The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Perancangan Pengurusan Dan Takwim 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by samsudinnadhirah00, 2019-12-24 00:23:44

Buku Perancangan Pengurusan Dan Takwim 2020

Buku Perancangan Pengurusan Dan Takwim 2020

Keywords: takwim,2020

Buku Pengurusan 2020

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh &
Salam Sejahtera

Syukur Alhamdullilah kita kepada Allah swt kerana dilimpahi kurnia dan nikmat
hidup yang tiada tandingnya kepada kita. TAKWIM 2020 merupakan dokumen asas
perancangan dan amanah tugas serta tanggungjawab kepada seluruh warga SK Sungai
Petai untuk memastikan tahun akademik 2020 ditadbir dan diurus dengan sistematik dan
berkesan. Dokumen ini juga hendaklah dijadikan asas rujukan dalam melaksanakan
setiap program Kurikulum, Ko Kurikulum, Sukan, Ko Akademik dan juga Hal Ehwal
murid. Dokumen ini juga bukan sekadar catatan kecil takwim persekolahan tetapi juga
merupakan bahan yang dilestarikan dengan maklumat penting asas peraturan
pengurusan kepada para guru dan juga kakitangan sokongan.

Sudah pastinya tahun 2020 merupakan tahun yang paling mencabar buat semua
warga pendidik, kakitangan, murid dan komuniti masyarakat khasnya PIBK untuk
bekerjasama sebagai satu pasukan bagi memastikan kesinambungan kejayaan dan
yang lebih penting menambahbaik pencapaian akademik, sukan, ko-kurikulum dan juga
ko-akademik sekolah. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-
2025) pentadbir dan para guru harus menempatkan diri mereka di tempat yang
‘sepatutnya’ serta menjadikan ENAM ASPIRASI MURID seperti mana di dalam PPPM
sebagai objektif utama dalam apa juga yang dirancang dan dilaksanakan.

Untuk memenuhi matlamat transformasi pendidikan ini warga pendidik harus
‘berubah’ dengan mempersiapkan diri dari aspek fizikal dan mental, ilmu dan kemahiran
agar setiap dasar yang dilaksanakan di peringkat Kementerian Pendidikan dapat
diterjemahkan di peringkat sekolah dengan memberi manfaat yang menyeluruh kepada
seluruh warga murid.

Akhir kata dengan penuh iltizam mari kita semua warga SKSP membulatkan
tekad menggalas tanggungjawab demi sebuah kejayaan bermakna kepada anak didik,
organisasi dan negara Malaysia yang tercinta.

Sekian, Terima Kasih

NEZAM BIN MD DERUS
GURU BESAR
SK SUNGAI PETAI

1

Buku Pengurusan 2020

11 ANJAKAN UTAMA UNTUK MENTRANSFORMASI
SISTEM PENDIDIKAN NEGARA

ANJAKAN 1
Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

ANJAKAN 2
Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan
ANJAKAN 3

Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
ANJAKAN 4

Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan
ANJAKAN 5

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
ANJAKAN 6

Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian
khusus berasaskan keperluan
ANJAKAN 7

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
ANJAKAN 8

Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian
ANJAKAN 9

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
ANJAKAN 10

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
ANJAKAN 11

Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung

2

Buku Pengurusan 2020

ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

• Akses Kepada Kejayaan
• Kualiti Standard

Antarabangsa Yang Tinggi

3

• Ekuiti Untuk Semua Murid
• Memupuk Perpaduan
Dalam Kalangan Murid
• Pelaksanaan
Berkecekapan Tinggi

3

Buku Pengurusan 2020

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ASPIRASI MURID

• PENGETAHUAN
• KEMAHIRAN BERFIKIR

3

• KEMAHIRAN
MEMIMPIN

• KEMAHIRAN
DWIBAHASA
• ETIKA DAN
KEROHANIAN

4

Buku Pengurusan 2020

MELINDUNGI MASA INTRUKSIONAL

BIL ISU LANGKAH MENGATASI
1. Perhimpunan rasmi sering melebihi
1. Patuhi aturcara berikut :
masa yang ditetapkan. - Bacaan Doa
- Nyanyian lagu-lagu patriotik (Negara Ku /
2. Perhimpunan pagi sering melebihi Melaka Maju Jaya / Lagu Sekolah)
masa yang ditetapkan. - Membaca Ikrar
- Ucapan guru bertugas
3. Pengumuman Waktu P & P - Penyampaian hadiah (jika ada)
- Ucapan Guru Besar / GPK
4. Mengadakan Perjumpaan Waktu
P&P 1. Arahkan murid bersedia pada pukul 7.30 pagi.
2. Bacaan doa dan taklimat ringkas (jika ada)
5. Murid mengambil masa yang lama 3. Jam 7.35 pagi murid bergerak masuk ke bilik darjah.
sewaktu pertukaran kelas.
1. Hanya perkara penting dan perlu dimaklumkan
6. Masalah Luar Jangka segera kepada warga sekolah.
- Guru Berkursus
- Guru Cuti Sakit 2. Pastikan ringkas dan tepat.
- Guru CRK / CTR 3.Masa yang dibenarkan ialah waktu rehat / 5 minit
- Guru Keluar
sebelum waktu P&P berakhir.
7. Murid digunakan untuk membantu
guru semasa P & P 1. Perjumpaan hendaklah diadakan pada waktu
pagi (sebelum perhimpunan) atau waktu rehat
(selepas murid makan)

2. Jika mengambil masa yang lama, perjumpaan
hendaklah diadakan selepas waktu persekolahan dan
murid/ibubapa hendaklah diberitahu sehari lebih awal.

1. Hanya P & P yang memerlukan bilik / tempat
(selain bilik darjah) sahaja yang dibenarkan
bergerak.

2. Guru tidak dibenarkan sama sekali menggunakan
bilik atau tempat yang tidak sesuai dengan
mata pelajaran yang diajar.

3. Bilik j-QAF hanya untuk kelas yang ada pemulihan.

1. Jual beli jadual waktu.
2. Tinggalkan bahan.
3. Guru ganti dari opsyen yang sama.
4. Guru ganti menggunakan bahan yang disediakan

oleh panitia.
5. Guru ganti perlu mencatatkan perkara yang diajar

dalam ‘BUKU REKOD GURU GANTI’

1.Pastikan masa selepas waktu P & P dan murid
telah selesaikan kerja bertulis/ waktu rehat/ waktu
balik.

