The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

LAPORANPROGRAM TRANSFORMASI MINDABILANGAN 1 TAHUN 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farahfana9013, 2021-11-28 04:16:44

LAPORANPROGRAM TRANSFORMASI MINDABILANGAN 1 TAHUN 2021

LAPORANPROGRAM TRANSFORMASI MINDABILANGAN 1 TAHUN 2021

LAPORAN
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

BILANGAN 1 TAHUN 2021

26 – 30 SEPTEMBER 2021

BILANGAN PESERTA: 96 ORANG

Medium
SECARA DALAM TALIAN

Anjuran
INSTITUT PENGURUSAN DAN INTEGRITI

NEGERI KEDAH DARUL AMAN
(INSPIN)

Dengan kerjasama
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN (BAHAGIAN SUMBER MANUSIA)

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

LAPORAN PENILAIAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA SIRI 2 TAHUN 2021

07 – 11 NOVEMBER 2021 / SECARA ATAS TALIAN

1. TUJUAN
Tujuan kertas ini adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan perakuan Panel Pengurusan
Program Transformasi Minda (PTM) ke atas laporan penilaian Program Transformasi Minda Siri 2
Tahun 2021 yang telah diadakan pada 07 – 11 November 2021/ Secara Atas Talian.

2. LATAR BELAKANG PESERTA
Kursus Induksi Umum ini melibatkan 60 orang peserta daripada 07 jabatan seperti berikut:

i. 02 orang peserta dari Bahagian Khidmat Pengurusan
ii. 05 orang peserta dari Pejabat KDYMM Tuanku Sultan Negeri Kedah
iii. 10 orang peserta dari Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah Darul Aman
iv. 33 orang peserta dari Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah Darul Aman
v. 07 orang peserta dari Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Darul Aman
vi. 02 orang peserta dari Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah Darul Aman
vii. 01 orang peserta dari Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman
- Senarai nama seperti Lampiran A

3. OBJEKTIF KURSUS
3.1 Objektif PTM adalah untuk:
 memberi pendedahan kepada pegawai mengenai konsep kenegaraan,
prinsip dan falsafah pembentukan negara, sistem pentadbiran kerajaan
serta peraturan-peraturan asas perkhidmatan awam;
 memupuk keperibadian, jati diri dan nilai patriotisme pegawai supaya
lebih berketerampilan dan berkemampuan menyesuaikan diri dalam
perkhidmatan awam;
 menerapkan nilai budaya kerja cemerlang agar pegawai dapat
memberikan penyampaian perkhidmatan dengan cekap serta berkesan;
dan
 menyediakan pegawai dengan minda kelas pertama selaras dengan
matlamat ke arah negara maju

3.2 Modul Program Transformasi Minda ini adalah mengikut masa dan tajuk –tajuk
ceramah seperti yang ditetapkan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14
Tahun 2012.

4. KAEDAH LATIHAN
4.1 Antara kaedah latihan yang digunakan termasuklah:-
a. Latihan dalam kumpulan
b. Ceramah selama 4 hari bagi tajuk yang telah disarankan oleh JPA. Senarai
penceramah seperti Lampiran E.
c. Perbincangan Kumpulan
d. Persembahan berkumpulan
4.2 Peserta-peserta juga diberi aktiviti sampingan iaitu kuliah subuh berjemaah.

5. KAEDAH PENILAIAN
Penilaian kursus disemak dan diselia oleh Bahagian Latihan INSPIN. Sepanjang kursus ini, peserta-
peserta dinilai mengikut kaedah-kaedah seperti berikut:-

5.1 Kaedah Penilaian
Penilaian terhadap peserta dibuat secara penilaian sepanjang program yang
dilaksanakan oleh Fasilitator.

5.2 Kriteria Penilaian Sepanjang Program

5.2.1 Penilaian sepanjang program dijalankan berasaskan kepada tiga (3)

kriteria utama dengan markah seperti berikut:

Bil. Kriteria Penilaian Utama Markah

Disiplin

 Kehadiran

 Tingkah Laku

1  Ketepatan Masa 50
30
Personaliti

 Etika Berpakaian

 Komunikasi

Komitmen

2  Penglibatan dalam
aktiviti

 Kerjasama Kumpulan

3 Penilaian Kefahaman 20

5.3 Perincian penilaian yang diambilkira oleh fasilitator hendaklah merangkumi ciri –
ciri berikut:
5.3.1 Disiplin Dan Personaliti (50 markah)
a. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sepanjang program.
b. Menghormati rakan, fasilitator dan individu lain serta sentiasa
mengamalkan sifat-sifat yang positif.
c. Menghadiri sepenuhnya dalam semua aktiviti yang dirancang sepanjang
program.
d. Menepati masa permulaan setiap aktiviti sepanjang program.
e. Kesanggupan menerima dan melaksanakan arahan serta
bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja.
f. Personaliti iaitu dari segi sikap, gaya berbicara dan kesopanan.
g. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang
sentiasa berubah.
h. Mengamalkan etika berpakaian yang sopan dan kemas.
i. Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehan menyampaikan maksud dan
pendapat dengan jelas dan teratur.

Pemarkahan untuk disiplin dan personaliti dibuat mengikut pencapaian
markah seperti berikut:

Pencapaian Markah
A 45 – 50
B 0 - 44

5.3.2 Komitmen (30 Markah)
a. Penglibatan dan penyertaan yang aktif semasa program dilaksanakan.
b. Semangat kerjasama yang tinggi sesama rakan, fasilitator dan individu
lain.
c. Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti program.
d. Kebolehan mengemukakan idea atau cadangan dalam membantu
menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi bersama.
e. Penghasilan kerja yang berkualiti dan menepati masa yang ditentukan.

