Ogos 2020
Perayaan Hari Raya Qurban
(Dalam Cuti Pertengahan Penggal 2) Perayaan Hari
Krismas : 25 Disember 2020 (Dalam Cuti Akhir Tahun)

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 20

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

CADANGAN TARIKH CUTI PERISTIWA 2020

Bil Tarikh & Hari Cuti* Tarikh & Hari Peristiwa Peristiwa Berkaitan

1. 13 APRIL 2020 26 JANUARI 2019 HARI SUKAN SEKOLAH
(ISNIN) (SABTU)

2. 15 JUN 2020 13 JUN 2020 HARI KANTIN
(ISNIN) (SABTU)

3. 10 OGOS 2020 8 OGOS 2020 HARIANUGERAH KECEMERLANGAN
(ISNIN) (SABTU) AKADEMIK

4. 13 NOVEMBER 2020 14 NOVEMBER 2020 CUTI SEMPENA DEEPAVALI
(JUMAAT) (SABTU)

* Tarikh ini tertakluk kepada pindaan tanpa notis awal.

TAKWIM CUTI AM NEGERI DAN PERSEKUTUAN 2020

Tarikh Hari Cuti Negeri Terlibat

1 Jan Rabu Tahun Baru Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis &
Terengganu
25 Jan Sabtu Tahun Baru Cina Semua Negeri
8 Feb Sabtu Thaipusam
Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Kedah, Negeri Sembilan,
1 Mei Jumaat Hari Pekerja Perak, Penang & Selangor sahaja
7 Mei Rabu Hari Wesak Semua negeri
10 Mei Ahad Nuzul Quran Semua negeri

24 Mei Ahad Hari Raya Puasa * Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor,
25 Mei Isnin Hari Raya Puasa * Terengganu dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur ,
Selasa Hari Warisan Dunia Georgetown
7 Jul Sabtu Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri Pulau Putrajaya & Labuan) sahaja
11 Jul Semua negeri
Jumaat Pinang Semua negeri
31 Julai Khamis Hari Raya Haji * Pulau Pinang
20 Ogos Isnim Awal Muharram (Maal Hijrah) Pulau Pinang
31 Ogos Ahad Hari Kebangsaan
13 Sept Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan Semua negeri
Rabu Semua negeri
16 Sep Khamis Agong Semua negeri
29 Okt Selasa Malaysia Day Semua negeri
13 Nov Maulidur Rasul
25 Dis Rabu Deepavali * Semua negeri
Semua negeri
Krismas Semua negeri kecuali Sarawak
Semua Negeri

Catatan:* Tertakluk kepada perubahan.
Peringatan:Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan atau hari kelepasan yang lain,maka hari tersebut diganti dengan

hari yang esoknya dan jika hari kemudiannya itu juga merupakan hari kelepasan , maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 21

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BULAN JANUARI

TKH HARI PANITIA PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KO-KO
1 R
2 K CUTI TAHUN BARU PERJUMPAAN PERTAMA UNIT SUKAN
3 J PERJUMPAAN PERTAMA
4 S TRANSISI THN 1 KELAB/PERSATUAN
5 A
6 I TRANSISI THN 1
7 S
8 R BAHASA MELAYU MESY. TRANSISI THN 1
PENTADBIRAN TRANSISI THN 1
9 K TRANSISI THN 1
1
10 J TRANSISI THN 1
11 S
12 A TRANSISI THN 1
13 I
14 S BAHASA
15 R INGGERIS
16 K
17 J SAINS
18 S
19 A CUTI KHAS KPM
20 I CUTI KHAS KPM
21 S TAHUN BARU CINA
22 R CUTI TAHUN BARU CINA
23 K
24 J MATEMATIK
25 S
26 A
27 I
28 S
29 R
30 K

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 22

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BULAN FEBRUARI

TKH HARI PANITIA PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KO-KO

1S PENDIDIKAN
2A MORAL
3I
4S

5R

6K PENDIKAN ISLAM THAIPUSAM
7J MESY. PBS 1
8S SENI VISUAL
9A MESYUARAT AGONG PIBG SKS
10 I BAHASA TAMIL RENTAS DESA 2020
11 S
12 R
13 K
14 J
15 S
16 A
17 I
18 S
19 R
20 K
21 J
22 S
23 A
24 I
25 S
26 R
27 K
28 J
29 S

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 23

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TKH HARI PANITIA PENTADBIRAN BULAN MAC HEM KO-KO
KURIKULUM
1A BAHASSA CINA
2I UP 1
3S BAHASA ARAB UP 1
4R
5K SEJARAH
6J
7S
8A
9I
10 S
11 R
12 K
13 J
14 S
15 A
16 I
17 S
18 R
19 K
20 J
21 S
22 A
23 I
24 S
25 R
26 K
27 J
28 S
29 A
30 I
31 S

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 24

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TKH HARI PANITIA PENTADBIRAN BULAN APRIL HEM KO-KO

1RP. MUZIK KURIKULUM
2K UP 1
3J UP 1
4S UP 1
5A
6ITMK
7S
8R SUKAN TAHUNAN SKS
9K CUTI PERISTIWA 1
10 J
11 SRBT
12 A
BAHASA13 I
MELAYU14 S
15 R
BAHASA16 K
INGGERIS17 J
18 S
19 A
20 I
21 S
22 R
23 K
24 J
25 S
26 A
27 I
28 S
29 R
30 K

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 25

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BULAN MEI

TKH HARI PANITIA PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KO-KO

1J CUTI HARI PEKERJA 2020

2S
3A

4I MATEMA
TIK
5S

6R

7K HARI WESAK

8J

9S

10 A NUZUL AL-QURAN
11 I PKSR 1

12 S SAINS PKSR 1
13 R PKSR 1

14 K PKSR 1

15 J PKSR 1

16 S

17 A

18 I

19 S

20 R

21 K CUTI KHAS KPM
22 J

23 S HARI RAYA AIDILFITRI
24 A CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

25 I

26 S

27 R

28 K
29 J
30 S

31 A

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 26

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TK HARI PANITIA PENTADBIRAN BULAN JUN HEM KO-KO
H KURIKULUM

1I
2S

3R HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH/ SAMBUTAN HARI RAYA

4K HARI KANTIN SEKOLAH
5J CUTI PERISTIWA 2
6S
7A
8I
9S
10 R
11 K
12 J
13 S
14 A
15 I
16 S
17 R
18 K
19 J
20 S
21 A
22 I
23 S
24 R
25 K
26 J
27 S
28 A
29 I