5

Buku Pengurusan 2020

vISI SKSP

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera

MISI SKSP

Melestarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan
Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

6

Buku Pengurusan 2020

SLOGAN SKSP

“SKSP GEMILANG TERBILANG”

IKRAR SKSP

Bahawasanya kami,
Murid-murid Sekolah Kebangsaan Sungai Petai

Berikrar dan berjanji
Akan berpegang teguh
Kepada peraturan sekolah
Taat kepada agama, bangsa dan negara

Berakhlak mulia
Menghormati, menyayangi ibubapa, guru-guru dan rakan-rakan

Berketrampilan unggul
Dalam akademik dan kokurikulum

Kami juga berjanji
Akan terus berdisiplin
Kreatif berwawasan
Serta menjaga nama baik sekolah

7

Buku Pengurusan 2020

LAGu SKSP

Marilah kita bersatu hati
Menuntut ilmu mencurah bakti
Semoga Allah akan merahmati
Demi SKSP yang sejati

Usaha tangga kejayaan
Menjadi teras perjuangan
Kami bertekad dan berazam
Tetap beramal beriltizam

Berjuang terus berjuang
Berbudaya moga hidup terbilang
Berjuang terus berjuang
Moga SKSP kan terbilang

Ilmu amalan dan budi
Menjadi cogan kata di hati
Nilai murni tersebati
SKSP kan kekal abadi

8

Buku Pengurusan 2020

LENCANA SEKOLAH

MAKNA PERLEMBANGAN LENCANA SEKOLAH

1938 : Sejarah penubuhan sekolah. Sekolah mula beroperasi sebagai
Atlet : institusi pendidikan dan pusat pengembangan ilmu.
Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi rohani, jasmani, intelek
Peta : dan emosi sosial di samping melahirkan bakat-bakat baru dalam
Negeri : bidang sukan.
Bendera Lokasi sekolah. Kedudukan geografi sekolah dalam peta negeri
Melaka.
Gear : Bendera rasmi negeri. Sekolah Kebangsaan Sungai Petai berada
dalam kawasan Negeri Melaka.
Lampu : Memberi tumpuan secara serius kepada penguasaan Sains dan
Teknologi bagi melahirkan generasi berilmu untuk membantu
Buku : negara memacu kejayaan.
Sekolah sebagai pusat kecemerlangan ilmu berperanan membantu
Hijau : serta menyebarkan ilmu tanpa mengira batas umur, jantina
Biru : mahupun agama kepada semua pelajar.
Sumber ilmu. Warga sekolah perlu meneroka ilmu melalui
pembacaan dengan membentuk budaya membaca sepanjang
hayat.
Cintakan kebersihan, keindahan dan kedamaian bagi mewujudkan
satu iklim sekolah yang ceria dan kondusif.
Membentuk suatu suasana yang aman dengan memberi tumpuan
kerjasama kepada semua lapisan masyarakat dan komuniti
setempat.

9

Buku Pengurusan 2020

Sekolah Kebangsaan Sungai Petai, Alor Gajah,Melaka dianggarkan telah diasaskan
selepas pertengahan kurun Masihi yang ke-19. Tapak asas pembinaannya telah didirikan di
Batu 12 ½, Jalan Alor Gajah, Melaka. Ia dipercayai didirikan atas daya usaha penduduk
kampung.

Namun begitu, sebuah sekolah kerajaan telah didirikan di persimpangan Jalan Solok
Gajah Mati yang dianggarkan telah didirikan pada tahun 1880. Bangunan berkenaan
diperbuat daripada kayu dan beratapkan rumbia, yang kemudiannya digantikan dengan atap
genting. Jumlah murid pada ketika itu ialah tujuh puluh orang dengan dua orang tenaga
pengajar. Bilangan murid perempuan adalah sedikit pada ketika itu dibandingkan dengan
murid lelaki. Sekolah ini hanya menyediakan pembelajaran setakat darjah lima sahaja.
Terdapat juga beberapa orang muridnya yang telah dilantik menjadi guru.

Pada tahun 1938, sebuah sekolah berbangunan konkrit (separuh kekal) dan dua
buah rumah guru telah dibina oleh pihak kerajaan di Batu 13 ½, Kampung Sungai Petai, Alor
Gajah. Sekolah inilah yang terus kekal sehingga ke hari ini.

Pada tahun 1963, sebuah bangunan tambahan dan sebuah kantin telah dibina
kerana bilangan murid di sekolah ini telah meningkat kepada lebih 200 orang. Banguan
tambahan ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat, Encik Ghafar Baba yang menjadi Ketua
Menteri Melaka pada ketika itu. Pada tanggal 5 Julai 1983, sebuah lagi bangunan konkrit
dua tingkat telah didirikan sebagai bangunan tambahan yang menempatkan pejabat, bilik
guru dan 3 buah kelas.

Pada penghujung tahun 1999 sebuah bangunan baru empat tingkat telah didirikan
bagi menggantikan bangunan lama (separuh kekal). Ini adalah kerana pertambahan murid
yang begitu pesat. Pejabat sekolah ini telah dipindahkan ke bangunan ini kerana banyak
peralatan baru untuk urusan pentadbiran sekolah ini telah dihantar oleh kerajaan.

Kini pada alaf baru, Sekolah Kebangsaan Sungai Petai dilengkapi dengan prasarana
yang kondusif bagi menampung keperluan pelajar berjumlah hampir 400 orang dan 34
orang guru serta 5 kakitangannya. Didoakan Sekolah Kebangaaan Sungai Petai terus maju
dari semasa ke semasa seterusnya menjadi institusi pendidikan yang dibanggakan.

10

Buku Pengurusan 2020

PROFIL AM SEKOLAH

KOD SEKOLAH MBA0027
NAMA SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PETAI
ALAMAT KG. SUNGAI PETAI, 78000 ALOR GAJAH, MELAKA

NO TELEFON / FAKS 06-5565786
EMEL [email protected]
JENIS SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN
PERINGKAT SEKOLAH PRA SEKOLAH DAN RENDAH
TARIKH TUBUH 01/01/1938
SESI PAGI SAHAJA
LOKASI LUAR BANDAR
GRED A
JENIS MURID LELAKI DAN EREMPUAN
BAHASA PENGHANTAR BAHASA MELAYU
STATUS BANGUNAN BANGUNAN SENDIRI
JENIS BANTUAN KERAJAAN
PARLIMEN ALOR GAJAH
DUN REMBIA
KOORDINAT N: 2.3554 , E: 102.2087

11

Buku Pengurusan 2020

PENGURUSAN UTILITI SEKOLAH

BEKALA N ELEKTRIK TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB)

BEKALAN AIR UTAMA BEKALAN AIR AWAM

KLINIK KESIHATAN KLINIK DESA SUNGAI PETAI
TERDEKAT

CAPAIAN INTERNET INTERIM (MAXIS)

PEMBERSIHAN KAWASAN SWASTA

PEMBERSIHAN BANGUNAN SWASTA

KAWALAN KESELMATAN SWASTA

KEDUDUKAN SEKOLAH

PEJ. PEND. DAERAH PPD ALOR GAJAH
PARLIMEN ALOR GAJAH
PKG PKG ALOR GAJAH
PBT MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH
DUN REMBIA
SK — SK DATO NANING
SEKOLAH TERDEKAT SMK — SMK DATO’ DOL SAID

12

Buku Pengurusan 2020

BANGUNAN SEKOLAH

NAMA BLOK KEGUNAAN
BLOK A PONDOK JAGA
BLOK B PENTADBIRAN DAN P&P
BLOK C RUMAH PAM
BLOK D KANTIN
BLOK E PRA DAN P & P
BLOK F BILIK PERSALINAN (BANJIR)
BLOK G TANDAS (BANJIR)

BILIK-BILIK SEKOLAH

JENIS BILIK JUMLAH

BILIK P&P 12
BILIK DARJAH 750 KAKI PERSEGI / SAMA 3 BAY 2
1
BLIK PRA SEKOLAH
1
BILIK PEMULIHAN 3
1
BILIK KHAS 1
1
PERPUSTAKAAN 1
BILIK WUDUK 1
BILIK KH (RBT) 1
BILIK SAINS 1
BILIK KOMPUTER 1
KEDAI BUKU 1
BILIK BIMBINGAN & KAUNSELING 1
BILIK SPBT
BILIK J-QAF
BILIK MESYUARAT
BILIK STOR SEKOLAH
BILIK KESIHATAN

13

Buku Pengurusan 2020

PIAGAM PELANGGAN

Murid :

1. Memastikan kebajikan dan keselamatan semua murid diutamakan.
2. Memastikan semua murid mendapat pengajaran dan pembelajaran mengikut

jadual waktu yang ditetapkan.
3. Memastikan semua murid mendapat pendidikan yang seimbang melalui khidmat

yang berkualiti dan berterusan.
4. Memastikan hasil kerja murid disemak dengan teliti dalam jangkamasa dua (2)

hari selepas diberi.

