The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cgazmi.blogspot.com, 2019-12-24 10:01:29

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020-LATEST

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020-LATEST

BIODATA PERIBADI:

Nama ___________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan ___________________________________________________________________
Alamat Rumah ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
No. Telefon Rumah ___________________________________________________________________
No. Telefon Bimbit ___________________________________________________________________
Emel Peribadi ___________________________________________________________________
Alamat Pejabat ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
No. Telefon Pejabat ___________________________________________________________________
No. fax Pejabat ___________________________________________________________________
Emel Rasmi Pejabat ___________________________________________________________________
No. Fail Peribadi ___________________________________________________________________
No. Gaji ___________________________________________________________________
No. Cukai Pendapatan ___________________________________________________________________
No. KWSP ___________________________________________________________________
No. Pasport ___________________________________________________________________
Lain-Lain ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ISI KANDUNGAN:

BIL PERKARA : MUKA
: SURAT
1 Dari Meja Guru Besar :
2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan : 1
3 Visi dan Misi : 2
4 Kerangka PPPM 2013 – 2025 : 2
5 Memperkasa Transformasi Pendidikan : 3-4
6 Peneraju Kecemerlangan Pendidikan PPDKT : 5
7 Piagam Pelanggan : 6
8 Hala Tuju Sekolah : 7
9 Sejarah Sekolah 8
10 Lagu Sekolah : 9
11 Lot Tanah SK Durian Mas : 10
12 Takwim Persekolahan 2020 : 11
13 Penggal dan Perincian Persekolahan 2020 : 12-21
14 Cuti Perayaan 2020 22
15 Tarikh-Tarikh Peperiksaan Awam : 23
16 Tarikh-Tarikh Keputusan Peperiksaan Awam : 24
17 Hari Kelepasan Am 2020 24
18 Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2020 : 25
19 Kalendar 2020 26
20 Pengurusan Dan Pentadbiran 27

20.1 Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 28
20.2 Senarai maklumat Guru dan AKP 2020 29
20.3 Nama Guru Penyelaras Tahun, Guru Kelas & Guru Pembantu 2020 30
20.4 Jadual bertugas Mingguan Tahun 2020 31
20.5 Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 32
20.6 Jadual Pencerapan PDPC & Semakan Buku Latihan 33-35
21 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran 36-40
22 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 41-45
23 Lampiran Pengurusan Kurikulum 46-49
24 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 50-54
25 Lampiran Pengurusan Hal Ehwal Murid 55-59
26 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 60-66
27 Lampiran Pengurusan kokurikulum 67-68

1. DARI MEJA GURU BESAR:

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Allah SWT dengan limpah kurnia-Nya dapat kita
menyiapkan buku panduan tugas untuk dijadikan panduan buat kita semua . Selamat
kembali bertugas dan marilah sama-sama kita fokuskan kepada Misi dan Visi Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 yang diterapkan di sekolah
dengan menjanakan aspirasi sistem pendidikan, aspirasi murid, 11 anjakan tranformasi
sistem serta 3 gelombang utama yang mempengaruhi kecemerlangan dan kegemilangan
kepada anak didik kita.

Disamping itu dengan menghayati dan mempraktikkan motto “MEMPERKASAKAN
TRANSFORMASI PENDIDIKAN’’ dalam usaha merealisasikan kecemerlangan pendidikan
pelajar di sekolah ini menjadikan teras visi dan misi JPNT kearah mengekalkan dan
mempertingkatkan kegemilangan pendidikan di peringkat nasional. Terima kasih kepada
semua warga sekolah yang banyak memberi sokongan dalam menjayakan setiap program
yang dirancangkan dan saya berdoa semoga kerja buat kita diberkati Allah swt.
Sekian, Terima kasih.

AZMI BIN HAJI AWANG
Guru Besar

1

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN:
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara.
3. VISI DAN MISI SEKOLAH:

VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"
MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara"

2

4. KERANGKA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA :
3

4

5. MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN (MTP)
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU:

5

6. PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN (PKP)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU:

6

7. PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH:

KAMI, guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Durian Mas,
dengan penuh tekad dan iltizam , berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha
dan tenaga kami untuk:

MURID
▪ Memastikan proses PdPC berjalan pada masa yang ditetapka seperti mana
dalam jadual waktu.
▪ Menyemak kerja bertulis murid setiap kali latihan diberikan.
▪ Memastikam semua murid belajar mulai loceng pertama pada hari pertama sesi
persekolahan.
▪ Memastikan semua murid menerima hak pendidikan tanpa sebarang perbezaan.
▪ Memastikan semua murid berasa selamat, seronok dan selesa semasa berada di
dalam kawasan sekolah.
▪ Memastikan maruah murid sentiasa terpelihara.
▪ Memastikan semua murid melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.
▪ Memastikan kehadiran murid ke sekolah 100% setiap bulan.
▪ Meningkatkan disiplin dan amalan sivik dalam kalangan murid.

GURU & STAF
▪ Memastikan guru mengajar mulai loceng pertama dihari pertama sesi
persekolahan.
▪ Memastikan guru dan staf melibatkan diri dalam semua aktiviti sekolah.
▪ Memastikan semua guru dan staf mengamalkan sikap mesra pelanggan
dengan tetamu yang berkunjung.
▪ Memastikan semua guru dan staf menepati masa hadir ke sekolah dan dalam
setiap aktiviti yang dijalankan.
▪ Memastikan semua guru menepati masa masuk ke kelas untuk proses PdPC.
▪ Memastikan semua guru memeriksa setiap latihan secepat mungkin.
▪ Memastikan semua guru menjalankan aktiviti pemulihan, pengukuhan dan
pengayaan secukupnya.

IBU BAPA/PENJAGA & PELAWAT
▪ Memastikan setiap aduan dapat ditangani dengan segera.
▪ Berusaha untuk mengeratkan hubungan baik antara masyarakat dengan pihak
sekolah.
▪ Memastikan pihak sekolah memberi layanan mesra kepada pelawat.
▪ Sentiasa cakna dan prihatin terhadap keluarga murid yang memerlukan
bantuan dan pertolongan.

STAKEHOLDERS
▪ Memastikan siaran pekeliling dari jabatan atau kementerian dipatuhi.
▪ Memastikan setiap maklumat yang dikehendaki dapat disediakan dengan
secepat mungkin.
▪ Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan dan teguran
yang membina demi menambahbaikkan dan meningkatkan prestasi
perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah.

7

8. HALA TUJU SEKOLAH:
Objektif utama hala tuju adalah sebagai satu platform apa yang hendak dicapai oleh
pihak sekolah dalam jangka masa pendek dan juga panjang, iaitu:
1. Mencapai kategori baik/cemerlang bagi Gred Purata Sekolah UPSR 2020.
2. Memastikan sekurang-kurangya 50% murid menggunakan Google Classroom
untuk pembelajaran.
3. Mencapai 95% purata keseluruhan kehadiran murid ke sekolah.
4. Memastikan 100% kehadiran murid untuk aktiviti kokurikulum dan sukan.
5. Meningkatkan tahap profesionalisme semua kakitangan sekolah dan mencapai
sekurang-kurangnya 5 hari latihan atau 42 mata kredit pada bulan Oktober
melalui pelaksanaan LDP.
6. Meningkatkan kemenjadian murid dari segi sahsiah, tingkah laku dan
perwatakan mereka.
7. Meningkatkan kemenjadian murid dalam pencapaian kokurikulum yang
meliputi sukan - permainan, persatuan-kelab dan badan beruniform.
8. Meningkatkan kualiti pengajaran guru dengan mengamalkan budaya PAK21
dan PLC dalam kalangan warga sekolah.
9. Meningkatkan kerjasama, hubungan dan penglibatan komuniti, pihak swasta
atau pihak luar untuk sama-sama membantu dan menjana kecemerlangan
sekolah.

8

9. SEJARAH SEKOLAH:

Pada 29 Mei 1977, Sekolah Kebangsaan Durian Mas dibuka dengan keramaian
murid 54 orang . Pelajar mula belajar di sebuah bangsal dengan tenaga pengajar
seramai 2 orang. Sekolah ini mulanya ditadbir oleh Guru Besar Sk Durian Mas, Manir.

Pada 4 Jun 1977, bangunan sementara sekolah ini dibuka dengan rasminya oleh
YB Dato' Seri Amar DiRaja iaitu Tan sri Wan Mokhtar b. Ahmad Menteri Besar Terengganu
Darul Iman.

Pada 6 Ogos 1977, bangunan sekolah ini, telah ranap dipukul ribut. Murid-murid
tidak dapat belajar selama 2 hari. Pada hari Selasa , 10 Ogos 1977, sekolah dibuka
semula dengan menumpang di atas surau dan wakaf (Allahyarham). Dengan daya
usaha Tuan Haji Mustaffa b. Said, bekas Guru Besar SK Kebangsaan Manir, Bangunan
yang roboh telah dibaiki dengan kerjasama orang-orang kampung. Pada 21 Ogos 1977,
murid-murid telah dapat belajar seperti biasa.

