The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bpetronijevic, 2019-12-18 07:00:42

Log&Trans84

ISSN 2334-8399
Logistika i
TransportDecembar 2019 - godina XIV - broj 84 www.logistikaitransport.com

www.trasing.rs

Naručite danas – isporučujemo u najbrže

mogućem roku.


Imate problem sa isporukom poručene robe? Ne sa uslugom Home Delivery. Kompletno i pouzdano. Širom Srbije jedinstvenom uslugom
duple posade obezbeđujemo isporuke,unošenje i raspakivanje robe.
Više informacija:
https://www.gw-world.com/rs/home-delivery-usluga/
Anz_Home_Delivery_Serbien_210x280+6.indd 1 09.10.19 11:38

Sadržaj08 NOVOSTI

22
- instant preuzimanje robe postaće
veliki trend u logistici
- prvo autonomno vozilo za dostavu u
evropi
- novi robot za isporuku iz yandex-a
- veliki rast za tržište paletnih regala
- eQart - pametna motorna kolica
- holandska logistika profitira na
bregzitu
- velike nagrade irskoj pošti
- bmw se pridružio koaliciji “geting to
zero”
- timocom transportni barometar
- mi nismo roboti - kažu radnici u
amazon-ovim skladištima
- tradicionalni doručak nelt grupe i
medija 28
- održana konferencija “modernizacija i
optimizacija lanca snabdevanja”28 LOGISTIČKI CENTRI


logistar distributivno-logistički centar je kompleks koji
svojim modernim izgledom, prostornim rasporedom,
kapacitetima, naprednom tehnologijom, resursima,
osvaja tržište logistike u regionu.

32 LOGISTIČKI CENTRI 32

lidl logistički centar u novoj pazovi, jedini logistički
centar sa leed gold sertifikatom u srbiji, danas,
nakon godinu dana poslovanja, snabdeva 37
prodavnica u 26 gradova. bili petrović, rukovodilac
logističkog sektora kompanije lidl srbija, objašnjava
po čemu je sve jedinstven ovaj logistički centar, te
govori o tome kako je raditi u timu od gotovo
200 ljudi - sve u skladu sa principima održivog
poslovanja.


IMPRESUM CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
Izdavač: Beologistika, Augusta Cesarca 18, Novi Sad 005.5:658.286
Izlazi dvomesečno LOGISTIKA i transport / urednik Bane Petronijević. -
Urednik: Bane Petronijević God. 8, br. 45 (jun 2013)- . - Novi Sad : Beologistika,
Fotografija: Marko Berić Dvomesečno . - Je nastavak : Poslovna logistika = ISSN
Marketing: Branka Patić Macan, 1452-4767
[email protected] ISSN 2334-8399 = Logistika i transport
Kontakt: tel 021 661 2523, mob 060 043 45 01 COBISS . SR-ID 27944602304 LOGISTIKA i TRANSPORT

Sadržaj34 LOGISTIČKI CENTRI

posle 15 godina poslovanja u srbiji, kompanija 34
gebrüder weiss dobila je novog direktora. roland
raith, u kompaniji gebrüder weiss je zaposlen od
1997. godine, a pre dolaska na poziciju direktora za
tržište srbije, radio je u gracu (austrija), pa u
sloveniji, gde je bio na poziciji generalnog direktora.

36 LOGISTIČKI CENTRI

pts logistic solution je logistička kompanija sa
predstavništvom u beogradu koja posluje u preko
dvadeset zemalja na dva različita kontinenta. sa
preko 20.000 isporuka mesečno, i izuzetno uspešnim
poslovanjem, već u prvoj godini, ova kompanija
pretenduje da zauzme važno mesto na logističkom
nebu srbije.


38 VILJUŠKARI

hyster evropa je posebno optimizovala električni
viljuškar j5.5Xn6 za inovativni nosač čime je dato
idealno rešenje za problem oštećenja papirnih rolni,
prilikom skladištenja u magacine ili transportna
sredstva. 46

40 DOGAđAJI

viii godišnja konferencija srpske logističke asocijac-
ije, ii međunarodni sajam logistike - logexpo i inter-
national academic conference sustainable logistics
4.0 su sa više od 350 učesnika i više desetina
izlagača, oborili sve dosadašnje rekorde i potvrdili
titulu - centralnog logističkog događaja regiona.

46 KOMERCIJALNA VOZILA


volvo grupa veruje da „elektrifikacija“ može postati
konkurentna alternativa drugim gorivima u drumskom
transportu, uključujući i prevoze teškim kamionima.
da bi istražio i pokazao mogućnosti nove tehnologije,
volvo trucks je razvio električne konceptne kamione
za regionalnu distribuciju i građevinske operacije.

40


LOGISTIKA i TRANSPORT 05The world´s premier intralogistics platform
Society for Voluntary
Control of Fair and
Exhibition Statistics
certificated
18th international Trade Fair for
Intralogistics Solutions and
Process Management


March 10–12, 2020


Messe Stuttgart, Germany

FIRST-HAND INTRALOGISTICS

Visions • Innovations • Solutions

Foto: Shutterstock

Meet the market Tel. +49 89 32391-259
at Stuttgart! www.logimat-messe.de

一愀樀欀漀爀椀愁܁攀渀椀樀攀 瘀漀椀挀攀 爀攀愁攀渀樀攀 甀 爀攀最椀漀渀甀

一愀樀欀漀爀椀愁܁攀渀椀樀攀 瘀漀椀挀攀 爀攀愁攀渀樀攀 甀 爀攀最椀漀渀甀

Novosti

instant preuzimanje robe postaće veliki trend u logistici


Preuzimanje artikala kupljenih preko Interneta - click & treba da urade je da ih učine trenutno dostupnim svo-
collect - već je postalo vitalan deo brojnih maloproda- jim online kupcima da ih pokupe.
jnih lanaca. U Velikoj Britaniji, na primer, polovinu ku-
pljene robe potrošači sami preuzimaju u prodavnicama. Da bi ovaj koncept funkcionisao, potrebno je ulaganje u
upravljanje zalihama i u tehnologiju koja omogućava
Ovakav način poslovanja značajno smanjuje logističke click & collect uslugu. Sa druge strane, nema troškova
troškove, ali još veću vrednost kompanijama daju po- dostave, a osoblje koje će opsluživati instant uslugu je
daci o kupcima prikupljeni na ovaj način. već zaposleno u maloprodajnim radnjama.


Skoro svi click & collect lanci u Velikoj Britaniji nude Pošto ni jedan od online giganata prodaje, kao što je
uslugu za naredni dan, ili čak i gore uslove. To je neo- Amazon, ASOS, Boohoo, eBay, ne mogu da ponude
phodno zbog dva uslova. Prvo, većina maloprodajnih ovu uslugu, instant click & collect postaće najveći trend
lanaca je odvojila svoj e-komerc lanac snabdevanja od u e-komercu u narednih nekoliko godina.
snabdevanja običnih maloprodajnih lokacija. Drugo,
maloprodajni lanci obično nemaju poverenje u ono što Trenutno u Velikoj Britaniji šest maloprodajnih lanaca
piše na Internetu da je fizički na stanju zaliha. nude instant click & collect uslugu: Argos, Superdrug,
Screwfix, B&Q, Schuh i Next. Ovi lanci reklamiraju
Ova situacija odudara od želje kupaca da kupljenu robu uslugu na svojim web stranama, tražeći da kupci unesu
dobiju što je pre moguće, najbolje danas. Zašto onda poštanski broj mesta stanovanja kako bi se odredila
niko ne priča o instant click & collect usluzi? Koncept lokacija najbliže prodavnice sa raspoloživim artiklom.
je jednostavan. Najveća prednost koju maloprodajni
lanci imaju u odnosu na svoje Internet konkurente jeste Iskustvo sa korišćenjem instant click & collect usluge je
da već imaju artikle na lokacijama koje su blizu kupaca pokazalo da je na ovaj način mnogo teže kupiti odevni
koji ih žele. Maloprodaja podrazumeva da imate pravi predmet nego robu široke potrošnje od Superdrug-a ili
proizvod na pravom mestu u pravo vreme. Jedino što Argosa-a. Očigledan razlog jeste ograničen broj
garderobe u određenoj boji i
određenom broju na najbližoj lokaciji.


U Americi, maloprodajni lanac Target
je lider na ovom tržištu nudeći
uzimanje artikala dva sata nakon
online porudžbine. Slično kao u
Velikoj Britaniji, Target traži od kupaca
da filtriraju rezultate pretraživanja
artikala ka onim proizvodima koji su
raspoloživi da se pokupe u roku od dva
sata iz selektovanih prodavnica.

Ovaj koncept ima veliki uspeh - kupite
nešto sa online prodavnice i odete do
prave prodavnice da to što ste kupili
uzmete. Do sada ste čekali jedan ili dva
dana, sada je moguće da kupljenu
robu preuzmete odmah u najbližoj
prodavnici.


10 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

prvo autonomno vozilo za dostavu u evropi


Kompanija Eurovia UK i Akademija za robotiku ob- vozila. Za početak, testiranje će se fokusirati na Ve-
javili su planove o partnerstvu za ispitivanje drumske liku Britaniju, ali je planirana ekspanzija na Evropu i
upotrebe autonomnog vozila za dostavu pod nazivom Severnu Ameriku. William Sachiti, direktor Akademije
Kar-go. Ispitivanje će se obaviti u svrhu ubrzanja razvoja za robotiku, kaže da je ovo testiranje kritično za dalji
ovog autonomnog vozila kako bi se što pre našlo u napredak projekta. “Realni uslovi vožnje će dati ma-
upotrebi u Velikoj Britaniji. terijal veštačkoj inteligenciji kako da obradi podatke i
upravlja vozilom na najbolji način,” tvrdi Sachiti.
Kar-go je razvijen od strane Akademije za robotiku
sa ciljem smanjenja finansijskih i ekoloških troškova
dostave paketa krajnjem kupcu. Eurovia će testirati
vozilo dok dostavlja opremu, alate, materijale i druge
komponente od i ka fabrikama lociranim na autoputu.
Kar-go će u toku testiranja prikupljati podatke koji
određuju uslove na putu.

