The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

mesyuarat kurikulum ke-4 2019 ( tanpa garis ) Maklum Balas

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by seer2228, 2019-12-24 02:14:38

Mesyuarat Kurikulum ke-4

mesyuarat kurikulum ke-4 2019 ( tanpa garis ) Maklum Balas

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERAI
MINIT MESYUARAT KURIKULUM KALI KEEMPAT

TAHUN 2019

Tarikh : 23 Oktober 2019
Hari : Rabu
Masa : 2: 30 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat

Kehadiran : : Pengetua
En Abd Naser bin Othman : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
En Wan Ahmad bin Wan Rebi : Penolong Kanan Kokurikulum
Pn Puvaneswari A/P Vadivelloo : Guru Kanan Kemanusiaan
Pn Tan Kuan Mei : Guru Kanan Sains dan Matematik
Cik Vijayaletchumi a/p Krishnan : Guru Kanan Teknik dan Vokasional
En Mohd Ikhwan Azali Ananda Abdullah : Guna Kanan Bahasa
En Mohamad Mazalan bin Alias : Kaunselor
En Anantha A/LMuthukannun : Ketua Panitia Geografi
Pn Lim Chiang Sun : Ketua Panitia Pendidikan Islam
Pn Zuriati binti Talib : Ketua Panitia MPV
En Zul Faizal bin Abdul Fazil : Ketua Panitia Matematik
Pn Hamidah binti Hassan : Ketua Panitia Reke Bentuk Teknologi/ASK
En Mohammad Ikhwan bin Ahmad : Ketua Panitia Sivik dan Kewarganegaraan
Pn Norshila binti Mohamad : Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pn Chee Pei Yoh : Ketua Panitia Bahasa Tamil
En Muniandy A/L Kandasamy : Ketua Panitia Pendidikan Moral
Pn Nethira A/P Rajenthiran : Ketua Panitia Sains
Pn Loh Mei Gin : Guru Penolong
En Mohd Faiz bin Mohd Daud

Guru yang tidak hadir: : Ketua Panitia Bahasa Cina (MC)
Pn See Soo Bee : Ketua Panitia Bahasa Inggeris ( kursus)
Pn Sumathi A/P Ramanathan : Ketua Panitia Bahasa Melayu ( kursus)
Pn Fazilia binti Zainol : Ketua Panitia Sejarah ( kursus)
Pn Siti Salha binti Rejab : Ketua Panitia Perniagaan ( Cuti Tanpa Rekod)
Pn Khor Gaik Hong : Ketua Panitia Prinsip Perakauanan ( kursus)
En Jasmin bin Md Aris

1

1.0 Ucapan pengetua
1.1 Pengerusi mengalu-alukan kehadiran guru ke mesyuarat kurikulum kali keempat
tahun 2019. Pengerusi memaklumkan bahawa semua guru harus mempergiatkan
usaha untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Pengerusi mengucapkan
terima kasih kepada semua guru yang terlibat dalam pengendalian kelas tambahan

2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat Kurikulum Kali Ketiga tahun 2019
2.1 Pn Nethira A/P Rajenthiran mencadangkan untuk pengesahan minit mesyuarat
kurikulum kali ketiga tahun 2019 dan disokong oleh Pn Chee Pei Yoh.

3.0 Perkara berbangkit
3.1 Pengetua meminta semua guru melakukan PBS dengan baik dan membuat
penilaian mengikut prosedur yang telah dimaklumkan kepada guru-guru melalui
taklimat PBS dan kursus PBS. Jawatankuasa PBS perlu memantau pelaksanaan PBS
di peringkat sekolah dari semasa ke semasa.

[Makluman dan tindakanGk, ketua panitia dan guru ]
Maklum Balas: semua PBS telah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan

4.0 Ucapan Pengetua: Tn Hj Abd Naser bin Othman
4.1 Ketua Panitia perlu mengadakan mesyuarat dengan ahli panitia tentang
4.1.1 Refleksi program panitia tahun 2019
4.1.2 Merancang program tahun 2020
4.1.3 Memperkasakan Subject Base Classroom

[ Makluman dan tindakanGk, ketua panitia dan guru ]
Maklum Balas: Setiap panitia telah menghantar refleksi program panitia 2019 dan

Pelan Taktikal Program tahun 2020

4.2 Latihan pelajar
4.2.1 Ketua panitia perlu merancang bilangan latihan yang akan diberi kepada
pelajar pada tahun hadapan untuk tingkatan yang berlainan
[ Makluman kepada Ketua Panitia ]
Maklum balas: Perancangan bilangan latihan pelajar untuk setiap mata pelajaran
untuk tahun 2020 telah dihantar kepada Guru Kanan.