30 S

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 27

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TK HARI PANITIA PENTADBIRAN BULAN JULAI HEM KO-KO
H KURIKULUM

1R

2K

3J

4S

5A

6I

7S HARI PENGISYTIHARAN PULAU PINANG WARISAN DUNIA

8R

9K

10 J MESY. K/KULUM 3

11 S ULANG TAHUN GABENOR PULAU PINANG

12 A

13 I

14 S

15 R

16 K

17 J

18 S

19 A

20 I PERCUBAAN PPSR
PERCUBAAN PPSR
21 S PERCUBAAN PPSR
PERCUBAAN PPSR
22 R
HARI RAYA AIDILADHA
23 K

24 J

25 S

26 A

27 I

28 S

29 R

30 K

31 J

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 28

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TK HARI PANITIA PENTADBIRAN BULAN OGOS HEM KO-KO
H KURIKULUM
Page 29
1S

2A

3I PELANCARAN BULAN
KEMERDEKAAN

4S HUAC
5R CUTI PERISTIWA 3
6K
7J AWAL MUHARAM
8S
9A HARI KEBANGSAAN KE 63
10 I
11 S
12 R
13 K
14 J
15 S
16 A
17 I
18 S
19 R
20 K
21 J
22 S
23 A
24 I
25 S
26 R
27 K
28 J
29 S
30 A
31 I

Sekolah Kebangsaan Stowell

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TKH HARI PANITIA PENTADBIRAN BULAN SEPTEMBER HEM KO-KO
KURIKULUM
1S
2R PPSR
3K PPSR
4J PPSR
5S PPSR
6A
7I HARI KEPUTERAAN YDPT AGUNG
8S
9R HARI MALAYSIA
10 K
11 J
12 S
13 A
14 I
15 S
16 R
17 K
18 J
19 S
20 A
21 I
22 S
23 R
24 K
25 J
26 S
27 A
28 I
29 S
30 R

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 30

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TKH HARI PANITIA PENTADBIRAN BULAN OKTOBER HEM KO-KO
KURIKULUM
1K Page 31
2J PKSR 2
3S PKSR 2
4A PKSR 2
5I PKSR 2
6S PKSR 2
7R
8K MAULIDUR RASUL
9J
10 S
11 A
12 I
13 S
14 R
15 K
16 J
17 S
18 A
19 I
20 S
21 R
22 K
23 J
24 S
25 A
26 I
27 S
28 R
29 K
30 J
31 S

Sekolah Kebangsaan Stowell

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BULAN NOVEMBER

TKH HARI PANITIA PENTADBIRAN. KURIKULUM HEM KO-KO

1A HARI KANAK-KANAK Page 32
2I
3S CUTI PERISTIWA 4
4R DEEPAVALI
5K
6J CUTI KHAS KPM
7S
8A KENAIKAN
9I KELAS 2020
10 S
11 R
12 K
13 J
14 S
15 A
16 I
17 S

18 R

19 K
20 J
21 S
22 A

23 I
24 S
25 R
26 K
27 J
28 S
29 A
30 I

Sekolah Kebangsaan Stowell

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BULAN DISEMBER

TKH HARI PANITIA PENTAD. KURIKULUM HEM KO-KO

1S HARI KRISMAS
2R
3K MESYUARAT INDUK GURU 1/2020
4J MESY.JK KURIKULUM 1/MESY/ INDUK HEM/KOKU/2020
5S
6A ORIENTASI TAHUN 1 DAN PRA SEKOLAH 2020
7I
8S
9R
10 K
11 J
12 S
13 A
14 I
15 S
16 R
17 K
18 J
19 S
20 A
21 I
22 S
23 R
24 K
25 J
26 S
27 A
28 I
29 S
30 R
31 K

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 33

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA GURU DAN STAF 2020

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN TARIKH KHIDMAT NO. TELEFON
SEKOLAH SEMASA
1
2 Mazliyana bt Ahmad DG 44 B.Inggeris/PJK 03.07.2017 0135051881
3 Yusoff bin Mat Dg 42 PENG. MELAYU 17.04.2017 0194783564
4 Ahmad Ridzuan bin Toran DG34 PENG. MELAYU 16.12.2013 0194581505
5 Abu Seman bin Yusof DG41 SAINS 01.12.1993 0164571498
6 Adibah bt Harun DG41 KEMAHIRAN HIDUP 01.04.2014 0194171427
7 Ahmad Zahiri bin Hj Ismail DG34 PENG. MELAYU 01.01.1990 0134551797
8 Azmah bt Adnan DG44 PENG. MELAYU 01.01.2003 0194171241
9 Chitra A/P Krishnan DG44 PENG. INGGERIS 01.06.1999 0164430683
10 Hamidah bt Zainon DG34 PENG. MELAYU 01.01.2011 0194478959
11 Jayaletchmi a/p Krishnan DG44 PENG. INGGERIS 01.01.2015 0125672527
12 Juliana bt Mohd DG34 PENDIDIKAN ISLAM 01.01.2006 0194426180
13 Jumizan bin [email protected]
14 Khairul Faizi bin Saaray DG42 PENDIDIKAN KHAS 01.01.2008 01111075640
15 Noor Haslinda bt Ismail DG41 PRA SEKOLAH 12.06.2017 0195082979
16 Khor Su Hak DG 52 PENG. MATEMATIK 01.10.2010 0124112726
17 Lim Yee Thing DG44 PENG. CINA 03.01.2008 0125591258
18 Mahmud Shakir bin Abdullah DG44 B.ARAB/ P. AL- QURAN 29.01.2007 0173177827
19 Mohd Nawawi bin Abdul Rahman DG41 B.ARAB/ PEND.ISLAM 02.05.2013 0194477980
20 Noraini bt Hassan DG41 MUZIK/PENG. MELAYU 01.04.2014 0136424521
21 Norhaniza bt Osman DG42 SAINS/ K.TEMPATAN 02.01.2004 01128453668
22 Nor Shapinas bt Ramli DG41 P.JASMANI &KESIHATAN 01.04.2014 0194204757
23 Ong Hwee Fong DG44 PENG. MATEMATIK 03.01.2005 0194565241
24 Punitha a/p Karapan DG44 BHS TAMIL/SAINS 02.01.2008 0105456220
25 Rada Krishnan a/l Arumugam DG44 BHS INGGERIS 01.12.1993 0174824298
26 Ramachandran a/l Murugayah DG44 BHS TAMIL/SAINS 02.01.2008 0164447271
27 Rossillawati bt Basal DG32 PENG. SAINS 21.03.2005 0125242997
28 Roslina bt Mohd Shariff DG41 SAINS SOSIAL 01.04.2014 01120008122
29 Rosman bin Ismail DG44 PENG. MELAYU 01.01.2003 0189448806
30 Shafinaz bin Mustapa Habib DG44 PENG. AGAMA ISLAM 29.01.2007 0175628567
31 Shanthenee a/p S’Sagaran DG44 PENG. INGGERIS 05.07.2004 0164324428
32 Shanti a/p Muniandy DG44 PENG. INGGERIS 01.01.2003 0125875117
33 Siti Diyana bt Abdul Aziz DG44 PEMULIHAN 29.01.2011 0134412425
34 Vijayan a/l Ramasamy DG41 PEN. JASMANI 01.01.2014 0125146090
35 Wan Chik bin Hassan DG34 PENG. MELAYU 05.01.2004 0195228150
36 Zamri bin Abu Bakar DG42 PENG. MELAYU 01.01.2004 0126293796
37 Zaniyah bt Ahmad DG34 PENG. MELAYU 01.09.1990 0197535478
38 Zaurawati bt Hassan DG42 MATEMATIK/ P.ISLAM 03.01.2008 0194646293
39 Zawati bt Mas DG44 PENG. MELAYU 01.12.2009 0174801795
40 Zarina bt Zainun DG41 PSV/ SIVIK 20.01.2014 01112525607
41
42

