The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG KOPERASI 2019 terkini

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by missazura02, 2019-04-24 01:04:10

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG KOPERASI 2019 terkini

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG KOPERASI 2019 terkini

Mesyuarat Agung Koperasi
SMKTM Karangan Berhad

SMK TAMAN MUTIARA, 09700
KARANGAN, KEDAH

TARIKH : 24 APRIL 2019
HARI : RABU
MASA : 2.30 PM
TEMPAT : BILIK SEMINAR, SMKTM

KATA-KATA ALUAN PENGERUSI KOPERASI SMK TAMAN
MUTIARA KARANGAN BERHAD

Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke-hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya

menyampaikan ucapan dalam Mesyuarat Agung Koperasi SMK Taman Mutiara Karangan Berhad kali kedua
ini.

Saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Anggota Lembaga Koperasi
sekolah atas kegigihan dan kesungguhan dalam memastikan koperasi ini terus berkembang maju.

Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua ALK di atas komitmen dan kerjasama
sepanjang menjalankan tugas memikul amanah melancarkan perjalanan koperasi sepanjang tahun 2018.
Matlamat koperasi tidak akan bermakna tanpa komitmen yang tinggi dan rasa tanggungjawab dari semua ahli
koperasi untuk mencapai konsep dan falsafah koperasi. Oleh itu, saya amat berharap semua warga SMK Taman
Mutiara akan sentiasa terus memberi sokongan padu kepada setiap aktiviti yang dijalankan oleh koperasi.

Saya berharap Mesyuarat Agung Koperasi pada tahun ini akan berjalan lancar dan membawa kejayaan
kepada seluruh warga sekolah. Selamat bersidang dan semoga Koperasi SMK Taman Mutiara akan menjadi lebih
teguh dan maju pada masa akan datang.
Sekian, terima kasih.

(NORNISA BINTI ASMARAN)
Pengerusi Koperasi SMK Taman Mutiara Karangan Berhad

MOTO, VISI DAN MISI

MOTO KOPERASI
BERSAMA MENCAPAI KECEMERLANGAN

MISI KOPERASI
MENJADIKAN KOPERASI SATU UNIT PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI
SEKOLAH YANG BERKESAN KE ARAH PENGAGIHAN KEBAJIKAN SECARA

SAKSAMA

VISI KOPERASI
PENERAJU KECEMERLANGAN KOPERASI BAGI MENJADIKANNYA
PENYUMBANG BERKESAN KEPADA PEMBANGUNAN SEKOLAH

AJK MESYUARAT AGUNG KOPERASI SMKTM
KARANGAN BERHAD KALI 2/2019

AJK

Pengerusi : Pn. Nornisa Binti Asmaran
Pengetua SMK Taman Mutiara

Naib Pengerusi : Pn. Rahayu Binti Mohamed Yusof
PK Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Rafidah Binti Ab. Rahim

Bendahari : Pn. Zuryati Binti Mohamed Yusop

AJK : Pn. Maimunah Binti Johari
Pn. Rohaida Binti Hamad Arshad
Pn. Shahrul Mila Binti Jamaluddin

AJK MESYUARAT AGUNG KOPERASI SMKTM
KARANGAN BERHAD KALI 2/2019

Bil JK Nama Tugas
1 Penyelaras Pn. Rahayu Binti Mohamed Yusof Kendali acara / majlis
2 Jemputan Pn. Shahrul Mila Binti Jamaluddin Menjemput ahli mesyuarat
3 Persiapan Tempat – Pn. Rohaida Binti Hamad Arshad Urus pentas /sofa /rostrum

