The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI SALBIAH BINTI MISNI Moe, 2021-10-27 05:07:14

14. BAB 7 T4 (SP7.1-SP7.4)

14. BAB 7 T4 (SP7.1-SP7.4)

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS
Sejarah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BALI,
KM 1, JALAN YONG PENG, 85400 CHAAH, SEGAMAT, JOHOR.

BIMBINGAN MENJAWAB

SEJARAH SPM KERTAS 2

TINGKATAN 4

DISAMPAIKAN OLEH:
CIKGU SITI SALBIAH BINTI MISNI

KETUA PANITIA SEJARAH

abdul ghani | BAB 7/Kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS [ 2 markah ]
Sejarah
Tajuk : USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN
SP 7.1 : LATAR BELAKANG IDEA NEGARA MERDEKA
Struktur

Soalan 1a : Namakan tokoh yang terlibat dalam memimpin pertubuhan-pertubuhan di atas

Panduan : Pelajar perlu memahami tentang 2 NAMA TOKOH
GuNaKan 5M ( Membaca, mengaris, merangka, Menjawab dan menyemak )

Rujuk 1. Ibrahim Haji Yaakob
muka 2. Dr. Burhanudin Al Helmi
surat 3. Ishak Haji Muhammad 5/2
172- 4. Ahmad Boestamam

173 5. Dato Onn Jaafar

Soalan 1b : Mengapakah pertubuhan-pertubuhan tersebut diwujudkan pada zaman sebelum kemerdekaan? [4 mar ]

Panduan : Memahami tentang ada 3 pertubuhan
Hati2 sebab soalan memerlukan lebih dari 1 pertubuhan ( mungkin kehilangan markah jika tersilap )

Pertubuhan seperti Kesatuan Melayu
Muda  diwujudkan untuk
memperjuangkan kemerdekaan melalui
Rujuk konsep Melayu Raya  dan penyatuan
muka bangsa dan dunia Melayu. 
surat
Manakala Parti Kebangsaan Melayu
172- Malaya  pula menanam semangat
173 kebangsaan  serta bekerjasama dengan
kaum lain untuk membentuk perpaduan
Pelajar rujuk juga grafik pada soalan 1a

abdul ghani | BAB 7/Kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS
Sejarah

Soalan 1c : Mengapakah idea negara merdeka dicetuskan pada tempoh masa tersebut?. [ 4 markah ]

Panduan : Pelajar perlu memahami maksud idea negara merdeka
Memilih jawapan yang munasabah
Pilihan yang TERBAIK – Fakta, Huraian dan Contoh

Soalan KBAT / i. Memperjuangkan kemerdekaan /
gunakan pengetahuan
berkerajaan sendiri
sejarah anda
( Cuba kembangkan bahan bimbingan di atas / Menjawab ii. Mempertahankan kedaulatan negara
dengan bimbingan Guru )
iii. Menentang penjajahan British
iv. Menyatukan orang Melayu

v. Mempertahankan hak bangsa Melayu

vi. Mempertahankan kedaulatan Raja-

raja Melayu

vii. Mengukuhkan kerjasama antara kaum

Pelajar boleh menonton video pdpc dengan klik pada qrcode 7.1

Dalam SP 7.1 : Pelajar perlu memahami

11.1.1 Memerihalkan latar belakang idea negara merdeka
K11.1.6 Menerangkan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara

Objektif yang diharapkan

1. Menerangkan latar belakang idea negara merdeka
2. Menyenaraikan pertubuhan yang mencetuskann idea negara merdeka di negara kita

abdul ghani | BAB 7/Kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS [6 markah ]
Sejarah

Bab 7
SP 7.1 : LATAR BELAKANG IDEA NEGARA MERDEKA
Esei

Soalan 2a : Jelaskan idea negara merdeka yang diperjuangkan oleh tokoh di atas?

