The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eamie.semfd, 2022-01-26 03:13:54

Laporan Tahunan 2020

Laporan Tahunan 2020

LAPORAN TAHUNAN

2020

PERSEKUTUAN ORANG PEKAK MALAYSIA

www.mymfdeaf.org.my

0202 KANDUNGAN

5 PENGENALAN

6 AHLI MAJLIS MFD

7 AHLI GABUNGAN

8 PERKHIDMATAN UTAMA KAMI

9 UNIT PEMBANGUNAN BIM

10 UNIT JURUBAHASA BIM

1 1 TASKA & TADIKA ISTIKA JAYA

12 PUSAT KOMUNIKASI ORANG PEKAK

13 AKTIVITI & PROGRAM

PENGENALAN I. PERSEKUTUAN ORANG PEKAK MALAYSIA

MFD ialah sebuah organisasi peringkat
kebangsaan yang ditadbirkan oleh orang Pekak
sendiri. MFD diberikan mandat untuk
mewakilikomuniti orang Pekak untuk menjuangkan
keperluan warga Pekak di negara.

II. MISI

MFD berazam menwujudkan komuniti Pekak yang
berwibawa, berdayasaing dibidang pendidikan,
sosial ekonomi dan kerjaya sejajar dengan
matlamat negaraMalaysia

III. OBJEKTIF

Memberi kefahaman dan memotivasikan
komunitiPekak supaya mereka berada di tahap
kesedaran yang tinggi.

Memperkemas dan mengukuhkan perpaduan
sesama warga Pekak untuk mewujudkan
gabungan komuniti Pekak yang berwibawa.

Memberi kefahaman kerjaya dalam pelbagai

bidang termasuk perniagaan untuk

mempertingkatkan taraf sosio-ekonomi komuniti

Pekak di Malaysia.

Mempertingkatkan kepentingan komunitiPekak di
semua peringkat untuk memartabatkan
kedudukan mereka setarafdengan komuniti lain di
Malaysia

PRESIDEN TIMBALAN PRESIDEN AHLI MAJLIS
YM TENGKU ARMAN HARRIS RAZMAN TAN BIN ABDULLAH 2017-2020

BIN TENGKU ISMAIL

NAIB PRESIDEN I NAIB PRESIDEN II
MOHD YAZID BIN BAIN RAZAK BIN SEMAN

SETIAUSAHA BENDAHARI
EAMIENOR ZAKIAH BT MD ZUKI SITI MAHNUN BT MOHD MANSOR

AHLI MAJLIS AHLI MAJLIS
MOHD SAMAWI BIN SULAIMAN GIRIJADEVI A/P VISWATNATHAN

AHLI MAJLIS AHLI MAJLIS AHLI MAJLIS
FATIN FAZLEENA BT MOHD KHAIR AQLAM BIN JAFRI LEE TUR CHUNG

AHLI GABUNGAN
MFD

ADVOKASI DAN PEMBANGUNAN GRASSROOTS PERKHIDMATAN UTAMA KAMI

PROGRAM KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN
AKAR UMBI

PEMBANGUNAN BAHASA ISYARAT MALAYSIA
a. Kelas Bahasa Isyarat Malaysia BIM (Fizikal & Secara Talian)
b. Promosi dan Hebahan

PERKHIDMATAN JURUBAHASA BIM

PUSAT PERKHIDMATAN DAN KOMUNIKASI ORANG
PEKAK (LATIHAN KEMAHIRAN)
a. Independent Living Skills Program
b. Perkhidmatan (Job Coach) bagi membantu perlaksanaan

peluang pekerjaan

TASKA & TADIKA ISTIKA JAYA (PENDIDIKAN AWAL
KANAK-KANAK)
a. Taska Istika Jaya
b. Tadika Istika Jaya

KAUNSELING “PEER COUNSELLING” KEPADA KUMPULAN
SASAR

PERKHIDMATAN BIMBINGAN KAUNSELING DAN NASIHAT
KEPADA IBUBAPA DAN PENJAGA ANAK PEKAK

PERLAKSANAAN PROGRAM MOTIVASI KEPADA PELAJAR PEKAK
DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH SERTA MENENGAH DAN
IPTA/IPTS

PEMBANGUNAN
BAHASA ISYARAT MALAYSIA

Bahasa Isyarat Malaysia telah diiktiraf Selain itu, Unit ini bertanggungjawab dalam
sebagai bahasa rasmi orang Pekak di pembangunan dan mempromosikan Bahasa
Malaysia dalam Akta OKU 2008. Oleh itu, Isyarat Malaysiakepada orang awam dan juga
Unit Bahasa Isyarat Malaysia merupakan organisasi samada organisasi kerajaan mahupun
unit yang penting dalam Persekutuan Orang swasta dan juga orang perseorangan yang
Pekak Malaysia. Pengiktirafan ini secara berminatuntuk mempelajari BahasaIsyarat
tidak langsung telah meningkatkan Malaysia.
permintaan anggota masyarakat untuk
mempelajari BIM bagi memecahkan jurang Sepanjang MFD ditubuhkan, kami telah
komunikasi antara orang Pekak dengan menerbitkan sebanyak 13 buah buku Bahasa
anggota masyarakat. Isyarat. Dan baru-baru ini, YayasanSime Darby
(YSD) memberi sumbanganuntuk membangunkan
Unit ini telah memainkan peranan penting 5 tajuk buku Bahasa Isyaratiaitu Buku
memberikankesedaran dan mengembangkan BahasaIsyarat Malaysia Jilid 3, Buku Isyarat
penggunaan isyarat tempatan yang Tempat-Tempat di Malaysia & di Dunia, Buku
berunsurkan cara hidup, adat resam atau IsyaratAntonim, Buku IsyaratSinonim dan CD
tradisi pelbagai kaum Kamus IsyaratKanak-Kanak