Guru/Staf Sokongan :

1. Memastikan semua guru mendapat pengagihan tugas dan waktu mengajar yang
seimbang mengikut opsyen.

2. Memastikan setiap guru dan staf mendapat peluang latihan untuk meningkatkan
kemahiran sekurang-kurangnya dua kali setahun.

3. Memastikan kebajikan guru dan staf sentiasa diutamakan.

Ibubapa / Pelawat :

1. Memastikan ibubapa dan pihak yang berurusan dengan sekolah dilayan dengan
mesra, cepat dan memuaskan hati.

2. Memastikan ibubapa mendapat maklumat mengenai pendidikan anak-anak
mereka dengan cepat dan tepat.

3. Memastikan segala aduan daripada ibubapa/penjaga mendapat perhatian dan
tindakan segera.

Stake Holder :

1. Memastikan semua laporan yang dikehendaki dihantar ke KPM, JPN dan PPD
mengikut masa yang ditetapkan.

2. Memastikan segala surat-menyurat dengan PPD, JPN atau KPM berbalas dalam
tempoh masa yang ditetapkan.

14

Buku Pengurusan 2020

PELAN SEKOLAH

BILIK PRA DAN P & P
(BANJIR)
LEBUHRAYA AMJ
PADANG TAMAN PERMAINAN TAMAN S
SEKOLAH PRA PERMAINAN
PRA
TANDAS
BANJIR KAWASAN TAMBAHAN
G PADANG SEKOLAH
A DATARAN KANTIN
R PERHIMPUNAN
A

PDK PDK PDK PDK J

PONDOK G PENTADBIRAN DAN P & P
JAGA A
R RUMAH
GARAJ A PAM
J

PELAN BLOK SEKOLAH

BLOK BLOK BLOK
FG E

LEBUHRAYA AMJ

BLOK
D

BLOK
A

BLOK
B

BLOK
C

15

Buku Pengurusan 2020

PANDUAN AM STAF SEKOLAH

1. Arahan Am :

1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang
terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki
membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut.

1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami
dan boleh mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan
Arahan Perkhidmatan lain.

1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan
menjunjungnya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan
atau mata pencarian semata-mata.

1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati
prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.

1.5 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat
Pendidikan Negara.

1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri
dalam menjalankan tugas.

1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada
di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.

1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

2. Kedatangan :

2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.

2.2 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu
belajar dan ‘Punch Card” atau menandatangani Buku Kehadiran semasa

sampai dan sewaktu balik sekolah.

2.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah
memberikan kenyataan atas sebab-sebab yang wajar. Guru mesti
memberitahu pihak sekolah secepat mungkin supaya jadual guru ganti dapat
disediakan.

2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali
dalam keadaan kecemasan.

16

Buku Pengurusan 2020

3. Keluar Waktu Mengajar :

3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu
mengajar kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau
arahan dari Jabatan/Pejabat Pendidikan Daerah dengan syarat mendapat
kebenaran daripada Guru Besar/Penolong Kanan.

3.2 Guru dikehendaki mengisi borang kebenaran keluar dan dituliskan dalam
Buku Rekod Keluar. Dapatkan tandatangan Guru Besar/Guru Penolong
Kanan sebelum keluar.

3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis
untuk pelajar melalui Guru Penolong Kanan.

4. Cuti :

4.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A/(30)
bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal
sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas
oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun
untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada tugas mengajar.

4.2 Cuti Sakit

4.2.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari
berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

4.2.2 Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari
dalam setahun.

4.2.3 Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian
Pelajaran untuk menentukan pembayaran gaji.

4.3 Cuti Tanpa Gaji

4.3.1 Mengikut Perintah Am Bab Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon diatas sebab-
sebab persendirian yang mustahak.

4.3.2 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi
selepas habis semua cuti rehatnya.

17

Buku Pengurusan 2020

4.3.3 Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun
perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.

4.3.4 Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali
dalam masa 4 tahun. Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14
hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah Pelajaran Negeri yang
melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang
permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu
sebelum tarikh mula bercuti.

4.4 Cuti Sambilan / Cuti Rehat Khas (Lihat Lampiran IV)

4.4.1 Cuti Sambilan ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.

4.4.2 Cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab-sebab
kecemasan dan upacara agama bagi tempoh tujuh hari dalam setahun.

4.5 Cuti Keluar Negeri

4.5.1 Semua guru yang hendak bercuti ke luar negeri mesti mendapat kelulusan
dari Jabatan. Sila isikan borang permohonan yang ada di pejabat selewat-
lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

5. Sijil Pendaftaran Guru / Permit Mengajar / Buku Biru

5.1 Semua guru yang mengajar perlu mempunyai permit mengajar yang
diperbaharui pada setiap tahun.

5.2 Guru yang mempunyai Sijil Pendaftaran Guru / Buku Biru hendaklah
mengemaskinikannya.

6. Pakaian

6.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan
masyarakat timur.

6.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.

6.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang
sesuai.

6.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang
sesuai. T-Shirt putih atau warna tanpa corak dan berkolar.

6.4.1 Guru perempuan – seluar trek / panjang yang sesuai, kemeja sukan, baju
trek, kasut sukan atau getah tanpa tumit.

18

Buku Pengurusan 2020

6.4.2 Guru lelaki – seluar pendek, seluar trek atau seluar panjang yang sesuai,
Kemeja T, kemeja sukan, baju trek atau jersi. Kasut sukan atau kasut
getah tanpa tumit.

7. Perhubungan Sesama Guru

7.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan professional yang baik
dan sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata mereka. Juga
diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.

7.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan/ fahaman /
pendapat / kepercayaan kepada guru atau pun pelajar staf sokongan yang
lain.

7.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum,
status sosial, sosio ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak
dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

8. Bilik Guru

8.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua
guru. Ini termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

8.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini
hendaklah dianggap sebagai ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’.
Oleh itu, guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk
perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.

8.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.

8.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman
mana-mana pihak.

9. Perjawatan dan Pengajaran

9.1 Jikalau guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan,
mereka boleh berurusan dengan Pembantu Tadbir atau Guru Besar.

9.2 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran perlu berurusan
dengan Guru Ketua Panitia, Penolong Kanan atau Guru Besar.

19

Buku Pengurusan 2020

10. Tugas

10.1 Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, pentadbiran
dan tugas khas. Mereka mesti melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan
dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

10.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas/arahan misalnya,
menghadiri mesyuarat, pergi ke Jabatan Pelajaran atau sekolah lain, guru
hendaklah mengambil tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan tidak boleh
mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa kebenaran Guru Besar.

