The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bpetronijevic, 2018-12-19 06:09:31

L&T_78

ISSN 2334-8399
Logistika i
Transport


Decembar 2018 - godina XIII - broj 78 www.logistikaitransport.com

TEMA BROJA
LOGISTIČKI CENTRI

Sadržaj08 NOVOSTI

22
- KUEHNE + NAGEL POBOLJŠAVA DIGITALNU
PLATFORMU POMORSKOG TRANSPORTA
- WALMART TESTIRA ISPORUKE NA KUĆNU
ADRESU PUTEM AUTOMATSKE VOŽNJE
- GIRTEKA LOGISTICS PROŠIRUJE VOZNI PARK
SA 1500 DAF XF KAMIONA
- SUPERMARKET U LONDONU UVODI
ZONE BEZ PLASTIKE
- 35% MANJE CO ZA PRIVREDNA VOZILA DO
2
2030. GODINE
- HONEywELL JE ZAVRŠIO KUPOVINU
TRANSNORM-A
- wALMART GRADI SKLADIŠTE VISOKE
TEHNOLOGIJE
- fORMIRANA NAJVEĆA TRANSPORTNA
GRUPA U UK
- TPOTRAŽNJA TOVARNOg PROSTORA U
EVROPI OSTAJE NA KONSTANTNO
VISOKOM NIVOU
- PANALPINA I HONEywELL POSTAJU
PARTNERI NA NOVIM REŠENJIMA 26
- ŠIRENJE POSLOVANJA I FOKUS NA
LOgISTIčKE USLUgE

26 logistički centri

Rastući trend u svetskoj ekonomiji su velika
ulaganja u logističke centre - kako u objekte, tako
i u tehnologiju. Bez savremenog logističkog objekta
sa efikasnom tehnologijom, teško je opstati u
borbi sa sve većom i jačom konkurencijom.32 logistički centri

Novi veliki građevinski projekat u Novim Banovcima
razvijen od strane EYEMAXX Logističkog Centra
Beograd će omogućiti zakupcima da
prošire svoje kapacitete za skladištenjeIMPRESUM CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
Izdavač: Beologistika, Augusta Cesarca 18, Novi Sad 005.5:658.286
Izlazi dvomesečno LOGISTIKA i transport / urednik Bane Petronijević. -
Urednik: Bane Petronijević God. 8, br. 45 (jun 2013)- . - Novi Sad : Beologistika,
Fotografija: Marko Berić Dvomesečno . - Je nastavak : Poslovna logistika = ISSN
Marketing: Branka Patić Macan, 1452-4767
[email protected] ISSN 2334-8399 = Logistika i transport
Kontakt: tel 021 661 2523, mob 060 138 4961 COBISS . SR-ID 27944602304 LOGISTIKA i TRANSPORT

Sadržaj34 logistički centri

Kompanije Nectar i Nelt uspostavile su strateško
partnerstvo u oblasti upravljanja logističkim 39
procesima.


35 logistički centri

Sa svojim inovativnim rešenjima u industriji i
doslednim prvoklasnim poslovanjem u svetu,
DB Schenker je lider u lancu snabdevanja na
globalnom nivou.


36 logistički centri

Austrijska kompanija LNConsult je globalni igrač i
vodeći lider u savetovanju u lancima snabdevanja i
efikasnim IT rešenjima.

39 logistički centri 46

“NIS a.d.” Novi Sad - Sektor logističkih usluga pruža
logističke usluge trećim licima sa obezbeđenjem
24/7 i kontrolom pristupa na svim lokacijama.

40 događaji

7. godišnja Konferencija Srpske Logističke
Asocijacije i 1. Međunarodni Sajam Logistike
LogExpo održani su početkom novembra u hotelu
Hyatt Regency u Beogradu.

46 komercijalna vozila

Kamioni s autonomnim pogonom - bez vozača
u kabini, polako „osvajaju“ separacije šljunka,
rudnike, poljoprivredne komplekse, područja s
potpunom kontrolom saobraćaja.


40


LOGISTIKA i TRANSPORT 05

Novosti

KUEHNE + NAGEL POBOLJŠAVA SVOJU DIGITALNU PLATFORMU POMORSKOG TRANSPORTA


Uvidi u podatke otkrivaju nove mogućnosti za
planiranje lanca snabdevanja
Kompanija Kuehne + Nagel proširuje svoju digitalnu
platformu pomorskog transporta pod nazivom “Morski
istraživač” (Sea explorer) u pametnu mrežu za sve lini-
jske usluge isporuka putem teretnih brodova. “Morski
istraživač” pruža uvid u najveću svetsku uslužu mrežu
pomorskog transporta. “Morski istraživač” sada nudi
konekcije između više od 1200 luka širom sveta kroz
napredni algoritam koji traži putanje. Više od 63.000
uparenih luka povezano je sa 750 direktnih nedeljnih
usluga ili mnoštvom opcija pretovara. operativnih usluga.


Realno vreme od porudžbine do isporuke može se upo- Ovo proširenje dovodi “Morskog istraživača” na sledeći
rediti sa tranzitnim vremenom najavljenim od strane nivo i dopunjuje pametnu ponudu pomorskog trans-
prevoznika. Ovi uvidi na osnovu podataka otkrivaju porta od strane kompanije Kuehne + Nagel. To je
nove mogućnosti za pouzdanije i održivo planiranje pametna platforma za sve linijske usluge slanja putem
lanca snabdevanja pomorskog transporta, uz potpunu kargo brodova. Sa moćnim karakteristikama, kao što su
transparentnost kvaliteta i održivosti za svaku “petlju” poređenje realnih vremena od porudžbine do isporuke

i intuitivne navigacije, klijenti će moći da
otkriju nove mogućnosti za svoje svakodnevne
poslove.

Prvi put neka platforma pruža potpunu
vidljivost emisije CO kroz individualne
2
i usluge operatera. Takođe, razmatrajući
predstojeće IMO 2020 propise, ovo će
omogućiti prevoznicima da doprinesu zelenoj
ekonomiji i održivom globalnom pomorskom
transportu. Kuehne + Nagel koristi velike
tehnološke mogućnosti za prenos podataka
i informacija iz operativnih sistema kako bi
pružio jedinstven uvid u opcije pomorskog
transporta. Korisnici mogu da nađu, uporede,
i vizualizuju opcije isporuke preko prevoznika.
Informacije o uslugama su potvrđene od
preko 200 miliona skupova podataka dnevno,
iz različitih izvora, kao što su AIS (Automatski
Identifikacioni Sistem), i operativni sistemi
Kuehne + Nagel.


“Morski istraživač” je agilni projekat, zasno-
van na bliskoj saradnji sa kupcima, koji će se
konstantno unapređivati.10 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

WALMART TESTIRA ISPORUKE NA KUĆNU ADRESU PUTEM AUTOMATSKE VOŽNJE


Kako iskoristiti vozila na automatski pogon za
isporuku svežih namirnica?
U skladu sa tržištem maloprodaje koje se menja
munjevitom brzinom, Walmart već sada nudi isporuku
namirnica u skoro 100 metropola i nastavlja da uvodi
novine u nalaženju novih načina za bolje, brže, i lakše
usluživanje kupaca.

Ova kompanija se sada udružuje sa kompanijom Ford,
kako bi zajedno ispitali postupak isporuke putem vozila
sa autonomnom tehnologijom. Testiranje, iskustvo kroz
koje se uči, ima za cilj da se postara da Walmart ostane kupaca. U Majamiju, firma Postmejts služi kao partner
u toku kada je u pitanju isporuka namirnica, tako što Walmart-a u isporučivanju i već je povezan sa Fordo-
će istražiti šta je novo i šta dalje. Nedavno je ispitan vom digitalnom platformom.
mali pilot-projekat sa kompanijom Waymo, kako bi
se započelo istraživanje o tome kako će kupci želeti da Walmart i Ford se slažu da vozila sa automatskim uprav-
koriste automobile sa automatskim upravljanjem kada ljanjem imaju važnu ulogu za budućnost isporučivanja.
je u pitanju kupovina namirnica. Ovaj pilot program Pre nego što automobili sa automatskim upravljanjem
sa Fordom obavlja se u Majamiju. Kroz njega, Walmart postanu standardni, mora se shvatiti na koji način ljudi
ima za cilj da sazna više o tome kako da iskoristi vozila žele da imaju veze sa njima. Ove dve kompanije će
sa automatskim upravljanjem pri isporuci svežih namir- prikupiti ključne podatke kako bi saznali koji je najbolji
nica, koje su ručno prikupljene od strane prodavca, do način da se proizvodi dostave kupcima.
iPLUSWMSiPlus WMS je paket programskih proizvoda koji dra- ZAŠTO iPLUS WMS?
matično povećavaju efikasnost logističkih procesa.
Sistem za vođenje skladišta (magacinsko poslovanje) • Povećava PRODUKTIVNOST 100%
obezbeđuje korisniku savladavanje velikih količina • Povećava TAČNOST sa 99.0% na 99.9%
robe, optimalno korišćenje prostora, vremena, opre- • Optimizuje KAPACITET skladišta
• Uspostavlja SLEDLJIVOST robe
me i ljudi. Sistem se takođe koristi i za označavanje • Uspostavlja STANDARDE poslovanja
u proizvodnji po GS1 logističkim standardima, uspo- • Potpuna KONTROLA svih procesa
stavljajući tako potpunu sledljivost robe.
LSDATA
Cara Dušana 70
Beograd
+381 11 2626887
[email protected]
www.lsdata.rs
LOGISTIKA i TRANSPORT 11

Novosti

GIRTEKA LOGISTICS PROŠIRUJE VOZNI PARK SA 1500 DAF XF KAMIONA


Na osnovu dobrog dosadađnjeg iskustva, kompanija
Girteka Logistics je naručila još 1500 DAF XF ka-
miona. Početkom ove godine, Girteka Logistics je
preuzela početnih 500 DAF XF vozila. Za Girteka
Logistics, DAF kamioni su se pokazali boljim nego što
je bilo očekivano. Oni su izuzetno pouzdani, pružaju
neuporedivu efikasnost goriva, i veoma su udobni za
vozače. Sa ovih 1500 novih DAF kamiona, Kompanija
može nastaviti napredovanje u svom planu daljeg širenja
poslovanja širom Evrope.

Od njenog osnivanja sredinom 90-ih, Girteka Logistics,
sa svojim sedištem u Vilnusu u Litvaniji, razvila se u
vodeću evropsku transportnu kompaniju. Njen savre-
meni vozni park sastoji se od preko 5.600 kamiona,
5.800 prikolica, i ima preko 13.000 zaposlenih.
Shifting (predvidivo menjanje brzina), Lane Departure
Hiljadu i po DAF XF Girteka Logistics kamiona biće Warning (upozorenje pri napuštanju trake), AEBS
opremljeno sa PACCAR MX-13 motorom od 12.9 (napredni kočioni sistem za hitne slučajeve) i Forward
litara (365 kW/480 konjskih snaga) u kombinaciji sa Collision Warning (upozorenje o sprečavanju sudara).
novim TraXon automatskim menjačem. Kamioni imaju Za maksimalno vreme ispravnosti, Girteka Logistics se
ugrađenu najnoviju tehnologiju, uključujući Predictive opredelila za servisne intervencije do najmanje 200.000
Cruise Control (kontrolu predvidivog puta), Predictive kilometara.


REGIONALNI LIDER U PROJEKTOVANJU I UGRADNJI:

- POLIČNIH REGALA STAMH d.o.o.
- KLASIČNIH PALETNIH REGALA 21000 Novi Sad
- DRIVE IN REGALA Kontakt: Bojan Ćuk
- KONZOLNIH REGALA Tel: +381 21 661 2523
- PROTOČNIH REGALA Mob: +381 60 043 4500
- POKRETNIH REGALA Mail: [email protected]
- SHUTTLE SISTEMA www.stamh.rs
- PUSH-BACK SISTEMA
- I SVIH DRUGIH VRSTA OPREME ZA SKLADIŠTENJEPOZOVITE NAS I PROVERITE ZBOG ČEGA SMO SINONIM ZA POUZDANOST.