Firma Eurovia je inače specijalizovana za operativnost,
održavanje i poboljšanje drumske infrastrukture i
njena flota pokriva 50.000 km puteva. Postavljanjem
digitalnih kamera na vozila te flote, Eurovia će pomoći
Akademiji za robotiku kako da trenira svoja autonomna

iPLUSWMSiPlus WMS je paket programskih proizvoda koji dra- ZAŠTO iPLUS WMS?
matično povećavaju efikasnost logističkih procesa.
Sistem za vođenje skladišta (magacinsko poslovanje) • Povećava PRODUKTIVNOST 100%
obezbeđuje korisniku savladavanje velikih količina • Povećava TAČNOST sa 99.0% na 99.9%
robe, optimalno korišćenje prostora, vremena, opre- • Optimizuje KAPACITET skladišta
• Uspostavlja SLEDLJIVOST robe
me i ljudi. Sistem se takođe koristi i za označavanje • Uspostavlja STANDARDE poslovanja
u proizvodnji po GS1 logističkim standardima, uspo- • Potpuna KONTROLA svih procesa
stavljajući tako potpunu sledljivost robe.
LSDATA
Cara Dušana 70
Beograd
+381 11 2626887
[email protected]
www.lsdata.rs
LOGISTIKA i TRANSPORT 11

Novosti

novi robot za isporuku iz yandex-a


Yandex, tehnološka kompanija koja kreira pametne drugačijim setom senzora, tako da je razvoj bio mnogo
proizvode i usluge zasnovane na veštačkoj inteligenciji, kraći nego što bi bio slučaj za razvojem od početka.
počela je testiranje autonomnog robota za isporuku Verujem da će ovakvi roboti imati brojne primene u
malih paketa u realnom okruženju. Robot je nazvan skoroj budućnosti.” Yandex je najveća ruska tehnološka
Yandex.Rover po uređaju koji je istraživao svemir. Ro- kompanija sa prometom većim od 2 milijarde $.
bot je u stanju da se samostalno kreće po zadatoj ruti na
trotoaru, brzinom pešaka.


Nekoliko Yandex.Rovera je već na putu, noseći male
pakete u Moskvi, gde je sedište kompanije. Roboti se
kreću od glavne kancelarije do stajališta firminog auto-
busa koji povezuje ostale Yandex kancelarije u gradu.


Rover se kreće potpuno samostalno, ali je pod kontro-
lom za vreme testiranja. Može da prepozna objekte, da
planira rutu, stane kad naiđe na pešake i životinje i da
izbegava prepreke. Zahvaljujući lidar tehnologiji, robot
se bezbedno kreće i po mraku.

“Yandex.Rover koristi naša dostignuća u autonomnoj
vožnji,” rekao je Dmitri Polishchuk, rukovodilac ovog
odeljenja u Yandex-u. “Prilagodili smo naše postojeće
tehnologije novim izazovima, opremili novo vozilo


REGIONALNI LIDER U PROJEKTOVANJU I UGRADNJI:

- POLIČNIH REGALA STAMH d.o.o.
- KLASIČNIH PALETNIH REGALA 21000 Novi Sad
- DRIVE IN REGALA Kontakt: Bojan Ćuk
- KONZOLNIH REGALA Tel: +381 21 661 2523
- PROTOČNIH REGALA Mob: +381 60 043 4500
- POKRETNIH REGALA Mail: [email protected]
- SHUTTLE SISTEMA www.stamh.rs
- PUSH-BACK SISTEMA
- I SVIH DRUGIH VRSTA OPREME ZA SKLADIŠTENJEPOZOVITE NAS I PROVERITE ZBOG ČEGA SMO SINONIM ZA POUZDANOST.


12 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

veliki rast za tržište paletnih regala


Prema istraživanju firme Persistence Market Research,
globalno tržište industrijskih paletnih regala imaće
godišnji rast od 7 % u narednih deset godina.


Urbani logistički objekti naglo dobijaju na značaju
jer su važni za brzu dostavu robe. Izgradnja manjih
skladišta u blizini velikih tržišta igraće ključnu ulogu u
borbi za online tržište i široko otvara vrata za sisteme
paletnih regala.

Paletni regali služe za skladištenje, komisioniranje i
otpremu robe i predstavljaju faktor efikasnosti, ne
samo u tradicionalnim proizvodnim i distributivnim
objektima, već i za nove Internet poslovne modele,
kao što je e-komerc. Brojne kompanije će morati da
investiraju u modernizaciju svojih skladišnih kapaciteta
instalacijom palenih regala kako bi ubrzale dostavu
kupcima. Troškovi nastali na taj način biće neutrali-
zovani povećanjem kapaciteta i smanjenjem radne snage Najveći svetski proizvođači industrijskih paletnih regala
i grešaka u distribuciji. su Daifuku Co, Dexion, Mecalux, Hannibal Industries,
Emrack International, Jungheinrich, SSI Schaeffer, AR
Klasični paletni regali, gde je svaka paleta dostupna za Racking, Stow itd. Većina ovih kompanija nude i druge
manipulaciju, su najčešće u upotrebi i na njih odlazi proizvode za rukovanje materijalom u skladištima.
većina investicija u skladišne sisteme. Od ostalih siste-
ma, u porastu je tražnja za protočnim paletnim regali-
ma, i na njih je ove godine potrošeno oko 100 miliona
evra samo u Evropi. Ovi regali su idealni za povećanje
kapaciteta skladišnog prostora i uglavnom se koriste za
čuvanje i manipulaciju velikoserijskih proizvoda.

U odnosu na vrstu industrije gde se paletni regali
koriste, najveći porast je zabeležen u segmentu malo-
prodaje. Rastući trendovi prodaje robe široke potrošnje
preko svih kanala, posebno online prodaje, hipermar-
keta, supermarketa i dragstora, uticaće i na rast prodaje
paletnih regala, posebno na tržištima gde se šire multi-
nacionalni maloprodajni lanci.

Drugo tržište gde je zabeležen značajan rast instalacija
sistema paletnih regala je automobilska industrija. Ova
industrija ima značajan rast i uglavnom koristi regalne
konstukcije za skladištenje teških, gabaritnih i lomljivih
artikala. Pošto sistemi paletnih regala na prvom nivou
omogućavaju montiranje polica, idealni su za čuvanje i 40
komisioniranje sitnih delova i auto kozmetike.LOGISTIKA i TRANSPORT 13

Novosti

eQart - pametna motorna kolica


Kompanija FlexQube je kreirala autonomna motorna veoma lako prilagođava raznim vrstama tereta. Takođe
kolica za transport robe u skladištima i proizvodnim se sama kolica veoma lako mogu rekonfigurisati da
pogonima. Koncept je fleksibilan, dostupan i korisnički budu veća ili manja.
orijentisan. Osim transporta tereta na sebi, može se
koristiti i za vuču tereta. Osim samih kolica, ne postoje dodatni troškovi za
infrastrukturu. Takođe nije potrebna WiFi mreža.
Dimenzije kolica eQart su fleksibilne i mogu da variraju Potreban je minimalaln trening za korišćenje i kolica su
od 910x 840 mm do 2510x2510 mm. Ova fleksibilnost u upotrebi za 30 minuta.
je revolucionarna na tržištu automatizacije. Mozak
Baterija Motori
eQart se zaniva na standardnom FlexQube konceptu
i sa dodatim automatskim modulom predstavlja prva
pametna kolica na svetu. Kolica imaju bateriju, motore,
kameru, led svetla u boji, senzore i mozak koji upravlja
operacijama.


eQart se kreće uz pomoć kamere koja omogućava Alarm stop
da se prati svaka linija kontrasta na podu (magnetne Kamera
trake nisu potrebne). Nosivost kolica je 1000 kg, a Led svetlo
zahvaljujući FlexQube konceptu, gornja struktura se


14 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

holandska logistika profitira na bregzitu


Trka da se obezbede logističke nekretnine u severnoj Ev-
ropi počela je od trenutka kada je 2016. Velika Britanija
odlučila da ode iz Evropske Unije i ne pokazuje znake
zastoja. Trenutno se veliki novac vrti u Holandiji.
Firma Aberdeen Standard je u toj zemlji u junu kupila
skladište za 24 miliona evra a Europa Capital za 28
miliona evra logistički centar koji je odmah izdala kom-
paniji XPO Logistics. Rhenus Logistics je krajem 2018.
otvorio jedan od najinovativnijih distributivnih centara
na svetu, koji će biti proširen 2020. godine. Firma
Tigers je najavila gradnju novog mega-hab-a u blizini
Roterdama koji će biti otvoren u aprilu 2020.
Poslednja vest je da investitor Tristan Capital Partners
planira ulaganje od 150 miliona evra u holandske troškove na lanac snabdevanja. Zbog toga UK gubi
logističke nekretnine. ulogu ulaznih vrata u Evropu, a taj zadatak, kao i veliki
profit, preuzimaju zemlje Beneluxa.”
Cuno Vat, CEO u firmi Neele-Vat
Logistics iz Holandije, kaže da neizves-
nost oko Bregzita donosi nove poslovne
mogućnosti. “Beležimo petostruko
povećanje u zahtevima od strane britan-
skih kompanija koje žele da redizajniraju
svoje lance snabdevanja. One razmatraju
Holandiju kao svoje novo sedište žele nas
za poslovne partnere,” rekao je Vat.

On je objasnio da su krajem 20. veka
brojne kompanije iz Severne Amerike i
Azije osnovale svoje baze u Engleskoj zbog
raznih razloga - engleski kao maternji
jezik, otvorenost ka imigraciji, pouzdan
pravni sistem i relativno niski porezi.
Pošto Bregzit najavljuje manjak radnika,
carine i ostale transportne troškove,
mnogi su odlučili da se presele u konti-
nentalnu Evropu.