11. Buku Rekod Mengajar / Fail Rekod Mengajar

11.1 Setiap guru akan diberi sebuah Buku Rekod Mengajar / Fail Rekod Mengajar
dan bertanggungjawab terhadap keselamatan buku/fail tersebut. Semua
butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku/Fail
ini hendaklah diserahkan ke pejabat pada waktu akhir untuk ditandatangan.

11.2 Jika seseorang guru bercuti, buku/fail tersebut hendaklah diserahkan kepada
Penolong Kanan.

11.3 Buku Rekod Mengajar / Fail Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke
pejabat pada hari terakhir tahun persekolahan.

12. Jadual Waktu

12.1 Guru Darjah hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu yang disahkan
untuk dipamerkan di kelas sendiri.

13. Jadual Kedatangan Pelajar

13.1 Setiap guru darjah akan merekodkan kehadiran murid ke dalam sistem APDM
(Aplikasi Pangkalan Data Murid) setiap hari sebelum jam 9.00 pagi. Guru
bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan
hendaklah memahami dan mematuhi arahan yang diberikan.

13.2 Sekiranya Guru Kelas tidak hadir pada hari berkenaan, guru waktu pertama
bertanggungjawab merekodkan kehadiran murid.

13.3 Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturur-turut atau berselang seli dalam
13.4 satu minggu ibubapa/penjaga hendaklah dimaklumkan oleh GPK HEM untuk
mendapatkan sebab secara bertulis ketidakhadiran murid.
Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru
yang bertanggungjawab.

20

Buku Pengurusan 2020

14. Keselamatan Harta Benda Sekolah

14.1 Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga
keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda
sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke
pengetahuan sekolah.

14.2 Ketua Panitia/Guru Kanan hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan
mengenai penggunaan alat-alat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal,
bengkel dan lain-lain.

15. Kebersihan

15.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran
bertugas murid hendaklah disediakan oleh guru kelas. Alatan membersihkan
kelas hendaklah digunakan dengan elok dan disimpan dengan selamat.

15.2 Guru Kanan/Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat
khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal dan lain-lain) bertanggungjawab
untuk menjaga bilik tersebut.

15.3 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf
sokongan dan murid.

16. Surat Menyurat

16.1 Semua surat rasmi hendaklah dikirimkan melalui Guru Besar untuk
disampaikan kepada pihak berkenaan.

17. Surat Yang Diterima

17.1 Surat yang diterima oleh sekolah diminitkan oleh Guru Besar/GPK dan diedar
kepada guru untuk diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil
tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.

17.2 Jika surat itu dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada Guru Besar, surat itu boleh disimpan di dalam fail setelah mengambil
tindakan.

17.3 Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar dan Guru Besar mengedarkan
untuk tindakan guru yang berkenaan, maka guru itu hendaklah :

17.3.1 Mengambil fail yang berkenaan di pejabat jika fail itu tidak ada dalam
simpanannya.

17.3.2 Mengambil tindakan yang diperlukan.

17.3.3 Memulangkan semula fail itu ke pejabat.
21

Buku Pengurusan 2020

18. Pelawat

18.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar terlebih dahulu.
Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-
penjual kecuali dengan kebenaran Guru Besar atau wakilnya.

19. Membeli Barang

19.1 Guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran dengan
menggunakan borang yang boleh diperolehi di pejabat.

19.2 Borang itu mesti mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia/Guru
Kanan/Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Guru Besar.

19.3 Semua pesanan yang lebih RM 50.00 mesti dibuat melalui Borang Pesanan
Tempatan.

19.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan
dalam buku stok dengan kemas.

20. Kegiatan kokurikulum

20.1 Semua guru diwajibkan terlibat dalam aktiviti sebagai penasihat kegiatan
kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur.

21. Perhimpunan Sekolah

21.1 Semua guru wajib menghadiri perhimpunan dan berada di tapak perhimpunan
sehingga majlis perhimpunan rasmi tamat.

21.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang.
21.3 Guru akan bersama-sama murid menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri

dan Lagu Sekolah.

22. Mesyuarat Guru
22.1 Dari semasa ke semasa, Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru.
Kedatangan semua guru ke mesyuarat ini adalah diwajibkan.
22.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Kanan/Ketua
Panitia.

22

Buku Pengurusan 2020

23. Buku Stok/Inventori

23.1 Guru Kanan atau Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku
stok/inventori dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori
adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini. Buku ini akan disemak dari
semasa ke semasa oleh Guru Besar/Penolong Kanan.

24. Tanda Nama

24.1 Semua guru dan kakitangan hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan, majlis rasmi di sekolah / di luar sekolah.

25. Keahlian Kelab Guru / PIBG
25.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah.
25.2 Jumlah yuran kelab guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

26. Penggunaan Alat-alat

26.1 Penggunaan alat-alat hendaklah betul serta mengikut peraturan.

26.2 Mesti mendapat kebenaran daripada ketua-ketua Bahagian atau Penjaga
Stok.

26.3 Bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan memulangkan
kembali dengan segera serta berkeadaan baik.

26.4 Jika rosak, hendaklah dilaporkan dengan serta-merta.

27. Arahan dan Pekeliling

27.1 Setiap arahan dan surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar
hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas
membacanya.

27.2 Sekiranya arahan dan surat pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah
menyimpannya di dalam fail khas.

27.3 Sekiranya surat pekeliling itu dari Kementerian, Jabatan Pelajaran / PPD guru
hendaklah mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah
tindakan diambil.

28. Telefon / Fax

28.1 Penggunaan telefon / fax hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru
hendaklah menggunakan telefon awam atas urusan peribadi.

23

Buku Pengurusan 2020
29. Kunci
29.1 Semua kunci mesti disimpam di pejabat.
29.2 Kalau ada guru hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, dia mestilah
mendapat kebenaran dari Guru Besar. Guru tersebut bertanggungjawab
terhadap bilik tersebut sepenuhnya.
30. Acara atau Majlis Sekolah
30.1 Semua guru diwajibkan hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah.

24

Buku Pengurusan 2020

4 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA SKSP

Pencapaian prestasi akademik yang Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua
tinggi oleh semua murid murid

4 Bidang
Keberhasilan
Utama Sekolah

Pencapaian prestasi sukan dan Pencapaian prestasi kepimpinan dan
kokurikulum yang tinggi oleh semua pengurusan sekolah yang cemerlang

murid

OBJEKTIF SEKOLAH TAHUN 2020

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

1.1. Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR 2020)
1.1.1. 78.00% murid memperolehi pencapaian sekurang-kurangnya "D" (Tahap
Minimum) semua mata pelajaran dalam UPSR 2020.
1.1.2. Lebih dari 12.05% murid memperolehi pencapaian "A" ( Tahap Cemerlang)
dalam semua mata pelajaran UPSR 2020.
1.1.3. Kurang daripada 2.84 Gred Purata Sekolah dalam UPSR 2020.

1.2. Kecemerlangan Akademik Sekolah
1.2.1. 70 % murid memperolehi pencapaian menguasai dalam semua subjek.
1.2.2. 30 % pada tahap cemerlang.