12 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

SUPERMARKET U LONDONU UVODI ZONE BEZ PLASTIKE


Supermarket u Londonu pravi zonu oslobođenu od
plastike gde se više od 1.700 proizvoda – uključujući
meso, sir, i sveže voće i povrće – pakuje u materijale koji
nisu od plastike. Početkom novembra, nezavisni super-
market u Londonu postao je jedan od prvih u svetu koji
je uveo namenske Zone Bez Plastike. U februaru 2018.
godine, holandski supermarket Ekoplaza otvorio je
svoju prvu radnju sa prolazom u kome nema plastike i
koji sadrži više od 700 artikala. Ekoplaza je dobila ideju
od ekološke grupe “Plastična Planeta”.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, za samo 10 nedelja,
Thornton’s Budgens radnja u Belsajz parku u Kamdenu
sastavila je ponudu od preko 1.700 proizvoda koji ne obavljaju detaljnu kupovinu bez potrebe da koriste bilo
sadrže plastiku, sa artiklima kao što su meso divljači, kakvo plastično pakovanje.”
uključujući meso veverice i divljeg vepra, sveže voće
i povrće, sir, meso i ribu, i spektar ostalih pakovanih “Veverice Bez Plastike su jedan od 1.500 proizvoda koji
proizvoda hrane i pića. Ove zone pokazuju niz materija- ne sadrži plastiku, a koji naši kupci sada mogu da kupe.
la koji ne sadrže plastiku, uključujući mreže od buko- Naš cilj je da pokažemo velikim supermarketima da nije
vine, celulozu, papir, metal, staklo, i kartonske table. tako teško ne koristiti plastiku kao što oni misle. Ako
Na primer, meso veverice je upakovano u poslužavnik mi možemo da, sa našim resursima, za 10 nedelja uve-
za meso i obavijeno je folijom napravljenom od demo više od 1.000 proizvoda koji ne sadrže plastiku,
bioplastičnih materijala koji su sertifikovani kao kom- samo zamislite šta veliki lanci mogu da postignu.”
postabilni u skladu sa EN-13432 standardima.
Znakovi i reklame na policama govore kupcima o
pakovanjima kako bi im pomogli da donesu odluke
u vezi sa nekorišćenjem plastike. Zone su ispunjene
karakterističnim obeležjima koja ne sadrže plastiku a
napravljene su od strane jednog studija iz Londona koji
se bavi dizajnom, pod nazivom Made Thought.
“Plastična Planeta” poziva na hitnu promenu pris-
tupa Ujedinjenog Kraljevstva upravljanju otpadom,
podstičući vladu da koristi novi porez na plastiku
kako bi finansirala nacionalnu infrastrukturu koja je
ovlašćena i za reciklažu i za kompostiranje.
Andrew Thornton, osnivač kompanije Thornton’s
Budgens, kaže “Kao supermarket ove zajednice koji
zaista brine, verujemo u zauzimanje snažnog stava o
ključnim pitanjima koja utiču na našu dobrobit i našu
planetu.”


“Problem plastike je takav da se više ne može ignorisati,
i stoga smo izabrali da budemo prvi mejnstrim super-
market u Ujedinjenom Kraljevstvu koji će uvesti Zone
Bez Plastike. To znači da će naši kupci moći daLOGISTIKA i TRANSPORT 13

Novosti

35% MANJE CO ZA PRIVREDNA VOZILA DO 2030. GODINE
2
Evropski parlament izglasao je smanjenje emisije CO godine zahteva ugradnju novih tehnologija u vozila koja
2
od 35% za privredna vozila do 2030, dok je “prolazno su tek razvijena, a kratki postavljeni rok se ne uklapa
vreme” smanjenje od 20% do 2025. godine. u dugoročni razvojni ciklus kamiona. ACEA podržava
sistem podsticaja uz pomoć kojih bi se povećao udeo
Sa 373 glasa za i 285 protiv evropski parlament je izgla- vozila s nultom ili niskom emisijom, ali ne i kazne koje
sao ograničenje emisije CO za privredna vozila ukup- su propisane za proizvođače koji ne uspeju da ispune
2
ne mase preko 7,5 tona. Granica je čak i povećana u postavljene ciljeve.
odnosu na 30% koliko je predlagala Evropska komisija.
“Članovi Evropskog parlamenta svesno ignorišu činjeni-
Proizvođači kamiona takođe moraju osigurati da udeo cu da su mogućnosti elektrifikacije kod kamiona znatno
vozila s nultom ili niskom emisijom do 2025. bude 5%, manje nego kod automobila i to zbog izuzetno visokih
što se 2030. povećava na 20%. Odmah je reagovala početnih troškova, limitiranog dosega vozila, nedostatne
i ACEA, udruženje proizvođača vozila koja okuplja infrastrukture, pogotovo na autoputevima, te nesklo-
sedam najvećih evropskih proizvođača i nove mere pro- nosti kupaca prema ovoj tehnologiji,” tvrdi Jonnaert.
glasila “preterano agresivnim.”
“Zalažemo se za uravnoteženu regulativu koja će podsti-
“Postavljeni ciljevi idu iznad predloga Evropske komisije cati, pomagati i ubrzati tehnološki razvoj prema
koji je već bio vrlo izazovan,” istakao je Erik Jonnaert, vozilima niske i nulte emisije, bez ugrožavanja konku-
glavni sekretar ACEA. Postavljeni cilj od 20% do 2025. rentnosti industrije.”
14 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

HONEywELL JE ZAVRŠIO KUPOVINU TRANSNORM-A


Honeywell je, prema dogovoru najavljenom u oktobru,
od kompanije IK Investment Partners, kupio nemačku
kompaniju Transnorm za oko 425 miliona evra.
Transnorm je globalni lider u transportnim rešenjima
visokog učinka koja se koriste na različitim krajnjim
tržištima, kao što su isporuka pošiljki, e-trgovina i aero-
dromi. Transnorm će biti deo Honeywell-ovog Rešenja
o Bezbednosti i Produktivnosti (SPS) i upotpuniće svoj
Honeywell Intelligrated biznis. Intelligrated, kompanija za sortiranje oslanjaju se na transportere i podsisteme
koju je Honeywell kupio u avgustu 2016, pruža rešenja Transnorm-a, kao i na uređaje za istovar kamiona, kako
za automatizaciju, softverski sistem za implementaciju bi efikasno premeštali proizvode i pakete kroz svoje
skladišta i usluge za preko 60 od 100 najboljih svetskih objekte. “Baš kao i Intelligrated, Transnorm je izgradio
maloprodajnih kompanija, kao i za polovinu od 100 snažnu reputaciju sarađujući sa kupcima kako bi rešili
najboljih internet prodavaca. izazove pri rukovanju materijalima,” rekao je Voldron.
Transnorm ima više od 500 zaposlenih i proizvodne
“Transnorm je izvanredan dodatak našem portfoliju lokacije u Evropi, Aziji i Americi.
rešenja za automatizaciju skladišta, i
pomoći će nam da bolje podržimo ev-
ropske distributivne centre i isporučioce
paketa koji odgovaraju na značajan rast
e-trgovine,” rekao je Džon Voldron,
predsednik i izvršni direktor Honeywell
SPS-a. “Ponuda našeg Centra za Pove-zanu
Distribuciju pruža veći protok, veću flek-
sibilnost i bolju vidljivost u operacijama u
realnom vremenu kako bi našim klijentima
dali mogućnost da donesu bolje poslovne
odluke.”


Ponuda Honeywell Centra za Povezanu
Distribuciju uključuje monitoring sred-
stava u realnom vremenu, Momentum
softver za upravljanje skladištem, i napred-
nu robotiku. Takođe uključuje vidljivost
radnika i sredstva za produktivnost kao što
su Goalpost softver kompanije Honeywell
za upravljanje radnom snagom, Vocollect
rešenja za upravljanje procesom rada dobi-
jena glasovnim uputstvima, i Safety Suite
lična zaštitna oprema zasnovana na klaudu SERBIA
i softver za upravljanje bezbednošću na
radnom mestu. Više od 50 godina, Tran-
snorm je projektovao i montirao inovativna
rešenja svojim kupcima za rukovanje ma-
terijalima. Distributivni centri i centriLOGISTIKA i TRANSPORT 15

Novosti

WALMART gRADI SKLADIšTE VISOKE TEhNOLOgIJE KAKO bI OJAčAO
LANAC SNABDEVANJA HRANOM


Walmart, Inc. gradi skladište za namirnice kako bi tokom putovanja dovodi do povećane prodaje i profita.
učvrstio svoju poziciju najvećeg prodavca namirnica u
svetu. Novi distributivni centar u Sefteru, u Kaliforniji “Brzina će biti ime naše igre,” rekao je Tim Kuper, viši
– na polovini puta između Los Anđelesa i Fresna – biće potpredsednik logistike Walmart-a.
otvoren u jesen 2020. godine i isporučivaće proiz-
vode 40% brže nego što to čini iz postojećih skladišta, “U novom skladištu, roboti će pakovati i utovarivati
objavio je Walmart na svom blogu. Novi objekat će biti proizvode daleko brže i efikasnije, pomažući da se
opremljen automatizacionom tehnologijom od strane maksimalno poveća prostor na kamionima koji pošiljke
kompanije Witron, nemačkog dobavljača logističkih prevoze do Walmart radnji. To će pomoći u smanje-
usluga. nju troškova transporta, koji su se u poslednje vreme
povećali i biće problem koji nam se direktno suprotstav-
Novi centar je najnovija investicija Walmart-a u cilju lja i naredne godine,” rekao je šef finansija, Bret Bigs, na
razvoja trgovine prehrambenim proizvodima, koja čini prezentaciji investitorima ove sedmice.
više od polovine prodaje u SAD-u i predstavlja odbranu
od “upada” Amazona na ovo tržište. Walmart takođe isprobava uređaje koji brže istovaraju
proizvode u magacine, i testira takozvana mikro-
Walmart je poboljšao prezentaciju i kvalitet svojih skladišta koja automatizuju proces servisiranja online
svežih proizvoda i proširuje opcije preuzimanja proiz- porudžbina namirnica. Walmart je ove nedelje izjavio
voda ispred prodavnice i isporuke na kućnu adresu. Ali da će kupci imati mogućnost preuzimanja namirnica u
kretanje jagoda i dinja od poljana do radnji je još uvek 3.100 radnji do kraja naredne godine, u odnosu na 50
kompleksan i skup proces, i svako vreme ušteđeno od pre nekoliko godina.
16 LOGISTIKA i TRANSPORT

Novosti

SPAJANJEM šEST LOgISTIčKIh KOMPANIJA fORMIRANA NAJVEĆA
POJEDINAčNA TRANSPORTNA gRUPA U PRIVATNOM VLASNIšTVU U UK


Privatni investitor, EmergeVest, učvrstio je
vlasništvo nad šest logističkih kompanija
koje se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu
kako bi oformio EV Cargo. Sa prihodom
od 850 miliona funti, EV Cargo tvrdi da
je najveća privatna logistička kompanija u
Ujedinjenom Kraljevstvu. EV Cargo je nas-
tao ujedinjenjem kompanije za proizvod-
nju softvera za lanac snabdevanja Adjuno,
logističkih provajdera Allport Cargo Serv-
ices i CM Downtown, provajdera rešenja za našom postojećom strategijom pružanja ključnih usluga lanca
upravljanje Jigsaw, specijaliste za isporuku snabdevanja koje pokreću ljudi, tehnologije, inovacije i održivost.
u kritičnom vremenu NFT, i distributera Radeći zajedno i stvarajući dodatne mogućnosti, pružićemo svojim
paleta Palletforce u jednu korporativnu novim i postojećim klijentima pristup širokom spektru vodećih
strukturu. Svaka kompanija će zadržati svoj integrisanih rešenja.”
identitet.

Nova firma će imati ključnu logističku
mrežu Ujedinjenog Kraljevstva, ukupne
površine skladišta od 900.000 kvadrat-
nih metara i 20.000 vozila za isporuku;
tim od 5.000 logističkih profesionalaca,
uključujući 2.200 vozača kamiona; 175
britanskih operativnih centara i 18 operaci-
ja u inostranstvu, i međunarodne logističke
operacije koje upravljaju količinom od
200.000 kontejnera pomorskog transporta
godišnje i 6 miliona kilograma aerotrans-
porta mesečno. EV Cargo uključuje četiri
glavna operativna segmenta: Ekspres, Glo-
balnu špediciju, Logistiku i Tehnologiju.