Dewan terbuka Pn. Rohaida Binti Hamad Arshad P.A
4 Siaraya Pn. Maimunah Binti Johari Rakaman foto
5 Fotografi Pn. Maimunah Binti Johari Perekodan / borang / Laporan
6 Dokumentasi Pn. Rohaida Binti Hamad Arshad Catat / Rekod kehadiran
7 Pendaftaran Pn. Rafidah Binti Ab. Rahim Urus alat / kawasan / pelajar
8 Pencatat / Perakam Pn. Rafidah Binti Ab. Rahim Reka / cetak / edar
9 Buku Program Pn. Zuryati Binti Mohamed Yusop
Pn. Maimunah Binti Johari Sediakan makanan untuk tetamu
10 Makanan Pn. Shahrul Mila Binti Jamaluddin dan vvip
Muhammad Haikal Hakimi bin Desa Doa majlis
11 Bacaan Doa

ATURCARA MESYUARAT AGUNG KOPERASI SMKTM
KARANGAN BERHAD KALI KEDUA

2.00 pm Pendaftaran ahli
2.15 pm Ketibaan Pengetua SMK Taman Mutiara dan Pegawai SKM Kulim
2.30 pm Bacaan Doa
2.35 pm Ucapan alu-aluan Pengerusi Koperasi SMKTM Karangan Berhad
Perasmian Mesyuarat Agung oleh Pegawai SKM Kulim
Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi

- Pembentangan minit mesyuarat agung kali pertama
- Pengesahan minit mesyuarat
- Membentangkan penyata kewangan tahunan 2016 dan 2017
Pemilihan ALK / JK bagi tahun 2019
Sesi cadangan / pertanyaan
Ucapan Penangguhan
Mesyuarat tamat

AGENDA MESYUARAT AGUNG KOPERASI SMKTM
KARANGAN BERHAD KALI KEDUA

Agenda Perasmian
1. Ucapan Pengerusi Koperasi SMK Taman Mutiara

Karangan Berhad
2. Ucapan Perasmian Oleh Pegawai SKM
Agenda Mesyuarat Agung
1. Melantik pencatit Minit Mesyuarat
2. Melantik Pengerusi Mesyuarat Agung
3. Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung

Tahunan Kali Pertama
4. Membentangkan Laporan Tahunan Lembaga dan

Jawatankuasa Audit Dalaman bagi Tahun 2018
5. Menimbang dan meluluskan akaun beraudit berakhir 31

Oktober 2017 beserta laporan lembaga, laporan
juruaudit dan pengagihan keuntungan.
6. Penggururan dan Perlantikan satu pertiga Lembaga
Koperasi
7. Menentukan jumlah Had Pelaburan dari wang lebihan
koperasi
8. Menentukan jumlah had maksimum keterhutangan
koperasi.

9. Membentangkan Anggaran Pendapatan dan
Perbelanjaan tahun 2018/ 2019

10. Meluluskan perlantikan juruaudit luar, sekurang-
kurangnya dua orang atau dua syarikat yang dinamakan

11. Melantik seramai enam orang dari kalangan anggota
dan empat orang dari lembaga sebagai penentusah
kepada Minit Mesyuarat Agung.

12. Menerima dan membahaskan usul-usul bertulis yang
diterima sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh
meyuarat agung.

13. Menerima lain-lain cadangan bertulis yang diterima
sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh
mesyuarat agung.

14. Mesyuarat agung ditangguhkan/ditamatkan.

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SMK TAMAN MUTIARA
KARANGAN BERHAD BIL 1/2017

AKAUN PERDAGANGAN BAGI TEMPOH MASA DARI 11 NOVEMBER 2015 HINGGA 31 OKTOBER 2017

Jualan 2017 2016
Tolak : Kos Jualan RM RM

90,187.22 110,013.60

Inventori Awal 62,000.00 39,330.97
Campur : Belian 55,546.48 128,757.05
Tolak : Pulangan Belian
117,546.48 (436.40)
Tolak : Inventori Akhir (67,954.47)
167,651.62
Kos Jualan 49,592.01 (62,000.00)

Keuntungan Kasar RM40,595.21 105,651.62

RM45,968.91

AKAUN UNTUNG RUGI BAGI TEMPOH MASA DARI 1 NOVEMBER 2015 HINGGA 31 OKTOBER 2017

NOTA 2017 2016
RM RM
PENDAPATAN
Pendapatan Dari Aktiviti : 90,187.22 110,013.60
Peruncitan 68.00 378.00
Pendapatan Am: -
Fi Masuk 2593.73
Dividen Akaun Semasa 110,391.60
JUMLAH 92,848.95

