The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by missazura02, 2019-04-22 00:07:14

Buku Program Mesyuarat Agung Koperasi

mesy agung koop-converted

Mesyuarat Agung Koperasi

SMKTM Karangan Berhad


SMK TAMAN MUTIARA, 09700

KARANGAN, KEDAH

TARIKH : 24 APRIL 2019
HARI : RABU

MASA : 2.30 PM

TEMPAT : BILIK SEMINAR, SMKTM


KATA-KATA ALUAN PENGERUSI KOPERASI SMK TAMAN
MUTIARA KARANGAN BERHAD

Assalamualaikum dan salam sejahtera.


Saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke-hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya
menyampaikan ucapan dalam Mesyuarat Agung Koperasi SMK Taman Mutiara Karangan Berhad kali kedua

ini.

Saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Anggota Lembaga Koperasi

sekolah atas kegigihan dan kesungguhan dalam memastikan koperasi ini terus berkembang maju.

Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua ALK di atas komitmen dan kerjasama

sepanjang menjalankan tugas memikul amanah melancarkan perjalanan koperasi sepanjang tahun 2018.
Matlamat koperasi tidak akan bermakna tanpa komitmen yang tinggi dan rasa tanggungjawab dari semua ahli
koperasi untuk mencapai konsep dan falsafah koperasi. Oleh itu, saya amat berharap semua warga SMK Taman

Mutiara akan sentiasa terus memberi sokongan padu kepada setiap aktiviti yang dijalankan oleh koperasi.

Saya berharap Mesyuarat Agung Koperasi pada tahun ini akan berjalan lancar dan membawa kejayaan

kepada seluruh warga sekolah. Selamat bersidang dan semoga Koperasi SMK Taman Mutiara akan menjadi lebih
teguh dan maju pada masa akan datang.


Sekian, terima kasih.


(NORNISA BINTI ASMARAN)

Pengerusi Koperasi SMK Taman Mutiara Karangan Berhad


MOTO, VISI DAN MISI


MOTO KOPERASI


BERSAMA MENCAPAI KECEMERLANGAN
MISI KOPERASI


MENJADIKAN KOPERASI SATU UNIT PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI
SEKOLAH YANG BERKESAN KE ARAH PENGAGIHAN KEBAJIKAN SECARA

SAKSAMA
VISI KOPERASI


PENERAJU KECEMERLANGAN KOPERASI BAGI MENJADIKANNYA

PENYUMBANG BERKESAN KEPADA PEMBANGUNAN SEKOLAH


AJK MESYUARAT AGUNG KOPERASI SMKTM

KARANGAN BERHAD KALI 2/2019
AJK


Pengerusi : Pn. Nornisa Binti Asmaran
Pengetua SMK Taman Mutiara


Naib Pengerusi : Pn. Rahayu Binti Mohamed Yusof

PK Kokurikulum


Setiausaha : Pn. Rafidah Binti Ab. Rahim


Bendahari : Pn. Zuryati Binti Mohamed Yusop

AJK : Pn. Maimunah Binti Johari

Pn. Rohaida Binti Hamad Arshad
Pn. Shahrul Mila Binti Jamaluddin


AJK MESYUARAT AGUNG KOPERASI SMKTM

KARANGAN BERHAD KALI 2/2019

Bil JK Nama Tugas

1 Penyelaras Pn. Rahayu Binti Mohamed Yusof Kendali acara / majlis
2 Jemputan Pn. Shahrul Mila Binti Jamaluddin Menjemput ahli mesyuarat
3 Persiapan Tempat – Pn. Rohaida Binti Hamad Arshad Urus pentas /sofa /rostrum
Dewan terbuka
4 Siaraya Pn. Rohaida Binti Hamad Arshad P.A
5 Fotografi Pn. Maimunah Binti Johari Rakaman foto
6 Dokumentasi Pn. Maimunah Binti Johari Perekodan / borang / Laporan

7 Pendaftaran Pn. Rohaida Binti Hamad Arshad Catat / Rekod kehadiran
8 Pencatat / Perakam Pn. Rafidah Binti Ab. Rahim Urus alat / kawasan / pelajar
9 Buku Program Pn. Rafidah Binti Ab. Rahim Reka / cetak / edar
Pn. Zuryati Binti Mohamed Yusop
10 Makanan Pn. Maimunah Binti Johari Sediakan makanan untuk tetamu
Pn. Shahrul Mila Binti Jamaluddin dan vvip