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 34

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Senarai Nama Staff Bukan Guru 2020

BIL NAMA STAF GRED JAWATAN No.Phone
1 SALWA BT SUHAIRI N19 PEMBANTU TADBIR 0194299538
2 SHAHRIZAN BIN MAT ALI FT19 JURUTEKNIK KOMPUTER 0147452207
3 JAMAL BIN AHMAD N11 PEMBANTU OPERASI 0124960265
4 NORAIME BT JAAFAR N19 PEM. PENGURUSAN MURID 0184041013

KELAS GURU KELAS GURU KELAS 2020 PENYELARAS

GURU PEMBANTU

PRA ASPIRASI PN NOOR HASLINDA BT ISMAIL PN NORAIME BT JAAFAR PN NOOR HASLINDA ISMAIL

1 JADE PN ZANIYAH BT AHMAD EN M.RAMACHANDRAN PN PUNITHA A/P KARAPAN
1 AMBER PN SHANTI A/P MUNIANDY PN ZAURAWATI BT HASSAN
1 SAPPHIRE PN ZAWATI BT MAS PN PUNITHA A/P KARAPAN

2 JADE EN KHAIRUL FAIZI BIN SAARAY PN JULIANA BT MOHD
EN MAHMUD SHAKIR BIN
2 AMBER EN ROSMAN BIN ISMAIL ABDULLAH
2 SAPPHIRE CIKGU A PN ZAURAWATI BT HASSAN
3 JADE PN ZARINA BT ZAINUN
3 AMBER EN VIJAYAN A/L RAMASAMY PN ROSLINA BT M. SHARIFF
3 SAPPHIRE PN JAYALETCHMI A/P
4 JADE KRISHNAN PN SHAFINAZ BT MUSTAFA HABIB PN LIM YEE THING
4 AMBER EN WAN CHIK BIN HASSAN PN LIM YEE THING
4 SAPPHIRE EN JUMIZAN BIN YOB
5 JADE PN ONG HWEE FUNG PN SITI DIYANA BT ABD AZIZ
5 AMBER
5 SAPPHIRE PN ADIBAH BT HARUN EN ABU SEMAN BIN YUSOF PN NORHANIZA BT OSMAN
6 JADE PN AZMAH BT ADNAN
6 AMBER PN NOR SHAPINAS BT RAMLI EN MOHD NAWAWI B. A. RAHMAN PN ROSILLAWATI BT BASAL
6 SAPPHIRE EN RADA KRISHNAN PN HAMIDAH BT ZAINON
PN CHITRA A/P KRISHNAN GURU BIMBINGAN DAN
PN NORAINI BT HASSAN KAUNSELING
PN SHANTHENEE A/P EN AHMAD ZAHIRI BIN ISMAIL
S.SAGARAN EN ZAMRI BIN ABU BAKAR
PN AZMAH BT ADNAN
PN NORHANIZA BT OSMAN

PN ROSILLAWATI BT BASAL

JADUAL SEMAKAN PBD/PBS/SUMATIF 1,2&3 /PAJSK/SEGAK

BIL TAHUN PEGAWAI PENYEMAK
1 TAHUN 1 PK KOKURIKULUM
2 TAHUN 2
3 TAHUN 3 PK HEM
4 TAHUN 4 PK PENTADBIRAN
5 TAHUN 5
6 TAHUN 6 GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 35

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JADUAL GURU BERTUGAS 2019

BIL TARIKH NAMA GURU BERTUGAS PENTADBIRAN TEMA
GURU BESAR Peraturan Sekolah
1 2/1/20- 1. Abu Seman 2. Rosman PEN. KANAN 1 Kepentingan Pendidikan Sejak Kecil
3/1/20 3. Adibah 4. Hamidah
5. Shafinaz 6. Guru B&K PEN. KANAN HEM Sayangi Diri Sendiri

2 6/1/2020- 1. Ahmad Zahiri 2. Vijayan
10/1/20 3. Azmah 4. Norhaniza
5. Shanthenee 6. Cikgu A

1. Khairul Faizi 2. Chitra
4. Shanti
3 13/1/20- 3. Nor Shapinas
17/1/20 5. Noraini

1. Mohd Nawawi 2. Jayaletchmi

4 20/1/20 - 3. Ong Hwee Fung 4. Siti Diyana PEN. KANAN KOKURIKULUM Mematuhi Undang-Undang Sekolah
23/1/20 5. Cikgu B