Wolfgang Lehmacher, bivši predsednik
ogranka za lanac snabdevanja i trans-
portnu industriju Svetskog ekonomskog SERBIA
foruma u Ženevi, tvrdi da će Bregzit imati
veliki uticaj na stategiju logističkih kom-
panija: “Kada se UK odvoji od druge po
veličini na svetu trgovinske unije, njihove
carine i ostali troškovi dodaće značajneLOGISTIKA i TRANSPORT 15

Novosti

velike nagrade irskoj pošti


Jedanaesto izdanje prestižne nagrade za dostignuća u prepoznaje adrese pisane na kineskom pismu. Nagradu
poštanskoj industriji i dostavi paketa donelo je irskoj za inovacije za dostavu na krajnje adrese dobila je
pošti An Post dve najvažnije nagrade - za dobavljača kompanija Cleveron za autonomni robot za paketnu
usluga i za poslovni razvoj. dostavu. Nagrada za ekološke dostignuće godine otišlo
je Quatar Post, a nagrada za dobavljača godine firmi
Ova državna kompanija za poštanske usluge i dostavu Solystic.
paketa u Republici Irskoj nagrađena je od strane žirija
za vrhunske performanse u prekograničnoj dostavi. Što Finska pošta je dobila nagradu za prodajnu inovaciju
se tiče druge nagrade, ona se odnosi na uslugu Address godine za svoj izum Unmanned Postal Kiosk - rešenje
Point, koja pruža besplatnu poštansku uslugu ljudima koje bez zaposlenih pruža poštansku uslugu klijentima.
koji nemaju kuće i stanove ili žive na privremenim
adresama.


Žiriju je privukla pažnja i impresivan rast irske pošte i
veliki porast profita. An Post je 2018. godine pokrenuo
proces poslovne transformacije, što je donelo promet od
897 miliona evra na kraju te godine - rast od 7 %.

Nagradu za tehnologiju sortiranja dobila je firma Prime
Vision, za svoj proizvod Chinese Address Reader, koji


16 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

bmw se pridružio koaliciji “geting to zero”


Kompanija BMW je potvrdila svoju posvećenost da
smanji zagađenje CO koje pravi u svom lancu snab-
2
devanja tako što se, kao prva automobilska kuća,
pridružila koaliciji “Getting to Zero.”


Cilj koalicije je da se od 2030. godine za prekookean-
ski transport koriste samo tankeri sa nula zagađenjem.
Prekookeanski transport je veoma važna karika u
snabdevanju međunarodne proizvodne mreže BMW
Grupe i za globalnu distribuciju vozila. Trenutno, ova
vrsta transporta doprinosi 50 % zagađenja CO koje se
2
napravi u ukupnom transportnom lancu BMW Grupe.
i smanjenju zagađenja u svojim proizvodnim procesima
Globalno, oko 3 % ukupnog svetskog zagađenja izdu- u fabrikama širom sveta, kao i ubrzanog razvoja sek-
vnim gasovima dolazi od prekookeanskog transporta tora elektične mobilnosti. Neki rezultati su već sada
i ovaj trend ubrzano raste. Kao nova članica koalicije, veoma impresivni. BMW je uspeo da smanji zagađenje
BMW Grupa želi da dostigne potpunu eliminaciju pri proizvodnji za 50 % po vozilu od 2006. godine.
zagađenja ugljen-dioksidom korišćenjem goriva bez Takođe, sve BMW fabrike u Kini će od sledeće godine
ugljenika i optimizacijom energetske efikasnosti. Osim biti snabdevane samo energijom iz obnovljivih izvora,
ovih akcija u trasnportnom sektoru, Grupa se posvetila što fabrike u Evropi rade od 2017. godine.LOGISTIKA i TRANSPORT 17

Novosti

timocom transportni barometar: nemačka transportna privreda u trećem
kvartalu 2019. godine vozi manje naloga nego u prethodnoj godini


Nemačka transportna preduzeća su u trećem kvartalu Dok je broj ponuda tereta iz zemalja Evropske Unije za
2019. godine napravila manje poslova nego u prethod- Veliku Britaniju u prva dva kvartala ove godine opao
noj godini. Od jula do septembra domaći kamionski za 56 procenata, trenutno se ponovo više transportuje
transporti su opali za 12 procenata u poređenju sa istim u pravcu ostrva. Fecke: „U trećem kvartalu ponovo
periodom prošle godine. Uprkos tome zaustavljen je primećujemo povećanje zaliha, što pokazuje da se firme
konjunkturni pad koji je do sredine godine beležen u koje imaju svoje ogranke u Ujedinjenom Kraljevstvu
tražnji transportnih usluga u prvom Sistemu pametne trenutno pripremaju za sledeće mesece.“
logistike u Evropi. O tome izveštava IT preduzeće
TIMOCOM u svojoj analizi trećeg kvartala 2019. god- 10 godina TIMOCOM transportnog barometra
ine sa pogledom na transportni barometar.
Instrumentom transportnog barometra IT preduzeće
„U poređenju sa prethodnom godinom slabi trans- TIMOCOM od 2009. godine analizira podatke o kre-
portna potražnja u Nemačkoj“, kaže TIMOCOM-ov tanju transportne ponude i tražnje u pametnim aplikac-
poslovni analitičar Tilman Fecke. Uprkos tome se ijama Tereti i Skladišni prostor integrisanim u Sistem
broj svih ponuda tereta koji je plasiran na berzi tovara pametne logistike TIMOCOM-a. Više od 130.000 ko-
od januara 2019. godine stabilizovao tokom godine. risnika generiše svakog dana do 750.000 međunarodnih
„Tržište se trenutno kreće na 94 procenta prethodne ponuda tovarnog prostora i tereta. Sistem podržava
godine“, kaže Fecke. preko 43.000 TIMOCOM-ovih klijenata da pametno,
sigurno i jednostavno dostignu svoje logističke ciljeve.
Izostanci žetve u Španiji zbog jakih kiša, rast zaliha
kao posledica nesigurnosti zbog bregzita u Velikoj
Britaniji O TIMOCOM-u


U pojedinim zemljama Evropske Unije se dobija TIMOCOM GmbH je IT preduzeće srednje veličine
različita slika: Tako je zbog jakih kišnih padavina koje je fokusirano na razvoj i umrežavanje aplikacija
poslednjih nedelja u Sredozemlju i Istočnoj Andaluziji za oblast transporta. Preduzeće nudi prvi Smart Logis-
došlo do masovnog izostanka žetve kod voća i povrća, tics System u Evropi. U ovom sistemu se svakog dana
što se odražava na kamionski izvoz iz ovog regiona. „Jas- postavlja do 750.000 međunarodnih ponuda tereta i
an rast izvoza koji su beležili španski poljoprivrednici još tovarnog prostora. Logistička mreža se sastoji od preko
u prva dva kvartala ove godine je popustio“, primećuje 43.000 proverenih preduzeća.
Fecke. „Osim toga, dolazi politička blokada u Španiji
koja još nema vladu. Ova panorama nesigurnosti takođe
utiče blokirajuće na izvoz.“ Posledica je da na tržištu
nedostaju vozila koja idu nazad u Južnu Evropu. „Zbog
toga u poređenju sa trećim kvartalom 2018. godine
vidimo rast ponuda tereta od 14 procenata za Španiju i
12 procenata za Portugaliju “, nastavlja Fecke.

Što se tiče razvoja događaja u Velikoj Britaniji, TIMO-
COM-ov transportni barometar oslikava najveću nesi-
gurnost na tržištu koja vlada tokom debate o bregzitu u
evropskoj privredi.

18 LOGISTIKA i TRANSPORT

EFG.


ENERGIJA ZA RAZVOJ.


Efikasnost

Troškovi

Napravite vaše skladište efikasnijim, smanjite troškove sa električnim
viljuškarima iz Jungheinricha.
Probajte Jungheinrich EFG sa Litijum-jonskom energijom i obezbedite
dodatnu energiju.


Saznajte više o našoj ponudi za kupovinu ili rentu na:
Jungheinrich doo
Zemunska 48, 22304 Novi Banovci
tel: 022/342-950, 022/342-951
fax: 022/343-060
[email protected]
www.jungheinrich.rs

Novosti

mi nismo roboti - kažu radnici u amazon-ovim skladištima


Aktivisti za prava radnika iskoristili su Black Friday, dan U Nemačkoj je na Black Friday šest distributivnih
sa najvećom prodajom u godini, da ukažu na grozne centara ostalo bez radnika koji su bili u štrajku i ceo
uslove rada u kompaniji Amazon, vodećoj svetskoj vikend.
kompaniji za online prodaju.
Međutim, Kristen Kish, Amazonov potparol, tvrdi su-
“Amazon je potrošio bogatstvo oglašavajući se kao sjajno protno. “Danas, naši dobro plaćeni, posvećeni i veoma
mesto za rad,” rekao je Mick Rix iz organizacije GMB poštovani timovi širom Evrope, rade ono što inače rade
Union, koja je organizovala demonstracije u Ama- svakog dana - isporučuju robu svojim klijentima u
zonovim skladištima u Engleskoj. “Bolje da su potrošili okruženju koje je zabavno, prijatno i posvećeno us-
te pare da njihova skladišta učine manje opasnim mes- pehu,” uzjavila je Kish.
tima za rad. Radnici Amazona žele da Jeff Bezos zna da
su oni ljudi - ne roboti.”