Pencapaian Markah
A 16 – 30
B 0 - 15

Pemarkahan untuk komitmen dibuat mengikut pencapaian markah seperti
berikut:

5.3.3 Penilaian Kefahaman (20 Markah)
a. Keupayaan untuk menjawab soalan dengan tepat dan betul.
b. Keupayaan untuk memahami modul yang telah dipelajari.
c. Keupayaan untuk menguasai pengetahuan asas segmen-segmen yang
telah dipelajari.
Pemarkahan untuk penilaian kefahaman dibuat mengikut pencapaian
markah seperti berikut:

Pencapaian Markah
A 11 – 20
B 0 - 10

6. KEPUTUSAN
Berdasarkan kepada penilaian mengikut semua kaedah di para 5 di atas, didapati seramai 60
orang peserta mendapat keputusan Hadir Dengan Jaya

 Lampiran A : Senarai Nama Peserta
Keputusan Keseluruhan
 Lampiran B : Penilaian Fasilitator
Keputusan Penilaian Kefahaman
 Lampiran C : Senarai Penceramah
Jadual Pelaksanaan PTM
 Lampiran D :

 Lampiran E :

 Lampiran F :

Skala Pemarkahan

HADIR DENGAN JAYA 60 markah dan ke atas

GAGAL 59 markah dan ke bawah

TIDAK MELENGKAPKAN PTM Tidak Hadir Aktiviti

Keputusan Lengkap

HADIR DENGAN JAYA 60 orang

GAGAL 0 orang

TIDAK MELENGKAPKAN PTM 0 orang

7. PERAKUAN

Dengan ini dipohon pertimbangan dan perakuan Panel Pengurusan PTM terhadap keputusan
penilaian Program Transformasi Minda Bil. 01 Siri 1 Tahun 2021 yang telah diadakan pada 10 - 14
Oktober 2021 / Secara Atas Talian.

Disediakan Oleh : ………………………………………………
(ROZALIA BINTI MOHAMAD ZAIN)
PENGURUS KURSUS

INSTITUT PENGURUSAN DAN INTEGRITI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Disahkan Oleh : ………………………………………………
(ABDUL HALIM BIN HASSAN, AMK., BCK.)

PENGURUS BESAR
INSTITUT PENGURUSAN DAN INTEGRITI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

SENARAI NAM
PROGRAM TRANSFORMASI M

26 - 30 SEPTEMBER 2021

BIL NAMA NO. KAD
PENGENALAN
1 MOHD NIZAM BIN MD UDA PEMBANTU O
891218-02-5027 PEMBANTU A
2 MOHD ALIF BIN JOHARI 950212-02-5277 PEMBANTU A
830128-02-5585 PEMBANTU A
3 SAIFUL IZHAM BIN SAAD 970526-02-5083 PEMBANTU A
891101-09-5021 PEMBANTU A
4 NABIL HABIBULLAH BIN ZULKIFLI 890722-02-5275 PEMBANTU T
890120-02-5702 PEMBANTU T
5 MOHAMAD AKMAL BIN ABD GHANI 960206-02-5923 PEMBANTU T
920118-02-5580 PEMBANTU T
6 MOHAMAD YUSOF BIN YAHYA 930622-02-5271 PEMBANTU T
880101-43-5272 PEMBANTU T
7 NOOR DIANA BINTI AZNAN 890725-87-5013 PEMBANTU T
840722-02-5456
8 MUHAMMAD RIZAL BIN RUSLAN PEMBANTU T
920219-02-5870
9 DIYANA BINTI WALAD PEMBANTU A
910224-02-5112 PEMBANTU K
10 AHMAD FARHAN BIN JAMAL 941221-07-5159 PEMBANTU K
870826-02-5693 PEMBANTU K
11 SITI NUR AIN BINTI MOHD ROSLI 861112-02-5689 PEMBANTU O
910716-02-5637 PEMBANTU O
12 ABU ZAR BIN AZIZI 860721-02-5495 PEMBANTU O
910528-09-5013 PEMBANTU O
13 NORDINA BINTI BUKHRI 920106-09-5047
PEMBANTU O
14 ATIKA NORHUDA BINTI MOHD HARIS 900311-02-5760
RIZAL PEMBANTU T
951027-02-5552 PEMBANTU T
15 NABILAHUDA BINTI ROSDI 901202-02-5846

16 MOHAMAD ARIF BIN MANAN

17 ISMAIL BIN HASHIM

18 MUHAMMAD FAT'HI BIN MD KHAKHIR

19 FARID BIN CHE FADZIL

20 MOHD ARIFF BIN SHAFIEE

21 MUHAMMAD MUSAIRIE BIN MUSTI

22 MOHAMMAD FAREEZ BIN ROBIAN

23 AFZAN AIDA BINTI ABDUL WAHAB
ZANI

24 NURUL SYIFA BINTI MAT DZAHID

25 IZZAT BINTI SHIHABUDIN

MA PESERTA
MINDA BIL. 01 TAHUN 2021
1 / SECARA ATAS TALIAN

JAWATAN GRED JABATAN

OPERASI N11
AWAM H11
AWAM H11
AWAM H11
AWAM H11
AWAM H11
TADBIR N19
TADBIR N19
TADBIR N19 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA
TADBIR N19 (MADA)
TADBIR N19
TADBIR N19
TADBIR N19

TADBIR N19

AKAUNTAN W19
KEMAHIRAN H19
KEMAHIRAN H19
KEMAHIRAN H19
OPERASI N11
OPERASI N11
OPERASI N11
OPERASI N11 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

OPERASI (MADA)
N11
TADBIR
TADBIR N19
N19

26 NURAQILAH BINTI MOHD NOOR BE 940210-02-5290 AKAUNTAN
27 MUHAMMAD FIRDAUS BIN KHABALI 940927-02-5407 JURUTERA
28 MOHD FAHMI BIN RUSLI 921124-02-5215 JURUTERA
29 MUHAMMAD NAIM BIN AHMAD 940809-02-5051 JURUTERA
PEN. PEGAW
30 NOR ATHIRAH BINTI MOHD SUBRI 920327-02-5560 PERSEKITARA
PEN. PEGAW
31 MUHAMMAD SUZAIRIE BIN SHUBLI 950303-02-5301 PERSEKITARA
PEMBANTU K
32 HAZIQ MIRZA BIN ABDUL KARIM 951126-09-5089 PEMBANTU K
951229-09-5233 PEMBANTU K
33 AZRIQ HAKIM BIN RAMLI 950114-09-5108 JURUTEKNIK
930114-07-5491 PEMBANTU T
34 NURULNABILA BINTI ABDULLAH 841010-09-5100 PEMBANTU T
810901-09-5137 PEMBANTU T
35 MUHAMAD ASRAF BIN MD ROSDI 830608-09-5072 PEMBANTU T
780218-09-5154 PEMBANTU T
36 MAS AZUHA BINTI MD ISA 781115-09-5156 PEMBANTU T
910407-09-5164 PEMANDU KE
37 MOHD FAZLI BIN RAMLI 930827-09-5011 PEMANDU KE
881121-09-5169 PEMANDU KE
38 SITI FATIMAH BINTI BURHANUDDIN 890104-02-5825 PEMBANTU T
820813-02-6149 PEMBANTU T
39 HAZMILIA BINTI ABDUL HALIM 880703-26-5354 PEMBANTU T
910430-02-5535 PEMBANTU T
40 NAZRA BINTI GHAZALI 910612-07-5066 PEMBANTU T
890927-02-5420
41 NURHIDAYATI BINTI AHMAD PEMBANTU A
951204-02-5343
42 MOHD HAFIZ BIN JAMIL PEMBANTU A
971214-02-6241
43 MOHD FAIEZ BIN MAHALIM PEMBANTU T
831129-02-5741
44 MOHD HAFIZI BIN HARUN PEMBANTU T
910130-08-6061
45 MOHD SHAHRIZAT BIN MAT ZUKI PENGAWAL K
850730-02-5150
46 YATIMI A'BIDAH BT [email protected]