Pošto su usavršili inovacije i održivost,
EV Cargo kaže da će imati za cilj mak-
simiziranje mogućnosti za efikasnost i rast
na postojećim i novim tržištima. Nastavak
ulaganja širom mreže podstaći će rast,
pokrenuće akvizicije i postaraće se da EV
Cargo koristi najnoviju tehnologiju. Izvršni
odbor EV Cargo predvodiće osnivač kom-
panije EmergeVest, Hit Zerin, kao izvršni
direktor, podržan od glavnog direktora za
strategiju Sajmona Pirsona, generalnog
savetnika Marka Dejvisa i glavnih ruko-
vodilaca četiri glavna operativna sistema.
Zerin je izjavio: “EV Cargo će nastaviti sa

LOGISTIKA i TRANSPORT 17

Novosti

POTRAŽNJA TOVARNOg PROSTORA U EVROPI OSTAJE NA KONSTANTNO
VISOKOM NIVOU


Bez „letnjeg pada konjunkture“ u trećem kvartalu (40.836.838) ponuda tovara i tovarnog prostora. Pritom
Privreda evrozone koja se nalazi u fazi buma je i u je broj ponuda tovara (33.696.838) znatno nadmašio
trećem kvartalu ove godine održala visok nivo tražnje broj ponuda tovarnog prostora (7.140.018) i to u
za transportnim kapacitetima na tržištu. „Potražnja za odnosu 83% prema 17%.
tovarnim prostorom gotovo da nije opala tokom letnjih
meseci“, kaže TIMOCOM-ov PR Gunnar Gburek. Nedostatak vozača kamiona je glavni uzrok uskih
„Ona se kreće na konstantno visokom nivou.“ grla prilikom isporuka
Glavni uzrok uskih grla prilikom isporuka tokom faze
U proseku u vremenskom periodu od jula do avgusta buma je nedostatak vozača. Kako bi se kratkoročno
2018. godine na najvećoj evropskoj transportnoj plat- stvorili tovarni kapaciteti, postojeći kamioni bi morali
formi koja je deo Smart Logistics sistema TIMOCOM- biti bolje iskorišćeni i izbegnute prazne vožnje, kaže
a nasuprot 71 ponude tovara stajalo je 29 ponuda Gburek.
tovarnog prostora. U poređenju sa istim periodom pre-
thodne godine 2017. dobijen je potpuno isti rezultat. Sa Više produktivnosti se može stvoriti i tako što bi se
odnosom od 55:45 ponuda tovara u odnosu na tovarni izbegli zastoji na putevima i na pretovarnim rampama
prostor je u trećem kvartalu 2016. godine nasuprot i time skratilo neproduktivno vreme za vozača. Osnov
tome bila znatno uravnoteženija. analize su vrednosti transportnog barometra TIMO-
COM-ovog Smart Logistics sistema, IT infrastrukture
Preko 40 miliona ponuda tovara i tovarnog prostora za digitalno umreženi svet transporta. Tamo se dnevno
Ukupno je 2018. godine 127.000 korisnika širom Ev- postavi 750.000 internacionalnih ponuda tovara i
rope na platformi postavilo više od 40 miliona tovarnog prostora.

18 LOGISTIKA i TRANSPORTNovosti

PANALPINA I HONEywELL POSTAJU PARTNERI NA NOVIM TEHNOLOŠKIM REŠENJIMA


Panalpina je pokrenula strateški savez sa američkom
tehnološkom kompanijom Honeywell. Honeywell je
postao tehnološki partner koji podržava globalne inova-
tivne promene u kompaniji Panalpina po pitanju pove-
zanih distributivnih centara, povezanih lanaca snab-
devanja i povezanih radnika. Partnerstvo je fokusirano
na produktivnost, tačnost i poboljšanje efikasnosti.


U kombinaciji sa globalnim standardizovanim sistemom
upravljanja skladištima i integrisanim rešenjima kom-
panije Panalpina, Honeywell dodaje operativni hardver
i inovativne tehnologije kako bi se radilo pametnije i
efikasnije. Panalpina će primeniti vodeća tehnološka za pomoć radnicima distributivnog centra i špediterima
rešenja kompanije Honeywell u svojim globalnim kako bi pojednostavili rad u lancu snabdevanja, dobijali
skladištima, uključujući rešenja dobijena glasovnim detaljne informacije o stanju svojih pošiljki i poštovali
uputstvima, mobilne ručne ID uređaje i rešenje za industrijske propise.
automatizaciju skladišta. Ove dve kompanije su se
složile sa strateškim savezom da zajednički sarađuju i Nedavne implementacije Mobility Edge uređaja kom-
primenjuju rešenja koja donose vrednost globalnoj bazi panije Honeywell i Vocollect Voice tehnologije u dva
klijenata kompanije Panalpina. Dve kompanije će se skladišta kompanije Panalpina bile su veoma uspešne i
udružiti na novim tehnološkim rešenjima predviđenim pokazale poboljšanje u produktivnosti od 15%.
20 LOGISTIKA i TRANSPORT

PrviSmart Logistics Systemu Evropi!www.timocom.rsNL_Anzeige_SLS.indd 1 09.10.2018 18:28:39

Novosti

šIRENJE POSLOVANJA I fOKUS NA LOgISTIčKE USLUgE


Obeleživši dve i po decenije uspešnog poslovanja, Nelt U skladu sa principima etičnog, odgovornog i održivog
je u ovoj godini investirao 15 miliona evra u region- poslovanja, planiramo širenje na nova tržišta i dalji
alno širenje integrisanih logističkih usluga. Jedan organski rast. Pored toga, takođe smo fokusirani na
od najuspešnijih domaćih poslovnih sistema danas projekte lokalne zajednice u domenu obrazovanja,
zapošljava 4.000 ljudi u 11 kompanija, na isto toliko zbog čega smo prepoznati kao važan član šire društvene
tržišta u Jugoistočnoj Evropi i Africi. zajednice“, izjavio je Miloš Jelić, generalni direktor Nelt
Grupe 20. novembra na tradicionalnom godišnjem
Kao lider u pružanju najsavremenijih usluga u oblasti doručku sa novinarima.
distribucije i logistike, Nelt će u 2018. ostvariti konso-
lidovan neto prihod od 930 miliona evra. Nelt nastavlja praksu izveštavanja o održivom
U godini u kojoj se obeležava značajan jubilej, izvršena poslovanju u skladu sa međunarodno priznatom GRI
je transformacija upravljačke strukture Nelt Grupe i metodologijom. Drugi Izveštaj o održivom poslovanju
prošireno je poslovanje na nova tržišta. Nelt Grupa je „Zdrava organizacija“ proširen je na sve kompanije Nelt
nedavno započela poslovne operacije na tržištu Albanije, Grupe u zemljama Zapadnog Balkana, i prezentuje
akvizicijom kompanije All Balkans Corporation iz podatke iz 2016. i 2017. godine.
Tirane. Dalji planovi na albanskom tržištu usmereni su U novo razdoblje, kompanija je ušla sa novim vizuel-
na razvoj ponude robe široke potrošnje i farmaceutskih nim identitetom i novom CSR strategijom, koja će
proizvoda, kao i ulazak u sektor ugostiteljstva. Nelt je u fokus staviti više prostora za angažman zaposlenih,
ove godine sklopio i dva nova strateška partnerstva, i zajedničke projekte sa poslovnim partnerima od
započevši saradnju sa kompanijama Nectar i Nestle. šireg društvenog uticaja. Takođe, kompanija je svo-
Takođe, na tržištima Zapadnog Balkana, započeta je i jim zaposlenima ponudila benefite kao što su: briga o
distribucija brenda Nutrino, proizvoda Fabrike dečije porodiljama, kompanijski lekar ili privatno zdravstveno
hrane – “Bejbi fud fektori’’, otvorenoj prošlog meseca u osiguranje, jednokratna finansijska pomoć za proširenje
Dobanovcima. Radi se o partnerskoj grinfild investiciji porodice, kao i kompenzacione pakete koji stimulišu
vrednoj 34 miliona evra. zaposlene na posvećenost i efikasnost, i da za to budu
adekvatno nagrađeni.
„Liderska pozicija i uspesi koje ostvarujemo punih
25 godina rezultat su našeg konstantnog ulaganja u Zahvaljujući izuzetnim poslovnim rezultatima Nelt je i
unapređenje usluga, primenu novih tehnologija, i ove godine uvršten u listu 100 najuspešnijih kompanija
investiranje u edukaciju i razvoj zaposlenih. Jugoistočne Evrope.
22 LOGISTIKA i TRANSPORT

EFG.


ENERGIJA ZA RAZVOJ.


Efikasnost

Troškovi

Napravite vaše skladište efikasnijim, smanjite troškove sa električnim
viljuškarima iz Jungheinricha.
Probajte Jungheinrich EFG sa Litijum-jonskom energijom i obezbedite
dodatnu energiju.


Saznajte više o našoj ponudi za kupovinu ili rentu na:
Jungheinrich doo
Zemunska 48, 22304 Novi Banovci
tel: 022/342-950, 022/342-951
fax: 022/343-060
[email protected]
www.jungheinrich.rs+ 381 21 661 2523 Pretraga SRP
PROIZVODI MEDIA CENTAR REFERENCE O NAMA KONTAKTI


REŠENJE ZA SVAKO SKLADIŠTE
0371 302 133 Search
PRIMA PAGINA PRODUCE MEDIA CENTER RECOMANDARI DESPRE NOI DATE DE CONTACT
STORAGE TECHNOLOGIES
& MATERIAL HANDLING
ALĂTURI DE PARTENERI DE ÎNCREDERE, STAMH IS THE NEW BRAND NAME OF STORACT BG
CONFIGURAREA LOGISTICII DIN DEPOZITUL
DUMNEAVOASTRĂ DEVINE
O EXPERIENŢĂ PLĂCUTĂ!
SA POUZDANIM PARTNEROM, REŠAVANJE PROBLEMA U VAŠOJ LOGISTICI
GRUPUL STAMH ESTE ACUM LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ ȘI ÎN ROMÂNIA, PRIN: STAMH SYSTEMS PREDSTAVLJA PRIJATNO ISKUSTVO!


MEDIA CENTER

SISTEME DE DEPOZITARE AUTOMATIZARE & TRANSPORT SOLUTI DE DEPOZITARE DOTĂRI PENTRU DEPOZITE

WAREHOUSE EQUIPMENT

STAMH Ltd at LogiMAT 2016
INSTALĂRI, INSPECŢII PROGRAMATE WMS- SOFTWARE PENTRU
STIVUITOARE SERVICE DEPOZITE DOTĂRI PENTRU DEPOZITE NEWS / 14.03 PRESS RELEASE / 14.03 CASE STUDIES / 12.03
1 500 mai mult de 15 15 ţări în care sunt
ani de configurare a
sistemelor de rafturi
de proiecte
sistemele noastre
Suntem foarte aproape de dumneavoastră: la doar un telefon distanță! 0371 302 133, 0799 965 444 și 0799 965 445 ; [email protected] THE WORLD’S LEADING
TRADE SHOW FOR MATERIAL
HANDLING
1 500 i više 15 15 država sa referentnim VISIT US - HALL 13, STAND A52
godina iskustva
projektima
projekata
sa skladišnim sistemima
CONTACT US FOR YOUR FREE
ENTRY TICKET
PROIZVODNJA BAZA POKRETNIH REGALA EVENTS / 16.03 VIDEO/ SIMULATION & PROJECTS CATALOGUES

MEDIA CENTER
Nalazimo se veoma blizu Vas: samo jedan poziv daleko!
STAMH doo: Tel.: +381 21 661 2523, Mob.: +381 60 043 4500
Mail: [email protected] , Web: www.stamh.rs

Augusta Cesarca 18, 21000 Novi Sad, Srbija

Tema broja - Logistički centriSAVREMENi logiStičkiCENTAR - USLOV ZA
oPStANAk NA tRŽiŠtU