GMB je objavio da zaposleni u Amazonu u Engleskoj
ne mogu da posećuju toalete, kažnjavaju se kada su
bolesni i primorani su da rade opasnom brzinom kako
bi dostigli ciljeve produktivnosti. Njihova izjava kaže
da “ciljevi efikasnosti u Amazonu su toliko visoki da
radnici koriste plasične boce za mokrenje umesto da
odu u toalete a trudnice moraju da stoje satima bez
mogućnosti odmora.”
20 LOGISTIKA i TRANSPORT

Povećajte fleksibilnost


vašeg lanca isporukena timocom.rsRS_Anzeigen_AUGLOG.indd 35 29.11.2019 09:04:33

Novosti

tradicionalni doručak nelt grupe i medija


Nelt Grupa investirala je 15 miliona evra u regionalne guranja, posebne brige o porodiljama i slično. Uvodeći
integrisane logističke usluge. Zahvaljujući fokusu na aplikaciju “PULS” za instant feedback, zaposleni u
optimizaciji procesa i ulaganju u ljude, kompanija će u Neltu imaju priliku da digitalizuju međusobnu komu-
2019. godini ostvariti prihod od 950 miliona evra. Nelt nikaciju i time u realnom vremenu utiču na svoj, i
grupa zapošljava 4.000 ljudi u 15 kompanija, na 11 razvoj svojih kolega.
tržišta u Jugoistočnoj Evropi i Africi i preko 25 godina
konstantno ulaže u razvoj poslovanja, primenu novih Za kompaniju, 2019. je bila godina priznanja. Na Sara-
tehnologija i afirmaciju zaposlenih. jevo Business forumu, Nelt Grupi je dodeljena prestižna
regionalna nagrada “Business of the year“, dok je za
„Uprkos izazovima, planiramo dalja ulaganja u izuzetnu saradnju i doprinos u razvoju kineskog
unapređenje usluga, nove tehnologije i optimizaciju projekta „Jedan pojas, jedan put“ kompanija dobila na-
procesa. Želimo da nastavimo sa organskim rastom, gradu Brand Leader Award 2019. Kao rezultat činjenice
povećamo efikasnost i stvorimo dodatnu vrednost kroz da je digitalizacija strateško opredeljenje kompanije,
kreiranje ili akviziciju novih FMCG i farmaceutskih na ovogodišnjoj konferenciji Srpske Logističke Aso-
brendova. Istovremeno, nastavićemo da podržavamo cijacije, Nelt je dobitnik nagrade “Vrhunski logistički
projekte koji se tiču obrazovanja i profesionalnog projekat godine” za implementaciju SymphonyRetailAI
osnaživanja mladih ljudi na svim tržištima na kojima alata, kojim se obezbeđuje automatsko upravljanje
poslujemo“, izjavio je Miloš Jelić, generalni direktor zalihama.
Nelt Grupe.
Za izuzetan doprinos Nelt Grupe u realizaciji projekata
Nelt, takođe, nastavlja ulaganje u zaposlene, kako u usmerenih na edukaciju i usavršavanje mladih, kao i
njihov profesionalni razvoj pružajući im priliku za podršku u inovativnim projektima u oblasti kulture,
usavršavanje kroz interne i eksterne obuke, tako i kroz kompaniji je dodeljeno priznanje za „Najviši stepen
niz benefita kojima podiže standarde uslova za rad, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici.“
poput kompanijskog lekara, privatnog zdravstvenog osi-

22 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

održana konferencija “modernizacija i optimizacija
lanca snabdevanja”


Krajem novembra u hotelu Hilton u Beogradu, u slučajevima kada imamo vrlo zahtevno komisioniranje
organizaciji kompanije “Špica” održana je SCM konfer- ili radimo u zahtevnim pogonima (npr. u hladnjačama).
encija na kojoj su se okupili domaći i strani stručnjaci iz Zbog toga što korisnik ima slobodne ruke efikasniji je i
oblasti logistike, koji su u jednodnevnom obrazovnom više je fokusiran.
izlaganju predstavili sve novosti o sistemima uz pomoć
kojih kompanije podižu svoje poslovanje na viši nivo. Novosti na području barkod opreme - Zebra
Na konferenciji je obrađeno nekoliko važnih tema, a U Špici osiguravamo kvalitet, brzo prilagođavanje
zaključena je okruglim stolom na kojem su govorili Mi- novim tehnologijama i kontinuiran rad na optimiza-
lorad Kilibarda sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, ciji proizvoda. Upravo zato sa Zebrom veoma dobro
Dejan Šarović (Delhaize) i Nebojša Katić (Zebra Tech- sarađujemo dugi niz godina. Zebra je, kao i Špica,
nologies). poznata po integritetu, inovativnosti i visokom kval-
itetu proizvoda i usluga. Nebojša Katić je na konfer-
Sistem za upravljanje skladištem - WMS enciji predstavio TOP 5 novosti iz Zebre i govorio je o
Dobra ekipa implementatora i kvalitetno WMS rešenje svetskim trendovima na području mobilnih terminala i
kompanijama može osigurati dugoročnu i stabilnu bežične WiFi mreže.
logističku platformu, koja osigurava kontrolu protoka
robe od dobavljača do kupca. Roba koja ide iz skladišta Okrugli sto »Kako digitalizovati lanac snabdevanja?«
često je jedini opipljiv kontakt s kupcima. Iz tog razloga Kompanije su većinom u dobroj meri digitalizovale
je važno da dostava bude u skladu s očekivanjima svoje vlastito poslovanje i procese, ali je retko koja
kupca, dok mi pokušavamo ići korak dalje i imati kon- kompanija svoje poslovanje usko digitalno povezalo s
trolu nad svim događanjima u skladištu (nad robom, poslovanjem svojih dobavljača i kupaca. Prostora za ino-
lokacijama i ekipom). vaciju i optimizaciju lanca snabdevanja ima, pogotovo
na području povezivanja informacionih sistema i na
Sistem za glasovno upravljanje skladištem - Voice području automatskog pokretanja procesa snabdevanja
Korišćenjem rešenja za glasovno upravljanje skladištem u zavisnosti od aktuelne ili predviđene potrošnje krajn-
možemo napraviti odlučan korak napred, najviše u jih kupaca.


LOGISTIKA i TRANSPORT 23

Tema broja - Logistički centri


LOGISTAR


JEDAN OD NAJVEĆIH FASHIONlOgIStIčkIH CENtARA U REgIONU
Logistar distributivno-logistički centar je kompleks koji svojim

modernim izgledom, prostornim rasporedom, kapacitetima,

naprednom tehnologijom, resursima, osvaja tržište logistike
u regionu.Razvojni put od male špedicije verom postavili nove standarde sistem koji donosi dodatnu
do logističkog provajdera je tra- u pružanju logističkih usluga. vrednost i inventivan pristup
jao 4 godine. Period u kojem Logistar kombinuje tehnologiju, podmirivanju potreba klijenata.
su ljudi svojom energijom, ljude i procese, organizovan u
agilnošću, iskustvom, znanjem i više specijalizovanih podsistema, Logistar kao provajder donosi


28 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centri
drugačiju perspektivu, znanje, Sport Vision Grupe, a 2019. Polični sistem je na 4 nivoa,
iskustvo i tehnologiju u već godine otvara logistički centar 6.684 polica na nivou i ukupn-
postojeće funkcije, a uvodjenjem na površini od 11,5 hektara. im kapacitet od 26.736 poličnih
novih logističkih procesa stvara mesta.
dodatnu vrednost u poslovnim Logistički centar je smešten na
procesima za klijente. autoputu koji spaja zapadnu Skladište poseduje pored
Evropu sa jedne strane i Atinu poličnog sistema i sistem palet-
Efikasnost u poslovanju se sa druge strane, 25 km od centra nih regala, savremena sredstva
ogleda kroz kompletan servis: Beograda sa kojim je povezan mehanizacije i savremenu infra-
usluge carinskog posredovanja, lokalnim transportom. strukturu.
skladišne usluge, organizacija
međunarodnog i lokalnog trans- Logističko-distributivni centar WMS koji upravlja skladišnim
porta, distribucija robe, podrška Logistar će integrisati i objed- operacijama je jedan od naj-
za sve klijente 24/7. initi sva skladišta članice Sport zastupljenijih WMS rešenja u
Vision Grupe i ponuditi svetu i omogućava upravljanje i
Logistar tim stručnjaka u oblasti logističku uslugu u 3PL biznisu. optimizaciju svih tokova robe i
logistike i transporta odgovara informacija.
na različite zahteve, a u cilju Tehnologija prvog skladišnog
zadovoljstva klijenata. objekta kapacitea 24.000 m je U cilju povećanja efikasnosti
2
polični sistem što ga čini jedin- skladišnih operacija Logistar ima
Logistar je osnovan 2014. god- stvenim i najvećim skladištem za u planu da udje u projekat au-
ine, 2018. godine postaje članica fashion industriju u regionu. tomatizacije čime će omogućiti


LOGISTIKA i TRANSPORT 29

Tema broja - Logistički centri
visoke performanse i veći kval- omogućava se skladištenje robe kompanije iz fashion industrije.
itet usluge. na jednom mestu, integracija i
centralizacija logističkih Koliki su kapaciteti novog
Direktor Logistara, Nikola operacija kompanija u Grupi, DC?
Pavlović je u intervjuu za Logis- što je bio jedan od glavnih mo-
tiku i Transport otkrio kako je tiva za početak projekta. Logistički centar je u skladu
tekao proces od ideje do realiza- sa najsavremenijim i najvišim
cije ovako velikog projekta. Prepoznajući potrebe tržišta, standardima, ograđen, os-
Logistar se fokusirao i specijali- vetljen, opremljen internim
Novi logističko-distributivni zovao za pružanje kvalitetnog saobraćajnicama, trotoarima, sa
centar Logistara je jedan od logističkoj servisa u Fashion 280 parking mesta za putnička
najvećih fashion centara u industriji, koje nudi celokup- vozila i parkinzima za teretna
2
regionu. Šta je doprinelo nom tržištu, ali svakako u vozila, 3.600 m kancelarijskog
donošenju odluke o pokreta- daljem razvoju teži specijalizaciji prostora. Logistički centar je
nju ovako velikog projekta? šireg spektra pružanja usluga. smešten na autoputu koji spaja
Trenutno su najveći komitenti zapadnu Evropu sa jedne strane
Izgradnjom Logistar logističko- Logistara kompanije članice i Atinu sa druge strane, 25 km
distributivnog centra u Šima- grupe, ali su se već za korišćenje od centra Beograda sa kojim je
novcima, na oko 50.000 m naših usluga opredelile i druge povezan lokalnim transportom.
2
Nikola Pavlović, direktor Logistara30 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centri

Centar se prostire na 11,5 ha izbor tehnologije, analiza toka prednost ulaganja u moderne
prostora sa skladišnim objektima procesa, prostorni raspored i napredne tehnologije, sledeći
ukupnog kapaciteta 52.000 m . sredstava za rad, implementacija korak novog distributivnog
2
Izgradnja novog logističkog cen- Warehouse Management Sys- centra je analiza investicije u
tra je planirana u 3 faze, I faza je tema, nabavka sredstava meha- automatizaciju. Automatiza-
2
30.000 m , II faza je 14.000 m nizacije u skladu sa definisanom cija procesa pored materijalnih
2
i III faza je 8,000 m 2. tehnologijom. Uz profesionalni benefita omogućava povećanje
pristup i angažovanje tima sve kvaliteta logističke usluge i visok
Kako je tekla realizacija ovako faze projekta su završene u nivo performansi funkcionisanja
velikog projekta? predviđenom roku. skladišnog sistema.


