The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zulianazainudin1980, 2019-10-01 08:13:02

BAHAGIAN A SMKSA

BAHAGIAN A SMKSA

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

Bagi memastikan NYAMAN / PENGUDARAAN YANG BAIK
suasana di Bilik
Aura Sinergi Penyaman Udara
sentiasa dalam
keadaan nyaman Kipas Syiling di setiap bilik dalam Bilik Aura Sinergi
dan selesa, pihak
sekolah telah Kipas Berdiri dan Dinding di setiap ruang Bilik Aura Sinergi
menyediakan
kemudahan- “SOARING UPWARDS”
kemudahan
seperti penyaman
udara, kipas
syiling, serta
kipas dinding di
setiap ruang yang
ada di bilik
tersebut. Pihak
UBK sentiasa
memastikan
kemudahan
tersebut berfungsi
dengan baik
untuk
mengwujudkan
suasana bilik yang
kundusif.

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

Bilik Aura Sinergi NYAMAN / PENGUDARAAN YANG BAIK (RUANG MENUNGGU)
mempunyai panel-
panel tingkap Kewujudan tingkap di ruang menunggu untuk pengudaraan dan
yang memastikan pencahayaan yang baik
udara dan cahaya
dapat menembusi Kewujudan pintu diruang menunggu mewujudkan pencahayaan yang
bilik Aura Sinergi baik
agar suasana
menjadi lebih
nyaman dan
teraputik. Panel-
panel tingkap ini
sentiasa bersih
dan dihiasi
dengan langsir
bagi menjadikan
suasana bilik
bertambah
menarik dan
ceria. Wujudnya
pengcahayaan
yang baik juga
menjadikan bilik
lebih terang dan
tenteram.

Kaunter berhampiran ruang Sudut Penghargaan
menggu berhampiran ruang menuggu

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

Bilik Aura NYAMAN / PENGUDARAAN YANG BAIK
Sinergi (BILIK KAUNSELING INDIVIDU/ KELOMPOK/ STUDIO [email protected] TERAPI)
mempunyai
panel-panel Fasiliti dan panel tingkap di bilik kaunseling individu
tingkap yang
memastikan Fasiliti dan panel tingkap di bilik kaunseling kelompok
udara dan
cahaya dapat Fasiliti dan panel tingkap di Studio Sinergi (Bilik Terapi)
menembusi bilik
Aura Sinergi “SOARING UPWARDS”
agar suasana
menjadi lebih
nyaman dan
teraputik. Panel-
panel tingkap
ini sentiasa
bersih dan
dihiasi dengan
langsir bagi
menjadikan
suasana bilik
bertambah
menarik dan
ceria. Wujudnya
pengcahayaan
yang baik juga
menjadikan
bilik lebih
terang dan
tenteram.UBK SUASANA BILIK AURA AURA SINERGI

Kewujudan laluan LALUAN KE BILIK AURA SINERGI
kerjaya dan PPDa
serta pelbagai Laluan Kerjaya sepanjang laluan ke Bilik Aura Sinergi
papan kenyataan
sepanjang laluan Laluan Kerjaya dan Papan Kenyataan sepanjang laluan ke Bilik
pintu masuk ke Aura Sinergi
Bilik Aura Sinergi
juga dapat Laluan PPDa dan Gaya Hidup Sihat sepanjang laluan ke
menimbulkan Bilik Aura Sinergi
suasana mesra Sinergi
informasi. Murid
atau sesiapa “SOARING UPWARDS”
sahaja yang
melalui laluan ini
mampu memberi
nilai tambah
untuk
memperkembang
kan pengetahuan
sedia ada.
Suasana ini juga
menjadi daya
tarikan warga
sekolah untuk
mengunjungi
Bilik Aura Sinergi
ini.

