The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salime, 2019-04-15 02:49:39

1. AKTA PENDIDIKAN 1996

1. AKTA PENDIDIKAN 1996

AKTA PENDIDIKAN
1996

DISEDIAKAN OLEH
DR HJH HASLINA BT. HJ HANAPI
PN SUZANA BT. HARON
TN HJ SALIME B. AB. RAHMAN

AKTA PENDIDIKAN 1996

Satu bentuk perundangan pendidikan yang
lengkap, kemas kini dan bersifat futuristik

Misi negara untuk menghasilkan sistem
pendidikan yang bertaraf dunia

Berkualiti dalam memperkembangkan potensi
individu sepenuhnya untuk mencapai aspirasi
negara

AKTA PENDIDIKAN 1996

Ilmu penentu arah tuju negara dan penyelamat
bangsa

Membolehkan masyarakat Malaysia menguasai
ilmu, kemahiran dan nilai-nilai murni

AKTA PENDIDIKAN 1996

Sistem Pendidikan Kebangsaan
 Sekolah
Pendidikan Khas
Pengajian Agama Islam
Pengajian Agama selain Agama Islam
Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa

Pengantar Utama
Kurikulum Kebangsaan untuk Semua Sekolah
Peraturan-peraturan Pendidikan
Implikasi AP 1996 ke atas SPK

Sistem Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Prasekolah

 4-6 tahun

Pendidikan Rendah

 Bagi tempoh 5-7 tahun

Pendidikan Menengah

 Menengah Rendah – kursus 3 tahun selepas
tamat pendidikan rendah

 Menengah Tinggi – selepas tamat pendidikan
menengah rendah

Sistem Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Lepas Menengah

 Selepas tamat pendidikan menengah tinggi tetapi
tidak termasuk pendidikan tinggi

Pendidikan Tinggi

 Disediakan oleh institusi pendidikan tinggi untuk
diploma dan ijazah

Sekolah

Sekolah Kerajaan

 Ditubuhkan dan diselenggarakan sepenuhnya
oleh kerajaan

Sekolah Bantuan Kerajaan

 Menerima sumbangan modal dan bantuan penuh
 Sumbangan modal – bayaran daripada wang

awam bagi membina bangunan, ubah suai dan
tambah premis, perabot dan kelengkapan lain
 Sumbangan bantuan – bayaran daripada wang
awam selain sumbangan modal

Sekolah

Sekolah Swasta

 Sekolah persendirian yang dibiaya sepenuhnya
oleh pihak persendirian

Pendidikan Khas

Tempoh pendidikan tidak boleh kurang daripada
tempoh minimum pendidikan rendah dan
pendidikan menengah

Kurikulum Pendidikan Khas perlu selaras
dengan kehendak Kurikulum Kebangsaan
setakat yang munasabah dari segi praktiknya

Pengajaran Agama Islam

Pengajaran Agama Islam perlu diberi jika
terdapat lima atau lebih murid yang menganut
agama Islam

Pengajaran Agama selain Agama Islam

Sekolah boleh melaksanakan pengajaran agama
selain agama Islam tetapi tanpa dibiayai
kerajaan

Khas untuk murid yang menganut agama
tersebut

Murid lain perlu mendapat kebenaran bertulis
daripada ibu bapa

Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa
Pengantar Utama

Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar
utama di semua institusi pendidikan dalam
Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah
jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah
seksyen 28

Atau Bahasa kebangsaan diajar sebagai mata
pelajaran wajib

Kurikulum Kebangsaan untuk Semua
Sekolah

Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan
oleh semua sekolah dalam Sistem Pendidikan
Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan menetapkan bahawa
murid-murid akan memperoleh pengetahuan,
kemahiran dan nilai pada akhir tenpoh
persekolahan mereka

Peraturan-Peraturan Pendidikan

Kurikulum Kebangsaan, 1997

 Mata pelajaran teras, wajib dan elektif untuk
kelas peralihan dan Tingkatan Enam

 GERKO
 Ketua Pendaftar berkuasa meminda jadual waktu

dan sukatan pelajaran

Pendidikan Khas, 1997

 Untuk pelajar cacat pendengaran, penglihatan
dan masalah pembelajaran

 Guru boleh mengubah kaedah, teknik P & P dan
jadual bagi mencapai matlamat pendidikan khas

Peraturan-Peraturan Pendidikan

Penilaian dan Peperiksaan, 1997

 Lembaga Peperiksaan – memeriksa dan
membuat analisis tentang PBS

 Mengendalikan semua peperiksaan

Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia, 1998

• Jawatankuasa penerbitan sekolah dan pengedaran
Majalah Sekolah dan bahan mulitmedia

• Kelulusan Guru Besar/Pengetua untuk penerbitan dan
pengedaran

Peraturan-Peraturan Pendidikan

Persatuan Sekolah, 1998

 Kelulusan Guru Besar/Pengetua untuk
penubuhan persatuan

 Kategori persatuan
 Penasihat persatuan dilantik oleh Guru

Besar/Pengetua
 Guru Besar/Pengetua/Pendaftar boleh

membatalkan persatuan
 Peraturan-peraturan pendidikan

Peraturan-Peraturan Pendidikan

Penerimaan Masuk Murid ke Sekolah
Penyimpanan Daftar dan Syarat Pengekalan
Murid Belajar di sekolah, 1998

 Diguna pakai di semua sekolah kerajaan dan
bantuan kerajaan

 Anak warganegara dan bukan warganegara
 Penyimpanan daftar penerimaan masuk murid
 Pertukaran sekolah dengan kelulusan Pengarah

Pendidikan

Implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas
Sistem Pendidikan Kebangsaan

Dasar Pendidikan Kebangsaan berlandaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Sistem pendidikan dimantapkan meliputi semua
peringkat persekolahan

Pendidikan khas diberi tumpuan

Mengambil kira kepentingan pendidikan semua
kaum

Implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas
Sistem Pendidikan Kebangsaan

Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh

Kurikulum diselaraskan

Peperiksaan yang sama

Pendidikan Islam diperluas

Pendidikan prasekolah diperluas

Implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas
Sistem Pendidikan Kebangsaan

Mutu pendidikan prasekolah dipertingkatkan

Pendidikan teknik dipertingkatkan di sekolah
menengah

Pendidikan guru diperkukuh

Pendidikan swasta berkembang dan menjadi
lebih sistematik


Click to View FlipBook Version