Pada tahun 1980, Jabatan Pendidikan Terengganu telah meluluskan sebuah
bangunan kekal 2 tingkat dan pada 11 Januari 1981 , murid-murid telah menggunakan
bangunan baru dengan arahan Guru BesarSk Durian Mas, Tuan Haji Affandi b.
Abdullah.

Pada 1 Januari 1983, sekolah ini telah diasingkan daripada sekolah Kebangsaan
Manir yang mana Tuan Haji Ahmad b. Muda dilantik sebagai Guru Besar menjalankan
pentadbirannnya sehinnga 23 Mac 1992.

Bermula 24 Mac 1992, tugas pentadbiran sekolah dipangku oleh Guru Penolong
Kanan 1 iaiytu Cikgu Abdul Aziz b. Alias sehingga 31 Ogos 1992. Kekosongan jawatan
didi oleh Cikgu Mokhtar b. Embong bermula 1 September 1992 sehingga 30 November
1995 selepas itu, beliau ditukarkan ke Sekjolah Duyong.

Pada 5 Mei 1984, KPP Perancangan, pembangunan dan bekalan Dari Jabatan
Pendidikan Terengganu telah meluluskan segera 3 bilik darjah dan pembinaan
dijalankan sehinnga 13 Januari 1985. Dengan pertambahan murid, tahun demi tahun,
maka pihak sekolah memohon kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu
mengadakan bilik-bilik tambahan. Setelah dipertimbangkan, pihak KPP perancangan,
Pembangunan dan bekalan telah meluluskan 3 bilik darjah di bawah projek gontong
royong dan pembinannya dimulakan pada bulan Mac 1989. Bangunan tersebut telah
dapat digunakan.

Pada bulan Julai 1983, 1 bangunan 2 tingkat mengandungi 6 bilik darjah ,
sebuah Pusat Sumber dan bilik Kemahiran Hidup mula dibina dan
disempurnakanpemyerahan oleh JKR pada 17 Ogos 1994. Bangunan ini dapat

digunakan oleh pihak sekolah pada 28 Ogos 1994.

9

10. LAGU SEKOLAH:

Sekolah Kebangsaan Durian Mas
Sekolah indah memikat hati

Hijau pepohon menyegar pandangan
Aman damai suasana indah
C/o
Bersopan santun amalan kami
Berbudi bahasa hiasan diri
Tekun belajar setiap hari
Bawah pimpinan guru bestari
Oh sekolahku yang tercinta

Tempat benihmu yang terselah
Kenangan indah subur sentiasa

Sampai bilapun ingat jua
Sampai bilapun ingat jua.

10

11. LOT TANAH SK DURIAN MAS
Koordinat X : 103.034762 Y : 5.262951
Nombor Lot 1938 Keluasan 6.9 ekar

SK Durian Mas
Maklumat mengenai Lencana Sekolah, Bendera Sekolah, Lagu Sekolah

dan Sejarah Sekolah boleh didapati di blog sekolah di alamat
http://skdurianmasmanir.blogspot.com.

11

12.TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN

25 Rabu DISEMBER 2019 Am GB
26 Khamis Kurikulum PKP
Hari Krismas
27 Jumaat Mesyuarat Guru & Kakitangan Bil
28 Sabtu 1/2020
29 Ahad Mesyuarat JKS Bil/1 2020
30 Isnin
Pendaftaran Murid Tahun 1 – 6 2020 Am Semua guru
31 Selasa Hem PK HEM
Mesyuarat JK Hal Ehwal Murid bil Ko-kurikulum PK KO
1 Rabu 1/2020
Mesyuarat JK Ko-kurikulum bil 1/2020 Hem Penyelaras Transisi
2 Khamis Penyelaras Guru
MesyuaratJK Transisi & Guru Penyayang
3 Jumaat Tahun 1 Penyayang
4 Sabtu
5 Ahad Minggu1 JANUARI 2020 Kurikulum Ketua Panitia
6 Isnin Hem
7 Selasa Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil Penyelaras
8 Rabu 1/2020 RMT/Budimas
9 Khamis (Sehingga 15 Januari 2020) Penyelaras Kantin
10 Jumaat Mesyuarat JK RMT/Budimas & Kantin Bil
11 Sabtu 1/2020
12 Ahad
13 Isnin Minggu 2
14 Selasa
15 Rabu Mesyuarat Merentas Desa Peringkat Kokurikulum Setiausaha Sukan
Sekolah Kokurikulum
16 Khamis Penyelaras KP dan
17 Jumaat Mesyuarat Agung Kelab / Persatuan dan Hem 1M1S
18 Sabtu 1M1S kali 1
19 Ahad Penyelaras Disiplin &
20 Isnin Mesyuarat JK Disiplin & Pengawas Bil Pengawas
21 Selasa 1/2020
22 Rabu
23 Khamis Minggu 3 Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah Bil Kurikulum Penyelaras PSS
1/2020
Mesyuarat JK Pra Sekolah Bil 1/2020 Kurikulum Penyelaras Pra Sekolah
Kokurikulum
Mesyuarat Agung Unit Beruniform dan Penyelaras UB dan
Rumah Sukan kali 1 Hem Setiausaha Sukan
Penyelaras KWAMP
Mesyuarat JK KWAMP & Kebajikan Kokurikulum Penyelaras Kebajikan
Murid Bil 1/2020
Murid
Kejohanan Merentas Desa Peringkat Setiausaha Sukan
Sekolah

Minggu 4 Pelancaran Program Mentor Mentee Hem Penyelaras Bimbingan
Kurikulum
Mesyuarat JK UPSR Bil 1/2020 Kokurikulum Penyelaras UPSR
Perjumpaan Kelab dan Persatuan kali ke
2 Penyelaras Kelab
Persatuan

12

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN
24 Jumaat
25 Sabtu Tahun Baru Cina Penyelaras UPSR
26 Ahad S/U
27 Isnin Minggu 5 Tahun Baru Cina (Hari ke-2)
Penyelaras UB
28 Selasa Ujian TOV Tahun 6 (27 – 29 Januari) Kurikulum Guru Pemulihan
29 Rabu Mesyuarat JK MBMMBI Bil 1/2020 Kurikulum Setiausaha Sukan
30 Khamis
31 Jumaat Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-2 Kokurikulum

Mesyuarat JK Pemulihan Bil 1/2020 Kurikulum
Kejohanan Merentas Desa MSSDKT Kokurikulum

FEBRUARI 2020

1 Sabtu Minggu 6 Penyampaian Watikah Pelantikan Pengawas Hem Penyelaras Disiplin &
2 Ahad Mesyuarat JK PBS & KSSR Bil 1/2020 Kurikulum Pengawas

3 Isnin Bermula PLC S/U PBS / KSSR
4 Selasa Ketua Panitia
5 Rabu
6 Khamis Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-3 Kokurikulum Penyelaras KP
Hem Penyelaras 3K
7 Jumaat Mesyuarat JK 3K Bil 1/2020 Penyelaras UPSR
8 Sabtu kurikulum
9 Ahad Majlis Letak Kerja UPSR / Solat Hajat Bil
1/2020
10 Isnin
Minggu 7 Pelancaran Program NILAM Kurikulum Penyelaras NILAM
11 Selasa Bermula Kelas Bimbingan Petang UPSR Penyelaras UPSR
12 Rabu Mesyuarat Kelab Pencegahan Jenayah Bil Hem Penyelaras Kelab
13 Khamis 1/2020 Pencegahan Jenayah
14 Jumaat Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-3 Kokurikulum Penyelaras UB
15 Sabtu Kokurikulum
16 Ahad Mesyuarat Kejohanan Olahraga Sekolah Kurikulum PK Ko & Su Sukan

17 Isnin DP- Ibubapa Murid Intervensi Guru Pemulihan
18 Selasa
19 Rabu Minggu 8 Rogram Mentor Mentee Kali kedua Hem Penyelaras
20 Khamis Kurikulum Bimbingan
21 Jumaat Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-4
22 Sabtu DP – Ibubapa Murid Tahun 6 (Siri 1) Penyelaras KP
23 Ahad Penyelaras UPSR
24 Isnin
25 Selasa Minggu 9 Kokurikulum Penyelaras UB
26 Rabu Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-4 Kokurikulum SU Sukan
27 Khamis Kejohanan Olahraga Peringkat Sekolah
28 Jumaat
29 Sabtu

MAC 2020

1 Ahad Minggu 10
2 Isnin

13

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN
Kokurikulum Penyelaras KP
3 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-5

4 Rabu Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu
5 Khamis

6 Jumaat

7 Sabtu

8 Ahad Minggu 11 Ujian OTI 1 UPSR ( 8 – 11 Mac 2020) Kurikulum Penyelaras UPSR

9 Isnin

10 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-5 Kokurikulum Penyelaras UB
Kurikulum Penyelaras SEGAK
Ujian Segak Tahun 4-6 Bil 1/2020 Kurikulum Penyelaras SEGAK

11 Rabu Ujian Segak Tahun 4-6 Bil 1/2020 Kurikulum Penyelaras SEGAK

12 Khamis Ujian Segak Tahun 4-6 Bil 1/2020

13 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 1 (13 - Kurikulum Penyelaras UPSR
14 Sabtu 21/3/2020)

