The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PERADABAN GLOBALISASI DAN PERADABAN MAJMUK DI MALAYSIA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norainnazirah21, 2021-10-29 03:51:35

PERADABAN GLOBALISASI DAN PERADABAN MAJMUK DI MALAYSIA

PERADABAN GLOBALISASI DAN PERADABAN MAJMUK DI MALAYSIA

Peradaban globalisasi
dan Peradaban Majmuk

di Malaysia

MPU21032

Penghayatan Etika &
Peradaban

AHLI KUMPULAN

SARAHMEI BINTI ABDULLAH SIT NURBALQISH BINTI
17DTK20F2005 ABDUL RASYID
17DTK20F2008

YEO LI ZHEN
17DTK20F2020

DAYANG NUR AZRIN FATIN
BINTI MOHD RADZI
17DTK20F2025

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

i

ISI KANDUNGAN

NO ISI PAGE
1 Pengenalan 1
2 Sejarah Sosial 2
3 Peradaban Globalisasi
4 Isu-isu Globalisasi 3-4
5 Peradaban Majmuk 5-6
6 Konsep Negara 7
7 Konsep Bangsa 8
8 Kesimpulan 9
9 Tamat 10
11

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

ii

Pengenalan

Kebanyakan diskusi tentang globalisasi tertumpu pada isu-isu ekonomi seolah-

olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi
ilmu pengetahuan dan maklumat tidak penting. Ini lebih menonjolkan konsep
globalisasi yang jauh lebih komprehensif yang lebih menepati hakikat globalisasi
yang sebenarnya. Di samping itu ia boleh menegaskan bahawa semua dimensi
globalisasi bukan sekadar dimensi ekonomi, ia adalah amat penting kepada
masa depan masyarakat dan negara ini khasnya pada masa depan peradaban
umat manusia sejagat.
Secara relatifnya amat berkurang isu
globalisasi dibahaskan dari kacamata
budaya dan peradaban Malaysia yang
menguasai globalisasi di peringkat dunia
ialah pandangan dan perspektif barat

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

1

SEJARAH SOSIAL

NEGARA BANGSA

PERADABAN
MAJMUK

NEGARA BANGSA

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

2

PERADABAN GLOBALISASI

“Era dunia tanpa sempadan “

telah memungkinkan berlaku Hal ini memberi impak
interaksi dan jaringan peradaban

merentasi benua dan sempadan kepada peradaban manusia

negara menerusi pengaruh dari segala aspek. Impak

globalisasi terhadap peradapan, positif yang pertama adalah

globalisasi yang membawa peranan pelabur asing dalam

kebaikan dan pada masa yang mewujudkan pekerjaan dan
sama turut membawa keburukan mengurangkan kemiskinan.

Peluang lebih luas

mendapatkan maklumat dan

menyebarkan ilmu kerana

kemajuan IT. Komunikasi lebih

mudah dan murah. Peluang

interaksi lebih luas pelbagai

etnik, budaya dan agama

berinteraksi.

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

3

Dalam impak negative, kualiti alam sekitar semakin
merosot. Seterusnya, pembangunan tidak seimbang dan
jurang ekonomi semakin lebar. Pengabaian keperluan asas
hidup di kalangan rakyat termiskin. Penyebaran budaya
pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai
kerohanian dan moral dan penyebaran budaya barat.

Globalisasi ekonomi memberi kesan negative kerana
berterasan kapitalisme, manakala globalisasi maklumat
secara positifnya memberi peluang lebih luas kepada
masyarakat dunia untuk mendapatkan maklumat namun
ia membawa kepada kebanjiran maklumat tidak
berguna.

Globalisasi social secara
negatifnya membawa
kepada penyebaran

budaya pengguna yang
bertentangan dengan
nilai kerohanian.

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

4

Isu pertama ialah betapa perlunya

kita melihat semua dimensi globalisasi

kontemporari sebagai relevan dan

penting kepada masyarakat. Di sini

senaraikan beberapa dimensi

globalisasi yang dapat dikenalpasti

supaya gambaran seluruh diperolehi

tentang globalisasi.

Seterusnya akan meneliti ciri-ciri

setiap demensi dan apa pentingnya
kepada masyarakat terkini. Dalam

makalah ini senarai dimensi
globalisasi yang ingin dibincangkan
terhad kepada empat, iaitu media,

ekonomi, politik, budaya.

ISU-ISU
GLOBALISASI

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

5

Dimensi globalisasi dalam media adalah penguasaan
barat terhadap media komunikasi dunia, maklumat
berpihak kepadanya. Selain itu, ilmu dan maklumat
mudah serta boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Selain
itu, kebanjiran maklumat tidak beuguna dan masalah

jurang antara masyarakat.