Panduan : Pelajar perlu memahami maksud idea negara merdeka
Mencari jawapan maksimum untuk mendapat markah yang baik
Jawapan yang baik ada Fakta dan Huraian

Rujuk Tokoh ini menjelaskan idea negara merdeka
muka dengan Menanam semangat kebangsaan  untuk
surat itu penduduk bekerjasama dengan kaum

172 Selain bagi membentuk perpaduan  . Selain itu
mereka mendaulatkan hak rakyat dalam politik,
ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan  dan
bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa
yang teguh contohnya mereka ingin menubuhkan
Melayu Raya. Seterusnya Bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan Tanah Melayu merdeka
dengan menjalankan hukum Islam.

Markah 6 maksimum 7/6

abdul ghani | BAB 7/Kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS [ 6 markah ]
Sejarah

Soalan 2b : Mengapakah perjuangan melalui pertubuhan lebih berkesan berbanding secara individu ?

Panduan : Pelajar perlu memahami kelebihan pertubuhan / persatuan
Mencari jawapan minimum 4 untuk mendapat markah yang baik

KBAT F1 Beroganisasi Dengan pertubuhan ia akan dapat mengumpul
F2 Matlamat jelas lebih ramai ahli dan ahli akan memberi sokongan
F3 Ahli ramai yang padu  untuk menguatkan perjuangan  . Ini
F4 Suara ramai menjadikan pertubuhan itu kekuatan lebih utuh,
F5 Dianggotai intelek kesulitan dapat diatasi bersama-sama serta dapat
F6 Mengatasi masalah bersama berkongsi idea yang bernas  . Seperkara lagi
Sumber kewangan dapat dikumpul daripada ahli
CONTOH PILIHAN JAWAPAN / KEMBANGKAN untuk membiayai kos dan program 
JAWAPAN INI
markah 6 maksimum

7/6

abdul ghani | BAB 7/Kuasai sejarah bersama santaisejspm

Soalan 2c : Pemimpin di atas telah dilabelkan sebagai golongan radikal dan pertubuhan mereka telah diharamkan

oleh British. Mengapakah perjuangan mereka wajar dihargai oleh rakyat Malaysia? [ 8 markah ]

Panduan : Pelajar perlu memahami pemimpin pada masa itu. SOALAN KBAT

Mencari jawapan hasil perbincangan dengan guru @ internet
Digalakkan jawapan bersama FH dan contoh

Pelajar boleh rujuk dalam buku Golongan ini berperanan dalam
teks @ internet membangkitkan semangat nasionalisme  dimana

mereka menyeru rakyat bersatu memperjuangkan
kedaulatan negara  . Disamping itu ia telah

membuka mata dan minda rakyat tentang
kebebasan tanah air, walaupun ideologi mereka

Kembangkan agar ia jadi jawapan yang lengkap bertentangan dengan parti berhaluan
dengan FH dan Contoh yang sesuai kanan  .Namun matlamatnya tetap sama,iaitu
memperjuangkan kemerdekaan negara kita 

Golongan ini juga mendesak penjajah British 

untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah
Melayu.  Akhirnya dengan tekanan kepada

penjajah British pendirian politik mereka di terima.


Pelajar boleh menonton video pdpc 7.1 dan bimbingan menjawab dengan klik pada qrcode
Dalam SP 7.1 : Standard pembelajaran yang diharapkan

11.1.1 Memerihalkan latar belakang idea negara merdeka

K11.1.6 Menerangkan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara

Objektif yang diharapkan

1. Menerangkan latar belakang idea negara merdeka
2. Menyenaraikan pertubuhan yang mencetuskann idea negara merdeka di negara kita

abdul ghani | BAB 7/Kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS Sejarah

Tajuk : USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN
SP 7.2 : JAWATANKUASA HUBUNGAN ANTARA KAUM
Struktur

Soalan 3a : Namakan Dua pemimpin tempatan yang terlibat dalam Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum tersebut?