Rastući trend u svetskoj ekonomiji su velika ulaganja u logističke

centre - kako u objekte, tako i u tehnologiju. Bez savremenog

logističkog objekta sa efikasnom tehnologijom, teško je opstati u

borbi sa sve većom i jačom konkurencijom.
Devetog novembra ove godine, na nezamislivi. U svemu tome, pre- Postoji rastući trend prekograničnih
portalu za online prodaju Alibaba, sudnu ulogu obavljaju logistički ulaganja u industrijske nekretnine,
priređena je akcija niskih cena centri koji primaju, kompletiraju i posebno iz Azije. Uprkos ograni-
pod nazivom “Singles Day.” Od pakuju porudžbine. čenjima kineske vlade za preko-
ponoći u 00:00 h kada je trgovina morske investicije krajem 2016.
počela, minut i po kasnije promet Operaterima na tržištu online godine, kineski investitori su u
je premašio 1 milijardu dolara. Do prodaje u proseku treba do tri puta 2017. godini uložili više od 773
kraja dana, do 23:59 h promet je više skladišnog prostora od tradi- miliona američkih dolara u indus-
iznosio neverovatnih 30,8 milijardi cionalnih korisnika skladišta zbog trijske nekretnine - što predstavlja
dolara. Ovaj podatak smo izneli veće raznovrsnosti u proizvodima 89% njihovog ukupnog ulaganja u
kako bi se na najbolji način prika- i potrebe da ih odmah isporuče SAD za celu 2016. godinu. Azijski
zala transformacija koju je globalna kupcima. Sektor logistike dobro kapital takođe je ciljao i na Evropu.
ekonomija doživela sveopštom digi- funkcioniše u Americi, Evropi, U junu 2017. godine, investicioni
talizacijom poslovanja. Ova trans- Srednjem Istoku i Azijskom fond China Investment Corpora-
formacije je postala moguća zbog Pacifiku, čineći zdravo investiciono tion je odlučio da kupi kompaniju
efikasne logistike koja podržava okruženje sa stabilnim prinosom u Logicor, panevropsku logističku
obime prodaje koji su do skoro bili većini industrijskih centara. kompaniju od Blackstone-a za


26 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centri

12,25 milijardi dolara. Logicor zahtevima investitora u smislu Imajući ovo na umu, predlaže se
poseduje 13 miliona kvadratnih jeftinije gradnje, manjih troškova postavljanje distributivnih centara
metara visokokvalitetnih logisti- održavanja i manjeg uticaja na tamo gde je to racionalno, prven-
čkih nekretnina u 17 zemalja, životnu sredinu. Već sada se mogu stveno u smislu logističkog modela.
od kojih je 70% koncentrisano izdvojiti oblasti koje najviše utiču Preduzeća se okreću mrežnim
u U.K., Nemačkoj, Francuskoj i na pomenute zahteve: lokacija studijama kako bi istražile pome-
južnoj Evropi. logističkog centra, osvetljenje, ranje svojih distributivnih kapa-
reciklaža, energetska neutralnost, citeta bliže dolaznim lukama
Projektovanje savremenih pametna kontrola objekta i auto- ili bliže kupcima kako bi se
logističkih centara matizacija skladišnih operacija. smanjila potrošnju energije u
lokalnom saobraćaju - a samim
Ubrzana izgradnja velikih Lokacija tim i zagađenje okoline. Najno-
logističkih centara širom sveta viji alati za modeliranje bukvalno
dovela je do većeg interesovanja Primarna potrošnja energije u izračunavaju zagađenje preduzeća
stručnjaka za dizajn industrijskih logističkom centru zapravo nije u toku snabdevanja svojih postro-
objekata, koji su dobili zadatak da sama zgrada, već transport koji jenja, skladišta i za različite vrste
logističke centre prilagode novim opslužuje distributivni centar. transporta. Ovo se zatim uvodiLOGISTIKA i TRANSPORT 27

Tema broja - Logistički centrimercijalna vozila
u proces donošenja odluka za
lociranje centara u optimizovanoj,
energetski efikasnoj distributivnoj
mreži. Da bi se napravio još veći
uticaj na smanjenje troškova i
zagađenja, eksperti sugerišu opti-
mizaciju rasporeda robe u kami-
onima i nalaženje efikasnijih ruta
transporta.


Bolje osvetljenje

Održivost u osvetljavanju je uvek
bila jedna od najpopularnijih
inicijativa za smanjenje troškova
jer je procenat energije pripisan
osvetljavanju objekta dosta visok.
Osvetljavanje predstavlja tipično
oko 30% potrošnje energije u
logističkim centrima. Idealno je
kada su centri već projektovani sa
prirodnim osvetljenjem. Ukoliko
nisu, moguće je naknadno ugraditi
svetlosne tunele koji će dnevno
svetlo uneti u objekat.


Osim uštede, prirodno osvetljenje
pozitivno utiče na zaposlene. Posto-
ji nekoliko studija koje su pokazale
povećanje produktivnosti zaposle- Prirodno osvetljenje može uštedeti i do 30% potrošnje energije
nih i većeg prisustva prilikom rada
u okruženju sa prirodnim svetlom.
dnim za trenutne operacije. praznih zgrada koje su trenutno u
Prirodno svetlo se može dopuniti izobilju zbog gašenja nekih tržišta.
veštačkim osvetljenjem sa senzo- Reciklaža Još bolje, oni predlažu razvoj na
rima koji registruju prisustvo ljudi. zemljištu koje je prethodno bilo
Predlaže se korišćenje energetski Bilo u fazi planiranja, fazi izgradnje korišćeno i / ili kontaminirano.
efikasnih fluorescentnih uređaja ili u svakodnevnim operacijama, Ako gradite novi logistički centar,
(kao što su T5) sa senzorima prisus- trend “reciklaže, ponovne upotrebe smanjite troškove izgradnje
tva. Zbog trenutnog paljenja T5, i popravke” ostaje jedan od najpo- koristeći montažni beton i čelik
one se mogu uključiti i isključiti pularnijih u održivom dizajnu. sa visokokvalitetnim recikliranim
po potrebi. Suprotno tome, Čak i pre izgradnje, ekološki sadržajem.
natrijumskom osvetljenju visokog stručnjaci vide mogućnosti za
pritiska treba oko 10 minuta da se održivost i značajne uštede troškova Kada je distributvni centar već u
zagreje do potpune osvetljenosti korišćenja zemljišta ili ponovne upotrebi, reciklaža je sada prilično
i mora se hladiti oko 15 minuta upotrebe. Umesto novih objekata, uobičajena praksa. Zašto ne
posle gašenja, što ga čini neprikla- oni predlažu preoblikovanje napraviti korak dalje? Koristite


28 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centri
povratne plastične kontejnere centri imaju ogromne krovne u zgradi, ovakvi sistemi će vam
(RPC) za odgovarajuće operacije, mreže koje predstavljaju odlične odmah dati alarm.” Sa intelige-
ili zajedničke habove sa stan- lokacije za solarne ploče. ntnim sistemom za upravljanje
dardizovanim dizajnom koji zgradama, može se brzo ustanoviti
omogućavaju efikasnost u lancu Pametna kontrola objekta problem i odmah poslati ekipa za
snabdevanja. Hillari Femal, di- popravku.
rektorka strateškog razvoja tržišta Zgrade ne samo da postaju zelenije;
za IFCO sisteme, međunarodnog postaju pametnije. Sada je najbolja Automatizacija skladišnih
provajdera RPC-a, izveštava kako praksa za nove objekte da postoji operacija
su njihovi RPC habovi minimi- neka vrsta pametnih sistema za
zovali operativne troškove svojih izgradnju ili upravljanje energi- Kompanije u skoro svakoj industriji
korisnika smanjenjem otpada od jom koji koriste merenje kako bi danas doživljavaju sve veći nedosta-
preko 90 procenata. menadžerima zgrada omogućili tak radne snage. Skladišta i distrib-
vidljivost u korišćenju energije i utivni centri, posebno, bore se da
Energetska neutralnost performansama opreme. Merenje zadrže objekte adekvatno popu-
zahteva instaliranje fizičkih mernih njene jer starije generacije odlaze
Energetska neutralnost (net-zero) uređaja na mašine i opremu za u penziju, a mlađa radna snaga ne
se postiže kada zgrada generiše praćenje korišćenja električne ener- pokazuje interesovanje za poslove u
onoliko energije koliko iskoristi gije, gasa, vode i drugih komunal- skladištima. Ova situacija, dodatno
za vreme od godinu dana, tako da nih usluga. Ovi podaci se zatim usložena povećanjem potražnje
zahteva nula energije od lokalne šalju na veb-bazirani softver za potrošača i zahteva e-trgovine, do-
elektroenergetske mrežue Dizajn upravljanje zgradama za analizu prinosi da brojni ditributivni centri
net-zero zgrade je iterativni proces i identifikuju mogućnosti za više nisu sposobni da drže korak na
u kome se procenjuju funkcije uštedu energije i troškova. “Sistem tržištu.
zgrade i energetski otisak kako bi se uključuje razumevanje energetskih
optimizovali učinci. Kada se utvrdi opterećenja i gde se koriste,” kaže Ovaj trend se veoma brzo širi i kod
optimalna energetska efikasnost u gospođa Schneider iz kompanije nas. Zbog velikog broja distribu-
zgradi, formuliše se strategija JLL. “Ako nešto pođe naopako sa tivnih centara i drugih industrijskih
obnovljive energije. Logistički bilo kojim delom opreme bilo gde objekata na potezu od Dobanovaca,


LOGISTIKA i TRANSPORT 29

Tema broja - Logistički centri
Šimanovaca, Banovaca i dalje do automatizacija je glavna strategija ratu za online tržište prehrambe-
Inđije, trenutno je veoma teško u ekonomskom ratu koji se vodi nih proizvoda koji je eskalirao od
zaposliti kvalifikovano osoblje za između velikih trgovačkih lanaca. preuzimanja kompanije Whole
obavljanje skladišnih operacija. Navešćemo neke primere. Foods od strane Amazona prošle
Slično je i u Novom Sadu i Subo- godine. Drugi maloprodajni lanci
tici. Prehrambena grupa Ahold Del- takođe žele da odgovore: Walmart
haize će instalirati mala, auto- će testirati Alert Innovation auto-
Oslanjajući se isključivo na matska skladišta kako bi ubrzala matsko komisioniranje proizvoda
ručno skladištenje i ispunjavanje komisioniranje i smanjila rok- u prodavnici u Nev Hampshiru,
porudžbina, skladišta su preterano ove isporuke, usled obnavljanja a Kroger se udružio sa britanskim
osetljiva na odlazak zaposlenih. svoje e-prodaje. Na investicionom stručnjacima za prehrambene lance
Distributivni centri se bore da događaju 13. novembra, ovaj osmi Ocado. Kroger je rekao da će u nar-
održe optimalan broj ljudi u toku najveći svetski trgovac predstavio ednih par nedelja otkriti lokacije za
godine kada je broj poruđžbina je partnerstvo sa firmom “Take- prva tri visokotehnološka skladišta
stalan ili polako raste. Nedostatak off,” koje će omogućiti automa- Ocado u SAD od planiranih 20.
automatizacije najviše boli u vreme tizaciju prikupljanja naloga u Za izgradnju će trebati oko dve go-
sezona, kada porudžbine mogu mini “robot supermarketima” dine, a svaka košta oko 39 miliona
da skoče dva ili tri puta i kada su vezanim za prodavnice Ahold dolara.
menadžeri skladišta primorani Delhaize američkih lanaca poput
da zapošljavaju nekvalifikovane i Stop&Shop-a. Skladišta će služiti Umesto zaključka, prenećemo
neobučene radnike kako bi se izbo- kao kondenzovani supermarketi komentar Miloša Gligorijevića,
rili sa zahtevima. koji mogu snabdavatii nekoliko direktora kompanije Trasing, koja
prodavnica. Ova skladišta koštaju je lider u automatizaciji intralogis-
Dodatne smene, prekomerni sati oko 3 miliona dolara, što je, kako tike u našem regionu, na podatak
rada i sezonski radnici ne samo da kaže “Takeoff” manje od klasičnog sa početka našeg teksta u vezi sa
znače veće troškove, već i dovode skladišta. “Sa robotizovanim Alibabom: “U Srbiji je planetarni
do opasnosti na radnim mestima, rešenjem možemo optimizovati skok u logistici - sa miliona na mil-
operativne neefikasnosti, kašnjenja troškove komisioniranja i biti bliže ijarde - protekao i nismo ga puno
isporuka, slanja pogrešnih artikala našim najvećim kupcima. Takođe primetili. Nema nazad, trebalo bi
i nekompletnih isporuka. Umesto ćemo smanjiti troškove krajnje da se potrudimo da primetimo
toga, skladišta i distributivni isporuke,” rekao je Frans Muller, sledeći skok, sa milijarde na bilione
centri mogu da koriste fleksibilna, izvršni direktor kompanije Ahold i trebalo bi da uzmemo učešće u
skalabilna automatizovana rešenja Delhaize. tome. U suprotnom proleteće sve
za rukovanje materijalima kako bi pored nas, dok trepnemo bilioni će
zadovoljili potražnju i omogućile Aholdov potez je najnoviji razvoj u biti trilioni, kvadrilioni ili zilioni.”
rast. Automatizovani sistemi mogu
da obavljaju operacije 24 sata 7
dana u nedelji, bez troškova ručnog
rukovanja. Ove beneficije nude
značajne uštede tokom vremena,
što dovodi do visokog povraćaja
investicija u ovu tehnologiju.