1.3. Kemahiran Dwibahasa
1.3.1. 65% murid menguasai tahap minimum kemahiran dwibahasa (Bahasa Melayu
dan Bahasa Inggeris) pada akhir tahun 2020

1.4. Pengunaan “Google Classroom” dalam PdPC
1.4.1. Semua kelas dari ahun 1 hingga tahun 6 melayari Vle Frog sekurang-
kurangnya 2 jam setiap dua minggu ( 1 hari untuk 1 kelas ).
1.4.2. Semua murid mesti mempunyai ID untuk melayari Vle Frog masing-masing.

1.4.3. Semua ibubapa / penjaga mempunyai ID dan PW untuk mengekses Vle Frog

25

Buku Pengurusan 2020

1.5. Semua kelas dari prasekolah hingga tahun 6 menggunakan konsep PdPC Abad
Ke 21.

1.6. PraSekolah.
1.6.1. 98.00% murid prasekolah dapat menguasai literasi Bahasa Melayu dan juga
Numerasi

2. Pencapaian Sahsiah Terpuji Oleh Semua Murid

2.1. Sikap dan Tingkahiaku Positif Murid
2.1.1. 98.00% murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif (berdasarkan
SKPMg2) pada tahun 2020.
(memperlihatkan kekemasan diri; memperlihatkan keyakinan diri;
memperlihatkan kemesraan; kesopanan dan sikap hormat-menghormati;
mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan; menjaga kebersihan sekolah;
menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan vandelisme)

2.2. Salahlaku Disiplin.
2.2.1. Lebih dari 98% murid bebas daripada melakukan sebarang kesalahan ringan.
2.2.2. Di bawah 2% kesalahan sederhana.
2.2.3. 0% kesalahan berat.

2.3. Kehadiran Ke Sekolah
2.3.1. Kehadiran murid ke sekolah melebihi 95% pada tahun 2020
2.3.2. Menangani kes ponteng dengan pendekatan dialog prestasi guru dan ibu
bapa
2.3.3. Berkunjung ke rumah oleh pihak pentadbir untuk meninjau keadaan rumah
murid

2.4. Ujian PAFA
2.4.1. 100% murid lulus ujian PAFA pada tahun 2020
2.4.2. 100% murid mengikuti Kem Bestari Solat.

3. Pencapaian Prestasi Kokurikulum Yang Tinggi Oleh Semua Murid

3.1. 1 Murid 1 Sukan
3.1.1. 98% murid tahun 1 hingga 6 mengikuti program 1M1S
3.1.2. Menyediakan peralatan sukan yang mencukupi untuk memberi peluang
kepada semua murid terlibat menikmati peluang bermain .
3.1.3. Menyediakan guru yang berpengetahuan tentang sukan dan permainan untuk
melatih setiap murid yang terlibat.

3.2. Sukan dan Permainan
3.2.1. Sekurang-kurangnya dua (2) pasukan menjadi johan di peringkat daerah
3.2.2. 1 pasukan mendapat tempat dalam kejohanan negeri.

3.3. Kelab, Persatuan an Unit Beruniform
3.3.1. Menghantar seberapa ramai ahli ke aktiviti peringkat negeri/kebangsaan
dalam kegiatan Unit Beruniform.
3.3.2. Menganjurkan kursus kepimpinan kepada semua pemimpin Unit Beruniform
dan kelab/persatuan.
3.3.3. Kem Perkhemahan untuk semua murid tahun enam bagi memberi lebih
pengalaman dalam kegiatan unit beruniform

26

Buku Pengurusan 2020

PELAN TINDAKAN SEKOLAH 2020 - GURU BESAR

Matlamat? Tindakan (Apa yang perlu dilakukan untuk
mencapai matlamat)
1. Pencapaian Prestasi UPSR tahun 2020
meningkat. 1. Program-program yang berimpak besar kepada
Menguasai 2017 : 61.30% murid seperti memperkukuhkan pedagogi guru.
Menguasai 2018 : 59.38%
Menguasai 2019 : 59.65% 2. Kempen dan pertandingan kehadiran 100% ke
Prasekolah : 100 % menguasai sekolah.

2. Peratus kehadiran murid melebihi 95% pada 3. Melawat dan menghubung ibu bapa murid yang
tahun 2019 Tahun 2020 melepasi 97% bermasalah.

3. 2020 tahun kecemerlangan kurikulum dan 4. Peranan Unit B&K dipertingkatkan.
sukan. 5. Semarakan sukan sekolah dengan aktiviti yang

dapat mencurihati kanak-kanak.

Justifikasi mengapakah matlamat ini?
Ponteng sekolah dan mencipta kejayaan adalah
dua perkara yang sering berkait rapat.

Apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan Apakah maklumat yang diperlukan untuk
untuk menangani masalah atau mencapai mencapai matlamat?

matlamat?

1. Mencantikkan kawasan persekitaran sekolah 1. Pencapaian murid berdasarkan SAPS.
2. Borang target individu murid
agar lebih ceria dan menarik.

2. Menyusun semula kedudukan murid dalam 3. Laporan daftar kedatangan murid setiap bulan /
kelas tanpa ada streaming. hari

3. Motivasi berterusan oleh guru B&K dan guru- 4.Pelaporan bulanan peratus kehadiran ke

guru jemputan. sekolah.
4. lbubapa murid diberi pencerahan. 5. Bimbingan individu / kelompok secara

5. Lawatan ke rumah murid bermasalah. berterusan.

6. Mendekati keluarga yang kurang kemampuan

dengan menghulur sedikit sumbangan.
7. Memperkukuhkan sarana ibu bapa.

Apakah ukuran kejayaan dalam mencapai matlamat yang diingini?

Semua KPI sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai.

2

R SK SUNGAI PETAI Siapa yang harus bertanggungjawab untuk
memastikan matlamat tersebut tercapai?
Jangkamasa ( untuk pelaksanaan setiap
tindakan ) 1. Ketua Unit/ Panitia /Jawatankuasa
Kecemerlangan Murid.
1. Program pertama selama 3 buIan bermula
Januari hingga Jun 2020 2. Ketua Unit/ panitia /Jawatankuasa SAPS
sekolah
2. Program kedua sepanjang tahun bermula
Januari hingga November 2020 3. Ketua Unit/ Panitia /JawatanKuasa Hal Ehwal
Murid. (Bimbingan dan Kaunseling)
3. Dialog preslasi bersama ibu bapa
4. Program-program kesedaran oleh B&K

Apakah sumber yang diperlukan untuk Siapa lagi yang perlu terlibat?
mencapai matlamat? lbu bapa murid yang terlibat /PIBG dan memimpin
masyarakat setempat serta usahasama UTEM /
1. Mengkaji latar belakang murid serta keluarga UiTM
dan persekitaran murid. Apakah halangan yang mungkin mengganggu
kejayaan pencapaian matlamat ini?
2. Mengadakan dialog prestasi dengan guru-guru.
3. Mengadakan dialog prestasi dengan ibu bapa. 1. Tiada orang terdekat untuk dijadikan role model
4. Mesyuarat Bulanan Majlis tertinggi panitia oleh murid-murid. lbubapa bercita-cita rendah
dan kadangkala tidak mementingkan pelajaran.
secara berterusan
2. lbubapa mengabaikan tanggungjawab terhadap
pelajaran dengan membiarkan anak-anak
berjuang bersendirian.

