The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sue Hanna, 2021-01-12 22:16:09

Perancangan Strategik BM 2021

Perancangan Strategik 2021-2023

Keywords: Panitia BM

SEKOLAH KEBANGSAAN BUANG SAYANG
Peti Surat 499, 89608 Papar Sabah
Tel : 088-914264 Fax : 088-914264
Email : [email protected]
Laman Web:1govcucc\xba4258.edu

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 1

SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT

PENGENALAN 3
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 4
FALSAFAH PANITIA BAHASA MELAYU 4
VISI MISI KPM , SEKOLAH & PANITIA BAHASA MELAYU 5
MATLAMAT KPM & PANITIA BAHASA MELAYU 6
OBJEKTIF PANITIA BAHASA MELAYU 7
AHLI JAWATAN KUASA PANITIA BAHASA MELAYU 8
ASPIRASI SISTEM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 9
11 ANJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 10
ANALISIS SWOc PANITIA BAHASA MELAYU 11
PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU 2021 – 2023 13
PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2021 15
PELAN OPERASI BAHASA MELAYU 2021 18
ANALISIS PENCAPAIAN TAHUN 6 BAHASA Melayu 24

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 2

PENGENALAN

Perancangan pelan strategik Bahasa Melayu dibuat untuk penambahbaikan mengikut kesesuaian masa dan format

terkini. Jesteru itu perancangan strategik disediakan bagi tahun 2021 – 2023 sejajar dengan misi sekolah.
Kecemerlangan dalam aspek kurikulum sekolah adalah matlamat utama yang hendak dicapai. Pihak Panitia Bahasa

Melayu telah menyediakan perancangan tahunan yang lengkap mengandungi aktiviti dan program panitia bertujuan untuk
meningkatkan pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu melalui kemajuan murid mahupun pengajar iaitu guru.

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 3

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diriserta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. "

FALSAFAH PANITIA BAHASA MELAYU

Memastikan perkembangan sahsiah murid adalah sejajar dengan perkembangan prestasi
bagi menghasilkan yang berkualiti.

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 4

VISI & MISI KPM ,SEKOLAH DAN PANITIA BAHASA MELAYU

VISI KPM
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI KPM
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Memenuhi Aspirasi Negara"

VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

VISI DAN MISI PANITIA BAHASA MELAYU
VISI

Menjadikan murid SKBS berupaya berkomunikasi dengan lancar dan cekap dalam Bahasa Melayu dan mampu
menggunakan bahasa kebangsaan itu dalam sebarang urusan rasmi
MISI

Murid dapat menguasai kemahiran dengar dan tutur , membaca dan menulis.

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 5

MATLAMAT KPM DAN PANITIA BAHASA MELAYU

MATLAMAT KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

MATLAMAT PANITIA BAHASA MELAYU

Memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran dan item-item dalam sistem bahasa dengan baik.
Memperkembangkan potensi murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 6

OBJEKTIF PANITIA BAHASA MELAYU

Murid dapat menguasai kemahiran dengar tutur,membaca dan menulis
dengan memberi fokus kepada kemahiran berfikir
yang berteraskan amalan nilai murni.

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 7

AHLI JAWATANKUASA PANITIA BAHASA MELAYU

PENAUNG
PPD PAPAR

NAIB PENGERUSI PENGERUSI KETUA PANITIA
MOHAMMAD ANNUAR A. HAMZAH Basnih maidin MASITA SAFLI
GURU BESAR
PEN.KANAN PENTADBIRAN
SETIAUSAHA
SUHANA ASID

AHLI JAWATANKUASA

PENYELARAS PLBS PENYELARAS PUSAT GURU PEMULIHAN KHAS GURU MATA PELAJARAN
NURUL EZZAH PG MUSA SUMBER(PSS) D.AISAH AG.BESAR
MASITA SAFLI ( 5W & 6W )
DG NORLELA ALI OMAR SUHANA ASID
ASLI SABLI (6S )

.HASRI HJ.ABD RAZAK ( 5S )

DG RABAYAH AMP HUSSIN (2W)

KAMSIAH HJ IBRAHIM (1W &1S )

DG NORLELA ALI OMAR (3W)

DG HASMAH HJ.SALLEH (4W)

JAMILAH YUSSOF (4S)

NURUL EZZAH PG MUSA (2S)

MAHSURI MAHALI (3S)

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 8

ASPIRASI SISTEM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Akses : 100% ernolmen merentas semua tahap daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang 2020.