Može se primetiti da se automa-
tizacija uvodi i u logističke centre
u našoj zemlji, kao odgovor na
nedostatak radne snage. U svetu,


30 LOGISTIKA i TRANSPORTTema broja - Logistički centri“logistički centar beograd”


Prema evroPskim standardima
Novi veliki građevinski projekat u Novim Banovcima razvijen od strane

EYEMAXX Logističkog Centra Beograd će omogućiti zakupcima da
prošire svoje kapacitete za skladištenje
EYEMAXX Real Estate AG se sprovode u mestu Leopoldsdorf “LogMaxx Alpha od 18.000 m i
2
je kompanija za nekretnine sa blizu Beča. EYEMAXX Group je LogMaxx Beta od 30.000 m su
2
dugogodišnjim uspešnim rezulta- u svetu predstavljena kroz filijale i savremeno opremljeni magacini,
tima, koja se fokusira na stambenu projektne kancelarije koje se nalaze izgrađeni u skladu sa najnovijim
izgradnju u Nemačkoj i Austriji. u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj, standardima i uz poštovanje svih
Pored toga, EYEMAXX takođe Srbiji, Slovačkoj i Češkoj. urbanističkih, građevinskih i
razvija domove za negu starih lica ekoloških standarda. Sa integrisa-
u Nemačkoj i komercijalne nekret- EYEMAXX Logistički Centar nim ESFR prskalicama, mobilnim
nine u Centralnoj i Jugooistočnoj Beograd u Novim Banovcima se platformama, utovarnim rampama,
Evropi. nalazi na odličnoj lokaciji, duž sistemom grejanja i hlađenja po
međunarodnog autoputa E-75 najnovijoj tehnologiji i sigurnos-
U skorašnjoj korporativnoj strate- samo 20 km od centra Beograda nim sistemima za prevenciju, koji
giji kompanije je takođe uključen i 50 km od Novog Sada. Samo omogućavaju i brzu i efikasnu
razvoj urbanih gradskih blokova u 15 km odatle se nalazi aerodrom reakciju.
Nemačkoj. Poslovanje EYEMAXX Nikola Tesla. “Ove činjenice su
kompanije ima dvostruki pristup. definitivno važne za lakši plasman Ugledni zakupci iznajmili
Ovo uključuje visoko profitabilne robe širom regiona”, izjavio je Mua- prostor u logističkim centrima
projekte i kontinuirano širenje svog mer Ragipović, generalni direktor
portfolija komercijalnih nekretnina EYEMAXX-a za Srbiju. “Posebno smo ponosni što imamo
za rentiranje, koji ostvaruje stabilan
prihod od zakupa i time stabilan
novčani tok. Na taj način, EYE-
MAXX koristi ekspertizu dobijenu
od strane iskusnog menadžment
tima zajedno sa jakim timom
stručnjaka iz oblasti nekretnina,
ali i dobro uspostavljenu i široku
mrežu koja otvara dodatni pristup
atraktivnim nekretninama i pro-
jektima. Sadašnji nivo planiranih
poslova se na taj način proširio na
oko 975 miliona evra.

Sedište EYEMAXX Real Estate
AG se nalazi u Aschaffenburgu u Muamer Ragipović, Generalni direktor za Srbiju, EYEMAXX
Nemačkoj. Operativne aktivnosti


32 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centri
jednu od najmodernijih rashladnih Govoreći o ceni zakupa, on napo- Centra EYEMAXX u Novim
jedinica u Evropi koji na tempera- minje da cena zakupa poslovnog Banovcima, su u poziciji da izgrade
turama u rasponu od 0-4 stepeni prostora nije fiksna, ali to zavisiod znatno više logističkih prostora na
Celzijusa. Zakupci imaju parking specifičnih zahteva zakupaca. Kada istom mestu, koji će omogućiti
mesta na raspolaganju na ukup- je reč o planovima, Ragipović ističe svim klijentima dodatno širenje i
noj površini od 10.000 m ”, kaže da zbog velike količine zemljišta dati EYEMAXXu još veću prednost
2
Ragipović. koje poseduju u blizini Logističkog na tržištu Srbije.

“Centri su izgrađeni u skladu sa
standardima koji važe u EU. Ovo
se odnosi i na svu opremu koja je
instalirana i na raspolaganju je
našim sadašnjim i budućim zakup-
cima. Kapacitet parkinga je takođe
veoma važan, kako zakupcima tako
i korisnicima usluga Logističkog
Centra Beograd.”


“Dobre ideje ne treba menjati,
tako da EYEMAXX počinje da
gradi LogMax Gamma, u koji će
biti uloženo oko 15 miliona Evra.
Zgrada ima površinu od 22.000
m , a biće izgrađena u skladu sa is-
2
probanim i testiranim EYEMAXX
brendom za izgradnju logističkih
centara, koji je korišćen u više
objekata širom Evrope.”

“Zahvaljujući savremenoj opremi
i vrsti gradnje, u mogućnosti smo
da ispunimo sve uslove naših
zakupaca, a koji su u skladu sa
specifičnim uslovima njihovog
poslovanja. Uskoro ćemo biti u
mogućnosti da ponudimo neza-
visno ADR skladište čija je izgrad-
nja planirana. Ovde svakako treba
imati u vidu da su postojeća ADR
skladišta na našem tržištu sa izuzet-
no niskim kapacitetima i da su kao Slogani po kojima možete prepoznati kompaniju EYEMAXX:
takvi deficitarni, tako da u ovom
konkretnom području možemo da -PASSION FOR PERFORMANCE
prikažemo još jednu prednost u -PERFORMANCE AT ALL LEVELS
odnos na konkurenciju.” -PERFORMANCE THROUGH SUCCESSFUL PROJECTS
-PERFORMANCE THROUGH A CLEAR STRUCTURE
-QUICK YET EFFICIENT
LOGISTIKA i TRANSPORT 33

Tema broja - Logistički centri
NECTAR I NELT PARTNERI U SRBIJIKompanije Nectar i Nelt usposta- poznat po svom kvalitetu u Srbiji. Tokom ovog perioda Nectar je
vile su strateško partnerstvo u Drago nam je da ćemo doprineti da izrastao u Nectar Grupu u okviru
oblasti upravljanja logističkim put njegovih proizvoda do potroša- koje posluju kompanije Nectar,
procesima, kojim je planirano da ča bude još efikasniji“, izjavila je Fructal, Heba, Delišes Hani. U
Nelt bude logistički servis provaj- Dragana Škrbić, potpredsednica okviru svojih šest fabrika u tri
der u delu skladištenja i transporta. logistike za Zapadni Balkan Nelt zemlje (Srbiji, Sloveniji i Make-
Nectar je ovim poslovnim potezom Grupe. doniji), više distributivnih centara
među prvima u Srbiji prešao na i upravnih zgrada, ovaj sistem
sistem korišćenja usluga specijali- Logističke usluge, koje će dogovo- zapošljava preko 1.500 zaposlenih,
zovane kompanije u delu logistike. renom saradnjom Nelt pružati lider je u regionu i izvozi svoje
Ovo je jedan od aktuelnih glo- kompaniji Nectar, podrazumevaju proizvode u preko 60 zemalja širom
balnih trendova koji primenjuju upravljanje skladišnim procesima sveta.
različite industrije u cilju fokusa kroz pružanje usluge interne logi-
na poslovnu ekspertizu i efikasnije stike na lokacijama centralnih
poslovanje. skladišta u Bačkoj Palanci i Bu-
janovcu i transport proizvoda do
„Nectar je za ovih 20 godina svih kupaca. Nelt Co doo je osnovan 1992.
poslovanja izrastao u najvećeg godine i danas je vodeća kompanija
proizvođača sokova u Jugositočnoj u Srbiji i regionu na polju distribu-
Evropi. Kao kompanija koja se cije i logistike pružajući vrhunske
konstantno razvija i unapređuje usluge u domenu međunarodnog
svoje poslovanje, odlučili smo se Kompanija Nectar osnovana je transporta, skladištenja, carinskog
da angažujemo kompaniju čija je 1998. godine, kao porodična firma. posredovanja, dostave i VAS usluga.
ekspertiza u logističkim operacija- Za 20 godina poslovanja zahvalju- Nelt Co doo je deo Nelt Grupe,
ma. Drago mi je da smo uspostavili jući veri u uspeh, jasnoj viziji i organizacionog sistema kompanija
saradnju sa Neltom kao renomi- vrednom radu prerasla je u lidera u koji povezuje 4000 zaposlenih
ranom kompanijom u ovoj oblasti. preradi voća i proizvodnji voćnih u 14 kompanija, na 11 tržišta u
Naš krajni cilj je da podignemo sokova u jugoistočnoj Evropi. Jugoistočnoj Evropi i Africi.
nivo usluge ka kupcima i ubrzamo
put naših proizvoda do krajnjeg
potrošača. Naša ekspertiza ostaje
u razvoju brendova, komercijalnoj
izvrsnosti i kvalitetu naših proizvo-
da“, naglasio je Mihailo Janković,
direktor Nectar Grupe.


„Saradnja kompanija Nectar i Nelt,
koje se ubrajaju u najuspešnije
domaće poslovne sisteme, omogu-
ćiće da se svako od nas fokusira na
osnovni biznis i radi ono u čemu
je najbolji. To će, sigurna sam, re-
zultirati daljem razvoju obe kompa- Neltov Centralni distributivno-logistički centar, Dobanovci, Beograd
nije. Nectar je brend koji je dobro


34 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centri
KomPLETNA LogISTIKA NA JEdNom mESTU
DB Schenker je jedan od vodećih
i najbrže rastućih globalnih
pružalaca logističkih usluga. Sa
svojim inovativnim rešenjima u
industriji i doslednim prvoklasnim
poslovanjem u svetu, DB Schenker
je lider u lancu snabdevanja na
globalnom nivou.

Od 2002. godine kompanija DB
Schenker je prisutna i u Srbiji, s
tim što je razvoj divizije Ugovorne
Logistike počeo sa otvaranjem prve
logističke lokacije u Kragujevcu
2012. godine, koja je podrška
proizvodnji u okviru Slobodne
Zone Fiat, a zatim i otvaranjem
druge logističke lokacije u Novim
Banovcima 2015. godine koja gra-
vitira Beogradu/Novom Sadu, Uspostavljanjem održive izvrsnosti najboljom mrežnom povezanošću
čijim otvaranjem je pokrenut i pro- i doslednosti u svim našim opera- sa Evropom i pouzdan 3PL provaj-
gram GO For PERFORMANCE tivnim i komercijalnim procesima, der koji na kompleksnost odgo-
koji je u međuvremenu postao došli smo do uspostavljanja nove vara sa isporukom adekvatnih
sastavni deo naše poslovne kulture kulture sa jasnim fokusima na integrisanih logističkih rešenja
i kratkoročne i dugoročne strategije kupce i na kvalitet. Kroz aktivno sa razumnim periodima imple-
razvoja DB Schenker Ugovorne učestvovanje u ovom programu DB mentacije i stalnim fokusom na
Logistike u Srbiji. Schenker je uspeo da u kratkom traženje boljih rešenja i novih
vremenskom periodu, na srpskom proizvoda koje će kupcima doneti
Cilj ovog programa jeste da se tržištu, postane prepoznatljiva nove vrednosti u njihovom lancu
utvrdi kako izgleda izvrsnost. drumsko-transportna kompanije sa snabdevanja.