5 27/1/20 - 1. Mahmud Shakir 2. Wan Chik GURU BESAR Menghormati Perayaan Kaum Lain
31/1/20 3. Juliana 4. Punitha Budaya Memberi Salam Dan
5. Zaniyah Berterima Kasih
Hormat Dan Memahami Rakan
6 3/2/20 - 1. Rada Krishnan 2. Zamri PEN. KANAN 1
7/2/20 3. Noor Haslinda 4. Rosillawati Sikap Bertanggungjawab
5. Zaurawati Bertolak Ansur & Bekerjasama

1. Ramachandran 2. Lim Yee Menggunakan Masa Cuti

7 10/2/20 - Thing PEN. KANAN HEM
14/2/20 3. Roslina
4. Zawati

5. Zarina

8 17/2/20 - 1. Abu Seman 2. Rosman PEN. KANAN KOKURIKULUM
21/2/20 3. Adibah 4. Hamidah
5. Shafinaz 6. Guru B&K

9 24/2/20 - 1. Ahmad Zahiri 2. Vijayan GURU BESAR
28/2/20 3. Azmah 4. Norhaniza
5. Shanthenee 6. Cikgu A

1. Khairul Faizi 2. Chitra

10 2/3/20 - 3. Nor Shapinas 4. Shanti PEN. KANAN 1
6/3/20 5. Noraini

1. Mohd Nawawi 2. Jayaletchmi

11 9/3/20 - 3. Ong Hwee Fung 4. Siti Diyana PEN. KANAN HEM Berusaha Tangga Kejayaan
13/3/20 5. Cikgu B

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3/20 -22/3/20)

12 23/3/20 - 1. Mahmud Shakir 2. Wan Chik PEN. KANAN KOKURIKULUM Bercita-Cita Tinggi
27/3/20 3. Juliana 4. Punitha Belajar Daripada Kesilapan
5. Zaniyah Kebersihan Lambang Keperibadian

13 30/3/20 - 1. Rada Krishnan 2. Zamri GURU BESAR Keselamatan Jalan Raya
3/4/20 3. Noor Haslinda 4. Rosillawati Hormat Ibu Bapa
5. Zaurawati
Guru Teras Kejayaan
1. Ramachandran 2. Lim Yee
4. Zawati
14 6/4/20 - Thing PEN. KANAN 1
10/4/20 3. Roslina

5. Zarina

15 13/4/20 - 1. Abu Seman 2. Rosman PEN. KANAN HEM
17/4/20 3. Adibah 4. Shafinaz

5. Guru B&K

16 20/4/20 - 1. Ahmad Zahiri 2. Vijayan PEN. KANAN KOKURIKULUM
24/4/20 3. Azmah 4. Norhaniza GURU BESAR
6. Cikgu A
5. Shanthenee
2. Chitra
1. Khairul Faizi 4. Shanti

17 27/4/20 - 3. Nor Shapinas
30/4/20 5. Noraini

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 36

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

18 4/5/20 - 1. Mohd Nawawi 2. Jayaletchmi PEN. KANAN 1 Menghargai Jasa Guru
8/5/20 3. Ong Hwee Fung 4. Siti Diyana Hormati Guru

5. Cikgu B Tanggungjawab Di Rumah

19 11/5/20 - 1. Mahmud Shakir 2. Wan Chik PEN. KANAN HEM Keselamatan Diri
15/5/20 3. Juliana 4. Punitha Kebersihana Sekitar Sekolah

5. Zaniyah Cintai Alam Sekitar
Berhemah Tinggi
20 18/5/20 - 1. Rada Krishnan 2. Zamri PEN. KANAN KOKURIKULUM
22/5/20 3. Noor Haslinda 4. Rosillawati

5. Zaurawati

CUTI PENGGAL 1 2020 (23/5/20 -7/6/20)

21 8/6/20 - 1. Ramachandran 2. Lim Yee Thing GURU BESAR
12/6/20 3. Roslina 4. Zawati

5. Zarina

22 15/6/20 - 1. Abu Seman 2. Rosman PEN. KANAN 1
19/6/20 3. Adibah 4. Shafinaz

5. Guru B&K

23 22/6/20 - 1. Ahmad Zahiri 2. Vijayan PEN. KANAN HEM
26/6/20 3. Azmah 4. Norhaniza PEN. KANAN KOKURIKULUM
6. Cikgu A
5. Shanthenee
2. Chitra
1. Khairul Faizi 4. Shanti

24 29/6/20 - 3. Nor Shapinas
3/7/20 5. Noraini

1. Mohd Nawawi 2. Jayaletchmi

25 6/7/20 - 3. Ong Hwee Fung 4. Siti Diyana GURU BESAR Penampilan Diri
10/7/20 5. Cikgu B

26 13/7/20 - 1. Mahmud Shakir 2. Wan Chik PEN. KANAN 1 Elakkan Pembaziran
17/7/20 3. Juliana 4. Punitha

5. Zaniyah

27 20/7/20 - 1. Rada Krishnan 2. Zamri PEN. KANAN HEM Faedah Menabung
24/7/20 3. Noor Haslinda 4. Rosillawati

5. Zaurawati

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25/7/20 -2/8/20)

28 3/8/20 - 1. Ramachandran 2. Lim Yee Thing PEN. KANAN KOKURIKULUM Semangat Patriotik
7/8/20 3. Roslina 4. Zawati

5. Zarina

29 10/8/20 - 1. Abu Seman 2. Rosman GURU BESAR Menjaga Harta Benda Awam
14/8/20 3. Adibah 4. Shafinaz
5. Guru B&K

30 17/8/20 - 1. Ahmad Zahiri 2. Vijayan PEN. KANAN 1 Janji Ditepati
21/8/20 3. Azmah 4. Norhaniza
5. Shanthenee 6. Cikgu A

31 24/8/20 - 1. Khairul Faizi 2. Chitra PEN. KANAN HEM Hayati Kemerdekaan
28/8/20 3. Nor Shapinas 4. Shanti
5. Noraini

