The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Prios Kompetanse AS, 2019-07-01 05:15:54

TR- renholder

TR- renholder

Grunnlegende ferdigheter for:
Renholder

Arbeids- ❑ Rengjøre arealet i ❑ følge ❑ sikre at hun gir god
oppgaver for henhold til sikkerhetsregler service når det
renholder tidsplanen under rengjøring gjelder grundig
rensing
❑ oppdage stedene ❑ følge
som trenger sikkerhetsregler ❑ oppdage behovet
rengjøring under rengjøring for mer vaskemiddel

❑ hjelpe sine kollegaer
under rengjørings-
prosessen

Lesing

Daglig vil renholderen
❑ Lese informasjon om rengjøringsmateriell
❑ Lese instruksjonene
❑ identifisere lister over farlig rengjøringsmateriell
❑ Lese informasjon om sideffekter av farlig rengjøringsmidler
❑ Lese meldinger eller logger fra tidligere skift
❑ Lese symboler og meldinger på dashbordet

Regelmessig vil renholderen
❑ lese informasjon om hva du skal gjøre i tilfelle forgiftning
❑ Sjekke notatene i renholdernes loggbok
❑ Lese informasjon om endring i rengjøringsmateriell
❑ Lese avviksrapporter
❑ Lese rapporter om rengjøringsenheten
❑ Lese informasjon om skift
❑ Lese varsler om feil som bør unngås
❑ Lese arbeidsplaner

Av og til vil renholderen
❑ sjekke reglene og forskriftene i feltet
❑ Lese treningsmateriell og interaktive læringsprogrammer
❑ Bli kjent med nye typer rengjøringsmateriell
❑ Lese informasjon om fordeler og ulemper ved bruk av et bestemt produkt
❑ Lese sikkerhetsanvisningene og prosedyrene for sikker rengjøring
❑ Lese kvalitetshåndboken via internett
❑ Lese arbeidsrelatert informasjon
❑ Lese forskrifter om bestemte rengjøringsmetoder

Skriving

Daglig vil renholderen
❑ Loggføre eget skift
❑ Registrere nyanførte rengjøringsmateriell
❑ Registrere bestillinger fra veiledere

Regelmessig vil renholderen
❑ Loggføre ulykker og mangel på rengjøring forsyninger
❑ Rapportere om hendelser til overordnede
❑ skriv einformasjonskoder for hittegodskontoret
❑ Skrive informasjon / varsel for andre kollegaer

Av og til vil renholderen
❑ rapportere og dokumentere skade på utstyr eller personer
❑ rapportere og dokumentere ulykker
❑ fremsette klager om renslighet til overordnede
❑ Skrive mangel på rengjøringsmateriell
❑ Skrive notater i forbindelse med personalutdanning

Muntlige ferdigheter

Daglig vil renholderen
❑ hilse på andre kolleger hyggelig
❑ kunngjøre nylige ryddede områder
❑ gi instruksjoner og forklaringer til de andre kollegene
❑ Svare på spørsmål fra kollegaer eller overordnede
❑ kommunisere med kollegaer ved hjelp av interne kommunikasjonsenheter
❑ be om mer nødvendig utstyr

Regelmessig vil renholderen
❑ Rapportere om problemer mens man rengjør og be om hjelp
❑ løse konflikter med kolleger
❑ håndtere uforutsette ulykker
❑ konstruktivt håndtere kritikk
❑ svare på spesielle bestillinger for å vaske ulike områder
❑ motta meldinger og instruksjoner fra overordnede

Av og til vil renholderen
❑ kommunisere med veiledere angående behov for mer informasjon
❑ kommunisere med andre kollegaer som har behov for hjelp
❑ håndtere nødsituasjoner
❑ Lytte til opplæringsprosessen på nye prosedyrer, regler og metoder for rengjøring med spesifikke

forsyninger
❑ samarbeide og snakke med andre partnere i treningsøkten
❑ delta på treningsøktene og være produktiv

Tallforståelse

Daglig vil renholderen
❑ Kontrollere at rengjøringsmateriell og annet utstyr er gyldig for bruk
❑ Sjekke utbetalinger
❑ Kontrollere mengden rengjøringsmateriell som brukes på slutten av skiftet
❑ beregne etterspørselen for ytterligere rengjøringsmateriell
❑ Lese og evaluer numerisk informasjon fra dashbordet
❑ Sørge for at hun holder seg til timeplanen

Regelmessig vil renholderen
❑ sjekke sin egen lønnssjekk
❑ Loggføre sitt eget skift
❑ Beregne når skiftet endres
❑ Kontrollere området som skal rengjøres og avgjøre mengden rengjøringsmateriell som skal

brukes til rengjøring

Av og til vil renholderen
❑ vurdere om mengden rengjøringsmidler overstiger den daglige grensen
❑ vurdere og rapportere tekniske feil
❑ Vurdere oppdrag og videre rengjøring basert på regelverk om rengjørings- og hvileperioder

Digitale ferdigheter

Daglig vil renholderen
❑ Loggføre eget skift digitalt
❑ Merke områdene som "rengjort / trenger rengjøring" digitalt
❑ få direktiver fra overordnede digitalt

Regelmessig vil renholderen
❑ gi kontoer gjennom digitale tjenester
❑ Lese og bruke digitale tidsskrifter
❑ Sende meldinger til kollegaer eller veiledere

Av og til vil renholderen
❑ Dokumentere feil og ulykker via internett
❑ Dokumentere ulykker digitalt, for eksempel ved å ta bilder
❑ lagre bildene som bevis
❑ Bruke digitale læringsmateriell
❑ Bruke digitale opplæringsplattformer
❑ Oppdatere seg selv om de nyeste forskriftene og sikkerhetsreglene
❑ fylel inn og sende dokumenter digitalt

Kritisk tenking

Daglig vil renholderen
❑ Anslå oppførsel av veiledere og kollegaer
❑ bruke hennes logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative

løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer
❑ analysere informasjon og evaluere resultater for å velge den beste løsningen og løse

problemer

Regelmessig vil renholderen
❑ Se etter den beste løsningen for å løse problemer eller unngå ulykker

Av og til vil renholderen
❑ Være i situasjoner der man må velge mellom rett og galt

Mediekunnskaper

Daglig vil renholderen
❑ oppnå muligheten til å nå informasjonen via tv, bøker, avis, video, kino, reklame, internett, etc.
❑ analysere meldinger i skriftlig og ikke-skriftlig små til store formater for å identifisere hva som er

riktig, hva som er galt, hva som er ekstra eller hva som mangler og hva man egentlig
trenger

Regelmessig vil renholderen
❑ Evaluere nøyaktigheten og påliteligheten til meldingen og overføre den

Av og til vil renholderen
❑ Lage sine egne meldinger for å uttrykke seg på en effektiv måte


Click to View FlipBook Version