Kualiti : Dalam kalangan satu pertiga negara teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMSS dalam 15 tahun.

Ekuiti : 50% pengurangan dalam jurang pencapaian ( seperti antara bandar, luar bandar, jantina, sosioekonomi ) menjelang 2020.

Perpaduan : Sistem pendidikan yang memberi murid nilai dan pengalaman bersama dalam kepelbagaian.

Kecekapan : Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid melalui bajet semasa.

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 9

11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai
4. Tranformasi keguruan sebagai profesion pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN, PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8. Tranformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 10

ANALISIS SWOc PANITIA BAHASA MELAYU

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 11

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
LUARAN
S1 Mempunyai guru-guru yang berpengalaman dan opsyen. W1 Terdapat murid-murid yang tidak mengikuti
kelas prasekolah.
Mempunyai kemudahan fizikal yang lengkap seperti
S2 Pusat Sumber Sekolah. W2 Murid-murid yang baharu berpindah dari
sekolah lain ada yang belum menguasai
Sokongan perlu daripada pihak pentadbir. kemahiran asas.
S3
W3 Kurang buku rujukan(tahap 2) contoh buku -
Bahan bantu mengajar ( kamus, buku teks, buku kerja) buku karangan / penulisan.
S4

Mempunyai guru pemulihan khas
S5

PELUANG (O) S+O W+O
Iklan / surat pemberitahuan pendaftaran murid
O1 Sokongan daripada PIBG dan Ibu bapa murid. S1 + O1 Kurusus dalaman guru-guru W1 + O1 masuk prasekolah.
O2
O3 Belian Bahan bantu mengajar menggunakan S2 + O1 Aktiviti Panitia bersama PSS. W2 + O2 Meningkatkan peratus menguasai kemahiran
PCG. S3 + O4 Meningkatkan peratus lulus asas.
C1
C2 S1 + O3 Meningkatkan kemahiran. Bengkel menjawab soalan dan W3 + O2 Pembelian BBM.
kelas tambahan tahun 6
W+C
CABARAN ( C ) S3 + C1 S+C W2 + C2 Program melibatkan anak bersama ibu bapa .
Murid kerap tidak hadir ke sekolah.
Perjumpaan dengan ibu bapa murid (Majlis
Kurang kerjasama daripada ibu bapa Pemuafakatan )

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 12

PERANCANGAN STRATEGIK
PANATIA BAHASA MELAYU
SEKOLAH KEBANGSAAN BUANG SAYANG

2021-2023

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 13

ISU MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR SASARAN
PENCAPAIAN
2021 2022 2023
95%
1.murid kurang -Murid dapat -Latih tubi menjawab soalan. TOV K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2
minat membaca. menjawab soalan -Bengkel menjawab soalan. 95% Gred K1
kefahaman dengan 4 44 6 5 76
baik. 95% A4 6 6677 89
B6 17 16 17 18 17 19 16
Menguasai C 16 20 21 20 16 18 13 16
kemahiran D 21 - ---- -
E-

1.Murid kurang -Murid dapat menulis -Latih tubi membuat karangan.
menguasai format dan menjawab soalan -Membaca, memahami , menghafal
karangan. bahagian C dengan format karangan setelah menyalin
baik dan betul. contoh karangan.

3.Murid lemah -Peratus lulus kertas 1 -Murid diberi penerangan mengikut
menjawab soalan meningkat kepada tajuk tatabahasa.
tatabahasa. 100%. -Murid digalakkan menggunakan
kamus Dewan Bahasa.
-Latih tubi.

