The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azwasuhaizi, 2022-09-07 00:26:42

1. PENGENALAN TOT BKA

1. PENGENALAN TOT BKA

TOT BAHASA
KEBANGSAAN A

DR. NORIDA BINTI BERHAN BKT.
[email protected]

MPU12022

• Bahasa Kebangsaan A menawarkan kemahiran
berbahasa dari aspek mendengar, bertutur,
membaca dan menulis sesuai dengan tahap
intelek pelajar, serta meningkatkan kecekapan
berbahasa dalam konteks rasmi dan tidak rasmi.

• 2 KREDIT

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

• Pada akhir kursus ini, pelajar dapat;

• Mengamalkan cara berinteraksi yang sesuai
pelbagai situasi. (A3, CLS3b)

• Menunjukkan kaedah bertutur dalam komunikasi
lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul. (A3,
CLS4)

• Menulis pelbagai jenis bentuk penulisan dengan
jelas dan berkesan. ( A2, CLS3b)

Topi Kandungan Cadangan Jam Kaedah Minggu
k Pertemuan Penillaian

1. PENGENALAN DAN 3 jam kuliah Main M1-M4

PERKEMBANGAN BAHASA 6 jam tutorial peranan

• Asal -usul bahasa Melayu,

membincangkan penggunaan dan

dasar bahasa Melayu di Malaysia.

2 KOMUNIKASI LISAN 5 jam kuliah Tugasan M5-M9

• sebutan dan intonasi, elemen ejaan 10 jam tutorial

dan tatabahasa dan konsep-konsep

pengucapan awam.

3. PENULISAN 5 jam kuliah Mini M9-M14

• memahami teks kefahaman, 10 jam tutorial Projek

menjelaskan ciri-ciri penulisan, jenis- Laporan

jenis teks dalam bahasa Melayu

• PENGENALAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA
i.Asal -usul bahasa Melayu,

ii. membincangkan penggunaan dan

iii. dasar bahasa Melayu di Malaysia.

• KOMUNIKASI LISAN
i. sebutan dan intonasi,
ii.elemen ejaan
iii.tatabahasa dan
iv.konsep-konsep pengucapan awam.

• PENULISAN
i. teks kefahaman,
ii. menjelaskan ciri-ciri penulisan,
iii. jenis-jenis teks dalam bahasa Melayu

Topik

PENGENALAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

Penilaian
– Main Peranan
Merungkai Rangka Kursus MPU12022 Bahasa Kebangsaan A
Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu
Asal Usul Bahasa Melayu
Dasar Bahasa Melayu dan Penggunaannya
HPK1
Mengamalkan cara berinteraksi yang sesuai dalam pelbagai situasi


Click to View FlipBook Version