PERKHIDMATAN JURUBAHASA

BIM

Keperluan Jurubahasa Isyarat juga telah Sehingga kini seramai 10 orang jurubahsa

termaktub di dalam Akta OKU 2008 isyarat yang berkhidmat di bawah MFD dan

(Akta 685) bagi membantuorang Pekak mereka ditempatkan di persatuan orang

akses kepada komuniaksi tanpa pekak negeri di seluruh negara. Di samping

halangan. MFD merupakan satu-satunya itu, terdapat 27 orang Jurubahasa Isyarat

organisasi yang menyediakan bebas yang pernah mengikuti latihan di MFD

perkhidmatan Jurubahasa Isyaratdi memberikan perkhidmatan kepada

seluruh negara. komuniaksi pekak.

Bagi tahun 2015, MFD telah bekerjasama Permohonan untuk mendapatkan
dengan Institut Terjemahan & Buku
Malaysia(ITBM) untuk menyediakan perkhidmatan Jurubahasa Isyarat boleh
perkhidmatan jurubahasa isyaratbagi kes
mahkamah. didapati dari semua persatuanyang

bergabung dengan MFD mengikutSOP

Perkhidmatan.

TASKA & TADIKA ISTIKA JAYA

KMelalui pembentangan Bajet 2014 yang keselamatan dari penjagaan yang teratur,
diumumkan oleh YAB Menteri Kewangan pelaksanaan program intervensi awal kanak-
pada 25 Oktober 2013 yang lalu, YAB kanak, serta bimbingan kepada penguasaan
meletakkan sasaran penubuhan Taska bahasauntuk anak Pekak di peringkatawal.
OKU untuk kategori kanak-kanak Orang
Kurang Upaya termasuk Pekak. Sehingga kini, Taska dan Tadika Istika Jaya
mempunyai 5 orang guru & 15 orang
Persekutuan Orang Pekak Malaysia(MFD) muridPekak yang berumurlingkungan 1 tahun
hingga
telah dipiliholeh Kementerian 8 tahun yang terdiri daripada pelbagai kaum
termasuk Melayu, Cina, dan India. Taska ini
Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga menggunakan skop pengisian kurikulum
yang meliputi Asas Pengasuhan dan
Masyarakat sebagaisalah satu dari NGO BidangPembelajaran untuk perkembangan
kanak-kanak. Sesi pembelajaran di dalam
untukmenjadi pengendali Taska OKU. dan luar bilik darjah.

Taska ini memainkan peranan penting
untukanak-anak OKU Pekak dari segi

PUSAT PERKHIDMATAN DAN
KOMUNIKASI ORANG PEKAK

PUSKOM ialah sebahagian daripada Penubuhan PUSKOM adalah selari dengan

projek MySign Community yang ditaja sasarandalam Resolusi Setiu iaitu setiap

oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Persatuan Orang Pekak

Inovasi (MOSTI)pada tahun 2008.MFD mempunyai pejabat operasi dan Jurubahasa

telah berjaya menubuhkan Pusat Isyarat. MFD bertanggungjawab untuk

Komunikasi Orang Pekak atau ringkasnya membiayai penyewaan, kos utlititi,peralatan

PUSKOM.Sehingga kini terdapat10 buah dan kakitangan iaitu Jurubahasa Isyaratdan

PUSKOM di seluruh negara seorang PegawaiKomunikasi Komuniti (CCO).

yangdiuruskan oleh Ahli Gabungan MFD.

Dengan kewujudanPUSKOM orang Pekak Jenis perkhidmatan di PUSKOM

boleh mendapatkan perkhidmatan yang iaitu perkhidmatan penempatan pekerjaan,

disediakan secara optimum Jurubahasa Isyarat, kaunseling, kelas

sepertiperkhidmatan jurubahasa bahasa isyarat, informasi, pembangunan

kemudahan komputer dan internet serta ICT, program literasi dannumerasi, agama

dapat menyertai pelbagaiprogram yang dan aktiviti sosial.

dianjurkan oleh pihak PUSKOM

PARK2OT0G&I2VR0IATMI

SEPANJANG
PERINTAH
KAWALAN

PERGERAKAN (PKP)
2020

Pada tahun 2020 aktiviti dan program MFD ditunda kerana
pandemik covid-19 telah meningkat jumlah pesakit positif
menyebabkan kerajaan Malaysia mengambil keputusan
untuk melaksankan Perintah Kawalan Pergerakan.

Zon Merah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) kawasan
yang terpilih di Malaysia menyebabkan kebanyakan ahli-
ahli gabungan MFD hilang pekerjaan dan pendapatan
semakin berkurang.

MFD telah berusaha dengan kerjasama pihak yang terlibat
untuk mendapatkan barang keperluan dapur kepada
semua ahli gabungan MFD.

GALERI


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2012.12.14 - The Word of God at the feast of the Saint Virginia, God’s trumpet
Next Book
Download [PDF] Treating Complex Traumatic Stress Disorders (Adults) Scientific Foundations and Therapeutic Models With Audiobook