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

Bilik Aura NYAMAN DAN BERBAU SEGAR
Sinergi juga
sentiasa berbau Aroma Terapi di Bilik Sesi Kaunseling mengwujudkan bauan
wangi dan segar yang segar & selesa
dengan adanya
penyegar udara Penyembur Wangian di letakan di setiap ruang bilik Aura Sinergi
dan pewangi
yang disediakan
dalam pelbagai
bentuk dan
jenis wangian.
Antaranya
adalah seperti :
 Dispenser

Pewangi
 Semburan

Mist pewagi
 Ambi Pur

Room Fresh

Pewangi Dispenser

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

Kedudukan lokasi SUASANA TENTERAM & DAMAI ( PINTU MASUK)
Bilik Aura Sinergi
yang terletak di Pemandangan dari luar Bilik Aura Sinergi yang mendamaikan dan tenteram yang menarik
aras bawah Blok A pandangan mata.
dan letakannya di
awal blok “SOARING UPWARDS”
tersebut
menjadikan bilik
Aura Sinergi
mudah untuk di
dikunjungi. Bilik
Aura Sinergi ini
merupakan antara
laluan utama
murid untuk ke
bilik SPBT, bilik
kesihatan,
pejabat, bilik
mesyuarat dan ke
kawasan blok
akademik.

UBK SUASANA BILIK AURA AURA SINERGI

urApabila SUASANA TENTERAM & DAMAI ( RUANG MENUNGGU)

memasuki ruang Suasana di ruang menunggu Bilik Aura Sinergi juga menjanjikan suasana yang
menunggu Bilik tenteram dan damai. Ini dapat dilihat dengan susun atur perabot yang kemas

textAura Sinergi, dan teratur dan di lengkapi dengan suasana nyaman dan segar daripada
penyaman udara dan bau-bauan wangi aromaterapi di setiap sudut. Suasana
warga SMKSA
akan disajikan ini menjadikan bilik Aura Sinergi lebih teraputik dan kondusif.
dengan

herpemandangan

yang sangat
tenteram dan

emendamaikan.

Ini adalah
kerana
suasananya
yang nyaman
dan sejuk
daripada
penyaman
udara dan kipas
yang disediakan.
Selain itu susun
atur perabot
yang sentiasa
kemas dan
teratur juga
menjanjikan
suasana yang
tidak
menyerabutkan
fikiran bagi
setiap
pengunjung
yang datang ke
bilik ini.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA AURA SINERGI

urBilik untuk sesi SUASANA TENTERAM & DAMAI (BILIK KAUNSELING INDIVIDU )

kaunseling Hiasan dan alat bantu sesi yang mengwujudkan suasana tenteram dan
individu Bilik damai dalam bilik sesi kaunseling individu

textAura Sinergi juga

sangat tenteram
dan

hermendamaikan.

Ini adalah
kerana susun

eatur perabot

yang sentiasa
kemas dan
teratur, bau
segar daripada
Dispenser
Pewangi dan
pemandangan
indah hasil dari
hiasan yang
ditampilkan
dalam bilik
tersebut seperti
wujudnya
gubahan bunga
dan hiasan
bermotifkan
flora dan fauna
yang sangat
mendamaikan
khususnya
semasa sesi
kaunseling
dilaksanakan.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA AURA SINERGI

urBilik untuk sesi SUASANA TENTERAM & DAMAI (BILIK KAUNSELING KELOMPOK )

kaunseling Hiasan dan alat bantu sesi yang mengwujudkan suasana
kelompok Bilik tenteram dan damai dalam bilik sesi kaunseling kelompok

textAura Sinergi juga

sangat tenteram
dan

hermendamaikan.

Ini adalah kerana
susun atur

eperabot yang

sentiasa kemas
dan teratur , bau
segar daripada
Dispenser
Pewangi dan
pemandangan
menarik hasil
dari hiasan yang
ditampilkan
dalam bilik
tersebut seperti
wujudnya hiasan
bermotifkan
flora
memberikan
impak yang
mendamaikan
khususnya
semasa sesi
kaunseling
kelompok
dilaksanakan.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA AURA SINERGI

urBilik Pengurusan SUASANA TENTERAM & DAMAI (BILIK PENGURUSAN )