Projekat izgradnje kompletnog Koji je sledeći korak koji U kom smeru će se razvijati
kompleksa je vodjen i kon- predstoji novom distribu- kompanija Logistar?
trolisan od strane direktorke tivnom centru na putu do
projekta i nadzornog organa. finalnog modela funkcion- Logistar će nastaviti svoju viziju
U toku projekta je oformljen isanja? razvijanja logističkog centra koji
projektni tim Logistar-a koji je će svojim klijentima pružiti
imao zadatke: izbor procesa, Kako Logistar prepoznaje integrisanu uslugu u lancu snab-
devanja.LOGISTIKA i TRANSPORT 31

Tema broja - Logistički centri

Kombinacija moderne tehnologije i iskustva u službi maksimalne efikasnosti
LANAC KVALITETA
LIDL LOGO/SLOGAN:

Lidl logistički centar u Novoj Pazovi, jedini logistički centar sa LEED Gold sertifikatom
u Srbiji, danas, nakon godinu dana poslovanja, snabdeva 37 prodavnica u 26 gradova.

Bili Petrović, rukovodilac logističkog sektora kompanije Lidl Srbija, objašnjava po čemu
je sve jedinstven ovaj logistički centar, te govori o tome kako je raditi u timu od gotovo
200 ljudi - sve u skladu sa principima održivog poslovanja.


Koliki izazov je predstavljala
izgradnja objekta od 45.000 m
2
i koja količina robe se u svakom
trenutku nalazi u njemu?
Izgradnja logističkog centra trajala
je ukupno 12 meseci, i u ovom
procesu je učestvovalo više od
2.000 ljudi i 50 domaćih kompan-
ija podizvođača. Ponosni smo na to
što smo angažovali samo domaće
kompanije - bilo da su one pro-
jektantske, nadzorne ili izvođačke
firme.


Ove brojke pokazuju da je
logistički centar veliki poduhvat
– npr., u njemu ima mesta za više
od 30.000 paleta i 110 rampi za
utovar i istovar. Uz sve to, kolege
su ispratile najviše standarde u
izgradnji – od korišćenja održivih
građevinskih materijala i smanjenja
otpada, preko efikasnije upotrebe
vode, pa sve do inovacija u gradnji.
Ovo je jedini logistički centar sa
LEED Gold sertifikatom u Srbiji.

Da li je uskoro u planu otvaranje
sledećeg logističkog centra?
Za sada, logistički centar u Novoj
Pazovi veoma uspešno podmiruje
sve potrebe Lidlovih prodavnica.
Postavili smo sistem tako da u sva- Bili Petrović, rukovodilac sektora logistike kompanije Lidl Srbija
kom trenutku funkcioniše i


32 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centri
obezbeđuje efikasno snabdevanje, Koliko kamiona na dnevnom Ipak, naša očekivanja su na kraju
bez obzira na potencijalne oscilacije nivou „poseti” svaku prodavnicu u potpunosti ispunjena, i to sve
u potražnji. Osim toga, lokacija na dopremajući svežu robu i zahvaljujući kolegama. Izgradili
samo 30 kilometara od Beograda koliko brzo ste u mogućnosti da smo jedan zaista jak logistički tim,
birana je tako da podrži naše raz- određenoj prodavnici dostavite i ovim vrednim ljudima, punim
vojne planove. robu? znanja o svom poslu, se sada najviše
Količina dostavnih vozila svakako ponosim. Prošli smo kroz mnogo
Na koji način organizujete zavisi od nekoliko faktora, ali obuka, školovanja i učenja o načinu
efikasno snabdevanje na dnevnom nivou, u proseku, rada u Lidlu, delom i u inostran-
prodavnica u 26 gradova u Srbiji? prodavnice poseti 2-3 kamiona, u stvu, i to me je podsetilo na važnost
Procesi rada u logističkom centru definisanim terminima. Kada su u rada sa ljudima i sticanja njihovog
su zahvaljujući najmodernijoj teh- pitanju vanredni zahtevi, trudimo poverenja. Kada je tako, onda
nologiji potpuno optimizovani. Mi se da odreagujemo u što kraćem možete u potpunosti da se oslonite
smo imali sistem iz kojeg smo učili, roku – jedan od posebnih izazova, na svoj tim, što znači i da pozitivni
a koji je već isproban u različitim koje bih svakako svrstao u van- rezultati dolaze sve lakše.
zemljama u kojima Lidl posluje. rednu situaciju, bilo je otvaranje 16
Tehnologija je važan deo svih ovih prodavnica istog dana. Kako se Lidl razvija, raste i naš
procesa, ali iza svih naših uspeha tim u logističkom centru. Sada nas
stoji izuzetan tim ljudi, koji stalno Kako bi svi kupci bili zadovoljni, ima oko 200, i svi zaposleni imaju
vodi računa da se snabdevanje reagovali smo na prema potrebi za odlične uslove za rad. Negujemo
uspešno i efikasno organizuje. novim količinama, bez obzira na to srdačnu atmosferu i timski duh, a
koliko je prodavnica bila udaljena. uz elektronsku evidenciju radnog
Ono što bih istakao je da se roba To su situacije koje svi u timu vremena svaki minut rada se plaća.
iz logističkog centra svakodnevno pamtimo, jer smo radili zajednički i
prevozi u prodavnice širom Srbije. uspešno rešili svaki problem na koji Na koji način održavate svežinu i
Na dnevnoj bazi vršimo višestruke smo naišli, iako nije bilo nimalo kvalitet velike količine robe?
kontrole robe, koja se onda jednostavno. Dostavljanje proizvoda mora da
raspoređuje na osnovu potreba i bude jedan zaokružen proces, u
tražnje određenih prodavnica. Ovaj Kao rukovodilac lagera, šta smat- kojem se u svakom koraku vodi
proces je izuzetno efikasan, a trans- rate najvećim izazovom prethod- računa o kvalitetu. Porudžbine
port robe u potpunosti prilagođen nih godinu dana u Lidlu? iz Lidl prodavnica se primaju na
tome da namirnice svakog dana Definitivno otvaranje 16 prodavni- dnevnom nivou, a proizvodi su
stignu do krajnjih korisnika sveže i ca u 12 gradova. Osim toga što je uvek na prilagođenoj tempera-
u skladu sa svim Lidlovim stand- dan otvaranja bio fizički i organ- turi – čak i tokom transporta, gde
ardima. izaciono veoma zahtevan, tada smo koristimo hladnjače sa više tem-
se i borili sa unutrašnjim pitanjima peraturnih režima. Kod namirnica
U ovom delu procesa, posebnu koja su nas pritiskala: kako će je temperatura čuvanja izuzetno
ulogu imaju kolege iz sektora potrošači reagovati na otvaranje, da važna. Zato Lidl logistički cen-
upravljanja robom, koji brinu o li će sve proteći kako treba… tar ima 5 temperaturnih zona,
tome da se i akcijska roba raspodeli i posebnu komoru isključivo za
adekvatno, u skladu sa potrebama Izazov je bio i pronaći dovoljan skladištenje čokoladnih proizvoda.
prodaje, kao i kolege iz odeljenja broj vozila sa specijalnom teh-
priprema robe i transport, koji nikom, koja mogu da prevezu Kvalitet i svežina proizvoda se
vode računa o tome da se sve pre- robu pod različitim temperaturnim proveravaju u više koraka, i tek
thodno definisane količine blagov- režimima, a koja su neophodna nakon temeljnih provera unosimo
remeno pripreme i isporuče. kako bismo održali Lidl standarde. robu u sistem i skladištimo je.

LOGISTIKA i TRANSPORT 33

Tema broja - Logistički centri

imenovan novi DirektorZa Srbiju

Posle 15 godina poslovanja u Srbiji, kompanija Gebrüder Weiss dobila je novog

direktora. roland raith, u kompaniji Gebrüder Weiss je zaposlen od 1997.
godine, a pre dolaska na poziciju direktora za tržište Srbije, radio je u Gracu
(Austrija), pa u Sloveniji, gde je bio na poziciji generalnog direktora.Po Vašem iskustvu sa zemljama
Zapadnog Balkana, šta izdvaja
Srbiju i kakve su mogućnosti
za dalja unapređenja na ovom
tržištu?
Jedna od najvećih prednosti Srbije
u oblasti logistike i transporta je
geostrateška pozicija, jer će Srbija
biti deo novog planiranog “Puta
svile” između Azije i Centralne
Evrope, ali i dobro obučena i kvali-
fikovana radna snaga.


Ono što mogu da izdvojim kao
jedan od najvećih problema je što
Srbija još uvek nije članica Evrop-
ske unije, što podrazumeva brojna
ograničenja za logističke kompanije
i njihove klijente. Npr., čekanje na
graničnim prelazima sa okolnim
zemljama često traju i duže od
jednog dana.

U prethodnom izdanju Logistike
i Transporta, Jelena Živanović,
menadžer prodaje u Vašoj
kompaniji, govorila je o usluzi
Home Delivery. Koju uslugu
Gebrüder Weiss-a biste Vi
izdvojili kao najznačajniju?
Svojim klijentima nudimo drum-
ski transport, prevoz vazdušnog i Roland Raith - direktor Gebrüder Weiss Srbija
pomorskog tereta, carinjenje,


34 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centri
skladišnu logistiku, a odnedavno
i kućnu dostavu, pa je teško da
izdvojim jednu uslugu.

Tokom svih ovih godina smo razvili
veliki broj rešenja i čitav spektar
usluga. Sebi smo zadali zadatak da
uvek osluškujemo potrebe klije-
nata i da im, na osnovu toga,
pružamo najbolja održiva
rešenja. S obzirom na to da svaki
klijent ima različite potrebe i
zahteve, stalno ulažemo u nove
proizvode i usluge.