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 14

PELAN TAKTIKAL
PANITIA BAHASA MELAYU

2021

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 15

MATLAMAT MENINGKATKAN PENGUSAAN KEMAHIRAN DENGAR DAN TUTUR , MEMBACA DAN MENULIS.
STRATEGI
OBJEKTIF 1 MENINGKATKAN PENCAPAIAN DARIPADA E KEPADA TAHAP MINIMUM.

Bil Program / Tanggungjawab Tempoh/ Tarikh Kos / Sumber Output Sasaran KPI Pelan
1. Projek Kontigensi
PK 1 HARI RM 300 MENINGKATKAN GURU- PENINGKATAN
2. KURSUS KURIKULUM ( AWAL BULAN ( KEBAJIKAN KEMAHIRAN GURU GURU MENGUASAI LCD
DALAMAN SEPTEMBER) DAN DSKP BERTAMBAH
3 GURU GURU ) EDARAN
PROGRAM PUSAT 2 HARI PENGETAHUAN BAHAN
4 PUSAT SUMBER PUSAT GURU
SUMBER SUMBER
5 MENINGKATKAN MURID- %
KELAS KEMAHIRAN MURID PENCAPAIAN
TAMBAHAN MEMBACA, TAHUN
MENULIS DAN SUKA
TAHUN 6 LISAN MURID 1 MEMBACA
HINGGA DALAM KALANGAN
PROGRAM MURID-MURID
SETAPEK 6

PROGRAM SEMUA MAC MENINGKATKAN SEMUA MENINGKATKAN BUKU KERJA
D’SAYANG GURU TAHUN 6 HINGGA OGOS PENCAPAIAN MURID PENCAPAIAN
TAHUN DARIPADA E EDARAN
SEMUA GURU FEB HINGGA RM 180 TAHAP MINIMUM BAHAN
TAHAP 2 NOVEMBER RM 180 6 KEPADA TAHAP
MENINGKATKAN MINIMUM BAHAN
PENCAPAIAN SEMUA EDARAN
MURID MENINGKATKAN
TAHAP MINIMUM TAHAP PENCAPAIAN

2 DARIPADA E KEPADA
TAHAP MINIMUM

GURU MP BAGI MAC HINGGA MENINGKATKAN TAHAP 1 SIFAR TP 1
KELAS YANG NOVEMBER PENCAPAIAN MURID
TERLIBAT( TERLIBAT
TAHAP 1) DARIPADA TP 2 SAHAJA
KEPADA TP 3

DAN SIFAR TP 1

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 16

6 KLINIK KASIH GURU MP TAHAP MAC HINGGA MENINGKATKAN TAHAP 1 SIFAR TP 1 BAHAN
PENCAPAIAN MURID EDARAN
1( KELAS SATRIA) NOVEMBER TERLIBAT
DARIPADA TP 2 SAHAJA
KEPADA TP 3

DAN SIFAR TP 1

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 17

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA MELAYU

2021

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 18

NAMA PROGRAM J/PENDEK KURSUS DALAMAN
J/PANJANG MENINGKATKAN KEMAHIRAN PDP GURU
OBJEKTIF RM 300 DAPAT MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK
KOS KERJA
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI / STATUS
TAKLIMAT
1. GURU PENOLONG KANAN 1 HARI
KURIKULUM PENYEDIAAN FOTOKOPI
MESYUARAT KURIKULUM CERAMAH, LDP

2. PENYEDIAAN BAHAN JAWATANKUASA KERJA 2 HARI

PELAKSANAN SEMUA GURU BM 1 HARI
3. PROGRAM

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 19

NAMA PROGRAM J/PENDEK KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
J/PANJANG MURID SENTIASA BERSEDIA DAN TAHU TEKNIK MENJAWAB DENGAN BETUL
OBJEKTIF RM MURID DAPAT MENCAPAI LULUS MINIMUM DALAM SUBJEK BAHASA MELAYU
KOS KERJA
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI / STATUS