Aura Sinergi Suasana di bilik pengurusan juga menjanjikan suasana yang tenteram dan
juga sangat damai. Ini dapat dilihat dengan susun atur perabot yang kemas dan teratur

texttenteram dan dan hiasan yang berkonsepkan minimalis memudahkan GBKSM
melaksanakan kerja-kerja pengurusan dan mesyuarat Unit Bimbingan &
mendamaikan.
Ini adalah Kaunseling dengan selesa dan tenteram

herkerana susun

atur perabot
yang sentiasa

ekemas dan

teratur , bau
segar daripada
dispenser
pewangi yang
ditampilkan
dalam bilik
tersebut,
wujudnya rak-
rak
penyimpanan
sistem fail dan
dokumen-
dokumen lain
yang tersusun
rapi dan kemas
bagi
memudahkan
GBKSM
mengakses
maklumat dalam
setiap fail yang
ada.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urSuasana ceria dan CERIA DAN MENARIK
textmenarik di setiap
“SOARING UPWARDS”
Bilik Aura Sinergi
di pamerkan

hermelalui hiasan

bunga-bunga

eplastik yang

cantik dan
bewarna warni.
Hasil sentuhan
guru-guru
kaunseling SMKSA
telah memberikan
suasana yang
sangat teraputik
untuk menarik
perhatian warga
SMKSA datang
berkunjung ke
Bilik Aura Sinergi
bagi mendapatkan
perkhidmatan
yang disediakan
oleh pihak UBK
SMKSA.

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urRUANG CERIA DAN MENARIK
CERIA DAN MENARIK
MENUNGGU
Bertemakan warna hitam dan putih menjadikan ruangan menunggu
textBerlatarkan menjadi lebih menarik dan ceria
` perabot warna
hitam dan putih, Pilihan perabot berlatarkan warna hitam, serta hiasan bermotifkan
flora daripada rona warna-warna pastel.
serta hiasan

herdalaman rona

warna-warna pastel
menjadikan ruang

menunggu Bilik

eAura Sinergi lebih

ceria dan menarik.
Pilihan warna hitam

dan putih pada

perabot ruang

menunggu

melambangkan

semangat yang

tinggi dan suci

dalam kalangan

guru-guru

kaunseling SMKSA

untuk menggalas

tanggungjawab

memberikan

perkhidmatan

Bimbingan &

Kaunseling yang

terbaik untuk

warga SMKSA.

Suasana ceria

dilengkapi lagi

dengan hiasan

bunga juga

daripada rona

warna-warna

pastel.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urLALUAN DAN CERIA DAN MENARIK

PINTU MASUK Laluan dan pintu masuk bilik Aura Sinergi dihiasi dengan visual yang
berbentuk banner berkaitan dengan “Road To Success” dan Gaya Hidup
textLaluan dan
Sihat.
pintu asuk
Bilik Aura

herPerdana di

gambarkan
dengan visual

edalam

pelbagai
bentuk seperti

 Poster
 Bunting
 Banner
Selain
daripada itu,
laluan ke bilik
Aura Sinergi
diceriakan lagi
dengan laluan
“Road To
Success”.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urLALUAN DAN CERIA DAN MENARIK

PINTU MASUK

textDi laluan dan

pintu masuk Bilik
Aura Sinergi di

herhiasi dengan

beberapa papan
kenyataan yang

emempamerkan

info semasa
berkaitan UBK
dan PRS. Selain
daripada
memberikan
maklumat
semasa ia juga
dapat
memberikan
suasana yang
sangat teraputik
untuk menarik
perhatian warga
SMKSA datang
berkunjung ke
Bilik Aura Sinergi
bagi
mendapatkan
perkhidmatan
yang disediakan
oleh pihak UBK
SMKSA.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urBILIK CERIA DAN MENARIK
CERIA DAN MENARIK
KAUNSELING
INDIVIDU Suasana di dalam bilik sesi kaunseling individu juga sentiasa ceria dan
menarik. Warna aura hijau adalah warna universal love. Hijau juga
text` Bilik kaunseling melambangkan kerja untuk mengembangkan potensi diri manusia.