Panduan : Pelajar perlu memahami tentang 3 pemimpin tempatan / bagi lebih jika mampu [ 2 markah ]

GuNaKan 5M ( Membaca, mengaris, merangka, Menjawab dan menyemak )

Rujuk Dua pemimpin tempatan yang terlibat ialah
muka Dato’ Onn Jaafar , Dato’ Abdul Wahab
surat Abdul Aziz ,Tan Cheng Lock serta Lee
Tiang Keng
175

Soalan 3b : Nyatakan objektif penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (Communities Liaison Committee )

kepada pentadbiran di Tanah Melayu pada tahun 1949? [ 4 markah ]

Panduan : Memahami tentang objektif penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

Hati-hati sebab soalan FAKTA ( mungkin kehilangan markah jika tersilap )

Objektif penubuhannya ialah mewujudkan
kerjasama pemimpin antara kaum  dan

Rujuk mewujudkan kestabilan, ekonomi dan sosial
muka di Tanah Melayu  ke arah berkerajaan
surat sendiri
Ia juga mengkaji hubungan kaum secara
174 mendalam  , mewujudkan pembahagian
yang adil untuk semua komuniti serta

Mewujudkan keadaan harmoni dan
perpaduan penduduk
5 maksimum

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Soalan 3c : Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (Communities Liaison Committee) telah menjadi pemangkin ke arah

kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Ulaskan pernyataan di atas.?. [ 4 markah ]

Panduan : Pelajar perlu memahami maksud pemangkin

Memilih jawapan yang munasabah
Pilihan yang TERBAIK – Fakta dan Huraian

Soalan FAKTA bukan Ia menjadi pemangkin F
KBAT ya
kerana telah berjaya H

mewujudkan kestabilan C
politik  di mana semua I
( Cuba kembangkan bahan bimbingan yang boleh dirujuk di internet / kaum bersatu padu 
Menjawab dengan bimbingan Guru )
contoh terlibat sebagai jawatankuasa
hubungan antara kaum  yang melibat 2
kaum terbesar iaitu Melayu dan Cina. Ini

telah Berjaya mengukuhkan perpaduan kaum
serta meningkatkan kemajuan ekonomi

Markah 6/4 ( 4 maksimum )

Pelajar boleh menonton video pdpc dengan klik pada qrcode 7.2 bersama bimbingan menjawab
Dalam SP 7.2 : Pelajar perlu memahami

11.1.2 Menerangkan penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
K11.1.7 Menghuraikan kepentingan permuafakatan dalam menjamin keharmonian

masyarakat

Objektif yang diharapkan

1. Menjelaskan penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
2. Menerangkan peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum serta kesannya

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS Sejarah

Tajuk : USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN [ 2 markah ]
SP 7.3 : SISTEM AHLI
Struktur

Soalan 4a : Mengapakah Sistem Ahli dibentuk ?

Panduan : Pelajar perlu memahami tentang SISTEM AHLI
GuNaKan 5M ( Membaca, mengaris, merangka, Menjawab dan menyemak )

Rujuk Sistem Ahli dibentu untuk melatih penduduk
muka tempatan untuk menerajui pentadbiran
surat Persekutuan Tanah Melayu dan
mewujudkan perpaduan kaum
178

Soalan 4b : Jelaskan ciri-ciri Sistem Ahli. [ 4 markah ]

Panduan : Memahami tentang ciri-ciri Sistem Ahli

Hati-hati sebab soalan FAKTA ( mungkin kehilangan markah jika tersilap )

Ciri-ciri sistem ahli ialah ahli bertaraf
Menteri  dan bertanggungjawab menjaga
portfolio  . Mereka ini dilantik oleh
Rujuk Pesuruhjaya Tinggi British 
muka dan
surat
bertanggungjawab mencadangkan undang-
179 undang yang berkaitan dengan jabatan.

Selain itu ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya
Tinggi  dan Sistem ini dipanggil kabinet
bayangan

Markah 6/4 ( 4 maksimum )

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Soalan 4c : Pembentukan Sistem Ahli merupakan tapak asas kepada kemerdekaan negara. Jelaskan pernyataan

tersebut [ 4 markah ]

Panduan : Pelajar perlu memahami maksud tapak asas kemerdekaan

Memilih jawapan yang munasabah
Pilihan yang TERBAIK – Fakta dan Huraian

Ia merupakan tapak asas kerana

Soalan FAKTA bukan menyediakan asas melatih orang tempatan
KBAT ya untuk arah berkerajaan sendiri serta

pendedahan kepada penduduk tempatan
( Cuba kembangkan bahan bimbingan yang boleh dirujuk di internet / menerajui
Menjawab dengan bimbingan Guru ) kemerdekaan.  pentadbiran menjelang

Selain itu ia merupakan proses memupuk
perpaduan kaum  kerana ahlinya terdiri

daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum.