1. MESYUARAT KURIKULUM GURU PENOLONG KANAN 1 HARI MESYUARAT
KURIKULUM

2. PENYEDIAAN BAHAN GURU-GURU BM TAHUN 6 2 HARI PENYEDIAAN

3 PERLAKSANAN PROGRAM SEMUA GURU-GURU BM 2 KALI SETIAP BULAN KELAS TAMBAHAN

TAHUN6 ( FEBRUARI -OGOS)

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 20

NAMA PROGRAM J/PENDEK PROGRAM BENGKEL MENJAWAB SOALAN UPSR
J/PANJANG MURID SENTIASA BERSEDIA DAN TAHU TEKNIK MENJAWAB DENGAN BETUL
OBJEKTIF RM MURID DAPAT MENCAPAI LULUS MINIMUM DALAM SUBJEK BAHASA MELAYU
KOS KERJA
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI / STATUS

1. MESYUARAT KURIKULUM GURU PENOLONG KANAN 1 HARI MESYUARAT
KURIKULUM

2. PENYEDIAAN BAHAN GURU-GURU BM TAHUN 6 2 HARI PENYEDIAAN

3 PERLAKSANAN PROGRAM SEMUA GURU-GURU BM
TAHUN6

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 21

NAMA PROGRAM J/PENDEK PROGRAM SETAPEK ( TAHAP 2 )
J/PANJANG MURID DAPAT BETUL MENGUASI 3 KEMAHIRAN ASAS ( MEMBACA, TUTUR, TULIS )
OBJEKTIF RM MURID DAPAT MENINGKATKAN SEKURANG-KURANG DARIPADA TP2 KEPADA TP 3
KOS KERJA
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI / STATUS

1. MESYUARAT KURIKULUM GURU PENOLONG KANAN 1 HARI MESYUARAT
KURIKULUM PENYEDIAAN
2. PENYEDIAAN BAHAN 2 HARI
3 PERLAKSANAN PROGRAM GURU-GURU BM TAHAP 2 SETAHUN

SEMUA GURU BM TAHAP 2
( KELAS SATRIA)

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 22

NAMA PROGRAM J/PENDEK PROGRAM D’SAYANG / KLINIK KASIH
(KELAS TAMBAHAN TAHUN 1)
OBJEKTIF J/PANJANG
KOS KERJA RM MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAN MURID DALAM 3 KEMAHIRAN ASAS ( MEMBACA,
LANGKAH BERTUTUR, MENULIS)
PROSES KERJA
1. MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID SEKURANG-KURANGNYA TP 2 KEPADA TP 3

TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI / STATUS

MESYUARAT KURIKULUM GURU PENOLONG KANAN 1 HARI MESYUARAT
KURIKULUM

2. PENYEDIAAN BAHAN GURU-GURU BM TAHUN 1 2 HARI PENYEDIAAN

3 PELAKSANAN PROGRAM SEMUA GURU-GURU BM 2 KALI SETIAP BULAN KELAS TAMBAHAN

TAHUN 1 ( APRIL -OKTOBER)

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 23

ANALISIS PENCAPAIAN TAHUN 6
BAHASA MELAYU ( KERTAS 1/ KERTAS 2 )

2021 - 2023

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 24

TAHUN 2021 2022 2023
SASARAN
TOV ETR TOV ETR TOV ETR
GRED
A K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2
B
C 4444 65 76
D
E 6666 77 89

JUMLAH 16 17 16 17 18 17 19 16

21 20 21 20 16 18 13 16

- -0- -- -

47 47 47 47 46 47 47 47

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

………………………………… ……………………………………….. ………………………………
SUHANA BINTI ASID MASITA SAFLI BASNIH MAIDIN
SETIAUSAHA KETUA PANITIA BAHASA Melayu GURU BESAR
TARIKH: TARIKH: TARIKH:

PANITIA BAHASA MELAYU SK BUANG SAYANG PAPAR 25


Click to View FlipBook Version
Previous Book
30102020162041
Next Book
Portfolio- January 2021