Na koncu smo godine. Da li ste
zadovoljni rezultatima ostvare-
nim tokom ove godine u kom-
paniji Gebrüder Weiss, da li su
rezultati u skladu sa planiranim Kao što sam ranije rekao, smatra- kako lično, tako i profesionalno.
na početku godine i kakvi su mo da su zaposleni naše najveće Zapravo, naša misija, od početka
planovi za naredni period? bogatstvo i naš zadatak je da im poslovanja na ovdašnjem tržištu
Za nas kao kompaniju je 2019. pružimo sjajno mesto za rad, da bi je da budemo najbolja logistička
godina bila veoma uspešna. Zado- mogli neprestano da se razvijaju, kompanija u Srbiji.
voljni smo dostignućima u Srbiji,
a tako planiramo da nastavimo i
dalje. Fokus ostaje na potrebama O kompaniji Gebrüder Weiss
naših klijenata. Pratićemo njihove
zahteve kako bi našli rešenja koja će Sa preko 7.100 zaposlenih, 150 sopstvenih filijala i pre-
omogućiti njihovo efikasnije liminarnim godišnjim prihodom od 1,67 milijardi evra
poslovanje. Osim toga, kako (2018.) kompanija Gebrüder Weiss spada u vodeće trans-
su ljudi naše najveće bogatstvo, portne i logističke kompanije u Evropi. Pod krovom
nastavićemo da ulažemo u naše Gebrüder Weiss Holding AG sa sedištem u Lauterahu (Austrija)
zaposlene. ova kompanija, pored svojih glavnih oblasti poslovanja na polju
drumskog transporta, vazdušnog i pomorskog transporta robe,
Gebrüder Weiss i u danima koji kao i logistike, obuhvata i niz visoko specijalizovanih rešenja za
nam predstoje, planira unapređenje određene delatnosti i ćerke kompanije – među njima, između
poslovanja i nastojaće da ojača ostalog, i logistički konsalting x|vise, tectraxx (specijalistu za
svoju poziciju na srpskom tržištu. visokotehnološka preduzeća), dicall (komunikaciona rešenja,
istraživanje tržišta, obuka), Rail Cargo (železnički transport) i
Dobra saradnja sa partnerima i servis za dostavu paketa Gebrüder Weiss, suvlasnika austrijskog
kooperantima je primat za nas, te DPD. Ovakvo koncentrisanje delatnosti omogućava koncernu
ćemo nastaviti sa uspostavljanjem da brzo i fleksibilno reaguje na potrebe klijenata. Zbog velikog
dobrih veza sa njima. Klijentima broja ekoloških, ekonomskih i socijalnih mera, ovo porodično
ćemo pružiti globalna rešenja tako preduzeće, čija istorija seže u prošlost više od 500 godina, smatra
da mogu da razviju svoje poslovan- se i danas predvodnikom na području održivog privređivanja.
je na najbolji mogući način.LOGISTIKA i TRANSPORT 35

Tema broja - Logistički centri
NOVA LOGISTIČKA KUĆA U SRBIJIPTS Logistic Solution je logistička kompanija sa predstavništvom u Beogradu
koja posluje u preko dvadeset zemalja na dva različita kontinenta. Sa preko

20.000 isporuka mesečno, i izuzetno uspešnim poslovanjem, već u prvoj godini,
ova kompanija pretenduje da zauzme važno mesto na logističkom nebu Srbije.


Kompanija PTS Logistic
Solution je osnovana
početkom 2019. godine, a
poslovni uspesi koje su ostva-
rili u prvoj godini poslovanja
su premašili sva očekivanja.

Klijenti sa kojima su do sada
sarađivali posluju po modelu
e-commerce biznisa i, pored
standardnih logističkih usluga,
u mogućnosti su da ponude i
Cash on delivery servis. PTS Logistic Solution vrši preko Zaposleni u kompaniji imaju
20.000 isporuka mesečno. veliko iskustvo na polju lo-
Glavni cilj kompanije je da Paketi se iz skladišta šalju istog gistike, a mladi kadrovi su
pomogne klijentima da povećaju dana putem distributivne mreže uvek dobrodošli, jer se neguju
prodaju, uz minimalne troškove i stižu na adresu klijenta u roku najvažniji resursi - ljudi, te je
logistike. od 48h. poslovni model kompanije pot-
puno transparentan - zapo-
sleni se razvijaju i “rastu” za-
jedno sa kompanijom. To je
potvrdio i Ognjen Gligorić,
direktor kompanije PTS Logis-
tic Solution: “Konstantno se kao
tim usavršavamo i napredujemo,
jer nam je cilj da klijentima
pružimo usluge na najvišem
nivou. Kako bismo išli u korak
sa vremenom pratimo trendove
i inovacije u polju pružanja
logističkih usluga.”


[email protected]
Ognjen Gligorić, direktor kompanije PTS Logistic Solution +381 69 555 05 25
Cara Lazara 5-7, Beograd


36 LOGISTIKA i TRANSPORTViljuškari
6 olakšica u manevrisanju
papirnim rolnamaHyster Evropa je posebno optimizovala električni Viljuškar J5.5XN6 za inovativni nosač,

koji ima mogućnost nagiba, kako bi se produžio dohvat papirnih rolni. Ovim se pruža
idealno rešenje za problem oštećenja papirnih rolni, prilikom skladištenja u magacine
ili transportna sredstva.

Rolne papira se sa lakoćom
smeštaju u transportna sredstva
Kada se papirne rolne transpor-
tuju kamionima, najbolje je da se
pozicioniraju na sredini prikolice,
kako bi se pravilno rasporedila
težina u prikolici i stabilno trans-
portovala do sledećeg odredišta.
Hyster J5.5XN6 elektro viljuškar
sa nosačem sa nagibom i sa
priključnim uređajem za papirne
rolne, čine da je sve ovo moguće
i sa 5.5t nosivosti, umesto 7t Šteta može biti smanjena Dragoceni prostor je sačuvan
nosivosti viljuškara. Kada se grana viljuškara nagne Električni Hyster J5.5XN6
skroz napred, Hyster nosač sa viljuškar sa kompaktnim diza-
Hidraulični nosač sa nagibom, nagibom ispravlja papirnu rolnu jnom i sa radijusujom okretanja
omogućava da se papirne rolne u horizontalno ravan položaj i jednakim nuli, omogućava da lako
bolje pozicioniraju (skladište u na taj način smanjuje mogućnost manevrišete u skladištu, na uto-
prikolice, kamione, kombije), jer oštećenja ivica papirnih rolni. varnim rampama ili napolju.
ima veći dohvat za 250 mm, nego Na ovaj način se papirne rolne
nosač bez nagiba. Na ovaj način skladište ravno na prikolicu. Emisija CO i konzumacija
2
nosač sa nagibom pod pravim energije je smanjena
uglom skladišti rolnu papira. Ovo Opcioni dodaci zadovoljavaju Organizacije u papirnoj industriji
je idealan način da se bez oštećenja, posebne zahteve se često trude da smanje emisiju
ravnomerno rasporedi težina u Dostupni su brojni dodaci za štetnih gasova. Ovaj električni
prikolici. zaštitu viljuškara, kao što je npr. viljuškar ne emituje nikakve štetne
zaštita ispod viljuškara ili navlake gasove, što je idealno za očuvanje
Sa nosačem bez nagiba, ivice rolne za cilindre, kako prašina ne bi životne sredine.
papira se oštećuju, jer se grana za- prodirala unutar viljuškara. Dos-
jedno sa rolnom papira naginje na tupne su i kamere, kako bi vozač Niski troškovi održavanja
jednu stranu i ne skladište se pod lakše upravljao viljuškarom, sistem Hyster J5.5XN6 viljuškar ima
pravim uglom u prikolice ili bilo za praćenje viljuškara, sistem za izuzetno niske troškove održavanja,
koje drugo transportno sredstvo, merenje težine tereta ili sistem za sa dugačkim servisnim intervalima.
što predstavlja problem za ravno- detektovanje drugih viljuškara,
merni raspored tereta. ljudi i drugih predmeta u blizini. www.tigor-trade.rs


38 LOGISTIKA i TRANSPORT

Viljuškari

HYsTer viljuškari

Ukoliko imate nešto što je potrebno podići,
premestiti, pomeriti, naši viljuškari mogu biti
nosioci Vašeg posla. Ukoliko je Vaš za-
htev neobičan, specifičan, mi posedujemo
U ponudi kompanije Tigor Trade doo
možete pronaći: viljuškare, sposobnost i iskustvo da Vam
isporučimo šta Vam je potrebno. Nije važno
koliko je izazov veliki, Tigor Trade i Hyster
1. Nove i polovne viljuškare
2. Dizel viljuškare viljuškari mogu ponuditi rešenja koji Vaš
3. Plinske viljuškare posao i delatnost zahtevaju.
4. Električne viljuškare
5. Servis viljuškara na teritoriji
Srbije Tigor Trade Doo
6. Originalne rezervne delove www.tigor-trade.rs
7. Dugoročni i kratkoročni najam [email protected]
(novih i polovnih viljuškara) tel: 011/41-47-457

LOGISTIKA i TRANSPORT 39

Događaji
VIII godIšnja konferencIja


II međunarodnI sajam


logIstIke - logexpo


VIII Godišnja Konferencija Srpske Logističke Asocijacije, II Međunarodni Sajam
Logistike - LogExpo i International Academic Conference Sustainable Logistics
4.0 su sa više od 350 učesnika i više desetina izlagača, oborili sve dosadašnje

rekorde i potvrdili titulu - Centralnog logističkog događaja regiona.


VIII godišnja konferencija nagrada “Vrhunski Logistički Pored rekordnog broja učesnika,
Srpske Logističke Asocijacije Projekat” koju su ove godine ove godine predstavljen je
okupila je, rekordnih, više od osvojile kompanije Symphony i rekordni broj dobavljača
350 učesnika u luksuznom ho- Retail Ai, kao implementator, i logističkih rešenja na drugom
telu Crowne Plaza u Beogradu, kompanija Nelt Co., kao koris- Međunarodnom sajmu logistike
koji su pratili predavanja u nik logističkog rešenja. LogExpo, a zabeležen je i najveći
okviru 2 paralelne sesije – broj zemalja iz kojih dolaze
Intralogistika i Transport, kao Dugi niz godina, Srpska učesnici.
i u okviru pridružene akadem- Logistička Asocijacija ima
ske konferencije Sustainable izuzetnu saradnju sa Fakultetom Organizatori konferencije su i
Logistics 4.0. Tehničkih nauka iz Novog ove godine potvrdili spremnost
Sada, pa je tako imenovanje da očuvaju najveće vrednosti
Početak konferencije su obeležila prof.dr Sanje Bojić na mesto ovog skupa logističkih pro-
dva važna trenutka – pred- novog predsednika asocijacije fesionalaca: povećanje broja
stavljena je nova predsednica bio logičan sled, nakon prelaska posetilaca, raznovrsnost oblasti
Srpske Logističke Asocijacije, dosadašnjeg predsednika, prof. izlagača, mogućnost razmene
prof.dr Sanja Bojić i dodeljena dr Milosava Georgijevića, na iskustava i informacija, ostva-
je tradicionalna, prestižna, mesto počasnog predsednika. rivanje novih kontakata i


40 LOGISTIKA i TRANSPORT

Događaji
pronalaženje praktičnih rešenja
za probleme koji se javljaju u
praksi, ali i pozitivna energija
koja je sveprisutna već 8 godina.