Kelas Cuti Terancang Tahun 6

15 Ahad

16 Isnin

17 Selasa

18 Rabu

19 Khamis

20 Jumaat

21 Sabtu

22 Ahad Rogram Mentor Mentee Kali ketiga Hem Penyelaras
Bimbingan
Minggu 12 Kurikulum Penyelaras UPSR
Kokurikulum
23 Isnin Taklimat / Post-Mortem Ujian OTI 1 Penyelaras KP

24 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-6

25 Rabu

26 Khamis

27 Jumaat

28 Sabtu

29 Ahad

30 Isnin

31 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-6 Kokurikulum Penyelaras UB
Kurikulum S/U
1 Rabu APRIL 2020
Mesyuarat JKS Bil 2/2020

2 Khamis

3 Jumaat

4 Sabtu Bermula Kelas Tambahan Hujung Minggu Kurikulum Penyelaras UPSR
Kurikulum Ketua Panitia
5 Ahad Mesyuarat Panitia Bil 2/2020

Minggu 14 (Sehingga 20 April 2020)

6 Isnin Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah Bil Kurikulum Penyelaras PSS

2/2020

7 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-7 Kokurikulum Penyelaras KP

8 Rabu Mesyuarat JK HEM Bil 2/2020 Hem S/U Hem

9 Khamis Kem Kepimpinan Pengawas Kurikulum Penyelaras Pusat
Hem Sumber

Penyelaras Disiplin &
Pengawas
Penyelaras
Bimbingan

14

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN

10 Jumaat

11 Sabtu

12 Ahad Minggu 15 Mesyuarat JK UPSR Bil 2/2020 Kurikulum Penyelaras UPSR

13 Isnin Mesyuarat Kokurikulum Bil.2 /2020 Kokurikulum PK KO & SU Ko

14 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-7 Kokurikulum Penyelaras UB

15 Rabu

16 Khamis Kem / Bengkel UPSR – Fasa 1 (16-18 April Kurikulum Penyelaras UPSR
17 Jumaat 2020)

18 Sabtu

19 Ahad Program Mentor Mentee Kali ke 4 Hem Penyelaras
Kurikulum
Mesyuarat JK Pemulihan Bil 2/2020 Bimbingan
Guru Pemulihan
Minggu 16

20 Isnin

21 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-8 Kokurikulum Penyelaras KP

22 Rabu Mesyuarat JK RMT/Budimas & Kantin Bil Hem Penyelaras
23 Khamis 2/2020 RMT/Budimas

Penyelaras Kantin

24 Jumaat Awal Ramadhan

25 Sabtu

26 Ahad Minggu 17 Hari Keputeraan Sultan Terengganu
27 Isnin

28 Selasa Perjumpaan Kokurikulum Ditangguhkan Kokurikilum Penyelaras
29 Rabu Mesyuarat JK Pra Sekolah Bil 2/ 2020 Kurikulum Kokurikulum
30 Khamis
Penyelaras Pra
Sekolah

MEI 2020

1 Jumaat Hari Pekerja
2 Sabtu

3 Ahad Minggu 18 Mesyuarat JK PBS & KSSR Bil 2/2020 Kurikulum S/U
Kurikulum S/U Peperiksaan
4 Isnin *Ujian OTI 2 / Pentaksiran Pertengahan
Kokurikulum Setiausaha
(Tahun 5 & 6) Kokurikulum

5 Selasa Mesyuarat Kokurikulum Ditangguhkan

6 Rabu

7 Khamis Hari Wesak Hari Wesak

8 Jumaat
9 Sabtu

10 Ahad Hari Nuzul Al-Quran Hari Nuzul
Al-Quran
Minggu 19
Hem
11 Isnin Mesyuarat JK Disiplin & Pengawas Bil Penyelaras Disiplin &
Kokurikulum Pengawas
2/2020
Kurikulum Penyelaras
12 Selasa Mesyuarat Sambutan Hari Raya Aidilfitri Sambutan

13 Rabu Taklimat / Post-Mortem Ujian OTI 2 Penyelaras UPSR

14 Khamis
15 Jumaat

16 Sabtu Hem Penyelaras
17 Ahad Minggu 20 Program Mentor Mentee Kali ke 5 Bimbingan

15

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN
18 Isnin Kokurikulum
Mesyuarat Sambutan Hari Raya Peringkat Penyelaras
19 Selasa Sekolah Kurikulum Sambutan
DP – Ibubapa Murid Tahun 1-6 - Temu Murni Penyelaras Tahun/
20 Rabu
21 Khamis SUP
22 Jumaat
23 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun (22/5/ – 6/6/20)
24 Ahad
25 Isnin Hari Raya Aidilfitri
Hari Raya Aidilfitri (hari kedua)

26 Selasa

27 Rabu
28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu

31 Ahad

JUN 2020

1 Isnin
2 Selasa
3 Rabu

4 Khamis

5 Jumaat

6 Sabtu Hari Keputeraan Serti Paduka Baginda Yang

Di-Pertuan Agong

7 Ahad Minggu 21 Hari Kelepasan Am Negeri

8 Isnin

9 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-8 Kokurikulum Penyelaras UB

10 Rabu Mesyuarat JK MBMMBI Bil 2/ 2020 Kurikulum S/U

11 Khamis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Kokurikulum Penyelaras
Sambutan

12 Jumaat

13 Sabtu

14 Ahad Pelancaran Minggu Disiplin Hem Penyelaras Disiplin &

Minggu 22 Pengawas

15 Isnin Mesyuarat Perkhemahan Unit Beruiform Kokurikulum Penyelaras UB

Sekolah

16 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-9 Kokurikulum Penyelaras KP
Hem Penyelaras 3K
17 Rabu Mesyuarat JK 3K Bil 2/2020

18 Khamis

19 Jumaat

20 Sabtu

21 Ahad Minggu 23

22 Isnin *Ujian Pra Percubaan UPSR Kurikulum Penyelaras UPSR
KokurikulKuomkurikuluPmenyPeelnayraelsaUraBs KP
23 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-9

24 Rabu Mesyuarat JK KWAMP & Kebajikan Murid Hem Penyelaras KWAMP
25 Khamis Bil 2/2020
Penyelaras
Kebajikan Murid

16

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN
26 Jumaat

27 Sabtu

28 Ahad Minggu 24 Program Mentor Mentee Kali ke 5 Hem Penyelaras
Bimbingan

29 Isnin Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-10 KokurikulKuomkurikuluPmenyPeelnayrealsaKraPs KP Kokurikulum Pe
30 Selasa

1 Rabu JULAI 2020 Kurikulum S/U JKS
2 Khamis Mesyuarat JK JKS Bil 3/2020 Kokurikulum Penyelaras UB

3 Jumaat Perkhemahan Unit Beruniform Peringkat
Sekolah

4 Sabtu

5 Ahad Mesyuarat Panitia Bil 3/ 2020 Kurikulum Ketua Panitia

Minggu 25 (sehingga 23 Julai 2020) Kurikulum Penyelaras UPSR
Kokurikulum Penyelaras UB
6 Isnin Mesyuarat JK UPSR Bil 3/2020
Hem S/U Hem
7 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-10

8 Rabu Mesyuarat JK HEM Bil 3/2020

9 Khamis

10 Jumaat

11 Sabtu

12 Ahad Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah Bil Kurikulum Penyelaras PSS

Minggu 26 3/2020 Kokurikulum PK Ko & Su Ko
Kokurikulum Penyelaras KP
13 Isnin Mesyuarat Kokurikulum Bil.3/2020
Hem Penyelaras
14 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-11 RMT/Budimas
Penyelaras Kantin
15 Rabu Mesyuarat JK RMT/Budimas & Kantin Bil
3/2020

16 Khamis

17 Jumaat

18 Sabtu

19 Ahad Minggu 27 Peperiksaan Percubaan UPSR Kurikulum Penyelaras UPSR
20 Isnin

21 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-11 Kokurikulum Penyelaras UB

22 Rabu Mesyuarat JK Disiplin & Pengawas Bil Hem Penyelaras Disiplin &
23 Khamis 3/2020 Pengawas

24 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 2 (24/7/20 –
25 Sabtu 1/8/20)

26 Ahad

27 Isnin

28 Selasa

29 Rabu

30 Khamis Hari Arafah

31 Jumaat Hari Raya Aidiladha

17

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN

1 Sabtu OGOS 2020
Hari Raya Aidiladha (hari kedua)

2 Ahad Minggu 28 Hari Kelepasan Am Negeri

3 Isnin Mesyuarat JK KWAMP & Kebajikan Murid Hem Penyelaras KWAMP
Bil 3/2020 Penyelaras
4 Selasa Kokurikulum Kebajikan Murid
5 Rabu Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-12 Kurikulum
6 Khamis Mesyuarat JK PBS & KSSR Bil 3/2020 Kokurikulum Penyelaras KP
7 Jumaat Pelancaran Bulan Kemerdekaan
S/U

PK KO

8 Sabtu

9 Ahad Minggu 29 Mesyuarat JK Pemulihan Bil 3/2020 Kurikulum Guru Pemulihan
Hem Penyelaras 3K
10 Isnin Mesyuarat JK 3K Bil 3/2020