11 Bacaan Doa Muhammad Haikal Hakimi bin Desa Doa majlis


ATURCARA MESYUARAT AGUNG KOPERASI SMKTM

KARANGAN BERHAD KALI KEDUA

2.00 pm Pendaftaran ahli

2.15 pm Ketibaan Pengetua SMK Taman Mutiara dan Pegawai SKM Kulim

2.30 pm Bacaan Doa

2.35 pm Ucapan alu-aluan Pengerusi Koperasi SMKTM Karangan Berhad

Perasmian Mesyuarat Agung oleh Pegawai SKM Kulim

Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi

- Pembentangan minit mesyuarat agung kali pertama

- Pengesahan minit mesyuarat

- Membentangkan penyata kewangan tahunan 2016 dan 2017

Pemilihan ALK / JK bagi tahun 2019

Sesi cadangan / pertanyaan

Ucapan Penangguhan

Mesyuarat tamat


AGENDA MESYUARAT AGUNG KOPERASI SMKTM

KARANGAN BERHAD KALI KEDUA1. Ucapan Pengerusi Koperasi SMK Taman Mutiara Karangan


Berhad

2. Ucapan Perasmian Oleh Pegawai SKM


3. Mengesahkan Minit Mesyuarat Kali kedua


4. Laporan Kewangan

5. Pemilihan ALK Guru (Pengetua)


6. Pembubaran ALK Murid 2018


7. Pemilihan ALK Murid 2019

8. Pemilihan Juruaudit Dalaman


9. Hal-hal lain


10. Ucapan Penangguhan


MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SMK TAMAN MUTIARA

KARANGAN BERHAD BIL 1/2017


AKAUN UNTUNG RUGI BAGI TEMPOH MASA DARI 1 NOVEMBER 2015 HINGGA 31 OKTOBER 20162016 2015
NOTA RM RM
PENDAPATAN
Pendapatan Dari Aktiviti :
Peruncitan 110,013.60 88528.00
Pendapatan Am:
Sumbangan Kedai Buku 23,097.90
Fi Masuk 378.00 51.00
Dividen Akaun Semasa _____-_______ 7.83

JUMLAH ______110,391.60 111,684.73


PERBELANJAAN
Kos Jualan / Kos Aktiviti:
Peruncitan 105,651.62 42,559.09
Perbelanjaan Am:
Fi Audit Suruhanjaya 6 500.00 400.00
Susutnilai Aset 3 200.00 -
Elaun Perjalanan 656.00 1,247.20
Sewa Mesin Fotostat 2956.00 -
Fotostat 60.40 8.00
Caj Bank 14.84 10.60
Upah Jurujual 3874.00 1905.00
Sumbangan 1600.00 2,217.00
Fi ANGKASA 30.00 -
Belanja Am __________153.32 97.26

JUMLAH _______115,666.18 48,444.15

Keuntungan Bersih __(RM5,274.58) RM 63,240.58
Nota -nota berserta akaun adalah sebahagian dari akaun ini dan hendaklah dibaca bersama-sama
dengannya


AKAUN UNTUNG RUGI BAGI TEMPOH MASA DARI 1 NOVEMBER 2016 HINGGA 31 OKTOBER 20172017 2016
NOTA RM RM
PENDAPATAN
Pendapatan Dari Aktiviti :
Peruncitan 90,187.22 110,013.60
Pendapatan Am:
Fi Masuk 68.00 378.00
Dividen Akaun Semasa 2593.73 -
JUMLAH
92,848.95 110,391.60


PERBELANJAAN
Kos Jualan / Kos Aktiviti:
Peruncitan 49,592.01 105,651.62
Perbelanjaan Am:
Fi Audit Suruhanjaya 6 500.00 500.00
Susutnilai Aset 3 200.00 200.00
Mesyuarat Agong 430.00 -
Elaun Perjalanan - 656.00
Sewa Mesin Fotostat 1350.00 2956.00
Fotostat - 60.40
Caj Bank 7.42 14.84
Upah Jurujual 2170.00 3874.00
Sumbangan - 1600.00
Fi ANGKASA - 30.00
Belanja Am ________340.00 _______153.32

JUMLAH _____54,589.43 ____15,666.18

Keuntungan Bersih RM 38259.52 (RM5,274.58)Nota -nota berserta akaun adalah sebahagian dari akaun ini dan hendaklah dibaca bersama-sama
dengannya


AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN BAGI TEMPOH MASA DARI 1 NOVEMBER 2015 HINGGA 31
OKTOBER 2016

2016 2015
RM RM

Untung Bersih Tahun Semasa (5274.58) 63,240.58
Campur /Tolak : Pelarasan Operasi
Pemiutang Perdagangan Belum Dilepaskan - (60,518.19)
Inventori Awal Diterima - 20,100.00
Belian Hutang Tidak Diambilkira (3740.00) -
Tunai di Tangan Terkurang Catat (14.92) -
Untung Bersih Selepas Pelarasan Operasi 9029.50 22,822.39

Tolak : Pembahagian Berkanun
Kumpulan Wang Rizab Statutori – (15%) - 3,423.36

Untung Selepas Pembahagian Berkanun (9029.50) 19399.03

Tolak:
Peruntukan Zakat - 1,000.00

Tolak: Lain-lain Pembahagian
Honorarium Lembaga - 1,900.00
Tabung Kebajikan Am - 2,000.00
Tabung Pendidikan - 2,000.00
Tabung Sukan - 2,000.00
Tabung Anugerah - 2,000.00

- 9,900.00

Baki Keuntungan Yang Belum Dibahagi-bahagikan (9029.50) 8,499.03
Keuntunga Terkumpul Pada Awal Tahun 8499.03 -

Keuntungan Terkumpul Pada Akhir Tahun (RM530.47) RM 8,499.03


AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN BAGI TEMPOH MASA DARI 1 NOVEMBER 2016 HINGGA 31
OKTOBER 2017

2017 2016
RM RM

Untung Bersih Tahun Semasa 38,259.52 (5274.58)
Tolak : Pelarasan Operasi
Caj Bank Terlebih Diambilkira (1.06)
Belian Hutang Tidak Diambilkira (3519.76) (3740.00)
Tunai Di Tangan Terkurang Catat - (14.92)

Untung Bersih Selepas Pelarasan Operasi 34,738.70 (9,029.50)
Tolak : Kerugian Terkumpul Pada Awal Tahun (530.47) -

Untung Bersih Selepas Kerugian Terkumpul 34,208.23 (9,029.50)

Tolak :
Peruntukan Zakat 2000.00 -

Tolak: Lain-lain Pembahagian
Dividen Atas Syer – (10%) 109.70 -
Honorarium Lembaga 3400.00 -
Tabung Kebajikan Am 3000.00 -
Tabung Pendidikan 3000.00 -
Tabung Sukan 3000.00 -
Tabung Anugerah 3000.00 -
Tabung Lawatan 3000.00 -
Tabung Pembangunan 3000.00 -

21,509.70 -

Baki Keuntungan Yang Belum Dibahagi-bahagikan 10,698.53 (9029.50)
Campur : Pelarasan Bukan Operasi
Penyamaan Perbezaan Modal Syer Anggota 153.00 -
10,851.53 (9029.50)

Keuntungan Terkumpul Pada Awal Tahun - 8499.03

Keuntungan Terkumpul Pada Akhir Tahun RM10,851.53 (RM530.47)


AKAUN PERDAGANGAN BAGI TEMPOH MASA DARI 1 NOVEMBER 2015 HINGGA 31 OKTOBER 2016


2016 2015
RM RM

Jualan 110,013.60 88,528.00

Tolak : Kos Jualan
Inventori Awal 39,330.97 20,100.00
Campur : Belian 128,757.05 61,790.00
Tolak : Pulangan Belian (436.40) -

167,651.62 81,890.06
Tolak : Inventori Akhir (62,000.00) (39,330.97)

Kos Jualan 105,651.62 42,559.09

Keuntungan Kasar RM4,361.98 RM45,968.91


AKAUN PERDAGANGAN BAGI TEMPOH MASA DARI 11 NOVEMBER 2016 HINGGA 31 OKTOBER 2017


2017 2016
RM RM

Jualan 90,187.22 110,013.60

Tolak : Kos Jualan


Inventori Awal 62,000.00 39,330.97
Campur : Belian 55,546.48 128,757.05
Tolak : Pulangan Belian (67954.47) (436.40)

117,546.48 167,651.62
Tolak : Inventori Akhir (67,954.47) (62,000.00)

Kos Jualan 49,592.01 105,651.62

Keuntungan Kasar RM40,595.21 RM45,968.91


Click to View FlipBook Version