3. lbu bapa sering mengajak anak-anak membantu
mereka dalam urusan seharian ( pasar malam)

4. Kekurangan dana serta penglibatan ibubapa
secara aktif dalam menjayakan program ini.

27

Buku Pengurusan 2020

ANALISA SWOT

ANALISIS KEKUATAN ( STRENGTH -S)

S1 - Guru Besar mempunyai kelayakan NPQEL dan banyak pengalaman dalam bidang
pentadbiran.

S2 - 100% guru terlatih dan bertauliah
S3 - 100% staff mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang.
S4 - 20% guru adalah lelaki di bawah umur 40 tahun
S5 - 75% guru terdiri dari guru muda 50 tahun ke bawah.
S6 - Pengurusan kewangan memuaskan
S7 - PT berkemahiran dan komited dengan tugas.
SB - Bilik dan kemudahan asas mencukupi
S9 - Sekolah satu sesi
S10 - Perkhidmatan pembersihan dan keselamatan secara kontrak yang baik.

ANALISIS KELEMAHAN ( WEAKNESS - W)

V\/1 - Guru-guru kurang kemahiran dalam aspek psaikologi dan motivasi murid.
W2 - Kurang pendedahan tentang aspek PdPC terkini.
W3 - Pemikiran guru berada di tahap lama dan sukar untuk menerima perubahan.
W4 - Guru-guru tidak mengamalkan pendidikan PAK21 .
W5 - Guru Penolong Kanan yang sering bertukar menyebabkan kepakaran GPK sentiasa

bermula dari sifar. (GPK sentiasa perlu dilatih)
W6 - Pencapaian akademik sederhana.
VV7 - Pencapaian Kokurikulum amat rendah
W8 - Padang sekolah yang tidak sempurna akibat hakisan air / takungan air
W9 - Kawasan sekolah yang tidak kondusif

28

Buku Pengurusan 2020

ANALISIS PELUANG ( OPPORTUNITIES - O )

O1 - Hubungan erat dengan pihak JPN dan PPD.
O2 - Hubungan erat dengan SIP+ dan SISC+
O3 - Hubungan erat dengan PIBG
O4 - Hubungan baik dengan badan politik dan komuniti setempat.
O5 - Hubungan baik dengan semua peringkat staf
O6 - Hubungan baik dengan penduduk-penduduk berjiran dengan sekolah.
O7 - Hubungan baik dengan kontraktor keselamatan dan pembersihan.
O8 - Hubungan baik dengan agensi kerajaan setempat ( kesihatan, polis, bomba, AADK )

ANALISlS CABARAN / ANCAMAN ( THREATS -T)

T1 - Tahap kesedaran ibu bapa terhadap dunia pendidikan amat rendah
T2 - Sumbangan kewangan dari ibu bapa amat terhad
T3 - Hubungan ibu bapa dengan institusi sekolah tidak akrab
T4 - Tiada bantuan dari pihak swasta atau NGO atau orang persaorangan.
T5 - lbu bapa hanya mengharapkan sumbangan dari sekolah semata-rnata.

29

Buku Pengurusan 2020

ANALIS

PENJANAAN STRATEGI PER

DALAMAN KEKUATAN (
LUARAN
S-O
PELUANG (O)
S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O
ANCAMAN ( T ) Meningkatkan kecekapan gu
merealisasikan visi dan misi
sekaligus mencapai visi dan
S-T

Sl +S2 + S5 + S6 + Tl + T2 +
Memperkemaskan lagi saran
terutama bagi kelas tahun en
,Tahun 1 dan Pemulihan kha

3

SA SWOT

RINGKAT BIDANG ORGANISASI

S) KKLEMAHAN ( W )

W-O

O3 W3 + W4 + W5 + W7 +O + O2 + O3 + O5

uru dalam Latihan kecekapan guru dalam menangani
sekolah PdPC / PAKI 21 /ICT / KBAT serta budaya
misi JPN kerja sepasukan.

W-T

+ T6 W 5 + W6 + W7 + Tl + T2 +T3

na ibu bapa Menggunakan kekuatan hubungan erat dengan
nam,prasekolah JPN dan PPD serta ahli politik untuk
as. menambahbaik persekitaran sekolah.

30

Buku Pengurusan 2020

MATLAMAT ,OBJEKTIF, K

Matlamat Objektif Petunjuk TOV Sasaran Sa
Strategik Prestasi Utama
2020 2
(KPI)

1. 1.1 85% murid 73.0% 76.0% 79
Pencapaian 85 % murid menguasai 6.0% 9.0% 12
22 2
prestasi menguasai dalam
akademik yang semua mata
tinggi oleh pelajaran pada
semua murid. tahun 2020.

1.2 15% murid
Murid yang mendapat
semua A dalam
mendapat A dalam semua subjek
semua mata teras
pelajaran teras
melebihi 15%
pada tahun 2020.

Gred Purata
Sekolah / Band
Sekolah

3

KPI, SASARAN, STRATEGIK

asaran Sasaran Strategik Personalia

2021 2022

9.0% 85.0% 1. Guru Besar
2.0% 15.0% Mewujudkan satu arah yang
konsisten untuk semua warga sekolah
dan ibubapa yang terlibat dalam usaha
untuk mencapai objektif yang telah
ditetapkan.

2.
Satu jangkaan yang tinggi yang telah
ditetapkan untuk dicapai. Membina sikap
dan kepercayaan bahawa semua murid
mampu belajar dan mencapai standard
yang diharapkan.

3.
1 Pemimpin sekolah yang berkesan.

Membangunkan kepimpinan pengajaran GPK 1
dan pentadbiran yang berkesan yang
diperlukan demi melaksanakan
perubahan. ( PdP berkesan )

4. Guru-guru
Kumpulan pelaksana faham dan jelas
objektif yang hendak dicapai dalam
tempoh yang telah ditetapkan.( Kualiti
pengajaran serta aras pengajaran yang
sesuai)

31

Buku Pengurusan 2020

MATLAMAT ,OBJEKTIF, K

Matlamat Objektif Petunjuk TOV Sasaran S
Strategik Prestasi Utama 2020

(KPI)

2. 2.1 85% murid 80.0% 85.0% 90
Penguasan 100% murid menguasai 70.0% 75.0% 80
Literasi Bahasa 85.0% 97.0% 99
Numerasi dan mencapai Melayu
Literasi standard literasi
Bahasa Melayu 15% murid
pada tahun 2020. menguasai
Literasi Bahasa
2.2 Inggeris
85% murid
% murid
mencapai menguasai
standard literasi Numerasi
Bahasa Inggeris
pada tahun 2020.

1.3
100% murid

mencapai
standard
Numerasi pada
tahun 2020.

3

KPI, SASARAN, STRATEG1K

Sasaran Sasaran Strategik Personalia

2021 2022

0.0% 100% 1. Pentadbir
0.0% 85.0% Membina satu jalinan kerjasama yang PIBG
9.0% 100%
kuat antara guru-guru di semua peringkat.

2. Guru
Kerjasama ibu bapa yang tinggi dengan Ibubapa

pihak sekolah dalam mencari
permasalahan yang timbul dan sama-
sama menyelesaikannya.

3. GPK1
Kurikulum Pengajaran dan Penilaian Ketua
Panitia
selaras dengan standard memastikan
kurikulum sebenar yang dirancang
bersesuaian dengan keperluan
pembelajaran akademik yang asas.