Ovogodišnji organizacioni
korak u napred bilo je spajanje
privrede i nauke, koji je dočekan
s oduševljenjem i koji je, po
rečima učesnika, bio baš ono što
je falilo vodećem logističkom
događaju u regionu.

Skupovi kao što je godišnja
konferencija SLA, moraju
učesnicima doneti nove infor-
macije i iskustva, jer se time
obogaćuje praksa i daje pod-
sticaj bržem razvoju u ovom
visokoinovativnom sektoru, koji Predsednica SLA Sanja Bojić i direktorka marketinga SLA Branka
donosi nova radna mesta i, kao Patić Macan
servis, podstiče rast privrede.


Dobitnici nagrade“Vrhunski logistički projekat” za 2019. godinu: Matjaž Žnidarič - Symphony Retail Ai i
Vuk Mijanović - Nelt Co.

LOGISTIKA i TRANSPORT 41

Događaji
Ovakvi skupovi se održavaju
u svim razvijenim zemljama i
poređenjem programa konfe-
rencija SLA i vodećih skupova
u svetu, može se zaključiti da
su skupovi SLA na najvišem
nivou, te da ova konferencija s
pravom nosi titulu centralnog
logističkog događaja regiona.


Konferenciju SLA2019 su, Frančesko Orzo, LNConsult
ispred asocijacije, otpočele dve
dame - prof.dr Sanja Bojić
(predsednica asocijacije) i MSc
Branka Patić Macan (direk-
torka marketinga asocijacije),
nakon čega su, u okviru uvod-
nog dela, izuzetno inspirativna,
predavanja održali Predrag
Žakula, solutions consultant,
ispred kompanije Logit,
koji je sa prisutnima podelio
saznanja o novim tehnološkim
dostignućima koja se na svet- Predrag Žakula, Logit
skom nivou koriste za optimiza-
ciju skladišnih procesa.


Francesco Orzo, iz austrijske
kompanije LNConsult približio
je učesnicima, često apstraktnu,
temu: “Kako planirati skladište
koje može odgovoriti na zahteve
Logistike 4.0”; Stefan Fijala,
izvršni direktor kompanije Lift
Truck Company (LTC), je na-
glasio važnost digitalnih kanala
prodaje i njihovog uticaja na Stefan Fijala, LTC
logističke procese.


Bojan Ćuk, project manager
kompanije Beologistika pred-
stavio je praktični pregled osno-
va za projektovanje skladišta 4.0,
odnosno, upoznao je učesnike
konferencije sa načinima na koje
bi, u praksi, trebali da redizajni-
raju logističke procese. Bojan Ćuk, Beologistika


42 LOGISTIKA i TRANSPORT

Događaji
U okviru sesije INTRALOGIS-
TIKA održano je 8 predavanja
koja su obuhvatila sve njene seg-
mente – od skladišne opreme,
preko hardvera do neizbežnih
softvera, koji su, u skladu sa
industrijskom revolucijom 4.0,
činili najveći deo tema ovog
konferencijskog dana.
- Semi-automated storage
solutions, Mihai Daraban,
Dexion
- Uloga post prodaje u logis-
tici, Goran Radivojević,
Jungheinrich
- 3 steps to better stock mana-
gement and higher profits,
Rob Van Der Heiden, Slimstock
- Sinergija u primeni razno-
rodnih softverskih rešenja u
logistici, Živan Savić, Veridix
- Dawn of a Digital Day:
Moving from IoT to IoI, Jovan
Popović, Zebra Technologies
- Kompas za uštedu energije,
Bojana Cicmil, Hörmann Serbia
- Digitalna manipulacija
robom, Kristian-Renato Škovrlj,
Modus Infinitum
- “Get Clients to Love your
Customer Service – How to be
more efficientin warehouse, and
improve your customer service, B2B sastanci na VIII Godišnjoj Konferenciji SLA
Mario Baburić, Špica.


LOGISTIKA i TRANSPORT 43

Događaji
Ni sesija TRANSPORT nije
odelela digitalnoj revoluciji, pa
su softveri koji su našli svoje
mesto u ovoj karici lanca snab-
devanja, imali primat u odnosu
na ostale teme.


- Supply chain game, Prof.dr
Stefan Lier, South Westphalia
University of Applied Sciences,
Faculty of Engineering and Eco-
nomics, Meschede, Germany
- Save money in Logistic
and go green, Stefan Lindh,
K.Hartwall Oy Ab Ana Domanović, TIMOCOM GmbH
- Key innovations to maximize
logistics efficiency, Alexander
Horak, Gebrüder Weiss
- Smart API: Kako TIMO-
COM povezuje sisteme preko
interfejsa, Ana Domanović,
TIMOCOM GmbH
- Primeri primena alata za
optimizaciju ruta korišćenjem
sistema MobTrack:24, Miloš
Vojnović, Mobile Solutions
- Upravljanje organizacijom
prevoza i yard management,
Milan Ora, LOGNET
- Integrisana logistička rešenja,
Aleksandar Jovanović, Cycle
- Budućnost uz RouteHorizon,
Nebojša Gvozdenović, Infora44 LOGISTIKA i TRANSPORT

Događaji
Održivost kao jedna od global- supported with barcode and - Drazen Zgaljić: Funding
nih tema bila je logična spona RFID technology” instruments as a suport to the
nauke i privrede, pa su tako - Dragana Radaković: “Evalu- sustainable transport develop-
održana brojna predavanja u ation of selected material flow ment in the danube black sea
okviru naučnog dela konferen- simulation software” region
cije Sustainable Logistics 4.0

- Laszlo Sabo:“Logistics process-
es of enterprises in Zala county“
- Vojin Petrović: “Towards
more effective and sustainable
purchasing operations through
process modelling”
- Nikola Ilanković: “Basic
principles of industry 4.0 as the
foundation for smart factories Nikola Ilanković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
and digital supply networks”
and “The logistical approach Dino Vales: “The last mile logis- Konferencijski dan je zaključen
to the design of transportation tics solutions” druženjem uz poslovno-pri-
systems” - Sanja Bojić:“Container trans- jateljske razgovore, ukusan ručak
- Stefan Lier: “Transformable port route optimization app” i obilazak izlagačkih štandova.
decentral production for lo-
cal economies with bio-based
resources”
- Anita Vasileva:“Future mod-
els for using green logistics in
warehouses”
- Fitim Kurti:”Comparison of
breeam, leed and dgnb certifica-
tion system in green warehous-
ing”
- Branislav Stevanov: “Simula-
tion of storage processes
LOGISTIKA i TRANSPORT 45

Komercijalna vozila

STRUJA I U KAMIONIMAZA REGIONALNE I GRAĐEVINSKE PREVOZEVolvo grupa veruje da „elektrifikacija“ može postati konkurentna alternativa fosilnim i
drugim gorivima u svim vrstama drumskog transporta, uključujući i prevoze teškim
kamionima. Da bi istražio i pokazao mogućnosti nove tehnologije, Volvo Trucks je
razvio električne konceptne kamione za regionalnu distribuciju i građevinske operacije.


Struja za prevoz sve težih tereta i za ulaze električne verzije distribu- solo kamiona s različitim nadgrad-
sve duže relacije, ne samo u teret- tivnih i komunalnih kamiona FL njama (kiper, plato tovarni sanduk)
nom već i u putničkom saobraćaju Electric i FE Electric, kao i da se i osovinskim formulama. To su za
– to je filozofija koju, za sada in- već mogu poručiti u nekim evrop- sada i najteži Volvo kamioni u koje
tenzivnije od drugih, forsira jedna skim državama (Švedska, Norveška, se „uselila“ električna energija, što
od najvećih i najpoznatijih svetskih Nemačka, Švajcarska, Francuska ne znači da će ostati i jedini, jer
grupa za proizvodnju kamiona, i Holandija), iz centrale Volvo unutar grupe postoji odlična baza
autobusa i građevinskih mašina. Trucks je 10. novembra u svet za razvoj i usavršavanje kamion-
Konkurenciji je odmakla ne samo distribuirana informacija da su na ske elektro tehnologije, budući da
u razvoju, već i u proizvodnji vozila putnim probama, a vrlo verovatno i struja već nekoliko godina vrlo
koja pogoni samo struja – za sada pred montažnim linijama, kamioni uspešno pogoni serijski napravljene
mnogo dalje s autobusima, ali već za mnogo „ozbiljnije“ zadatke Volvo gradske autobuse.
postaje „elektro“ lider u sektoru – regionalnu distribuciju i teže
teških kamiona. prevoze u građevinskom i drugim S izglednom budućnošću
infrastrukturnim sektorima. U „Na duži rok, vidimo veliki po-
Teškaši pod visokim naponom probnoj fazi struja pogoni jedan tencijal električnih teških teretnih
Samo mesec dana nakon što su u dvoosovinski tegljač (vuče kraću, vozila za regionalni transport i
Geteborgu saopštili da od marta lakšu dvoosovinsku poluprikolicu) i građevinske delatnosti. Našim kon-
2020. u serijsku proizvodnju nekoliko verzija četvroosovinskih ceptnim kamionima želimo da