Individu yang Rona unggu pada set kerusi kaunseling individu menggambarkan
kaunselor SMKSA seorang yang suportif dan penyayang.
herberlatarkan

warna ungu dan

ehijau

memberikan
suasanan yang
cukup ceria dan
menarik di
samping hiasan
yang bercirikan
bahan hiasan
kecil seperti
bantal, kerusi
emoji dan,
jambangan bunga
menjadikan bilik
ini bertambah
ceria dan
menarik.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urBILIK CERIA DAN MENARIK

KAUNSELINGK Tema merah pada kerusi di billik kaunseling kelompok
KELOMPOK menggambarkan semangat yang membara dalam diri kaunselor

text SMKSA untuk mengembangkan kemanjadian diri murid.

herBilik kaunseling

kelompok yang
berlatarkan

ekersusi

berwarna merah
memberikan
suasanan yang
cukup ceria dan
menarik di
samping hiasan
yang bercirikan
bahan hiasan
kecil seperti
bantal , bunga
pokok buluh,
hiasan dinding
bewarna-warni
,bingkai gambar,
carta dan
cermin serta
white board
menjadikan ia
lebih ceria.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urSTUDIO CERIA DAN MENARIK

SINERGI “SOARING UPWARDS”
@BILIK

textTERAPI

Studio Sinergi @

herBilik Terapi

berlatarkan
gabungan

ewarna-warna

yang menarik
memberikan
suasanan yang
cukup ceria dan
mendamaikan.
Tarikan Studio
Sinergi dapat
dilihat menerusi
pemandangan
air sungai yang
mengalir, alat
mengukur kadar
tekanan darah,
radio, alat-alat
permainan dan
langsir
bermotifkan
warna pelangi
menjadikan
ruang ini amat
menarik dan
menjadi
perhatian murid.

UBK SUASANA BILIK AURA SINARGI

ur CERIA DAN MENARIK
CERIA DAN MENARIK
KATA ALUAN

textSELAMAT

` DATANG

herKata-kata aluan

Selamat Datang

eyang terdapat

pada dinding
utama ruang
menunggu,
kaunter dan lapik
kaki memberi
satu tafsiran
bahawa semua
kaunselor SMKSA
mengalu-aluakan
kehadiran murid
tanpa ada
perasaan
prajudis. Ini amat
bertepatan
dengan prinsip
sebagai kaunselor
SMKSA iaitu
bersedia untuk
membantu.

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urRAK-RAK CERIA DAN MENARIK
CERIA DAN MENARIK
BUKU DAN
DOKUMEN

text` Buku-buku
rujukan UBK dan
herdokumen seperti
borang-borang
kauseling, di
esusun dengan
kemas dan
teratur di dalam
rak-rak khas
yang diletakkan
di ruang
pengurusan,
ruang
menunggu, bilik
kaunseling
individu, bilik
kelompok dan
Studio [email protected]
bilik terapi . Ini
menjadikan
suasana di
raungan
tersebut mejadi
lebih menarik
dan ceria.

Bekas-bekas kecil digunakan sebagai tempat menyimpan pamphlet
berkaitan dengan UBK

“SOARING UPWARDS”

UBK SUASANA BILIK AURA SINERGI

urKEBERSIHAN KEBERSIHAN

BILIK AURA “SOARING UPWARDS”
SINERGI

textBagi memastikan
bilik Aura

herPerdana dakam

keadaan bersih
dan ceria,

eGBKSM telah di

bantu oleh ahli-
ahli Pembimbing

Rakan sebaya
(PRS) untuk
membersihakan
bilik Aura Sinergi
setiap hari.
Jadual khas
bertugas telah
disediakan oleh
GBKSM bagi
melancarkan
kerja-kerja
pembersihan
setiap hari.
Selain itu,
gotong royong
turut dijalankan

untuk
menjadikan
ruang bilik
kaunseling Aura
Sinergi lebih
menarik, bersih
dan ceria.
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Scentsy Netherlands Fall/Winter 2019 Catalog
Next Book
American West journal