47 MUHAMMAD ZARUL SYAFIK BIN ISMAIL

48 NUR IZNI 'IZZATI BINTI ABDUL MA'AID

49 SITI FARIDA BINTI JOHARI

50 MOHAMAD MUKHRIZ BIN MOHAMAD
NAZERI

51 MOHAMMAD ZAHIR BIN BIDIN

52 AMIRUL FEROZH NAIM B MAKTZIR @
MAHADZIR

53 MUHAMMAD SALIHIN BIN ABU
OBAIDAH

54 MUHAMAD ASYRAF BIN ABDUL MAJID

WAI KESIHATAN WA41
AN J41
J41
WAI KESIHATAN J41
AN
KESIHATAN AWAM U29
KESIHATAN AWAM
KESIHATAN AWAM U29
K KOMPUTER
TADBIR (P/O) U19
TADBIR (P/O) U19
TADBIR (P/O) U19
TADBIR (P/O) U19
TADBIR (P/O) U19 MAJLIS PERBANDARAN KANGAR
TADBIR (P/O) U19
ENDERAAN U19
ENDERAAN U19
ENDERAAN U19
TADBIR U19
TADBIR H11
TADBIR H11
TADBIR H11
TADBIR N19
N19
AWAM N19
N19
AWAM N19

TADBIR H11 MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR

TADBIR H11

KESELAMATAN N19

N19

KP11

55 MUHAMAD HAFIZ BIN ABDULLAH 910407-03-5743 PEMANDU KE

56 MUHD KHAIRI BIN MUHAMMAD FAZIL 880421-02-5395 PEMANDU KE

57 ZULFAZILAH BIN AHMAD 801223-02-5337 PEMANDU KE

58 MOHAMAD FIRDAUS BIN HARUN 840525-02-5027 PEMANDU KE

59 MOHAMAD HUZAINI BIN MOHAMAD ISA 841107-02-5571 PEMANDU KE

60 MOHD HAMDAN BIN MD ISA 800831-02-5299 PEMANDU KE

61 MOHAMAD SHAFIQ IZUAN BIN 900429-02-5125 PEMANDU KE
MOHAMAD JAAFAR

62 MUHAMMAD SYUKUR BIN ABDULLAH 911020-02-5625 PEMANDU KE

63 MUHAMMAD HASIZ BIN HASSAN 851220-02-5919 PEMANDU KE

64 MOHD RIDZUAN BIN ABU HASAN 830420-02-5371 PEMANDU KE

65 DR. LEE II LI 771129-04-5468 PENSYARAH

66 TENGKU ZAWANI BINTI TENGKU 860403-33-5404 PENSYARAH
ZAWAWI

67 MOHD SYAUQI BIN ARSHAD 820414-08-6355 PENSYARAH

68 NUR SARAH BINTI TAJUL URUS 820620-09-5092 PENSYARAH

69 NORMAIZATUL AFIZAH BINTI ISMAIL 810411-06-500 PENSYARAH

70 NUR IZYAN BINTI MUSTAFA KHALID 880704-02-5336 PENSYARAH

71 NOR HERNAMAWARNI BINTI ABDUL 850412-02-5732 PENSYARAH
MAJID

72 AINUL MAULID BIN AHMAD 881015-03-5293 PENSYARAH

73 MOHD AMIRUL BIN YAAKOB 920313-02-5535 PEGAWAI PE
74 ZUBAIR BIN ABD RAHMAN 791227-02-5303 PENDIDIKAN
75 NAZIHAH BINTI RUSLI 851219-07-5062
PEGAWAI PE
PENDIDIKAN

PEGAWAI PE
PENDIDIKAN

76 MOHD RAFIEN BIN RAZALI 800421-02-5157 PENOLONG P

77 MOHAMAD ALIF AZREEN BIN 870715-02-5711 PENOLONG P
[email protected]

78 MUHAMMAD HANAFI BIN MASRI 840312-01-5677 PENOLONG P

79 ZALIA ISMI BINTI IBRAHIM 871126-02-5240 PENOLONG P

80 SITI FAZLINA BINTI OSMAN 790626-02-5322 PEGAWAI TE

81 DR. KHAIRULLIZAM BIN SAPARI 720204-01-5593 PEGAWAI SA

82 NUR JAM'ATUR RAHMAH BINTI 870102-08-5666 PEMBANTU T

ENDERAAN H11
ENDERAAN H11
ENDERAAN H11
ENDERAAN H11
ENDERAAN H11
ENDERAAN H11
ENDERAAN
ENDERAAN H11
ENDERAAN
ENDERAAN H11
KANAN H11
H11
ERKHIDMATAN DS51
ERKHIDMATAN
ERKHIDMATAN DS45 UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA
PENDAFTAR SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH
PENDAFTAR DS45 (UNISHAMS)
PENDAFTAR DS45
PENDAFTAR DS45
EKNOLOGI MAKLUMAT DS45
AINS
TADBIR (PERKERANIAN / DS45

DS45

DG41

DG41

DG41 UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA
N41 SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH
N41 (UNISHAMS)

N41
N41
F41
C41
N19

MOHAMED NAWAWI 900123-02-5034 OPERASI)
83 NOOR AISHAH BINTI ISHAK 871221-26-5090
880321-02-5080 PEMBANTU T
84 NOR FAEZAH BINTI AZIZAN 790109-02-5789 OPERASI)
870722-02-5496 PEMBANTU T
85 SITI NOR 'AISHAH NASIHA BINTI 871225-26-5098 OPERASI)
ABIDIN 880402-06-5412 PEMBANTU T
910815-02-5552 OPERASI)
86 MOHAMAD NASFI BIN YON 911230-02-5906 PEMBANTU T
881226-02-5044 OPERASI)
87 NURUL FARHANA BT MAT RADZUAN 900610-02-5496 PEMBANTU T
870929-02-5231 OPERASI)
88 NOOR SYAZWANI BINTI SABRI 900208-02-5025 PEMBANTU T
870417-02-5035 OPERASI)
89 NURUL AIN BT MOHAMAD PEMBANTU T
OPERASI)
90 WAN NUR SYAZWANI BINTI WAN PEMBANTU T
MARZUKI OPERASI)
PEMBANTU T
91 NABILATUL HUSNA BT. MOHAMMAD OPERASI)
RIDZWAN PEMBANTU T
OPERASI)
92 NURUL AINI BINTI HASSAN PEMBANTU T
OPERASI)
93 NURHANIS SHARMIN BINTI AHMAD PEMBANTU T
SHUKRI OPERASI)

