The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PS BAITUL HIKMAH, SMK DATO' ABU BAKAR BAGINDA, 2020-01-15 19:36:13

SLAID NILAM NAFAS BAHARU DARI PN JULIAWATI BT SAKIMAN ( PPD SEPANG )

SLAID NNB

NILAM NAFAS
BAHARU

PPD SEPANG

KANDUNGAN

01. Punca Kuasa
02. Perekodan
03. Jenis Bahan
04. Pengiktirafan
05. Amalan Terbaik

LATAR BELAKANG PROGRAM NILAM

• ‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan gabungan atau
adunan semua aktiviti galakan membaca

• Mula dilaksana pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian
Pelajaran Malaysia Bil.13/1998 : Program Membina Tabiat Membaca
bertarikh 22 Mei 1998.

• Objektif program NILAM ialah menjadikan membaca sebagai satu budaya
dalam kalangan murid sekolah

• Membina tabiat membaca dan kemahiran maklumat dalam kalangan murid.

PROGRAM NILAM

Ø Program NILAM telah bermula sejak 1999. Program ini merupakan satu
strategi menanam minat membaca secara terancang dalam kalangan murid
supaya terbina tabiat dan budaya membaca dan menjadikan ia aktiviti
berterusan sepanjang hayat.

Ø Fokus bacaan – buku fiksyen, buku bukan fiksyen dan pelbagai bahan
bacaan lain termasuk bahan bacaan digital

Ø Menulis rumusan
Ø Aktiviti-aktiviti gerakan membaca – memupuk minat membaca dalam

kalangan murid

PROGRAM NILAM

Ø NILAM Program ditambahbaik telah bermula pada tahun 2017 dan
telah berjalan sepenuhnya mulai 2018. Ini seiring dengan corak
perkembangan Pembelajaran Abad ke-21 yang berfokus kepada
pembinaan kemahiran berfikir aras tinggi dan kreatif, literasi digital,
komunikasi berkesan, koloboratif dan penghasilan kerja bermutu.
Bahan bacaan tidak lagi berfokus kepada buku fizikal tetapi juga
bahan bukan buku yang terdiri daripada semua jenis bahan bacaan
digital termasuk bacaan di dalam talian.

PROGRAM NILAM

NILAM 1999

Buku

Tiada perbezaan tahap buku dibaca

NILAM 2018 Buku dan bahan bukan buku

Kesesuaian buku mengikut tahap
umur dan ‘lexile” murid

OBJEKTIF

Melestari budaya pembacaan berkualiti
Membaca pelbagai jenis bahan

Meningkatkan kemahiran mencari ilmu pengetahuan
Penglibatan semua guru, ibu bapa dan komuniti

PUNCA KUASAPEREKODANJenis Bahan

Buku Bukan
BukuJENIS BAHAN BUKU

CONTOH

BAHAN BUKU - BUKU BUKAN FIKSYEN

ü Buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta
Buku Rujukan
Terdiri daripada
v Rujukan Am – Memberi maklumat umum dan berguna tetapi tidak mendalam

CONTOH

v Rujukan Khas – Memberi maklumat semasa secara terperinci, mendalam dan khusus

CONTOH

CONTOH

BAHAN BUKAN BUKU – BAHAN BERCETAK

Komik Poster Cart
a

Maklumat Maklumat Maklumat yang
berilmiah/ berilmiah berilmiah
Bermoral

G1

Walau bagaimanapun………..
Buku Komik jenis bukan fiksyen
boleh dikira sebagai bahan bacaan

Komik yang dibaca mesti mengandungi unsur nasihat
dan nilai-nilai murni

Semua jenis sumber bacaan sama ada melalui laman sesawang atau bahan bacaan
digital secara “off line” dikira sebagai bahan bacaan

CADANGAN JENIS AKTIVITI PENGAYAAN

Ø Tunjuk cara Ø Mencipta lirik lagu

Ø Membaca bersama Ø Radio Sekolah

Ø Buku Skrap Ø Syarahan

Ø Lakonan / sketsa Ø Forum

Ø Resensi Buku/ Mengulas Ø menghasilkan

buku/Bicara Buku buku /Menulis

Ø Berpantun Ø Bercerita

Ø Lukisan/poster Ø Deklamasi sajak

FORMAT PEREKODAN SEPERTI DALAM SURAT EDARAN
KPM.600-8/20/4 (18) BERTARIKH 5 OGOS 2019

ü Format baharu perekodan yang telah diperkenalkan akan
digunakan sepenuhnya di sekolah mulai tahun 2020

** Tiada Buku Perekodan NILAM
ü Pihak sekolah bebas memilih untuk menggunakan format

perekodan seperti yang telah dicadangkan atau lain-lain cara
seperti helaian borang, hamparan elektronik (contoh Ms
Excel/Google Sheets) dan sebagainya
ü Pihak sekolah bebas untuk menerapkan kemahiran mencatat isi
penting sewaktu membaca disesuaikan dengan umur murid, tahap
dan keupayaan murid mengikut persekitaran sekolah
ü Perekodan bacaan bagi murid Tahap 1 boleh diserapkan dalam
Pentaksiaran Bilik Darjah (PBD)
ü Pencapaian jumlah bacaan murid dalam Pentaksiran Aktiviti
Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PJASK) adalah berdasarkan
bintang yang diperolehi

Pengiktirafan

PENGIKTIRAFAN BINTANG BAGI PENTAKSIRAN AKTIVITI
JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

SEKOLAH RENDAH

PENARAFAN BINTANG JUMLAH BAHAN BACAAN

1 BINTANG 144 – 287
2 BINTANG 288 – 431
3 BINTANG 432 – 575

4 BINTANG 576 – 719

5 BINTANG 720 ke atas

PENGIKTIRAFAN BINTANG BAGI PENTAKSIRAN AKTIVITI
JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PJASK)

SEKOLAH MENENGAH

PENARAFAN BINTANG JUMLAH BAHAN BACAAN

1 BINTANG 120 – 239

2 BINTANG 240 – 359

3 BINTANG 360 – 479

4 BINTANG 480 – 599

5 BINTANG 600 ke atas

SKOR ASPEK PENGLIBATAN KOKURIKULUM BAGI PROGRAM NILAM
(PJASK)

MARKAH/PENARAFAN

PROGRAM NILAM 5 4 3 2 1
BINTANG BINTANG BINTANG BINTANG BINTANG
NILAM SEKOLAH
WAKIL ZON/DAERAH/ 7 6 5 4 3
BAHAGIAN 8
WAKIL NEGERI 7 65 4
KEBANGSAAN 9
10

Amalan Terbaik

AMALAN TERBAIK

Aktiviti Pengurusan
program aktiviti
membaca

Contoh Amalan Terbaik

10 minit
bersama buku

NILAM 1.0
IQRA'

LAIN-LAIN

Amalan terbaik SMKDABB dalam
bidang Kurikulum Tahun 2020

202X/X/XTERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version