The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azlianij10, 2019-04-30 09:02:44

PERKHEMAHAN 2019 GINTONG 1

CAMPSITE KAMPUNG GINTONG, JERANTUT

26—28 APRIL 2019ANJURAN:
SMK JENGKA 10 & SMK JENGKA 12

Memberi pendedahan tentang kemajuan dan perkembangan semasa
kepada pelajar yang terlibat di samping membina jati diri pelajar sebagai
rakyat Malaysia serta membentuk pelajar yang berfikiran rasional,
berwawasan dan teguh menghadapi cabaran.
Pada akhir program ini, semua pelajar akan dapat:

1. Memberi peluang kepada peserta melihat dengan lebih dekat perkem-
bangan semasa
2. Menjana pemikiran yang kreatif dam inovatif para peserta bagi persediaan
menjadi modal insan masa depan dalam persekitaran yang berbeza
3. Memupuk dan menyemai semangat bekerjasama dan tolong menolong
dalam kalangan peserta

i) Kurikulum Teras ii) Kurikulum Pilihan

 Bimbingan kerohaniaan dan moral - Ikhtiar Hidup
 Kawad Kaki - Komuniti
 Malaysia Cergas - Pengkisahan Tokoh Setempat
 KHIDMAS (DWEN) - Pengurusan Persepsi
 Tali Menali - Lawatan ke Pam Air Kg Gintong


2

L P JUMLAH
SEKOLAH JUMLAH
M C I M L I L P
1 SMK Jengka 10 26 0 0 24 0 0 26 24 50
2 SMK Jengka 12 56 0 1 27 0 0 57 27 84

3 SMK Jengka 18 5 0 0 3 0 0 5 3 8
4 SMK Jengka 21 7 0 0 5 0 0 7 5 12
5 SMK Temerloh Jaya 1 0 0 3 0 0 1 3 4
6 SMK Hwa Lian 6 0 0 3 1 2 6 6 12

7 SMK Kuala Krau 8 0 0 8 0 0 2 2 16
8 SMK Temin 0 0 0 4 0 0 2 2 4
9 SMK Padang Piol 0 0 0 4 0 0 0 4 4
10 SMK Pulau Tawar 4 0 0 0 0 0 4 0 4

11 SMK Sg Retang 4 00 0 0 0 0 4 0 4
12 SMK Kota Gelanggi 2 23 0 0 28 0 0 23 28 51
13 SMK Bandar Kerayong 1 0 0 3 0 0 1 3 4
14 SMA Maran 10 0 0 0 0 0 10 0 10

15 SMK Jengka Pusat 2 0 0 0 4 0 0 0 4 4
JUMLAH 152 119 271

PENYERTAAN MENGIKUT KAUM:
267 Melayu
3 India
1 Iban

4

DOA SEMPENA PERKHEMAHAN / AKTIVITI LUAR


ْ َّ َ ْ َّ ْ
ميحرلا نمحرلا ِ الله مسب
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ ُ َ ى َ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َّ ّ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ
انلوسر لَع ملاسلاوُ ةلاصلاو ، تاحـلاصلاُ متت هتمعنب ي ِ ذلا ِ لله دمحـلا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى
َ ْ َ ْ
َ َ َ ْ
َ ْ َ
َ
ن
ن
. يعمـجأ ِهباحصأو هلأء لَعو يملأا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ى َ
ِ
ميحر اي نمحر اي للها اي
Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dan keluar-
ga serta para sahabat baginda.
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri
perkhemahan pada kali ini .
ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ى َ
ِ
رابج اي زيزع اي نميهم اي للها اي
ِ
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturrahim , bertukar-tukar pendapat di
samping menyumbang buah fikiran dalam membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan . Ber-
katilah usaha ini Ya Allah. Lindungilah kami daripada segala mara bahaya dan petaka.
Engkau perbaikilah akhlak kami dan akhlak anak-anak didik kami Hiasilah kami dengan akhlak-akhlak yang
baik dan terpuji juga hindarilah kami dari sifat-sifat keji . Jauhilah kami dari sifat lalai yang merugikan dan
bimbinglah kami ke jalan kebenaran .
ُ ْ َ َ ُ ْ ى َ َّ ُ َّ ى
زيزع اي ميرك اي مهللا
ِ
ِ
Jadikanlah kami hamba-hambaMu yang sentiasa mendengar dan mengamalkan kebaikan serta menjauhi
segala keburukan dan kejahatan.

ِّ َ ْ َ ى َ َ ِّ َ ْ َ َ َ ُ ى َ
ِ
مغلا فشاك ايو مهلا جراف اي للها اي
ِ
Kurniakanlah kepada kami kekuatan fizikal , mental dan rohani agar kami dapat menempuh segala ujian yang
mendatang dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Berkatilah usaha-usaha kami , dan jadikanlah sekolah
kami ini cemerlang, gemilang dan terbilang , dalam bidang akademik dan keperibadian .
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ن َ َ َ َ َ ْ ُّ ن َ َ َ َّ َ
ِ رانلا باذع انقوً ةنسح ةرخلأا فو ً ةنسح ايندلا ف انتاء انبر
ِ
ِ
ي ِ
ِ
ي ِ
ِ
َّ
ِّ َ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ى َ َ َّ َ ُ ى َ ُ َّ َ َ
بر ِ ِ لِلَ دمحلاو ، ملسو هبحصو هلاء لَعو ٍ دمحم لَع الله لَصو
ِ
ِ ِ
ِ
ى
َ
َ ْ
ن
يملاعلا
ِ