11 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-12 Kokurikulum Penyelaras UB
12 Rabu Ujian SEGAK Siri 2/2020 (Murid Tahap 2)
13 Khamis Kurikulum Penyelaras SEGAK

14 Jumaat

15 Sabtu

16 Ahad Minggu 30 Program Mentor Mentee Kali ke 6 Hem Penyelaras
Bimbingan
17 Isnin Mesyuarat JK UPSR Bil 4/2020 Kurikulum
18 Selasa Penyelaras UPSR
19 Rabu Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-13 Kokurikulum
Penyelaras KP
20 Khamis Mesyuarat Sambutan Hari Kebangsaan Kokurikulum
Penyelaras
Peringkat Sekolah Sambutan

Awal Muharam

21 Jumaat

22 Sabtu

23 Ahad Minggu 31

24 Isnin Mesyuarat JK Pra Sekolah Bil 3/2020 Kurikulum Penyelaras Pra
Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-13 Kokurikulum Sekolah
25 Selasa
26 Rabu Penyelaras UB

27 Khamis

28 Jumaat

29 Sabtu

30 Ahad Minggu 32 Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Kokurikulum PK Ko & SU Ko

Sekolah

31 Isnin Hari Kebangsaan Malaysia

1 Selasa SEPTEMBER 2020 Kokurikulum Penyelaras KP
2 Rabu Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-14

3 Khamis Solat Hajat Perdana Kurikulum Penyelaras UPSR

4 Jumaat

5 Sabtu

6 Ahad Minggu 33

7 Isnin Peperiksaan UPSR 2020 Kurikulum Penyelaras UPSR

8 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-14 Kokurikulum Penyelaras UB

9 Rabu

18

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN
10 Khamis Hem
Penyelaras
11 Jumaat Bimbingan
Penyelaras KP
12 Sabtu
PK Ko
13 Ahad Minggu 34 Program Mentor Mentee Kali ke 7
Penyelaras UB
14 Isnin
Penyelaras KP
15 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-15 Kokurikulum
16 Rabu Kokurikulum S/U JKS
17 Khamis Hari Malaysia Penyelaras UB
Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan Peringkat
18 Jumaat Sekolah SU Sukan

19 Sabtu Ketua Panitia
S/U Hem
20 Ahad Minggu 35
Penyelaras KP
21 Isnin PK Ko & SU Ko

22 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-15 Kokurikulum Penyelaras
Bimbingan
23 Rabu Penyelaras PSS
Penyelaras UB
24 Khamis Penyelaras PBD

25 Jumaat

26 Sabtu

27 Ahad Minggu 36

28 Isnin

29 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-16 Kokurikulum

30 Rabu

OKTOBER 2020

1 Khamis

2 Jumaat

3 Sabtu

4 Ahad Minggu 37 Mesyuarat JKS Bil 4/2020 Kurikulum
5 Isnin

6 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-16 Kokurikulum

7 Rabu Kejohanan Sukantara Kokurikulum

8 Khamis

9 Jumaat

10 Sabtu

11 Ahad Mesyuarat Panitia Bil 3/2020 Kurikulum
Hem
Minggu 38 (Sehingga 29 Oktobar 2020)

12 Isnin Mesyuarat JK HEM Bil 4/2020

13 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-17 Kokurikulum

14 Rabu Mesyuarat Kokurikulum Bil.4/2020 Kokurikulum

15 Khamis

16 Jumaat

17 Sabtu

18 Ahad Program Mentor Mentee Kali ke 8 Hem
Kurikulum
Minggu 39 Kokurikulum

19 Isnin Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah Bil

4/2020

20 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform kali ke-17

21 Rabu DP – PBD ( Temu Murni Siri 2) Kurikulum

19

TH HARI MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN
22 Khamis

23 Jumaat

24 Sabtu

25 Ahad Minggu 40 *Pentaksiran Akhir Tahun (5 & 6)
26 Isnin

27 Selasa Perjumpaan Kelab Persatuan kali ke-18 Kokurikulum Penyelaras KP
Hem
28 Rabu Mesyuarat JK RMT/Budimas & Kantin Bil Penyelaras
4/2020 RMT/Budimas
Penyelaras Kantin

29 Khamis Maulidur Rasul
30 Jumaat

31 Sabtu

NOVEMBER 2020

1 Ahad Minggu 41

2 Isnin Mesyuarat JK Disiplin & Pengawas Bil Hem Penyelaras Disiplin &
3 Selasa 4/2020 Pengawas

Pemulangan Buku Teks

4 Rabu Pengagihan Buku Teks 2021

5 Khamis Hem Penyelaras
6 Jumaat Bimbingan
7 Sabtu
8 Ahad Minggu 42 Program Mentor Mentee Kali ke 9

9 Isnin
10 Selasa

11 Rabu Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Penyelaras
Sambutan

12 Khamis Hari Deepavali
13 Jumaat Hari Kelepasan Am Negeri

14 Sabtu

15 Ahad Minggu 43
16 Isnin

17 Selasa Hari Akhir Persekolahan 2020 & Penyerahan
18 Rabu Tugas
19 Khamis
Cuti Akhir Tahun (20/11 – 31/12/2020)
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad

23 Isnin

24 Selasa
25 Rabu
26 Khamis
27 Jumaat

28 Sabtu

29 Ahad
30 Isnin

20

TH HR MINGGU PROGRAM/AKTIVITI BIDANG TINDAKAN
DISEMBER 2020
1 Selasa
2 Rabu Hari Natal (KrIsmas)
3 Khamis
4 Jumaat
5 Sabtu

6 Ahad

7 Isnin

8 Selasa

9 Rabu
10 Khamis
11 Jumaat
12 Sabtu
13 Ahad
14 Isnin
15 Selasa
16 Rabu
17 Khamis

18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad
21 Isnin
22 Selasa
23 Rabu
24 Khamis
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin
29 Selasa
30 Rabu
31 Khamis

21

13.PENGGAL & PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
22

14. CUTI PERAYAAN 2020:

CUTI PERAYAAN 2020

CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN YANG
DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
TAHUN BARU CINA
25.01.2020 (Sabtu) KUMPULAN A KUMPULAN B
dan 26.01.2020 (Ahad)
22.01.2020 (Rabu) 23.01.2020 (Khamis) Semua Negeri
HARI RAYA AIDILFITRI 23.01.2020 (Khamis) 24.01.2020 (Jumaat) kumpulan B
24.5.2020(Ahad)
dan 20.5.2020 (Rabu) 21.5.2020 (Khamis) -
25.5.2020 (Isnin) 21.5.2020 (Khamis) 22.5.2020 (Jumaat)

HARI DEEPAVALI 15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020 (Jumaat) Semua Negeri
14.11.2020 (Sabtu) 16.11.2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin) kumpulan B

HARI KEAMATAN Sabah dan Labuan
30.5.2020 (Sabtu) Sahaja
dan 31.5.2020 (Ahad)
HARI GAWAI DAYAK Sarawak Sahaja

1.6.2020 (Isnin)
dan 2.6.2020 (Selasa)

KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah Johor, Kelantan & Terengganu.

KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,
Pahang, Sabah, Sarawak. Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan.

CATATAN: : 24 & 25 Mei 2020 ( Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Raya Aidilfitri : 30 & 31 Mei 2020 ( Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Pesta Keamatan : 1 & 2 Jun 2020 (Dalam Cuti Pertengahan)
Perayaan Hari Gawai Dayak : 31 Julai & 1 Ogos 2020 (Dalam Cuti Pertengahan)
Perayaan Hari Raya Qurban : 25 Disember 2020 (Dalam Cuti Akhir Tahun)
Perayaan Hari Krismas

23

15. TARIKH PEPERIKSAAN AWAM 2020:
Tarikh peperiksaan UPSR 2020 dijangka pada bulan September 2020 .
Namun tertakluk kepada segala perubahan oleh pihak jabatan dan
Kementerian Pendidikan Malaysia.

16.TARIKH KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM 2020:
Tarikh keputusan peperiksaan UPSR 2020 dijangka pada bulan November
2020. Namun tertakluk kepada segala perubahan oleh pihak jabatan dan
Kementerian Pendidikan Malaysia.