94 ABDUL SHUKOR BIN YAAKOB PEMBANTU P

95 MOHD YUSRI SABHI BIN MD SAHIMI PEMBANTU K
96 MOHD HELMI BIN SALLEH

TADBIR (PERKERANIAN / N19
TADBIR (PERKERANIAN /
TADBIR (PERKERANIAN / N19
TADBIR (PERKERANIAN / N19
TADBIR (PERKERANIAN /
TADBIR (PERKERANIAN / N19
TADBIR (PERKERANIAN /
TADBIR (PERKERANIAN / N19
TADBIR (PERKERANIAN / N19
TADBIR (PERKERANIAN /
TADBIR (PERKERANIAN / N19
TADBIR (PERKERANIAN /
PERPUSTAKAAN N19
KEMAHIRAN N19

N19

N19 UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA
SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH

N19 (UNISHAMS)
S19
H19

KEPUTUSAN K
PROGRAM TRANSFORMASI M

26 – 30 SEPTEMBER 2021

BIL NAMA GRED JABATAN DISIPLIN
PERSONALITI
1 MOHAMAD YUSOF BIN H11 MADA Markah Pen
YAHYA
(%)
2 NUR JAM'ATUR RAHMAH N19 UniSHAMS 47.14
BINTI MOHAMED NAWAWI
46.43
3 NURUL SYIFA BINTI MAT N19 MADA
DZAHID 47.86

4 HAZMILIA BINTI ABDUL U19 MAJLIS PERBANDARAN 47.86
HALIM KANGAR
47.86
5 MUHAMAD HAFIZ BIN H11 MAJLIS BANDARAYA
ABDULLAH ALOR SETAR 47.14

6 SITI FATIMAH BINTI U19 MAJLIS PERBANDARAN
BURHANUDDIN KANGAR

7 MOHAMAD NASFI BIN YON N19 UniSHAMS 47.14

8 AFZAN AIDA BINTI ABDUL N11 MADA 46.43
WAHAB ZANI 46.43

9 MUHAMAD ASRAF BIN MD U19 MAJLIS PERBANDARAN
ROSDI KANGAR

10 MOHD ALIF BIN JOHARI H11 MADA 47.86

11 NAZRA BINTI GHAZALI U19 MAJLIS PERBANDARAN 47.86
KANGAR

Lampiran B

KESELURUHAN
MINDA BIL. 01 TAHUN 2021
1 / SECARA ATAS TALIAN

& KOMITMEN (30%) PENILAIAN JUMLAH CATATAN
(50%) KEFAHAMAN (20%) KESELURUHAN
ncapaia Markah Pencapaia Markah Pencapaia HADIR
n (%) n 84.14 DENGAN
A (%) n 87.43
26.00 A 11 A 87.86 JAYA
A 87.86 HADIR
28.00 A 13 A 87.86 DENGAN
A 88.14 JAYA
27.00 A 13 A 88.14 HADIR
A 88.43 DENGAN
27.00 A 13 A 88.43 JAYA
A 88.86 HADIR
26.00 A 14 A 88.86 DENGAN
A JAYA
27.00 A 14 B HADIR
A DENGAN
28.00 A 13 A JAYA
A HADIR
26.00 A 16 A DENGAN
A JAYA
27.00 A 15 A HADIR
A DENGAN
27.00 A 14 A JAYA
A HADIR
28.00 A 13 A DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA

12 MOHD FAZLI BIN RAMLI U19 MAJLIS PERBANDARAN 47.14
KANGAR 47.14
46.43
13 MOHD HELMI BIN SALLEH H19 UniSHAMS 47.86
47.14
14 ZULFAZILAH BIN AHMAD H11 MAJLIS BANDARAYA 47.14
ALOR SETAR 47.14
47.14
15 MOHAMAD HUZAINI BIN H11 MAJLIS BANDARAYA 46.43
MOHAMAD ISA ALOR SETAR 46.43
46.43
16 NABILAHUDA BINTI ROSDI W19 MADA 46.43
47.86
17 MOHAMAD SHAFIQ IZUAN H11 MAJLIS BANDARAYA 47.86
BIN MOHAMAD JAAFAR ALOR SETAR 47.86

18 MUHAMMAD SYUKUR BIN H11 MAJLIS BANDARAYA
ABDULLAH ALOR SETAR

19 MOHD YUSRI SABHI BIN S19 UniSHAMS
MD SAHIMI

20 MOHD NIZAM BIN MD UDA N11 MADA

21 MOHAMAD AKMAL BIN H11 MADA
ABD GHANI H19 MADA
WA41 MADA
22 MOHAMAD ARIF BIN
MANAN

23 NURAQILAH BINTI MOHD
NOOR BE

24 ABU ZAR BIN AZIZI N19 MADA

25 MOHD HAFIZ BIN JAMIL H11 MAJLIS PERBANDARAN
KANGAR

26 NUR IZNI 'IZZATI BINTI N19 MAJLIS BANDARAYA
ABDUL MA'AID ALOR SETAR

A 27.00 A 15 A 89.14 HADIR
A 27.00 A 15 A 89.14 DENGAN
A 28.00 A 15 A 89.43
A 27.00 A 15 A 89.86 JAYA
A 26.00 A 17 A 90.14
A 27.00 A 16 A 90.14 HADIR
A 27.00 A 16 A 90.14 DENGAN
A 27.00 A 16 A 90.14
A 26.00 A 18 A 90.43 JAYA
A 26.00 A 18 A 90.43
A 27.00 A 17 A 90.43 HADIR
A 26.00 A 18 A 90.43 DENGAN
A 26.00 A 17 A 90.86
A 26.00 A 17 A 90.86 JAYA
A 26.00 A 17 A 90.86
HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

*HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

*HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

27 MOHAMAD MUKHRIZ BIN H11 MAJLIS BANDARAYA 47.86
MOHAMAD NAZERI H11 ALOR SETAR 47.86
DS45 MAJLIS BANDARAYA 47.86
28 MOHD RIDZUAN BIN ABU DS45 ALOR SETAR 47.86
HASAN 47.14
N19 UniSHAMS 47.14
29 MOHD SYAUQI BIN 47.14
ARSHAD UniSHAMS 47.14
47.14
30 NOR HERNAMAWARNI MADA 47.14
BINTI ABDUL MAJID 47.14
46.43
31 MUHAMMAD RIZAL BIN 46.43
RUSLAN 47.86

32 IZZAT BINTI SHIHABUDIN N19 MADA

33 MUHAMMAD HANAFI BIN N41 UniSHAMS
MASRI

34 MUHAMAD ASYRAF BIN KP11 MAJLIS BANDARAYA
ABDUL MAJID H11 ALOR SETAR
H11
35 MOHAMAD FIRDAUS BIN MAJLIS BANDARAYA
HARUN ALOR SETAR

36 MOHD HAMDAN BIN MD MAJLIS BANDARAYA
ISA ALOR SETAR

37 TENGKU ZAWANI BINTI DS45 UniSHAMS
TENGKU ZAWAWI

38 MOHAMAD ALIF AZREEN N41 UniSHAMS
BIN [email protected]

39 NABILATUL HUSNA BT. N19 UniSHAMS
MOHAMMAD RIDZWAN

40 FARID BIN CHE FADZIL N11 MADA

A 27.00 A 16 A 90.86 JAYA
A 27.00 A 16 A 90.86
A 27.00 A 16 A 90.86 HADIR
A 27.00 A 16 A 90.86 DENGAN
A 26.00 A 18 A 91.14
A 26.00 A 18 A 91.14 JAYA
A 26.00 A 18 A 91.14 HADIR
A 28.00 A 16 B 91.14 DENGAN
A 28.00 A 16 A 91.14 JAYA
A 28.00 A 16 A 91.14 HADIR
A 28.00 A 16 A 91.14 DENGAN
A 26.00 A 19 A 91.43 JAYA
A 27.00 A 18 A 91.43 HADIR
A 26.00 A 18 A 91.86 DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA

41 NOR ATHIRAH BINTI U29 MAJLIS PERBANDARAN 47.86
MOHD SUBRI U19 KANGAR 47.86
H11 47.86
42 NURULNABILA BINTI H11 MAJLIS PERBANDARAN 47.86
ABDULLAH H11 KANGAR 47.86
H11 47.86
43 MOHD FAIEZ BIN MAJLIS PERBANDARAN 47.86
MAHALIM KANGAR 47.86
47.86
44 MOHAMMAD ZAHIR BIN MAJLIS BANDARAYA 47.14
BIDIN ALOR SETAR 47.14
47.14
45 MUHD KHAIRI BIN MAJLIS BANDARAYA 47.14
MUHAMMAD FAZIL ALOR SETAR 47.14
46.43
46 MUHAMMAD HASIZ BIN MAJLIS BANDARAYA
HASSAN ALOR SETAR

47 ZALIA ISMI BINTI IBRAHIM N41 UniSHAMS

48 NURUL AIN BT MOHAMAD N19 UniSHAMS

49 NURUL AINI BINTI HASSAN N19 UniSHAMS

50 MUHAMMAD FAT'HI BIN H19 MADA
MD KHAKHIR DS45 UniSHAMS

51 AINUL MAULID BIN
AHMAD

52 ZUBAIR BIN ABD RAHMAN DG41 UniSHAMS

53 NOR FAEZAH BINTI N19 UniSHAMS
AZIZAN
MAJLIS PERBANDARAN
54 MOHD HAFIZI BIN HARUN H11 KANGAR

55 SAIFUL IZHAM BIN SAAD H11 MADA

A 28.00 A 16 B 91.86 HADIR
A 27.00 A 17 A 91.86 DENGAN
A 27.00 A 17 A 91.86
A 28.00 A 16 A 91.86 JAYA
A 27.00 A 17 A 91.86
A 28.00 A 16 A 91.86 HADIR
A 28.00 A 16 A 91.86 DENGAN
A 27.00 A 17 A 91.86
A 26.00 A 18 A 91.86 JAYA
A 26.00 A 19 A 92.14
A 26.00 A 19 A 92.14 HADIR
A 27.00 A 18 A 92.14 DENGAN
A 27.00 A 18 A 92.14
A 28.00 A 17 A 92.14 JAYA
A 28.00 A 18 A 92.43
HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

56 AZRIQ HAKIM BIN RAMLI U19 MAJLIS PERBANDARAN 46.43
KANGAR 46.43
57 SITI FARIDA BINTI JOHARI N19 MAJLIS BANDARAYA 46.43
ALOR SETAR 47.86
58 SITI NOR 'AISHAH NASIHA N19 47.86
BINTI ABIDIN UniSHAMS 47.86
47.86
59 NABIL HABIBULLAH BIN H11 MADA 47.86
ZULKIFLI 47.14
47.14
60 DIYANA BINTI WALAD N19 MADA 47.14
47.14
61 MUHAMMAD SUZAIRIE BIN U29 MAJLIS PERBANDARAN 47.14
SHUBLI KANGAR 47.14

62 MUHAMMAD ZARUL N19 MAJLIS BANDARAYA
SYAFIK BIN ISMAIL ALOR SETAR

63 MOHD RAFIEN BIN RAZALI N41 UniSHAMS

64 ISMAIL BIN HASHIM H19 MADA

65 MAS AZUHA BINTI MD ISA U19 MAJLIS PERBANDARAN
KANGAR
66 MOHD SHAHRIZAT BIN N19
MAT ZUKI N19 MAJLIS BANDARAYA
N19 ALOR SETAR
67 YATIMI A'BIDAH BT F41
[email protected] MAJLIS BANDARAYA
ALOR SETAR
68 MUHAMMAD SALIHIN BIN
ABU OBAIDAH MAJLIS BANDARAYA
ALOR SETAR
69 SITI FAZLINA BINTI
OSMAN UniSHAMS

A 28.00 A 18 B 92.43 JAYA
A 27.00 A 19 B 92.43
A 27.00 A 19 A 92.43 HADIR
A 28.00 A 17 A 92.86 DENGAN
A 27.00 A 18 A 92.86
A 26.00 A 19 A 92.86 JAYA
A 26.00 A 19 A 92.86 HADIR
A 27.00 A 18 A 92.86 DENGAN
A 27.00 A 19 A 93.14 JAYA
A 27.00 A 19 A 93.14 HADIR
A 27.00 A 19 A 93.14 DENGAN
A 27.00 A 19 A 93.14 JAYA
A 27.00 A 19 A 93.14 HADIR
A 27.00 A 19 A 93.14 DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA

70 DR. KHAIRULLIZAM BIN C41 UniSHAMS 47.14
SAPARI UniSHAMS 47.14
UniSHAMS 47.14
71 NURUL FARHANA BT MAT N19 UniSHAMS 47.14
RADZUAN MADA 47.14
UniSHAMS 47.14
72 NOOR SYAZWANI BINTI N19 MADA 46.43
SABRI MAJLIS PERBANDARAN 46.43
KANGAR 46.43
73 ABDUL SHUKOR BIN N19 46.43
YAAKOB 47.86
47.86
74 MOHAMMAD FAREEZ BIN N11 47.86
ROBIAN 47.14
47.14
75 MOHD AMIRUL BIN DG41
YAAKOB

76 SITI NUR AIN BINTI MOHD N19
ROSLI

77 NURHIDAYATI BINTI U19
AHMAD

78 DR. LEE II LI DS51 UniSHAMS

79 NORMAIZATUL AFIZAH DS45 UniSHAMS
BINTI ISMAIL DS45 UniSHAMS

80 NUR SARAH BINTI TAJUL
URUS

81 NAZIHAH BINTI RUSLI DG41 UniSHAMS

82 NURHANIS SHARMIN BINTI N19 UniSHAMS
AHMAD SHUKRI

83 NOOR DIANA BINTI AZNAN N19 MADA

84 MUHAMMAD FIRDAUS BIN J41 MADA
KHABALI

A 27.00 A 19 A 93.14 HADIR
A 27.00 A 19 A 93.14 DENGAN
A 27.00 A 19 A 93.14
A 27.00 A 19 A 93.14 JAYA
A 28.00 A 18 A 93.14
A 28.00 A 18 A 93.14 HADIR
A 27.00 A 20 A 93.43 DENGAN
A 28.00 A 19 B 93.43
A 28.00 A 19 A 93.43 JAYA
A 27.00 A 20 A 93.43
A 27.00 A 19 A 93.86 HADIR
A 27.00 A 19 A 93.86 DENGAN
A 28.00 A 18 A 93.86
A 27.00 A 20 A 94.14 JAYA
A 28.00 A 19 A 94.14
HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

JAYA

HADIR
DENGAN

85 MUHAMMAD NAIM BIN J41 MADA 47.14
AHMAD 47.14
47.86
86 AMIRUL FEROZH NAIM B N19 MAJLIS BANDARAYA 47.86
MAKTZIR @ MAHADZIR ALOR SETAR 47.86
47.86
87 AHMAD FARHAN BIN N19 MADA 47.86
JAMAL 47.86
47.14
88 NORDINA BINTI BUKHRI N19 MADA 47.14
47.86
89 HAZIQ MIRZA BIN ABDUL U19 MAJLIS PERBANDARAN 47.86
KARIM KANGAR
UniSHAMS
90 NUR IZYAN BINTI DS45
MUSTAFA KHALID UniSHAMS

91 NOOR AISHAH BINTI N19 UniSHAMS
ISHAK
MADA
92 WAN NUR SYAZWANI N19
BINTI WAN MARZUKI

93 MUHAMMAD MUSAIRIE BIN N11
MUSTI

94 MOHD FAHMI BIN RUSLI J41 MADA

95 ATIKA NORHUDA BINTI N19 MADA
MOHD HARIS RIZAL

96 MOHD ARIFF BIN SHAFIEE N11 MADA

A 28.00 A 19 A 94.14 JAYA
A 28.00 A 19 A 94.14
A 27.00 A 20 A 94.86 HADIR
A 27.00 A 20 A 94.86 DENGAN
A 28.00 A 19 A 94.86
A 28.00 A 19 A 94.86 JAYA
A 28.00 A 19 A 94.86 HADIR
A 28.00 A 19 A 94.86 DENGAN
A 28.00 A 20 A 95.14 JAYA
A 28.00 A 20 A 95.14 HADIR
A 28.00 A 20 A 95.86 DENGAN
A 28.00 A 20 A 95.86 JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA
HADIR
DENGAN
JAYA

PENGU

………………
(ROZALIA
Penolong Pen

PENGESAHAN I PE

……………………………………………… …………
(ABDUL HALIM HASSAN.,AMK.,BCK.) Bahagian Pen

Pengurus Besar INSPIN Pejabat
Neger

URUS KURSUS

……………………………
MOHAMAD ZAIN)
ngurus Latihan INSPIN

ENGESAHAN II PENGESAHAN III

……………………………… …………………………………
ngurusan Sumber Manusia Pengarah INTAN Wilayah Utara
t Setiausaha Kerajaan
ri Kedah Darul Aman

Lampiran D

KEPUTUSAN PENILAIAN KEFAHAMAN
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL. 01 TAHUN 2021

26 – 30 SEPTEMBER 2021 / SECARA ATAS TALIAN

BIL NAMA GRED PENILAIAN
PEMAHAMAN (20%)
1 MOHD NIZAM BIN MD UDA N11
2 MOHD ALIF BIN JOHARI H11 A
3 SAIFUL IZHAM BIN SAAD H11 A
4 NABIL HABIBULLAH BIN ZULKIFLI H11 A
5 MOHAMAD AKMAL BIN ABD GHANI H11 A
6 MOHAMAD YUSOF BIN YAHYA H11 A
7 NOOR DIANA BINTI AZNAN N19 A
8 MUHAMMAD RIZAL BIN RUSLAN N19 A
9 DIYANA BINTI WALAD N19 A
10 AHMAD FARHAN BIN JAMAL N19 A
11 SITI NUR AIN BINTI MOHD ROSLI N19 A
12 ABU ZAR BIN AZIZI N19 A
13 NORDINA BINTI BUKHRI N19 A
14 ATIKA NORHUDA BINTI MOHD HARIS RIZAL N19 A
15 NABILAHUDA BINTI ROSDI W19 A
16 MOHAMAD ARIF BIN MANAN H19 A
17 ISMAIL BIN HASHIM H19 A
18 MUHAMMAD FAT'HI BIN MD KHAKHIR H19 A
19 FARID BIN CHE FADZIL N11 A
20 MOHD ARIFF BIN SHAFIEE N11 A
21 MUHAMMAD MUSAIRIE BIN MUSTI N11 A
22 MOHAMMAD FAREEZ BIN ROBIAN N11 A
23 AFZAN AIDA BINTI ABDUL WAHAB ZANI N11 A
24 NURUL SYIFA BINTI MAT DZAHID N19 A
25 IZZAT BINTI SHIHABUDIN N19 A
26 NURAQILAH BINTI MOHD NOOR BE WA41 A
27 MUHAMMAD FIRDAUS BIN KHABALI J41 A
28 MOHD FAHMI BIN RUSLI J41 A
29 MUHAMMAD NAIM BIN AHMAD J41 A
30 NOR ATHIRAH BINTI MOHD SUBRI U29 A
31 MUHAMMAD SUZAIRIE BIN SHUBLI U29 B
32 HAZIQ MIRZA BIN ABDUL KARIM U19 A
A