Dalam dimensi budaya adalah dalam keghairahan mengejar
gaya hidap ala Barat, generasi muda tidak merasa bersalah
meniru budaya hidap Barat. Sebagai contoh dan bukti dalam
dimensi budaya, iaitu makan barat, hidap ala barat, muzik dan
hiburan, dan akhir sekali adalah komunikasi Bahasa inggeris.

Kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat adaloah pengaruh
globalisasi besar dan luas sehingga meliputi semua bidang peradaban.

Selain itu, cabaran globalisasi kini memerlukan pembentukan generasi muda
yang berdaya saing melalui ilmu, kemahiran danadab. Di samping itu,
penerima terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara
positif dan membina untuk kemajuan. Akhir sekali ,gunakan kekayaan
dalaman (inner riches) yang yerdapat dalam agama dan tradisi bagi
menghindari keburukan globalisasi.

Hi, how I’m fine.
are you?

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

6

PERADABAN MAJMUK

Sebuah negara mempunyai tanah air, rakyat ,kemerdekaan, kedaulatan ,
sempadan , perlembangan dan rakyatnya hidup Bersatu pada tanpa
wujud sentiment,itu adalah konsep negara dan bangsa dalam
peradaban majmuk. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan

daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap
melalui perjalanan sejarah alam melayu. Pembinaan peradaban ini
didahului oleh peradaban pribumi alam melayu. Kemudiannya diikuti

peradaban Asia ( India, Cina, Timur Tengah ), dan seterusya peradaban
Barat.Akhirnya, peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi yang
meruakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui

jaringan digital yang kompleks. Oleh itu, pembinaan bangsa menyusul,
antaranya melalui instutusi sistem politik kepartian dan piliham raya.

Dalam konteks ini telah wujud beberapa Bangsa Idaman yang
menguasai wacana politik di Malaysia. Usaha membina peradaban
berindentitikan Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupas dan

didebatkan.

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

7

KONSEP NEGARA

• Negara merujuk pada sebuah masyarakat yang
mendiami Kawasan tertentu dan adanya
kerajaan yang memerintah.

• Sebuah kerajaan yang merdeka yang mempunyai kedaulatan
politik serta pentadbiran yang diiktiraf oleh negra-negra lain.

RAKYAT

• Rakyat merupakan elemen terpenting bagi negara kerana
rakyatlah yang mengatur urus tadbir negara.

• Kewujudan rakyat juga yang akan membentuk satu bangsa
kepada sesebuah negara.

Ciri-ciri pembentukan negara:

Penduduk

Wilayah

Kerajaan

Kedaulatan

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

8

• Bangsa merujukan kepada tempat

Konsep Bangsaasal lahirnya seseorang individu

dan seterusnya membentuk satu
kumpulan besar manusia.

• Bangsa adalah perhubungan erat
yang wujud melalui perasaan
kekitaan terhadap sekumpulan
besar manusia yang ada dalam
sesebuah negara

Kehidupan masyarakat Berpegang kepada satu
dalam negara tersebut semangat kenegaraan

Bersatu padu yang utuh

CIRI-CIRI BANGSA

Semua bangsa dan Setiap warganegara
kaum berkongsi mempunyai

pegangan kepada suatu kepercayaan yang
ideologi politik penuh terhadap undang-

undang negara

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

9

Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar
danterkuat pemah melanda dunia.pengraruhnya sungguh besar dan
luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban. Demimenjamin
proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan
kerohanian dan moral yang ditunfut oleh agama lain berterusan
tanpa banyak terjejas, kita dipanggil untuk menilai buruk baik
fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Kebaikannya perlu
dimakmurkan dandi manfaatkan oleh masyarakat ini.
Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin.

Malaysia adalah sebuah negara

Kesimpulan unikkerana mempunyairakyat yang
terdiri daripada pelbagai
keturunan, Bahasa dan agama di
samping mempunyai pelbagai-
bagai adat resam dan budaya
masing-masing. Namun begitu,
masalah perpaduan antara kaum
adalah satu masalah yang kritikal
yang sukar dikendalikan sekiranya
pemimpin negara tidak pandai
menanganinya manakala rakyat
pula tidak dapat bertolak andur
antara satu sama lain.

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

10

Sekian
Terima Kasih

Edit by Ain Nazirah

-MPU21032 Penghayatan Etika & Peradaban-

11


Click to View FlipBook Version