Dalji razvoj DB Schenker Ugovor-
ne Logistike u Srbiji će ići u pravcu
planiranja proizvodnje jedinstvenih
„proizvoda/rešenja“ koji će moći da
odgovore na izazove sa kojima se
susreće tržište u ubrzanom razvoju,
a dugoročno se spremamo da
odgovorimo na izazove koji dolaze
sa industrijalizacijom 4.0. koji će
neminovno voditi ka tome da, pre
ili kasnije, postanemo IT kompani-
ja koja će pružati logističke usluge.

LOGISTIKA i TRANSPORT 35

Tema broja - Logistički centriREDEFINISANA EFIKASNOST

Austrijska kompanija LNConsult je globalni igrač i “Naš cilj je uspeh naših klijenata, a postizanje
vodeći lider u savetovanju u lancima snabdevanja i uspeha je potvrda našeg dobrog rada. Ovo je naš
efikasnim IT rešenjima. Ovi logistički i IT stručnjaci moto, a, najkraće rečeno, znači da smo za naše klijente
iz Graca nastavljaju da impresioniraju svojim tu - svaki dan, uz predanost, strast prema poslu i veliku
dugogodišnjim iskustvom na više tržišta u različitim požrtvovanost.”
industrijama, kao i brojnim projektima koje realizuju
na međunarodnom nivou. LNConsult podržava svoje Thomas Mayr, Managing Director LNConsult
klijente od inicijalnog konsultovanja kroz implemen-
taciju. Njihovi iskusni i kvalifikovani tehničari efikasno
integrišu najsavremenije tehnologije u sopstvenu
sistemsku infrastrukturu svakog klijenta.Ono što krasi
ovu konsultantsku kuću je to što pored faktora kao što
su vreme amortizacije, kratak vremenski rok i efek-
tivni troškovi, koje uzimaju u obzir, posebnu pažnju
posvećuju potrebama zaposlenih koje su, takođe, PODACI KOMPANIJE
uključene u njihove koncepte. Na kraju, zadovoljni
zaposleni su osnova bilo koje kompanije visokih perfor- LNConsult
mansi i važan preduslov za funkcionisanje upravljanja Logistic Networking & Consulting GmbH
kvalitetom. St. Peter Gürtel 10a
8042 Graz, AUSTRIA
PrOvAJDEr KOMPlEtNIh rEšENJA Phone.: +43 5 9809 100
Fax: +43 5 9809 900
Brzo. Efikasno. Precizno. LNConsult osigurava Email: [email protected]
da poslovni procesi budu još profesionalniji, a Web: www.LNConsult.at
pre svega efikasniji. Svi tokovi rada su optimalno
podržani u saradnji sa globalno aktivnim, poznatim
proizvođačima.


Konsalting u lancu snabdevanja
i intralogistici
• Revizije i brza poboljšanja
• Mape puta i razvoj strategije
• Planiranje i tenderi
• Podrška implementaciji i realizaciji
• Privremeni menadžment
• Obuka

It rešenja
• Opseg skeniranja i dimenzioniranja
• Mreže i bežični LAN
• Bežična ePaper tehnologija i IoT
• Rešenja za pikiranje
• Upravljanje mobilnim uređajima
• Podrška od 360 °36 LOGISTIKA i TRANSPORT

Tema broja - Logistički centriPICK-BY-VOICE

Pick by Voice, takođe poznat i kao Pick to Voice, je
optimizovana forma komisioniranja bez papira. U
poređenju sa konvencionalnim rešenjima za komi-
sioniranje, Pick by Voice nudi značajnu prednost u
smanjenju broja zadataka u procesu komisioniranja.
Zaposleni se kroz ovaj proces usmeravaju putem
verbalnog dijaloga. Ovo omogućava komisioneru da
se potpuno koncentriše na proces pronalaženja, čime
postiže veću preciznost i brzinu.

Prednosti glasovne tehnologije pokazale su se u
mnogim industrijama. Posebno logistički provajderi
mogu imati koristi od fleksibilnosti ove tehnologije.
Ogromna ušteda vremena, prosečno smanjenje grešake
za 55% i prosečno povećanje produktivnosti od 25% se
može postići integrišući fleksibilan LNConsult Vocol-
lect ™ glasovni sistem.
DIMENZIJA 4.0
Precizni master podaci su osnov za optimizovano
planiranje i upravljanje skladištima, a kako bismo došli
do istih, potrebne su nam precizne informacije o artik-
lima. LNConsult nudi efikasna rešenja za digitalizaciju
i automatizaciju koja se uspešno koriste širom sveta.

KHT MultiScan mobilni uređaji su kompletne, neza-
visne od mreže i mrežne stanice za preuzimanje poda-
taka za težinu i dimenzije artikala. Ovi skeneri impre-
sioniraju svojom preciznošću, zahvaljujući suprotnim
infracrvenim predajnicima i prijemnim modulima, kao
i integrisanoj kalibrisanoj vagi.

Ovi uređaji su jednostavni za rad, mogu raditi bez-
kontaktno i praktično nemaju potrebu za bilo kakvim
održavanjem. Čak i najkomplikovaniji nekubični oblici
mogu biti potpuno i pouzdano očitani. Svako moguće
ometanje spoljnog svetla je onemoućeno stalnim samo-
testiranjem.
Za više informacija: www.LNConsult.at I [email protected]
LOGISTIKA i TRANSPORT 37

PROJEKTUJEMO,

PROIZVODIMO i

MONTIRAMO


...sve od ideje do realizacije...SKLADIŠNI SISTEMI ZA

OPTIMALNA REŠENJA

SKLADIŠTENJAPALETNI, POLIČNI, PROTOČNI,
STUBNI DRIVEIN,
KONZOLNI, PODESTI,
SAMONOSIVA SKLADIŠTA I
DRUGE METALNE KONSTRUKCIJE
PREMA NACRTUNaši kupci su:

Mercator, Merkur, Gorenje,
Intereuropa, Schenker, Ilirija, Lek, Kosa
Trade Novi Sad, Ball-Packing BG,
Eurocant Novi Sad,
Knjaz Miloš Aranelovac,
Magrem Bg, Yura Co. Niš, Milšped Bg,
Shinwon, Gumatik, Leoni, Actavis,
Metalkom, Terboinox, Bekament, ...


WWW.ARTEX.SI WWW.ARTEXOPREMA.RS
Artex, Predstavništvo u Srbiji
tovarna skladiščne opreme d.o.o. Artex oprema - S d.o.o.
Kolodvorska 43, 9220 Lendava, Slovenija preduzeće za trgovinu i proizvodnju ISO 9001
Q-1198
T: +386 (0)2 577 62 57 Omladinskih brigada bb, 35000 Jagodina, R. Srbija
F: +386 (0)2 577 62 51 M: 064 / 27 26 323, 069 / 56 66 055
E: [email protected] E: [email protected]
I: www.artex.si I: www.artexoprema.rs

Tema broja - Logistički centri
LOGISTIČKE USLUGEKako bi se odgovorilo zahtevima
proizvodnje, prerade i prometa
nafte i naftnih derivata, važna
karika u Kompaniji NIS a.d.
Novi Sad jesu logističke usluge.
Ovu vrstu usluga pruža Sektor
logističkih usluga i pod njima se
podrazumeva skladištenje, mani-
pulacija (utovar i istovar) i vođenje
evidencije o stanju i kretanju zaliha
materijalno-tehničkih resursa
(koristeći informacioni sistem
SAP), zatim, periodični i redovni
godišnji popisi zaliha i dr. Pod
materijalno-tehničkim resursima Sektor logističkih usluga u okviru Prateći zahteve tržišta, u pret-
(MTR) smatra se oprema, rezervni Kompanije NIS a.d Novi Sad hodnom periodu izvršena su
delovi i potrošni materijali, koji trenutno poseduje centralna značajna investiciona ulaganja, u
se upotrebljavaju u NIS-u, u cilju skladišta na 6 lokacija, od kojih su cilju unapređenja i daljeg razvoja
nesmetanog obavljanja osnovne dve u Zrenjaninu i po jedna u El- skladišnih lokacija. Kompanija teži
delatnosti Kompanije. emiru (standardna skladišta i Javno optimalnoj iskorišćenosti skladišnih
carinsko skladište), Novom Sadu kapaciteta, tako da se otpočelo i sa
U prethodnih 5 godina Sektor (standardna skladišta i skladišta pružanjem logističkih usluga trećim
logističkih usluga je pretrpeo koja se nalaze na teritoriji Slobodne licima.
značajne promene, od kojih je zone), Pančevu i Beogradu (stand-
naročito važno istaći centraliza- ardna skladišta). “NIS a.d.” Novi Sad - Sektor
ciju poslovanja i modernizaciju logističkih usluga pruža logističke
skladišnih lokacija. Zahvaljujući Prostor na kome se nalaze skladišni usluge trećim licima sa obezbeđe-
tome dostignuta je visoka efikas- kapaciteti zauzima površinu od njem 24/7 i kontrolom pristupa na
nost u pružanju logističkih usluga, preko 120.000m², dok se istovar svim lokacijama, dok se sa druge
što je u krajnjoj istanci dovelo do i utovar robe vrši uz pomoć 12 strane mogu ponuditi i vanstan-
povećanja nivoa zadovoljstva inter- viljuškara nosivosti 2-16 tona, kao i dardne usluge kao što su pretovar
nih korisnika. prateće savremene opreme. i skladištenje vangabaritne robe, ili
npr. korišćenje specijalnih doda-
taka za istovar cevi iz klasičnih
kontejnera. Vrhunska tehnička
opremljenost, atraktivne lokacije
skladišnih kapaciteta i bogato
iskustvo zaposlenih, omogućavaju
Kompaniji «NIS a.d.» Novi Sad
pružanje kompletne logističke
usluge, kako internim korisnicima
tako i trećim licima.LOGISTIKA i TRANSPORT 39

Događaji


SEDMA goDišnjA konfErEncijAi PRVi međunaRodni sajam


logiStikE - logExpo

7. Godišnja Konferencija Srpske Logističke Asocijacije i 1. Međunarodni Sajam
Logistike LogExpo održani su početkom novembra u hotelu Hyatt Regency u

Beogradu. Na ovim događajima, okupilo se preko 250 učesnika i više desetina

izlagača koji su prisutnima predstavili svoja logistička rešenja.

7. godišnja konferencija Asocijacija – koja je otišla u ruke promena lokacije i, samim
Srpske Logističke Asocijacije kompanija „Delhaize Serbia“ tim, povećanje kapaciteta, a
je drugačija od prethodnih u kao korisnika i „Špica Centra“ za sledeću godinu organizatori
smislu da je ispunila zahteve kao implementatora nagrađenog najavljuju još veće promene –
za više učesničkih i izlagačkih logističkog rešenja. organizaciju najvećeg regional-
mesta, kao i većom interakcijom nog skupa, na, za sada, još uvek
između predavača i učesnika, pa Organizatori konferencije su i tajnoj lokaciji, ali ono što su
je, pored toga što je promenjena ove godine potvrdili spremnost nagovestili je da će događaj biti
lokacija održavanja (održana u da očuvaju najveće vrednosti uvećan za , gotovo, 100%.
hotelu Hyatt Regency) zaku- ovog skupa logističkih profesi-
pljena još jedna sala, koja je bila onalaca: povećanje broja po- Skupovi kao što je godišnja
rezervisana za B2B sastanke, setilaca, raznovrsnost oblasti konferencija SLA, moraju
dodatna pitanja za govornike izlagača, mogućnost razmene učesnicima doneti nove infor-
i mini prezentacije sponzora iskustava, pozitivnu energiju, macije i iskustva, jer se time
konferencije. I ove godine je ostvarivanje novih kontakata i obogaćuje praksa i daje pod-
dodeljena nagrada za Najbolji pronalaženje praktičnih rešenja sticaj bržem razvoju u ovom,
logistički projekat – sada već za probleme koji se javljaju u visokoinovativnom, sektoru,
tradicionalna, prestižna nagrada praksi. Ovogodišnji organiza- koji donosi nova radna mesta i
koju dodeljuje Srpska Logistička cioni korak u napred bila je podstiče rast privrede.


40 LOGISTIKA i TRANSPORT

Događaji
Ovakvi skupovi se održavaju
u svim razvijenim zemljama i,
poređenjem programa konfe-
rencije SLA i vodećih skupova
u svetu, može se zaključiti da su
skupovi SLA na najvišem nivou.