Dalam SP 7.3 : Pelajar perlu memahami

11.1.3 Menjelaskan pembentukan Sistem Ahli
K11.1.7 Menghuraikan permuafakatan dalam menjalin keharmonian masyarakat

Objektif yang diharapkan

1. Menerangkan pembentukan Sistem Ahli

2. Menjelaskan kepentingannya ke arah kemerdekaan.

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 9 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS Sejarah

SP 7.3 : SISTEM AHLI
Esei

Soalan 5a : Huraikan ciri-ciri Sistem Ahli ? [ 6m ]

Panduan : Pelajar perlu memahami ciri-ciri sistem ahli
Mencari jawapan minimum 4 untuk mendapat markah yang baik

Rujuk Ciri-ciri sistem ahli ialah ahli bertaraf Menteri
muka  dan bertanggungjawab menjaga portfolio  .
surat Mereka ini dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi
British  dan bertanggungjawab mencadangkan
179 undang-undang yang berkaitan dengan jabatan.

Selain itu ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya
Tinggi  dan Sistem ini dipanggil kabinet
bayangan  . Ahli ini terdiri daripada beberapa
pegawai tadbir dan tokoh masyarakat

7/6
Markah 6 maksimum

Rujuk juga soalan 4b Struktur
abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 9 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS Sejarah

Soalan 5b Apakah yang anda daham tentang kepentingan Sistem Ahli ? [8 markah]

Panduan : Pelajar perlu memahami sekurang-kurangnya 2 fakta langkah2 kepentingan sistem ahli
Mencari jawapan minimum 6 untuk mendapat markah yang baik

Rujuk Apa yang saya faham sistem ahli menyediakan
muka asas penting untuk melatih orang tempatan ke
surat arah berkerajaan sendiri  dan ia memberi
pendedahan kepada penduduk tempatan untuk
179 belajar mentadbir negara  khususnya menerajui
kerajaan menjelang kemerdekaan.

Sistem ini juga proses memupuk perpaduan
kaum  kerana ahli-ahlinya terdiri daripada
gabungan pemimpin pelbagai kaum  seperti
Melayu, China dan India  . Ini akan menentukan
kemerdekaan mendapat sokongan seluruh
penduduk PTM dan ia memberi tempoh kepada
British melakukan peralihan pentadbiran
menjelang kemerdekaan negara

Markah 9/8 ( 8 maksimum )

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Soalan 5c : Pada pendapat anda, mengapakah gabungan pemimpin pelbagai kaum dalam Sistem Ahli penting kepada

negara kita? [ 6 markah ]

Panduan : Pelajar perlu memahami sekurang-kurangnya 2 faktor / Huraian dan Contoh + Infrence

Mencari jawapan minimum 6 untuk mendapat markah yang baik
Faham apa itu gabungan pemimpin

Sistem Ahli terdiri daripada pemimpin
berbilang kaum  , contohnya Tunku Abdul
Pelajar boleh rujuk dalam buku Rahman, Turaisinggam dan H.S.Lee  yang
rujuakn @ internet Berdasarkan pengetahuan anda dan apa yang memegang portfolio masing-masing  . Gabungan
anda lihat anda tahu dan baca tentang Sistem pemimpin pelbagai kaum ini adalah sangat
penting bagi memastikan kejayaan peralihan
Ahli pentadbiran  selepas kemerdekaan. Hal ini

demikian kerana perpaduan dapat diwujudkan 
dan membolehkan negara dapat ditadbir dengan
aman  . Selain itu semua kaum dapat menerima
pembentukan negara dengan baik dan sentiasa
menyokong tindakan kerajaan yang mewakili
semua kaum  . Seterusnya, kerjasama semua
kaum akan menjadikan negara aman dan ekonomi
akan dapat berkembang dengan baik  kerana
setiap kaum mempunyai kepakaran tersendiri. 