PERBELANJAAN 49,592.01 105,651.62
Kos Jualan / Kos Aktiviti:
Peruncitan 6 500.00 500.00
Perbelanjaan Am:
Fi Audit Suruhanjaya 3 200.00 200.00
Susutnilai Aset
Mesyuarat Agong 430.00 -
Elaun Perjalanan
Sewa Mesin Fotostat - 656.00
Fotostat
Caj Bank 1350.00 2956.00
Upah Jurujual
Sumbangan - 60.40
Fi ANGKASA
Belanja Am 7.42 14.84

JUMLAH 2170.00 3874.00

Keuntungan Bersih - 1600.00

- 30.00

________340.00 _______153.32

_____54,589.43 ____115,666.18

RM 38259.52 (RM5,274.58)

Nota -nota berserta akaun adalah sebahagian dari akaun ini dan hendaklah dibaca bersama-sama
dengannya

AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN BAGI TEMPOH MASA 1 NOVEMBER 2015 HINGGA 31
OKTOBER 2017

2017 2016
RM RM

Untung Bersih Tahun Semasa 38,259.52 (5274.58)
Tolak : Pelarasan Operasi
Caj Bank Terlebih Diambilkira (1.06) (3740.00)
Belian Hutang Tidak Diambilkira (3519.76) (14.92)
Tunai Di Tangan Terkurang Catat
-

Untung Bersih Selepas Pelarasan Operasi 34,738.70 (9,029.50)
Tolak : Kerugian Terkumpul Pada Awal Tahun (530.47) -

Untung Bersih Selepas Kerugian Terkumpul 34,208.23 (9,029.50)

Tolak : 2000.00 -
Peruntukan Zakat

Tolak: Lain-lain Pembahagian 109.70 -
Dividen Atas Syer – (10%) 3400.00 -
Honorarium Lembaga 3000.00 -
Tabung Kebajikan Am 3000.00 -
Tabung Pendidikan 3000.00 -
Tabung Sukan 3000.00 -
Tabung Anugerah 3000.00 -
Tabung Lawatan 3000.00 -
Tabung Pembangunan

21,509.70 -

Baki Keuntungan Yang Belum Dibahagi-bahagikan 10,698.53 (9029.50)
Campur : Pelarasan Bukan Operasi
Penyamaan Perbezaan Modal Syer Anggota 153.00 -
10,851.53 (9029.50)

Keuntungan Terkumpul Pada Awal Tahun - 8499.03

Keuntungan Terkumpul Pada Akhir Tahun RM10,851.53 (RM530.47)

KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 OKTOBER 2017

HARTA TANAH, LOJI DAN PERALATAN NOTA 2017 2016
3 RM RM
Aset-aset Lain
600.00 800.00

ASET SEMASA 67954.47 62000.00
Inventori 4 28133.00 12320.00
Wang di Bank
Wang di Tangan 2459.75 1677.92
98547.22 75997.92

LIABILITI SEMASA 5 52205.63 63743.03
Pemiutang Perdagangan 6 1000.00 900.00
Fi Audit Suruhanjaya 7 109.70 -
Dividen 8 5300.00
Honorium Lembaga 1900.00
Peruntukan Zakat 3000.00 1000.00
61615.33 67543.03

Aset/Liabiliti Semasa Bersih 36931.89 8454.89
RM 37531.89 RM 9254.89

Dibiayai oleh : 9 1097.00 902.00
Modal Syer Anggota 10 22160.00 5460.00
10851.53 (530.47)
Lain-lain Kumpulan Wang/Tabung Anggota 34108.53 5831.53

Akaun Untungrugi Terkumpul
KUMPULAN WANG ANGGOTA

Kumpulan Wang Rizab Statutori 3423.36 3423.36
RM 37531.89 RM 9254.89


Click to View FlipBook Version