Početak ovogodišnje SLA
konferencije označilo je pre-
davanje izvršnog direktora
kompanije Cycle, Aleksandra
Jovanovića. Kao gotova softver-
ska rešenja ove kompanije,
izdvajaju se Transport Man-
ager (IS za kontrolu upravl-
janja međunarodnim i domaćim
transportom), Cycle CD (IS za
izradu carinskih dokumenata i
elektronsko podnošenje Upravi Regionalni predstavnik kom- Ispred Grupacije Hörmann
Carina), MIS (IS za upravljanje panije STAMH, Bojan Ćuk, je u predstavio se Miroslav Ristić,
logističkim preduzećem – ERP okviru svoje prezentacije, otišao menadžer prodaje, koji je
Sistem), a projektuju i specifična korak dalje, kako bi dao odgo- govorio na temu “Brza vrata za
softverska rešenja po zahtevu vor na pitanje koje je jednako brži protok ljudi i viljuškara u
klijenta. izabranoj temi – “Kako iza- logističkim centrima”. Predava-
brati pravi sistem za skladište”. njem Hörmann grupacije
Renomirana austrijska kon- Implementirajući dobijene završen je prvi blok predavanja,
sultantska kuća LNConsult podatke u softver koji je razvijen kojim je moderirao prof. dr Mi-
predstavila se ovogodišnjim u ovoj kompaniji, zainteresovani losav Georgijević, koji je ujedno
učesnicima konferencije prezen- su na štandu kompanije mogli i predsednik Srpske Logističke
tacijom na temu ” Warehouse da dobiju precizan odgovor. Asocijacije.
4.0 today´s challenge, tomo-
rrow´s solution “, u okviru koje
je Marko Pletersek, Head of
operations LNC, odgovorio na
pitanje kako planirati moderno
skladište koje će moći da odgo-
vori izazovima Logistike 4.0.


Vladimir Jović, direktor lanca
snabdevanja kompanije Uni-
verexport, sa prisutnima je
podelio utiske o saradnji sa
kompanijom LNConsult koja je
ostvarena tokom prošle godine,
prilikom realizacije projekta iz-
gradnje najvećeg distributivnog
centra u regionu.LOGISTIKA i TRANSPORT 41

Događaji
Drugi blok predavanja koji je
usledio nakon doručka i kafe
pauze, moderirala je prof. dr
Đurđica Stojanović, vanredni
profesor na Fakultetu tehničkih
nauka u Novom Sadu.


Jedna od vodećih logističkih
kompanija u svetu, Kuehne
+ Nagel u kojoj je zaposleno
oko 79.000 ljudi na oko 1.300
lokacija u preko 100 zemalja,
svojim predavanjem otvorila je
2. deo Godišnje konferencije
SLA. Jaka tržišna pozicija kom-
panije leži u pružanju usluga iz
oblasti avionskog, pomorskog
i drumskog saobraćaja kao i
oblasti ugovorne logistike, sa
jasnim fokusom na segmente sa inovacija za unapređenje tokova svetskim trendovima. Polazeći
visokom dodatnom vrednošću resursa. od naših domaćih tržišta,
kao što su IT- osnovna integrisa- alpsko-dunavskog regiona, kao i
na logistička rešenja. Nakon kompanije Kuehne + istočne Evrope, Gebrüder Weiss
Nagel, inovacije na transport- danas prevozi sve vrste robe
Kuehne + Nagel predstavljao nom polju predstavio je još kopnom, morem ili vazduhom,
je Achim Glass, Senior Vice jedan logistički gigant. sa svakog i na svaki kontinent.
President – Head of Global Gebrüder Weiss se može poh- Gebrüder Weiss predstavio je
Automotive Vertical Kuehne + valiti istorijom dužom od 500 Thomas Mayr, Head of Cor-
Nagel Management AG, koji je godina - nasleđem koje istovre- porate Key Account Manager,
govorio na temu „Industry 4.0 meno obavezuje na dalekovi- izuzetnim, interaktivnim, pre-
at Kuehne+ Nagel“ i pojasnio dost, oprez, sposobnost i kon- davanjem u koje se uključio veći
važnost primene tehnoloških stantan razvoj u skladu sa broj učesnika.

Treće predavanje u drugom
bloku, održao je predstavnik
najvećeg regionalnog logističkog
provajdera. Kompanija NELT
Co. je kompanija koja pruža
vrhunske usluge u oblasti dis-
tribucije, logistike i marketinga,
te pokazuje maksimalnu efikas-
nost i efektivnost u poslovanju.
Partneri NELT-a su velike
domaće i međunarodne kom-
panije, čije dugogodišnje mul-
tinacionalno iskustvo i znanje u
kombinaciji sa njihovom energi-


42 LOGISTIKA i TRANSPORT

jom, fleksibilnošću i kreativ- napravi minimalni pređeni put, Karamehmedovićem, kroz svoje
nošću, iz godine u godinu a da pri tome svi reoni imaju predavanje je odgovorio na pita-
donosi rast i uspeh. Ivan Todić, sličan broj lokacija, obim ili obrt nje koje je do sada često ostajalo
asistent u sektoru logistike govo- posla kod kupaca i sl. Sistem za bez odgovora – Može li posled-
rio je o Eco Drive -u, odnosno, optimizaciju ruta uzima u obzir nji kilometar biti jednostavniji,
o implementaciji i sopstvenom razne vrsta ograničenja (tip i s obzirom na to da je poslednji
iskustvu, kao i planovima. kapacitet vozila, vreme isporuke, kilometar često najizazovniji u
vreme vožnje, dužina vožnje, celokupnom lancu snabdevanja.
Miloš Vojinović, direktor sposobnost vozača, pripad- Sažeta suština predavanja je
kompanije Mobile Solutions nost regionu,…) i omogućava kako da poslednji kilometar ne
upoznao je učesnike sa Mob- značajne uštede u vremenu i i bude i izgubljeni kilometar, i na
Track:24 alatima za optimizaciju novcu (manji broj vozila, manji koji način Simply Deliver može
ruta i dizajn teritorije. Prikaz pređeni put). da doprinese da postizanje ovog
sistema za dizajn teritorije i cilja bude jednostavnije.
optimizaciju ruta na kojoj se Mlada, izuzetno inovativna
vrši doprema i/ili prikupljanje holandska kompanija Simply Stefan Fijala, ispred kompanije
robe ili je obilaze komercijalisti. deliver, i njen osnivač Osman LTC, svojom prezentacijom je
Podela teritorije na reone se radi Akdemir, u saradnji sa regional- otvorio treći blok predavanja,
tako da se za obilazak terena nim predstavnikom Adijem koji je za sve ljubitelje inovacija
u domenu softvera bio prava
poslastica. Tema kompanije LTC
bila je „LogiMIND digitalna
postprodaja - strateška prednost
i uštede u intralogistici”.

LogiMIND predstavlja jedin-
stveni spoj kompleksnih procesa
implementiranih kroz naprednu
softversku arhitekturu, što
ga čini unikatnim na tržištu
softverskih rešenja u oblasti kon-
trole, planiranja i organizovanja
post-prodajnih aktivnosti u seg-
mentu radnih mašina/viljuškara.LOGISTIKA i TRANSPORT 43Događaji
Drugo predavanje poslednjeg
bloka održao je Živan Savić,
direktor kompanije Veridix.
Govoreći na temu „Service
Driven Supply Chain“ rekao je:
„Tradicionalni lanac snabdeva-
nja bio je primarno pod uti-
cajem proizvodnih planova i
kapaciteta. Poslednjih decenija
tražnja potrošača počinje da ima
značajan uticaj, te njeno
predviđanje i modelovanje
postaje bitan ulazni parametar
za planiranje proizvodnje i lanca
snabdevanja. Za efikasno i pro-
fitabilno poslovanje potrebno je tržištu i, u svakom trenutku, Od osnivanja su se opredelili za
nešto više…“ pruža najmodernija tehnološka jedan segment u širokom opsegu
rešenja. Iako su na svim konfe- tema u okviru oblasti IT-a (In-
Zebra Technologies ove godine rencijama prisutni i distributeri formacione Tehnologije). Posle
predstavio je Stephan Pottel, njihovih proizvoda, kompanija više od 25 godina od osnivanja,
Sales Engagement Manager Zebra Technologies je uz SLA Albatech je jedna od vodećih
T&L DACH bei Zebra Tech- već dugi niz godina. firmi kod nas u primeni Bar
nologies, govoreći na temu Kod tehnologija.
„Smart Logistics with Zebra“, Kompanija Albatech je sledeća
u okviru koje je prezentovao koja se predstavila na konfe- Predavanje kojim je zatvorena
inovativna rešenja u oblasti renciji SLA 2018 predavanjem 7. Godišnja Konferencija SLA
transporta i logistike i pokazao Nebojše Brkovića na temu 2018, održao je direktor Špica
na koji način korisnici mogu da Mobility edge platforma: trans- centra, Darko Korać govoreći
unaprede svoje poslovanje kroz formacija poslovne mobilnosti. na temu „Trendovi i opti-
Zebra rešenja. Ova kompanija Albatech je osnovana 1990. god- mizacija logističkih procesa“.
je već 50 godina svetskom ine pod nazivom „ID Sistemi“. Sveobuhvatni naziv predavanja
je a ostavio je dovoljno pros-
tora da govornik podeli svoje
višedecenijsko iskustvo sa više
stotina posetilaca konferencije.

Na koncu 7. godišnje konfe-
rencije SLA, usledio je izbor
za Najbolji logistički projekat
godine i svečana dodela nagrade,
koja je ove godine otišla u ruke
kompanija „Delhaize Serbia“
kao korisnika i „Špica Centra“
Dobitnici nagrade za Najboljii logistički projekat godine kao implementatora nagrađenog
„Špica Centar“ i „Delhaize Serbia“ logističkog rešenja, čime je i
zvanično „spuštena zavesa“ na
ovaj događaj.LOGISTIKA i TRANSPORT 45

Komercijalna vozilaMOGU I BEZ VOZAČA

Kamioni s autonomnim pogonom - bez vozača u kabini, polako „osvajaju“
površinske kopove, separacije šljunka, rudnike, poljoprivredne komplekse,

područja s potpunom kontrolom saobraćaja. U samo nekoliko godina, od

eksperimentalnih pokušaja već su stigli do redovne eksploatacije.Možda je danas senzacija, ali prikolice, a prevoziće krečnjak izazov za proizvođača, jer,
informacija da je Volvo Trucks na pet kilometara dugoj ruti umesto autonomnih kamiona,
počeo probnu eksploataciju – na otvorenom i kroz tunele - promotivni kupac plaća kom-
tegljača iz najmoćnije – FH između rudnika i drobiličnog pletno transportno rešenje.
serije s autonomnim upravlja- postrojenja (iz kojeg se sirov Višemesečna ispitivanja su
njem (čitaj: bez vozača) već, krečnjak utovara u brodove). pokazala da je autonomni pogon
koliko sutra, više neće biti vest. Kamionima se operativno up- sasvim pouzdan. Ipak, probne
ravlja iz utovarivača-točkaša, jer vožnje se nastavljaju u ovoj i
Švedski proizvođač je 20. po utovaru gromada zapravo i delimično u narednoj godini,
novembra obelodanio da je počinje prevozni ciklus. a za kraj 2019. je najavljeno da
pripremio prvo komercijalno sva vozila budu potpuno opera-
rešenje za autonomni transport Ugovor podrazumeva da kom- tivna.
krečnjaka iz rudnika s otvore- panija Brønnøy Kalk AS kupuje
nim kopom kompanije Brønnøy kompletnu uslugu prevoza i „Autonomno upravljiva vozi-
Kalk AS u Norveškoj. Sastoji se plaća po toni transportovanog la će značajno povećati našu
od šest FH16 tegljača (sa 750 materijala. Vlasnik vozila ostaje konkurentnost na teškom, glo-
KS) koji vuku konvencionalne Volvo Trucks, pa ovo komerci- balnom, tržištu, jer očekujemo
visokozapreminske kiper-polu- jalno rešenje predstavlja poseban da troškovi prevoza budu osetno