1. Mohd Nawawi 2. Jayaletchmi

32 1/9/20 - 3. Ong Hwee Fung 4. Siti Diyana PEN. KANAN KOKURIKULUM Anak Merdeka
4/9/20 5. Cikgu B

33 7/9/20 - 1. Mahmud Shakir 2. Wan Chik GURU BESAR Bersyukur
11/9/20 3. Juliana 4. Punitha PEN. KANAN 1 Sayangi Negara
5. Zaniyah PEN. KANAN HEM Mengisi Masa Lapang

34 14/9/20 - 1. Rada Krishnan 2. Zamri
18/9/20 3. Noor Haslinda 4. Rosillawati
5. Zaurawati

1. Ramachandran 2. Lim Yee Thing
4. Zawati
35 21/9/20 - 3. Roslina
25/9/20 5. Zarina

36 28/9/20 - 1. Abu Seman 2. Rosman PEN. KANAN KOKURIKULUM Amalan Berterima Kasih
2/10/20 3. Adibah 4. Shafinaz
5. Guru B&K

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 37

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

37 5/10/20 - 1. Ahmad Zahiri 2. Vijayan GURU BESAR Bercakapbenar
9/10/20 3. Azmah 4. Norhaniza Masa Itu Emas
5. Shanthenee 6. Cikgu A Badan Cergas Otak Cerdas
Bersukan Dan Disiplin Diri
38 12/10/20 - 1. Khairul Faizi 2. Chitra PEN. KANAN 1 Faedah Bersukan
16/10/20 3. Nor Shapinas 4. Shanti Amalan Berterima Kasih
5. Noraini

39 19/10/20 - 1. Mohd Nawawi 2. Jayaletchmi PEN. KANAN HEM
23/10/20 3. Ong Hwee Fung 4. Siti Diyana
5. Cikgu B

40 26/10/20 - 1. Mahmud Shakir 2. Wan Chik PEN. KANAN KOKURIKULUM
30/10/20 3. Juliana 4. Punitha
5. Zaniyah

41 2/11/20 - 1. Rada Krishnan 2. Zamri PEN. KANAN 1
6/2/20 3. Noor Haslinda 4. Rosillawati
5. Zaurawati

1. Ramachandran 2. Lim Yee

42 9/11/20 - Thing PEN. KANAN KOKURIKULUM
13/11/20 3. Roslina
4. Zawati

5.

16/11/20 - 1. Abu Seman 2. Rosman GURU BESAR
20/11/20 3. Adibah 4. Shafinaz
43 5. Guru B&K

Agihan Tugas :

1. Nama yang di “bold” kan adalah guru bertugas perhimpunan harian yang akan menjadia TUGAS

UTAMA dan KETUA KUMPULAN.

2. Nama guru selepasnya akan menjalankan tugas : 2 & 3 - Rehat/Kantin dan RMT

4 - Pemantauan Blok dan Buku Laporan

5 & 6 - Pintu Pagar

* Sebarang perubahan tugas, boleh dibuat sesama ahli kumpulan mengikut kesesuaian. Sila maklumkan
kepada pentadbiran jika membuat perubahan tugas.

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 38

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JADUAL PENCERAPAN PENGAJARAN GURU 2020 (STANDARD 4 SKPMg2)

BIL NAMA PEGAWAI PENILAI SUBJEK
GURU BESAR
1. Abu Seman bin Yusof SN/PJ
2. Ahmad Zahiri bin Ismail PK PENTADBIRAN KH/RBT
3. Azmah bt Adnan PK HEM MT/SV
4. Chithra a/p Krishnan BI
5. Juliana bt Mohd PK KOKURIKULUM MZ/BM
6. Khairul Faizi bin Saaray PI
7. Vijayan A/L Ramasamy MT/PJ
8. Nor Shapinas bt Ramli PJ/BI
9. Noraini bt Hassan PJ/PJK
10. Shafnaz bt Mustapa Habib BM
11. Mahmud Syakir Abdullah JQAF
12. Zarina binti Zainun JQAF
13. Rosman bin Ismail BM/DSV
14. Norhaniza bt Osman B&k
15. Roslina bt Mohd. Shariff SEJ/BM
16. Hamidah bt Zainon SN/KT
17. Ong Hwee Fung BM
18. Siti Diyana bt Abd Aziz BM/KT
19. Rada Krishnan a/l Arumugam MT/MORAL
20. Ramachandran a/l Murugayah BM/MT
21. Rosilawati bt Basal BI/PJ
22. BT/MORAL
23. Lim Yee Thing SN/BM
24. Adibah bt Harun MT
25. Jayaletchumi a/p Krishnan BC/PM
26. Shanthenee a/p Santharasagaran BM/DSV
27. Shanti a/p Muniandy BI
28. Punitha a/p Karapan BI
29. Wan Chik bin Hassan BI
30. Zamri bin Abu Bakar BT/MORAL
31. Zaniyah bt Ahmad MT/BM
32. Zaurawati bt Hassan MZ/TMK
33. Zawati bt Mas BM/SN
34. Noor Haslinda bt Ismail MT/PSV
35. Mohd Nawawi b. Abdul Rahman BM/MT
36. AM
37. PI

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 39

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID TAHUN 2020
FASA 1

TARIKH TAHUN MATAPELAJARAN PENTADBIR

2-6 Mac 2020 Tahun 1 B. Melayu (Pem)/BC Guru Besar
Tahun 2 B. Melayu (Pem)/BC PK 1
Tahun 3 B. Melayu (Pem)/BC
Tahun 4 B. Melayu (Pem)/BC PK HEM
Tahun 5 B. Melayu (Pem)/BC PK KK
Tahun 6 B. Melayu (Pem)/BC Guru Besar
PK 1

9-13 Mac 2020 Tahun 1 English 1 & 2 PK HEM
Tahun 2 English 1 & 2 PK KK
Tahun 3 English 1 & 2 Guru Besar
Tahun 4 English 1 & 2 PK 1
Tahun 5 English 1 & 2 PK HEM
Tahun 6 English 1 & 2 PK KK

23 -27 Mac 2020 Tahun 1 Sains Guru Besar
Tahun 2 Sains PK 1
Tahun 3 Sains
Tahun 4 Sains/RBT/TMK PK HEM
Tahun 5 Sains/RBT/TMK PK KK
Tahun 6 Sains/RBT/TMK Guru Besar
PK 1