4.3 Semua pelaporan PBS perlu disiapkan dan guru mata pelajaran harus
memaklumkan kepada pelajar tentang pencapaian mereka dalam melaksanakan
PBS di dalam kelas.
[Makluman kepada guru mata pelajaran]
Maklum Balas: Semua pelaporan PBS telah disiapkan

4.4 Selain daripada program induk sekolah, setiap panitia perlu merancang program
khas untuk panitia. Contohnya Program induk sekolah ialah kelas tambahan. Untuk
peringkat panitia, ahli-ahli panitia merancang dan menfokus pada isi kandungan
tujuk dan bahan yang digunakan sebagai pengisian kelas tambahan.

2

[ Makluman dan tindakanGk, ketua panitia dan guru]
Maklum balas: Kelas tambahan tahun 2019 telah dilaksanakan dengan lancar

mengikut tarikh yang ditetapkan .

4.5 Program tingkatan lima
4.5.1 Pengetua mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajaran Tingkatan 3
dan Tingkatan 5 yang mengendalikan kelas tambahan.
4.5.2 Gerak gempur masih diteruskan jika ada masa kekosongan.
4.5.3. Guru boleh mengadakan kelas tambahan sendiri pada minggu hadapan
[ makluman kepada guru mata pelajaran tingkatan 3 dan 5 ]

Maklum balas: Kelas tambahan T3 dan T5 telah dilaksanakan mengikut tarikh yang
ditetapkan. Gerak gempur dan kelas tambahan yang lain telah diatur
oleh guru mata pelajaran mengikut jadual yang bersesuian dengan
waktu guru

4.6 Fail Panitia
5.6.1 Ketua panitia perlu mengemaskini fail panitia.
[ Makluman kepada Ketua Panitia ]
Maklum balas: Fail panitia telah dikemaskini oleh Ketua Panitia

4.7 Buku Rekod Mengajar
4.7.1 Guru perlu melengkapkan buku rekod mengajar
4.7.2 Butiran yang tidak lengkap perlu dilengkapkan
4.7.3 Buku rekod mengajar perlu diisi walaupun kelas tertentu sudah tiada waktu
Pdpc tetapi ada program pasca peperiksaan PT3 dan PAT
4.7.4 Buku rekod mengajar ialah dokumen rasmi
[Makluman dan tindakan semua guru ]
Maklum balas: Buku Rekod Mengajar telah dihantar ke pejabat setelah semua
butiran telah dilengkapkan

4.8 Sijil-sijil
4.8.1 Pentaksiran PEKA, ULBS, Pendidikan Moral , sijil perlu dicetak dan dihantar
4.9
ke pejabat sebelum cuti sekolah.
5.0 [Makluman dan tindakan semua guru mata pelajaran yang berkaitan]
5.1
Maklum balas: Sijil-sijil telah disediakan .
Peperiksaan Akhir
4.9.1 Markah perlu dimasukkan dalam sistem SAPS mengikut tempoh yang

ditetapkan.
[ Makluman dan tindakan semua guru]

Maklum balas: Markah PAT telah lengkap dimasukkan dalam sistem SAPS.
Hal-hal lain
Untuk pelajar tingkatan 4 yang akan naik ke tingkatan 5 pada tahun hadapan, guru
mata pelajaran elektif perlu menganalisis markah pelajar tersebut dan menilai
sama ada pada tahun hadapan pelajar ini masih layak untuk mendaftarkan mata

3

pelajaran ini untuk peperiksaan SPM.
[ Makluman dan tindakan guru mata pelajaran elektif tingkatan 4]

Mesyuarat ditangguhkan pada 3:30 petang

Disediakan oleh Disemak oleh

...................................... .........................................
(Vijayaletchumi A/P Krishnan ) (Abd Naser bin Othman)
Guru Kanan Sains dan Matematik
Pengetua SMK Prai

4


Click to View FlipBook Version