24

17. HARI KELEPASAN AM 2020:
25

18. SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA 2020:

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN MAS,
MANIR, 21200, KUALA TERENGGANU
TEL / FAX : 09-6151069
Email : [email protected]

Rujukan Kami : TBA3085/01/01/002/( )
Tarikh : 26 Disember 2019

Semua Guru dan Kakitangan
Sekolah Kebangsaan Durian Mas,
Manir, 21200, Kuala Terengganu.
Tuan,
PELANTIKAN MENDUDUKI JAWATANKUASA BIDANG AKADEMIK, HAL EHWAL MURID DAN
KOKURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan, pihak pengurusan sekolah telah merangka satu jawatankuasa kerja sekolah bagi
sesi persekolah tahun 2020.
3. Sehubungan itu, tuan telah dilantik menduduki jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan sebagaimana
dinyatakan dalam Buku Panduan Tugas 2020 sekolah ini.
Semoga tuan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan cemerlang dan sistematik untuk
kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menjalankan amanah,

.........................…………………..
(AZMI BIN HJ. AWANG)
Guru Besar
SK Durian Mas, Manir,
Kuala Terengganu

26

19. KALENDAR 2020
27

JAWATANKUASA
PENTADBIRAN

20. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN:
20.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

GURU BESAR
CIKGU AZMI BIN HJ AWANG

GURU PEN.KANAN GURU PEN. KANAN HEM GURU PEN. KANAN
PENTADBIRAN KOKURIKULUM
CIKGU SALBIAH BT NAWI
CIKGU ZAINATUL’ASHIKIN BT HARUN CIKGU ZAKARIA BIN BESAR
❖ Disiplin Murid
❖ Peribadi dan Pentadbiran ❖ Bimbingan dan ❖ Kokurikulum
❖ Perjawatan dan ❖ S/U Kokurikulum
Kaunseling ❖ S/U Sukan dan Permainan
Perkhidmatan ❖ Kesihatan dan ❖ Pakaian Seragam
❖ Data Perangkaan Sekolah ❖ Kelab dan Persatuan
❖ Penyeliaan Kakitangan Kebajikan ❖ Perayaan dan Upacara
❖ Lembaga Tatatertib ❖ Skim Pinjaman Buku Teks ❖ Kawasan dan Bangunan
❖ Kurikulum ❖ Penempatan Murid ❖ Perhubungan
❖ Panitia Matapelajaran ❖ Kantin Sekolah ❖ Penyeliaan Pekerja Am
❖ Jadual Waktu ❖ Kehadiran Murid
❖ Pusat Sumber Sekolah ❖ Sijil Surat Akuan
❖ TV / Radio Pendidikan ❖ Projek Susu / RMT
❖ Penilaian dan Peperiksaan ❖ Kelengkapan/Perabot
❖ Bimbingan dan Pemulihan ❖ Lawatan
❖ Laporan Nazir Persekutuan

KETUA PEMBANTU TADBIR N19 PEMBANTU PENGURUSAN PEKERJA CUCIAN
❖ Pentadbiran / Kewangan MURID N19 (PRASEKOLAH) BANGUNAN DAN KAWASAN
❖ Tugas-tugas lain
❖ Pengurusan Murid (SWASTA)
PEMBANTU OPERASI N11 Prasekolah ❖ Kebersihan bangunan
❖ Urusan Pejabat
❖ Tugas-tugas lain ❖ Tugas-tugas lain sekkolah
❖ Kebersihan kawasan
PEMBANTU AWAM H14
❖ Urusan Pejabat sekolah
❖ Tugas-tugas lain ❖ Tugas-tugas lain

PEKERJA KAWALAN
KESELAMATAN (SWASTA
/KONTRAK KERAJAAN)

❖ Keselamatan bangunan
sekolah

❖ Keselamatan harta benda
sekolah

❖ Keselamatan warga
sekolah

❖ Tugas-tugas lain

28

20.2 SENARAI MAKLUMAT GURU DAN AKP TAHUN 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIA

SENARAI MAKLUMAT

BERMULA 1 J

BIL NAMA GRED KOD NO. K/P
JAWATAN

1 AZMI BIN HJ. AWANG DG44 GB 660115-11-5013

2 ZAINATUL 'ASHIKIN BT. HARUN DG42 PKP 721127-11-5084

3 SALBIAH BT NAWI DG38 PKHEM 730412-08-6256

4 ZAKARIA B. BESAR DG34 PK KO 690310-115147

5 ABU BAKAR B. DAUD DG44 PPP 690111-11-5179

6 AHMAD YAZI BIN OMAR DG44 PPP 720710-11-5159

7 AZIZUDDIN B.AWANG ABD. RAHMAN@JUSOH

8 AZMAWATI BT. MUHAMAD DG44 PPP 720821-04-5376
PPP 801216-13-5036
9 EIZA ZULIANA BINTI CHIK DG44 PPP 790422-11-5414
PPP 810105-11-5694
10 FATIMAH HURAIZAH BT MOHD NOOR DG44 PPP 640607-11-5214
PPP 800613-11-5501
11 KARTINI BINTI ABDUL WAHAB DG 44 PPP 841101-11-5138
PPP 670303-71-5058
12 KUNTOM BINTI WAHAB DG42 PPP 880724-11-5232
PPP 640701-11-6088
13 MAT SUHAIRI B. MOHAMAD DG42 PPP 640406-11-5090
PPP 730113-11-5280
14 NOOR A'FIFAH BT RAMELI DG44 PPP 860211-46-5116
PPP 711004-11-5050
15 NOR A'SIKEN BINTI MOHAMED NASIR DG48 PPP 760301-11-5584
PPP 700721-11-5084
16 NOR IZAH BINTI MUDA DG41 PPP 721116-11-5257
PA 620725-11-5031
17 NORLIZA BT MUDA DG38 PT 720101-11-5938
PPM 820825-11-5480
18 NORMAH BINTI MUSTAFFA DG 42

19 RAFIAH BT ISMAIL DG 34

20 RAIHAN BT AZMI DG44

21 RUHANA BT YAAINI DG 34

22 S MARIAM BT. MAT RANI DG 44

23 TG HASNAH BT TG MANSOR DG 44

24 WAN MOHD KHAIRU BIN WAN MUDA DG42

25 ABDUL SAMAD BIN MUDA H14

26 SH. MAHANI BINTI TN. IBRAHIM N19

27 SANONI BT MAMAT@ ISMAIL N19

No. F/ D PPD :

Untuk Guru - PPD(KT) 001 / 01 / 1-01 /

Untuk Staf - PPD(KT) 001 / 01 / 2-01 /

AN MAS, KUALA TERENGGANU
GURU DAN STAF 2020
JANUARI 2020

OPSYEN JPNT PPD LANTIK 1 SAH 1 SKDM NO TELEFON

BM/PSV 14300 1885 1.3.1989 1.3.1990 3.11.2019 014-6068282
MT 10.12.1995 10.12.1998 3. 11.2019 012-9846529
1.12.2018 019-9768750
PSR/MT 15916 2624 1.1.1995 1.1.1998 1.6.2000 017-9550569
PSR(SAINS) 34635 3503 1.1.1997 1.1.2000 01.11.2018 013-9019097
24433 2794 1.7.1996 1.7.1999 1.1.2014 019-9340491
PSR/BM 31782 4101 1.8.2008 1.8.2009
BAHASA ARAB

MT 17020 1.1.1995 1.1.1998 16.6.2019 013-9500968
PAI 1.8.2007 1.1.2014 019-9179091
BI 29577 1557 1.8.2006 2.1.2006 2.1.2005 011-10837574
PEMULIHAN 16.08.2011 01.01.2020 012-9399040
PSR/BM 27998 643 2.1.2005 1.10.1989 1.1.2018 012-3543597
MT/KT 1.11.2002 2.5.2019 017-6158679
BAHASA ARAB 16.08.2010 11.12.2010 1.1.2016 012-9486544
PSR(BM) 1.1.1991 1.1.2017 013-9671486
BI 39401 2006 1.7.1988 16.3.2014 1.1.2018 013-9527723
BM 1.2.1994 1.12.1990 013-9522353
PSR/PM 1.7.2001 1.10.1989 1.1.2017 013-9554338
SN/MT 11.8.2000 16.1.2019 011-10808186
PRASEKOLAH 33514 225 8.7.2009 30.12.2010 12.12.2014 019-9028100
PSR/PM 10.12.1998 10.12.1995 011-17703643
BAHASA ARAB 19013 1543 1.1.1990 1.8.2008 1.4.2019 019-9437363
MT 1.3.2001 1.1.2011 013-9943355
PSR/PM 4776 16.10.2012 17.1.2003 15.2.2015 019-9397912
06.12.1988 16.09.1994 017-9697279
11391 631 1.12.1990 26.07.2003 01.06.2017 011-17974591
15.08.2008 12.05.2015 017-9779524
8748 2804 1.10.1988

19793 11.8.1997

4277 30.12.2009

17597 637 10.12.1995

30546 3207 1.8..2007

20760 777 1.3.1998

31794 3410 17.1.2000

2123 122 08.12.1985

4462 330 02.01.2002

46224 828 18.06.2007

Untuk Guru - P.T.01014-01 /
Untuk StaF - P.T.01016-01 /

29

20.3 NAMA GURU PENYELARAS TAHUN , GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU TAHUN 2020

KELAS KELAS GURU KELAS / GURU PEMBANTU

PRA PENYELARAS CIKGU RAIHAN BT. AZMI
SEKOLAH PRASEKOLAH
CIKGU RAIHAN BT. AZMI
PRA SEKOLAH NUR KASIH PN. SANONI BT. MAMAT @ ISMAIL (PPM)