Dalam SP 7.3 : Pelajar perlu memahami

11.1.3 Menjelaskan pembentukan Sistem Ahli
K11.1.7 Menghuraikan permuafakatan dalam menjalin keharmonian masyarakat

Objektif yang diharapkan

1. Menerangkan pembentukan Sistem Ahli

2. Menjelaskan kepentingannya ke arah kemerdekaan.

abdul ghani | BAB 6/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS Sejarah

SP 7.4 : SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Struktur

Soalan 6a : Sistem pendidikan kebangsaan mengalami perubahan semasa di bawah pentadbiran British melalui

pembentukan sekolah vernakular. Usaha untuk menyatukan rakyat melalui pendidikan diteruskan sehingga kini.

a) Namakan tiga sekolah vernakular yang terdapat semasa di bawah pentadbiran British? [ 3 markah ]

Panduan : Pelajar perlu memahami tentang SEKOLAH VERNAKULAR
GuNaKan 5M ( Membaca, mengaris, merangka, Menjawab dan menyemak )
KATA KUNCI INGAT BANGSA

Rujuk Tiga jenis sekolah vernakular zaman British
muka ialah Sekolah Vernakular Melayu  , Sekolah
surat Vernakular Cina  ,Sekolah Vernakular Tamil 
serta Sekolah Vernakular Inggeris
180

Soalan 6b : Pada tahun 1952, Ordinan Pelajaran 1952 telah dilaksanakan di Tanah Melayu. Apakah yang terkandung

dalam ordinan pelajaran tersebut? [ 3 markah ]

Panduan : Memahami tentang sistem ordinan dan kandungannya

Hati-hati sebab soalan FAKTA ( mungkin kehilangan markah jika tersilap )

Dalam ordinan ini Tanah Melayu mempunyai
dua jenis sekolah rendah  iaitu Sekolah yang

Rujuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa
muka Inggeris sebagai bahasa pengantar  Selain itu
surat Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai
bahasa ketiga di sekolah rendah  sekiranya
181

terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang
sama. 

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Soalan 6c : Bagaimanakah pendidikan dapat mengukuhkan perpaduan rakyat? [ 4 markah ]
Panduan : Pelajar perlu memahami maksud perpaduan / kata kunci bayangkan sekolah & aktiviti

Memilih jawapan yang munasabah
Pilihan yang TERBAIK – Fakta, Huraian , Contoh dan Infrence

Soalan FAKTA bukan Menggunakan sistem persekolahan yang
KBAT ya sama
Bahasa kebangsaan sebagai bahasa
pengantar
Kandungan kurikulum yang seragam
Kurikulum bercorak kebangsaan
Menerapkan nilai-nilai moral /
kewarganegaraan
Mengadakan program RIMUP

Bincang bersama guru anda, gabungkan jadi

https://malaysiadateline.com/memupuk-perpaduan-melalui-pendidikan jawapan lengkap bersama KATA HUBUNG
Baca, garis dan cuba cari jawapan dan PENANDA WACANA

Pelajar boleh menonton video pdpc dengan klik pada qrcode 7.4

Dalam SP 7.4 : Pelajar perlu memahami

11.1.4 Menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan

K11.1.8 Membahaskan kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara

Objektif yang diharapkan
1. Menghuraikan usaha kearah pembentukan Sistem Pendidikan Kebangsaan di Tanah Melayu
2. Menjelaskan pendidikan Kebangsaan di Sarawak

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS Sejarah

SOALAN ESEI

Soalan 7a Terangkan perkembangan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu semasa penjajahan British [ 4 m]

Panduan : Pelajar perlu memahami tentang SEKOLAH VERNAKULAR
GuNaKan 5M ( Membaca, mengaris, merangka, Menjawab dan menyemak )
KATA KUNCI INGAT BANGSA

Rujuk Di antara sekolah vernakular zaman British ialah
muka Sekolah Vernakular Melayu  , Sekolah Vernakular
surat Cina  ,Sekolah Vernakular Tamil  serta Sekolah
Vernakular Inggeris.
180
Persekolahan di Sarawak dan Sabah terbahagi
kepada sekolah vernakular Melayu, sekolah Cina
dan sekolah mubaligh Kristian  dan sekolah ini
menggunakan sistem bahasa pengantar berlainan