BIL NAMA GRED PENILAIAN
PEMAHAMAN (20%)
33 AZRIQ HAKIM BIN RAMLI U19
34 NURULNABILA BINTI ABDULLAH U19 B
35 MUHAMAD ASRAF BIN MD ROSDI U19 A
36 MAS AZUHA BINTI MD ISA U19 A
37 MOHD FAZLI BIN RAMLI U19 A
38 SITI FATIMAH BINTI BURHANUDDIN U19 A
39 HAZMILIA BINTI ABDUL HALIM U19 B
40 NAZRA BINTI GHAZALI U19 A
41 NURHIDAYATI BINTI AHMAD U19 A
42 MOHD HAFIZ BIN JAMIL H11 B
43 MOHD FAIEZ BIN MAHALIM H11 A
44 MOHD HAFIZI BIN HARUN H11 A
45 MOHD SHAHRIZAT BIN MAT ZUKI N19 A
46 YATIMI A'BIDAH BT [email protected] N19 A
47 MUHAMMAD ZARUL SYAFIK BIN ISMAIL N19 A
48 NUR IZNI 'IZZATI BINTI ABDUL MA'AID N19 A
49 SITI FARIDA BINTI JOHARI N19 A
50 MOHAMAD MUKHRIZ BIN MOHAMAD NAZERI H11 B
51 MOHAMMAD ZAHIR BIN BIDIN H11 A
52 AMIRUL FEROZH NAIM B MAKTZIR @ MAHADZIR N19 A
53 MUHAMMAD SALIHIN BIN ABU OBAIDAH N19 A
54 MUHAMAD ASYRAF BIN ABDUL MAJID KP11 A
55 MUHAMAD HAFIZ BIN ABDULLAH H11 B
56 MUHD KHAIRI BIN MUHAMMAD FAZIL H11 A
57 ZULFAZILAH BIN AHMAD H11 A
58 MOHAMAD FIRDAUS BIN HARUN H11 A
59 MOHAMAD HUZAINI BIN MOHAMAD ISA H11 A
60 MOHD HAMDAN BIN MD ISA H11 A
61 MOHAMAD SHAFIQ IZUAN BIN MOHAMAD JAAFAR H11 A
62 MUHAMMAD SYUKUR BIN ABDULLAH H11
63 MUHAMMAD HASIZ BIN HASSAN H11
64 MOHD RIDZUAN BIN ABU HASAN H11
65 DR. LEE II LI DS51
66 TENGKU ZAWANI BINTI TENGKU ZAWAWI DS45
67 MOHD SYAUQI BIN ARSHAD DS45
68 NUR SARAH BINTI TAJUL URUS DS45
69 NORMAIZATUL AFIZAH BINTI ISMAIL DS45

70 NUR IZYAN BINTI MUSTAFA KHALID DS45
71 NOR HERNAMAWARNI BINTI ABDUL MAJID DS45
72 AINUL MAULID BIN AHMAD DS45
73 MOHD AMIRUL BIN YAAKOB DG41
74 ZUBAIR BIN ABD RAHMAN DG41
75 NAZIHAH BINTI RUSLI DG41
76 MOHD RAFIEN BIN RAZALI N41
77 MOHAMAD ALIF AZREEN BIN [email protected] N41
78 MUHAMMAD HANAFI BIN MASRI N41
79 ZALIA ISMI BINTI IBRAHIM N41
80 SITI FAZLINA BINTI OSMAN F41
81 DR. KHAIRULLIZAM BIN SAPARI C41
82 NUR JAM'ATUR RAHMAH BINTI MOHAMED NAWAWI N19
83 NOOR AISHAH BINTI ISHAK N19
84 NOR FAEZAH BINTI AZIZAN N19
85 SITI NOR 'AISHAH NASIHA BINTI ABIDIN N19
86 MOHAMAD NASFI BIN YON N19
87 NURUL FARHANA BT MAT RADZUAN N19
88 NOOR SYAZWANI BINTI SABRI N19
89 NURUL AIN BT MOHAMAD N19
90 WAN NUR SYAZWANI BINTI WAN MARZUKI N19
91 NABILATUL HUSNA BT. MOHAMMAD RIDZWAN N19
92 NURUL AINI BINTI HASSAN N19
93 NURHANIS SHARMIN BINTI AHMAD SHUKRI N19
94 ABDUL SHUKOR BIN YAAKOB N19
95 MOHD YUSRI SABHI BIN MD SAHIMI S19
96 MOHD HELMI BIN SALLEH H19

PANEL PENILAIAN KEFAHAMAN

................................................................
(ROZALIA BINTI MOHAMAD ZAIN)
Penolong Pengurus Latihan
Institut Pengurusan dan Integriti
Negeri Kedah Darul Aman
(INSPIN)

Lampiran E

PENILAIAN TERHADAP PENCERAMAH
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL. 01/2021

{PTM BIL. 01/2021 – PSUK (BSM) NEGERI KEDAH}

PADA 26 – 30 SEPTEMBER 2021 / SECARA ATAS TALIAN

Penilaian berpandukan skala yang disediakan seperti berikut:-

1) Lemah 3) Baik 5) Cemerlang
2) Memuaskan 4) Sangat Baik

BIL PENCERAMAH GRED TAJUK CERAMAH PENILAIAN

Encik Shafuden Bin Othman Taklimat dan Ujian Psikologi 4
1 Pegawai Psikologi

Jabatan Kesihatan Negeri Kedah

Tuan Haji Hamzah Bin Said  Pembangunan Diri – 4
2 Pensyarah Kanan Kumpulan

IAB  Budaya Kerja Kelas
Pertama: Integrasi
Kumpulan

 Budaya Kerja Kelas
Pertama: Masyarakat

 Budaya Kerja Kelas
Pertama: Pengurusan
Pelanggan

Tuan Izham Bin Ibrahim

3 Penguasa Pengurusan Integriti dan 4
Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia Keselamatan: Isu Rasuah

(SPRM)

Puan Sri Murni [email protected] Rani Tanggungjawab dan Peranan 4
Pegawai Awam: Peraturan 4
4 Penolong Pegawai Tadbir Kanan Pegawai dan Perinta-Perintah
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah Am