46 LOGISTIKA i TRANSPORT

Komercijalna vozila
niži od dosadašnjih“, kaže izvrš- novom putovanju senzori se području njime se upralja ručno
ni direktor rudnika, Raymond koriste za kontinuirano ske- dok sistem na vozilu neprestano
Langfjord. niranje područja oko kamiona nadgleda i mapira rutu uz
i dodatno optimizuju kako pomoć senzora i GPS tehnologi-
Kiper – prvi bez vozača operaciju, tako i rutu. Već prva je. Sledeći put kada kamion uđe
Tegljači s autonomnim uprav- iskustva u Bolidenu su pokazala na isto područje, tačno „zna“
ljanjem baštine iskustvo koje da nova tehnika omogućava koji put treba da sledi i kraj
je su u protekle dve godine, s brzu optimizaciju logistike u kojih mesta s kantama mora da
nekoliko kamiona (ali i autobu- rudniku na sasvim drugačiji se zaustavi.
sa) čije volane ne okreću vozači, način nego što je to uobičajeno:
stekla oba švedska kamionska kamion može da radi kontinu- Pri prvom zaustavljanju s akti-
diva – i Volvo i Scania. Volvo irano, a, zahvaljujući preciznom viranim automatskim sistemom
je za sada odmakao. Prvenca, planiranju rute i stalnoj brzini, vozač izađe iz kabine, odlazi do
posebno opremljen troosovinski nema zagušenja, pa je to veliki zadnjeg dela kamiona, pomera
kiper iz familije FMX s mo- potencijal za smanjenje vremena kantu sa smećem ka vozilu,
torom od 540 KS, zvanično je za utovar i istovar. prazni je i vraća na svoje mesto,
predstavio 7. septembra 2016. - zapravo obavlja već uhodan
na čak hiljadu metara u zemlji- Tokom miniranja, vozači obično posao, upravljajući hidraulikom
noj utrobi, u rudniku Boliden u moraju da pričekaju da se za podizanje i spuštanje kante.
Kristinebergu na severu Švedske. rudnička „galerija“ provetri pre Kada su te operacije završene,
nego što ruda može da se utovari kamion se automatski pokreće
Rukovodstvo rudnika je pro- u vozilo, no sa samohodnim ka sledećem mestu s kantama,
cenilo da autonomno uprav- kamionom takva ograničenja nakon što, pritiskom na taster
ljanje krije ogromne rezerve za ne postoje. To znači da se svaki na bočnoj strani vozila, primi
povećanje efikasnosti prevoza i kamion može efikasnije koristiti naredbu od vozača. Vozilo se
produktivnosti – ne samo u rud- i da može da obavi više trans- samo kreće unatrag približnom
nicima, već i u lukama, kame- portnih zadataka po smeni. brzinom kojom vozač hoda do
nolomima, velikim skladištima i Glatkiji transportni tok i stabil- nove pozicije i zato on uvek ima
drugim geografski ograničenim nije brzine takođe prate manja puni prikaz onoga što se događa
i dobro kontrolisanim potrošnja goriva i manja trošenja u smeru kretanja.
okruženjima sa velikim procen- i habanja mnogih komponenti
tom ponavljanja vožnje. na vozilu. Jedna od značajnih koristi ove
novotarije je pre svega zdrav-
Volvoov prototip s autonomnim i smećar vozi sam stvene prirode: budući da pri
pogonom je nastao od serijski Ubrzo po debiju kamiona s svakom pomeranju vozila do
proizvedenog FMX kamiona autonomnim pogonom u rud- kanti vozač ne mora da ulazi i
koji je opremljen novim funk- niku Boliden, Volvo kamioni izlazi iz kabine, postoji manji
cijama. Između ostalog, to su početkom 2017. saopštili i rizik od povreda na radu, kao
uključuje sistem radarsko/ prve rezultate testiranja vozila za što su naprezanje kolena i dru-
laserskih senzora. Taj sistem se prikupljanje i odvoženje smeća gih zglobova.
u početku koristi za praćenje ge- s istim principom rada – bez
ometrije rudnika i za generisanje direktnog angažovanja vozača. Dakako, važna je i činjenica da
mape na ruti koju kamion mora Za eksperimente je iskorišćen automatizovani sistemi optimi-
da pređe. Prikupljene informa- prototip nastao od serijskog zuju promenu stepena prenosa
cije se zatim koriste za uprav- dvoosovinca iz familije FM. Prvi i brzine, čime se mogu osetno
ljanje vozilom, promenu stepena put kada se „automatizovani“ smanjiti potrošnja goriva i emi-
prenosa i brzine. Na svakom smećar koristi u novom sije štetnih izduvnih gasova.LOGISTIKA i TRANSPORT 47

Komercijalna vozila
RETROVIZORI ODLAZE U ISTORIJU


S novom generacijom Mercedes-Benzove perjanice
Actros, predstavljenom u septembru, u svet serijski
napravljenih teških kamiona stiže značajna tehnička
inovacija: kamere umesto klasičnih spoljnih retrovizora!
Do sada su kamere zamenjivale spoljašnja ogledala samo
na konceptnim vozilima - recimo, prošle godine njima
je bio opremljen Volvo Concept Truck. Sada će, najpre
kupcima novih Actrosa, a kasnije i drugih Mercedeso-
vih teških modela, biti omogućeno da biraju između
avangarde i klasike. Nemački proizvođač savetuje da
izbor ipak bude nova MirrorCam tehnika, jer kamere
omogućavaju bezbedniju, komforniju i, zbog bolje aero-
dinamike, ekonomičniju vožnju.

Sistem se sastoji od dve kamere ugrađene desno i levo
na krovnom ramu, koje sliku bočnih stranica solo
kamiona ili tegljača s polu-prikolicom prikazuju na
dva 15-inčna ekrana s rezolucijom 720x1.920 piksela,
pričvršćena za A-stubove unutar kabine. Jedna od
prednosti novotarije je da vozač sada ima bolji dijago-
nalni pogled pored A-stubova, što povećava vidno polje. MirrorCam ima poseban, „manevarski prikaz“ koji se
Osim toga, zaštićena sočiva formiraju optimalnu branu aktivira kada „šleper“ obilaze druga vozila: gornji deo
prljavštini u vidnom polju, dok se u mraku sistem ekrana pokazuje područje blizu „šlepera“, a donji deo
prebacuje na noćni režim s jasnijom slikom od one koju područje dalje, sa određenim stepenom preklapanja
vozač ima u klasičnom ogledalu. Kada se vozi pravo, na između njih. Ako je instaliran Sideguard Assist sistem,
ekranima je prikazana klasična i poznata podela vidnog MirrorCam prikazuje upozorenja u kritičnim uslovima
polja, baš kao kod konvencionalnih ogledala. Međutim, vožnje.
kada tegljač zauzme izvestan ugao u odnosu na polu-
prikolicu (recimo, pri skretanju), na ekranu se pojavljuje Neke funkcije MirrorCam mogu biti prilagođene:
slika unutrašnje strane krivine i time pruža optimalan svetlost displeja, na primer, može se podesiti ručno.
pregled čitavog „šlepera“, što je značajno poboljšanje u Kao i kod konvencionalnog podešavanja ogledala,
poređenju sa konvencionalnim sistemom ogledala. Uz vidno polje se može modifikovati pomoću kontrole
to, elektronski projektovane linije na ekranima pomažu na vozačevim vratima. Dodirom dugmeta vozač može
jasnijoj proceni saobraćaja iza vozila. Postoji i dodatna brzo da se vrati na željeni osnovni način. MirrorCam je
linija koja se može pojedinačno podesiti, na primer, da takođe od velike koristi kada se vozač odmara ili spava:
pokaže kraj polu-prikolice, čime je manevrisanje lakše i prekidači na vratima i jedan po krevetu aktiviraju sistem
preciznije. dva minuta istovremeno. To omogućava vozaču da
preko displeja proveri područje oko vozila u bilo kom
trenutku. Ako se pokuša krađa tereta ili goriva ili se
vozilo namerno oštećuje, vozač ima brz pregled i može
blagovremeno da aktivira alarm ili pozove pomoć. Ovaj
sistem funkcioniše čak i kada su zavese u unutrašnjosti
navučene i vozilo potpuno isključeno.

Na vozila s MirrorCam sistemom naknadno se mogu
ugraditi i konvencionalna ogledala na unapred defini-
sanim tačkama pričvršćivanja na strukturi vrata, recimo,
ako na tome insistira drugi vlasnik.


48 LOGISTIKA i TRANSPORT

Komercijalna vozila
U 2019. I 2020. CNG/LNG VOZILA U NEMAČKOJ BEZ PUTARINE


Po rezoluciji nemačkog saveznog parlamenta, od 1.
januara 2019. do 31. decembra 2020. sva komercijalna
vozila ukupne mase veće od 7,5 tona koja sagorevaju
komprimovani ili tečni zemni gas (CNG, LNG) ili
imaju elektro pogon biće oslobođena plaćanja putarine
na svim drumovima u toj državi. Osim toga, kupci
novih kamiona će moći da računaju na državne subven-
cije do 12.000 evra za vozila na LNG i do 8.000 evra za
vozila s CNG tehnologijom.
U Iveco asortimanu to su dugoprugaši Stralis s motori-
Prevoznicima koji su već nabavili kamione s pogonom ma od 330, 400 i 460 KS i Eurocargo NP za regionalne
na ta alternativna goriva ova rezolucija će doneti ve- i distributivne ture s agregatom od 206 KS. „Gasnu“
like uštede – godišnje čak do 18.700 evra. Računica ponudu Scanie, pak, čine motori od 280 i 340 KS koji
je jasna: od 1. januara 2019. važe nove, više cene za se ugrađuju u sve familije, osim u najtežu S seriju i
korišćenje puteva u toj državi, pa će tako ukupna „mašina“ od 410 KS koja pokreće dugolinijske kamione
naknada za tegljač Euro VI motorom i troosovinskom iz serija G i R.
polu-prikolicom (što je najčešća kombinacija u dugo-
linijskom prevozu) po kilometru biti čak 18,7 centi (za Prirodni gas je, podsećamo, najčistije fosilno gorivo i
infrastrukturu 17,4, za izduvne gasove 1,1 i za buku 0,2 jedan od alternativnih energenata s najdugoročnijom
centa). Ako se takvim „šleperom“ glavnim nemačkim perspektivom u industriji motornih vozila. U poređenju
saobraćajnicama godišnje prelazi 100.000 km, za puta- s konvencionalnim dizel motorima, njegovim sagor-
rinu se mora izdvojiti 18.700 evra. Neki veliki evrop- evanjem se generiše 90% manje azotnih oksida, 99%
ski proizvođači već imaju spremna vozila za „oprost“ manje čvrstih čestica (čađi), a ako je u rezervoarima
putarine u Nemačkoj: u kategoriji teških i srednje teških biometan (nastao razgradnjom organskih materija) 95%
kamiona to su, pre svih, Iveco i Scania. manje ugljen-dioksida.


GAZELLE NEXT SA EURO 6 MOTOROM


Na najvećoj ovogodišnjoj izložbi komercijalnih vozila navodi GAZ, omogućili su smanjenje potrošnje goriva
u svetu, hanoverskoj IAA, Grupa GAZ je prvi put za 10% i poboljšanje vučnih i dinamičkih karakteristika
predstavila popularnog „dostavnjaka“ Gazelu Next sa ovog vozila. S Folkswagenovom pogonskom jedinicom
Euro 6 dizel motorom, novim šestostepenim menjačem, GAZ planira proizvodnju i Gazela koje odgovaraju
vazdušnim oslanjanjem i ESP sistemom. Time se na Euro 5 standardima.
nekim evropskim eksportnim tržištima uklanjaju
ekološke prepreke za prodaju ovog modernog i po ceni
vrlo konkurentnog vozila. Gazelu sada može da pokreće
i Volkswagenov 2,0-litarski kompaktni, ekonomičan,
turbo dizel motor s common rail ubrizgavanjem od
136 KS i maksimalnim obrtnim momentom od 340
Nm. Posebna balansna jedinica u podvozju omogućava
efikasno neutralisanje vibracija motora i buke, što
unapređuje komfor i vozača i putnika. Novi šestostepeni
ručni menjač, razvijen i proizveden u okviru Grupe
GAZ, ima mogućnost prenosa obrtnog momenta do
450 Nm. Proizvođač nagoveštava njegov dug radni vek,
laku promenu stepena i nizak nivo buke i vibracija.
Promene na karoseriji i ugradnja novog motora, kakoLOGISTIKA i TRANSPORT 49


Click to View FlipBook Version