30 Mac - 3 Apr 2020 Tahun 1 Matematik/P Moral PK HEM
Tahun 2 Matematik/P Moral PK KK
Tahun 3 Matematik/P Moral Guru Besar
Tahun 4 Matematik/P Moral PK 1
Tahun 5 Matematik/P Moral PK HEM
Tahun 6 Matematik/P Moral PK KK

6 - 10 Apr 2020 Tahun 1 B. Melayu (Pen) Guru Besar
Tahun 2 B. Melayu (Pen) PK 1
Tahun 3 B. Melayu (Pen)
Tahun 4 B. Melayu (Pen)/ Sej PK HEM
Tahun 5 B. Melayu (Pen)/ Sej PK KK
Tahun 6 B. Melayu (Pen)/Sej Guru Besar
PK 1

13-17 April 2020 Tahun 1 P Islam/BT PK HEM
Tahun 2 P Islam/BT PK KK
Tahun 3 P Islam/BT Guru Besar
Tahun 4 P Islam/BT PK 1
Tahun 5 P Islam/BT PK HEM
Tahun 6 P Islam/BT PK KK

Panduan Dan Jadual Serahan Buku Latihan Murid Page 40

1. Hantar hanya 15 buah buku sahaja (Berasaskan 5 baik, 5 Sederhana, 5 Lemah)
2. Lengkapkan Borang A (dua salinan) dan kepilkan bersama buku-buku setiap kali dihantar.
3. Pastikan buku dicop dengan nama Pentadbir sebelum diserahkan.
4. Kerjasama semua guru amat diperlukan demi kebaikan dan kecemerlangan sekolah

Sekolah Kebangsaan Stowell

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID TAHUN 2020
FASA 2

TARIKH TAHUN MATAPELAJARAN PENTADBIR

29 Jun - 3 Julai 2020 Tahun 1 B. Melayu (Pem)/BC Guru Besar
Tahun 2 B. Melayu (Pem)/BC PK 1
Tahun 3 B. Melayu (Pem)/BC
Tahun 4 B. Melayu (Pem)/BC PK HEM
PK KK
Tahun 5 B. Melayu (Pem)/BC
Tahun 6 B. Melayu (Pem)/BC Guru Besar
PK 1

6- 10 Julai 2020 Tahun 1 English 3 & 4 PK HEM
Tahun 2 English 3 & 4 PK KK
Tahun 3 English 3 & 4 Guru Besar
Tahun 4 English 3 & 4 PK 1
Tahun 5 English 3 & 4 PK HEM
Tahun 6 English 3 & 4 PK KK

13 - 17 Julai 2020 Tahun 1 Sains Guru Besar
Tahun 2 Sains PK 1
Tahun 3 Sains
Tahun 4 Sains/RBT/TMK PK HEM
Tahun 5 Sains/RBT/TMK PK KK
Tahun 6 Sains/RBT/TMK Guru Besar
PK 1

20 - 24 Julai 2020 Tahun 1 Matematik/P Moral PK HEM
Tahun 2 Matematik/P Moral PK KK
Tahun 3 Matematik/P Moral Guru Besar
Tahun 4 Matematik/P Moral PK 1
Tahun 5 Matematik/P Moral PK HEM
Tahun 6 Matematik/P Moral PK KK

3 - 7 Ogos 2020 Tahun 1 B. Melayu (Pen) Guru Besar
Tahun 2 B. Melayu (Pen) PK 1
Tahun 3 B. Melayu (Pen)
Tahun 4 B. Melayu (Pen)/Sej PK HEM
Tahun 5 B. Melayu (Pen)/Sej PK KK
Tahun 6 B. Melayu (Pen)/Sej Guru Besar
PK 1

10 - 14 Ogos 2020 Tahun 1 P Islam/BT PK HEM
Tahun 2 P Islam/BT PK KK
Tahun 3 P Islam/BT Guru Besar
Tahun 4 P Islam/BT PK 1
Tahun 5 P Islam/BT PK HEM
Tahun 6 P Islam/BT PK KK

Panduan Dan Jadual Serahan Buku Latihan Murid

1. Hantar hanya 15 buah buku sahaja (Berasaskan 5 baik, 5 Sederhana, 5 Lemah)
2. Lengkapkan Borang A (dua salinan) dan kepilkan bersama buku-buku setiap kali dihantar.
3. Pastikan buku dicop dengan nama Pentadbir sebelum diserahkan.
4. Kerjasama semua guru amat diperlukan demi kebaikan dan kecemerlangan sekolah

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 41

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PENGURUSAN
PENTADBIRAN

2020

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 42

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

CARTA ORGANISASI INDUK P

G

PEN. KANAN PENTADBIRAN PENOLO
SETIAUSAHA PENTADBIRAN SETIAUSAH

PENGURUSAN PENGURUSAN DISIPL
KURIKULUM PENTADBIRAN
PR
SOKONGAN PENGURUSAN DATA BANTUA
AKADEMIK AKADEMIK SKPMg2
PBPPP/PRESTASI PEMA
PSS KP B. MELAYU ASET/JKPAK/SPATA SAR
JADUAL WAKTU & MMI KP B.INGGERIS JPKA(KEWANGAN)
BILIK KHAS KWAPM/BAN
PEP.AWAM KP B. ARAB BADAN KEBAJIKAN PEND
PEP.DALAMAN&HEADCOUNT KP MATEMATIK PRA SEKOLAH
BIMBINGA
PBS KP SAINS ICT
LINUS KP PEND. ISLAM SUMBER MANUSIA/LDP
PENULIHAN KHAS KP PEND. SENI PEMIKIR & STRATEGIK
HIPS & MBMMBI KP PEND MUZIK
KECEMERLANGAN UPSR PEM.FIZIKAL
J-QAF KP PJK
KP SEJARAH
KP RBT /TMK