PENYELARAS TAHUN 1 CIKGU KUNTOM BT. WAHAB

TAHUN 1 1 IKHLAS CIKGU KUNTOM BT. WAHAB
1 AMANAH USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI
CIKGU NOR ‘ASIKEN BT. MOHAMED NASIR
TAHUN 2 PENYELARAS TAHUN 2 CIKGU KARTINI BT. ABDUL WAHAB
2 IKHLAS
USTAZAH EIZA ZULIANA BT. CHIK
PENYELARAS TAHUN 3
USTAZAH EIZA ZULIANA BT. CHIK
TAHUN 3 3 IKHLAS CIKGU WAN MOHD. KHAIRU B. WAN MUDA
3 AMANAH
CIKGU AZMAWATI BT. MUHAMAD
PENYELARAS TAHUN 4
CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL
TAHUN 4 4 IKHLAS CIKGU SALBIAH BT. NAWI
CIKGU AZMAWATI BT. MUHAMAD
4 AMANAH CIKGU MAT SUHAIRI B. MOHAMAD
CIKGU RUHANA BT. YAANI
TAHUN 5 PENYELARAS TAHUN 5
5 IKHLAS CIKGU RUHANA BT. YAANI
USTAZAH S. MARIAM BT. MAT RANI
CIKGU TENGKU HASNAH BT. TG. MANSOR
USTAZ AZIZUDDIN B. AWANG ABD. RAHMAN

CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR

CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR
USTAZ AHMAD YAZI B. OMAR

PENYELARAS TAHUN 6 CIKGU NOR IZAH BT. MUDA

TAHUN 6 6 IKHLAS CIKGU NORLIZA BT. MUDA
6 AMANAH CIKGU ABU BAKAR B. DAUD

CIKGU NOR IZAH BT. MUDA
CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA

30

20.4 JADUAL BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2020

MINGGU TARIKH KUMPULAN CATATAN MINGGU TARIKH KUMPULAN CATATAN
BERTUGAS BERTUGAS
1 01/01 - 02/01 Cuti ½ 25 05/07 - 09/07 Cuti ½
2 05/01 - 09/01 1 Penggal 1 26 12/07 - 16/07 1 Penggal 2
3 12/01 - 16/01 2 27 19/07 - 23/07 2
3 Cuti ½ 3
4 19/01 - 23/01 Tahun 24/07 - 01/08
4 4
5 26/01 - 30/01 28 02/08 - 06/08 1
6 02/02 - 06/02 1 29 09/08 - 13/08 2
7 09/02 - 13/02 2 30 16/08 -20/08 3
8 16/02 - 20/02 3 31 23/08 - 27/08 4
9 23/02 - 27/02 4 32 30/09 - 03/09 1
10 01/03 - 05/03 1 33 06/09 - 10/09 2
11 08/03 - 12/03 2 34 13/09 - 17/09
3 35 20/09 - 24/09 3
13/03 - 21/03 36 27/09 - 01/10
12 22/03 - 26/03 4 37 04/10 - 08/10 4
13 29/03 - 02/04 1 38 11/10 - 15/10 1
14 05/04 - 09/04 2 39 18/10 - 22/10 2
15 12/04 - 16/04 3 40 25/10 - 29/10 3
16 19/04 - 23/04 4 41 01/11 - 05/11 4
17 26/04 - 30/04 1 42 08/11 - 12/11 1
18 03/05 - 07/05 2 43 15/11 - 19/11 2
19 10/05 - 14/05 3 44 22/11 – 26/11 3
20 17/05 - 21/05 4
45 29/11 - 03/12 Cuti
22/05 - 06/06 1 Akhir
2 46 06/12 - 10/12 Tahun
21 07/06 - 11/06 3
4 47 13/12 - 17/12
22 14/06 – 18/06
48 20/12 - 24/12
23 21/06 - 25/06
49 27/12 – 31/12
24 28/06 - 02/07

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2
1. Cikgu Abu Bakar bin Daud (K) 1. Cikgu Mat Suhairi bin Mohd (K)
2. Cikgu Azmawati binti Muhamad 2. Cikgu Fatimah Huraizah binti Mohd Noor
3. Ustazah Eiza Zuliana binti Chik 3. Ustazah Noor A'fifah bt Rameli
4. Cikgu Kartini binti Abdul Wahab 4. Cikgu Tengku Hasnah bt Tengku Mansor
5. Cikgu Raihan binti Azmi 5. Ustaz Azizuddin bin Awang Abdul Rahman

KUMPULAN 3 KUMPULAN 4
1. Ustaz Ahmad Yazi bin Omar (K) 1. Cikgu Wan Mohd Khairu bin Wan Muda (K)
2. Cikgu Rafiah binti Ismail 2. Ustazah S Mariam binti Mat Rani
3. Cikgu Kuntom bt Wahab 3. Cikgu Nor' Asiken binti Mohamed Nasir
4. Cikgu Normah binti Mustaffa 4. Cikgu Ruhana binti Yaaini
5. Cikgu Nor Izah binti Muda 5. Cikgu Norliza bte Muda

31

20.5 PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PENETAPAN PEGAWAI PENILAI (PP1) DAN (PP2)
DAN PEGAWAI YANG DINILAI (PYD)

PEGAWAI YANG DINILAI PENILAI PERTAMA PENILAI KEDUA
(PYD)
(PP1) (PP2)

CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN (PKP) CIKGU AZMI BIN PPDKT
CIKGU SALBIAH BT. NAWI (PKHEM) AWANG
CIKGU ZAKARIA BIN BESAR (PKKO) (GB)

1. USTAZ AZIZUDDIN B. AWANG ABD. RAHMAN CIKGU ZAINATUL CIKGU AZMI BIN
2. CIKGU AZMAWATI BT. MUHAMAD ‘ASHIKIN BT. HARUN AWANG
3. CIKGU NORLIZA BT. MUDA (GB)
4. CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA (PKP)
5. CIKGU NOR IZAH BT. MUDA
6. CIKGU RUHANA BT. YAAINI
7. CIKGU WAN MOHD. KHAIRU B. W. MUDA

1. CIKGU ABU BAKAR BIN DAUD CIKGU SALBIAH BT. CIKGU AZMI BIN
NAWI AWANG
2. CIKGU KARTINI BT. ABD. WAHAB (GB)
3. CIKGU NOR ‘ASIKEN BT. MOHAMED NASIR (PKHEM)
4. USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI

5. CIKGU RAIHAN BT. AZMI

6. USTAZAH S. MARIAM BT. MAT RANI

7. CIKGU YM TENGKU HASNAH BT. TG. MANSOR

1. USTAZ AHMAD YAZI BIN OMAR CIKGU ZAKARIA BIN CIKGU AZMI BIN
2. USTAZAH EIZA ZULIANA BT. CHIK BESAR AWANG
3. CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR (PKKO) (GB)
4. CIKGU KUNTOM BT. WAHAB
5. CIKGU MAT SUHAIRI BIN MOHAMAD
6. CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL

32

20.6 JADUAL PENCERAPAN PDPC DAN SEMAKAN BU

PEMANTAU : GURU BESAR (GB)

BULAN JAN FE
/
BIL GURU
/
1 CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT .HARUN

2 CIKGU SALBIAH BT. NAWI

3 CIKGU ZAKARIA BIN BESAR

4 GURU PILIHAN GB

PEMANTAU : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN (PKP)

BIL GURU BULAN JAN FE

1 USTAZ AZIZUDDIN B. AWANG ABD. RAHMAN /

2 CIKGU AZMAWATI BT. MUHAMAD

3 CIKGU NORLIZA BT. MUDA

4 CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA

5 CIKGU NOR IZAH BT. MUDA

6 CIKGU RUHANA BT. YAAINI /

7 CIKGU WAN MOHD. KHAIRU B. WAN MUDA

*Jadual Pencerapan PdPc & Semakan Buku yang lebih terperinci akan d
*Laporan semakan buku latihan / hasil kerja murid akan menggunakan

kerja murid selepas pencerapan dijalankan.

UKU LATIHAN

EB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT
//

///
// /

////// / /

EB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT
/

//
//
//
//
/

//
ditentukan oleh Pegawai Penilai masing-masing.
Borang PK06/1. Guru perlu menyerahkan 10 naskah hasil

33

PEMANTAU : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (PKH

BULAN JAN FEB
/
BIL GURU
1 CIKGU ABU BAKAR BIN DAUD

2 CIKGU KARTINI BT. ABD. WAHAB
3 CIKGU NOR ‘ASIKEN BT. MOHAMED NASIR
4 USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI

5 CIKGU RAIHAN BT. AZMI /

6 USTAZAH S. MARIAM BT. MAT RANI

7 CIKGU YM TENGKU HASNAH BT. TG.
MANSOR

PEMANTAU : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM (PKKO)

BULAN JAN F

BIL GURU

1 USTAZ AHMAD YAZI BIN OMAR

2 USTAZAH EIZA ZULIANA BT. CHIK

3 CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR

4 CIKGU KUNTOM BT. WAHAB

5 CIKGU MAT SUHAIRI BIN MOHAMAD

6 CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL

*Jadual Pencerapan PdPc & Semakan Buku yang lebih terperinci akan d
*Laporan semakan buku latihan / hasil kerja murid akan menggunakan

kerja murid selepas pencerapan dijalankan.