Encik Firdaus Bin Ramli  Sistem Pentadbiran
5 Pensyarah Sains Politik Negara

Universiti Teknologi Mara (UiTM)  Hala Tuju Negara

 Menjana Negara
Sejahtera dan Bahagia

 Overview Perkhidmatan
Awam

Encik Shahir Bin Salleh

6 Penolong Pengarah Pengurusan Integriti dan 4
Jabatan Integriti dan Tadbir Urus Negeri Keselamatan: Isu Integriti

Kedah (JITU)

 Budaya Kerja Kelas

Puan Maznah Binti Hassan Pertama: Pemikiran

7 Pegawai Psikologi Kanan S 44 Kritis dan Inovatif 4
Cawangan D11  Budaya Kerja Kelas

Pertama: Etika dan

Ketrampilan Diri

21

Encik Azlizam Jaafar Sidik Tanggungjawab dan Peranan
Pegawai Awam: Tatakelakuan
8 KPSU (Pembangunan Organisasi) dan Tatatertib – Akujanji 4
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 4
 Pengenalan Kepada
9 Tuan Badrulhisham Bin Hj Sulaiman Laluan Kerjaya Dalam
SUB Pengurusan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam

 Pengenalan Kepada
Organisasi

22

Lampiran F

ATURCARA PROGRAM TRANSFORMASI MINDA TAHUN 2021 (ONLINE)
26 SEPTEMBER 2021 – 30 SEPTEMBER 2021 (AHAD – KHAMIS)

HARI / MASA HARI 1 HARI / MASA HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5
9.00 AM 26/9/21 8.15 AM 27/9/21 28/9/21 29/9/21 30/9/21
Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis
9.15 - 9.45 AM 8.30 - 9.30 AM
9.45 - 10.00 AM PENDAFTARAN PENGUCAPAN PENGUCAPAN PENGUCAPAN PENGUCAPAN
PESERTA 9.30 - 10.30 AM AW AM AW AM AW AM AW AM

TAKLIMAT 10.30 - 11.00 AM PENGURUSAN PENGURUSAN SISTEM TANGGUNGJAWA
INTEGRITI DAN INTEGRITI DAN PENTADBIRAN B DAN PERANAN
INSPIN KESELAMATAN KESELAMATAN PEGAWAI AWAM
(ISU RASUAH) NEGARA (TATAKELAKUAN
REHAT (ISU DAN TATATERTIB
TUAN IZHAM BIN KESELAMATAN) ENCIK FIRDAUS RAMLI
IBRAHIM PENSYARAH SAINS - AKUJANJI)
TUAN MOHD NAWAWI POLITIK UiTM
PENGUASA BIN DERIS ENCIK AZLIZAM
SURUHAJAYA JAAFAR SIDIK
PENCEGAH RASUAH PENOLONG PENGARAH KPSU (PEMBANGUNAN
PEJABAT PEGAWAI ORGANISASI) BPSM
MALAYSIA KESELAMATAN
(SPRM) (CGSO)

REHAT REHAT REHAT REHAT

TAKLIMAT & TANGGUNGJAWA PENGENALAN
UJIAN B DAN PERANAN KEPADA LALUAN
PEGAWAI AWAM KERJAYA DALAM
PSIKOLOGI PERKHIDMATAN
(PERATURAN
10.00 - 12.00 AM ENCIK SHAFUDEN BIN 11.00 - 12.00 PM PENGURUSAN PEGAWAI & AWAM
OTHMAN INTEGRITI DAN PERINTAH –
PEGAWAI PSIKOLOGI KESELAMATAN PERINTAH AM) HALA TUJU TUAN BADRULHISHAM
JABATAN KESIHATAN (ISU INTEGRITI) NEGARA HJ SULAIMAN
NEGERI KEDAH PUAN SRI MURNI
ENCIK SHAHIR BIN MOHAMED @ MAT RANI ENCIK FIRDAUS RAMLI SUB PENGURUSAN
SALLEH PENOLONG PEGAWAI PENSYARAH SAINS SUMBER MANUSIA
POLITIK UiTM
PENOLONG PENGARAH TADBIR KANAN PENGENALAN
PEMBANGUNAN JABATAN INTEGRITI JABATAN KESIHATAN KEPADA
DIRI – KUMPULAN DAN TADBIR URUS
NEGERI KEDAH (JITU) NEGERI KEDAH ORGANISASI
TUAN HAJI HAMZAH BIN
12.00 - 1.00 PM SAID 12.00 - 1.00 PM TUAN BADRULHISHAM
HJ SULAIMAN
PENSYARAH KANAN
IAB SUB PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA

1.00 - 2.30 PM REHAT 1.00 - 2.30 PM REHAT REHAT REHAT REHAT
2.30 - 3.30 PM 2.30 - 3.30 PM
3.30 - 4.30 PM BUDAYA KERJA 3.30 - 4.30 PM BUDAYA KERJA BUDAYA KERJA MENJANA 2.00 PM:
KELAS PERTAMA KELAS PERTAMA KELAS PERTAMA NEGARA UJIAN
4.30 - 5.30 PM 4.30 - 5.30 PM (MENGUTAMAKA SEJAHTERA DAN
(INTEGRASI (PEMIKIRAN BAHAGIA PEMAHAMAN
KUMPULAN) N KRITIS DAN 3.00 PM :
MASYARAKAT) INOVATIF) ENCIK FIRDAUS RAMLI
TUAN HAJI HAMZAH BIN PENSYARAH SAINS RUMUSAN DAN
SAID TUAN HAJI HAMZAH BIN PUAN MAZNAH HASSAN POLITIK UiTM PENUTUP
SAID PEGAWAI PSIKOLOGI
PENSYARAH KANAN
IAB PENSYARAH KANAN KANAN S44 CAWANGAN
IAB D11

BUDAYA KERJA BUDAYA KERJA OVERVIEW
KELAS PERTAMA KELAS PERTAMA PERKHIDMATAN

(PENGURUSAN (ETIKA & AWAM
PELANGGAN) KETRAMPILAN
ENCIK FIRDAUS RAMLI
TUAN HAJI HAMZAH BIN DIRI) PENSYARAH SAINS
SAID POLITIK UiTM
PUAN MAZNAH HASSAN
PENSYARAH KANAN PEGAWAI PSIKOLOGI
IAB
KANAN S44 CAWANGAN
D11

NOTA :
Perubahan masa dan slot adalah dari semasa ke semasa.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ประโยคภาษาอังกฤษ
Next Book
รวมภาพ กิจกรรมจิตอาสา