Markah 7/4 ( 4 maksimum )

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS Sejarah

Soalan 7b : Jelaskan langkah-langkah ke arah pembentukan dasar pendidikan kebangsaan. [ 8 markah ]

Panduan : Pelajar perlu memahami sekurang-kurangnya 2 fakta l/ 2 Huraian ( minimum )

Mencari jawapan minimum 6 untuk mendapat markah yang baik

Pembentukan bermula dengan Laporan Barnes
1951  di mana Jawatankuasa Pelajaran Melayu
dipengerusikan oleh L.J.Barnes. Laporan ini
menekankan kepentingan sekolah rendah  dan

Sekolah Rendah menggunakan Bahasa Melayu atau
Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar  serta

Rujuk Sekolah Menengah menggunakan Bahasa Inggeris
muka sebagai bahasa pengantar
surat
181- Ia diikuti Laporan Fenn-Wu 1951 yang
diterbitkan hasil bantahan daripada masyarakat
183 Cina terhadap Laporan Barnes  . Laporan ini
mencadangkan penambaikan untuk menjadikan
Sekolah Cina  sebagai institusi yang memberikan
faedah kepada penduduk Tanah Melayu , sekolah

Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem
kebangsaan  dan Pendidikan Sekolah Cina
haruslah berorientasikan Tanah Melayu. 

Markah 9/8 ( 8 maksimum )

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

Bimbingan Menjawab Bab 7 : Kuasai Menjawab Untuk LULUS Sejarah

Soalan 7c : Setujukah anda, perpaduan dapat dicapai melalui sistem pendidikan? [ 8 markah ]

Panduan : Pelajar perlu memahami sekurang-kurangnya 2 faktor / Huraian dan Contoh + Infrence

Mencari jawapan minimum 6 untuk mendapat markah yang baik
Faham apa itu perpaduan

Pelajar boleh rujuk dalam buku Rujuk soalan #INFO PEMARKAHAN KBAT Saya bersetuju  bahawa perpaduan dapat
rujuakn @ internet struktur 6c Aras 4 - (7-8 markah ) dicapai melalui sistem pendidikan. Hal ini dapat
dibuktikan dengan sistem pendidikan dapat
▪ Fakta + Huraian+ Contoh + menyatukan semua kaum iaitu Melayu, Cina dan
Inferens Indiadalam satu bangunan sekolah. Selain itu,
sistem pendidikan juga menggunakan sistem
▪ Fakta tepat + Huraian merujuk persekolahan yang sama  seperti kandungan
kurikulum yang seragam  Seterusnya, sistem
fakta + contoh sesuai + pendidikan menggunakan bahasa pengantar yang
inferens jelas. + menunjukkan sama  iaitu Bahasa Melayu  Di samping itu,
sistem pendidikan juga menerapkan nilai-nilai
kematangan dalam jawapan. moral dan kewarganegaraan  Kesannya,
perpaduan antara kaum dapat dicapai dengan
Aras 3 - (5-6 markah )
▪ Fakta + Huraian + Contoh @

Inferens

▪ Fakta tepat + Huraian merujuk
fakta + contoh sesuai.

Aras 2 - (3-4 markah)

▪ Fakta + Huraian @ Fakta +
Contoh

▪ Fakta jelas + Huraian kurang

jelas
Aras 1 - (1-2 markah)

▪ Fakta

▪ Berkaitan dengan maksud yang
tersurat / tersirat

pengamalan sistem pendidikan yang sama di
negara ini .

Pelajar boleh menonton video pdpc 7.4 dengan klik pada qrcode

Dalam SP 7.4 : Pelajar perlu memahami

11.1.4 Menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan

K11.1.8 Membahaskan kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara

Objektif yang diharapkan

1. Menghuraikan usaha kearah pembentukan Sistem Pendidikan Kebangsaan di Tanah Melayu

2. Menjelaskan pendidikan Kebangsaan di Sarawak

abdul ghani | BAB 7/kuasai sejarah bersama santaisejspm

abdul ghani | BAB 7/KUASAI UNTUK MENGUASAI- SANTAISEJSPM


Click to View FlipBook Version