HEM)

B MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT
/

//
//
//
/

//
//

FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT
//
//
//
//
//
//

ditentukan oleh Pegawai Penilai masing-masing.
Borang PK06/1. Guru perlu menyerahkan 10 naskah hasil

34

JADUAL PENCERAPAN PDPC
PEMANTAU : KETUA PANITIA (KP)

BULAN JAN FE
/
BIL PANITIA /
1 BAHASA MELAYU /
/
2 BAHASA INGGERIS /

3 MATEMATIK

4 SAINS

5 PENDIDIKAN ISLAM

6 BAHASA ARAB

7 SEJARAH

8 PENDIDIKAN SENI VISUAL

9 PENDIDIKAN MUZIK

10 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

11 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

12 REKABENTUK TEKNOLOGI

C PANITIA MATA PELAJARAN

EB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT

// /

//

///

//

// /

//

///

//

///

//

// /

// /

35

21. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN :

21.1 JAWATANKUASA URUSTADBIR SEKOLAH

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK Pentadbiran
Setiausaha : PN. SH. MAHANI BT. TUAN IBRAHIM PT
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI GPK Hal Ehwal Murid
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR GPK Kokurikulum
3 CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR S/U JKS
4 USTAZAH S MARIAM BT. MAT RANI S/U HEM
5 CIKGU NOR’ASIKEN BT. MOHAMED NASIR S/U KOKO
6 USTAZAH S MARIAM BT. MAT RANI Guru Bimbingan

21.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN Guru Besar
GPK Pentadbiran
Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG PT
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Setiausaha : PN. SH. MAHANI BT. TUAN IBRAHIM GPK Hal Ehwal Murid
Juru Audit Dalam : CIKGU AZMAWATI BT. MUHAMAD GPK Kokurikulum
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI GPM
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR Guru Prasekolah
3 CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA Guru Bimbingan
4 CIKGU RAIHAN BT. AZMI
5 CIKGU S. MARIAM BT. MAT RANI Guru Besar
6 SEMUA KETUA PANITIA GPK Pentadbiran
PT
21.3 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET
Guru Besar
Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Setiausaha : PN. SH. MAHANI BT. TUAN IBRAHIM GPK HEM
Pegawai Aset : CIKGU ABU BAKAR B. DAUD GPK Kokurikulum
Penyelaras Pusat
AJK Pemeriksa Harta Modal dan Inventori Sumber Sekolah
CIKGU NOR ‘ASIKEN BT. MOHAMED NASIR Guru Pemulihan

Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset
CIKGU WAN MOHD. KHAIRU B. WAN MUDA

21.4 JAWATANKUASA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF DAN KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Setiausaha : CIKGU NOR IZAH BT. MUDA
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR

3 CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA

4 CIKGU KARTINI BT. ABD. WAHAB
5 SEMUA KETUA PANITIA

36

21.5 JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) DAN PA21

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK Pentadbiran
Setiausaha : CIKGU YM.TENGKU HASNAH BT. TENGKU MANSOR
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI GPK HEM
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR GPK Kokurikulum
Penyelaras Pusat
3 CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA Sumber Sekolah
Guru Pemulihan
4 CIKGU KARTINI BT. ABD. WAHAB
5 SEMUA KETUA PANITIA

21.6 JAWATANKUASA JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Setiausaha : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa 1 : CIKGU SALBIAH BT. NAWI GPK HEM
Ahli Jawatankuasa 2 : CIKGU ZAKARIA B. BESAR GPK Kokurikulum
Urusetia : PN. SH. MAHANI BT. TUAN IBRAHIM PT

21.7 JAWATANKUASA MENANGANI BENCANA

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU SALBIAH BT NAWI GPK HEM
Setiausaha : CIKGU ZAINATUL’ASHIKIN BT HARUN GPK Pentadbiran
AJK 1 CIKGU ZAKARIA B. BESAR GPK Kokurikulum
2 PN SYARIFAH MAHANI BT SYED ABDUL RAHMAN
3 USTAZAH S MARIAM BT MAT RANI Pembantu Tadbir
6 EN YUSOF B. SALLEH GBK
7 USTAZ AHMAD YAZI B. OMAR YDP PIBG
8 CIKGU ABU BAKAR B. DAUD
9 CIKGU NORMAH BT MUSTAFFA
10 USTAZAH NOOR A’FIFAH BT RAMELI
11 PN SANONI BT MAMAT@ ISMAIL
12 Pengusaha Kantin
13 Kawalan Keselamatan Sekolah
14 Pembersihan Kawasan dan Bangunan
15 Pegawai Polis Perhubungan Sekolah

21.8 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK Pentadbiran
Setiausaha : CIKGU WAN MOHD. KHAIRU B. WAN MUDA
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI GPK HEM
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR GPK Kokurikulum
3 PN. SH. MAHANI BT. TUAN IBRAHIM KPT
4 CIKGU AZMAWATI BT. MOHAMAD
5 CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL
6 CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR

37

21.9 JAWATANKUASA PENARAFAN SKPMg2

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK Pentadbiran
Setiausaha 1 : CIKGU ABU BAKAR B. DAUD Guru Data
Pen. Setiausaha : USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI Penyelaras ICT
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI GPK HEM
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR GPK Kokurikulum
3 CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR SU Kurikulum
4 USTAZAH S MARIAM BT. MAT RANI SU HEM
5 CIKGU NOR’ASIKEN BT. MOHAMMED NASIR SU Kokurikulum

21.10 JAWATANKUASA KECICIRAN MURID Guru Besar
GPK HEM
Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Kaunselor Sekolah /
Timbalan Pengerusi : CIKGU SALBIAH BT NAWI Guru BK
YDP PIBG
Setiausaha : USTAZAH S MARIAM BT MAT RANI Pegawai Polis
Perhubungan Sekolah
AJK 1 EN YUSOF B. SALLEH
Guru Besar
2 KPL OTHMAN B. MUHAMMAD GPK Pentadbiran

3 CIKGU WAN MOHD KHAIRU B. WAN MUDA GPK Kokurikulum
4 Semua guru kelas GPK HEM

21.11 JAWATANKUASA LADAP Guru Besar
GPK Pentadbiran
Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG GPK HEM
CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi : CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL Guru Data
CIKGU ZAKARIA B. BESAR SU Kurikulum
Setiausaha : CIKGU SALBIAH BT. NAWI SU HEM
CIKGU WAN MOHD. KHAIRU B. WAN MUDA SU Kokurikulum
AJK 1 USTAZ AHMAD YAZI B. OMAR SU Peperiksaan
SEMUA KETUA PANITIA Penyelaras LADAP
2 Pegawai Aset
Guru Disiplin
3 Penyeras SPBT
SU Sukan
4 Penyelaras ICT
Penyelaras PBD
5 Guru Bimbingan
Pentadbir Hrmis
21.12 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH ( JPMS )

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Naib Pengerusi i : CIKGU SALBIAH BT. NAWI
Naib Pengerusi ii : CIKGU ZAKARIA B. BESAR
Setiausaha : CIKGU ABU BAKAR B. DAUD
AJK 1 CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR
2 USTAZAH S MARIAM BT. MAT RANI
3 CIKGU NOR’ASIKEN BT. MOHAMED NASIR
4 CIKGU AZMAWATI BT. MUHAMAD
5 CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL
6 CIKGU ABU BAKAR B. DAUD
7 CIKGU WAN MOHD KHAIRU B. WAN MUDA
8 CIKGU NOR ‘ASIKEN BT. MOHAMMED NASIR
9 USTAZ AHMAD YAZI B. OMAR
10 USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI
11 CIKGU NOR IZAH BT. MUDA
12 USTAZAH S. MARIAM BT. MAT RANI
13 PN. SHARIFAH MAHANI BT. TUAN IBRAHIM
14 Semua Ketua Panitia

38

21.13 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN AKP

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAKARIA B. BESAR GPK Kokurikulum
Setiausaha : CIKGU KARTINI BT. ABDUL WAHAB GPK Pentadbiran
AJK 1 CIKGU ZAINATUL’ASHIKIN BT. HARUN GPK HEM
2 CIKGU SALBIAH BT. NAWI
3 CIKGU NOR IZAH BT. MUDA Guru Besar
4 CIKGU RUHANA BT. YAAINI GPK Pentadbiran
5 CIKGU ABU BAKAR B. DAUD Penyelaras Pra
6 CIKGU WAN MOHD KHAIRU B. WAN MUDA GPK HEM
GPK Kokurikulum
21.14 JAWATANKUASA PRASEKOLAH Guru Bimbingan
Penyelaras Tahun 1
Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG PPM
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Setiausaha : CIKGU RAIHAN BT. AZMI Guru Besar
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI GPK Pentadbiran
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR
3 USTAZAH S. MARIAM BT. MAT RANI Guru Besar
4 CIKGU KUNTOM BT. WAHAB GPK Pentadbiran
5 PN. SANONI BT. MAMAT @ ISMAIL GPK Kokurikulum
PT
21.15 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI GPK HEM

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK Pentadbiran
Setiausaha : USTAZAH EIZA ZULIANA BT. CHIK GPK HEM
AJK 1 CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR GPK Kokurikulum
2 CIKGU ABU BAKAR B. DAUD

21.16 JAWATANKUASA KEBERSIHAN SWASTA DAN KAWALAN KESELAMATAN

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG
Timbalan Pengerusi I : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Timbalan Pengerusi II : CIKGU ZAKARIA B. BESAR
Setiausaha : PN. SHARIFAH MAHANI BT. TUAN IBRAHIM
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI
2 SEMUA PEKERJA SWASTA
3 SEMUA PENGAWAL KESELAMATAN