46 LOGISTIKA i TRANSPORT

Komercijalna vozila
istražimo i pokažemo različita Idealni “regionalci”
rešenja za budućnost, ali i da “U Evropi postoji ogroman broj
istovremeno ocenimo interes – i kamiona koji se koriste za regio-
tržišta i društva. Da biste povećali nalni transport robe sa prosečnom
potražnju za elektrifikovanim ka- godišnjom eksploatacijom od
mionima, potrebno je brzo proširiti 80.000 km. To znači da bi
infrastrukturu za punjenje, dok se povećana upotreba električnih vozi-
uporedo moraju stvoriti snažniji fi- la za ovaj vid transporta dovela do
nansijski poticaji za prevoznike koji značajnih klimatskih dobitaka, pod
se ponašaju kao pioniri - odabirom uslovom da struja stiže iz obnov-
novih vozila s nižim uticajem na ljivih izvora i da nema udela fosil-
okolinu i klimu“, kaže predsednik nih goriva”, pojašnjava Mårtensson. Klasika na daljem usavršavanju
Volvo Trucks, Roger Alm. Program električnih vozila za re-
Električno pogonjeni kamioni gionalne i prevoze u građevinarstvu
“Brzina elektrifikacije teških za prevoz tereta velikih masa na za sada je u pilot fazi, u koju su
kamiona zavisi od brojnih faktora: kraćim rastojanjima, uposleni u uključeni odabrani dugogodišnji
s jedne strane, potrebno je veliko građevinskim, putnim i komunal- kupci Volvo kamiona u nekim ev-
širenje infrastrukture za punjenje, a nim delatnostima mogu pomoći u ropskim državama, pre svih u onim
s druge je neophodno da i regio- poboljšanju radnog okruženja za koje gravitiraju Švedskoj. Ohra-
nalne elektroenergetske mreže vozače i radnike u tim sektorima bruje što Volvo Trucks već sada
budu u stanju da dugoročno obez- - zahvaljujući niskom nivou buke najavljuje da će obimnija komerci-
bede dovoljne prenosne kapacitete. i nultoj emisiji CO tokom rada. jalizacija tih vozila uslediti kasnije.
2
Potonje će imati značajan i poziti- Dakle, čvrsto veruje u budućnost
Naručioci transportnih usluga van učinak na kvalitet vazduha u struje kao energenta za pokretanje
takođe mogu da daju svoj doprinos gradovima s mnogim aktuelnim i i najtežih komercijalnih vozila.
– spremnošću da nešto više plate budućim građevinskim projektima. Potvrda tome je i strateški ugovor
ekološki i energetski održiv prevoz Uz to, zbog drastičnog smanjenja koji su sredinom jula potpisale
i da potpišu dugoročnije ugovore. buke, „elektrifikovani“ kamioni Volvo grupa i Samsung SDI – za
No, moramo biti realni: prevoznici omogućavaju obavljanje trans- zajednički razvoj baterija posebno
imaju sve manje marže, tako da portnih operacija više sati dnevno, namenjenih ugradnji u kamione
u nove tehnologije najviše treba što otvara nove mogućnosti za Volvo grupe.
da investiraju oni koji raspolažu pojednostavljivanje i produžavanje
državnim budžetima“, kaže direk- kretanja, na primer, u realizaciji „Ipak, paralelno s povećanom
tor za zaštitu okoline i inovacije u velikih građevinskih projekta i za elektrifikacijom kamiona, kontinu-
Volvo Trucks, Lars Mårtensson. prevoze u i oko gradova. irano usavršavamo efikasnost mo-
tora sa unutrašnjim sagorevanjem,
koji će još dugi niz godina igrati
ključnu ulogu u prevozima na
dugim relacijama. Današnji motori
za kamione efikasni su pretvarači
energije koje mogu da pokreću
dizel ili razna obnovljiva goriva,
poput tečnog biogasa ili goriva
dobijenog hidrogenizacijom biljnih
ulja/masti (HVO). Te tehnologije
još uvek imaju potencijal za dalji
razvoj”, kaže Mårtensson.LOGISTIKA i TRANSPORT 47

Komercijalna vozila
NOVO RADNO OKRUŽENJE ZA VEĆU EFIKASNOST
Renault Trucks je predstavio brojna unapređenja u Obe podfamilije pokreću Euro VI Step D, moderni i
unutrašnjosti srednjih distributivnih kamiona D i D štedljivi dizel motori: u D kamione se ugrađuju DTI 5
Wide za modelsku 2020. godinu. Redizajnirana im je (210 i 240 KS) i DTI 8 agregati (250 i 280 KS), dok D
tabla s instrumentima, novo je kolo upravljača, do- WIDE pogone DTI 8 (250, 280 i 320 KS) i DTI 11
dati su držač tableta i opcioni držač za drugi pametan motori (380 i 430 KS). Za maksimalnu produktivnost,
telefon i dva USB-C ulaza. Ova vozila će se takođe na raspolaganju je opcioni Fuel Eco Pack, koji uključuje
isporučivati s novom radio opremom, kompatibilnom podesivi krovni usmerivač vazduha (deflektor), auto-
s digitalnom radio mrežom DAB+. Za visok nivo matsko zaustavljanje motora nakon tri minuta rada u
komfora, proizvođač nudi i Comfort Pack kao opciju, praznom hodu („leru“), na D Wide funkciju Optiroll
koja, između ostalog, uključuje kožom presvučeno kolo free wheel (povremeno isključivanje pogonske grupe
upravljača, vozačko sedište s bočnom potporom, do- i korišćenje inercionog ubrzanja), optimizovan Fuel
datne pregrade za odlaganje i zaštitnik od sunca (samo Eco softver menjača (takođe na D Wide) i povremeno
za D Wide verzije). isključivanje kompresora vazduha kada je u rezervoaru
dovoljno tog fluida (samo na DTI 11 motorima).
Renault Trucks D i D Wide su sada standardno oprem- Svi motori za D i D Wide mogu da sagorevaju XTL
ljeni prilagodljivim tempomatom koji održava sigurnu sintetičko gorivo i biodizel. Verzije za modelsku 2020 će
udaljenost od vozila ispred, automatski podešava biti dostupne i s pogonom na komprimovani zemni gas
ubrzanja i kočenja, omogućava uglađeniju vožnju pa (D Wide CNG) i 100% električnom pogonom (D i D
tako smanjuje umor vozača. Wide Z.E.).
U funkciji višeg nivoa bezbednosti je opcioni paket
Protect, koji uključuje LED zadnja svetla, pomoć pri Renault Trucks D i D Wide kamioni se sve uspešnije
pokretanju uzbrdo, staklo na donjem delu suvozačkih „probijaju“ i na našem tržištu, posebno kao flotna
vrata i alarm pri kretanju unazad. vozila, jer se nude s širokom izborom varijanti kabina,
opreme i ukupne mase: D od 7,5 do 18 tona (s prikoli-
Da bi se povećala efikasnost i produktivnost, oba com od 13 do 36 tona); D Wide od 18 do 26 tona (s
modela su standardno „umrežena“ (TGW 4G), pa su prikolicom od 21,5 do čak 44 tone).
kompatibilni sa tele-
metrijskim sistemom
za upravljanje voznim
parkom Optifleet.
Pomoću Optifleeta
aktivnostima vozila se
upravlja u stvarnom
vremenu, što znači da
se glavne stavke rashoda
mogu u potpunosti
kontrolisati.


Menadžeri flote
pomoću Optifleet
Checka mogu da prate
potrošnju goriva vozila i
da ih lociraju u stvar-
nom vremenu.


48 LOGISTIKA i TRANSPORT

Komercijalna vozila
PROBNI NAJAM TEGLJAČA NA BIOGAS
U Danskoj samo 0,5 odsto kamiona vozi na gas, a
postoji značajan potencijal da se udeo tog alternativnog
goriva u drumskom transportu osetno poveća. Scania
Danmark od nedavno na kratkoročan najam nudi
tegljače G 410 na komprimovani biogas.


Anaerobno razvrstan otpad može se preraditi za
upotrebu kao gorivo - biogas, a prelazak na tu za-
menu za klasična fosilna goriva je trenutno najbrži
i najekonomičniji način da transportna industrija
smanji svoj „ugljenički otisak“ – emisiju CO . Scanijini
2
stručnjaci k tome dodaju još jednu korist: ako se organ-
ski otpad iz poljoprivrede ne prevara u biogas, on se širi
kao đubrivo na poljoprivrednim površinama, emitujući klasičnim kamionom koji sagoreva dizel, na mesečnom
metan koji je mnogo štetniji staklenički gas od CO . nivou uvećava za oko 670 evra, pri kalkulisanoj
2
Scania Danmark procenjuje da se ukupan operativni godišnjoj eksploataciji od 80.000 km. Neekonomske
trošak za dvoosovinski tegljač na biogas, u poređenju sa koristi su, međutim, nemerljive.


VEĆA NOSIVOST NOVE TANDEM KOMBINACIJE


Generacijska promena u Schmitz Cargobullovom asorti- Kao i poluprikolica s ceradom, karoserija solo kamiona
manu „tandem“ nadgradnji (solo kamion + prikolica s je opremljena jednostavnim mehanizmom za ručno po-
centralnom rudom): od novembra je u ponudi kom- dizanje krova. Kapacitet utovara se tako dodatno može
binacija velike zapremine s MEGA tovarnim prostorom prilagoditi potrebi. Sertifikovana strukturna krutost
i popularnom ceradom bez poprečnih letava POWER tovarnog prostora postignuta je bez potpornih letvica,
CURTAIN, što zajedno povećava nosivost ovog prevoz- zahvaljujući vertikalnim i horizontalnim ojačanjima i
nog ansambla za svih 500 kg i omogućava prevoz 38 standardnoj zaštitnoj tkanini. Vlasnici vozila tako imaju
euro paleta. koristi od bržeg utovara i istovara bez dugotrajnog ruko-
vanja i penjanja da bi se obezbedio teret. Novi modu-
Najveći evropski proizvođač priključnih vozila uverava larni sistem M.CS/Z.CS je koristan i prevoznicima koji
da nadgradnja na solo kamionu M.CS i prikolica Z.CS procese utovara i istovara obavljaju na zadnjoj strani
nude dobar odnos cene i performansi, zahvaljujući – na rampama.
upotrebi brojnih već
proverenih kompo-
nenti s poluprikolice s
ceradom S.CS. Nova
MEGA karoserija
takođe po izgledu
odgovara poluprikoli-
ci s ceradom, a kada
je potrebno, mogu se
koristiti isti rezervni
delovi.LOGISTIKA i TRANSPORT 49


Click to View FlipBook Version