The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Haslina Hassan, 2020-06-10 21:43:26

PEL 21 HIJRAH DETIK BERSEJARAH

SIRAH TINGKATAN 2

Keywords: P.ISLAM

BIDANG SIRAH

HIJRAH DETIK BERSEJARAH

MAKSUD HIJRAH

• Bahasa : Berpindah dari satu tempat ke tempat yang
lain.

• Istilah : Perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari
Makkah ke Madinah atau Yathrib.(13 tahun
kerasulan)

PETA HIJRAH

FAKTOR YANG MENDORONG
BERLAKUNYA HIJRAH

1 Isyarat Allah
- Allah mengisyaratkan Rasulullah supaya berhijrah.

2 Memelihara akidah
- Umat Islam mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan

akidah tauhid yang lebih berharga.

3 Pelawaan penduduk Yathrib(Madinah)
- Sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa

Rasulullah untuk menjadi pemimpin mereka di
Yathrib.
- Rasulullah mengadakan Baiah Aqabah 1 dan Baiah Aqabah 2 dengan
sekumpulan penduduk di Yathrib.
- Baginda menghantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar al-
Quran kepada penduduk Yathrib.

ISI KANDUNGAN BAI’AH AQABAH 1

• Tidak menyekutukan Allah
• Tidak mencuri
• Tidak berzina
• Tidak membunuh anak
• Tidak mengada-ngadakan dusta
• Tidak menderhakai perkara yang baik

ISI KANDUNGAN BAI’AH AQABAH 2

• Melindungi dan mempertahankan
rasulullah seperti melindungi keluarga
sendiri.

FAKTOR YANG MENDORONG
BERLAKUNYA HIJRAH

4 Penentangan Musyrikin Quraisy semakin
kuat.

- Musyrikin Makkah melakukan pelbagai
bentuk penentangan termasuklah
penyeksaan terhadap umat Islam.

- Kemuncak kepada penentangan mereka
ialah mereka berpakat di Darul An-Nadwah
untuk membunuh Rasulullah.

PERISTIWA PENTING SEMASA HIJRAH
RASULULLAH

❑ 27 Safar – Makkah
- Waktu tengah malam Rasul keluar Bersama

Abu Bakar. Saidina Ali tidur di tempat
baginda bagi mengelirukan Musyrikin
Quraisy.
- Rasul dan Abu Bakar menyusuri jalan yang
tidak biasa dilalui oleh orang ramai.
- Abdullah putera Saidina Abu Bakar bertugas
meninjau dan melaporkan situasi yang
berlaku di Makkah.

PERISTIWA PENTING SEMASA HIJRAH
RASULULLAH

❑ 27 Safar – Makkah
- Asma’ puteri Abu Bakar bertugas

menyediakan bekalan makanan
- Amir bin Fuhairah hambanya pula membawa

kambing ke pintu gua untuk menyediakan
bekalan susu dan menghilangkan kesan jejak
kaki rasul
- Musyrikin Makkah menawarkan 100 ekor
unta kepada sesiapa yang dapat menangkap
Rasul.

PERISTIWA PENTING SEMASA HIJRAH
RASULULLAH

❑Gua Thur
- Setelah tiga hari di gua Thur mereka
menuju ke Madinah bersama-sama dengan
seorang petunjuk jalan Abdullah bin Uraiqit
iaitu seorang Musyrikin yang jujur.

PERISTIWA PENTING SEMASA HIJRAH
RASULULLAH

❑8 Rabiul Awal – Quba’
- Rasulullah tiba di Quba’ dan tinggal

beberapa hari di sana.
- Rasul telah membina masjid.

PERISTIWA PENTING SEMASA HIJRAH
RASULULLAH

❑ 12 Rabiul Awal – Yathrib (Madinah)
- Ketibaan Rasul disambut mesra penduduk

Yathrib.
- Mereka berlumba-lumba merebut tali unta

tunggangan rasul dengan harapan Rasul
menetap di rumah mereka.
- Akhirnya unta tunggangan Rasul berhenti di
rumah Abu Ayyub Al-Ansori

KESAN DARIPADA PERISTIWA HIJRAH
RASULULLAH KE MADINAH

ASPEK KESAN
Agama
Sosial Ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah
dapat dilaksanakan secara lebih terbuka
Politik
Ekonomi Kehidupan masyarakat Madinah berubah
kepada system hidup yang lebih baik dari segi
aqidah, syariat dan akhlak.

Tertegaknya negara Islam pertama yang
berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah.

Kedudukan ekonomi umat Islam semakin
kukuh melalui system ekonomi Islam yang
dilaksanakannya.

IKTIBAR DARIPADA PERISTIWA HIJRAH
RASULULLAH KE MADINAH

- Umat Islam perlu:

- Bijak membuat perancangan dan menyusun strategi
sebelum melakukan sesuatu tindakan.

- Sentiasa bersikap optimis, yakin bahawa kejayaan pasti
bersama-sama orang-orang yang benar.

- Mencari teman yang soleh, baik budi pekerti dan ikhlas
membantu.

- Sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran.

- Sentiasa bertawakkal dan memohon pertolongan Allah serta
mematuhi segala perintahNya.

- Sentiasa mengutamakan dan memelihara kesucian akidah
dan keselamatan nyawa.

SEKIAN

sekn


Click to View FlipBook Version