21.17 JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT DAN TMK / e-LEARNING CENTRE

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Setiausaha : USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR
3 SEMUA GURU M/P TMK & RBT

39

21.18 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAKARIA B. BESAR GPK Kokurikulum
Setiausaha : CIKGU AZMAWATI BT. MUHAMAD
AJK 1 CIKGU ZAINATUL’ASHIKIN BT. HARUN GPK Pentadbiran
2 CIKGU SALBIAH BT. NAWI GPK HEM
3 CIKGU ABU BAKAR B. DAUD
4 USTAZ AHMAD YAZI B. OMAR Guru Besar
5 CIKGU MAT SUHAIRI B. MOHAMAD GPK HEM
6 CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL
7 CIKGU RAIHAN BT. AZMI GPK Pentadbiran
8 USTAZ AZIZUDDIN B. AWANG ABD. RAHMAN GPK Kokurikulum
Bilik Guru
21.19 JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS Bilik Mesyuarat
Makmal Komputer
Pengerusi : CIKGU AZMI B. HJ AWANG Surau
Timbalan Pengerusi : CIKGU SALBIAH BT. NAWI Makmal Sains
Setiausaha : CIKGU RAIHAN BT. AZMI Bilik RBT
AJK 1 CIKGU ZAINATUL’ASHIKIN BT HARUN Bilik Muzik
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR Bilik PSV
3 CIKGU NORLIZA BT. MUDA Bilik Rawatan
4 CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD NOOR Perpustakaan
5 USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI Bilik SAL
6 USTAZ AZIZUDDIN B. AWANG ABDUL RAHMAN Bilik BOSS
7 CIKGU KUNTOM BT. WAHAB Bilik BBM
8 CIKGU ABU BAKAR B. DAUD Bilik Pemulihan
9 CIKGU MAT SUHAIRI B. MOHAMAD Setor Sukan
10 CIKGU ROHANA BT. YAAINI Bilik Gerakan
11 CIKGU AZMAWATI BT. MOHAMMED Bilik Tayangan
12 CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA
13 CIKGU NOR IZAH BT. MUDA Guru Besar
14 CIKGU NOR’ASIKEN BT. MOHAMED NASIR GPK Pentadbiran
15 CIKGU TENGKU HASNAH BT. TG MANSOR GPK HEM
16 CIKGU KARTINI BT. ABD WAHAB GPK Kokurikulum
17 CIKGU WAN MOHD KHAIRU B. WAN MUDA
18 USTAZAH S MARIAM BT. MAT RANI
19 USTAZ AHMAD YAZI B. OMAR

21.20 JAWATANKUASA HIP ( Highly Immersive Program )

Penaung : CIKGU AZMI BIN AWANG
Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Timb. Pengerusi I : CIKGU SALBIAH BT. NAWI
Timb. Pengerusi II : CIKGU ZAKARIA BIN BESAR
Penyelaras ; CIKGU NOR IZAH BT. MUDA
Setiausaha ; CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR
AJK 1 SEMUA KETUA PANITIA
2 SEMUA PENGERUSI KELAB DAN PERSATUAN
3 AJK PUSAT SUMBER SEKOLAH
4 YDP PIBG
5 PENGUSAHA KANTIN
6 PEKERJA SWASTA DAN PEGAWAI KESELAMATAN

40

JAWATANKUASA
PENGURUSAN
KURIKULUM

22. JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2020

22.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

PENGERUSI
CIKGU AZMI BIN HJ AWANG

( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
CIKGU SALBIAH BT. NAWI ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN CIKGU ZAKARIA BIN BESAR
( GPK HAL EHWAL MURID )
( GPK PENTADBIRAN ) ( GPK KOKURIKULUM )

SETIAUSAHA

CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR

AHLI JAWATANKUASA

PANITIA BAHASA MELAYU KECEMERLANGAN / PASCA PPSR
CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA CIKGU NORLIZA BT. MUDA

PANITIA BAHASA INGGERIS MBMMBI
CIKGU NOR IZAH BT. MUDA CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA

PANITIA MATEMATIK PEMULIHAN KHAS / INTERVENSI
CIKGU YM. TENGKU HASNAH BT. TG. MANSOR CIKGU KARTINI BT. ABD. WAHAB

PANITIA SAINS KSSR
CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL USTAZ AHMAD YAZI BIN OMAR

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM / PROGRAM J-QAF

USTAZ AZIZUDDIN B. AWANG ABD. RAHMAN

PANITIA BAHASA ARAB PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
USTAZ AHMAD YAZI BIN OMAR
CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA - GPM
PANITIA SEJARAH CIKGU AZMAWATI BT. MOHAMAD - NILAM
CIKGU NORLIZA BT. MUDA CIKGU YM. TG. HASNAH BT. TG. MANSOR - BBM
USTAZ AHMAD YAZI BIN OMAR - B. MEDIA/ TV PSS
PANITIA TEK. MAKLUMAT & KOMUNIKASI USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI – ICT
CIKGU ABU BAKAR BIN DAUD CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR - SAL

PANITIA REKABENTUK TEKNOLOGI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
CIKGU AZMAWATI BT. MOHAMAD (PBS)

PANITIA PEND. JASMANI KESIHATAN USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI - SPPSR
CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR -
CIKGU WAN MOHD. KHAIRU B. WAN MUDA PBS / PEP. DALAMAN / S/U PEPERIKSAAN (SUP)

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL CIKGU AZMAWATI BT. MOHAMAD - SAPS
CIKGU KUNTOM BT. WAHAB CIKGU NOR IZAH BT. MUDA - PBD

PANITIA MUZIK CIKGU HJ. W. MOHD. KHAIRU B. W. MUDA – PAJSK
CIKGU RUHANA BT. YAANI USTAZ AHMAD YAZI BIN OMAR - SEGAK
USTAZAH S. MARIAM BT. MAT RANI - PPSi

41

22.2 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

Pengerusi : CIKGU AZMI BIN HJ AWANG Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN
Setiausaha : CIKGU FATIMAH HURAIZAH BT. MOHD. NOOR GPK Pentadbiran
AJK 1 CIKGU SALBIAH BT. NAWI
2 CIKGU ZAKARIA B. BESAR SU Kurikulum /S/U PBS

3 CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA GPK HEM

4 CIKGU NOR IZAH BT. MUDA GPK Kokurikulum
KP Bahasa Melayu /
5 CIKGU YM TENGKU HASNAH BT. TENGKU MANSOR GPM
6 CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL KP B. Inggeris /
7 USTAZ AZIZUDDIN B. AWANG ABD. RAHMAN Penyelaras PBD
KP Matematik
8 USTAZ AHMAD YAZI B. OMAR
KP Sains
9 CIKGU ABU BAKAR B. DAUD
KP Pendidikan Islam
10 CIKGU AZMAWATI BT. MUHAMAD
KP Bahasa Arab /
11 CIKGU NORLIZA BT. MUDA Penyelaras KSSR
12 CIKGU RUHANA BT. YAAINI KP Teknologi Maklumat
13 CIKGU KUNTOM BT. WAHAB & Komunikasi
KP Reka Bentuk
14 CIKGU WAN MOHD. KHAIRU B. WAN MUDA Teknologi
KP Sejarah /
15 CIKGU KARTINI BT. ABD. WAHAB Penyelaras UPSR
16 USTAZAH NOOR A’FIFAH BT. RAMELI KP Muzik
17 CIKGU RAIHAN BT. AZMI
18 USTAZAH S. MARIAM BT. MAT RANI KP Pendidikan Seni
Visual
KP Pendidikan Jasmani
& Kesihatan
Guru Pemulihan

Penyelaras ICT

Penyelaras Prasekolah

Guru Bimbingan

22.3 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

22.3.1 BAHASA MELAYU

Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK PENTADBIRAN
CIKGU NORMAH BT. MUSTAFFA
Ketua Panitia : CIKGU NORLIZA BT. MUDA
SEMUA GURU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
Setiausaha :

AJK :

22.3.2 BAHASA INGGERIS

Pengerusi : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK PENTADBIRAN

Ketua Panitia : CIKGU NOR IZAH BT. MUDA

Setiausaha : CIKGU NOR ‘ASIKEN BT. MOHAMED NASIR

AJK : SEMUA GURU MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS

22.3.3 MATEMATIK : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK PENTADBIRAN
Pengerusi : CIKGU YM TENGKU HASNAH BT. TENGKU MANSOR
Ketua Panitia : CIKGU RUHANA BT. YAAINI
Setiausaha : SEMUA GURU MATA PELAJARAN MATEMATIK
AJK

22.3.4 SAINS : CIKGU ZAINATUL ‘ASHIKIN BT. HARUN GPK PENTADBIRAN
: CIKGU RAFIAH BT. ISMAIL
Pengerusi : CIKGU ABU BAKAR B. DAUD
Ketua Panitia : SEMUA GURU MATA PELAJARAN SAINS
Setiausaha
AJK

42


Click to View FlipBook Version