4.
Melaksanakan satu kitaran penilaian yang
berbeza bagi mengenalpasti murid yang
memerlukan bantuan.

5. GPK 1
Memberi fokus kepada latihan profesional Ketua
guru dalam bidang yang paling Panitia
memerlukan. LADAP

32

Buku Pengurusan 2020

MATLAMAT ,OBJEKTIF, K

Matlamat Objektif Petunjuk TOV Sasaran Sas
Strategik Prestasi Utama
2020 20
(KPI)

3. 3.1 85% murid 85% 89% 93%
Pencapaian Sikap dan memperlihatkan
sikap dan
sahsiah terpuji tingkahlaku positif perlakuan positif
oleh semua tahun 2020. (berdasarkan
murid. a. Memperlihatkan SKPM)

kekemasan diri
b. Memperlihatkan

kebersihan diri
c. Memperlihatkan

kemesraan,
kesopanan dan
sikap hormat
menghormati
d. Mengamalkan
ketepatan masa
e. Menjaga
kebersihan
sekolah
f. Menjaga harta
benda sekolah

3

KPI, SASARAN, STRATEG1K

saran Sasaran Strategik Personalia
021 2022

% 97% 1. GPK HEM

Mernberi fokus kepada Pembangunan Ketua-

dan kemahiran lnsaniah (soft skill ) ketua Unit

i. Tanggungjawab sosial. Guru B&K
ii. Etika dan moral. GPK HEM
iii. Kerohanlan I Spiritual.
iv. Menghargai alam sekitar
v. Komunikasi
vi. Menyelesaikan masalah
vii. Kepimpinan
viii. Kerja sepasukan
ix. Keusahawanan
x. Pengurusan
xi. Teknologi maklumat
xii. Pemberlajaran sepanjang hayat
xiii. Globalisasi
2.
Persekitaran pengajaran yang
menyokong pembelajaran murid.
Pastikan suasana selamat dan sihat.
Secara intertektual ianya merangsang
emosi murid. Murid rasa dihormati dan
dihargai. Hak kanak- kanak dijaga dan
dihormati..

3.
Kerjasama lbu bapa
diperlukan dalam hal-hal tertentu.

33

Buku Pengurusan 2020

MATLAMAT ,OBJEKTIF, K

Matlamat Objektif Petunjuk TOV Sasaran S
Strategik Prestasi Utama 2020

(KPI)

4. 4.1 % murid 55.0% 25.0% 12
Pencapaian Pencapaian mendapat gred
C
prestasi sukan gred markah
dan kokurikulum
kokurikulum
yang tinggi oleh % murid
semua murid mendapat gred
B
30.0% 35.0% 48

% murid 15.0% 30.0% 40
mendapat gred
A
(berdasarkan
SKPM)

3

KPI, SASARAN, STRATEG1K

Sasaran Sasaran Strategik Personalia

2021 2022

2.0% 10.0% 1.
8.0% 40.0% Memberi fokus kepada Pembangunan
0.0% 50.0% dan kemahiran kokurikulum (permainan ,
sukan, olahraga, persatuan dan unit
berunifom)

i. Adakan bulan bakat sukan untuk
memberi lebih peluang kepada
murid mengasah bakat mereka.

ii. Tumpuan jangkamasa yang
lebih panjang untuk sesuatu
acara besar di peringkat
sekolah. Tidak hanya seperti
melepas batok di tangga.

2.
Penyertaan murid secara menyeluruh
bermula dari tahun 1 hingga tahun 6
dalam program 1M1S

3.
Mewujudkan satu jadual waktu kawalan
(MMI) yang standard bagi mengawal
masa aktiviti murid sepanjang tahun.

34

Buku Pengurusan 2020

MATLAMAT ,OBJEKTIF, K

Matlamat Objektif Petunjuk TOV Sasaran Sa
Strategik Prestasi
Utama (KPI) 2020 2

5. 5.1 Band Sekolah 2 2
Pencapaian Penarafan 3 4
% guru yang
prestasi Sekolah berdasarkan mendapat
kepimpinan dan Skor Komposit / sekurang-
pengurusan SKPMg2 kurangnya
sekolah yang skor 5
cemerlang Guru sekurang- standard 4
kurangnya SKPMg2
memperolehi skor 5
dalam PdP guru
mengikut standard 4
SKPMg2

Penglibatan ibubapa % kehadiran 56% 61% 6
dalam sarana ibubapa
sekolah dalam
program
sekolah

3

KPI, SASARAN, STRATEG1K

asaran Sasaran Strategik Personalia

2021 2022

2 1 1. Guru Besar
4 5 Kepimpinan Sekolah Berkesan. GPK
66% 70% Membangunkan kepimpinan pengajaran Ketua
dan pentadbiran yang berkesan yang Panitia
diperlukan untuk melaksanakan proses
perubahan. Guru Besar

2. Pentadbir
Pemimpin berkesan secara proaktif dan Guru-
mendapatkan bantuan yang diperlukan. guru
Mereka memupuk program pengajaran
dan budaya sekolah serta persekitaran Guru Besar
yang kondusif untuk pembelajaran dan GPK
perkembangan professional.

3.
Kerjasama dan komunikasi tahap tinggi -
membina kerjasama yang kuat di
kalangan guru-guru di semua peringkat
dan saling berkait antara satu dengan
lain.

4.
Memberi fokus kepada pernbangunan
professional. Memberi latihan dan
penekanan kepada guru- guru dalam
bidang yang paling diperlukan.

35

Buku Pengurusan 2020

ANALlSA PERSE

BIDANG : KURIKULUM 2020 – 2022

KEKUATAN(S) W1. K
S1. Mempunyai guru yang berpengalaman, rajin dan
W2. M
bersungguh dalam melaksanakan tanggungjawab. d

S2. 98 % murid normal, boleh dibentuk dan dibimbing untuk W3. S
menjadi murid cemerlang di dalam pembelajaran. k
s
S3. Kemudahan Pusat Sumber dan ICT yang terdapat di
sekolah menambah minat murid di dalam P&P.

S4. Mempunyai 60 % guru-guru DG4 dan DG44 manakala W4. 1
selebihnya DGA34 dan DGA32 yang mempunyai p
pengalaman mengajar melebihi 10 tahun.
W5. M
S5. Ada guru-guru yang menjadi pemeriksa kertas soalan b
UPSR subjek Matematik, Bahasa Melayu dan Sains. le

PELUANG (O) T1. K
O1. Mendapat sokongan penuh dari PIBG di dalam se

melaksanakan sesuatu program yang memerlukan T2. P
bantuan kewangan. Namun kewangan PIBG terhad.
T3. A
O2. Mendapat peruntukan tambahan dari Kerajaan Negeri, an
Jabatan Agama Islam Negeri dan DUN melalui se
permohonan sekolah. pe
ru
ya

3

EKITARAN (SWOT)

KELEMAHAN ( W )
Kekurangan tenaga mahir di dalam mengendalikan ICT.

Masalah peralatan ICT yang rosak dan lambat
diperbaiki. Pemberian alat ICT hanya secara “one off”.

Sebahagian besar penjaga yang kurang memberi
kerjasama kepada pihak sekolah dalam menjalankan
sesuatu program.

100% murid adalah anak jati Sungai Petai. Tiada
percampuran dari luar.