Sekolah Kebangsaan Stowell

2020

PENGURUSAN SEKOLAH 2020

GURU BESAR

ONG KANAN HEM PEN. KAKAN KOKURIKULUM

HA HAL EHWAL MURID SETIAUSAHA KOKURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN
EE
LIN / PENGAWAS
3K PENYELARAS PENYELARAS PENYE LARAS PENY. SUKAN
RMT BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN
SPBT RUMAH
TKRS SNS/ DR SUKAN
KANTIN PBSM MUDA
ROGRAM SUSU PENGAKAP RUMAH BOLA SEPAK
AN DAN KEBAJIKAN AGAMA / J- MERAH
B.MELAYU QAF KRIKET
APDM RUMAH
PPDa B.INGGERIS BIRU BOLA
ANTAPAN ROHANI BALING
RANA IBU BAPA SPBT RUMAH
NTUAN PERSEKOLAHAN HIJAU SEPAK
DAFTARAN D1T1 RUKUN TAKRAW
AN DAN KAUNSELING NEGARA RUMAH
KUNING OLAHRAGA
KAUNSELOR

Page 43

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI TUGAS TAHUN 2020

BIDANG PENTADBIRAN:

1.1 Jawatankuasa Majlis Tadbir Sekolah:

Pengerusi : Guru Besar - En.
Setiausaha : Pen. Kanan Pentadbiran - Pn. Mazliyana bt Ahmad
AJK : Pen. Kanan HEM - Tn Haji Yusoff bin Mat
: Pen. Kanan Kokurikulum - En. Ahmad Ridzuan bin
Toran

1.2 Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) Peringkat Sekolah:

Pengerusi : Guru Besar -
Setiausaha 1 :
Setiausaha 11 : Pen. Kanan Pentadbiran - Pn Mazliyana bt Ahmad
Setiausaha 111 : Pen. Kanan HEM - Tn Haji Yusoff bin Mat
AJK : En. Ahmad Ridzuan bin Toran
: Pen. Kanan Kokurikulum - Pn Zaurawati binti Hassan
: Pn Nor Shapinas bt Ramli
Setiausaha Unit Kurikulum- Tn Hj. Abu Seman bin Yusof
: Pn Noraini bt Hassan
Setiausaha Unit HEM - Pn Rosillawati bt Basal

Setiausaha Kokurikulum - Pn Noor Haslinda bt Ismail
Semua Ketua Panitia M/P Teras
Setiausaha Pep.Dalaman -
Setiausaha Pep. Awam -

: Guru Bimb & Kaunseling -
:
: Guru Prasekolah -

Ketua Panitia Mata Pelajaran -

1.3 Jawatankuasa Kawalan Dan Pengurusan Kewangan Sekolah:

Pengerusi : Guru Besar -

Setiausaha : Pembantu Tadbir - Pn. Salwa bt Suhairi

AJK : Pen. Kanan Pentadbiran - Pn Mazliyana bt Ahmad

: Pen. Kanan HEM - Tn Haji Yusoff bin Mat

Toran : Pen. Kanan KK - En. Ahmad Ridzuan bin

: Pra Sekolah - Pn Noor Hasinda bt

Ismail

: Guru Media/Pusat Sumber - Pn. Norhaniza bt Osman

: Guru Bimb & Kaunseling - En.

: Semua KP Matapelajaran

: Audit Dalaman - Pn. Lim Yee Thing
: - En. Rada Krishnan a/l

Arumugam

: Pemeriksaan Dalaman - En Mahmud Shakir b.

Abdullah

Pn Roslina bt Shariff

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 44

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

1.4 Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Pengurusan Staf:

Pengerusi : Guru Besar - Pn Mazliyana bt Ahmad
N.Pengerusi : Pen. Kanan Pentadbiran - En Ahmad Zahiri bin
Setiausaha : Pengerusi BKS -
Ismail Tn Haji Yusoff bin Mat
AJK : Pen. Kanan HEM - En. Ahmad Ridzuan bin
: Pen. Kanan KK -
Toran Pn. Salwa bt Suhairi
: Pembantu Tadbir -

1.5 Jawatankuasa Pengurusan Data dan Maklumat:

Penasihat : Guru Besar - Pn Mazliyana bt Ahmad
Pengerusi : Pen. Kanan Pentadbiran - Tn Haji Yusoff bin Mat
Penyelaras : Pen. Kanan HEM - En. Ahmad Ridzuan bin
: Pen. Kanan KK -
Toran Pemantau
Setiausaha : Pn Azmah bt Adnan
AJK : En. Zamri bin Abu Bakar GB/PKP
: Pn. Salwa bt Suhairi
: En. Shahrizan bin Mat Ali GB
PKP
Hrmis : Pegawai Bertanggungjawab GB
Bantuan Teknikal GB
SKPMg2 : Pembantu Tadbir/PKP/GB GB
e-SPLKPM : Juruteknik Komputer GB
e-GTukar : GB/PKP/JK PKP/GB
e-Operasi : Guru Pemulihan/JK PKP
e-Prestasi : PKP/PT
e-Pangkat : PKP PK HEM
APDM : PKP PKP
Emis : PKP/PT PKP
SPS : PK HEM/Guru Data/Guru Kelas PK Koku/PKP
Sistek : Guru Data/Guru ICT PK HEM/GB
UPSR : Guru Data/Guru ICT/PKP/PK HEM GB PKP/GB
Saps : Guru Buku Teks/Guru Data PKP
PAJSK : Su Peperiksaan/Guru Data PK HEM
SMPK : Semua Guru/Guru Data/Su pep. PKP
NKRA Linus : KP PJK/SU KOKO GB/PKP
e-Nilam : Guru Pra/Guru Data GB/PK HEM
SPKS : Pn Zawati/JK GB/PK HEM
SSQS : Guru PS/Guru Data PK HEM
Myspata : Su HEM/Guru Data
e-daftar Ren : Guru Data
e-daftar men : Guru Aset
E-Kehadiran : Guru Data/PT
Guru Kelas Tahun 6/GD
Guru Data/Guru Kelas

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 45

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

1.6 Jawatankuasa Pengurusan Jadual Kedatangan Murid:

Penasihat : Guru Besar -
Pengerusi :
Setiausaha : Pen. Kanan HEM - Tn Haji Yusoff bin Mat
Pen. setiausaha :
AJK : Pn Azmah bt Adnan
:
Pn Ong Hwee Fung

Semua Guru Darjah Tahun 2020

Pembantu Am Rendah – En. Jamal bin Ahmad

1.7 Jawatankuasa Pendaftaran dan Pertukaran:

Guru :