PENGELOLA6Penaung
Dato’ Dr Hj Tajuddin bin Mohd Yunus
Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang

Penasihat
Tuan Haji Ahmad Nahran bin Haji Ishak
Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Maran

Encik Roslan bin Samsudin
Ketua Unit Kokurikulum JPN Pahang

Pengerusi
Encik Burhanuddin bin Hj Hashim
Ketua Unit SPPK PPD Daerah Maran

Setiausaha
Encik Ahmad Shah bin Abdullah
Penyelia Unit Kokurikulum PPD Daerah Maran

Penolong Setiausaha
Encik Mohd Firdaus bin Hadzimi (SMK J12)

Bendahari
Puan Shazila binti Samsudin (SMK J12)

AHLI JAWATANKUASA
Pengetua SMK J12
Pengetua SMK J10
Ketua Kampung Gintong, Jerantut
Penyelia Unit Kokurikulum PPD Jerantut
Balai Bomba dan Penyelamat Jerantut
Jabatan Pengairan dan Saliran Jerantut
Guru Besar SK Gintong, Jerantut

8

Penaung
Tuan Haji Ahmad Nahran bin Haji Ishak
Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Maran

Penasihat
Encik Burhanuddin bin Hj Hashim
Ketua Unit SPPK PPD Daerah Maran

Pengerusi Bersama
Encik Kamarudin bin Omar
Pengetua SMK Jengka 12

Tuan Haji Adnan bin Othman
Pengetua SMK Jengka 10

Naib Pengerusi 1
Encik Ibrahim bin Ismail (GPK Kokurikulum SMKJ10)

Naib Pengerusi 2
Encik Rosmawi bin Hasan (GPK Kokurikulum SMKJ12)

Setiausaha
Encik Mohd Firdaus bin Hadzimi (SMK J12)

Penolong Setiausaha
Encik Nik Saiful Amin bin Nik Muhamad Amin (SMK J10)

Penyelaras Program
Encik Azis bin Salleh (SMK J10)
Encik Mohd Bukharie bin Nawi (SMK J12)

Ketua Jurulatih (Aktiviti)
Encik Abdul Rahman bin Mohd Isa (SMK Kota Gelanggi 2)

Komandan Kem
Encik Affendi bin Ariffin (SMK Temin)

Timbalan Komandan Kem
Puan Husna binti Ismail (SMK Temin)

Pemantau Program
Encik Ahmad Shah bin Abdullah
Penyelia Unit Kokurikulum PPD Maran

Encik Faiz bin Mahayudin
Penyelia Unit Kokurikulum PPD Jerantut

Persiapan Tempat/ Tapak Perkhemahan /Siaraya
Sukarelawan JKKK Kg. Gintong

Penyelaras Logistik
Jurulatih Pusat Kokurikulum Daerah Jerantut

Kerohanian dan Bina Insan
SMA Maran

Hadiah /Sijil / Cenderamata
SMK Jengka 10 / SMK Jengka 12

Publisiti dan Banner
SMK Jengka 12

Makanan dan Minuman
SMK Jengka 10 / SMK Jengka 12

Dokumentasi dan Buku Program
SMK Jengka 10

Keselamatan dan Kebajikan
SMK Jengka 10 / SMK Jengka 12 / Guru Pengiring Sekolah
Terlibat

Urusetia / Pendaftaran
SMK Jengka 10 / SMK Jengka 12

Kebersihan
SMK Jengka 18 / SMK Jengka 21

10

TARIKH: 28 APRIL 2019 (AHAD)
MASA: 10.30 PAGI
TEMPAT: CAMPSITE KAMPUNG GINTONG, JERANTUT

10.00 pagi - Ketibaan jemputan

10.15 pagi - Ketibaan VIP

10.30 pagi - Ketibaan Perasmi

- Nyanyian Lagu Negaraku
- Nyanyian Lagu “Allah Selamatkan Sultan Kami”
- Bacaan Doa

- Ucapan Alu-aluan dari Pengerusi Pengelola
Encik Kamarudin bin Omar
Pengetua SMK Jengka 12

- Ucapan Perasmian Penutup oleh
YBhg. Tuan Haji Mohd Raauf bin Haji Jali, SAP., AAP., AMP.
Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan,
Jabatan Pendidikan Negeri Pahang
(Wakil rasmi Dato’ Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang)

- Penyampaian Sijil Penghargaan, Sijil Penyertaan dan Hadiah
Pertandingan

- Sesi bergambar

- Jamuan

- Bersurai

PENGHARGAAN

Jabatan Pendidikan Negeri Pahang

Pejabat Pendidikan Daerah Maran
Pejabat Pendidikan Daerah Jerantut

SMK Jengka 12

SMK Jengka 10
Ketua Kampung dan Penduduk Kampung Gintong, Jerantut

Sukarelawan JKKK Kg. Gintong, Jerantut

Jurulatih Pusat Kokurikulum Daerah Jerantut
Penyelia Unit Kokurikulum PPD Jerantut

Balai Bomba dan Penyelamat Jerantut
Jabatan Pengairan dan Saliran Jerantut

Guru Besar SK Gintong, Jerantut
Dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung

bagi menjayakan
PERKHEMAHAN BERSEPADU GABUNGAN DAERAH-DAERAH TERPILIH
PERINGKAT NEGERI PAHANG 2AHUN 2019

12


Click to View FlipBook Version