The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MODUL PDPR RBT Ting 1C Minggu 35 2021 (1) (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yongzuraidah2766, 2021-10-24 09:50:14

MODUL PDPR RBT Ting 1C Minggu 35 2021 (1) (2)

MODUL PDPR RBT Ting 1C Minggu 35 2021 (1) (2)

SMK ABDUL RAHMAN TALIB, TELUK INTAN, PERAK

MODUL PDPR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 TINGKATAN 1

Nama Murid: …………………………………………… Kelas : ……………………………

Arahan :

1. Anda dikehendaki membaca dan memahami objektif pembelajaran yang dinyatakan di bawah.

2. Baca dan fahami nota yang dibekalkan dan maklumat yang terdapat dalam buku teks yang

dinyatakan muka suratnya

3. Ikuti aktiviti pembelajaran yang disediakan mengikut urutan langkah yang diberi
4. Sila hantar modul dan latihan aktiviti ini di pondok jaga sekolah pada ………………………………

atau hantar jawapan ke Whatapps/Telegram kelas RBT Tingkatan 1 Cerdas

MODUL PDPR TAHUN 2021

MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SASARAN KELAS 1 CERDAS
MINGGU / TARIKH/
HARI MINGGU 35 26/10/2021 SELASA MASA 8.30 – 9.30 pagi (1 jam)
T AJUK/T EMA 29/10/2021 JUMAAT 7.30 – 8.30 pagi (1 jam)
ST ANDARD
KANDUNGAN 3.0 Proses Rekabentuk (Ulangkaji)
STANDARD
PEMBELAJARAN 3.1 Projek Brief

OBJEKT I F 3.1.3 Perancangan Projek Brief untuk penghasilan produk yang kreatif
PEMBELAJARAN 3.1.4 Menyaring maklumat dalam Projek Brief
3.1.5 Mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran
STANDARD PRESTASI
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menjelaskan dua kriteria penting dalam perancangan Projek Brief
2. Melengkapkan Borang Projek Brief berdasarkan produk yang dihasilkan
T EMPOH 3. Menyaring maklumat pada borang Projek Brief ( ringkasan maklumat dalam bentuk jadual)
NOT A 4. Melengkapkan jadual aplikasi Projek Brief / membuat lakaran idea berdasarkan borang projek Brief

AKT I VI T I TP5 - i. Membincangkan projek brief dengan daya usaha*.
PENGAJARAN & TP6 - i. Menghasilkan mock up atau model berdasarkan lakaran dengan nilai tambah*.
PEMBELAJARAN
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan reka bentuk mock up atau model.

1. Murid dapat melengkapkan Borang Projek Brief dengan tepat
2. Murid dapat menyaring maklumat pada borang Projek Brief ( ringkasan maklumat dalam bentuk
jadual)
3. Melengkapkan jadual aplikasi Projek Brief dengan 7 kriteria utama dengan sistematik
4. Membuat lakaran idea berdasarkan borang projek Brief

2 jam
Rujuk Buku Teks ms 52-57
26/10/2021
1. Anda diminta membaca dan memahami nota yang diberikan dalam Buku Teks dan Notadalam
Buku Kerja (mukasurat 27-28)
2. Tonton videoBab 3ProjekBrief

https://youtu.be/2PZLPl3h1OM

3. Lengkapkan latihan Buku Kerja mukasurat 32-34 (Lampiran 1)
4. Jawab soalan latihan kuiz di Lampiran 2 dalam bentuk goggle form berdasarkan link yang diberi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU8TuHUESq_bq6E_7Mh7Mv
CU3I_48RUJTW4A1Itq8w6KrtLw/viewform?usp=sf_link

29/10/2021
1. Anda diminta membaca dan memahami nota yang diberikan dalam Buku Teks dan Notadalam

Buku Kerja (mukasurat 27-28)
2. Lengkapkan latihan dalam Buku Kerja mukasurat 35-37
3. Lengkapkan modul nota. Rujuk link dibawah

https://anyflip.com/we jba/mps w/

4. Jawab soalan latihan kuiz di Lampiran 3 dalam bentuk goggleform berdasarkan link yang diberi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdvm_-
Zt8cI745Z3RV3hKIInAxkeVD9z0-gfLJ761HFgAaeA/vie wform

Pentaksiran Penilaian PBD – TP3-TP4
☐ _____/____ orang murid dapat menerima tugasan nota / latihan yang diberikan secara dalam talian /
REFLEKSI
26/10/2021 luar talian (PdPR).

REFLEKSI ☐ ____/____ orang murid dapat hadir ketika membuat tugasan nota / latihan yang diberikan secara
29/10/2021 dalam talian / luar talian (PdPR).

☐ ____/____ orang murid tidak hadir untuk membuat tugasan nota / latihan yang diberikan secara
dalam talian / luar talian (PdPR).

☐ _____/____ orang murid dapat menerima tugasan nota / latihan yang diberikan secara dalam talian /
luar talian (PdPR).

☐ ____/____ orang murid dapat hadir ketika membuat tugasan nota / latihan yang diberikan secara
dalam talian / luar talian (PdPR).

☐ ____/____ orang murid tidak hadir untuk membuat tugasan nota / latihan yang diberikan secara
dalam talian / luar talian (PdPR).

LAMPIRAN 1

Latihan Buku Kerja - 26/10/2021 & 29/10/2021
( mukasurat 32-37 )Latihan kuiz (26/10/2021) LAMPIRAN 2

LATIHAN GOGGLEFORM LINK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU8TuHUESq_bq6E_7Mh7MvCU3I_48RUJTW4

A1Itq8w6KrtLw/viewform?usp=sf_link

Nama:

Kelas:

Latihan kuiz ( 29/10/2021) LAMPIRAN 3

LATIHAN GOGGLEFORM LINK : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdvm_-

Zt8cI745Z3RV3hKIInAxkeVD9z0-gfLJ761HFgAaeA/vie wform

NAMA:
KELAS:


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PP AUTISME DOWN SYNDROME DYSLEXIA
Next Book
BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG KE 35 2021 FINAL