Pengerusi : Guru Besar -
-
AJK : Pen. Kanan Pentadbiran - Pn Mazliyana bt Ahmad
Pn. Salwa bt Suhairi
Murid : : Pembantu Tadbir -
- Tn Haji Yusoff bin Mat
Pengerusi : Pen. Kanan HEM - Pn. Salwa bt Suhairi
En. Jamal bin Ahmad
AJK : Pem. Tadbir

: Pem. Am Rendah

1.8 Jawatankuasa Pembangunan, Penyelenggaraan dan Perabot:

Pengerusi : Guru Besar -
N.Pengerusi :
Penyelaras : Pen. Kanan Pentadbiran - Pn Mazliyana bt Ahmad
:
Setiausaha : Pen. Kanan HEM - Tn Haji Yusoff bin Mat
AJK
: Pen. Kanan KK - En. Ahmad Ridzuan bin Toran
: Tn Haji Mohd Nawawi bin Abdul Rahman
:
: En. Khairul Faizi b Saaray (BLOK D)
:
En. Zamri b Abu Bakar (BLOK C)

En. Wan Chik bin Hassan (BLOK A)

Pn. Noor Haslinda bt Ismail (PRA SEKOLAH)

En. Jamal bin Ahmad (PEJABAT)

1.9 Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah :

Pengerusi : Guru Besar -
-
N.Pengerusi : Pen. Kanan Pentadbiran - Pn Mazliyana bt Ahmad
- En. Ramachandran a/l Murugayah
Setiausaha : Pegawai Aset - En. Shahrizan bin Mat Ali
Pen.S/Usaha : Juruteknik Komputer Pn. Salwa bt Suhairi
-
AJK : Pembantu Tadbir - En. Zamri bin Abu Bakar
- Pn Norhaniza bt Osman
: Semua Ketua Pnitia - En. Abu Seman bin Yusof
- Pn. Shanti a/p Muniandy
: Guru TMK/ Komputer - Pn. Noor Haslinda bt Ismail
- En Mahmud Shakir b Abdullah
: Guru Media/P. Sumber - En Shahrizan b. Mat Ali
- Pn Nor Shapinas bt Ramli
: Setiausaha Sukan Pn Juliana bt Mohd

: Penyelaras PPSMI
: Guru Prasekolah

: Pegawai Pemeriksa Aset

: Lembaga Pemeriksaan
(Pelupusan)

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 46

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

1.10 Jawatankuasa Pengurusan Bilik Mesyuarat, Bilik Guru dan Alatan Siaraya:

Penasihat : Guru Besar - Pn Mazliyana bt Ahmad
Pengerusi : Pen. Kanan Pentadbiran -
Setiausaha : Pengerusi Badan Kebajikan - En Khairul Faizi bin
: Siaraya -
AJK Pn Punitha a/p Karapan
Saaray : Bilik Mesyuarat 1 - Pn Shanti a/p Muniandy
: Bilik PPSMI - Pn. Ong Hwee Fung
: Bilik Guru 1 - Pn. Zarina bt Zainun
: Bilik Guru 2 - Pekerja Swasta
: Kebersihan -

1.11 Jawatankuasa Perkembangan Staf / Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) :

Penasihat : Guru Besar -
Pengerusi : Pen. Kanan Pentadbiran - Pn Mazliyana bt Ahmad
N.Pengerusi : Pen. Kanan HEM - Tn Haji Yusoff bin Mat
: Pen. Kanan KK - En. Ahmad Ridzuan bin
Toran
Setiausaha : Pn Siti Diyana bt Abd Aziz
Pen. S.usaha : Pn Zawati bt Mas
AJK : Tn Hj Mohd Nawawi
: Pn Jayaletchumy
Pn Noor Haslinda Ismail

1.12 Jawatankuasa Dokumentasi Sekolah:

Penasihat : Guru Besar -
Pengerusi : Pen. Kanan Pentadbiran - Pn Mazliyana bt Ahmad
N.Pengerusi : Pen. Kanan HEM - Tn Haji Yusoff bin Mat
: Pen. Kanan KK - En. Ahmad Ridzuan bin
Toran
Setiausaha : Pn. Zaurawati bt Hassan -
AJK : Pn Siti Diyana bt A. Aziz - Pn Mazliyana bt Ahmad
: Pn Hamidah bt Zainon - Tn Haji Yusoff bin Mat
: En Shahrizan b Mat Ali - En. Ahmad Ridzuan bin

1.13 Jawatankuasa Mesyuarat Guru: Page 47

Pengerusi : Guru Besar
N.Pengerusi : Pen. Kanan Pentadbiran
: Pen. Kanan HEM
Toran : Pen. Kanan KK
Pencatat
: Pn. Zarina bt Zainun
: Pn Rosillawati bt Basal
: Pn. Chitra a/l Krishnan
: Pn Noor Haslinda Ismail

Sekolah Kebangsaan Stowell

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

1.14 Jawatankuasa Bantuan & Kebajikan Murid

Pengerusi : Guru Besar -

N.Pengerusi : Pen. Kanan HEM - Tn Haji Yusoff bin Mat
Setiausaha : Guru Bimb dan Kaunseling -

AJK : Pen Kanan Pentadbiran - Pn Mazliyana bt Ahmad

Pen. Kanan KK - En. Ahmad Ridzuan bin

Toran

Guru RMT - Pn Shafinaz bt Mustapa

Habib Guru KWAPM - Pn Rosillawati bt Basal

PUZ - Tn Haji Abu Seman bin

Yusof

Guru Disiplin - En. Ramachandran a/l

Murugayah

Guru Kebajikan Murid - Pn. Juliana bt Mohd

Wakil PIBG - En Ahmad Anas

1.15 Penyelaras Aliran:

Tahun 1 : Pn Punitha a/p Karapan
Tahun 2 : Pn Zaurawati bt Hassan
Tahun 3 : Pn Lim Yee Thing
Tahun 4 : Pn Norhaniza bt Osman
Tahun 5 : Pn Azmah bt Adnan
Tahun 6 : Pn Rosillawati bt Basal

Sekolah Kebangsaan Stowell Page 48


Click to View FlipBook Version