Mempunyai kekangan dari segi kewangan, kerana ibu
bapa tidak bersedia untuk rnengeluarkan perbelanjaan
ebih untuk membantu anak-anak dalam pembelajaran.

CABARAN (T)
Kurang kawasan rekreasi disebabkan persekitaran
ekolah yang sempit.

Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah.

Ada ibubapa yang mengambil sikap tidak peduli hal
nak-anak. Ada yang sibuk dengan kerja sendiri
ehingga tidak sempat memberi perhatian terhadap
elajaran anak-anak di rumah. ( Tidak membuat kerja
umah yang dibekalkan oleh guru) akibat tekanan hidup
ang makin mencabar.

36

Buku Pengurusan 2020

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, M

BIDANG : KURIKULUM

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KP
STRATEGIK
1. Sebahagian besar murid tidak Lebih ramai murid Bila
menguasai subjek-subjek yang Murid bertanggungjawab cemerlang terutama yan
diajar dan kurang sepenuhnya terhadap UPSR mulai 2020 me
bertanggungjawab terhadap pelajaran dan kejayaan diri. Baw
pelajaran (tidak boleh berdikari) 100 % menguasai
Boleh manfaatkan masa Kemahiran Asas
yang terluang dengan Pembelajaran.
membaca buku /
mengulangkaji pelajaran.

2. Guru kurang kaedah pedagogi Guru mempunyai kepakaran Murid menguasai asas - Ra
yang berkaitan dengan PAK 21. dalam PAK21 berusaha asas PAK21 cem
memikir dan membuat sepenuhnya.
sesuatu untuk mengatasi Bila
dan memperbaiki tida
pencapaian murid melalui sem
PdPC tiad

3

MATLAMAT, OBJEKTlF, KPI DAN SASARAN

PI TOV 2019 SASARAN 2020 STRATEGI

angan murid Bilangnn murid Pencapaian 6A dalam 1. Perkemaskan PAK21 di
ng tidak tidak menguasai UPSR 10% kalangan guru.
enguasai kecil. mengikut subjek
wah 15 % masih tinggi Peratus cemerlang 2. Tumpuan dalam kelas 100%
terutama kelompok setiap subjek berada 3. Latih tubi yang berterusan
lulus. pada tahap 10%
sepanjang tahun.
Masih terdapat Peratus menguasai 4. Kumpulan saudara angkat
murid yang tidak pada setiap subjek
boleh membaca. berada pada tahap (sesama murid) Di bawah
70% pengawasan ibubapa angkat
5. LADAP- perbincangandan
tayangan video contoh PdPC
yang baik di dalam bilik darjah

amai murid Tiada murid yang Guru perlu menguasai I. LADAP- perbincangan dan
merlang ( 30 %) cemerlang. kaedah PAK 21 tayangan video contoh PdPC
supaya lebih ramai yang baik di dalam bilik darjah
angan murid 6A – ( ) orang murid cemerlang.
ak menguasai 5A – ( ) orang Guru dekati murid 2. Dekati murid agar mereka
makin mengecil / 4A – ( ) orang yang lemah. suka dan sayang guru. Secara
da (10%) tak langsung murid akan minat
kepada subjek yang guru ajar.

37

Buku Pengurusan 2020

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KP
STRATEGIK
3. Kesibukan ibu bapa bekerja, Lebih ramai ibu bapa Jum
kurang pemantauan anak-anak- Memberi kesedaran kepada yang bertanggungjawab tida
anak di rumah. ibubapa untuk meluangkan terhadap pelajaran ker
sedikit masa, bertanya anak-anak dan dib
tentang pelajaran anak- menjadikannya agenda gur
anak di rumah dan utama dalarn keluarga. me
memastikan kerja sekolah
yang dibekalkan dibuat.

Murid-murid tidak ada motivasi Mewujudkan satu kelompok Murid-murid lebih Kej
diri untuk berjaya dalam murid yang bermotivasi berminat untuk belajar dap
pelajaran malah jauh sekali tinggi. Mempunyai daya dan mencipta kejayaan 10%
untuk bersaing sesama sendiri. saing sesama rakan atau diri di sekolah. Jadikan 202
kelas yang sama. Tumpuan ilmu sebagai harta untuk
5. !bu bapa tidak menjadikan untuk murid tahun 4 hingga hidup.
pendidikan anak-anak sebagai 6.
agenda utama. lbu bapa tidak Kesedaran kepada ibu Min
memberi sokongan kepada PIBG Mewujudkan satu komuniti bapa bahawa ilmu itu unt
terutama melibatkan isu ibu bapa yang sihat dan adalah satu satunya pro
kewangan. berperanan di SKSP. harta yang mereka anj
mampu beri pada anak- me
anak mereka. set
202

3

PI TOV 2019 SASARAN 2020 STRATEGI

mlah murid yang Terlalu ramai lbu bapa menjadi 1. Tanya anak tentang kerja
ak membuat murid tidak komuniti aktif di sekolah.
rja sekolah yang membuat kerja sekolah dan
bekalkan oleh sekolah yang memantau murid- 2. Tinjau buku latihan dan buku
ru semakin dibekalkan oleh murid ketika di rumah. kerja anak secara berkala
engecil. guru mencecah Buat laporan kepada
70% terutamanya guru kelas. 3. Minta anak membaca sedikit
jayaan murid murid tahap 2. di hadapan kita untuk menilai
pat ditingkatkan Peratus kelulusan penguasaan pembacaan.
% pada tahun Pencapaian murid meningkat. Peratus
20 hanya diperingkat kecemerlangan juga 1. Satu sistem pembahagian
pertengahan. meningkat kelas yang setara, tidak
Jarang murid streaming.
mencipta kejayaan
yang luar biasa. 2. Satu siri motivasi sepanjang
tahun oleh Unit Bimbingan &
Kaunseling

nat ibu hapa Kehadiran ibu Peratus kehadiran ibu Satu siri perjumpaan dengan
tuk menghadiri bapa dalam setiap bapa meningkat 70% ibubapa sekerap mungkin dalam
ogram-program program pada tahun 2020. setahun. Perjumpaan dalam
jessuran sekolah mendukacitakan. pelbagai isu seperti
eningkat 20 % KECEMERLANGAN AGAMA,
tahun mulai Kaum ibu 40 ke 50 KEBAJIKAN DAN SUKAN.
20 orang.
lbu bapa diberi penjelasan dan
Kaum bapa 5 ke motivasi dari masa ke semasa
20 orang melalui program perjumpaan
berbanding murid dengan ibu bapa
seramai - 451
orang.

38

Buku Pengurusan 2020 PELAN T
ISU STRATEGI 1 :

Strategi 1 : Sebahagian besar murid tidak menguasai subjek.-sub
(tidak berminat untuk belaja

BIL PROGRAM / SASARAN T/JAWAB TEMPO
PROJEK HAR

1. Perkemaskan Guru Pentadbir Januari 2

pedagogi PAK 21

di kalangan guru

Guru Jun 2020

Pembimbing

Septemb
Guru LADAP 2020

2. Kelas tambahan Murid tahun Guru Setiap

(Program saudara 5 dan 6 matapelajaran minggu

angkat / latih tubi)

3. Analisis dan Murid tahun Ketua panitia Setiap ka
intervensi
5 dan 6 Guru lepas ujia
Analisa item dll matapelajaran peperiksa

3


Click to View FlipBook Version